concert Oorlog en Vrede

VLEZENBEEK: – Vrijdagavond 9 november vond in de Merselborre te Vlezenbeek, het Herfstconcert van de Koninklijke harmonie St-Lutgardis, Zuun plaats met als thema “Oorlog & Vrede”.
2018-11-09-optreden
Heel speciaal wilde de harmonie met dit concert een paar oud-strijders uit onze gemeente eer betonen. Ze deden dat in een mix van muziek, woord en beeld.
Josiane Schoukens: “Zo werd het nummer In Flanders Field (R. Derongé) prachtig uitgevoerd en tezelfdertijd kregen we het gedicht te horen en werden er beelden getoond. Heel sereen en aangrijpend. Het was een muzikaal eerbetoon aan hen die vochten en hun leven gaven voor onze vrijheid.
Naast de dodenherdenking van 11 november, bracht dit concert ons ook in de sfeer van verlies en dood, die met de maand november samenhangt. En de harmonie heeft dit uitmuntend gedaan.
Een dikke proficiat en dank aan al de muzikanten van de harmonie en in het bijzonder aan de dirigent Willy Clabos voor de puike uitvoering.

Reeds enkele jaren schenkt de harmonie de volledige opbrengst van dit herfstconcert aan een andere vereniging of organisatie. Dit jaar speelde het orkest voor PASAR Sint-Pieters-Leeuw.

Josiane Schoukens: “Onze jeugd kent deze periode niet meer uit getuigenissen van ouders en grootouders. Daarom is het goed om de herinnering aan zoveel gruwel levendig te houden in de hoop dat dit nooit meer terugkomt, want vrede is broos. Met de opbrengst van dit concert, dat integraal naar Pasar gaat, zal de vereniging voor vrijetijdsinvulling, een uitstap organiseren waarin de loopgraven en de regio worden bezocht. De bedoeling is dat er naast onze leden, ook andere families meekomen met kinderen/ kleinkinderen om hen ter plaatse te laten nadenken over wat zich hier 100 jaar geleden heeft afgespeeld. Onze uitstap naar de “Vlaamse velden” staat gepland voor volgend jaar en via diverse infokanalen zal hierover worden gecommuniceerd.”

Jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw 2018

SINT-PIETERS-LEEUW: – Traditioneel heeft in Sint-Pieters-Leeuw op 11 november de jaarmarkt plaats. Ook dit jaar stonden er meer dan 250 kramen opgesteld in een afgesloten parcours van 3km.


Reeds vroeg op de ochtend was het al druk in het centrum, daar het nog niet regende hadden velen het zekere voor het onzekere genomen om hun tocht tussen de kraampjes droog aan te vatten. Later op de dag zorgden de wind en enkele regenbuien ervoor dat de algemene opkomst  wel lager was dan andere jaren.
Publiekstrekker was zoals steeds de optredens van de verschillende dansgroepen. Heel wat verenigingen verkochten drank en eten om hun werkingskosten tijdens het jaar wat te dekken.

(Het laden van onderstaande diashow met 130 foto’s kan even duren)

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Naar een natuurlijke integratie van paard en landschap

VLAAMS-BRABANT: – Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Regionaal Landschap Zuid-Hageland starten met het project ‘Paarden natuurlijk!’. Hiermee gaan ze, met steun van de provincie Vlaams-Brabant, het paard op een natuurlijke en duurzame manier integreren in de leemstreek.

Paarden zijn niet meer weg te denken uit de open ruimte in Vlaams-Brabant. De Regionale Landschappen Zuid-Hageland en Pajottenland & Zennevallei zien in deze ‘verpaarding’ van Vlaanderen kansen voor landschap, dier en natuur. De bedoeling van het project ‘Paarden natuurlijk!’ is een duurzame integratie van paard en landschap in de leemstreek, een geografische regio in het zuiden van Vlaams-Brabant. De paardenhouders worden hierbij ondersteund en ‘bijgeschoold’ tot landschapsbouwers.
Op die manier kan het welzijn van de paarden verhogen en de biodiversiteit in de leemstreek vergroten.

We zetten hierbij in op terreinrealisaties en draagvlakverbreding’, zegt Gunther Coppens, voorzitter van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. ‘Concreet zullen wij samenwerken met paardenhouders om kruidenrijke graslanden te verkrijgen, kleine landschapselementen, zoals schaduw- en knotbomen, hagen, heggen en houtkanten, aan te planten en natuurlijke schuilplaatsen en afsluitingen te voorzien. Waar mogelijk, houden we rekening met de aanleg van een poel’.

Met dit project versterken we de biodiversiteit op de paardenweides. Een hoge biodiversiteit heeft een dempende werking op invloeden die het landschap en het leven erin onder druk zetten zoals erosie en overbemesting. Daarnaast bevorderden we de gezondheid, het welzijn en het natuurlijke voedselaanbod voor paarden en andere fauna in de paardenwei. Op die manier zijn paarden een troef voor natuur én landschap’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit project met een subsidie van 59.827,15 euro in het kader van het subsidiereglement voor duurzame biodiversiteitsprojecten.
Het project streeft de inrichting van minstens 20 hectare paardenweides na, 10 hectare in het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en 10 hectare in het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei speelt ook in op de traditie van het Brabants Trekpaard, dat deel uitmaakt van de Pajotse streekidentiteit. Tijdens het Bruegeljaar 2019 worden deze paarden extra in de verf gezet via een demo en een cursus boomslepen.

Ben jij een paardenhouder? Heb je interesse in groenere inrichting van je paardenweide? Wil je deelnemen aan de cursus boomslepen? Contacteer onze amazone Elyn Remy, www.pajot-zenne.be/projecten/landschap/paard-landschap/7898

Leeuwse voetbalploegen doen mee aan De Silence Days

voetbal_nieuwsblog_Sint-Pieters-Leeuw_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Verscheidene Leeuwse voetbalploegen en ploegen uit de regio nemen dit jaar deel aan “De Silence Days” die doorgaat tijdens het weekend van 11 november 2018. Die keuze is niet toevallig, de actie streeft naar een wapenstilstand op en rond de voetbalvelden.
Het gaat om een symbolische actie tegen verbaal geweld op en rond een voetbalveld.

Silence Days roept op tot stilte langs de zijlijn : de jonge spelers van vandaag zijn de ouders die morgen langs de zijlijn zullen supporteren voor hun eigen kinderen.
Jonge voetballers vinden het fijn als hun ouders hen komen aanmoedigen, maar niet alle supporters supporteren op een goede manier. Langs de zijlijn zijn er veel beledigingen te horen. O.a. de spelers, scheidsrechters, afgevaardigden en trainers moeten het daarbij ontgelden. Silence Days roept de supporters op om te zwijgen. De Silence Days wil iedereen die betrokken is bij het jeugdvoetbal doen stilstaan bij het toenemend geweld op en rond het veld. Daarom wordt aan iedereen, die in het weekend van 10/11 en 11/11 een wedstrijd van de jeugd bijwoont, gevraagd niet te roepen of commentaar te geven op spelers en scheidsrechters. Er moet stilte heersen, enkel de spelers en scheidsrechters zijn aan het woord.

De organisatoren hopen dat de Silence Days doet beseffen dat voetbal een spel is waar, zeker bij de jeugd, het plezier voorop moet staan. Voetbal moet een feest zijn. Een spel waar we onbevangen in kunnen opgaan. Helaas wordt er maar al te vaak, al van de eerste wedstrijd, heel veel druk op de schouders van de jonge spelertjes gelegd.

Infrabel vernieuwt de seininrichting tussen Ruisbroek en Buizingen

2018-06-21-station-Ruisbroek (1)RUISBROEK: – Infrabel vernieuwt de seininrichting op lijn 96 tussen Ruisbroek en Buizingen.

Deze werken duren tot zaterdag 22 december 2018. Telkens op alle weekdagen van maandagavond 22u tot zaterdagochtend 6u. Deze werken zullen enige geluidshinder met zich meebrengen.
Meer info: Infrabel – 0800 55 000 info.projecten@infrabel.be – www.infobuurtbewoners.be

subsidie voor de inventarisatie van graftekens op de begraafplaatsen van Vlezenbeek, Ruisbroek en Zuun

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: –  De provincie Vlaams-Brabant zet sterk in op de preventieve zorg voor het erfgoed op kerkhoven en begraafplaatsen. Om een zinvol en duurzaam beheer van dat lokaal funerair erfgoed te stimuleren biedt ze advies, ondersteuning, subsidiëring en expertise aan.

De duurzame omgang met het funerair erfgoed op kerkhoven en begraafplaatsen kent sinds enkele jaren een positieve kentering, zichtbaar in vele projecten van erkenning, inventarisatie, onderhoud en publieksdeling in Vlaams-Brabant’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt gemeenten bij de opstelling van een lijst van graftekens van lokaal belang. De eigenaar of de houder van de zakelijke rechten kan voor deze graftekens een erkenning als waardevol aanvragen.

Door een erkenning als waardevol kan men voor dit erfgoed advies en expertise van Monumentenwacht Vlaams-Brabant en de financiële ondersteuning van de provincie krijgen voor de opmaak van de inventaris en voor het onderhoud- en instandhoudingswerken van zowel de structurerende elementen van de begraafplaats, zoals een calvariekruis, een kerkhofmuur of een dodenhuisje, als de individuele graftekens.

Zo krijgen begraafplaatsen in Aarschot, Bekkevoort, Beersel, Bever, Glabbeek, Leuven, Lubbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Tielt-Winge.

Voor Sint-Pieters-Leeuw betreft het een subsidie voor de inventarisatie van graftekens op de begraafplaatsen van Vlezenbeek, Ruisbroek en Zuun.

Femma op wandeluitstap

SINT-PIETERS-LEEUW: -Femma Sint-Pieters-Leeuw Centrum trok op wandeluitstap naar Braine-l’Alleud.
2018-10-30-uitstap
Jeanine Schets: “Het was een fijne wandeling, zondag, met wijdse landschappen in Braine-l’Alleud. We zouden zelfs de Leeuw van Waterloo kunnen zien bij helder weer. En toen wij met zijn allen naar een muilezel stonden te kijken, had
Martine de Leeuw gevonden, héél in de verte. Tot slot kregen we nog een
kleine gidsbeurt in de abdij, waar tot op heden nog veel bezoekers komen om
te bidden bij het reliekschrijn van Sint Charbel
.”


femma_sint-pieters-leeuw_centrumOntdek Facebook
We nodigen u uit voor een lezing waarin we Facebook bekijken zoals je het wellicht zelf nog niet had bekeken. Ideaal voor wie zich de vraag stelt of een account wel nut heeft, maar ook voor wie er al een heeft en zich afvraagt wie nu precies wat kan zien van wat je doet.
Neem gerust je laptop, tablet of smartphone mee.
Wanneer : Dinsdag 13 november 2018 om 19 uur
Waar : Cultuurcentrum Coloma, Jozef Depauwstraat 25
Inschrijven vóór 7 november bij jeschets@gmail.com of 02 377 99 76
Prijs leden en gezinsleden : 10 €!
Niet leden : 15 €!
Te betalen op rekening BE27 7340 4375 3473 van FEMMA St.-Pieters-Leeuw