RSS

Categorie archief: Politiek

N-VA ruimt zwerfvuil in Zuun

ZUUN: PERSBERICHT N-VA: – Op zaterdagvoormiddag 14 april trokken de leden van N-VA Sint-Pieters-Leeuw hun fluohesjes aan, namen ze grijpers en vuilzakken in de hand en pakten ze het zwerfvuil in het gehucht Zuun aan. Eerder deze vakantie ruimde jong N-VA al de omgeving van het Zonnig Leven op. Een twintigtal N-VA leden haalden zo op een voormiddag een twintigtal vuilzakken op.
2018-04-14-zwerf
Het is onwaarschijnlijk wat we allemaal hebben gevonden op die paar uurtjes tijd. Blikjes, flesjes, sigarettenpakjes, maar ook autovelgen, plastiek wikkelfolie, muurtegels, een volledig bestek en kledij behoren tot onze buit.”, aldus milieuschepen Gunther Coppens.
Door deel te nemen aan deze actie wil N-VA Sint-Pieters-Leeuw de aandacht vestigen op het probleem van sluikstorten. “Zwerfvuil is geen lokaal probleem, je vindt het overal. Als lokale N-VA afdeling zijn wij bezorgd om de sluikstortproblematiek. Vele mensen zijn zich niet bewust dat het dumpen van plastiek en chemische producten rampzalige gevolgen kan hebben voor mens, dier en natuur. Meer dan ooit zijn wij ervan overtuigd dat we ons milieu moeten beschermen, willen we onze planeet in ere houden. Het is dan ook hoopgevend dat vele Zuunse inwoners onze actie spontaan kwamen aanmoedigen”, aldus voorzitter Herwig Smeets.

 
 

Tags: ,

Vlaams-Belang Sint-Pieters-Leeuw kaart tweetalige opschriften voertuigen de Post aan

SINT-PIETERS-LEEUW: – Persbericht Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw:
De Post ondermijnt het Nederlandstalig karakter van Sint-Pieters-Leeuw.
De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kunnen sinds kort vaststellen dat de voertuigen van De Post in de gemeente rondrijden met tweetalige opschriften.


Voorzitter, Eddy Longeval: “VB St.-P.-Leeuw vindt dit een respectloze houding van Bpost die blijkbaar geen rekening houdt met het Nederlandstalig karakter van de gemeente. De lokale partijafdeling zal onderzoeken of dit geen schending is van de taalwetgeving en zal, indien nodig, klacht indienen.
Verder betreuren de Vlaams-nationalisten dat het huidig gemeentebestuur, waaronder de N-VA van burgemeester Luc Deconinck, enerzijds over de tweetalige opschriften nog niet communiceerden en anderzijds nog geen stappen hebben ondernomen om de opschriften ééntalig Nederlandstalig te maken. Het Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw hoopt alvast dat deze situatie vlug rechtgezet zal worden en dat de Post inziet dat ze met tweetalige boodschappen in een Vlaamse gemeente een verkeerd signaal geven inzake taalhoffelijkheid.
Tot slot zal er ook uitleg gevraagd worden over het Franstalig wervingsbeleid van Bpost in Sint-Pieters-Leeuw (zie printscreen). Wij hebben immers kunnen vaststellen dat de dienstverlening, onder meer omdat sommige postbodes een zeer lage kennis van het Nederlands hebben, ernstig in het gedrang komt. Nieuwe rekruten mogen gerust gewezen worden op deze gevoeligheden.

Voor alle duidelijkheid benadrukken wij onze appreciatie voor de postman en -vrouw en hebben wij veel eerbied voor hun steeds harder wordend beroep.”

 
 

gespreksavond met Darya Safai te Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Persbericht N-VA: Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag kwam Darya Safai op uitnodiging van N-VA Sint-Pieters-Leeuw haar levensverhaal vertellen in de Merselborre te Vlezenbeek.
2018-03-06-lezing
Een goed gevulde zaal luisterde naar haar boeiende getuigenis , over hoe ze als kind de revolutie in Iran meemaakte, hoe ze als studente de strikte kledingvoorschriften ervaarde en er zich tegen afzette, hoe ze uiteindelijk samen met haar man besloot om te vluchten naar ons land. Eens hier bij ons genoot ze van de vrijheid maar ze zag hoe ook het islamisme onze samenleving binnensloop. Opnieuw laat ze haar stem horen en geeft ze duiding bij wat er vandaag allemaal gebeurt. Darya bracht een duidelijke boodschap:” wie voor gelijkheid is van man en vrouw , kan niet voor de hoofddoek zijn.” Na haar uiteenzetting nam Darya nog ruim de tijd om vragen uit het publiek te beantwoorden. Heel wat aanwezigen kwamen haar nadien bij het fotomoment nog spontaan bedanken voor haar heldere boodschap. Darya schreef haar verhaal ook neer in een boek: “ Lopen tegen de wind.”

 
Reacties staat uit voor gespreksavond met Darya Safai te Vlezenbeek

Geplaatst door op maart 7, 2018 in actualitiet, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw, Vlezenbeek

 

Tags: , , ,

Minister Vandeput te gast op lentereceptie N-VA Halle-Vilvoorde te Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Persmededeling N-VA – Op zondag 4 maart hield de N-VA afdeling van het arrondissement Halle-Vilvoorde haar lentereceptie in zaal Zonnig Leven in Sint-Pieters-Leeuw.


Het was federaal defensieminister Steven Vandeput die na drie jaar regeringsbeleid een tussenstand opmaakte van de beloofde verandering.
In aanwezigheid onder andere Vlaams minister Ben Weyts, kamerlid Kristien Van Vaerenbergh, Vlaams Parlementslid Lieve Maes, burgemeester Luc Deconinck en heel wat N-VA leden uit Halle-Vilvoorde, bracht minister Vandeput met cijfers en prognoses van onafhankelijke instanties bewijzen dat De Verandering effectief Werkt!


Arrondissementeel voorzitter Gunther Coppens was na afloop dan ook een tevreden man en bedankte minister Vandeput met een mand streekproducten.
De aansluitende receptie met een lekker stukje beenham en streekproducten werd muzikaal opgeluisterd door de band Lobstar.

 
Reacties staat uit voor Minister Vandeput te gast op lentereceptie N-VA Halle-Vilvoorde te Sint-Pieters-Leeuw

Geplaatst door op maart 5, 2018 in Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags:

Burgemeesters Halle-Vilvoorde pleiten voor eigen rechtbank

REGIO: – Minister van Justitie Geens ontving vrijdag een delegatie burgemeesters uit de regio Halle-Vilvoorde op zijn kabinet. Zij maakten in naam van ‘Toekomstforum Halle-Vilvoorde’ hun bezorgdheden over aan de Minister over het veiligheidsbeleid in hun regio. De Minister luisterde aandachtig naar hun voorstellen en staat open om mee te werken aan een breed gedragen oplossing.

Twee uitvoerig besproken punten op de agenda waren de uitbouw van het parket Halle-Vilvoorde en de vraag van de burgemeesters voor een rechtbank op het eigen grondgebied.

Het parket Halle-Vilvoorde bestaat sinds 2014 en is dus nog jong. Ondanks die jonge leeftijd legt het parket wel mooie resultaten voor. De vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van ongeveer 8% naar +/- 20%. Ook in verkeerszaken is er een stijging van 65% naar 85%. Wat betreft de output van vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle-Vilvoorde zien we eveneens een stijging van 1500 vonnissen in 2013 tot 2363 vonnissen in 2016. De minister verzekerde de burgemeesters dan ook dat Justitie zal blijven investeren in het parket Halle-Vilvoorde om deze mooie resultaten aan te houden. Zo moet een nieuwbouw de problematiek van de huisvesting oplossen.

De burgemeesters zeggen ook aan te voelen dat plegers van misdrijven in hun regio door de mazen van het net glippen omdat ze hun zaak voor een Franstalige rechtbank in Brussel laten bepleiten. Die problematiek valt echter niet op te lossen door een rechtbank op het eigen grondgebied. Een Franstalige beklaagde zal altijd kunnen vragen om zijn zaak naar de Franstalige rechtbank in Brussel te verwijzen. De minister gaf de burgemeesters wel mee dat hij bereid is om samen met alle partners te bekijken hoe het justitielandschap in Vlaams-Brabant in de toekomst kan evolueren.

Om samen tot een oplossing te komen, zullen de burgemeesters nadenken over de vraag van minister Geens om werk te maken van een plan voor het veiligheidsbeleid in hun regio. Dat plan kan dan overgemaakt worden aan de betrokken diensten. De minister en de burgemeesters waren het erover eens dat de provincie Vlaams-Brabant én haar 1,2 miljoen inwoners sterker staan als iedereen aan hetzelfde zeel trekt.

Minister Geens: “Het is mooi dat burgemeesters over de partijgrenzen heen zich engageren voor een efficiënt veiligheidsbeleid in de regio. Het parket Halle-Vilvoorde kan rekenen op de steun van Justitie en dat vertaalt zich in mooie resultaten. De huisvesting van het parket is eveneens een prioriteit. Zo staat er een nieuwbouw op de planning, een project dat onze diensten op de voet volgen. De burgemeesters stonden tenslotte positief tegenover mijn voorstel om een grondig plan op te stellen over het veiligheidsbeleid in de regio en dat over te brengen aan mijn diensten. Zo kunnen we samen tot een breed gedragen oplossing komen.”

Luc Wynant, burgemeester Liedekerke en voorzitter van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde : “In het belang van onze inwoners vragen wij een efficiënt veiligheidsbeleid dat aansluiting vindt bij de noden en kenmerken van de centrumregio Halle-Vilvoorde. Dit betekent een volwaardige rechtbank én parket, met focus op een eenduidig vervolgingsbeleid.”

Luc Deconinck, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw: “In een modern vervolgingsbeleid moet meer rekening worden gehouden met de rechten van de slachtoffers. Een debat om het zogenaamde “forumshoppen” tegen te gaan is in die zin aangewezen en vereist een structurele oplossing.”

 
Reacties staat uit voor Burgemeesters Halle-Vilvoorde pleiten voor eigen rechtbank

Geplaatst door op maart 2, 2018 in actualitiet, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags:

Budgetwijziging 2018-1

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van 22 februari 2018 keurde een budgetwijziging voor het lopende begrotingsjaar goed. In de budgetwijziging werden enkel wijzigingen in het investeringsbudget opgenomen en dit om 2 belangrijke projecten te kunnen realiseren.


Burgemeester Luc Deconinck:” Voor het dossier ‘Uitbreiding den Top’ en ‘Fietspad Galgstraat/Pepingensesteenweg’ was de economisch meest voordelige offerte telkens hoger dan de opgenomen raming in het budget 2018 en volgende.
Om geen vertraging op te lopen in de realisatie van deze belangrijke projecten worden respectievelijk 730.000 euro en 640.000 euro extra investeringsbudgetten voorzien.”

schepen voor Financiën Jos Speeckaert: “Deze extra investeringsuitgaven worden gefinancierd door de extra ontvangsten, voornamelijk uit de afwikkeling van de uittreding uit Vivaqua en de verkoop van de ANPR-camera’s aan de politiezone Zennevallei.

 
Reacties staat uit voor Budgetwijziging 2018-1

Geplaatst door op februari 26, 2018 in actualitiet, nieuws, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags:

Motie eigen rechtbank en parket in Halle-Vilvoorde goedgekeurd door gemeenteraad

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet diende Vlaams Belang een bijkomend agendapunt in voor de gemeenteraadszitting van vanavond, 22 februari 2018. – Motie ivm eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde. De meerderheidspartijen N-VA en CD&V amendeerden hierover een eigen tekst, die dezelfde is als deze die door de provincieraad integraal werd aangenomen. De gemeenteraad keurde de motie voor een eigen rechtbank en parket in Halle-Vilvoorde goed.

1. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardige rechtbank en niet langer aangewezen zijn op de Brusselse rechtbank
2. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardig parket met een volledig ingevuld kader en eigen technische voorzieningen

stemming:
Voor: N-VA, CD&V en Vlaams Belang
Tegen: PF
Onthouding: OpenVLD en Sp.a

Burgemeester Luc Deconinck : “Het eigen parket Halle-Vilvoorde heeft al een duidelijke verbetering gebracht. Maar dit parket werkt nog met minder middelen en personeel dan andere parketten van gelijke omvang. Daarom vragen we een volwaardig eigen parket en een eigen rechtbank die meer kan inspelen op de noden van de burgers van Halle-Vilvoorde. Zo krijgen we niet alleen een eigen vervolgingsbeleid (parket) maar ook een eigen bestraffingsbeleid (rechtbank)”.

Eerste Schepen Jos Speeckaert : “Onze gemeenteraad heeft als stelregel dat we geen moties goedkeuren over zaken waarvoor de gemeente niet bevoegd is. Uitzonderlijk doen we dat voor het volwaardig parket Halle-Vilvoorde en voor de eigen rechtbank wel. Omwille van het groot belang voor alle inwoners willen we het standpunt van het toekomstforum van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde met deze motie ondersteunen.”

Gemeenteraadslid Eddy Longeval: “Op voorstel van de Vlaams Belang-fractie werd deze al goedgekeurd in de provincieraad van Vlaams-Brabant. Het was bijgevolg dezelfde motie die Vlaams Belang Sint-Pieters- Leeuw in de lokale gemeenteraad ter stemming bracht. Behalve wat kleine wijzigingen in de inleiding en het woord “Toekomstforum” dat toegevoegd werd keurde de N-VA/CD&V- meerderheid en Vlaams Belang de motie goed. Hiermee bewijst Vlaams Belang Sint-Pieters- Leeuw dat constructieve oppositie voeren tot succesvolle resultaten kan leiden.”

Toelichting:
Onze gemeenteraad spreekt zich in regel niet uit over zaken die buiten de gemeentelijke bevoegdheid vallen. Hoewel deze motie een materie van bovengemeentelijk belang betreft en de gemeenteraad als dusdanig niet bevoegd is, wenst de raad zich uitzonderlijk uit te spreken, om het standpunt van het toekomstforum van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde kracht bij te zetten.

Sinds april 2014 kent ons land nog slechts 12 gerechtelijke arrondissementen. De wetgever is op dat moment niet ingegaan op de vraag om een eigen gerechtelijk arrondissement te creëren voor Halle-Vilvoorde of voor Vlaams-Brabant. Op deze manier blijft de rechtzoekende uit Halle-Vilvoorde aangewezen op de Brusselse rechtbank.

De Brusselse rechtbank kampt met structurele achterstand en organisatieproblemen. Daarenboven wordt de indruk gewekt dat de doelbewuste keuze voor de Franstalige kamers van de rechtbank – ook door Nederlandstalige inwoners van Halle-Vilvoorde – geïnspireerd is door een grotere kans op procedurele vertragingen, een mildere bestraffing of een hogere kans op seponering.

Teneinde de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te houden en de efficiëntie van de werking van justitie te verbeteren, is het essentieel dat ook de inwoners van Halle-Vilvoorde over een volwaardige rechtbank beschikken. Deze rechtbank zal een rechtspraak kunnen leveren die nauwer aansluit bij de noden van de regio.

Anderzijds beschikt Halle-Vilvoorde sinds 2014 over een eigen parket, dat een eigen onderzoeksbeleid kan voeren en hierbij, op basis van de lokale context, specifieke prioriteiten kan bepalen. Er wordt extra aandacht besteed aan een snelle reactie door onmiddellijk een voorstel te doen tot een minnelijke schikking of onmiddellijk te dagvaarden indien niet tot betaling wordt overgegaan

Deze aanpak heeft duidelijk tot betere resultaten geleid, zeker in strafzaken. De vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van ongeveer 8% naar 20%.
Ook in verkeerszaken is een stijging waar te nemen van 65% naar 85%. Het aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle-Vilvoorde zijn op een paar jaren tijd gestegen van 1.500 tot 2.363.

Ondanks het feit dat het parket van Halle-Vilvoorde nog niet beschikt over de beloofde capaciteit en mogelijkheden, mogen de resultaten gezien worden. Ze tonen aan dat het lokale onderzoeksbeleid inspeelt op de specifieke noden van Halle- Vilvoorde. Dit neemt niet weg dat wordt aangedrongen op een volwaardig parket en rechtbank in Halle-Vilvoorde.

Tekst:
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw steunt het Toekomstforum van Halle-Vilvoorde en dringt erop aan dat:

1. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardige rechtbank en niet langer aangewezen zijn op de Brusselse rechtbank
2. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardig parket met een volledig ingevuld kader en eigen technische voorzieningen.

 
Reacties staat uit voor Motie eigen rechtbank en parket in Halle-Vilvoorde goedgekeurd door gemeenteraad

Geplaatst door op februari 22, 2018 in actualiteit, nieuws, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , ,