Provinciale fietsroutenetwerken gaan digitaal

VLAANDEREN / VLAAMS-BRABANT: – Wil je digitaal je fietstocht plannen? Dat kan. Want het fietstoerisme in Vlaanderen schakelt naar de hoogste versnelling.
Toerisme Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant en de diensten voor toerisme van de vier andere provincies werkten intensief samen om de populaire provinciale fietsnetwerken gratis vrij te geven voor digitale toepassingen.

Open data van populaire fietsroutenetwerken
Fietstoeristen kunnen vanaf dit voorjaar via hun thuispc of zelfs onderweg, via wifi of smartphone, de meest actuele versie van de netwerken raadplegen. Het neusje van de zalm naast de traditionele papieren kaarten. De initiatiefnemende overheden stimuleren privéaanbieders om met de vrijgegeven data zo snel mogelijk kwalitatieve routeplanners te ontwikkelen.

Inspelen op mobiel internet met toeristische troeven
Met de digitale vrijgave van de provinciale fietsknooppunten willen de provincies en toerisme Vlaanderen inspelen op de digitale revolutie die door de smartphone, tablet en wifi-netwerken wordt ontketend. De digitale vrijgave van het provinciale fietsknooppuntennetwerk stimuleert de ontwikkeling van kwaliteitsvolle fietsrouteplanners en biedt een platform aan voor handige en verrassende toepassingen voor de populaire smartphone. Ook de andere provincies waren snel overtuigd. De nieuwe technologie opent immers tal van mogelijkheden om de provinciale toeristische troeven efficiënt te promoten

Vijf provinciale knooppuntennetwerken in een centrale Vlaamse databank
De provinciale toeristische diensten en toerisme Vlaanderen hebben in de loop van 2011 de vijf provinciale knooppuntennetwerken geïntegreerd in een centrale Vlaamse databank. Er werden ook de nodige regelingen getroffen om deze databank zo actueel mogelijk te houden. Vanaf januari 2012 kunnen spelers op de private markt een licentie nemen.

Het is een streefdoel om voor privéspelers zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Zo zal toerisme Vlaanderen de nieuwe centrale databank beheren en in naam van de 5 provincies optreden als licentiegever. Het digitaal gebruik van de data is bovendien gratis. Anderzijds wordt ook de kwaliteit van de gebruikte gegevens bewaakt.

Fietsrouteplanner Routeyou
Dat het nieuwe licentiebeleid in staat is om de creativiteit van digitale markt te stimuleren blijkt alvast uit de nieuwe toepassing die het Vlaamse bedrijf routeyou naar aanleiding van de vrijgave heeft ontwikkeld.

 
•Routeyou lanceert met FietsKnooppunten.RouteYou.Com een nieuwe fietsrouteplanner die het plannen over het fietsknooppuntennetwerk combineert met de mooiste of de kortste route naar een bepaalde bestemming.
•De nieuwe knooppuntenplanner maakt het ook mogelijk om bij het plannen van een route rekening te houden met bezienswaardigheden en moeilijkheidsgraden zoals hellingen.
•Bovendien kan je de route tijdens het fietsen ook bekijken op een smartephone.
Ook fietsnet.be was er snel bij om een licentie te nemen. Deze populaire fietsrouteplanner zet sterk in op de meest actuele en correcte informatie over het knooppuntennetwerk en zal de vrijgegeven data gebruiken als een nieuwe belangrijke informatiebron.

Gezinsbond lanceert campagne ‘Voor een gezinsvriendelijke gemeente’

VLAANDEREN: – In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De Gezinsbond grijpt dit aan om het gemeentelijk gezinsbeleid onder de loep te nemen en bij te sturen. Met de campagne ‘Voor een gezinsvriendelijke gemeente’ wil de Gezinsbond eerst weten hoe gezinsvriendelijk gemeenten anno 2012 in de ogen van de gezinnen zijn. Via een online bevraging op www.gezinsvriendelijkegemeente.be

Ouders kiezen voor een woonplaats waar ze hun kinderen willen laten opgroeien. Gemeenten die gezinnen willen aantrekken en die zouden willen dat ze daar blijven, investeren zeker én vooral dus ook in kindvriendelijke maatregelen.
We bevragen meerdere grote beleidsterreinen. Waarover zijn gezinnen het meest tevreden? Waar liggen de knelpunten volgens de gezinnen?

Gezinnen brengen ‘leven’ in een gemeente. Zij verwachten dus ook dat gemeentebesturen oog hebben voor hun bekommernissen. Door de online bevraging in te vullen kunnen gezinnen een belangrijk signaal geven aan hun toekomstige gemeentebestuurders.

Aan de hand vande resultaten zal de Gezinsbond nagaan hoe het gezinsbeleid in de gemeenten wordt gevoerd, waar de gemeenten goed op scoren en waar er nog werk aan de winkel is. Op basis van deze analyse zullen onze afdelingen in het najaar plaatselijk acties voeren om knelpunten aan de kaak te stellen en de lokale politici te motiveren om hun beleid meer af te stemmen op maat van het gezin.

Sint-Pieters-Leeuw genomineerd voor fietsgemeente 2012

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: –  In juni 2012 zet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits drie Vlaamse gemeenten en steden in de bloemetjes die uitblinken door hun goede fietsbeleid. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) gaat daarom samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid op zoek naar gemeenten en steden in Vlaanderen die hiervoor in aanmerking komen. Sint-Pieters-Leeuw is één van de 18 genomineerden.

Maar liefst 71 steden en gemeenten (meer dan een vijfde van alle Vlaamse steden en gemeenten) stelden zich kandidaat voor de wedstrijd “Fietsgemeente/stad 2012”.
De genomineerden zijn bekend! De jury selecteerde 18 steden en gemeenten die in aanmerking komen voor de verkiezing Fietsgemeente/fietsstad 2012.

Een tienkoppige deskundige jury (de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) kwamen op 2 december jl. samen om uit de 71 kandidaten, zes gemeenten en steden per categorie te nomineren.

Op 21 december 2011 werden via een persmededeling van het kabinet van minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, de 18 genomineerde steden en gemeenten bekend gemaakt.
En Sint-Pieters-Leeuw werd genomineerd!

Cat. 1 – steden met meer dan 50.00 inwoners: Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Kortrijk en Mechelen.
Cat. 2 – steden/gemeenten tussen 20.000 en 50.000 inwoners: Koksijde, Lier, Mortsel, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Truiden en Zemst.
Cat. 3 – gemeenten met minder dan 20.000 inwoners: Boechhout, Kortenaken, Landen, Meeuwen-Gruitrode, Retie en Vorselaar.

Een extern bureau gaat in het eerste deel van 2012 de genomineerde gemeenten en steden bezoeken om hun kandidaturen verder uit te diepen. Concreet zoeken ze binnen de drie categorieën, de fietsgemeente/fietsstad met het beste integrale fietsbeleid en de mooiste projecten. Het doel van de verkiezing is om bewust de inspanningen te belonen die de voorbije jaren op dit vlak zijn geleverd.

Daarna zal de jury opnieuw samenkomen om per categorie een winnaar te kiezen.
In juni 2012 maakt minister Crevits tijdens een prijsuitreiking de winnaars bekend.

Meer info op www.fietsgemeente2012.be.

zie ook ons artikel van 24 november – KLIK HIER

Shitty Bike For Life leverde 3248,03 euro op voor Music For Life

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaalvoetbalploeg ZVK ‘t Leeuwke fietste 24 uur op rollen tvv. ‘Music 4 life‘ een actie van radiozender Studio Brussel. Dankzij sponsors en sympathysanten zamelden ze 3248,03 euro in.
 Om 20.36 uur gaven Gijs van café ‘t Leeuwke en  de zaalvoetbalploeg ZVK ‘t Leeuwke hun cheque af aan Siska Schoeters. Ze hadden ook een wc-pot mee en Siska wou deze meteen in het glazen huis plaatsen.
 

Zie ook onze eerdere verslagen van vanmorgen om 07.00 en gisteren bij de start van de actie.

Meer info over Music 4 life: www.stubru.be/musicforlife

Flankerend Beleid Vlaamse Rand goedgekeurd

DE RAND: – Vandaag keurde de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS het flankerend beleid ‘Vlaams strategisch gebied rond Brussel’ goed. Deze beslissing bevat 63 maatregelen ter versterking van het eigen karakter van de Vlaamse Rand.

Dit flankerend beleid bevat een hele reeks maatregelen (63) om de negatieve effecten van de grootstad Brussel op de Vlaamse Rand te milderen. Nagenoeg alle ministers zijn hierbij betrokken en engageren zich gezamenlijk een hele reeks maatregelen tot uitvoering te brengen op het vlak van mobiliteit, economie en werk, wonen en huisvesting, welzijn, onderwijs en jeugd, open ruimte, geluidshinder, ontvangst en integratie en toerisme. Minister Bourgeois, bevoegd voor de Vlaamse Rand, zal de voortgang van de verschillende maatregelen opvolgen en er halfjaarlijks over rapporteren.

Minister Bourgeois: “Het flankerend beleid behelst nagenoeg alle beleidsdomeinen. Wat mijn bevoegdheden betreft zetten we verder in op een goed uitgebouwd ontvangst- en integratiebeleid. Ik denk hierbij aan de oprichting en versterking van integratiediensten in de gemeenten van de Vlaamse Rand, de verdere uitbouw van taalondersteuningsinitiatieven en taalpromotie, een verbetering van het toeristisch onthaal voor de regio Groene Gordel en een versterking van het toeristisch-recreatief aanbod. Ook de collega-ministers laten zich niet onbetuigd. Zo wordt er ingezet op een maximaal behoud van de open ruimte door verdere aankoop en beheer van natuur- en bosgebieden en wordt het openruimte netwerk versterkt met het instrument van de landinrichting. Er komt een uitbreiding van de middelen Taal en Rand voor het basisonderwijs in heel Vlaanderen alsook taalondersteuning voor het secundair onderwijs in Halle-Vilvoorde. Er is eveneens een extra investeringsdotatie voor Vlabinvest die de mogelijkheid tot wonen in eigen streek moet versterken. Heel wat mobiliteitsmaatregelen worden eveneens voorbereid met als doel de verkeersknoop rond Brussel aan te pakken.”

Met deze beslissing is er een duidelijk engagement op basis waarvan de verschillende bevoegde ministers het flankerend beleid kunnen verder zetten of opstarten. Voor ons is deze beslissing, naast de definitieve vaststelling van het GRUP een positief gegeven. Het GRUP zet in op het maximale behoud van de open ruimten en de groene gordel en bakent duidelijk grenzen af waarbinnen verdere ontwikkeling nog kan.

Tegelijkertijd keurde vandaag de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe MUYTERS de definitieve vaststelling van het GRUP “Afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden” goed.

Minister Bourgeois : “Vandaag nam de Vlaamse Regering nog beslissingen waaruit duidelijk blijkt dat deze Vlaamse Regering versterkt inzet op een positief beleid ten aanzien van de Vlaamse Rand. Zo gaf de minister-president toelichting bij de stand van zaken in uitvoering van START (Strategisch Actieprogramma voor de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio). Van minister Muyters is er de definitieve vaststelling van het GRUP. Van mezelf is er een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van vzw Vlaamse Rand. Ook andere ministers nemen initiatieven. Als minister verantwoordelijk voor dit Vlaamse Randbeleid ben ik tevreden dat we als ploeg op verschillende terreinen handelen vanuit eenzelfde aanpak en we het Vlaams Regeerakkoord hierdoor uitvoeren, nl. een actief beleid ter ondersteuning van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel en ter versterking van de leefbaarheid ervan.”

Gevonden fietsen uit Vlaams-Brabant op website

VLAAMS-BRABANT: – In de provincie Vlaams-Brabant plaatsen gemeenten en politiezones teruggevonden gestolen fietsen op de website www.gevondenfietsen.be. Zo kunnen de eigenaars op een digitale manier hun fiets vinden.

Jaarlijks halen politiediensten en gemeenten tienduizenden onbeheerde fietsen op. Om ervoor te zorgen dat deze fietsen toch bij hun eigenaar terechtkomen, ontwikkelde de provincie Antwerpen een website waar de gevonden fietsen kunnen worden bekeken. Deze website hebben we nu uitgebreid met een gedeelte voor de provincie Vlaams-Brabant“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De website is geografisch ingedeeld op basis van de Vlaamse provincies. Bij een zoekopdracht krijgt men ook fietsen uit andere gemeenten en provincies te zien die voldoen aan de ingegeven selectiecriteria. Wanneer men zijn fiets herkent, moet men wel kunnen bewijzen dat het zijn fiets is via bijvoorbeeld een speciaal kenmerk, het aankoopbewijs, een foto of een aangifte.
Gevonden fietsen die gegraveerd zijn met een rijksregisternummer kunnen onmiddellijk aan de eigenaar terugbezorgd worden. Deze komen niet op de website terecht. Op de website kan men zien waar en wanneer men zijn fiets kan laten graveren.
Het is belangrijk dat de politie weet waar en hoeveel fietsen er worden gestolen.
Voor de aangifte van een fietsdiefstal hoeft men niet meer naar het politiebureau te gaan. Men kan de diefstal snel en gemakkelijk online melden via www.policeonweb.be

Meer info: www.gevondenfietsen.be

Sint-Pieters-Leeuw kandidaat voor fiets gemeente 2012

VLAANDEREN: – 71 Vlaamse steden en gemeenten waaronder Sint-Pieters-Leeuw stellen zich kandidaat voor de verkiezing fietsstad/gemeente 2012.
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits neemt het initiatief voor de fietsprijzen. Die zullen volgend jaar voor de allereerste keer worden uitgereikt. Met de bekroning wil de minister steden en gemeenten aansporen om een goed, integraal fietsbeleid uit te werken en kunnen gemeenten ook leren van elkaars realisaties.

Om te streven naar een beter lokaal fietsbeleid riep Vlaams minister Hilde Crevits op het laatste Fietscongres nieuwe fietsprijzen voor steden en gemeenten in het leven. Er zijn drie categorieën : steden met meer dan 50.000 inwoners, steden tussen 20.000 en 50.000 inwoners en gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. In elke categorie wordt de Fietsgemeente 2012 verkozen.

Vlaams minister Crevits : “Het is de bedoeling de vele mooie projecten in de schijnwerpers te plaatsen en we hopen dat die inspirerend zullen werken. Het doet me een groot plezier dat 71 steden en gemeenten de prijs van fietsstad/gemeente willen winnen. Dat betekent dat gemeentebesturen een goede fietsinfrastructuur en een integraal fietsbeleid hoog inschatten en bereid zijn daar inspanningen voor te leveren. Een ambitie die ik deel!”

Kandidaten categorie 2: meer dan 20 000 inwoners, minder dan 50 000 inwoners:
Bilzen (L),Brasschaat (A),Brecht (A),Diest (VB),Halle (VB),Herent (VB),Ieper (WV),Kapellen (A),Koksijde (WV),Lochristi (OV),Lier (A),Maldegem (OV),Menen (WV),Mol (A),Mortsel (A),Oudenaarde (OV),Scherpenheuvel-Zichem (VB),Sint-Pieters-Leeuw (VB),Sint-Truiden (L),Temse (OV),Wevelgem (WV),Zele (OV),Zemst (VB).

Meer info op : www.fietsgemeente2012.be

vanaf maandag 21 november 2011 vernieuwde verkeersinformatie op VRT

VLAANDEREN: – Vanaf maandag 21 november 2011 klinkt de verkeersinformatie bij de VRT herkenbaar anders.

De VRT en Touring Mobilis sloten vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst. De krachten werden gebundeld om de weggebruiker nog accurater en sneller te kunnen inlichten.
De vertrouwde fileoverzichten worden vanaf die dag aangevuld met onder meer reistijden op vaste trajecten tijdens de spits, wachttijden bij ongevallen en de impact van grote wegenwerken. Ook een verkeersvoorspelling voor de ochtend- en avondspits behoort tot de mogelijkheden.

Concreet heeft de VRT-verkeersredactie vanaf maandag drie bronnen ter beschikking. Naast de data van het Vlaams Verkeerscentrum en de meldingen van correspondenten, levert Touring Mobilis voor het eerst ‘floating car data’. Die worden anoniem verzameld via 250.000 voertuigvolgsystemen en bieden een goed overzicht van de toestand op alle grote en kleine Vlaamse wegen.
Alle gegevens komen samen op de verkeersredactie en vormen zo de basis van alle verkeersoverzichten voor de VRT-radionetten, –websites en Teletekst.

Bart Suy is de eerste verkeersanker van de VRT

Het volledige verkeersaanbod van de VRT radio’s:
Radio 1: Verkeersupdates rond kwart voor en kwart over het uur. Extra updates bij ongevallen of dringend verkeersnieuws.
Radio 2: Verkeersupdates rond het uur en het half uur, inclusief regionale verkeersinfo tijdens de regionale programma’s. Extra updates bij ongevallen of dringend verkeersnieuws.
MNM: Verkeersupdates rond het uur en het half uur. Extra updates bij ongevallen of dringend verkeersnieuws. Vanaf maandag 21 november in de ochtend met verkeersanker Bart Suy.
Studio Brussel: Drie verkeersbulletins per uur tijdens de ochtendprogramma’s en twee per uur tijdens de andere programma’s. Extra updates bij ongevallen of dringend verkeersnieuws.

Minister Bourgeois subsidieert Samen Inburgeren in Sint-Pieters-Leeuw

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – In het voorjaar van 2011 lanceerde Vlaams minister van Inburgering en Integratie Geert Bourgeois het concept ‘Samen inburgeren’. Het is een methode van inburgeringscoaching waarbij vrijwilligers zich engageren om inburgeraars te ondersteunen bij hun inburgeringsproces. Via de campagne ‘Gezocht: Managers van Diversiteit 2011’ deed minister Bourgeois een oproep aan lokale besturen en organisaties om lokale initiatieven ‘Samen Inburgeren’ op te starten.
Vandaag zijn 37 ingediende projecten goedgekeurd, voor een totaal subsidiebedrag van 636.825 euro.
Eén van de projecten die goedgekeurd zijn is dossier: 2011/01/006 Sint-Pieters-Leeuw voor 36 koppels in het totaal.

Ik ben verheugd dat ik zoveel Vlaamse inburgeringsinitiatieven mag goedkeuren en ondersteunen,” aldus minister Bourgeois. “Het gaat om projecten ingediend door steden en gemeenten, door socio-culturele verenigingen, OCMW’s, enz. Sommige projecten leggen de klemtoon op sport, andere dan weer op cultuurbeleving, jongeren, fietsen of vrijetijdsbeleving in het algemeen. Er zullen over heel Vlaanderen meer dan 2.200 duo’s, inburgeraar en inburgeringscoach, gevormd worden.”

Het concept ‘Samen Inburgeren’ helpt inburgeraars in hun inburgeringsproces. Samen met een vrijwilliger (inburgeringscoach) worden activiteiten ondernomen, gebaseerd op een gezamenlijke interesse. Dat kan gaan om een museumbezoek, samen sporten, winkelen, wandelen,enz. De inburgeraar oefent op die manier zijn Nederlands en raakt wegwijs in onze Vlaamse samenleving.

Samen Inburgeren is een win-win-win: Een win voor de ‘nieuwe Vlaming’, een win voor de ‘oude Vlaming’ en een win voor onze samenleving. Want op deze manier leren mensen elkaar op een positieve manier beter kennen. Op deze manier leren mensen elkaars verschillen erkennen door in te zetten op wat hen bindt: een hobby, een stad of een dorp, het feit dat ze wonen, leven en werken in Vlaanderen.

Taalachterstand bij werkzoekenden: Sint-Pieters-Leeuw in Top 10 van steden met de meeste taalachterstand

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Bijna de helft van de werkzoekenden uit de Vlaamse Rand kampt met een taalachterstand Nederlands.
9 gemeenten uit de Vlaamse top 10 liggen in de Rand waar onder Sint-Pieters-Leeuw, aldus VDAB ontcijfert. Slechts een derde zijn autochtone Belgen met het Frans als moedertaal.

( bron: documentatiecentrum De Vlaamse Rand & VDAB ).

Van de 182.510 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in Vlaanderen kampt volgens een recent onderzoek van de VDAB bijna 16% met een taalachterstand Nederlands. Die taalachterstand varieert van ‘geen enkele kennis’ van het Nederlands (27%) tot een ‘beperkte kennis’ (73%). De grootste groep NWWZ met taalachterstand vormen de allochtonen met vreemde moedertaal (58%). Autochtonen met Frans als moedertaal komen met bijna 15% op de tweede plaats, gevolgd door autochtonen met vreemde moedertaal (14,5). De taalachterstand bij werkzoekenden is het grootst in de Vlaamse Rand (48,5% taalachterstand bij werkzoekenden), langs de taalgrens (20%) en in de centrumsteden (20%), zoals blijkt uit onderstaande kaart.

Taalachterstand ligt vaak mee aan de basis van werkloosheid onder allochtonen. Bij de meeste vacatures in Vlaanderen is een goede kennis van het Nederlands immers vereist. Het Vlaamse inburgeringsdecreet, dat nieuwkomers en oudkomers met een uitkering verplicht om Nederlands te leren, wordt gezien als een instrument om de taalachterstand bij autochtonen weg te werken en hen meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. De VDAB hanteert sinds 2009 het ‘sluitend taalbeleid’. Daarbij worden nieuwe werkzoekenden bij inschrijving getest op hun kennis van het Nederlands en eventueel doorverwezen naar het Huis van het Nederlands voor taallessen.

De TOP 10 van centrumsteden

In de centrumsteden is de taalachterstand sterk geconcentreerd bij de allochtonen, met 80% van het totaal (11.104 op 13.859). De grote meerderheid is uiteraard woonachtig in de twee grootsteden, Antwerpen (6.976) en Gent (2.647), die naast enkele centrumsteden aantrekkingspolen zijn voor migranten. Ook Mechelen, Aalst, Leuven, Kortrijk en Oostende zitten met ongeveer 500 werkzoekenden met taalachterstand in de Top 10 van steden met de meeste taalachterstand. Hierin zitten ook drie niet-centrumsteden (Vilvoorde, Ronse en Sint-Pieters-Leeuw) door hun werkzoekendenmix van Franstalige Belgen en allochtonen.

Besluit
De perceptie dat de taalachterstand Nederlands vooral een zaak is van Franstalige autochtone werkzoekenden, woonachtig in de Rand rond Brussel of langs de taalgrens, moet bijgesteld worden.
De Franstalige Belgen maken amper nog 10% uit van de werkzoekenden met taalachterstand Nederlands.
De buitenlandse migratie kleurde de voorbije decennia de taalachterstand steeds diverser en de allochtonen hebben nu een aandeel van 70% in de totale taalachterstand van werkzoekenden in Vlaanderen.Het Vlaamse inburgeringsdecreet, dat vrijwel alle nieuwkomers verplicht om Nederlands te leren, kwam dan ook niet te vroeg, maar het belet niet dat er nog een zeer grote taalachterstand (44,5%) is bij allochtone werkzoekenden.De taalachterstand is zowel bij de allochtonen als de autochtonen groter bij de werkzoekenden met Frans als moedertaal en ligt ook zeer hoog bij de minderheid van Franstalige Belgen (52%).Uit de analyse in clusters blijkt dat de grootste taalachterstand bij werkzoekenden (48,5%) zich situeert in de Vlaamse Rand, waar ook de meerderheid van Franstalige Belgen met taalachterstand woont. In de andere grotere clusters (de centrum- en de taalgrensgemeenten) bedraagt die ongev er 20%.

bron: documentatiecentrum De Vlaamse Rand & VDAB

Meer informatie

agenda: Week van de sportclub

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Week van de Sportclub heeft dit jaar plaats van zaterdag 10 tot en met zondag 18 september 2011. Bloso en de gemeenten willen hiermee het aanbod en de werking van de sportclub in de kijker plaatsen.
Gedurende een volle week met weekend ervoor en weekend erna zetten duizenden sportclubs in Vlaanderen hun deuren open.

Bloso, ISB en de Vlaamse Sportfederatie zijn alvast overtuigd dat:
de sportclub de plek is om levenslang te sporten onder leiding van een gediplomeerde trainer of lesgever.
de sportclub een plek is waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd.
de sportclub de plaats is waar men vrienden maakt en ziet, waar men ambiance kan maken, waar men lacht, waar men praat, kortom: het is ook een plek waar je samen een gezellige tijd kan doorbrengen.

Zin om een kijkje te gaan nemen of mee te sporten, een initiatie of open training te volgen tijdens de Week van de Sportclub? Kijk op onderstaande lijst bij welke sportclubs in Sint-Pieters-Leeuw je terecht kan.

N-VA Sint-Pieters-Leeuw ging een fijne feestdag wensen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap trokken de lokale bestuursleden van N-VA Sint-Pieters-Leeuw op pad. Zes duo’s belden aan blj inwoners, die de Vlaamse Leeuw lieten wapperen.

De N-VA-besfuursleden wensten de inwoners een prettige feestdag. Ze moedigden hen aan om elk jaar opnieuw de Vlaamse Leeuw te laten wappeÍen. Naast het creëren van een feeststemming, is het een manier om het Vlaamse karakter van de gemeente in de verf te zetten. Er werd een brief en een bloem overhandigd. Voor de gelegenheid waren het ‘leeuwenbekjes”.

 .  
N-VA is voorstander van een “inclusief Vlaams-Nationalisme”, waarin nieuwkomers welkom zijn voor zover ze ook echt willen deel uitmaken van Vlaanderen en van de plaatselijke gemeenschap. De kennis van het Nederlands is daarbij een eerste vereiste. Het aanvaarden van een aantal maatschappelijke en culturele basiswaarden, eigen aan Vlaanderen, is een ander belangrijk luik.

Op het einde van de namiddag waren alle 120 bloemen uitgedeeld.

20.000ste N-VA-lid woont in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De N-VA heeft sinds deze week twintigduizend leden in Vlaanderen.
De 29-jarige verpleegster Kim Paesmans uit Sint-Pieters-Leeuw is het twintigduizendste lid van de partij.


De 29-jarige verpleegster Kim Paesmans en dochtertje Mona kregen alvast hun lidkaart, een grote bos bloemen en een Bongobon van Luc Deconinck, Voorzitter van N-VA Sint-Pieters-Leeuw en de Vlaams-Brabantse N-VA-Kamerleden uit haar streek Nadia Sminate en Kristien Van Vaerenbergh.

De afdeling was op zoek naar jonge, frisse mensen. Ik was sowieso al een N-VA-stemmer, maar ik zie het nu ook zitten om actief mee te werken aan het N-VA-project. Ik wil aan Sint-Pieters-Leeuw een jonge, frisse touch geven”, verduidelijkt Kim haar keuze. “Zeker nu ik zelf mama ben, vind ik het heel belangrijk dat we de problemen nu aanpakken zodat onze kinderen er niet voor moeten opdraaien.”

Begin juni stond de teller nog op 19 200 leden. Het was de stille ambitie van de partij om in 2012 de kaap van 20.000 leden te ronden. Met het lidmaatschap van Kim Paesmans is dat doel nu al bereikt! De partij telt nu dubbel zoveel leden als in 2008.

Onderzoek milieu-effectrapportage RUP Klein-Nederlo

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer mede te delen dat, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“plan-mer-decreet”) en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (“plan-mer-besluit”), het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP ‘Klein-Nederlo’ geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer niet nodig is.

De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen worden geraadpleegd op de webstek van de dienst Mer, www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.

Vernissage Roses@Coloma

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de 13de editie van de rozendagen nog meer internationale uitstraling te geven werd dit jaar de medewerking verkregen van de wereldvermaarde kunstenaars Kaat Tilley en Daniël Ost die in het kasteel Coloma respectievelijk hun modecreaties en bloemcomposities tentoonstellen onder de noemer ‘Roses@Coloma’.

Kaat Tilley, Joke Schauvliege, Marleen Evenepoel, Marcel Vossen, Daniël Ost en Lieve Vanlinthout.

Daniël Ost: “In maart zijn we samengekomen, Kaat Tilley droeg dit project dus moest ik met haar creaties en de locatie rekening houden.
Mijn inspiratie bij dit gebouw ging naar het barokke, het klassieke en dat weerspiegelt zich in mijn werken.
De rozen die ik gebruikt heb zijn natuurlijk speciale variëteiten voor de bloemsierkunst. Velen zijn ook echt nieuwe variëteiten die nog nooit ergens anders getoond werden. Ik denk dat ik mag stellen dat de mensen die naar ‘Roses@Coloma’ komen nog nooit één rozenvariëteit zullen gezien hebben die ik in mijn bloemencreaties heb gebruikt.”

Kaat Tilley: “We werkten zes composities uit binnen en buiten het kasteel. Het zal voor de bezoekers lijken alsof de ontwerpen uit de muren en uit de grond komen. Ik heb altijd al graag gewerkt op locaties met een historische uitstraling.”

Waar: Rozentuin en kasteel Coloma , Joseph De Pauwstraat 25te Sint-Pieters-Leeuw
Programma:
• Zaterdag 25 en zondag 26 juni – 10 tot 20 uur Tentoonstelling met randanimatie
• Maandag 27 juni – 10 tot 18 uur Tentoonstelling
Prijs:
• Het domein en de rozentuin zijn gratis te bezoeken
• Tentoonstelling Kaat Tilley en Daniël Ost in het kasteel Coloma € 5 per persoon / kinderen jonger dan 12 jaar gratis

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Begin jaren 90 werden het Colama kasteel grondig opgeknapt.
Vanaf 1995 mocht ingenieuren provinciaal directeur Marcel Vossen van het Agentschap voor Natuur en Bos zijn wetenschappelijke botanische kennis in deze ideale omgeving botvieren en was de grootste rozentuin van Europa geboren. Fase na fase breidde dit veelkleurige decor zich uit tot een unicum in zijn soort en nog is er geen eindpunt want nieuwe ideeën blijven zich aankondigen.

Vaak word ik als burgemeester enthousiast aangesproken over dit rozenkleurenpalet van 3ha groot .En even dikwijls overvalt mij een heerlijk gevoel van trots maar ook van warme dankbaarheid omdat de Vlaamse gemeenschap met Coloma Sint-Pieters-Leeuw op de wereldkaart heeft gezet. Want eeuwige schoonheid heeft zich hier in onze achtertuin genesteld.

De tentoonstelling, Roses@Coloma, de 13de editie van de befaamde Rozendagen van Coloma, kondigt zich vandaag aan als een heuse topper. Modeontwerpster, schilderes en creatieve styliste Kaat Tilley alsmede bloemenkunstenaar-topfloralist Daniël Ost, zijn elk in hun domein kunstenaars van formaat en dànk zij hun creaties intussen wereldburgers geworden. Samen tekenden zij het, tot het allerlaatste moment geheimgehouden, tentoonstellingsconcept uit waarvoor nog tot en met maandagavond duizenden bezoekers de
weg naar Coloma in Sint-Pieters-Leeuw, de mooiste Vlaamse gemeente van de Rand en de Groene Gordel rond Brussel, zullen inslaan.

Ik nodig u graag uit om tijdens deze rozendagen met al uw zintuigen ten volle te genieten van al het moois dat Roses@Coloma u zal aanbieden.”

Marleen  Evenepoel, Administrateur-generaal Agenschap voor Natuur en Bos: ” De rozendagen zoals die vroeger werden georganiseerd, hebben dit jaar een nieuwe wending genomen. Ze zullen in de toekomst onder de benaming ‘Roses@Coloma’ verder internationaal worden uitgebouwd en krijgen op die manier een nieuw elan.”

Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur, Joke Schauvliege: “ In Roses@Coloma kunt u genieten van hoe twee artiesten door rozen zijn geïnspireerd: Kaat Tilley en Daniël Ost. Hun boeiende samenwerking heeft een prachtig staaltje eco-cultuur, een hedendaagse Tuin van Eden. Het is de natuur in al haar verrukkelijke, met zachte mensenhand gecultiveerde schoonheid. Het is ook de manier waarop we met de natuur moeten omgaan: creatief, met respect, inzicht en ruimte latend voor haar imponerende groei.
Mij fascineert bij bloemenbinderij en bloemsierkunst het vergankelijke.
Het vergankelijke en het tijdelijke van bloemen, maakt de bloemsierkunst zo’n unieke en esthetische ervaring. Na deze tentoonstelling zal niemand nog dezelfde ervaring kunnen delen ook niet op foto”.

Dienstverlening De Lijn zaterdag 18 juni 2011 ernstig verstoord

VLAANDEREN: – De Lijn verwacht dat haar dienstverlening op zaterdag 18 juni 2011 in heel Vlaanderen ernstig zal verstoord zijn door een staking van de drie vakbonden.

De directie wijst erop dat ze de wettelijk toegestane ruimte voor loonsverhoging maximaal invult. Ze betreurt dat de vakbonden staken terwijl een nieuwe vergadering was afgesproken.

Wel bussen op verpachte lijnen
De hinder zal zaterdag het grootst zijn op de lijnen die door De Lijn zelf worden bediend. Dat betekent dat er weinig of geen trams zullen rijden en dat ongeveer de helft van de bussen zal uitrijden.
Het gaat om de bussen op de verpachte lijnen. Dat zijn de lijnen die worden bediend door een privéfirma die rijdt in opdracht van De Lijn.

Voor informatie over de gevolgen van de actie voor de dienstverlening kunnen de reizigers zaterdagochtend vanaf 7.00 uur terecht op www.delijn.be.

bron: De Lijn


Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ACOD-ACLVB voert deze actie op een zaterdag, zodat de hinder voor de pendelaars en schoolgaande jeugd beperkt blijft.

Maar het vakbondsfront waarschuwt: als de directie van De Lijn op 20 juni geen volwaardig voorstel doet, wil men op vrijdag 24 juni nog eens het werk neerleggen.
De besprekingen in het paritair comité vinden plaats op 20 en op 24 juni.

bron: gemeenschappelijk vakbondsfront

Steun levenslijn met Kwiskids Zeppe en Zikki

VLAANDEREN / RUISBROEK: – Weet jij wat wel en niet mag op de fiets? En is wandelen met een hond op het voetpad toegelaten? Ontdek de antwoorden en zoveel meer in de keicoole Zeppe & Zikki Kwiskidswaaier. Urenlang speel- en leerplezier voor op vakantie of onderweg. Met superhandige gesp.

Alle Vlaamse kids kennen Zeppe en Zikki van de grappige serie op VTM over verkeersveiligheid. De bekendste schildpad en de beroemdste zebra van heel televisieland helpen je door 150 gevaarlijke en moeilijke verkeerssituaties. Test samen met Zeppe en Zikki of jij de verkeersregels beet hebt.

Met de aankoop van deze kwiskidswaaier steun je het Levenslijn Kinderfonds (www.levenslijn.be).
Kwiskids Zeppe en Zikki
ISBN: 978-90-301-0902-0
Prijs: € 5,95

In de kwiskidswaaier Zeppe en Zikki staan ook heel wat weetjes. Zoals uitleg over de gemachtigd opzichter.
Uitgeverij Plantyn maakte ter illustratie gebruik van een foto van de onafhankelijke nieuwssite http://www.sint-pieters-leeuw.eu die enkele jaren geleden in Ruisbroek genomen werd ter gelegenheid van de actie :’duurzaam naar school‘.

Stuwen op Zuunbeek worden vernieuwd

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvlieghe neemt extra maatregelen om Sint-Pieters-Leeuw te beschermen tegen wateroverlast. Op de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw komen er aanpassingen.

Bij haar werkbezoek aan de Maarkebeek gaf Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege vandaag meer uitleg over de nieuwe initiatieven die overstromingen in de toekomst verder moeten beperken.“De Vlaamse Regering besliste bij de begrotingscontrole 2011 om 10 miljoen euro extra te investeren in het voorkomen van overstromingsschade voor de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie. Op het terrein kunnen we daarmee belangrijke nieuwe investeringen doen”, zegt minister Joke Schauvliege.

Zo treft de minister ook enkele maatregelen voor de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw.

Minister Joke Schauvlieghe: ” Bij de wachtbekkens op de Zuunbeek, een zijrivier van de Zenne, zullen de stuwen vernieuwd worden. Tevens zullen we ervoor zorgen dat we ze automatisch kunnen sturen. Dus als het nodig is dat het water weg gelaten kan worden en dat er nieuwe buffercapaciteit kan gecreërd worden.”
Men heeft voor deze vernieuwing een budget van 300.000 euro voorzien.

Verder wil de minister de problemen, letterlijk en figuurlijk, aan de  bron aanpakken.

Daarom heeft ze beslist om ruim 640.000 euro te besteden aan bijkomende erosiebestrijdingsmaatregelen, maatregelen die de grond vasthouden en verhinderen dat hevige  neerslag grond meevoert.

Tenslotte zal in Zolder de VMM in samenwerking met het KMI een nieuwe neerslagradar bouwen. Het KMI heeft al een neerslagradar in Jabbeke gepland. Die neerslagradars, die heel Vlaanderen bestrijken, moeten ervoor zorgen dat we neerslag en eventuele overstromingen nog beter kunnen voorspellen. De overstromingen van november 2010 hebben het belang van goede voorspellingen duidelijk gemaakt.

Remi Piryns Prijs voor Luc Deconinck

Luc Deconinck

KRAAINEM / SINT-PIETERS-LEEUW: – Maandagavond had de uitreiking van de Remi Piryns Prijs aan Luc Deconinck plaats.
De Remi Piryns Prijs wordt uitgereikt aan personen of verenigingen die zich verdienstelijk maken op het vlak van: imago, taal en cultuur van Vlaanderen en Nederland.

Luc Deconinck is gewezen voorzitter van vzw de Rand en van het Halle-Vilvoorde Komitee en juridisch inspirator van de dienstweigeringsactie rond de splitsing van BHV.
De Remi Piryns Prijs ter waarde van 10.000 € die hij vanwege het Snellaert-Thijmfonds ontving schenkt Deconinck aan het Halle-Vilvoorde Komitee en het Vlaams komitee voor Brussel die heel wat rechtsprocedures voeren. Hierdoor maken zij heel wat kosten om de rechten van de taalwetten te doen gelden.

Touring stelt busbaan Bergensesteenweg in vraag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Mobiliteitsorganisatie Touring denkt dat sommige busbanen alleen worden aangelegd om de opgelegde quota te halen en dus overbodig zijn. Ook de busbaan op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw wordt in vraag gesteld.

Sinds de aanleg in 2005 gebeurden er bijna honderd zware ongevallen, vooral met motorrijders. Touring vraagt een onafhankelijke doorlichting van de MIVB en De Lijn om de efficiëntie van de busbanen in kaart te brengen. Touring wil ook dat ‘de slechtste busbaan’ van België op de Bergensesteenweg wordt afgeschaft en dat er slimme verkeerslichten worden geplaatst. Het Vlaamse Gewest werkt intussen wel aan de plannen voor een grondige heraanleg van de Bergensesteenweg. Die heraanleg zal starten in 2014.

UPDATE: reactie Wegen en Verkeer

Anton De Coster, Communicatieverantwoordelijke Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: “ Het aantal ongevallen dat op de Bergensesteenweg gebeurt is eigenlijk gedaald globaal. Dat komt omdat er na de aanleg even een stijging was van het aantal ongevallen met gewonden. Maar uit een analyse van de politie is gebleken dat die ongevallen in de eerste plaats een gevolg waren door het onrechtmatig gebruik van de busbaan. Daarop zijn maatregelen genomen en daarna hebben we vastgesteld dat het aantal ongevallen gedaald is.

Heel wat bestuurders zijn gefrustreerd door de lange files.

Anton De Coster: “ Die files stonden daar voor de busbaan ook. Er heeft een zekere verslechtering van de doorstroming plaats gevonden.
Nu is gebleken dat dit vooral te maken heeft met de regeling van de verkeerslichten.
Wegen en Verkeer (Vlaams-Gewest) heeft nu afspraken gemaakt met het Brussels Hoofdstedelijk gewest om aanpassingen te doen.
Zo zal er ook een verbetering komen voor het verkeer dat moet invoegen voor de Ikea in Anderlecht.
Er zal dus heel binnenkort werk van gemaakt worden.

De busbaan bewijst zijn nut, de doorstroming van de bussen is verbeterd en meer mensen gebruiken de bus.
De busbaan is ook niet de oorzaak van de vertragingen vandaag dus ook daar moeten we andere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld de regeling van de verkeerslichten aanpassen. ”

Dag van het Park

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag had in het Colomapark de  ‘dag van het park’ plaats met als slogan ‘Meer groen, ‘t zou deugd doen!’

Grootste publiekstrekker was natuurlijk de Internationale Rozentuin. Door het mooie weer van de laatste weken staat deze prachtig in bloei en kon hij de duizenden bezoekers vandaag bekoren.Het aantal foto’s die er vandaag getrokken zijn durven we zelf niet te schatten.

 
 

Op de weide voor het Colomakasteel stonden verschillende standjes voor de kinderen opgesteld.
Zo kreeg men bij Regionaal landschap  tips om op enkele vierkante centimeters vlindervriendelijke plantjes te zetten. De doelstelling: samen een miljoen vlinders aantrekken. Vlinders zijn immer ‘vliegende bloemen’. maar ze doen het de laatste jaren niet meer zo goed. Daarom worden alle Leeuwenaren aangezet om mee te werken aan het behoud van de vlinders.
 
 

Verder konden de kinderen diertjes knutselen, een klein vogelhuisje versieren, achter een schildersezel plaatsnemen als echte kunstenaar, zich laten schminken, springen op het springkasteel,…

Eerste Brabants trekpaard met fokpremie geboren.

VLEZENBEEK: Toerisme Vlaams-Brabant promoot het Brabants trekpaard als attractie en imago voor de Groene Gordel. Om de kweek van deze dieren aan te moedigen voerde de provincie een premie van 200 euro in. Het eerste veulen dat op deze premie beroep kan doen is geboren.

Eigenaar Marcel Vossen, Minister Geert Bourgeois en gedeputeerde Monique Swinnen

Het eerste veulen dat hiervoor in aanmerking komt is van Marcel Vossen. Het is geboren op 26 april 2011 en heet ‘Camelia van Groenenberg Hertogin van Vlaams-Brabant’.
Vlaams Minister voor toerisme Geert Bourgeois heeft het peterschap aanvaard en Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme van Vlaams-Brabant is meter.

Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme: ” We hebben ons geëngageerd om het Brabants trekpaard de nieuwe, beloftevolle toekomst te geven die het verdient en daarom trekken we daar dit jaar 25.000 euro voor uit. Het Brabants trekpaard heeft immers een rijke geschiedenis met een zeer sterk economisch belang voor de regio van de Groene Gordel. En nog steeds leeft de liefde voor deze reus hier verder.
Om de kweek aan te moedigen geven we een premie van 200 euro voor ieder veulen van een Brabants trekpaard.”

“Het Brabants Trekpaard is levend erfgoed. Het valt buiten mijn bevoegdheidssfeer, maar het ligt wel binnen mijn belangstellingssfeer – een minister van Onroerend Erfgoed heeft immers interesse voor alle vormen van erfgoed. – Erfgoed is altijd een stukje verleden, een brok geschiedenis. En het Brabants Trekpaard is een brok geschiedenis.” Zegt Geert Bourgeois, Vlaams Minister voor toerisme.“ Zoals het in het Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie Groene Gordel staat, is het Brabants trekpaard een thema met een grote toeristische potentie en een imago-ondersteunende rol voor de Groene Gordel – een van de ‘groene regio’s’ in Vlaams-Brabant. Om het in marketingtermen te zeggen: met een Brabants Trekpaard beschikt Vlaams-Brabant over een USP, een unique selling point.
Dat unique selling point was tot nog toe onderbelicht en onbenut gebleven. Ik was dan ook bijzonder blij te vernemen dat Toerisme Vlaams-Brabant het thema Brabants Trekpaard wil ontwikkelen tot een gestructureerd toeristisch product, met de permanente, kwalitatieve en interactieve benadering die het verdient.
Om dat initiatief te ondersteunen , heb ik met veel overtuiging beslist om, in het kader van de toeristisch-recreatieve tewerkstellingsprojecten, de indienstneming te steunen van een projectcoördinator ( Barbara Temmerman) voor de ontwikkeling van een toeristisch belevingscentrum rond het Brabants trekpaard in Vollezele, en voor de uitbouw van het ruiter- en mentoerisme en de ontwikkeling van een digitaal ruiter- en menroutenetwerk in Vlaams-Brabant. Ikdoe dat door gedurende drie jaar 80 procent van de loonkost te subsidiëren”.


Eigenaar van het veulen Camelia is Marcel Vossen. Hij kweekt nu reeds zo’n 20 jaar met Brabants Trekpaard en heeft zich toegelegd op het kweken van verschillende kleuren. Camelia is zijn 50ste veulen. Maar Nationaal gezien daalt het aantal veulens.

Marcel Vossen van de stoeterij van Groenenberg: “ Het fokken van veulens is dramatisch de laatste 10 jaar. In 2002 waren er nog 900 veulens in 2010 nog 601 dat is een daling met 35%. Als je het zelf bekijkt op de laatste 4 jaar is er een daling met 20% Als die tendens zich voortzet zitten we binnenkort met een probleem van inteelt.
Om goed te zijn zouden er jaarlijks zo’n 1000 veulens geboren moeten worden dat zou genoeg moeten zijn om een groot aanbod te hebben in verschillende genen.
De fokpremie van 200 euro lijkt misschien niet veel maar is heel belangrijk. Het dekt zowat de dekkosten (250 à 300 euro) van de merrie het is dus een stimulans voor de kwekers om verder te doen.
Want voor wie de kweek als hobby doet begint het wel duur te worden. Je hebt de kosten van veearts, chip, inschrijvingskosten,…. 20 jaar geleden was er een stimulans premie van minister Geens, in die tijd 5000 Belgische frank maar deze werd afgeschaft toen er een Europese premie kwam. Maar ook deze Europese premie is verdwenen. Ik ga dus nog aan minister Bourgeois vragen of de fokpremie niet op Vlaams niveau kan worden ingesteld.”

Kris Thys de vrouw van Marcel koos de naam voor het veulen namelijk: ‘Camelia van Groenenberg Hertogin van Vlaams-Brabant’.
Camelia staat voor de laatste plantencollectie die Marcel Vossen(Provinciaal Directeur, Agentschap voor Natuur en Bos ) heeft laten aanleggen in Groenenberg ( na de paasbloemen, azalea, hydrangea en rododendros). Ze staat op Groenenberg, met de titel Hertogin waren we sneller dan Prins William en Kate zij kreeg de titel pas vorige vrijdag (lacht) en dan Vlaams-Brabant want dat is bij wijze van spreken de sponsor”.

Camelia bezoeken?
Wie op zoek is naar een ideaal gezinsdagje uit kan Camelia en andere Brabantse trekpaarden komen spotten en misschien wel aaien in de weides van Kasteelpark Groenenberg, Konijnestraat 172 te Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw).


Brochure: Ontdek het Brabants Trekpaard in de Groene Gordel

Toerisme Vlaams-Brabant heeft het toeristisch aanbod rond deze viervoeter in een brochure opgenomen. Deze jaarlijkse brochure schetst de achtergrond en oorsprong van de ‘Brabander’ en geeft op een kaart de attracties, zoals musea, wandelingen, paardenprocessies, prijskampen, menwedstrijden en arrangementen in de Groene Gordel weer.
Zo kan je in Sint-Pieters-Leeuw van 30 september tot 2 oktober 2011 gaan kijken naar de tentoonstelling ‘Een koninklijk paard met wereldfaam’.
En op zondag 2 oktober 2011 de officiële prijskamp Vlaams-Brabant met randanimatie rond het Brabants Trekpaard en publieksprijs voor de veulens van Vlaams-Brabant.

gemeente werkt samen met het Provinciaal aanbod Sociaal tolken voor anderstaligen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft dit jaar een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Provinciaal aanbod Sociaal tolken voor anderstaligen (PaSTa). Deze biedt in Vlaams-Brabant kwaliteitsvolle sociale tolk- en vertaalhulp aan openbare diensten en organisaties uit de welzijnssector.
.

PaSTa heeft een uitgebreide lijst van zorgvuldig geselecteerde en opgeleide sociaal tolken en vertalers. Voor dringende gesprekken met inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die het Nederlands niet machtig zijn en zelf niet voor een tolk kunnen zorgen, kunnen de openbare diensten een beroep doen op zo’n tolk.
Die komt ter plaatse en zet mondeling de boodschappen om van de moedertaal van de cliënt naar het Nederlands en omgekeerd.
PaSTa werkt ook met sociaal vertalers die een schriftelijke boodschap getrouw en volledig overzetten van het Nederlands naar een andere taal of omgekeerd. Dit kunnen zowel informatieve teksten zijn voor de anderstaligen zelf, als officiële documenten op vraag van de diensten.

Zin om zelf sociaal tolk / vertaler te worden?

Wilt u uw taalkennis inzetten om de communicatie met anderstaligen te bevorderen? PaSTa biedt u de kans.
U kan rekenen op: gratis vorming en opleiding, vergoeding volgens opleiding, vervoersonkosten op basis van het tarief openbaar vervoer en een verzekering.

Meer weten?
PaSTa: 016 26 77 70 pasta@vlaamsbrabant.be
Dienst integratie Sint-Pieters-Leeuw: 02 371 63 27 integratie@sint-pieters-leeuw.be

De 14-daagse van het Rode Kruis

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Van 28 april tot 12 mei 2011 trekken Rode Kruisvrijwilligers de straat op om stickers te verkopen.

De sticker kost 5 euro en met de opbrengst kunnen de 254 lokale afdelingen van het Rode Kruis hun dagelijkse werking financieren. Door een sticker te kopen zorgt u er dus mee voor dat de afdeling in uw buurt altijd paraat is om mensen in nood te helpen.

Naar jaarlijkse traditie zal ook het Jeugd rode Kruis van Sint-Pieters-Leeuw op zaterdag namiddag 30 april 2011 een deur aan deur verkoop van de stickers houden.

Kunstgrasveld voor KV Zuun wordt aangelegd.

ZUUN: – Op de terreinen van KV Zuun had dit weekend nog het 38ste jeugd Paastornooi plaats . Vandaag werd het tweede voetbalterrein ontmanteld door de gemeentediensten terwijl de aannemer de eerste merktekens aanbracht voor de aanleg van een kunstgrasveld.


Op voorstel van Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, keurde de Vlaamse Regering op 23 juli 2010 definitief het dossier voor 29 kunstgrasvelden in Vlaanderen goed. Eén van de gelukkige was Sint-Pieters-Leeuw waar nu bij KV Zuun met de steun van het Vlaams Sportinfrastructuurfonds een kunstgrasveld wordt aangelegd.
De concrete realisatie van het kunstgrasveld gebeurt door Krinkels Holding BV.
 

Na realisatie van de kunstgrasveld zal de projectvennootschap het kunstgrasveld gedurende 10 jaar onderhouden en ter beschikking stellen van de gemeente tegen een periodieke beschikbaarheidsvergoeding. De Vlaamse gemeenschap subsidieert deze beschikbaarheidsvergoeding voor maximaal 30%.

Minister Muyters: “Met deze vorm van publiek private samenwerking waarbij de Vlaamse Overheid een centrale en cruciale rol speelt, creëren we een duidelijke win-winsituatie. Door als opdrachtcentrale op te treden voor de 19 betrokken gemeenten, werd het onderhandelingsproces aanzienlijk vereenvoudigd en werd de individuele gemeenten flink wat werk bespaard. De inbreng van de solide privépartner garandeert dan weer een kwaliteitsvolle en vlotte uitvoering van de werken. Op deze manier lopen we al een aanzienlijk stuk van de achterstand inzake sportinfrastructuur in en zullen honderden clubs en duizenden sporters op kwalitatief hoogstaande en goed onderhouden kunstgrasvelden hun favoriete sport kunnen beoefenen.”

agenda: ROSES @ COLOMA

SINT-PIETERS-LEEUW: – Daniël Ost en Kaat Tilley promoten op 25, 26 en 27 juni ROSES @ COLOMA te Sint-Pieters-Leeuw.

Het domein Coloma in Sint-Pieters-Leeuw herbergt de meest volledige rozentuinen van Europa, met rozen uit 26 landen en met meer dan 3.000 soorten en variëteiten. Het prachtige rosarium verwelkomt bezoekers van over de hele wereld en is sedert de aanleg van de oorspronkelijke tuin in 1995, uitgegroeid tot een drukbezochte, internationale toeristische attractie.
Het Agentschap voor Natuur en Bos – een agentschap van de Vlaamse Overheid – wil samen met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op 25, 26 en 27 juni de jaarlijkse rozendagen nog sterker onder de internationale aandacht brengen en wist daartoe de wereldvermaarde bloemensierkunstenaar Daniël Ost en de internationaal befaamde modeontwerpster Kaat Tilley er toe te bewegen een tentoonstelling met hun werken op te bouwen in het fraaie, historische kasteel Coloma. Dit initiatief zal onder de benaming Roses @ Coloma worden gepromoot.

Uniek rosarium.

Het park Coloma, met een oppervlakte van 15 ha., beschikt naast vijf exclusieve rozentuinen eveneens over
een rozenmuseum en een rozenboomgaard. Elk jaar kunnen bezoekers er terecht van 15 mei tot 30 oktober. De
aanleg van de eerste rozentuin in 1995 bleek meteen een schot in de spreekwoordelijke roos. Het succes van de tuin bleef groeien en dus werden er in de loop der jaren magnifieke uitbreidingen gerealiseerd. Een totaalbeeld van de roos over de hele wereld, dat is wat de bezoekers tijdens hun rozenwandeling in Coloma te zien en te ruiken krijgen. Op heden zijn de rozentuinen van Coloma uitgegroeid tot Europa’s meest volledige en uitgebreide rozenverzameling.
De rozentuinen zijn aangelegd binnen het kasteeldomein Coloma dat het meest gekend monument van
Sint-Pieters-Leeuw is. Het kasteel is een blijvende getuige van het grote belang dat de “Heerlijckheydt van Sint-
Pieters-Leeuw” had in het land van Gaasbeek. Het is een typisch voorbeeld van een versterkt kasteel uit de 15°
eeuw dat evolueerde tot “Lusthuis” of “huis van plaisantie” ofte buitenverblijf. Door de eeuwen heen veranderde
het kasteel meermaals van eigenaar om uiteindelijk door de gemeente te worden aangekocht en gerestaureerd.
Het kasteelpark en de rozentuinen vallen onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Unieke kunstenaars.

In het kasteel Coloma zullen Daniël Ost en Kaat Tilley, naar aanleiding van de rozendagen op 25, 26, en 27
juni, een tentoonstelling uitbouwen die zondermeer uniek zal zijn. Daniël Ost die wereldwijd erkenning geniet als
meester-bloembinder en vooral in Japan, en het Midden-Oosten actief is, maar eveneens in eigen land, Europa
en de Verenigde Staten opdrachten uitvoerde en tentoonstellingen realiseerde, zal tijdens deze Roses @ Coloma voor het eerst samenwerken met Kaat Tilley. De creaties van Daniël Ost zijn gewoon betoverend. Zijn florale sculpturen met bloemen, planten, takken en bladeren laten niemand onberoerd. Ook Kaat Tilley is in haar domein een autoriteit. Als mode- en creatief ontwerpster geniet ook zij een internationale erkenning. Ze kleedde onder andere Diana Ross, Barbra Streisand, Naomi Campbell, Melanie Griffith, Halley Berry e.a. Samen met Daniël Ost zal zij het kasteel Coloma onderdompelen in een feeërieke sfeer. Deze tentoonstelling, gekoppeld aan de rozentuinen in volle bloei staan borg voor een dag van onvergetelijk genieten.

Het bezoek aan de rozentuinen is gratis, de toegang tot de tentoonstelling in het kasteel kost slechts 5 euro.
KASTEEL COLOMA – J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-pieters-leeuw

Mede door deze internationale belangstelling is men in Sint-Pieters-Leeuw voorbereid op een toestroom van duizenden bezoekers.
Op zondag 26 juni wordt dan ook een shuttledienst voorzien van op de parking Makro aan de Bergensestwg 427, tussen 10 en 18 uur.

UPDATE 24/06/2011: Bekijk het artikel over de vernissage van Roses@Coloma – KLIK HIER

Vierde Kids-Knuffelmoment

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor het 4e opeenvolgende jaar organiseerden Vzw Idee Kids, organisator van vakantiekampen, en Vzw Zinloos Geweld, een simultane ‘knuffelsessies’ op 14 Idee Kids-kamplocaties in heel Vlaanderen waaronder aan de Kampplaats BS St.-Stevensschool in Sint.-Pieters-Leeuw.
De kinderen maakten één grote denkbeeldige keten en op elke locatie werd een ‘geweldige’ Paashaas geknuffeld, maar ook elkaar. De actie maakt deel uit van de campagnemaanden tegen zinloos geweld.

Wie om 13.30 langs de kerk in Negenmanneke liep zal het geweten hebben de kinderen van het Idee Kids kamp riepen uit volle borst dat ze tegen geweld waren. Om dit te illustreren gaven ze de Paashaas enkele dikke knuffels.

Silvie Bonne, VZW Idee Kids: “Al onze Idee Kids Projectkampen hebben een educatief-pedagogisch tintje. Het zijn kampen waar de kinderen iets van opsteken. Op kamp komen kinderen ook wel eens in conflictsituaties terecht. Met onze groepsknuffel willen we hen sensibiliseren om geweld nooit als een oplossing te zien. In de Idee Kidswerking besteden we daar veel aandacht aan. Nu willen we de kinderen op een ludieke en kindvriendelijke manier duidelijk maken dat we allemaal tegen ELKE vorm van geweld, agressie en pesten zijn. In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. Uit Europees onderzoek blijkt zelfs dat Vlaanderen Europees koploper ‘pesten’ is. Pesten is en blijft een zeer hardnekkig probleem. Het aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid waarover ouders én school met elkaar in gesprek moeten gaan. Erover praten is dus heel belangrijk, wat ook gebeurt in de Idee Kidskampen.” Info: ideekids.be.

Christian Lapinne, voorzitter vzw Zinloos Geweld: “Per dag vinden 16 geweldmisdrijven plaats op scholen; zeven op tien ouders weten niet dat hun kind online gepest wordt! Uit alle onderzoeken blijkt dat communicatie steeds aan de basis ligt van geweld. De vzw pleit ervoor dat ‘Geweldloze Communicatie’ als nieuw vak zou worden opgenomen in zowel basis als secundair onderwijs, maar ook en vooral in de leerkrachtenopleiding waar nog altijd lessen ontbreken om preventief met geweld om te gaan. We vinden het alvast belangrijk én fijn dat we met dit gezamenlijk initiatief reeds voor het 4e jaar een ludieke act hebben om onze campagnemaanden extra in de kijker te zetten en te ondersteunen. Want overal in Vlaanderen lopen in april-mei-juni diverse preventie- en sensibilizeringsprojecten in gemeenten, scholen en organisaties, naast cartoonexpo’s, ebay-veilingen met hebbedingetjes van sportlui en meet&greets met BV’s.” Info: zinloosgeweld.net.

meer dan 500 kinderen op buitenspeeldag

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de terreinen rond het Wildersportcomplex konden meer dan 500 kinderen zich uitleven tijdens de ‘buitenspeeldag 2011’. Er waren tientallen activiteiten georganiseerd waarin de jongeren hun energie kwijt konden.
Het doel van de buitenspeeldag was duidelijk bereikt. Namelijk voor één keer niet thuis achter de PC of TV zitten maar gezellig spelen!


Vorig jaar was de regen spelbreker en kon er alleen in de sporthal gespeeld worden. Vandaag was de zon op de afspraak en dat lokte meteen heel wat meer volk. De mama’s en papa’s die met de wagen waren moesten lang naar een parking plaats zoeken. De jongeren zelf genoten de hele namiddag. En leefden zich uit op de adventure megabaan, wipe-out hindernissenbaan, fietsbehendigheidsparcours, waagden zich aan pullpaintball en rusten wat uit tijdens een knutsel sessie.
Alle activiteiten werden door de jeugd- en sportdienst gratis aangeboden. De Namiddag werd afgesloten met een kleine show.

( dubbelklik op de foto’s om ze in groter formaat te bekijken)

Café Flamand op 14 augustus 2011 in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Peter Van de Veire en Miguel Wiels zijn na hun samenwerking in ‘Peter Live’ nog niet uitgekeken op elkaar. Met ‘Café Flamand’ stellen ze een nieuw muzikaal project voor, dat “het grootste karaokefeest van Vlaanderen” moet worden. Op 14 augustus 2011 zijn ze gastheer in Vlezenbeek.

50 jaar geleden stond Bobbejaan Schoepen op nummer 1 met ”Ik heb Eerbied voor jouw Grijze Haren”. Een jaar later scoorde Will Tura met ”Eenzaam Zonder Jou”. Noem het gerust de officieuze start van de commerciële Vlaamse muziek. 50 jaar later kunnen we een paar iPods vullen met Vlaamse hits. En dat willen Miguel Wiels en Peter Van de Veire deze zomer vieren. Omdat ze eerbied hebben voor die hits. En ook omdat ze eenzaam zijn zonder jou. Dus vieren ze het mét publiek. Met live-muziek. Met CAFE FLAMAND!

Stel u even voor: een warme binnenstad, wreed schone mensen én een prachtig podium. Daarop: (Hey) Lekker Beest Miguel Wiels met zijn live-band én (Dag) Vreemde Man Peter Van de Veire met zijn microfoon. Met uitsluitend Vlaamse Klassiekers die het publiek kunnen meebrullen.

Ze nemen elke keer een paar straffe Vlaamse artiesten mee. Paul Michiels, Walter Grootaers, Kris Wauters, Free Souffriau, Johan Verminnen, Axl Peleman, Günther Neefs, Niels Destadsbader … maar je weet nooit van tevoren wie het zal zijn. CAFE FLAMAND zorgt voor het grootste karaoke-feest van Vlaanderen. Iedereen kan en zal meezingen!

Iedereen kan meezingen op basis van de Café Flamandkrantjes die bij elke show worden uitgedeeld.

meer info: www.cafeflamand.be

Idool 2011 Saartje D’haveloose vertelt 2

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sara D’haveloose uit Sint-Pieters-Leeuw neemt dit jaar deel aan Idool 2011. Woensdagavond om 20.45 uur kan je haar horen en zien op VTM.

Speciaal voor de nieuwssite stuurt Saartje – tussen alle drukte door – berichtjes zodat alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en de regio haar belevenissen kunnen volgen.

Saartje D’haveloose: ” Zon, zwembaden, bubbelbad op de kamer, eten à volonté, drank à volonté, een zalig groot bed, roomservice en ga zo nog maar even door. Het was er allemaal in de Dominicaanse Republiek! Maar veel tijd om daarvan te genieten kregen we niet…

Toen de 24 kandidaten toekwamen in het hotel en kennismaakten met mij, kregen we meteen onze eerste opdracht. Het resultaat daarvan zag je vorige week al bij VTM. De jury was verontwaardigd.
Na mijn optreden voor de jury was ik ook teleurgesteld. Ik wist dat ik beter kon en hoopte dat ik een tweede kans zou krijgen om dat te bewijzen. Die kreeg ik ook.

Maar niet iedereen had dat geluk. We moesten afscheid nemen van Laura, Marja, Cathy, Michaël en Niels. Laten we zeggen dat die dag in de Dominicaanse Republiek niet de meest memorabele was. Ik had zin om meteen in mijn bedje (of moet ik zeggen: ‘bed’) te kruipen en alles te vergeten.

Maar niets was minder waar. Die avond moesten we meteen weer aan de slag! Ik mag natuurlijk niet verklappen wat we juist moesten doen, maar ik kan je wel zeggen dat ik de zon al bijna zag opkomen toen ik eindelijk in mijn bedje kroop… Oké, ik overdrijf een beetje .

Maar stiekem vond ik het helemaal niet zo erg om zo hard te moeten werken. Want één week lang leefde ik het leven van een ‘Idool’… Mij hoor je niet klagen!

Kijk nu woensdag 16 maart om 20.45u naar ‘Idool 2011’ om te ontdekken welke 15 kandidaten naar de eerste liveshow mogen.

Kijk nu vrijdag 18 maart om 20.45u naar de eerste liveshow van ‘Idool 2011’. Voor tickets kan je hier terecht: http://vtmtickets.tickoweb.be/

Voor mijn fanpagina kan je hier terecht: http://www.facebook.com/pages/Saartje-Idool-2011/167970616586785

Saartje D’haveloose deelnemer aan Idool 2011 stelt zich voor

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sara D’haveloose uit Sint-Pieters-Leeuw neemt dit jaar deel aan Idool 2011. Vanavond om 20.45 uur kan je haar horen en zien op VTM.

Speciaal voor de nieuwssite stuurt Saartje – tussen alle drukte door – berichtjes zodat alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw en de regio haar belevenissen kunnen volgen.

Saartje D’haveloose: ” Ik stel mezelf even voor: mijn naam is Sara D’haveloose (maar iedereen noemt me Saartje), ik ben 22 jaar oud en woon al heel mijn leven in Sint-Pieters-Leeuw. Vorig jaar in november schreef ik me in voor de Wildcard-wedstrijd van ‘Idool 2011’. Het concept: iedereen mocht een filmpje (of meerdere filmpjes) van zichzelf uploaden waarin hij/zij een lied zingt met of zonder akoestische begeleiding. Op die filmpjes kon dan gestemd worden en de filmpjes met de meeste stemmen kwamen in de top 10 terecht. Op het einde van de wedstrijd koos de jury van Idool één persoon uit de top 10 die dan mee mocht op reis als 25ste kandidaat van Idool 2011. Die persoon was ik.

Het verslag van die reis naar de Dominicaanse Republiek is op woensdag 9 maart en op woensdag 16
maart 2011 om 20.45u te zien bij VTM en op vrijdag 18 maart wordt de eerste liveshow van ‘Idool
2011’ uitgezonden. Of ik ook in die eerste liveshow mag zingen, valt nog af te wachten. Kijk
naar ‘Idool 2011’ bij VTM en je komt het te weten.”

Hier kan je mijn Wildcard-filmpjes bekijken: http://idool.vtm.be/videos/video-494-1289053002

En dit is mijn fanpagina. Hoe meer fans, hoe beter!
www.facebook.com/#!/pages/Saartje-Idool-2011/167970616586785

Minister Bourgeois geeft subsidie aan vzw MediRand en het Huis voor Gezondheid

DE RAND: – Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert Bourgeois trekt €70.000 uit voor vzw MediRand (€40.000) en het Huis voor Gezondheid (€30.000). Beide organisaties zorgen ervoor dat alle Nederlandstalige artsen, paramedici en andere gezondheidswerkers in één groot netwerk worden samengebracht zodat de patiënt steeds de beste oplossing kan zoeken in het Nederlands, zowel in de Vlaamse Rand als bij doorverwijzing naar Brusselse ziekenhuizen.

Minister Bourgeois: ‘Veel inwoners van de Vlaamse Rand doen voor medische zorg een beroep op diensten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Huis voor Gezondheid en vzw MediRand zetten zich in voor het garanderen van een Nederlandstalig gezondheidsaanbod in Brussel en de Vlaamse Rand, wat niet altijd evident blijkt te zijn.’

Vzw MediRand vertegenwoordigt 420 huisartsen in de Vlaamse Rand en helpt hen om patiënten gepast door te verwijzen naar Brusselse ziekenhuizen. De vzw zorgt ervoor dat Nederlandstalige patiënten op elk moment van de behandeling in de eigen taal worden geholpen.

Het Huis voor Gezondheid is een overkoepelend initiatief dat verschillende krachten en expertises bundelt en ontstaan is uit nood aan een grotere zichtbaarheid van het Nederlandskundig zorgaanbod in Brussel. Het Huis voor Gezondheid verstrekt zelf geen zorgen, maar zorgt voor bekendmaking en toegankelijkheid van het Nederlandstalige zorgaanbod in Brussel en de Rand.

Minister Bourgeois: “Het taalprobleem van patiënten in de Rand bediend door Nederlandsonkundige hulpverleners is een heikel punt. Een essentieel element in kwaliteit van hulpverlening is zorg in de taal van de patiënt. Daarom hecht ik er veel belang aan om organisaties als het Huis voor Gezondheid en vzw MediRand financieel te ondersteunen.”

De Vlaamse Regering investeert tien miljoen euro extra in Vlabinvest

VLAANDEREN / DE RAND: – De Vlaamse Regering investeert tien miljoen euro extra in Vlabinvest, een investeringsfonds dat Vlaamse gezinnen uit de Vlaamse Rand rond Brussel de kans geeft om in eigen streek te blijven wonen. Dat bevestigde Vlaams minister van Vlaamse Rand Geert Bourgeois vandaag op een actuele vraag van Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA).

Wonen in eigen streek wordt steeds moeilijker voor jonge mensen. Dat blijkt uit een studie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Specifiek voor wie in de Vlaamse Rand een betaalbare woning wil kopen of bouwen, wordt dat bijna onmogelijk. Als gevolg van de immigratie van kapitaalkrachtige EU-werknemers en goed verdienende Franstalige gezinnen, is bouwgrond in de regio de laatste jaren tot drie keer zo duur geworden. Op die manier worden de sociale en demografische problemen van de Vlaamse Rand in de hand gewerkt.

Met de extra middelen die Vlabinvest nu krijgt, werkt het investeringsfonds woonprojecten uit op strategisch aangekochte gronden. Deze woningen kunnen aan een betaalbare prijs worden gehuurd of gekocht door mensen uit de middenklasse die een band met de streek kunnen aantonen.

Mark Demesmaeker reageert positief op het antwoord van minister Bourgeois. “De Vlaamse Rand valt steeds meer ten prooi aan sociale verdringing en ontnederlandsing. Vlabinvest is een mooi instrument dat mensen de kans geeft in eigen streek te blijven wonen. Dankzij deze injectie van extra middelen kan Vlabinvest zijn taak verder waarmaken.”

Als voorzitter van de Commissie Brussel en Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement hoopt Mark Demesmaeker dat de Vlaamse Regering Vlabinvest ook in de toekomst voldoende financiële zuurstof zal blijven geven.

Meerinfo over Vlabinvest: www.vlabinvest.be