RSS

Categorie archief: politie

burgemeesters van Halle-Vilvoorde denken na over nog betere politie

VLAAMS-BRABANT: – Verleden woensdag organiseerde de provincie Vlaams-Brabant een bijeenkomst met de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, met korpschefs van de lokale politie, met de procureur des Konings en met provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Ze bespraken de veiligheid en de werking van de politie.

De lokale politie werkt goed in Vlaams-Brabant. Toch staat ze op de grenzen van haar kunnen, omdat ze steeds meer wordt bevraagd. Dus moeten ze durven vooruitkijken, en zich afvragen hoe ze de lokale politie nog beter kunnen klaarmaken voor de uitdagingen die op hen afkomen.

gouverneur_Lodewijk-De-WitteProvinciegouverneur Lodewijk De Witte: “Ik heb bepleit om met open blik te kijken naar meer samenwerking tussen de lokale politiekorpsen, soms ook naar het samensmelten van te kleine politiezones. Korpsen met slechts 60 à 70 politieambtenaren zullen het heel moeilijk krijgen om in de toekomst alle taken goed aan te kunnen. Voor hen moeten we de stap naar iets grotere zones durven overwegen. Zonder te groot te willen worden en het lokaal karakter te verliezen. En ook voor korpsen die 100, 150 of meer politiemensen hebben, die zeer goed zelfstandig kunnen functioneren, is het interessant om structureel samen te werken voor ondersteunende en gespecialiseerde diensten. We hebben dat een associatie tussen politiezones genoemd. Een drietal associaties in Halle-Vilvoorde zou ideaal zijn.

2016-11-02-anpr_camera_risbroek__sint-pieters-leeuw_01Daarnaast hebben we gekeken hoe een cameranetwerk van de politie, met nummerplaatherkenning, de acties tegen woninginbraken en tegen verkeersinbreuken doeltreffender kunnen maken. Verschillende politiezones zijn een ‘schild’ met ANPR-camera’s aan het uitbouwen. We moeten daar verder in investeren.
De procureur gaf een overzicht van de realisaties van het enkele jaren geleden opgerichte parket van Halle-Vilvoorde. En hij deelde met ons zijn inzichten over welke versterking en welke nieuwe stappen het opsporings- en vervolgingsbeleid zouden kunnen versterken

De burgemeesters zijn de eerste verantwoordelijken voor de veiligheid van onze inwoners, de lokale politie en het parket zijn cruciale partners. Samen hadden we een leerrijke en inspirerende bijeenkomst..”

 
 

Tags: ,

Controles in garages samen met inspectiediensten

politie_Zennevallei_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag werden, in samenwerking met verschillende inspectiediensten en de Dienst Vreemdelingenzaken, controles gehouden in verschillende garages. Vijf carrosseriebedrijven in Sint-Pieters-Leeuw en deelgemeente Ruisbroek werden gecontroleerd op zwartwerk en op het naleven van de belasting-, milieu- en welzijnswetgeving.

In totaal werden er acht zwartwerkers betrapt. Vier personen die illegaal in België verblijven, werden tevens aangetroffen. Een illegaal zal kortelings worden gerepatrieerd.
Verder heeft de inspectiedienst Welzijn op het Werk drie keer een schriftelijke waarschuwing uitgeschreven en twee hiervan krijgen een termijn van twee maanden om zich in regel te stellen.  Ook voor milieu-inbreuken werden twee processen-verbaal uitgeschreven en twee aanmaningen. Twee van de carrosseriebedrijven waren niet in orde met de belastingwetgeving en kregen hiervoor een boete.
Verdere controles zullen volgen.

 
Reacties staat uit voor Controles in garages samen met inspectiediensten

Geplaatst door op april 26, 2017 in actualitiet, nieuws, politie, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

Opnieuw verdachte geklist door getuigenis en ANPR

logo_inbreker-diefstal-overvalSINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdag in de late voormiddag, omstreeks 11 uur belde een verdacht persoon tot twee maal aan bij een dame uit Sint-Pieters- Leeuw. Omdat niemand de deur opendeed, poogde de verdachte in te breken. De bewoonster schrikte de verdachte op door luid geroep, waardoor de verdachte de vlucht nam met de wagen.
Dankzij de goede beschrijving van de bewoonster en het ANPR-camerasysteem (automatische nummerplaatherkenning) konden de gegevens snel worden gelinkt aan het voertuig en deverdachte. De verdachte werd uiteindelijk in de buurt van zijn huis in Anderlecht aangetroffen en onmiddellijk aangehouden door de lokale politie Zennevallei.

Puik werk en knap optreden van de lokale politie, dankzij alweer een tip van een dappere inwoner.

Ook iets verdachts opgemerkt?
Aarzel niet en neem contact op met de lokale politie via het noodnummer 101.
Uw tip kan helpen!

 
Reacties staat uit voor Opnieuw verdachte geklist door getuigenis en ANPR

Geplaatst door op maart 15, 2017 in actualitiet, nieuws, politie, Zennevallei

 

Tags: ,

ANPR en kordaat optreden van burger en politie waren de ideale cocktail voor het vatten van 4 verdachten

logo_inbreker-diefstal-overvalSINT-PIETERS-LEEUW/ ZENNEVALLEI: – In de nacht van vrijdag op zaterdag konden, dankzij een tip van een alerte buurtbewoner, verschillende verdachten worden aangehouden door de politiezone Zennevallei.

Eerst werd door de buurtbewoner een voertuig opgemerkt met vier inzittenden. Kort nadien werden verdachte geluiden waargenomen. Hier bleken twee verdachten aan het werk in een poging om binnen te raken. De melder heeft de verdachten in hun werkzaamheden kunnen storen waardoor de verdachten de vlucht namen met hun voertuig. De melder kon een goede beschrijving geven van de verdachten en het voertuig. Dankzij deze beschrijving kon de lokale politie van de zone Zennevallei verder opzoekwerk verrichten. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van de ANPR-camera’s* die aanwezig zijn op verschillende plaatsen op het grondgebied van Sint-Pieters- Leeuw. Dit alles leidde uiteindelijk naar de eigenaar van het voertuig. Het verdacht voertuig kan wat later worden onderschept. Ook de politiezone Dilbeek was op post.
De vier verdachten werden van hun vrijheid beroofd.

Een goede samenloop
De tijdige melding door de alerte buurman, de goede beschrijving, het snel optreden van de politie samen met de omliggende zone Dilbeek en de inzet van performante middelen zoals de ANPR bleken de ideale cocktail voor deze succesvolle vangst. Een minderjarige wordt voorgeleid bij de jeugdrechter. De twee andere verdachten zullen zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden en een laatste verdachte werd geïdentificeerd en later weer vrijgelaten. Het voertuig werd in beslag genomen.


ANPR*
De gemeente Sint-Pieters- Leeuw investeerde iets meer dan een jaar geleden in de technologie van ANPR (automatische nummerplaatherkenning). Deze vorm van camera-bewaking is bedoeld ter bestrijding van criminaliteit. Concreet maakt dit systeem beelden van voorbijrijdende wagens en leest telkens de nummerplaten in. De gegevens worden opgeslagen en op basis van de verkregen informatie wordt er verder gezocht in bestaande databanken en worden hits geregenereerd.

De ANPR-technologie werkt dus tweeledig. Enerzijds krijgt de bewaker inderdaad hits binnen van verdachte voertuigen, bijvoorbeeld een gestolen wagen of nummerplaat, anderzijds kan er ook reactief worden gewerkt in kader van lopende onderzoeken. Dat wil zeggen dat naar aanleiding van een feit, kan worden nagegaan of de wagen al dan niet in de buurt was en gelinkt kan worden aan een welbepaald feit.

Het is op dit laatste vlak dat al meerdere successen werden geboekt. Zo konden meerdere verdachten worden gelinkt aan verschillende zware feiten, waaronder autozwendel en gewapende overvallen. Ook konden rondtrekkende dadergroeperingen, bendes die gespecialiseerd zijn in informaticafraude en verkeersinbreuken worden gevat.

Een stap vooruit
De technologie is zeker een meerwaarde voor het politiewerk en de bestrijding van criminaliteit. Het laat toe capaciteit efficiënter in te zetten, gericht te zoeken en ploegen specifiek in te zetten.

Uitbreiding
Naar aanleiding van de successen in Sint-Pieters- Leeuw werd recentelijk een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de stad Halle en gemeente Beersel. Ook zij zijn geïnteresseerd in deze technologie.

Beiden liggen op een belangrijke verbindingsweg tussen grootsteden als Antwerpen, Gent en Charleroi en Luik. Het zijn mogelijke aanrijroutes voor criminelen die steeds verder van huis hun slag proberen te slaan. Ook de ligging van onze zone vlakbij Brussel maakt dat vernieuwde technologieën zoals ANPR zeker hun meerwaarde betekenen. De politiezone Zennevallei wil dan ook deze methodiek verder uitbreiden en verankeren in de reguliere werking van de zone.
Ook de federale overheid en het Brussels gewest hebben plannen om te investeren in deze vorm van camera-bewaking.

 
Reacties staat uit voor ANPR en kordaat optreden van burger en politie waren de ideale cocktail voor het vatten van 4 verdachten

Geplaatst door op maart 6, 2017 in actualiteit, nieuws, politie, Sint-Pieters-Leeuw, Zennevallei

 

Tags: , ,

politiezone Zennevallei deed mee aan Weekend zonder alcohol achter het stuur

2016-01-16-alcoholcontrole_03ZENNEVALLEI: – Vijf onmiddellijke intrekkingen rijbewijs, 17 positieve ademtests, vijf alarm ademtests en drie personen betrapt op drugs in het verkeer. Dat zijn de resultaten van de acties het afgelopen weekend ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ in de politiezone Zennevallei (Beersel – Halle – Sint-Pieters- Leeuw).

Dit is een nationale geïntegreerde controleactie georganiseerd door de lokale en federale politie in samenwerking met andere verkeersveiligheidspartners zoals het BIVV en de Provincie. De eerste editie van 2017 ging van start op vrijdag 13 januari 2017 (18 uur) en eindigde op maandag 16 januari 2017 (6 uur).

Het “weekend zonder alcohol achter het stuur” werd voorafgaandelijk aangekondigd in de nationale pers om bestuurders de klik te laten maken om niet onder invloed te sturen. Naast het sensibiliserend karakter van deze actie, werd ook de pakkans voor de hardleerse bestuurder verhoogd door het uitvoeren van alcoholcontroles over het ganse land.

In de PZ Zennevallei werd op vrijdagnacht een alcoholcontrole gehouden en op zaterdagnacht een actie CALVADOS*. Tijdens een actie Calvados wordt een snelheidscontrole gecombineerd met een alcohol- en drugcontrole. In totaal werden 741 bestuurders gecontroleerd. 25 van deze bestuurders stuurden onder strafbare invloed van alcohol of drugs.

Tijdens de actie Calvados werden de bestuurders die een snelheidsovertreding begingen op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters- Leeuw (70 km/u) wat verder tegen gehouden en onderworpen aan verdere controle. Van de 43 snelheidsovertreders waren vier bestuurders onder invloed van alcohol.

CALVADOS
*De politiezone Zennevallei combineert deze alcoholcontroles regelmatig ook met andere controles onder andere de controle van boorddocumenten, overdreven snelheid, het dragen van de gordel, …
Deze acties worden ook wel CALVADOS-acties genoemd. Calvados staat voor Collectieve Actie voor Leefbaar Verkeer zonder Alcohol, Drugs of Overdreven Snelheid.

De BOB-campagne
De BOB-campagne loopt nog tot 31 januari 2017. Bestuurders mogen zich dus nog steeds
verwachten aan regelmatig onaangekondigde alcoholcontroles.

 
Reacties staat uit voor politiezone Zennevallei deed mee aan Weekend zonder alcohol achter het stuur

Geplaatst door op januari 16, 2017 in actualiteit, alcoholcontrole, nieuws, politie, Sint-Pieters-Leeuw, Zennevallei

 

Tags: , , ,

derde weekend zonder alcohol achter het stuur

2016-01-16-alcoholcontrole_06BELGIË: – Vanaf vanavond, vrijdag 13 januari 2017, 18 uur tot maandag 16 januari 6 uur organiseren de federale wegpolitie en 144 lokale politiezones samen het derde “weekend zonder alcohol achter het stuur”.
Zestig uur lang zullen ze in het hele land controleren op rijden onder invloed, zowel op de autosnelwegen als op de gewest- en gemeentewegen.

Door de controleacties aan te kondigen, hopen de politiediensten dat de weggebruikers op zoek zullen gaan naar alternatieven om niet dronken achter het stuur te kruipen.
Met dit weekend willen ze bijdragen tot een echte gedragswijziging bij de weggebruikers, en algemener tot een daling van het aantal ongevallen en dus van het aantal slachtoffers op onze wegen.

 
Reacties staat uit voor derde weekend zonder alcohol achter het stuur

Geplaatst door op januari 13, 2017 in actualiteit, nieuws, politie, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , ,

resultaten verkeerscontrole Bergensesteenweg

politie_Zennevallei_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Buiten de BOB alcoholcontroles van de verkeersdienst van de politiezone Zennevallei houden ook de interventieploegen controles tijdens deze eindejaarsperiode.

Zo werd er dinsdag een controle gehouden op de Bergensesteenweg in Brucom tussen 17 en 18.30 uur.

30 voertuigen werden uit het verkeer gepikt voor controle.
Aantal inbreuken:
1 rijden zonder geldig rijbewijs
1 drugs in het verkeer
1 bezit van verdovende middelen

Inbraakpreventie: – Heeft u iets verdachts gezien? Laat het de politie zo snel als mogelijk weten via het noodnummer 101. Elk detail is welkom.

Bent u slachtoffer? Meldt dit eveneens zo snel als mogelijk telefonisch via het algemeen nummer van politiezone Zennevallei: 02 363 93 00 (7 tot 22 uur) of het noodnummer 101 of bij uw politiekantoor.

 
Reacties staat uit voor resultaten verkeerscontrole Bergensesteenweg

Geplaatst door op december 29, 2016 in actualiteit, nieuws, politie, Sint-Pieters-Leeuw, Zennevallei

 

Tags: , ,