RSS

Categorie archief: Politiek

Tijdelijke vervanging OCMW-raadslid Ignace Blondeel door Nadia Laus

2017-09-21-Ignace en NadiaSINT-PIETERS-LEEUW:
Kathleen D’Herde, Voorzitter Open Vld SPL: “In april werd OCMW-raadslid Ignace Blondeel spijtig genoeg getroffen door een hersenbloeding.
Daardoor kan hij uiteraard zijn ambt als OCMW-raadslid momenteel niet uitvoeren.
Maar iedereen die Ignace kent weet dat hij veel te nauw betrokken is met de werking van het OCMW en dat hij het belangrijk vindt dat de Open Vld fractie vertegenwoordigd is.
Daarom hebben we samen met Ignace beslist om hem tijdelijk te laten vervangen tot zijn revalidatie is beëindigd en hij terug zijn ambt kan opnemen.
Het Open Vld bestuur heeft beslist dat Nadia Laus hem tijdelijk zal vervangen.
Nadia is heel sociaal ingesteld. Zij werkt als verzorgende aan huis bij ‘Solidariteit voor het gezin’ en is tevens medisch pedicure. Ook haar inzet en betrokkenheid in enkele verenigingen vormen een goede basis. Maw. haar sociale betrokkenheid zorgt ervoor dat zij de geschikte persoon is om de taak van Ignace tijdelijk over te nemen.
We willen Ignace langs deze weg een hart onder de riem steken en hem nog veel succes wensen met zijn revalidatie.”

 
1 reactie

Geplaatst door op september 21, 2017 in actualiteit, nieuws, Politiek, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal

 

Tags: ,

N-VA Sint-Pieters-Leeuw belt net geen 200 keer aan

SINT-PIETERS-LEEUW: – Persbericht – Voor het negende jaar op rij belden de bestuursleden van N-VA Sint-Pieters-Leeuw aan bij de inwoners, die een Vlaamse Leeuw hadden laten wapperen op deze Vlaamse Feestdag. Ze wensten de mensen een fijne feestdag en bedankten hen om de Leeuwenvlag uit te hangen. Vorig jaar kreeg iedereen een flesje abdijbier “Vlaamse Leeuw, dit jaar kregen de inwoners een plantje cadeau.
2017-07-11-nva-bloemen
Voorzitter Herwig Smeets : “Het laten wapperen van de Leeuwenvlag verhoogt het feestelijke gevoel en in onze Vlaamse en Groene Rand kan het echt geen kwaad om nog even te benadrukken dat Sint-Pieters-Leeuw een Vlaamse gemeente zonder faciliteiten is. Als eenieder de grenzen – ook de taalgrens – respecteert, is het samenleven met z’n allen zoveel makkelijker. Taal verbindt ons immers allemaal.
In totaal konden de verschillende ploegen bijna 200 plantjes cadeau doen. Dat is een stijging met 13 %. Volgend jaar zal het de 10de keer op rij zijn dat de lokale N-VA afdeling de hele gemeente afgaat om vlaggen te spotten.

 
Reacties staat uit voor N-VA Sint-Pieters-Leeuw belt net geen 200 keer aan

Geplaatst door op juli 11, 2017 in Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

academische zitting naar aanleiding van Vlaamse feestdag

SINT-PIETERS-LEEUW:- Zondagvoormiddag had in de raadzaal van het gemeentehuis de academische zitting plaats naar aanleiding van de Vlaamse feestdag.
2017-07-09-academische-zitting_Vlaamse-feestdag (12)
Gastspreker was Luc Devoldere, hoofdredacteur van Ons Erfdeel vzw. Voor de aanwezigen was het een intellectueel genot om te mogen luisteren naar de beschouwingen over ta(a)l(en) van een erudiet man met een open geest.
Marleen de Kegel, schepen voor Vlaams Beleid, bracht een lokale Vlaamse boodschap.
Marleen De Kegel: “Door de liefde voor de taal ben ik geworden wie ik ben. In mijn hart zitten vele talen. Heel diep van binnen zit mijn Vlezenbeeks dialect, later werd ik verliefd op het Engels. Het Nederlands is de taal waar ik het meest voor gestreden heb en nog steeds doe.
Mijn leidraad als leerkracht Nederlands voor anderstaligen is altijd geweest om mijn cursisten van de taal te leren houden: hen de taal te laten beleven in al haar facetten, hen meevoeren in het verhaal van hen die dagelijks met deze taal omgaan. Als je verliefd bent, dan staan al je zintuigen op scherp. Net dat heb je nodig om een taal te leren. je moet de taal met al je zintuigen absorberen.
Laten wij anderstaligen voelen hoe fijn het is om goeiedag, dank u wel en nog veel meer te zeggen in het Nederlands. Laat hen voelen dat zij erbij horen, dank zij de kennis van onze taal.
Laten wij alle kinderen van hier of van ver houden van de taal die hen allen verbindt met ons en met Vlaanderen.
Laten wij fier zijn op ons land en onze vrijheden en laten we ze blijven verdedigen uit liefde voor ons land en zijn inwoners.
Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief, zijn mensen, zijn torens, zijn landschappen en zijn taal bovenal.

Het muzikaal intermezzo werd verzorgd door zangensemble Akkoord.
De zitting werd afgesloten met een receptie met streekproducten.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 
Reacties staat uit voor academische zitting naar aanleiding van Vlaamse feestdag

Geplaatst door op juli 9, 2017 in actualiteit, nieuws, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

Toekomstvisie 2018 LVL-open Vld Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het bestuur van Open Vld SPL vergaderde deze week over de toekomstvisie nav. de ‘gemeenteraadsverkiezingen 2018’.
Tijdens deze vergadering duidde het bestuur unaniem voorzitter Kathleen D’Herde aan als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

2017-07-06-archieffoto_bestuur-open-VLD
Het bestuur besliste ook om naar de verkiezingen toe de lijst te verruimen en naar de kiezer te trekken als ‘LVL-open VLD’, dit staat voor Lijst Vrije Liberalen – open VLD.

Naast de eigen Open Vld kandidaten willen we zo onafhankelijke kandidaten op onze lijst een plaats geven, als ze zich samen met ons willen inzetten voor onze gemeente. We willen werk maken van een sterke lijst met bekwame kandidaten die elk op hun manier een meerwaarde bieden voor onze gemeente.

De komende maanden zal er werk gemaakt worden van het opstellen van het verkiezingsprogramma, waarin we een toekomstproject willen opstellen voor Sint-Pieters-Leeuw en haar inwoners.

We doen dan ook een oproep aan alle geïnteresseerden om ideeën naar voor te brengen, suggesties mee te delen of samen met ons te bouwen aan een toekomst voor onze gemeente.

2017-07-06-Kathleen-D-HerdeKathleen D’Herde, LVL-open Vld: “Ik ben enorm verheugd dat mijn bestuur unaniem achter het lijsttrekkerschap staat. Lijsttrekker worden van deze nieuwe lijst brengt heel wat uitdagingen met zich mee, die ik met veel enthousiasme zal uitwerken. Ik hoop dan ook in de loop van de komende maanden verder te kunnen brainstormen over de toekomst van onze gemeente met mijn huidige enthousiaste ploeg, maar ook met nieuwe mensen. Ik wil samen met die ploeg werk maken van een gemeente waar het goed is om te wonen, te werken, te leven, … kortom een gemeente waar iedereen zich thuis voelt met respect voor elkaar en onze samenleving.”

 
Reacties staat uit voor Toekomstvisie 2018 LVL-open Vld Sint-Pieters-Leeuw

Geplaatst door op juli 6, 2017 in actualiteit, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

Sinds 1 juli nieuw toelagereglement Projectsubsidie Goede Doelen van kracht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar aanleiding van het herwerken van een van de gemeentelijke verhuurreglementen werd duidelijk dat de verschillende verhuurreglementen (cultuur, jeugd, sport, uitleen) beter op elkaar konden worden afgestemd. Ook op vlak van uitzonderingen voor activiteiten voor goede doelen.
De nieuwe gebruikersreglementen en het nieuwe toelagereglement voor een projectsubsidie goede doelen werden voorgelegd aan de verschillende adviesraden. Het werd tevens voorgelegd aan de commissie vrije tijd. De reglementen werden goedgekeurd op de gemeenteraad van eind juni en zijn sinds 1 juli van kracht.


Naar aanleiding van het herwerken van een van de gemeentelijke verhuurreglementen werd duidelijk dat de verschillende verhuurreglementen beter op elkaar konden worden afgestemd, waaronder ook op vlak van uitzonderingen voor activiteiten voor goede doelen.

In twee bestaande reglementen, het uitleenreglement en het reglement van Coloma, zijn uitzonderingen opgenomen voor verenigingen die iets doen voor het goede doel. In het verleden werd hiervoor gewerkt met een nominatieve lijst van verenigingen waarbij de gemeente de verenigingen bij naam aanduidde die de culturele infrastructuur en het gemeentelijk materiaal gratis konden gebruiken. Dit zette de deur open voor willekeur en kon in strijd met het gelijkheidsbeginsel worden gezien. Voor sportinfrastructuur en voor Laekelinde was er helemaal niets voorzien voor goede doelen.

In het kader van het op elkaar afstemmen van de verschillende reglementen wordt er daarom voorgesteld om af te stappen van de huidige manier van werken, via uitzonderingen binnen elk afzonderlijk reglement, en in plaats daarvan te voorzien in een afzonderlijke projectsubsidie via een apart gemeentelijk reglement. Het is immers duidelijk dat de gemeente nog steeds activiteiten voor het goede doel wenst te ondersteunen maar op deze manier is er geen willekeur meer mogelijk, iedereen die voldoet aan de voorwaarden het reglement kan genieten van de toelage. Het vermijdt ook dat een nominatieve lijst steeds opnieuw moet worden aangepast.
In het nieuwe reglement zal bovendien geen onderscheid meer worden gemaakt tussen de verschillende reglementen en de verschillende gemeentelijke infrastructuur. Zo zal het in de toekomst niet langer uitmaken of de activiteit voor het goede doel in Coloma, Laekelinde, de gemeentelijke loods of een sporthal plaatsvindt. Het is wel beperkt tot 1 activiteit per jaar.


Er is wel gekozen om de toelage te beperken tot erkende verenigingen en vzw’s met een duidelijk aantoonbare band met de gemeente. De reden hiervoor is de controleerbaarheid van de bestemming van de middelen (erkende verenigingen op basis van het reglement tot erkenning; vzw’s op basis van de vzw-wet). Het controleren van de geldstromen is veel moeilijker bij feitelijke verenigingen die niet erkend zijn. Het is uiteraard wel steeds mogelijk dat een feitelijke vereniging samenwerkt met een erkende vereniging, die dan de aanvraag doet.
Financiële impact
Het bedrag van de projectsubsidie is gelijk aan het bedrag dat de aanvrager moet betalen aan de gemeente, het AGB Sint-Pieters-Leeuw of CC Coloma voor het huren van infrastructuur en/of voor het uitlenen van gemeentelijk materiaal. Er is dus geen uitgave, enkel minder inkomsten.

 
Reacties staat uit voor Sinds 1 juli nieuw toelagereglement Projectsubsidie Goede Doelen van kracht

Geplaatst door op juli 4, 2017 in actualiteit, Cultuur, goed doel, nieuws, Politiek, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal, sport, Zuun

 

Tags:

het college van burgemeester en schepenen wil Colomadomein uitbreiden met patriciërswoning

SINT-PIETERS-LEEUW: – 25 jaar na de restauratie van het Colomakasteel in 1992 (dankzij toenmalig burgemeester Felicien Bosmans die destijds het kasteel redde van verval) wil de gemeente een unieke kans grijpen om het Colomadomein uit te breiden met de patriciërswoning naast het domein.
Daarom zal het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad van 29 juni 2017 de aankoop van het terrein en bijhorend gebouw (Joseph Depauwstraat nr 11), aanpalend aan het domein Coloma voorstellen.
Deze patriciërswoning met ruime tuin (43a) behoort historisch bij het domein en werd opgericht aan het einde van de achttiende eeuw. 

2017-06-15-patricierswoning-naast-Colomadomein_01De burgemeester en schepenen geven meer uitleg in onderstaande video:

Burgemeester Luc Deconinck: “De volkswijsheid zegt : Buurmans erf komt maar éénmaal te koop. Dit pand was een ontbrekende schakel in het Colomapark en wordt er nu – eindelijk – opnieuw mee verenigd. Door er een gemeenschapsfunctie aan te geven zal het pand in zijn erfgoedwaarde worden bevestigd en ten dienste gesteld worden van de Leeuwse bevolking. ln plaats van zich van de Depouwstraat af te sluiten, zal het pand duidelijk in beeld komen en in het publiek toegankelijke domein geïntegreerd worden. Het Colomapark zal tot tegen de Rink reiken en veel beter met het centrum verbonden zijn. We hebben dan ook deze unieke kans gegrepen en stellen de gemeenteraad voor om het pand te kopen.”

Bibliotheek en dienst toerisme
Voor de publieke functie wordt in eerste instantie gedacht aan het onderbrengen van de gemeentelijke bibliotheek en de dienst toerisme. De noodzakelijke en ook geplande uitbreiding van de bibliotheek was tot op heden voorzien via een nieuw gebouw tussen bibliotheek en kunstacademie. Dit gebouw is dan niet meer nodig. De besparing kan naar de uitbreiding, renovatie en installatie van de bibliotheek gaan in het nieuw verworven pand aan de rand van het Colomadomein.

Met deze aankoop beschermt de gemeente ook het historisch karakter van het Colomadomein en voorkomt het dat een privéaankoop er ook een minder gelukkige bestemming aan geeft of het pand laat verkommeren.

Het is tenslotte ook de wens van het gemeentebestuur om de huidige, te kleine Colomaparking licht uit te breiden en te voorzien van een aparte in- en uitrit dit alles met een aanleg die veel groener ingepast wordt in de omgeving.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Eind vorig jaar verkocht de gemeente het voormalige recyclagepark en de technische gebouwen aan de “Bergpoort”, langsheen de Bergensesteenweg. Toen al werd beslist de opbrengst – 2,975 miljoen euro – te herinvesteren in nieuw gemeentelijk patrimonium zodat de gemeente niet zou verarmen. Met deze aankoop wordt invulling gegeven aan deze beslissing.

Vooraleer over te gaan tot deze aankoop, om de gemeenteraad in volle kennís van zaken te laten beslissen, werd tevens een architect aangesteld om een eerste raming te maken van de kosten om het pand te renoveren en eventueel uit te breiden om er de bibliotheek in onder te brengen. Ook werd hem gevraagd de besparing te becijferen nu de verbinding bibliotheek-kunstacademie niet meer nodig zou zijn. Zijn conclusies toonden aan dat het globale plan binnen het budgettoire meerjarenplan kan gerealiseerd worden.

Schepen van financiën Jos Speeckaert: “Na de verkoop van het oude recyclagepark aan de Bergensesteenweg was het aangewezen de opbrengst opnieuw in het gemeentelijk patrimonium te investeren. De verwerving van dit pand is daartoe een unieke opportuniteit. Door het eerder geplande nieuw gebouw tussen bibliotheek en de kunstacademíe niet te realiseren, kunnen we bovendien de renovatie op budgetneutrale wijze financieren.

 
Reacties staat uit voor het college van burgemeester en schepenen wil Colomadomein uitbreiden met patriciërswoning

Geplaatst door op juni 16, 2017 in actualiteit, erfgoed, nieuws, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , ,

jaarverslag Politiezone Zennevallei 2016

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond had in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw de Politieraad van de Zennevallei plaats. De lokale politiezone Zennevallei stelde er haar jaarverslag 2016 voor.

2017-06-14-voorstelling-jaarverslag-2016_Politiezone_Zennevallei

1ste schepen Marc Snoeck Halle (Burgemeester Dirk Pieters liet zich verontschuldigen), Burgemeester Beersel voorzitter Politieraad Hugo Vandaele, Korpschef Mark Crispel, Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw Luc Deconinck

De Politiezone Zennevallei omvat 11 488ha, meer dan 96000 inwoners, meer dan 40 scholen, gelegen tussen Brussels en Waals gewest en doorkruist door belangrijke gewestwegen, treinsporen en kanaal.

Korpschef Mark Crispel: “2016 was voor ons een bewogen jaar. We hadden een moeilijke periode met een serieus personeelstekort waar we toch alles in het werk moesten stellen om de burger te blijven dienen en centraal te stellen. Ik kan nu reeds zeggen dat in 2017 ebt de stress weg van het samenvoegen en harmoniseren van de politiezone Zennevallei. Want we hebben veel aandacht besteed aan de uitbouw van de nieuwe organisatie van onze politiezone. Eind 2017 zullen we ook goed zitten qua bezetting bij de inspecteurs namelijk 122. zodat we in 2018 het kader kunnen uitbreiden. Onze zone wordt ondertussen ook in de politieschool ervaren als een ‘sterk merk’ en daar gaan we ook de volgende jaren aan werken zodat we een vlotte instroom van nieuwe mensen kunnen hebben. Zo legden vanavond 4 nieuwe inspecteurs hun eed af.

Verder zijn we blij dat het aantal gerechtelijke feiten daalt in onze zone en dat is een trend voor de hele regio Halle-Vilvoorde.
Onze ploegen hielden 25480 interventies in de Zone Zennevallei. Waarvan de gemiddelde aanrijtijd voor de hele zone 15 minuten bedroeg en de mediaan 12 minuten was.
Er waren 702 aanhoudingen. Meer bepaald 268 bestuurlijke waarbij we iemand preventief beschermend oppakken eigenlijk voor deze persoon een misdaad pleegt en daarnaast 434 gerechtelijke aanhoudingen. Waar we duidelijk merken dat het parket Halle-Vilvoorde korter op de bal speelt dan vroeger in Brussel het geval was.”

2017-06-14-AA-woordvoerster_PZ_Zennevallei_bAnneleen Adang, perswoordvoerster Politiezone Zennevallei: “In 2016 hebben we enkele mooie resultaten behaald zo bijvoorbeeld met onze ANPR technologie in Sint-Pieters-Leeuw, dat is eigenlijk een camera met automatische nummerplaat herkenning. waarbij we een dader groepering konden in kaart brengen. Ook een winkeldiefstal zo hebben kunnen oplossen. In 2017 verwachten we hier nog meer van omdat we hier nu ook een team op gezet hebben en er dus nog meer de vruchten van zullen kunnen plukken.”

Ook zal dit netwerk van ANPR camera’s uitgebreid worden naar Beersel en Halle.

Nog enkele cijfers van 2016
– heel wat mensen gaan naar het onthaal van de politieposten: Beersel 1029, Halle 8833 en Sint-Pieters-Leeuw 4783
– 20 verdachten geïdentificeerd
– 1 vermiste teruggevonden
– 6 personen onderschept en overgebracht naar gevangenis
– 4 lokale dealers betrapt
– opheldering 5 diefstallen in gebouwen
– Fenomeen cardtrapping (bankkaarten) 11 feiten gelinkt aan zelfde dadergroep
– verkeersinbreuken 24227 pv’s waaarvan 13453 voor snelheid, 496 voor alcohol, 3706 stilstaan en parkeren,…
– 2992 verkeersongevallen
– 5173 gerechtelijke feiten: 1247 in Beersel, 2239 in Halle en 1687 in Sint-Pieters-Leeuw
– diefstallen uit voertuigen: 472 (stijging met 49)
– diefstallen in woningen en appartementen: 673 (daling met 15)
– intrafamiliaal geweld: 231 (daling 45)

 
Reacties staat uit voor jaarverslag Politiezone Zennevallei 2016

Geplaatst door op juni 15, 2017 in actualiteit, Beersel, Halle, nieuws, politie, Politiek, Sint-Pieters-Leeuw, Zennevallei

 

Tags: , , , ,