RSS

Categorie archief: Politiek

Bart Keymolen lijsttrekker voor CD&V Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Minister van Justitie Koen Geens maakte op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Sint-Pieters-Leeuw de nieuwe lijsttrekker bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen. Schepen van jeugd en openbare werken Bart Keymolen zal de lijst trekken voor CD&V op 14 oktober. Het partijbestuur duidde hem hiervoor unaniem aan in december. Schepenen Jos Speeckaert, Luc Van Ruysevelt, Lucien Wauters en Paul Defranc zullen blijvend een ondersteunende rol opnemen.

2017-01-12-Bart-keymolen-lijsttrekker

vlnr afdelingsvoorzitter Siebe Ruykens, eerst schepen Jos Speeckaert, minister van Justitie Koen Geens en schepen en lijsttrekker Bart Keymolen

Schepen Bart Keymolen: ” Ik ben enorm fier dat ik deze sterke en hechte ploeg mag aansturen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb de afgelopen jaren als schepen enorm veel ervaring opgedaan, mede dankzij de steun van onze ervaren mandatarissen. Ik wil hen, maar zeker ook het partijbestuur, de leden en sympathisanten danken voor het vertrouwen dat zij in mij stellen. Samen met iedereen, met jong en oud, met man en vrouw, zullen we kei hard werken om ons sterk programma aan de man te brengen en opnieuw de grootste te worden in Sint-Pieters-Leeuw.

Met Bart Keymolen als lijsttrekker aan het roer, en met mijn oud-medewerker Siebe Ruykens als partijvoorzitter is de partij en bij uitstek de gehele gemeente hier in Sint-Pieters-Leeuw in goede handen. Samen met een sterk team van ervaring en jong talent achter hen is de afdeling sterk gewapend om een uitstekend resultaat neer te zetten. Op mijn steun kunnen ze voor de volle 200% rekenen, aldus minister Koen Geens.

 
 

Tags: ,

Open Vld SPL zegt: NVa – CD&V meerderheid belast de toekomst

SINT-PIETERS-LEEUW: – Open Vld fractie Sint-Pieters-Leeuw standpunten ivm. de gemeenteraad van december, hun standpunt over de visie van de NVa-CD&V meerderheid op de toekomst.

In september had de Open Vld fractie reeds een analyse gemaakt van 5 jaar NVa-CD&V bestuur. Hun conclusie was dat er na 5 jaar bestuur weinig gerealiseerd of veranderd was. Zie artikel: http://sintpietersleeuw.openvld.be/?type=nieuws&id=3&pageid=94430

Kathleen D’Herde, Fractievoorzitter Open Vld SPL:
Maar wat blijk nu, de laatste gemeenteraad van 2017, het allerlaatste moment waarop er nog grote projecten kunnen doorgejaagd worden, is het een feit.

De NVa – CD&V meerderheid belast de volgende legislatuur met een enorme schuldenlast, toch als de projecten allemaal worden gerealiseerd.
2012-05-24-renovatie-gemeentehuis_01Neem nu de renovatie van het gemeentehuis voor €7,5 miljoen. De Open Vld fractie is er ook van overtuigd dat er moet gerenoveerd worden, zeker op het vlak van verwarming. Maar het plan dat de meerderheid voor ogen heeft, is een compleet nieuw gemeentehuis. Dit vinden we absoluut niet nodig want er werden reeds renovatiewerken uitgevoerd de laatste 10 jaar. Zo is de raadzaal en trouwzaal volledig vernieuwd, maar ook de ramen en het dak werden vervangen. Gaan we dit dan nu allemaal teniet doen? Dit zou zonde zijn! De Open Vld fractie heeft zich dan ook onthouden omdat we wel voor renovatie zijn maar op een veel kleinere schaal. We kunnen ons zeker niet vinden in een luxe-project waarvan de lasten worden overgedragen op de volgende generatie.

2014-02-03-klj-containers_tuin-pastorij-vlezenbeek_01Voor de renovatie van de pastorij van Vlezenbeek voorziet men € 650.000. We hebben ons van bij het begin van dit dossier verzet tegen deze plannen. Eerst en vooral heeft de gemeente dit gebouw in erfpacht, maar de meerderheid doet er wel de kosten aan. Zijn deze maatregelen echt nodig? Zitten de verenigingen in Vlezenbeek hier nu echt op te wachten? Volgens de Open Vld fractie niet! Toen we tijdens de vorige legislatuur dit gebouw ter beschikking wilden stellen van de KLJ, de jeugd van Vlezenbeek, dan kon dit absoluut niet zijn. Uiteindelijk werden er containers geplaatst in de tuin. Maar nu gaat de meerderheid een totaal-renovatie doen die handen vol geld kost en waar wij het nut er niet van inzien. De Open Vld fractie heeft dit dossier dan ook niet goedgekeurd.

2017-02-23-heraanleg-voetbalvelden_sk_vlezenbeek_03Anderzijds hebben we het dossier van de voetbalinfrastructuur in Vlezenbeek. Hier werd een mooi voorstel gedaan door Ark-Architecten om een nieuwe voetbalaccomodatie te zetten voor SK Vlezenbeek. De kostprijs is niet niks, nl. € 741.000, ruim boven de raming van € 600.000. Maar wat heeft men dan beslist, om hier toch nog wat oude gebouwen, die nu al niet meer in goede staat zijn, te behouden en dienst te laten doen als materiaalberging. Dit vinden we dan een gemiste kans. Je maakt zo’n mooi project maar gaat dan op € 50.000 kijken en binnen een aantal jaar sta je dan terug voor kosten. Maar ja, dat is dan terug voor het nageslacht zeker? Nu denken we dat SK Vlezenbeek ook nog wat geduld zal moeten hebben want in het budget 2018 is er maar €600.000 voorzien . De Open Vld fractie hoopt dat er snel werk wordt gemaakt van deze plannen.

Laten we het dan even hebben over het onderwijs. Reeds jaren verwijt de schepen van onderwijs de vorige schepen ervan niks te hebben gedaan tegen het capaciteitsprobleem in onze gemeentelijke scholen. Nu reeds enkele jaren vragen wij de cijfers op maar tot op vandaag moeten we stellen dat deze waarschijnlijk niet voor handen zijn want we hebben deze nog niet gezien. Maar wat stellen we dan vast? Dat de NVa-CD&V- meerderheid geïnvesteerd heeft ter waarde van €750.000 in de aankoop van een grond in het project Kanaaltuinen voor de bouw van een nieuwe basisschool door Sint-Lutgardisschool.
Maar langs de andere kant is er een gemeentelijke school ‘Populierke’ die heel wat infrastructuur problemen heeft waar maar losjes wordt over gegaan. De problemen wordt met lapmiddeltjes opgelost maar op lange termijn voorziet men geen oplossing.
2017-06-29-Oude-gemeenteschool_Den-Top_02Men voorziet wel om de oude gebouwen van Den Top te verkopen voor een woonproject. Dit gebouw zou mits de juiste renovatie, waar de huidige meerderheid blijkbaar toch steeds wil mee uitpakken, een juiste aanzet zijn geweest om het capaciteitsprobleem, indien dit er al zou zijn, op te lossen. Dit samen met andere dringende noden, zoals kinderopvang, zouden heel snel kunnen worden opgelost. Maar de NVa-CD&V meerderheid wenst dit gebouw te verkopen. De Open Vld fractie stelt zich hier ernstige vragen bij, zeker omdat omliggende bouwaanvragen herhaaldelijk werden afgekeurd en ook omdat plots beslist wordt om de gemeentelijke loods die er aanhangt niet mee te verkopen. Wij vermoeden dat de potentiële koper die de meerderheid heeft hier inspraak in gehad heeft en het verkoopdossier op maat is geschreven. De Open Vld fractie heeft dan ook tegen gestemd voor de verkoop van Den Top aan de Topstraat.

Nu de balans van de meerjarenplanning is zwaar! De NVa-CD&V meerderheid voorziet voor € 28,5 miljoen investeringen waarvoor er € 22,5 miljoen leningen moeten worden aangegaan om alles te kunnen bekostigen. Bij een dergelijk beleid stellen we ons serieuze vragen.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op december 29, 2017 in actualiteit, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

landgoed De Viron verdubbelt in grootte en wordt bibliotheek en toerismekantoor

SINT-PIETERS-LEEUW:- De gemeente heeft recent het landhuis De Viron, gelegen Joseph Depauwstraat 11 met een oppervlakte volgens kadaster van 46 are 39 ca en voormalig deel van het Colomapark, verworven. Zij wenst het gebouw langs de achterzijde, uit te breiden, deels op grond die thans tot het Colomapark behoort en eigendom is van ANB, om er haar bibliotheek en toerismekantoor in te kunnen vestigen.
2017-06-15-patricierswoning-naast-Colomadomein_03
Renovatie en uitbreiding landgoed De Viron
Hiertoe werden er op de gemeenteraad twee agendapunten goedgekeurd:

Colomapark
De gemeente wenst het gebouw De Viron langs de achterzijde uit te breiden, deels op grond die thans tot het Colomapark behoort en eigendom is van het Agentschap Natuur en Bos.ANB is eigenaar van het aangrenzende Colomapark en wenst de omliggende tuin van het landhuis De Viron te integreren in het Colomapark om het als één geheel te kunnen beheren. Om dit te verwezenlijken wordt een princiepsverklaring van erfpachten afgesloten.

Landhuis De Viron – wordt toekomstige bibliotheek en toerismekantoor
Het gemeentebestuur wenst het bestaande gebouw uit te breiden met ongeveer een zelfde volume zodat er een totale oppervlakte ter beschikking komt van circa 1.150 m2 (zonder kelders).
2017-06-15-patricierswoning-naast-Colomadomein_04
Burgemeester, Luc Deconinck: ” Deze uitbreiding zal gebeuren langs de achterzijde van het bestaande gebouw. De achterliggende gronden (deel van het Colomapark) zijn eigendom van ANB (Agentschap Natuur en Bos). ANB wenst de omliggende tuin van het landhuis De Viron te integreren in het Colomapark om het als één geheel te kunnen beheren. Daarom werd er een princiepsovereenkomst bereikt tussen ANB en de gemeente waarbij twee erfpachten zullen worden afgesloten. Een eerste waarbij de gemeente het recht krijgt om te bouwen en de bevoegdheid krijgt over de verharde oppervlakken in het park (o.a. de parking) en een tweede waarbij het ANB de tuin van De Viron in beheer neemt. Het uitgebreide en gerenoveerde gebouw zal een nieuwe bestemming te krijgen als gemeentelijke hoofdbibliotheek en toerismekantoor.

Lucien Wauters, schepen voor gebouwen: “Het gebouw moet zowel langs de straatzijde als langs de parkzijde een stijlvolle uitstraling krijgen. Het is de bedoeling een sobere maar degelijke en esthetisch evenwichtige aanbouw en herinrichting te realiseren. Naast een begrensde investeringskost en gebruik van kwalitatieve materialen wordt een lage exploitatiekost nagestreefd via een efficiënt gebruik van onderhoudsvriendelijke materialen en technieken. Een laag energieverbruik met toekomstgerichte technieken is een belangrijk uitgangspunt. De architectuur dient optimaal te worden geïntegreerd in de groene omgeving.

2017-06-15-patricierswoning-naast-Colomadomein_05Ook hier kiest de gemeente voor een ‘Design & Build’ opdracht, waarvan de investering geraamd wordt op 3 miljoen euro.
Het huidige gemeentebestuur wil komend jaar de voorbereidende dossiers en plannen klaar hebben zodat de nieuwe bewindsploeg in 2019 meteen met de werken kan starten.
Het gebouw is niet beschermd, maar het staat wel als waardevol op de lijst van het Vlaams bouwkundig erfgoed.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op december 23, 2017 in actualiteit, nieuws, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , ,

365 euro voor de Warmste Week

2017-12-22-365SINT-PIETERS-LEEUW:- Tijdens de warmste week van Studio Brussel steekt ook de N-VA afdeling van Sint-Pieters-Leeuw een duit in het zakje. Voor elke dag van het jaar 1 euro.

Voorzitter/gemeenteraadslid Herwig Smeets: “ Voor elke dag van het jaar dus telkens 1 euro, omdat we elke dag en met heel onze afdeling het verschil trachten te maken voor zoveel mogelijk mensen. Niet alleen met centen, maar vooral ook met goed bestuur. Vanuit de lokale partijkas sponsoren wordt dan ook een bedrag van €, 365,- gesponsord voor deze mooie actie. Dit jaar wordt de omhaling van de fondsen ondersteund door Kamerlid Kristien Vanvaerenbergh uit buurgemeente Lennik. Het was voor mij een grote eer om, namens ons hele bestuur, de bijdrage uit Sint-Pieters-Leeuw persoonlijk aan Kristien te mogen overhandigen in het parlement. Hopelijk worden er ook dit jaar weer records gebroken tijdens de warmste week.”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op december 22, 2017 in actualiteit, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags:

gemeentebestuur wil gemeentehuis renoveren

SINT-PIETERS-LEEUW:- Op de gemeenteraad van donderdagavond 21 december 2017 werd de raming, selectievereisten en wijze van gunnen voor de verbouwing en herinrichting van het gemeentehuis goedgekeurd.
Zowel de indeling van het gebouw als de technieken zijn verouderd wat resulteert in een hoge exploitatiekost. De beslissing om het gebouw grondig te renoveren en aan te passen aan de hedendaagse noden drong zich dan ook op. De voorgestelde procedure is een mededingingsprocedure met onderhandeling.


Burgemeester, Luc Deconinck: “ Het gemeentehuis dateert nog uit de jaren 1970 en is aan een grondige renovatie toe. De technieken (verwarming, elektriciteit enz.) zijn, na 40 jaar, totaal versleten. Vooral op vlak van energiebesparing is er heel wat werk aan de winkel. Ook qua indeling van het gebouw zijn heel wat verbeteringen nodig, zodat de burger vlotter zijn weg kan vinden naar de verschillende diensten.

Met de goedkeuring van de gemeenteraad zal een procedure worden gelanceerd om tegelijk een architect en een aannemer te zoeken voor de werken. In het vakjargon spreekt men van een ‘Design & Build’ opdracht. De kostprijs van de verbouwingen wordt voorlopig geraamd op 7 miljoen euro.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op december 22, 2017 in actualiteit, nieuws, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

Verkoop onder voorwaarden – voormalige gemeentelijke basisschool Den Top

SINT-PIETERS-LEEUW:- Op de gemeenteraad van donderdagavond 21 december 2017 werd beslist om de voormalige gemeentelijke basisschool Den Top (Topstraat) te verkopen onder voorwaarden.
2017-06-29-Oude-gemeenteschool_Den-Top_03

Aangezien de voormalige gemeentelijke basisschool Den Top voor het overgrote deel leeg staat en de gemeente geen andere invulling kan geven aan het gebouw, besliste de gemeenteraad om Den Top te verkopen onder voorwaarden.

Burgemeester, Luc Deconinck: “De bedoeling is dat de koper een woonproject realiseert binnen de bestaande volumes, en op die wijze de typische gebouwen een nieuw leven geeft. Het gebouw staat trouwens op de inventaris van het onroerend erfgoed.
De richtprijs bedraagt 825.000 euro. De timing van de verkoop zal worden afgestemd op de timing voor het RUP Centrum Leeuw, dat in opmaak is.”

Lucien Wauters, schepen voor gebouwen: “Een verkoop onder voorwaarden houdt in dat er niet enkel zal worden gekeken naar de prijs die wordt geboden maar dat er bij de toekenning aan een mogelijke koper ook rekening zal worden gehouden met de inhoud van het project. Zo zullen er punten worden gegeven voor architecturale waarde, voor de meerwaarde voor de omgeving en de buurtbewoners, voor een gevarieerd woonaanbod en voor duurzaamheid. Bij de herontwikkeling van de voormalige schoolgebouwen zullen sowieso de kenmerkende delen van de bestaande gebouwen, erkend als bouwkundig erfgoed, maximaal moeten worden behouden.”
2014-06-02-verzichten-vanop-kerktoren-04-kader


SP.A wil op de site betaalbare woningen en kinderopvang realiseren.

Er is in Sint-Pieters-Leeuw een grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen”, vertelt David Van Vooren, politiek secretaris van SP.A. “Het gemeentebestuur wil het oude schoolgebouw verkopen aan een private projectontwikkelaar. We weten echter allemaal dat de prijzen voor nieuwbouwwoningen op de private markt voor veel jonge gezinnen onbetaalbaar zijn. Bovendien realiseren promotoren vooral koopwoningen, terwijl uit de recente woonstudie blijkt dat onze gemeente vooral kampt met een tekort aan betaalbare huurwoningen”.
Daarom formuleert SP.A een alternatief voorstel. “Wij willen de site aan een voordelig tarief of via een erfpachtformule ter beschikking te stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij om er een ‘Vlabinvest’-project te bouwen. Volgens dit systeem worden betaalbare woningen verkocht of verhuurd aan mensen met een gemiddeld inkomen en een band met de streek. Onder meer de voormalige Artic site in Lot werd op deze manier gerealiseerd”, vertelt Van Vooren.
2017-06-29-Oude-gemeentelijke-loods_en_gemeenteschool_Den-TopSint-Pieters-Leeuw kampt eveneens met een tekort aan kinderopvang. “Om de norm van één op drie opvangplaatsen per kind tussen 0 en 3 jaar te behalen, zijn er een 50-tal extra plaatsen nodig. Bovendien is er in de omgeving van De Rink nauwelijks kinderopvang ”, vertelt het SP.A-raadslid. “Daarom stellen wij voor om op ‘Den Top’ een kleinschalig kinderdagverblijf voor een 18-tal kinderen te realiseren. Dit moet in samenhang met toekomstige ontwikkelingen op de site van het gemeentemagazijn worden bekeken.”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op december 21, 2017 in actualiteit, nieuws, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

2.5 miljoen extra voor zorginfrastructuur in Vlaams-Brabant

Vlaams-Parlement-zijzicht-halfrondVLAAMS-BRABANT: – Het Vlaams Parlement zet een belangrijke stap in het wegwerken van de zorg- en welzijnskloof. De Vlaamse meerderheidspartijen dienen namelijk een decreet in waarmee ze jaarlijks 2,5 miljoen euro extra voorzien om die kloof te dichten.

Het is een pijnlijke realiteit dat Vlaams-Brabant al decennia achterophinkt wanneer het aankomt op plaatsen in de bijzondere jeugdbijstand, de centra voor geestelijke gezondheidszorg en andere zorgnoden. Zeker de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde kennen veel te weinig zorgvoorzieningen in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Zo krijgt het CAW van Halle-Vilvoorde slechts 7,4 euro per inwoners, terwijl het gemiddelde voor heel Vlaanderen 12,34 euro bedraagt. Het decreet dat we vandaag indienen, voorziet elk jaar 2,5 miljoen euro om deze achterstand weg te werken,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Segers, die samen met volksvertegenwoordigers Persyn (N-VA), Parys (N-VA), Michel Doomst , Peter Van Rompuy(Cd&V) en Jo De Ro (Open VLD) de tekst indienden. In 2018 wordt de eerste 2,5 miljoen euro gestort.

Al jaren loopt Vlaams-Brabant achterop inzake welzijnsvoorzieningen.
Daar waar de andere Vlaamse provincies allemaal meer dan 50 plaatsen per 10.000 jongeren hebben in de bijzondere jeugdbijstand, heeft Vlaams-Brabant er maar 30. Het wordt helemaal problematisch wanneer we de achterstand bekijken op het niveau van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde: daar zijn er slechts 26 plaatsen. De nood aan extra middelen is dus broodnodig, langer wachten is echt geen optie”, zegt Segers, die als burgemeester van Dilbeek, de grootste gemeente van Halle-Vilvoorde, dagelijks met de situatie geconfronteerd wordt. Ook de rapporten van de provincie Vlaams-Brabant geven gelijkaardige cijfers weer.

Niet enkel geld voor bakstenen
Met de jaarlijkse injectie van 2.5 miljoen euro wil men investeren in bakstenen. De middelen die nodig zijn voor de uitbating van zorgvoorzieningen zullen door de Vlaamse overheid worden bijgepast. “We voorzien niet enkel geld voor bakstenen, er werden ook afspraken gemaakt met minister Vandeurzen zodat de nieuwe rusthuizen, centra voor jeugdbijstand en andere voorzieningen snel middelen krijgen om het juiste personeel in te schakelen. Zo kunnen we binnen een aantal jaren hopelijk zeggen dat de kloof met de rest van Vlaanderen definitief gedicht is”, besluit Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Dilbeek Willy Segers.

 
Reacties staat uit voor 2.5 miljoen extra voor zorginfrastructuur in Vlaams-Brabant

Geplaatst door op december 6, 2017 in Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: