Politiezone Zennevallei moest optreden tegen hinderlijke trouwstoet

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze namiddag kreeg de lokale Politiezone Zennevallei een oproep over een doortrekkende trouwstoet van Halle richting Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw. Het ging om roekeloos rijgedrag en zelfs wapenvertoon.
Verschillende ploegen gingen ter plaatse en de bestuurders werden geïdentificeerd. Eén persoon werd aangehouden. Hij stond geseind. Eén voertuig werd getakeld, omdat de bestuurder reed ondanks een spijts verval (verbod om te rijden). Het wapen werd gevonden en bleek vals te zijn.

Drie fietsdieven betrapt

ZENNEVALLEI: – De politiezone Zennevallei heeft op één week tijd drie personen aangehouden die verdacht worden van fietsdiefstallen.

Zo werd op dinsdag 1 augustus aan het station van Halle een man aangehouden voor een heterdaad diefstal van een fiets. Een alerte buurtbewoner merkte de feiten op en alarmeerde de politiediensten. De man wordt op basis van camerabeelden in verband gebracht met zo’n tiental andere fietsdiefstallen. Een week later kon de politiezone tijdens een politieactie twee andere verdachten aanhouden die een plooifiets stalen in de fietsenstalling van de Colruytsite Wilgenveld in Halle. Camerabeelden linken de verdachten aan eerdere diefstallen van steps in dezelfde site en een fietsdiefstal in Lot.

Op dinsdag 1 augustus rond 18 uur kreeg de politiezone de melding van een fietsdiefstal aan het station van Halle door twee verdachten. Bij aankomst aan het station troffen de inspecteurs geen verdachten maar wel een rugzak aan met materiaal zoals een slijpschijf, een hamer en schroevendraaiers. Blijkbaar hadden twee personen de plaats net verlaten, elk in andere richting. De politie zette de achtervolging in en kon een verdachte aanhouden. De tweede verdachte werd niet meer aangetroffen. De verdachte maakt deel uit van een duo dat reeds op de radar stond van de politiezone. Door middel van camerabewaking aan de fietsenstalling en het station worden ze gelinkt aan zo’n tiental feiten, voornamelijk diefstal van elektrische fietsen en de batterijen ervan. De verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en blijft aangehouden. De politie voert verder onderzoek.

Tijdens een politieactie op dinsdag 8 augustus kon de politiezone twee verdachten aanhouden. Een bewakingsmedewerker van de Colruytsite Wilgenveld in Halle merkte op dat twee personen een plooifiets uit de fietsenstalling ontvreemden. Verschillende politieploegen die bezig waren met een ANPR-actie kwamen ter plaatse maar de verdachten waren niet meer aanwezig. Na een uitgebreide zoekactie konden de twee verdachten uiteindelijk ter hoogte van de Misiabrug aan het station van Halle aangetroffen worden met de plooifiets en een mountainbike (die vermoedelijk ook gestolen werd). De twee verdachten worden gelinkt aan een diefstal van steps in dezelfde Colruytsite op woensdag 2 augustus en een fietsdiefstal in het industriepark in Lot op 1 augustus. Deze verdachten werden via de snelrechtprocedure gedagvaard door het parket, en zullen op 26 oktober ’23 verschijnen voor de correctionele rechtbank.

Het is al de derde keer deze zomer dat de politiezone een fietsdief arresteert. Zo werd op 26 juni een man aangehouden die verdacht werd van 8 (elektrische) fietsdiefstallen en steps. Ook hier werd de verdachte voorgeleid voor de onderzoeksrechter en werd zijn aanhouding tot op heden verlengd.

De laatste jaren werden door de politiezone Zennevallei en de lokale besturen Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw heel wat inspanningen geleverd om fietsdiefstallen aan te pakken, o.a. door de plaatsing van camerabewaking aan fietsenstallingen. De lokale recherche doet steeds haar best om deze camerabeelden snel te verwerken om verdachten in beeld te brengen, te vatten en te linken aan feiten. Dit met de nodige aanhoudingen en veroordelingen tot gevolg. Jammer genoeg stelt de politiezone vast dat de gestolen fietsen in veel gevallen onvindbaar zijn, vermoedelijk worden ze vrij onmiddellijk na de diefstal verkocht. Desondanks adviseert de politie om fietsen steeds te laten graveren zodat de identificatie van de eigenaar mogelijk is indien de fietsen toch worden teruggevonden.

Resultaten BOB alcoholcontrole op donderdag

ZENNEVALLEI: – Gisteren, donderdag 3 augustus, konden bestuurders door de lokale politie Zennevallei onderworpen worden aan een alcoholcontrole  op verschillende locaties verspreid over het grondgebied van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. De ploegen stelden zich op langs de kant van de Fabriekstraat in Ruisbroek, de Kesterbeeklaan en de Alsembergsesteenweg in Beersel en eindigden met een controlepost op de Bergensesteenweg in Halle.

In totaal werden 375 bestuurders vriendelijk verzocht te blazen in het sampling-toestel. Bij 363 bestuurders verliep de test zonder enige alarmerende melding. Echter bij zes personen werd bij de volgende ademtest een positief signaal gegeven en nog eens drie andere bestuurders bevonden zich in alarmfase. Twee bestuurders bleken onder invloed van cannabis. Verder werd er gewaakt over het gebruik van de gsm en het dragen van de gordel. Eén bromfietser mocht ook te voet naar huis keren omdat zijn bromfiets niet verzekerd bleek.

Koperdieven betrapt

ZENNEVALLEI: – Op zondag 23 juli omstreeks 18 uur werden twee verdachte figuren opgemerkt ter hoogte van het zwembad aan Nederhem. Het ging om twee mannen die over het spoor liepen met kabels. Een getuige belde de lokale politie.
De patrouille van de politiezone Zennevallei in de buurt merkte even later de twee verdachten op in het struikgewas ter hoogte vande buiten-fitness nabij de spoorwegen. De verdachten poogden zich nog te verstoppen in het hoge gras bij het opmerken van het politievoertuig, maar toen één van beide met zijn hoofd boven het gras uitkeek, werden beiden gelokaliseerd en omsingeld. Beide mannen waren doorweekt van de regen en de buit was blijven liggen. Het ging om opgerolde koperen aardingskabels. De twee jonge mannen werden van hun vrijheid beroofd en verhoord. Het ging om een man van 22 jaar en een man van 34 jaar. Het parket besliste om hen te dagvaarden via snelrecht. Ze verschijnen op 28 september voor de correctionele rechtbank in Brussel.
Met dank aan de alerte burger die de diensten verwittigde!

Afgelopen weekend hield de Politiezone Zennevallei een verkeerscontrole

ZENNEVALLEI: – In totaal werden er zaterdag en zondag op verschillende plaatsen in de Zennevallei door de Politiezone Zennevallei zo’n 1 300 bestuurders gecontroleerd op alcohol. Slechts 9 bestuurders reden onder invloed. 3 personen bleken niet in regel met hun rijbewijs en een zestal personen waren niet correct voorzien van de veiligheidsgordel.

De politie was al bij al tevreden met de resultaten. “Vooral dat er weinig bestuurders onder invloed reden. Verschillende personen maakten tevens de bemerking ‘weer controle’, wat op zich een goed teken is. De politie kan overal zijn en dat voor het verzekeren van ieders veiligheid.” aldus Politiezone Zennevallei.

16de weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur

BELGIË: – Vanaf vanavond, vrijdag 23 juni 2023, 18 uur tot maandagochtend 6 uur controleert de politie extra op alcohol en drugs in het verkeer. De actie “Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur” wordt al voor de 16e keer georganiseerd. Bij de vorige editie bleken 1,62 procent van de gecontroleerde bestuurders onder invloed van alcohol.

De bedoeling van de actie is meer sensibiliseren dan beboeten, zegt de politie. Dat is ook de reden waarom ze de actie op voorhand aankondigen.

synthetisch drugslaboratorium ontdekt

RUISBROEK: – In een loods in de Gietijzerstraat werd maandag door de politie een groot synthetisch drugslaboratorium ontdekt.

Parketwoordvoerder Sabine Lievens: ” Er werden een zestal ketels met elk ongeveer 800 liter chemicaliën aangetroffen. Deze producten kunnen dienen voor de aanmaak van amfetamines (speed), metamfetamine (crystal meth en XTC) en MDMA (vloeibare XTC).  Er werd ook nog 300 kilo aan grondstof, bestemd voor het produceren van MDMA gevonden. Voorts was er ook nog, gestockeerd in verschillende vaten, productieafval aanwezig.”

De civiele bescherming had meerdere dagen nodig om de loods te ontmantelen en de producten veilig af te voeren.

Er werd een 52-jarige uit Sint-Jans-Molenbeek opgepakt. Hij werd na verhoor voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het parket vraagt zijn aanhouding op verdenking van aanmaak van verdovende middelen in kader van een vereniging.

Jaarresultaten 2022 politiezone Zennevallei

ZENNEVALLEI: – Het aantal woninginbraken daalt in de politiezone Zennevallei. Ook het aantal verkeersongevallen daalt. Het aantal cybergevallen blijft echter hoog en intrafamiliaal geweld stijgt dan weer wel.

Tijdens de politieraad van 21 juni werden de cijfers van het jaar 2022 van de politiezone Zennevallei toegelicht. Sinds de coronacrisis was een verschuiving op te merken van de zichtbare criminaliteit in de fysieke ruimte, voornamelijk gericht op materiële goederen naar de onzichtbare criminaliteit, in de virtuele ruimte. En nu voor het eerst wordt deze tendens ook bevestigd in de cijfers. Zo daalde het aantal woninginbraken verder, maar bleef het aantal feiten op vlak van cybercriminaliteit hoog, waardoor cybercriminaliteit het fenomeen inbraken oversteeg.

Het jaar 2022 werd afgesloten met 447 inbraken in gebouwen, waarvan 376 in woning. Het aantal feiten cybercriminaliteit in strikte zin stevende af op 575 feiten. Drugsfeiten werden tegenover 2021 minder vastgesteld, doch konden 26 plantages worden opgedoekt, een stijging tegenover 2020 en 2021.

Overlast nam toe, wat ook logisch leek, na de twee heel rustige coronajaren, waar iedereen veroordeeld werd tot huisarrest. De evenementen werden in 2022 geleidelijk aan hernomen en op deze manier verlieten mensen opnieuw de woning en steeg het (openbaar) alcoholgebruik en het aantal feiten intimidatie, lastig vallen van personen en beledigingen. In totaal werden 1 059 feiten van overlast geregistreerd.

Stijging van het aantal geweldsdelicten
En met enige vertraging namen het aantal geweldsdelicten, zowel in het gezin als extramuraal toe. Al enkele tijd kreeg de lokale politie signalen dat het huiselijk geweld, zeker tijdens de coronaperiode toenam. In de cijfers was dit niet meteen zichtbaar, niet tegenstaande 1712 overspoeld werd door oproepen, is de stijging nu pas te merken in het aantal interventies en vaststellingen door de lokale politie. Afgelopen jaar werden 290 feiten van intrafamiliaal geweld geregistreerd.

Verkeersongevallen in dalende lijn
Met uitzondering van de twee coronajaren, telde de zone het laagst aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel sinds de opstart van de zone (2016). De grootste daling van het aantal verkeersongevallen werd genoteerd voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw die afgelopen jaar sterk investeerde in trajectcontroles voornamelijk op plaatsen die gekend zijn voor gebeurlijke ongevallen. Er werd een daling opgetekend van 85 in 2019 naar 60 in 2022. Ook in Halle daalde het aantal verkeersongevallen van 111 in 2019 naar 100 in 2022. In Beersel bleef het aantal ongevallen met lichamelijk letsel gelijk. De meeste ongevallen gebeurden op woensdag. Pieken werden ook vastgesteld op vrijdag en zaterdag (overdag). In 24 % van de gevallen waren fietsers betrokken en raakten zij gewond. Tegenover de coronajaren daalde hun betrokkenheid licht van 28 % in 2020, naar 26 % in 2021 en uiteindelijk 24 % in 2022. Voor corona bedroeg hun aandeel 21 % van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Koning auto spant dus nog steeds de kroon met 39 % van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel. 
De politiezone zal in de toekomst verder inzetten op verkeersveiligheid, overlast, inbraken en drugs. Daar mag de burger in alle geval op rekenen.” Mark Crispel, korpschef politiezone Zennevallei.

Gerechtelijke actie in Ruisbroek

RUISBROEK: – Op regelmatige basis voert de lokale politie controles uit, die gericht zijn op zowel verkeersoverlast als in kader van gerechtelijk onderzoek. Vrijdag 9 juni werden verschillende point of interest (POI in vaktermen) uitgelicht. Hierbij werden de
ANPR-camera’s nauwlettend opgevolgd. Met de inzet van 13 inspecteurs, waaronder opnieuw de federale politie met drugshond, bleef het rendement niet lang uit.

Buiten verschillende verkeersinbreuken, waaronder rijden zonder rijbewijs of geldig keuringsbewijs, gordeldracht en gebruik van de gsm achter het stuur, werden opnieuw verschillende bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs.
Tijdens het takelen van een geseind voertuig in Ruisbroek, werd de aandacht van de inspecteurs tevens getrokken door een ander voertuig. Bleek naderhand dat het voertuig net gestolen was. Het was door de alertheid van de inspecteurs en snelle informatiedoorstroming dat het voertuig even later door de politiezone Zuid kon worden tegengehouden.

Uit de resultaten blijk nog maar eens dat dergelijk controles lonen en echt nodig zijn. De politiezone Zennevallei zal daarom blijvend inzetten op gelijkaardige acties.

resultaten alcoholcontrole Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Donderdag 8 juni hield de politiezone Zennevallei een controle op alcohol in het verkeer. In Vlezenbeek, Halle centrum en ter hoogte van de Don Boscoschool in Halle werden controles aangevat. In totaal werden 460 bestuurders onderworpen aan een sampling. Dit toestel meet de minste aanwezigheid van alcohol via de ademhaling. Wanneer deze positief is, volgt een ademanalyse. 8 bestuurders legden uiteindelijk een positieve ademanalyse af.

Vier rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Dit betekent dat zij zwaar onder invloed waren. Twee bestuurders bliezen alarm en dienden de wagen 3 tot 6 uur aan de kant te plaatsen. Eén bestuurder legde ook een positieve drugstest af voor het gebruik van cannabis. Ook de nodige boorddocumenten werden nagekeken. Hierbij werd nog eens een inbreuk vastgesteld op het voorlopig rijbewijs.

Altijd klikvast
Een andere inbreuk betrof het niet vastmaken van de gordel. Zo zat een kleuter los op de schoot van de passagier. Een gevaarlijke situatie dat meteen werd stopgezet. Ook de daaropvolgende dag werd een gelijkaardige vaststelling gedaan, toen de focus voornamelijk lag op de zwaardere criminaliteit.

Multidisciplinaire verkeerscontrole en gerechtelijke actie in Ruisbroek levert 25 processen-verbaal op

RUISBROEK: – De politiezone Zennevallei zet binnen ieder prioritair fenomeen in op vijf pijlers: preventie, ontrading (patrouilles al dan niet in burger met anonieme voertuigen), repressie, onderzoek (beeldvorming en – onderzoek) en nazorg. Acties variëren naar inhoud en zijn afwisselend gericht op inbraken, geseinde voertuigen en/of personen, overlast, drugs, verkeersveiligheid, …

Afgelopen vrijdag hield de politiezone in Ruisbroek, vooral in de omgeving Kerkplein, Fabriekstraat en het tankstation, een actie binnen de eerste vier pijlers, zijnde preventie, zichtbare politie en repressie in kader van geseinde voertuigen en/of personen in het verkeer. Tijdens de actie werd de ANPR-tool ingezet voor de nodige accurate beeldvorming. 11 inspecteurs van de dienst Verkeer, het team scorpio van de dienst Recherche werden ingeschakeld, alsook de hondengeleider van de federale politie. In totaal werden 14 voertuigen uit het verkeer gehaald en 25 personen gecontroleerd. Vier voertuigen werden in beslag genomen en niet minder dan 25 processen-verbaal werden opgesteld.

De processen-verbaal hadden betrekking op rijden onder invloed van alcohol (1) en drugs (4), niet-verzekering (3), drugsbezit (4), ontbreken van een geldige keuring (1), gebruik van de gsm achter het stuur (3), … Daarnaast kon een bestuurder worden gevat die eerder betrokken was bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Een andere bestuurder werd gearresteerd in kader van een levenslang rijverbod. Het betrof alvast een geslaagde actie voor de politiezone. Gelijkaardige acties zullen in de toekomst worden herhaald.

Politiezone Zennevallei: 37 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur

ZENNEVALLEI: – Gsm-en achter het stuur kan leiden tot gevaarlijke toestanden in het verkeer. Afgelopen twee dagen organiseerde de politiezone Zennevallei op aangeven van het parket Halle-Vilvoorde verschillende patrouilles met oog op het betrappen van afgeleide bestuurders. Bestuurders die betrapt werden met de gsm in de hand, dienden onmiddellijk hun rijbewijs in te leveren voor een periode van 8 dagen. Zo werden in totaal 37 rijbewijzen ingetrokken.

De bestuurders zullen zich in september ook moeten verantwoorden voor de politierechtbank en riskeren hierbij nog eens een geldboete van 240 tot 4 000 euro en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar. Eén bestuurder werd tevens betrapt op rijden spijts verval en nog eens zonder verzekering. Het voertuig werd getakeld. Eén bestuurder bleek ook onder invloed van alcohol.

Alcoholcontrole Ruisbroek

RUISBROEK: – De Lokale Politiezone Zennevallei hield vandaag een alcoholcontrole in Ruisbroek en Halle. Bij de gecontroleerde bestuurders waren er 334 die safe bliezen en 3 niet safe.

Drie mogelijke resultaten van de ademtest:
• S (Safe): Uw alcoholgehalte ligt lager dan 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht.
• A (Alarm): U hebt te veel gedronken! Uw alcoholgehalte is minstens 0,22 maar minder dan 0,35 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht.
• P (Positief): U bent positief! Uw alcoholgehalte is minstens 0,35 mg per liter uitgeademde lucht of meer.

In de laatste twee gevallen (A en P) mag u niet meer rijden en moet u een ademanalyse afleggen die dient om de ademtest te bevestigen en het exacte resultaat weer te geven.
De ademanalyse gebeurt met hetzelfde toestel, maar dat wordt dan na het “blazen” in een koffer gelegd om zo de precieze waarde van uw alcoholintoxicatie te kunnen bepalen en af te lezen. Het is met deze meting dat er rekening gehouden wordt voor het opstellen van het proces-verbaal.

politiezone Zennevallei & Crossfit: 1750 euro ten voordele van het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds

ZENNEVALLEI: – Naar aanleiding van de Belgian Cops Contest, een organisatie in samenwerking met de politiezone Zennevallei en Crossfit Merchtem, werd een totaalbedrag van 1 750 euro geschonken aan het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds vzw. Het event had plaats in het weekend van 22 april. Zo’n 160 agenten, brandweerlui, zorgpersoneel en militairen streden toen in de Crossfit Merchtem om de titel van de “fitste cop” 2023. De atleten werden op de proef gesteld op vlak van gymnastiek, kracht en uithoudingsvermogen.

Het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds (vzw B.K.K.S) is een zelfstandige en niet-gesubsidieerde organisatie, die zoals de naam het zegt, samen met vrijwilligers ondersteuning biedt aan gezinnen die getroffen worden door kinderkanker: een luisterend oor, ondersteuning m.b.t. sociale voorzieningen, financiële steun, lotgenotenbijeenkomsten, ontspanningsmomenten voor het getroffen gezin, wensen en dromen vervullen van de patiënt. B.K.K.S wil graag een lichtpunt zijn in hun donkere dagen.

Voorzitter Patrick Hubeau en Godelieve Biesmans van het B.K.K.S. mochten de cheque in ontvangst nemen. Zij waren ook op het event aanwezig en waren alvast onder de indruk. “Het is een intensieve sport. En ondanks dat het een wedstrijd is, was er enorm veel samenhorigheid en teamspirit. Het was een echte beleving”, aldus Godelieve Biesmans. Later zal ook nog een bezoek gepland worden voor een groep kinderen aan de politiepost van Halle. Ze zullen onthaald worden door enkele inspecteurs en kunnen genieten van een persoonlijke rondleiding.

Alcoholcontroles afgelopen weekend: 17 bestuurders betrapt

ZENNEVALLEI: – Afgelopen weekend werden door de politiezone Zennevallei op verschillende plaatsen in totaal 318 bestuurders gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol of andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Bij acht bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen omdat het gehalte van alcohol te hoog bleek of er andere verdovend en/of stimulerende middelen in het bloed werden aangetroffen. Eén voertuig werd geïmmobiliseerd voor 15 dagen en bijgevolg getakeld. Vijf bestuurders mogen zich verwachten aan een minnelijke schikking tussen de 420 en 1 260 euro, vier bestuurders zullen een voorstel tot onmiddellijke inning ontvangen van 179 euro.

Met de controles wil de politiezone Zennevallei het aantal verkeersslachtoffers doen dalen, want nog te vaak blijkt het rijden onder invloed een bepalende factor te zijn in het aantal verkeersongevallen. “Drink je graag eens een glaasje? Zorg dan minstens voor goede afspraken met Bob of Bobette.

Strijd tegen drugscriminaliteit, ook in de Zennevallei

ZENNEVALLEI / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op enkele dagen tijd kon de politiezone Zennevallei al verschillende inbreuken vaststellen op druggebruik, -bezit en zelfs teelt.

Zo werd net voor carnaval Halle een opslagplaats met meer dan 1,7 kg cannabis ontmanteld en afgelopen week werden nog eens 500 planten inbeslaggenomen. Dit was op donderdag 23 maart toen bij een bijstand aan de gerechtsdeurwaarder verschillende bussen met meststof, waterreservoirs en elektriciteitsaftakkingen werden ontdekt. De politie besliste om de woning in de A. Vaucampslaan in Beersel af te zetten en verder te laten onderzoeken door de lokale recherche van de politiezone Zennevallei. De verdachte werd gearresteerd.

Maar ook in het verkeer was de lokale politie alert voor verdachte handelingen. Op 27 maart om 11 uur werd tijdens een verkeerscontrole een voertuig staande gehouden, nadat de bestuurder zich verdacht gedroeg bij het zien van het politievoertuig. Bij de verdere controle werd een ontegensprekelijk cannabisgeur waargenomen. In het voertuig werd een gebruikershoeveelheid cannabis en hasjiesj aangetroffen. Tevens bleek de bestuurder onder invloed van verdovende middelen (THC) en beschikte deze niet over een rijbewijs. De bestuurder werd gearresteerd.

En afgelopen nacht werd tijdens een patrouille een bestuurder betrapt in Sint-Pieters-Leeuw op de Brusselbaan.
Hij stond om 3 uur stil langs de kant van de weg en kon geen uitleg geven over zijn aanwezigheid. 800 euro cash geld en 4 paxons cocaïne werden inbeslaggenomen. Ook deze verdachte werd gearresteerd.

Drugs vormen een bedreiging voor de gezondheid maar ook op vlak van verkeersveiligheid. Rijden onder invloed vertraagt de zintuigelijke waarnemingen en zijn dus gevaarlijk als je je op de weg begeeft. De politie voert daarom regelmatige controles. Vaak geven deze fenomenen ook aanleiding tot het plegen van andere vormen van delicten, zoals diefstal, agressie en illegale economieën.

6 van de 11 gecontroleerde zware voertuigen niet reglementair

ZENNEVALLEI: – Op 1 februari 2023 hield de dienst Verkeer van de politiezone Zennevallei een controleactie langsheen de Bergensesteenweg met bijzondere aandacht voor het vrachtverkeer.

Naast controle op de sociale wetgeving inzake rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf, werd er gecontroleerd of de vervoerde goederen terdege werden vastgemaakt. Ladingverlies vormt immers een ernstig risico voor de verkeersveiligheid en kan schade aanbrengen aan de weginfrastructuur en/of eigendommen. Deze controles vormen dan ook één van de prioriteiten binnen de actieplannen van de dienst Verkeer en de Vlaamse overheid.

Eén vrachtwagen bestuurder mag zich verwachten aan een boete van 1 000 euro omdat zijn lading onvoldoende was gezekerd en een ernstig risico vormde voor ladingverlies. De vrachtwagen werd dan ook, na afloop van de controle, onder politiebegeleiding geëscorteerd naar de firma alwaar hij zijn goederen diende te leveren.
Een andere bestuurder, van een landbouwvoertuig kreeg dan weer een boete van 350 euro omdat zijn lading grond, afkomstig van grondverzet, niet werd afgedekt met een zeil. Hierdoor was het risico dat er aarde en stenen op de weg of op voertuigen kon vallen, te groot.
Verder werd nog een eigenaar van een landbouwvoertuig bekeurt omdat de technische keuring van zijn voertuig niet in orde bleek. Bij een andere bestuurder werd vastgesteld dat deze geruime tijd met de vrachtauto heeft gereden zonder gebruik te maken van zijn bestuurderskaart. De boete bedraagt hier ruim 1 300 euro en zal hopelijk de schroothandelaar aanzetten tot nadenken alvorens buiten te rijden zonder gepast net (350 euro boete). Tot slot werden er enkele kleinere inbreuken inzake de rij- en rusttijden vastgesteld waarvoor een mondelinge waarschuwing werd gegeven.
Positief was dat alle bestuurders een ademtest ondergingen en allen negatief bliezen.

Politiezone Zennevallei betrapt bij gerichte patrouilles verschillende drugsdealers

RUISBROEK: – Tijdens de donkere maanden worden patrouilles van de politiezone Zennevallei opgevoerd om te waken over de veiligheid van onze inwoners. Zo ook de afgelopen weken en maanden oriënteerden ploegen zich naar hotspots, dit zijn woonwijken die gekend zijn omwille van inbraakgevoelig of plaatsen van overlast.

Afgelopen week werden op die manier verschillende personen betrapt op het bezit van en het verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen. In Sint-Pieters-Leeuw werd aldus in de buurt van de Humaniteitslaan deze nacht de aandacht getrokken door een voertuig dat doelloos rond leek te rijden. Het voertuig werd even gevolgd en uiteindelijk staande gehouden in de Jean Dambrestraat. Wanneer een van de inspecteurs uitstapte en het voertuig naderde, poogde de persoon aan passagierszijde nog te vluchten maar werd even verder toch onderschept. Op de vluchtweg gooide de persoon verschillende witte plastieken zakjes weg. Uiteindelijk werden twaalf flacons terug gevonden en een aanzienlijke som cach geld. Het voertuig werd inbeslaggenomen.

Andere feiten speelden zich af op woensdag 18 en donderdag 19 januari telkens tijdens het begin van avond. Eens werd een voertuig opgemerkt langs de Vlezenbeeklaan. Gezien de plaats en hettijdstip besloten de inspecteurs dit dichterbij te bekijken en kwam de cannibisgeur de inspecteurs onmiddellijk tegemoet. Bij de doorzoeking van het voertuig werd cannabis gevonden. De dag daarvoor (18 januari) werd in de buurt van het station van Buizingen omstreeks 20.30 uur overlast gemeld in kader van drugsgebruik. Bij nazicht werden drie personen gecontroleerd. Eén werd betrapt op drugsbezit en één op drugsgebruik. Op dezelfde plek werden vrijdag opnieuw drie jongeren betrapt. Eén van hen was in het bezit van een klein wapen (type zakmes), cannabis en cash geld. Bij verdere doorzoeking van de buurt werd nog een etui gevonden met cannabis. Alles werd inbeslaggenomen en de verdachten werden uitgenodigd voor verder verhoor.

Drugs zijn illegaal en bovendien schadelijk voor de gezondheid. Laat je niet verleiden en stop het gebruik. Daders zelf riskeren een gevangenisstraf en dreigen tevens alles te verliezen. Zo wordt de buit en het materiaal dat in verband gebracht kan worden met de strafrechtelijke feiten frequent in beslaggenomen (drugs, geld, voertuig, …).

Heb je zelf iets verdachts gezien? Laat het de politie weten via het nummer 101.

BOB campagne politiezone Zennevallei gestart

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdagavond en nacht heeft de politiezone Zennevallei verschillende alcohol controleposten opgezet.

De eerste controle had plaats in Sint-Pieters-Leeuw, een tweede even later in Beersel en een laatste in de vroege uurtjes in Halle.
In totaal werden 259 bestuurders onderworpen aan een controle. Acht bestuurders bliezen positief, waar bij twee bestuurders het rijbewijs al voor minstens 15 dagen werd ingetrokken. Eén bestuurder bleek onder invloed van drugs. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Nog eens vier bestuurders bliezen alarm en dienden de auto enkele uren aan kant te zetten. Verder werden nog enkele inbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de veiligheidsgordel en rijden zonder rijbewijs. De nodige processen-verbaal werden opgesteld.
Drink je een glaasje? Laat je rijden.

trouwstoet met meer dan 50 voertuigen overtrad verschillende verkeersregels

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dat het domein Coloma een mooie omgeving is en zeer goed in de markt ligt voor toeristen is al langer geweten. Ook leent het domein zich enorm goed voor het maken van mooie foto’s in functie van een trouw of andere gelegenheden. Veelal is dit een fijne gebeurtenis en verloopt dit zonder incidenten, maar soms loopt het ook verkeerd en merkt de politiezone Zennevallei zware hinder op en dit zowel inzake verkeer als in en rond het domein.

Anneleen Adang, communicatie Politie Zennevallei: “Zo ook afgelopen weekend, toen een trouwstoet met meer dan 50 voertuigen zich verplaatsten van Anderlecht richting Coloma. Meerdere ploegen van de politiezone Zennevallei gingen ter plaatse voor nazicht. Het ging om een ellelange trouwstoet waarbij bestuurders zich koning te rijk waanden en het verkeer duidelijk in gevaar brachten: snelheidsovertredingen, het negeren van verkeerslichten, toeteren, niet-dragen van de gordel, … Uiteindelijk werden meer dan 60 personen geïdentificeerd en 48 voertuigen gecontroleerd. Verdere analyse van beeldmateriaal zal er tevens toe leiden dat de nodige processen-verbaal zullen worden opgesteld. Zo is de politiezone Zennevallei de mening toegedaan dat openbare orde en veiligheid primeert en dat de (verkeers)regels voor iedereen gelijk zijn.”

Heropening onthaal Politiepost Brabantpoort op weekdagen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 3 november 2022 zal je op weekdagen opnieuw terecht kunnen in de politiepost Brabantpoort voor de meest gebruikelijke noden, zoals opvang van slachtoffers, het melden of vragen van een politietussenkomst, het vastleggen van afspraken en het binnenbrengen van gevonden voorwerpen.

Inwoners die geen gebruik kunnen of willen maken van het hoofdonthaal in Halle kunnen terecht in de politiepost Brabantpoort van maandag tot en met vrijdag, telkens van 8 uur tot 16 uur.

Mark Crispel, korpschef : “Politiezone Zennevallei is op de centrale politiepost van Halle 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 open voor inwoners die zich willen aanmelden, wat in Halle-Vilvoorde niet meer overal het geval is. Dit is mogelijk dankzij de fusie en de schaalvergroting die hierdoor werd gerealiseerd. De politiepost van Halle is er immers voor alle 105.000 inwoners van de Zennevallei. Met de heropening van de politiepost Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw is er nu opnieuw een lokaal alternatief voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw.

Voor de meer complexe zaken, waar een gespecialiseerde politie-inspecteur nodig is, zullen inwoners doorverwezen worden naar de politiepost in Halle.

Jan Desmeth, burgemeester : “Omdat we maximaal blauw op straat willen en politie-inspecteurs zo weinig mogelijk wensen binnen te houden voor administratieve taken, hebben we bewust gekozen om het onthaal in de Brabantpoort exclusief te laten bemannen door burgerpersoneel. Zij kunnen zonder problemen onthaaltaken op zich nemen. Voor de taken waar meer gespecialiseerde politie-inspecteurs noodzakelijk zijn, worden de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw doorverwezen naar het hoofdonthaal van Politiezone Zennevallei in Halle. Dit is een kwestie van efficiëntie en gezond verstand.

In 2023-2024 zullen voorbereidingen starten om in 2025 het digitaal loket te installeren in de Brabantpoort. Op die manier zullen inwoners vanaf dan ook alle verrichtingen kunnen doen met een gespecialiseerde politie-inspecteur die, vanuit het hoofdonthaal in de politiepost van Halle, de meer gespecialiseerde aanvragen vanop afstand zal kunnen behandelen. Zo bereiden we ons voor op een efficiënte en uitstekende dienstverlening op maat van de toekomst.

Controle op horecazaken en handcarwashes op naleving sociale wetten

ZENNEVALLEI: – Niet minder dan 22 handelszaken werden op zaterdag 15 oktober 2022 in de Politiezone Zennevallei (Beersel – Halle en Sint-Pieters-Leeuw) gecontroleerd door sociaal inspecteurs, politie, volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De nadruk lag deze keer op de horecabedrijven, doch werden ook verschillende handcarwashes gecontroleerd.

Ondanks dat de verschillende uitbaters elkaar verwittigden over de controles, werden nog tal van inbreuken vastgesteld. Zo werden in twee handelszaken twee illegalen aangetroffen dewelke aan het werk waren. Het onderzoek zal worden verdergezet inzake uitbuiting. De betrokkenen kregen alvast bevel om het grondgebied te verlaten.

Het was al van voor de coronaperiode geleden dat er nog zoveel inbreuken op zwartwerk en sluikwerk werden vastgesteld. Ook heel wat inbreuken met betrekking tot het kassaregister en het niet uitschrijven van btw-bonnen alsook fraude met de witte kassa werden vastgesteld door de inspecteurs van de FOD Financiën.

Het FAVV gaf tevens heel wat waarschuwingen om de voedselveiligheid in sommige horecazaken te verbeteren. In één handelszaak was de toestand zo ernstig dat er onmiddellijk werd overgegaan tot het opstellen van een proces-verbaal. Als deze handelszaken zich niet binnen korte termijn in regel stellen is een tijdelijke sluiting een volgende stap.

Door de zorgwekkende resultaten in de gecontroleerde handelszaken zullen verdere acties met de controle-teams worden gepland.

politie pakt ernstige overlast van een groep minderjarige jongeren in Ruisbroek aan

RUISBROEK: – De afgelopen dagen en weken werd het centrum van Ruisbroek geconfronteerd met effectieve en ernstige overlast van een groep jongeren waarvan de meerderheid nog minderjarig is.

Jan Desmeth, burgemeester : “Dit moet echt stoppen. Daarom werd er op woensdag 12 oktober een eerste grote politieactie gehouden in de brede omgeving van het Kerkplein. Twintig politiemensen waren betrokken bij de actie. Dit zal niet de laatste actie zijn.”
De afgelopen dagen was er intens overleg tussen de burgemeester en de korpschef.
Mark Crispel, korpschef : “Er is een objectief probleem van ernstige overlast vastgesteld. Het is terecht om hier in te grijpen. De actie van woensdag 12 oktober resulteerde in 19 ter plaatse geïdentificeerde mensen. Vier personen waren in het bezit van drugs. Er werden 2 illegalen aangetroffen, die bestuurlijk werden aangehouden. 1 persoon werd betrapt op het schenden van zijn voorwaarden en 2 personen werden gelinkt aan eerdere daden van inbraak en beschadigingen.”
Ouders zullen op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Bij herhaling van feiten zullen de geïdentificeerde jongeren een plaatsverbod opgelegd krijgen. Mocht dit verbod geschonden worden, dan volgt een vervolging.
Burgemeester Jan Desmeth : “Parallel zullen we een positief traject blijven lopen met de jongeren, die zich wel aan de regels houden, want voor alle duidelijkheid…die zijn er zeker ook. Zij kunnen op onze steun blijven rekenen.”