RSS

Categorie archief: Vlaams-Brabant

Brainstormavond land van Ruusbroec

RUISBROEK: – Dinsdagavond organiseerden de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos en Beersel en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei een brainstormavond in sporthal AJ Braillard over het grote open ruimte gebied “land van Ruusbroec”. De burgerbeweging Ruisbroek Droomt gaf de aftrap met het uitdenken van een droom waarmee men nu verder aan de slag gaat. Er werd door de geïnteresseerden samen met de drie burgemeesters nagedacht over de vallei van de Zenne.
2017-11-28-brainstorm-Zennevallei_in_Ruisbroek (2)

Samen brainstormen over toekomstvisie
Daan Demey, Dienst ruimtelijke planning Vlaams-Brabant: ” We gaan vanavond nadenken over dat grote open ruimte gebied Tussen Drogenbos, Ruisbroek, Beersel en Lot. Dat is ongeveer 400 hectare groot, daar komt wel de Brusselse Ring door, maar het is wel een heel waardevol open ruimte gebied. We kunnen van dat open gebied wellicht meer maken dan het vandaag de dag is. Vandaag is een eerste avond waarop burgers, omwonenden,… hun eerste ideeën over dat gebied mogen laten weten. Dan gaan we op basis van die ideeën aan de slag om een toekomstvisie te maken en daarna uit te voeren. Daarom ook dat er een actieplan aan gekoppeld wordt om ook die visies te gaan realiseren.

We hebben een studiebureau aangesteld en die hebben een jaar tijd gekregen om de analyse te maken samen met de bewoners maar ook de stap te zeetten naar toekomst visie en realisatie. We hopen de realisatie ook op vtij korte termijn te realiseren. Dat je bij wijze van spreken binnen één jaar de eerste acties, realisaties kunnen opgestart worden. Het zullen misschien kleine acties zijn, maar die op het terrein meer zichtbaar zullen zijn. Andere ingrepen zullen dan weer op langere termijn zijn omdat daar bijvoorbeeld ook subsidies voor nodig zijn om deze te realiseren.”

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


output
1 startnota
2 Een gebiedsgerichte visie voor de Zennevallei in coproductie met stakeholders en bevolking
3 strategische cases en pilootprojecten
4 ontwikkelingsdraaiboek en actieplan

hypothese voor de ontwikkeling
1 Het Zennepad als een verbindend recreatief netwerk, verankerd met regionale en lokale poorten.
2 Werken aan een robuuste landschapsstructuur, met ruimte voor waterberging en meer aandacht voor het herstel van de ecosystemen
3 Het creëren van kansen voor innovatieve vormen van wonen, recreatie, stadslandbouw en maakindustrie.

 

Tags: , , , , , ,

150.000 euro voor meer groen in Zuidelijke Zennevallei

2017-09-20_strategisch-project-Zennevallei_logoZENNEVALLEI / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant investeert 150.000 euro in projecten voor de opwaardering van de woonomgeving en levenskwaliteit in Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. De investeringssubsidies zijn toegewezen aan het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei vzw. Deze projecten kaderen binnen de visie voor opwaardering van de Zuidelijke Zennevallei.

Het strategisch project voor de Zuidelijke Zennevallei is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei en de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle.

We dragen, als projectpartner, bij tot de realisatie van concrete uitvoeringsprojecten binnen het kader van het ruimere strategisch project’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘De geselecteerde projecten zetten in op meer groen om zo de levenskwaliteit van de woonomgevingen te verbeteren. De creatie van speelnatuur voor kinderen of aangename wandelpaden en zitbanken voor de ouderen maken dat iedereen van het groen kan genieten. De opwaardering van de groenzones in de Zennevallei is ook noodzakelijk als waterbuffering en om de biodiversiteit te ondersteunen’.

In een eerste fase krijgen de volgende uitvoeringsprojecten provinciale steun:
•50.000 euro voor de herinrichting van het Albertpark in Halle. Het uitgeleefde park moet een nieuw leven krijgen door te focussen op beleving aan het water met een Zenneterras, nieuw parkmeubilair en groenelementen.
•25.000 euro voor de inrichting van het wijkpark Hoge Paal in Sint-Pieters-Leeuw als groen- en waterbufferpark met aandacht voor speelgroen en biodiversiteit.


75.000 euro wordt besteed aan projecten, die momenteel in ontwerpfase zitten, voor de Sterstraat in Drogenbos, de inrichting van de buffer- en parkzone Buitenplas, inrichting van een buurtpark aan woonzorgcentrum Zilverlinde in Sint-Pieters-Leeuw en de oeverzone van de Zenne in het centrum van Lot.

De Vlaamse overheid subsidieert het project als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor de periode 2017-2020. De coördinatie van het strategisch project Zennevallei is in handen van de Provincie Vlaams-Brabant, met ondersteuning van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.

Zie ook artikel 20/09/17 – Voorstelling strategisch project Zennevallei

 
Reacties staat uit voor 150.000 euro voor meer groen in Zuidelijke Zennevallei

Geplaatst door op november 23, 2017 in actualitiet, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, Vlaams-Brabant

 

Tags: , , , ,

Wandeltoerisme in Vlaams-Brabant is populair

2015-03-08-wandelnetwerk-Pajottenland_knooppunt-78VLAAMS-BRABANT: – Wandelen in de herfst is een populaire activiteit in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Toerisme Vlaams-Brabant.

Toerisme Vlaams-Brabant vzw zet al enkele jaren in op wandeltoerisme. Zo zijn er verscheidene wandelnetwerken aangelegd en onderhoudt de provincie duizenden kilometers aan wandelpaden. Toerisme Vlaams-Brabant heeft op 32 locaties langs deze wandelpaden tellers staan om het aantal wandelaars in kaart te brengen.
Uit de cijfers van Toerisme Vlaams-Brabant blijkt dat er de voorbije maand heel wat gewandeld werd.

Het najaar en specifiek de herfstvakantie is voor veel mensen een geliefd moment om de wandelschoenen aan te trekken voor de mooie herfstkleuren. Maar het is ook de periode bij uitstek om met de kinderen kastanjes, eikels en andere bosvruchten te rapen’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.

wandelnetwerk-Pajottenland_knooppunt-701_bibliotheek_Sint-Pieters-LeeuwMeeste wandelaars op zondag
De wandeltellers tonen ook aan dat op zondag de meeste wandelaars op stap gaan. Wandelaars die op zoek zijn naar rust kunnen best op vrijdag gaan, wat de kalmste wandeldag blijkt.
Voor de maand oktober was er een stijging van het aantal wandelaars van 7% ten opzichte van oktober 2016. De stijging is mede dankzij het zachte weer, maar ook de populariteit van het knooppuntensysteem neemt toe. Uit eerdere wandelonderzoeken blijkt dat, naargelang het gebied, ongeveer 33% à 45% de knooppunten volgt.
Niet alleen de bossen, maar ook andere wandelpaden in onze provincie worden druk bezocht. Zo waren er langs de Parkabdij gemiddeld 1.543 wandelaars per dag, in het Hallerbos gemiddeld 603 wandelaars per dag, langs de Voer in Tervuren 206 gemiddeld per dag, naar de Vlooybergtoren in Tielt-Winge gemiddeld 163 wandelaars per dag en door de Doode Bemde in Oud-Heverlee gemiddeld 142 wandelaars per dag.

Profiel van de wandelaar in Vlaams-Brabant
Toerisme Vlaams-Brabant voerde reeds verschillende wandelonderzoeken uit en daaruit bleek dat een wandelaar gemiddeld 2,5 uur onderweg is en hierbij gemiddeld tussen de 7 à 12 km aflegt. Ook de plaatselijke horeca vaart goed bij het wandeltoerisme.

Gemiddeld wordt er in de horeca 4,25 euro uitgegeven per persoon door wandelaars. Naast het ontspannend karakter van wandelen, zorgt het wandeltoerisme dus ook voor een belangrijke economische stimulans voor het toerisme’, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

zie ook artikel 10/10/16 – Wandelaars erg tevreden over wandelnetwerk Pajottenland

 
Reacties staat uit voor Wandeltoerisme in Vlaams-Brabant is populair

Geplaatst door op november 6, 2017 in actualiteit, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, toerisme, Vlaams-Brabant, wandelen, wandeling

 

Tags: , , ,

Vlaams-Brabant krijgt 10 nieuwe hybride en 55 schone Euro VI-bussen

2017-10-25-hybride-busVLAAMS-BRABANT: – Vlaams-Brabant krijgt binnenkort 10 extra hybride bussen en 55 nieuwe Euro VI-bussen. Daarmee kunnen de standaardbussen met een oude Euro II-motor met pensioen en stijgt het aantal hybride bussen in de provincie naar 1 op 7. Met deze investering van bijna 15 miljoen werkt De Lijn voort aan de vernieuwing en vergroening van haar vloot. De eerste nieuwe voertuigen worden volgend voorjaar in gebruik genomen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts:‘We hebben het investeringsbudget van De Lijn fors verhoogd om de voertuigenvloot versneld te kunnen vernieuwen. We investeren in moderne, snelle, comfortabele en duurzame voertuigen. Zo sparen we het milieu en op termijn ook onze eigen portemonnee. Een hybride bus verbruikt ruim 20 procent minder, wat per bus neerkomt op 5 400 liter diesel per jaar. Daardoor ligt ook de uitstoot van CO2 een pak lager, wat goed is voor de luchtkwaliteit. Omdat VDL uit Roeselare het contract kon binnenhalen, geeft deze investering ook een impuls aan Vlaamse constructeur.’

Directeur Johan Van Looy wijst op de voordelen voor het milieu: ‘Eerst en vooral zijn deze stille en comfortabele bussen goed nieuws voor onze reizigers en chauffeurs. Daarnaast wint ook de luchtkwaliteit er veel bij. Omdat ze remenergie recupereren, zijn hybride bussen tot een kwart stiller en zuiniger. Dankzij deze 10 hybride bussen sparen we in Vlaams-Brabant jaarlijks 54 000 liter diesel uit en komt er 114 ton minder CO2 in de lucht. Deze winst komt bovenop die van de 70 hybride bussen die we al hebben in Leuven. Alle bussen hebben ook een roetfilter.’

Moderne dieselbussen voor streeklijnen
De 55 Euro VI-bussen van het type Citea SLE vervangen de laatste 12-meterbussen met een Euro II-motor. Deze moderne dieselbussen komen in de plaats van de oudste exemplaren op streeklijnen. Dit komt doordat hybride bussen nog niet voldoende rendabel zijn op streeklijnen, met langere trajecten tussen de stops. De bestelling van gelede bussen (‘harmonicabussen’) met een Euro VI-motor is voorzien voor begin 2018. Ze zullen de laatste bussen met een Euro II-motor vervangen.

Vloot 80 hybride bussen in Vlaams-Brabant
Dankzij de instroom van 10 hybride bussen (type: Citea SLE Hybrid) groeit de hybride vloot in Vlaams-Brabant tot 80. Dat is ruim een kwart van de hybride vloot van De Lijn.

De nieuwe hybride bussen kunnen over een beperkte afstand volledig elektrisch rijden. Dit is erg gunstig voor het gebruik en aangenaam voor de chauffeur. Zo kunnen de buslijnen vanuit de streek op termijn nagenoeg zonder uitstoot in de steden rondrijden. Elders rijden ze hybride, dus met een mix van batterijen en een dieselmotor. De bussen kunnen ook over hun hele traject elektrisch rijden, mits ze daarvoor aangepast worden en er installaties voor snelladen langs hun trajecten komen.

Laatste aankoop dieselbussen
Deze aankoop is normaliter de laatste van klassieke dieselbussen. Vanaf 2019 koopt De Lijn alleen nog bussen met een alternatieve aandrijving, op voorwaarde dat de technologie op punt staat. Het gaat om hybride bussen, bussen op waterstof en op elektriciteit. Het Klimaatfonds van de Vlaamse overheid zorgt voor extra middelen voor de versnelde vergroening. Eind 2019 wil De Lijn ook twee elektrische bussen in gebruik nemen in Leuven.

 
Reacties staat uit voor Vlaams-Brabant krijgt 10 nieuwe hybride en 55 schone Euro VI-bussen

Geplaatst door op oktober 25, 2017 in actualiteit, openbaar vervoer, Sint-Pieters-Leeuw, Vlaams-Brabant

 

Tags: , , , ,

inschrijven: Vrouwen beweeg- en gezondheidsdag

2017-10-25-aankondiging_beweeg-en_gezondheidsdagVLAAMS-BRABANT: – Op 26 november 2017 heeft in het PIVO te Asse de provinciale “Vrouwen beweeg- en gezondheidsdag” plaats.

Tijdens de Vlaams-Brabantse vrouwen beweeg- en gezondheidsdag kan je verschillende sporten uitproberen zoals dansen, relaxatieoefeningen en nieuwe beweegtrends. Check ook het aanbod aan interessante workshops en lezingen.
Er wordt busvervoer voorzien vanuit Halle.

Sporten
11.30 tot 12.30 uur
Female Funk
Fitbal
Trampoline Fitness
Stoelaerobic
Afrikaanse dans
Hoepelen
Begeleide wandeling
13.15 tot 14.15 uur
Female Funk
Fitbal
Trampoline Fitness
Stoelaerobic
Afrikaanse dans
Hoepelen
14.45 tot 15.45 uur
Yoga-Flow
Vrouwen voetreflex
Body Percussion Relaxatie
Aiki-TaiChi
Relaxatie Bodyscan
Mindful Touch Massage
Pilates
Buikdansen
Workshops
11.30 tot 12.30 uur
EHBO met AED
Valpreventie
De Zoete Zonde
Kookworkshop
13.15 tot 14.15 uur
Nieuwe voedingsmodel: vergeet de oude voedingsdriehoek
Valpreventie
Kookworkshop
14.45 tot 15.45 uur
Nieuw Beweegmodel
Kookworkshop

Lezingen
11.30 tot 12.30 uur: geen lezingen
13.15 tot 14.15 uur
Relatie tussen voeding en kanker
Geef je pechdag een happy (w)ending: tips voor meer geluk en succes
14.45 tot 15.45 uur
Verborgen Kopzorgen

Ondersteuning voor personen met een handicap
Personen met een handicap kunnen beroep doen op aangepast vervoer, een tolk Vlaamse gebarentaal, assistentie en programmaboekje in braille. Enkel op aanvraag voor 5 november 2017 via gelijkekansen@vlaamsbrabant.be.

INSCHRIJVEN
– 3 euro (activiteiten, verzekering, busvervoer en soep) te storten op rek. nr. BE98 0910 1891 1793 met vermelding van ‘Naam + gezondheidsdag’
– inschrijven voor 23 november 2017:
– digitaal: www.vlaamsbrabant.be/vrouwensportdag
– of tel. 016-26 73 21

 
Reacties staat uit voor inschrijven: Vrouwen beweeg- en gezondheidsdag

Geplaatst door op oktober 25, 2017 in agenda, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal, sport, Vlaams-Brabant

 

Tags: , , , , ,

Provincie investeert 362.000 euro in voorzieningen voor personen met een handicap

2016-10-11-provinciehuis-leuvenVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant investeert jaarlijks in infrastructuurwerken en/of uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Dit jaar werd in totaal voor 362.058 euro aan subsidies toegekend aan voorzieningen in Leuven, Sint-Pieters-Leeuw, Diest, Tienen, Asse, Herent, Keerbergen, Aarschot en Lubbeek.

Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en dat het aanbod voldoet aan de noden. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat kosten. Om deze organisaties te stimuleren om toch de stap te zetten, steunt de provincie Vlaams-Brabant ze met investeringssubsidies en een eenmalige subsidie van 30.000 euro voor voorzieningen die een aanbod realiseren op een nieuwe locatie.

Want mensen met een handicap hebben evenveel nood aan een warme omgeving en een zinvolle dagbesteding als mensen zonder handicap. Daarom investeren we in deze sector. Zo kunnen mensen met een handicap dicht bij huis ondersteuning vinden die aangepast is aan hun vraag’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.


Overzicht gesubsidieerde projecten 2017 in Sint-Pieters-Leeuw:
• Vzw Resonans in Sint-Pieters-Leeuw ontvangt een subsidie van 15.661,48 euro voor de uitbreiding van hun secretariaat

• Centrum voor Ambulante Revalidatie ‘Land van Halle en Asse’ in Sint-Pieters-Leeuw ontvangt een subsidie van 18.720 euro voor de uitrusting van hun secretariaat

 
Reacties staat uit voor Provincie investeert 362.000 euro in voorzieningen voor personen met een handicap

Geplaatst door op oktober 24, 2017 in actualiteit, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal, Vlaams-Brabant

 

Tags:

inschrijven: Infosessie verwarmingsinstallatie vervangen

2017-10-26-flyer_verwarmingsinstallatie_vervangenSINT-PIETERS-LEEUW: – Is jouw oude verwarmingsketel aan vervanging toe? Kom dan naar de gratis infosessie van DuBo VlaamsBrabant op donderdag 26 oktober 2017 om 19.30 uur in CC Coloma.

Duurzaam bouwen spaart het milieu, het klimaat en jouw portemonnee! Door energiezuinig en duurzaam te bouwen of te ver­bouwen vermindert de CO2-uitstoot van je woning en werk je mee aan een klimaatvriendelijke gemeente en provincie. Bovendien daalt jouw energiefactuur dras­tisch en geniet je van een gezonde woning mét meer comfort.

Deskundigen van Dialoog vzw verzorgen de inhoud van deze sessies.

Waar hou je rekening mee als je een verwarmingsketel vervangt? Deze ses­sie geeft meer inzicht in de werking van een verwarmingsinstallatie en haar onderdelen. Je krijgt een overzicht van warmtepompen en ketels op verschil­lende energiebronnen en onder welke voorwaarden je ze efficiënt toepast. Ver­der bekijken we een optimale regeling van het volledige systeem en de koppe­ling met sanitair warm water.

Gratis maar inschrijven is verplicht: 02 454 54 01 – info@archeduc.be
www.archeduc.be/infosessie-mijn-verwarmingsketel-aan-vervanging-toe-2

 
Reacties staat uit voor inschrijven: Infosessie verwarmingsinstallatie vervangen

Geplaatst door op oktober 10, 2017 in agenda, Sint-Pieters-Leeuw, Vlaams-Brabant

 

Tags: