RSS

Categorie archief: Politiek

Sint-Pieters-Leeuw kan Vivaqua verlaten

water-WATERKRAANREGIO: Persbericht N-VA : -De N-VA is blij met de beslissing van de Raad van Bestuur van de Brusselse waterintercommunale Vivaqua die maakt dat alle Vlaamse gemeenten die dat willen de intercommunale voor eind dit jaar kunnen verlaten. Eerder verzette Vivaqua zich met hand en tand tegen dat vertrek. Hierop riep het Vlaams Parlement, op initiatief van N-VA, een belangenconflict in. “Het Vlaamse belangenconflict heeft de druk opgevoerd en de Franstalige partijen tot onderhandelen gebracht”, zegt Matthias Diependaele, N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement.

Luc Deconinck, N-VA-burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, een van de Vlaams-Brabantse gemeenten die willen uittreden, spreekt van een correct akkoord met respect voor elkaars belangen. Vivaqua verenigt 38 gemeenten, waarvan 15 Vlaamse. Maar de 6 deelnemende Brusselse gemeenten zijn hoofdaandeelhouder, waardoor zij er ook aan de touwtjes trekken. “Het was niet evident om Vivaqua tot onderhandelen te brengen, sedert het belangenconflict is dit gelukt en zijn de onderhandelingen correct verlopen met het vertrek van de Vlaamse gemeenten die dat willen.

Willy Segers, Vlaamse Parlementslid voor N-VA en burgemeester van Dilbeek, onderstreept dat Vivaqua krachtens een Vlaams-Brussels samenwerkingakkoord uit 2014 over de grensoverschrijdende intercommunales weliswaar verplicht was om de Vlaamse gemeenten die dat wilden uit te laten treden. “Maar gezien het Brusselse machtsoverwicht binnen Vivaqua hadden de Brusselaars dit zonder het belangenconflict nooit toegestaan.”

Bart Nevens, Vlaams Parlementslid voor N-VA en eerste schepen in Kortenberg, is blij dat de uittredende Vlaamse gemeenten niet mee zullen moeten opdraaien voor de enorme schuldenlast van Hydrobru, een andere Brusselse waterintercommunale, waarmee Vivaqua gaat fusioneren. “Hydrobru zeult een schuldenberg van 600 miljoen euro mee en staat voor zware investeringen in haar compleet verouderd drinkwaternet.”

Lieve Maes, Vlaams Parlementslid voor N-VA uit Zaventem, besluit dat de inwoners van de Vlaamse gemeenten die uittreden blij mogen zijn. “De inwoners uit de Vlaamse Rand ontsnappen aan een substantiële achteruitgang van de aan hen geleverde diensten. Gezien de schuldenlast en de investeringsnood van Hydrobru, vormt de fusie tussen de twee Brusselse drinkwatermaatschappijen gewoon de voorbode van verwaarlozing van investeringsnoden in de Vlaamse gemeenten, nog versterkt door een verzwakking van hun stem na de fusie.”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op mei 27, 2017 in Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags:

Fatma Balkis legt voor CD&V de eed af als raadslid

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van woensdagavond legde Fatma Balkis (CD&V) de eed af als raadslid. 

Hilde Van Impe neemt ontslag in de gemeenteraad van Sint-Pieters- Leeuw.

“Na de dramatische familiale gebeurtenissen van vorig jaar hebben we als partij Hilde bewust voldoende tijd willen geven om dit enorm verlies te boven te komen. CD&V voorzag in een tijdelijke vervanging voor haar mandaat als gemeenteraadslid. Hilde heeft ons echter recent laten weten dat zij haar politiek engagement niet opnieuw wenst op te nemen en prioriteit wil geven aan haar familie en vrienden. Onze partij verliest een sterke vrouw,” aldus lokaal CD&V voorzitter Siebe Ruykens. “Maar uiteraard hebben wij alle begrip en respect voor haar keuze. We wensen namens het voltallig partijbestuur uitdrukkelijk Hilde Van Impe te bedanken voor haar jarenlange inzet als raadslid, voorzitster van Vrouw & Maatschappij en als ondervoorzitster van onze partij.

OCMW-raadslid Fatma Balkis neemt haar plaats in de gemeenteraad over en legde woensdag de eed af op de gemeenteraad. Fatma zal ontslag nemen uit de OCMW-raad en zal worden opgevolgd door Eddy Van Isterbeek.

 

Tags: ,

SP.A betreurt gebrek aan visie en ambitie bij toekomstige bouw assistentiewoningen en dienstencentrum Wilgenhof

2017-05-19-david-van-voorenSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 18 mei 2017 keurde de Leeuwse OCMW-Raad het programma van eisen voor de bouw van assistentiewoningen en een dienstencentrum op de site Wilgenhof goed. OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) formuleerde diverse voorstellen tot bijsturing van dit project. Zo pleitte hij onder meer voor de bouw van een kinderdagverblijf op de site, een groter aantal woningen voor personen met een handicap en hogere ambities op het vlak van energiezuinig en duurzaam bouwen. Deze voorstellen werden afgewezen door de N-VA/CD&V-meerderheid.

Het OCMW plant 60 à 80 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum op de site van het voormalige rusthuis Wilgenhof. Het programma van eisen geeft in grote lijnen de verwachtingen van het OCMW-bestuur weer”, legt OCMW-raadslid David Van Vooren uit. “Het is dus een belangrijk document, dat de visie van het OCMW op de verdere ontwikkeling van de site weergeeft”.

Kinderdagverblijf geschrapt
In de oorspronkelijke plannen was voorzien dat er op de site Wilgenhof een kinderdagverblijf zou komen. Dat is een prima idee. Onze gemeente kampt immers met een groot tekort aan opvangplaatsen voor baby’s en peuters. Volgens de normen van Kind & Gezin zijn er een 80-tal plaatsen tekort. De huidige inspanningen van het Gemeentebestuur zijn onvoldoende om deze plaatsen te creëren. De bouw van een kinderdagverblijf op het Wilgenhof is dus meer dan welkom. Maar nu is de bouw hiervan plots uit het programma verdwenen. Een gemiste kans.”

Te weinig woningen voor personen voor een handicap
Het SP.A-raadslid pleitte ook voor de bouw van woningen voor personen met een handicap. “Door slimme vormen van samenwerking tussen voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap kunnen de zorgfuncties, met een 24 op 24 uur permanentie en crisiszorg, op een veel efficiëntere manier worden ingezet. Hierdoor kunnen de kosten voor alle bewoners aanzienlijk worden beperkt. Maar dat vergt dan wel een voldoende aantal woningen voor personen met een handicap. Het huidige plan voorziet 4 dergelijke woningen. Maar om een volwaardige zorgpermanentie te financieren zijn er minstens 16 woningen voor personen met een handicap nodig. Ook dit voorstel werd zonder veel uitleg afgewezen door de N-VA en CD&V raadsleden.

Energiezuinig en duurzaam bouwen: tussen woord en daad…
Tot slot stelde Van Vooren voor om het gebouwencomplex te bouwen volgens de Bijna Energieneutraal (BEN)-normen. “Dergelijke gebouwen verbruiken weinig energie, en de energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. Vanaf 2021 wordt dit de standaard voor nieuwbouwprojecten. Het Gemeentebestuur keurde eind 2015 een klimaatactieplan goed waarin het ambitieuze doelstellingen formuleerde inzake energieverbruik en CO2-uitstoot en de voorbeeldrol van de Gemeente. Maar blijkbaar gaapt er een grote kloof tussen woord en daad, want ook mijn voorstel om te voldoen aan de BEN-eisen werd afgewimpeld.”

Van voorloper tot meeloper
De afwijzende reacties zijn volgens het SP.A-raadslid tekenend voor het gebrek aan visie en ambitie van het huidige OCMW-bestuur. “Nog niet zo lang geleden was Sint-Pieters-Leeuw een voorloper op het vlak van ouderenvoorzieningen. Denk maar aan het netwerk van lokale dienstencentra waarmee reeds begin jaren 1980 werd gestart. Het project Wilgenhof is echter een project van dertien in een dozijn. Noch wat betreft de toegankelijkheid voor inwoners met een laag inkomen, noch op het vlak van een slimme combinatie van zorgfuncties, noch qua duurzaamheid onderscheidt dit project zich van projecten die door de private sector worden gerealiseerd. Dat is bijzonder jammer voor een OCMW met een dergelijke staat van dienst op het vlak van ouderenzorg.”, besluit Van Vooren.

 
 

Tags: , ,

Groen zet in op het Pajottenland

2017-05-04-affiche_buitengewoon-GroenREGIO: – In Vlaams-Brabant bestuurt Groen mee in 14 gemeenten. In het Pajottenland onder andere in Ternat, Beersel en Dilbeek. In heel wat gemeenten konden kiezers nog niet op Groen stemmen. Daar wil Groen verandering in brengen.

De aftrap van de campagne doen ze met de avond ‘Buitengewoon Groen’ in Gooik. “Op die avond ontdek je hoe Groene recepten ook kunnen werken in jouw gemeente.”, aldus Sarah Sneyers, regiovoorzitter Groen Pajottenland, “Ook jouw gemeente kan veranderen tot een groene en sociale gemeente. Benieuwd hoe dat kan? Kom dan even luisteren!
In het eerste luik van de avond komt nationaal ondervoorzitter van Groen, Jeremie Vaneeckhout aan het woord. “Hij is zelf schepen in de landelijke gemeente Anzegem en met aanstekelijk enthousiasme brengt hij frisse voorbeelden van heel wat gemeenten.”, legt Sarah Sneyers uit. In het tweede luik gaat Groen in gesprek met alle aanwezigen.
Praktisch: ’t Zwart Schaap – Paddenbroekstraat 9, Gooik – 4 mei 2017, om 20u

 
Reacties staat uit voor Groen zet in op het Pajottenland

Geplaatst door op april 28, 2017 in agenda, Pajottenland, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , ,

Leeuwenaars pelden een eitje met John Crombez

SINT-PIETERS-LEEUW: persbericht  Vorig weekend nodigde sp.a Sint-Pieters-Leeuw voorzitter John Crombez uit voor een ontbijtgesprek in CC Coloma.
2017-03-25-john
De aanwezigen deelden hun zorgen of ervaringen over werken, leven en samenleven mee.
Het werd een boeiend gesprek over een rechtvaardige fiscaliteit, nieuwe vormen van sociale bescherming en een eerlijke, transparante politiek.

 
Reacties staat uit voor Leeuwenaars pelden een eitje met John Crombez

Geplaatst door op maart 28, 2017 in Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

Jongerenvoorzitster CD&V Sint-Pieters-Leeuw verkozen als nationaal bureaulid

SINT-PIETERS-LEEUW: – Afgelopen week werd Tatjana De Loecker, voorzitster van JONGCD&V Sint-Pieters- Leeuw, verkozen in het nationale bureau van JONGCD&V.


Tatjana De Loecker studeerde geschiedenis aan KU Leuven en volgt momenteel een specifieke lerarenopleiding aan dezelfde instelling. Als lid van het nationale bureau zal zij mee de inhoudelijke koers van de beweging bepalen. “Ik vind het belangrijk dat jongeren een stem krijgen in het bestuur, en ik wil mij hier de komende twee jaren dan ook volop voor inzetten”, zegt ze. “Onderwijs en jeugd zijn voor mij twee zeer belangrijke thema’s”.

 
Reacties staat uit voor Jongerenvoorzitster CD&V Sint-Pieters-Leeuw verkozen als nationaal bureaulid

Geplaatst door op maart 23, 2017 in actualitiet, nieuws, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Lokaal CD&V Voorzitter Siebe Ruykens wil gemeentelijk initiatief over transparantie vergoedingen bij intercommunales

Siebe_RuykensSINT-PIETERS-LEEUW: – De afgelopen dagen is er véél tumult ontstaan over de vergoedingen bij intercommunales en alle vennootschappen die hieruit ontstaan.

CD&V Voorzitter, Siebe Ruykens: “Laat ons duidelijk zijn dat CD&V Sint-Pieters-Leeuw gekant is tegen alle exuberante vergoedingen die in de media verschenen zijn, alsook de ingewikkelde structuren, die geen voeling meer hebben met hun oorspronkelijk doel waarvoor ze zijn opgericht. Eens te meer wordt er een negatief dagbeeld gecreëerd omtrent de structuren van intergemeentelijke samenwerking. Dit is jammer, vele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld rond sociaal wonen, huisvuilophaling, ICT,…) hebben wel degelijk hun nut en zorgen voor schaalvergroting en kennisdeling, met een positief financieel voordeel voor de aangesloten gemeenten.”

Siebe Ruykens vroeg – nadat dit punt ter sprake kwam op de gemeenteraad – vandaag aan de gemeentesecretaris om een gemeentelijk initiatief te nemen met het oog op de volledige transparantie van deze vergoedingen. “Terecht vragen burgers openheid over publieke middelen. CD&V wenst hierin het voortouw te nemen. Hopelijk volgen alle partijen dit voorbeeld en kan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deze op korte termijn publiek maken.” besluit Siebe Ruykens.

 
Reacties staat uit voor Lokaal CD&V Voorzitter Siebe Ruykens wil gemeentelijk initiatief over transparantie vergoedingen bij intercommunales

Geplaatst door op februari 24, 2017 in actualiteit, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,