Dag van de vrijwilliger van Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw en brevetuitreiking

SINT-PIETERS-LEEUW: – Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw hield vanmiddag aan hun lokaal op de Pepingensesteenweg 250 de brevetuitreiking  van de mensen die een cursus van 36 u opleiding ” Eerste Hulp & Helper” goed hebben afgewerkt.

Tevens was het de dag van de Rode Kruis vrijwilliger en werden een aantal leden, die zich al jarenlang belangeloos inzetten, van de afdeling Sint-Pieters-Leeuw gehuldigd.
Verschillende vrijwilligers kregen een ere- teken voor 10, 15 , 20, 25, 30, 40 & 45 jaar vrijwilliger bij Rode Kruis – Afdeling Sint Pieters Leeuw . Tevens werden enkele sympathisanten bedankt om de afdeling elk jaar te helpen bij verschillende activiteiten zoals hun ” Gebraadfestijn” en n de jaarlijkse ” pleisterverkoop”.

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

Stille vrijwilliger achter de schermen, en afdelingsaptotheker : de Zilveren medaille voor haar 10 jaar effectieve en belangloze inzet : GODELIEVE DERIDDER

Eén van de drijvende krachten van onze hulpdiensten, niet dikwijls meer in Sint-Pieters-Leeuw maar als adjunct verantwoordelijke voor de hulpdienst steeds paraat om ervoor te zorgen dat er steeds voldoende vrijwilligers zijn op de hulpdiensten : de Zilveren medaille; voor zijn 10 jaar effectieve en belangloze inzet: TOM CROMPHOUT

Een tweede onmisbare kracht in onze afdeling, vaak aanwezig op hulpdiensten, maar vooral de persoon dat er nooit iets ontbreekt in onze voorraadkast. Onze Econoom : de Zilveren medaille; voor zijn 10 jaar effectieve en belangloze inzet : Monique Albert

Een team dat al jaren zorgt voor een perfect verloop van de driemaandelijkse bloedinzamelingen in Vlezenbeek. Zij krijgen allen : Een Eerste zilveren Baret op de Zilveren medaille voor zijn of haar 15 jaar effectieve en belangloze inzet Marie Sempels, Lieve De Win, Hilde Van Dorselaar, Guido Lebegge, Els De Win, Clement De Win

Een dame die sinds mensenheugenis deze bloedinzamelingen in Vlezenbeek heeft geleid, en nu langzaam aan het werk overlaat aan de jongere generatie : Een Tweede zilveren Baret op de Zilveren medaille voor haar 20 jaar effectieve en belangloze inzet PAULA SEMPELS

Een duivel-doet-al die al van in de wieg op talrijke Rode-Kruisactiviteiten aanwezig was. Hij was enkele jaren verantwoordelijke van het Jeugd-Rodekruis van onze afdeling, is hij nu aanwezig als event-hulpverlener op talrijke hulpdiensten en staat steeds paraat als rampenhulpverlener.Dit alles combineert bij met zijn taken als Adjunct Communicatie € werver : Een Tweede zilveren Baret op de Zilveren medaille voor zijn 20 jaar effectieve en belangloze inzet. JURGEN VANDERSTRAETEN

Onze ouderdomsdeken, gedurende jaren heeft zij meegewerkt aan een ondertussen verdwenen zorgbib; Een Tweede zilveren Baret op de Zilveren medaille voor haar 20 jaar effectieve en belangloze inzet. DENISE VAN ISEGHEM

Gedurende jaren was hij steeds te zien op de bloedinzamelingen in Sint-Pieters-Leeuw en heeft hij de taak van secretaris plichtsbewust vervuld. Nu nog mogen wij steeds op hem rekenen als wij een helpende hand nodig hebben : Een Tweede zilveren Baret op de Zilveren medaille voor zijn 20 jaar effectieve en belangloze inzet. CHRISTIAN STIENS

Hij is ex-afdelingsvoorzitter en vertegenwoording van het Rode Kruis bij het GROS. Nog steeds één van de stille maar trouwe medewerkers, die in actie komen als er vele handen nodig zijn : de Gouden medaille voor zijn 25 jaar effectieve en belangloze dienst JULIEN VANDENBERGHE

Reeds vele jaren vrijwilliger en hulpverlener, lesgever Eerste hulp, Bedrijfseerstehulp, Hartveilig, enz…Door iedereen nu gekend als voorzitter van onze afdeling, en onze vertegenwoordiging in de hogere geledingen van het Rode Kruis. Ongetwijfeld vergeet ik hierbij nog talrijke van zijn voorgaande functies, maar wij willen nog voor het donker thuis zijn : een Eerste Zilveren barette op de gouden medaille, voor 30 jaar effectieve en belangloze inzet LUC DE TOBEL

Al jaren aanwezig in onze afdeling. Als adjunct verantwoordelijke voor de hulpdiensten verzorgt hij de technische uitrustingen, en organiseert hij de vormingen van onze hulpverleners. Aanwezig als hulpverlener of ambulancier op talrijke hulpposten, en steeds in de buurt als er helpende handen nodig zijn: De Legpenning Koningin Elisabeth, voor 40 jaar effectieve en belangloze inzet PATRICK DECONINCK

Tot slot, er komt inderdaad een einde aan onze lijst van jubilarissen, nog een kernfiguur in onze afdeling, adjunct-voorzitter, verantwoordelijk hulpdienst, lesgever Hartveilig, aanwezig op talrijke hulpdiensten en altijd present op alle activiteiten van onze afdeling, stickerverkoop, eetfestijn, opruimacties enz. Ook hier vergeet ik ongetwijfeld een tal van zijn prestaties, de Tweede gouden barette op de gouden medaille, voor 45 jaar effectieve en belangloze inzet LEO VANDERSTRAETEN

Opendeurdag brandweerpost Halle

REGIO: – Hoe blust de brandweer een brandende frietketel? Welk gereedschap heb je nodig om een autowrak open te knippen? Brandweerpost Halle had vandaag alle aandacht van klein en groot tijdens hun opendeurdag met demonstraties.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Ook de duikers in de duiktank kregen veel aandacht van de kinderen. Maar het hoogtepunt voor velen onder hen was om zelf een ‘brandje’ te blussen met een brandslang.

Agenda: Brandweerpost Halle demonstreert tijdens opendeurdag

REGIO: – Hoe blust de brandweer een brandende frietketel? Welk gereedschap heb je nodig om een autowrak open te knippen? Op zondag 17 september 2023 kom je het te weten tijdens de opendeurdag in de Brandweerpost Halle van 12u tot 18u.

De opendeurdag is hét moment voor de brandweer om aan het grote publiek uit te leggen wat de leden van het korps doen. Branden blussen, drenkelingen redden uit het water maar ook het wegdek reinigen of een gaslek beveiligen… Brandweermannen- en vrouwen zijn van alle markten thuis.
Nieuwe wagens en werkkledij
Tijdens de gratis opendeurdag kan je onder andere een nieuwe commandowagen bewonderen en de tankwagen spotten waarmee de brandweer onder andere olielekken opkuist. De verschillende soorten werkkledij worden getoond, van brandwerende overalls tot gaspakken.
Demonstraties van specialisten
Ook het duikteam toont zich en het GRIMP-team, dat reddingen op moeilijke locaties uitvoert, demonstreert wat het allemaal kan. En natuurlijk tonen de hulpverleners ook hoe ze branden blussen, een afgesloten woning binnendringen om hulp te bieden of de plaats van een ongeval beveiligen.
Animatie voor de kinderen
Omdat de brandweer weet dat de allerjongsten de hevigste fans zijn, kunnen zij zich uitleven op een springkasteel, zich laten schminken en zelfs een brandje mee helpen blussen. Wie even wil pauzeren kan dat met een hapje en een drankje.
De opendeurdag vindt plaats in samenwerking met de politiezone Zennevallei, AZ Sint-Maria, Rode Kruis afdeling Halle en de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West. De partners van de brandweerzone staan er klaar met een stand om iedereen te informeren over hun werking.
Praktisch: Zondag 17 september tussen 12u en 18u aan de Vanhamstraat 1, 1500 Halle

Zware brand in hooischuur

VLEZENBEEK: – Rond 19u35 brak er een grote brand uit in de hooischuur van een manege in de Papenweg 2. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam massaal ter plaatse om het vuur te bestrijden.

De brand is ondertussen onder controle, al laat de brandweer weten dat er nog een hele tijd nageblust zal moeten worden.
De Paardenstal en woning zijn gevrijwaard.

In de Burgemeesterstraat zijn meerdere kelders ondergelopen als gevolg van hevige regenval

SINT-PIETERS-LEEUW: – In de Burgemeesterstraat zijn meerdere kelders ondergelopen als gevolg van hevige regenval.
De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam snel ter plaatse om de kelders leeg te pompen.

De Ruisbroeksesteenweg is tijdelijk afgesloten ter hoogte van de Burgemeesterstraat.

Fluvius en Aquafin zijn betrokken. Fluvius stuurt een ontstoppingsdienst ter plaatse voor analyse, onderzoek en remediëring.

Update 21/06/2023 – 15 uur: De diaoorzaak van de problemen is gekend.
• Er werd een technisch probleem vastgesteld bij de terugslagklep in de afvoerbuis.
• Het  technisch probleem werd inmiddels opgelost.
• De getroffen inwoners krijgen in de komende dagen een brief in de bus over de afhandeling van schadegevallen. Via Aquafin zal deze casus gedekt worden door de verzekering van de aannemer.

gouverneur bezoekt dispatching centrum brandweerinterventies Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – De internationale dag van de brandweer was een mooie aanleiding voor de gouverneur van Vlaams-Brabant om de brandweerpost in Asse eens te bezoeken. Sedert twee jaar coördineert het dispatching centrum  de brandweerinterventies in de hele provincie Vlaams-Brabant.

Gouverneur Jan Spooren: “De professionaliteit en gedrevenheid van de brandweermensen zijn tezelfdertijd bewonderenswaardig en geruststellend!”

Concrete oplossingen voor de taalproblematiek bij dringende geneeskundige hulpverlening

VLAAMS-BRABANT: – Eindelijk concrete oplossingen voor de taalproblematiek bij dringende geneeskundige hulpverlening. Provinciegouverneur Jan Spooren informeert alle betrokken actoren.

In de Druivenstreek en de regio ten westen van Brussel krijgen lokale besturen regelmatig klachten van burgers die, wanneer zij dringende medische hulp nodig hebben, niet in het Nederlands verder worden geholpen. Ziekenwagens vervoeren de patiënten immers naar het ziekenhuis dat het snelst kan worden bereikt, en dat zijn vanuit die regio’s regelmatig Brusselse of Waalse ziekenhuizen waar men vaak onvoldoende het Nederlands machtig is.

Dit veroorzaakt niet alleen ongemakken en frustraties bij de patiënten en hun omgeving, maar brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee,” zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “De problematiek is reeds lang gekend, maar onlangs hebben de betrokken hulpdiensten een aantal maatregelen uitgewerkt die effectief oplossingen bieden in de praktijk.

De provinciegouverneur nodigde alle betrokken lokale besturen en hulpdiensten uit op een informatiesessie over de genomen maatregelen op 17 maart in het provinciehuis te Leuven. De directie van de 112-centrale en de federale gezondheidsinspecteur gaven daar een uitgebreide toelichting over de doorgevoerde maatregelen en hun impact. Verder werd een communicatiepakket voorgesteld dat lokale besturen kunnen gebruiken om de informatie naar de bevolking te verspreiden en te sensibiliseren.

Over welke maatregelen gaat het:
• 12-minuten afwijking op basis van taal
De belangrijkste maatregel is de mogelijkheid om op basis van taal een afwijking te vragen op de wettelijke verplichting om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te worden vervoerd” zegt Marcel Van Der Auwera, diensthoofd dringende geneeskundige en psychosociale hulpverlening van de FOD Volksgezondheid. “Dit betekent dat de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht wordt waar hij/zij zeker in het Nederlands wordt geholpen, op voorwaarde dat het tijdsverschil in verplaatsing niet meer dan 12 minuten bedraagt. Uiteraard moet de medische situatie van de patiënt het toelaten om 12 minuten extra onderweg te zijn en de afwijking moet ook expliciet worden gevraagd door de patiënt of diens omgeving.”

“Na bevestiging bij de Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening in Vlaams-Brabant werd deze maatregel omgezet in een formeel dienstorder binnen de Noodcentrale 112, “ zegt Erik Engels, dienstchef van de noodcentrale 112 te Vlaams-Brabant. “Al onze operatoren werden grondig gebriefd, en weten nu zeer goed onder welke omstandigheden zij kunnen ingaan op de vraag om naar een Nederlandstalig ziekenhuis te worden overgebracht. Op basis van de maatregelen simuleerden we de aanrijtijden en konden we vaststellen dat, mits toestemming om 12 minuten af te wijken, men vanop elke locatie in de Druivenstreek en de regio ten Westen van Brussel naar een Nederlandstalig ziekenhuis kan worden overgebracht”, aldus nog Erik Engels”.

• Bevestiging nieuwe lijst van Nederlandstalige ziekenhuizen
De noodcentrale beschikt over een nieuwe positieve lijst met ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en Brussel, waar zorgverlening in het Nederlands gegarandeerd is. Het Sint Elisabeth ziekhuis in Ukkel, staat als tweetalig ziekenhuis niet meer op deze lijst waardoor patiënten bij de toepassing van de 12 minuten regel hier niet meer naartoe gebracht zullen worden.

• Geen opnamestop meer op de spoeddiensten van de ziekenhuizen in Vlaams-Brabant
In het verleden kondigden ziekenhuizen in Vlaams-Brabant een tijdelijke “patiëntenstop” af tijdens drukke momenten, waardoor het onmogelijk was voor de 112-centrale om Nederlandstalige patiënten bij toepassing van de 12-minuten afwijkingsregeling door te sturen naar die ziekenhuizen. De Federale Gezondheidsinspecteur van Vlaams-Brabant heeft nu in samenspraak met die ziekenhuizen beslist dat geen enkel ziekenhuis in onze provincie nog patiënten kan weigeren wegens drukte of een opnamestop, tenzij in geval van een noodplan én in overleg met de gezondheidsinspectie.

Deze maatregelen zijn een echte doorbraak in het dossier van de taalproblematiek binnen de dringende geneeskundige hulpverlening in Vlaams-Brabant, die veel pijnlijke en onaanvaardbare situaties zal vermijden naar de toekomst toe,” besluit gouverneur Jan Spooren. “Ik wens alle bevoegde overheden en hulpdiensten dan ook te bedanken voor hun bijdrage aan deze oplossing. Samen met de lokale besturen zal ik nu alles in het werk stellen om de bevolking hierover te informeren en sensibiliseren”.

Brand in appartementsgebouw in Bezemstraat

NEGENMANNEKE: – Rond 14 uur kreeg de brandweerzone een oproep van een brand in één appartement op de 6de verdieping in een appartementsgebouw van de gewestelijke volkshuisvestingsmaatschappij in de Bezemstraat. De brandweer en andere hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Rond 15 uur was de brand onder controle. Van de 48 appartementen in dit gedeelte waren er 19 bewoond met in totaal 23 bewoners. De 19 aanwezige bewoners konden tijdig geëvacueerd worden en werden opgevangen in het kantoorgebouw van de maatschappij dat op dezelfde site gevestigd is. De 4 niet-aanwezige bewoners konden telefonisch bereikt worden waardoor we met zekerheid kunnen stellen dat er geen slachtoffers noch gekwetsten zijn. In de komende uren zal gekeken worden hoeveel appartementen onbewoonbaar zijn. Een oplossing voor de opvang van die bewoners wordt verzekerd. Het operationele coördinatieteam volgt de situatie op de voet. Een volgende communicatie wordt voorzien rond 17 uur.

Update 17 uur: – De bewoners van de onderste 5 verdiepingen kunnen allemaal terugkeren naar hun woning tegen 17.30 uur. Het appartement waar de brand ontstond, is onbewoonbaar, alsook 2 andere appartementen die getroffen zijn door rook- en waterschade.

Een langdurige opvang voor deze bewoners wordt voorzien.
De bewoners van de hoger gelegen verdiepingen zullen minstens 1 nacht elders moeten verblijven en worden morgen gecontacteerd of ze terug naar hun woning mogen terugkeren.
Een gerechtsdeskundige werd aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken. We zijn verheugd dat er geen gekwetsten zijn.”

Update 19u45 : – De gerechtsdeskundige geeft toelating om de woningen opnieuw te betreden. “Dat heeft wel langer geduurd dan verwacht, maar het belangrijkste blijft dat er geen slachtoffers zijn.”

Burgemeester Jan Desmeth: ‘De gemeente is geen eigenaar. Dat is de woonmaatschappij. Vandaag stel ik vast dat het goed was dat ik vanuit “bevoegdheid burgemeester” in mei 2022 een preventieve brandweerinspectie heb gevraagd. In juli 2022 heb ik een moeilijk “besluit burgemeester” moeten nemen, waarbij opgelegd werd om de 4 hoogste verdiepingen te ontruimen, brandweerdeuren moesten geplaatst worden en een nieuwe brandmeldingsinstallatie nodig was. (zie artikel 29/6/22)
Vandaag bevestigt de brandweer mij dat deze maatregelen vandaag hun grote nut hebben bewezen tijdens de interventie.
Jammer dat 3 bewoners een langere periode en andere inwoners een 3-tal nachten elders moeten verblijven. Jammer dat nog andere bewoners lang hebben moeten wachten in het kantoorgebouw tijdens het gerechtelijk onderzoek. Maar gelukkig dat er geen slachtoffers of gekwetsten zijn.

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw organiseren intergemeentelijke noodplanoefening

REGIO: – Op woensdag 15 februari 2023 organiseerde de stad Halle samen met de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een intergemeentelijke noodplanoefening. Bedoeling van de 3 lokale besturen is om met de crisisverantwoordelijken binnen de zone samen de plannen rond rampenbestrijding in te oefenen. Dat moet zorgen voor een vlotte samenwerking bij noodsituaties.

Tafeloefening met rampscenario’s
Gisteren sloegen de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw de handen in elkaar voor een intergemeentelijke noodplanoefening binnen de Politiezone Zennevallei. In de raadzaal van het stadhuis van Halle kregen de crisisverantwoordelijken binnen de zone eerst een theoretische toelichting waarbij ook ervaringen vanop het terrein worden gedeeld. Daarna volgde een tafeloefening met verschillende scenario’s. Er stonden theoretische rampenoefeningen in de verschillende gemeenten op de planning, waaronder ook een scenario dat zich afspeelt op Carnaval Halle.

Samenwerking in noodsituaties
Bedoeling van deze interdisciplinaire noodplanoefening is om de 3 lokale besturen van Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw samen te brengen met de brandweer Vlaams-Brabant West, de Politiezone Zennevallei, het Rode Kruis Halle en Sint-Pieters-Leeuw, de spoeddienst van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle, de diensten evenementen en communicatie en Halattraction, organisator van Carnaval Halle. Door met alle actoren de verschillende noodplannen samen te bestuderen, willen we ervoor zorgen dat de samenwerking in noodsituaties vlot verloopt. Zo weet iedereen wat hem of haar te doen staat in een noodsituatie, zoals een brand, gaslek, bommelding of massale vechtpartij.

Brandweer bevrijdt glazenwassers uit vastgelopen liftkooi aan Norkring zendmast

SINT-PIETERS-LEEUW: – De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft vanmiddag twee glazenwassers bevrijd wiens liftje blokkeerde op twintig meter hoogte op de Norkring zendmast, gewezen VRT-zendmast. Een technisch probleem maakte dat ze niet meer in beweging geraakten.


De brandweer stuurde een ladderwagen ter plaatse, net als het hoogtereddingsteam, een speciale team voor reddingen op grote hoogte of diepte. Dat team moest uiteindelijk niet in actie komen. De twee glazenwassers konden via de ladderwagen uit hun geblokkeerde liftkooi worden bevrijd. Niemand raakte gewond.

Provinciale veiligheidscel keurt het algemeen nood– en interventieplan Vlaams-Brabant goed

VLAAMS-BRABANT: – Tijdens de halfjaarlijkse Provinciale veiligheidscel werd het algemeen nood– en interventieplan Vlaams-Brabant en de bijzondere nood- en interventieplannen Water en Natuurbranden door de provinciegouverneur en de leden van de provinciale veiligheidscel goedgekeurd.

Gouverneur Jan Spooren: “Zo zorgen we samen met alle veiligheidspartners binnen de verschillende disciplines voor uw veiligheid in Vlaams-Brabant.”

Opbrengst boekenverkoop bibliotheek geschonken aan het Rode Kruis

SINT-PIETERS-LEEUW: – De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde de vorige maanden een grote boekenverkoop. De boeken werden verkocht voor 1 euro per stuk en 5 euro voor 6 stuks. De verkoop werd een groot succes! Er werd voor maar liefst 3.574 euro aan boeken verkocht. De opbrengst gaat integraal naar de lokale afdeling ven het Rode Kruis.

Luc De Tobel, voorzitter Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw: “Jaarlijks organiseren we gratis opleidingen ‘Reanimeren en defibrilleren – Hartveilige gemeente’. Met dit bedrag kochten we degelijk oefenmateriaal voor deze reanimatietrainingen, waaronder en een oefenpop en een AED trainer. Deze gift is dus meer dan welkom, en we willen hiervoor dan ook het lokaal bestuur van harte bedanken!

Jan Desmeth, burgemeester en bevoegd voor Bibliotheek, vult aan: “De opbrengst van onze boekenverkopen gaat steeds naar een goed doel. Deze keer kozen we voor de lokale afdeling van het Rode Kruis. Zij staan altijd paraat op onze evenementen en organiseren allerlei nuttige opleidingen voor onze inwoners. Dit materiaal kunnen zij goed gebruiken bij de opleidingen aan Leeuwse inwoners om hartvrije gemeente te worden.”

Boom valt op voorbijrijdende auto’s op Brusselse Ring

RUISBROEK: – Op de Ring rond Brussel werden enkele autobestuurders gisterenavond in Ruisbroek tijdens het stormweer verrast door een omvallende boom. Bij het incident vielen geen gewonden.

Interventies gerelateerd aan het stormweer van zondag: de provinciale brandweerdispatching behandelde tot nu toe 261 oproepen. Daarvan werden er 129 behandeld door Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Leeuwse handelaars ondersteunen plaatselijke Rode Kruis afdeling met de verkoop van stickers tijdens de veertiendaagse stickerverkoop

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag de start van de 60e stickeractie van Rode Kruis-Vlaanderen. Twee weken lang zal de befaamde sticker voor 5 euro te koop zijn in heel Vlaanderen ten voordele van de lokale Rode Kruisafdelingen. Dit jaar organiseert Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw, dit via alternatieve verkooppunten en meer bepaald bij onze lokale handelaars.

Onder impuls van schepenen Olivier Huygens, heeft het College van burgemeester en schepenen beslist, het gemeentehuis te bevlaggen met een vlag van het Rode Kruis, als blijk van dank; aan de 13.000 RK-crisisvrijwilligers, voor hun “naamloze” inzet tijdens de huidige COVID-19 periode.

Luc De Tobel, voorzitter Rode Kruis Vlaanderen afdeling Sint-Pieters-Leeuw: ” Na overleg met verschillende Leeuwse handelaars en vrije beroepen, vonden een aantal winkeliers; ondanks de moeilijkheden waarmee zij al worstelen, bereid om onze stickers te verkopen. Aarzel dus niet om er één te vragen/kopen als je deze affiche ziet hangen.
Vrijwilligers bemannen een standje op de Vrijdagmarkt Rink op 23 en 30 april ’21, waar er eveneens stickers kunnen gekocht worden.

Lijst deelnemende handelaars waar je de sticker kan kopen:
Apotena – Brucom Bergensesteenweg 735 / Ruisbroek Beemdstraat 2 / Bergensesteenweg 36
AVEVE Van Cutsem Didier Meerweg 45
Bakkerij Josse Locus Jozef Depauwstraat 24
Bakkerij Oude Smidse Rekerstraat 25
Beenhouwerij Speeckaert Gustaaf Gibonstraat 4
De Markt Vlezenbeeklaan 171a,
Drankcentrale Schoentjes Bergensesteenweg 747
Groendekor, Bergensesteenweg 408,
Ruusbroec Farma Fabriekstraat 45
Slagerij Wauters Rink 32

Eveneens online kan je een sticker bestellen, informatie hiervoor kan je vinden op de website: www.koopdesticker.be/Sint-Pieters-Leeuw

De opbrengsten van de stickeracties gaan integraal naar de Leeuwse werking:
• nieuw interventievoertuig; voorzien in de begroting 2021,
• interventiekledij,
• opleidingen voor onze Hulpdienst-medewerkers, zodat ze steeds opgeleid en bijgeschoold zijn,
• materiaal voor paraatheid tijdens hulpposten, calamiteiten en rampen,… allemaal noodzakelijk om dag en nacht paraat te zijn om te helpen waar het kan.
• Opleidingen naar de bevolking toe; Hartveilige gemeente, Eerste Hulp en Helper en volgens de noden van “klant” dewelke gratis gegeven worden.”

De Leeuwse Rode Kruis vrijwilligers; nu crisisvrijwilligers, draaien al de volledige coronaperiode mee en geven zich met volle overtuiging en engagement, het beste van zichzelf:
• afnemen van sneltesten in Sneltestcentra Zennevallei te Vlezenbeek,
• vervoer van Covid-patiënten
• sanitaire hulp in WoonZorgCentra
Je geeft dus zoveel meer dan 5 euro. Dank zij al deze kleine bijdragen kunnen de Rode Kruisvrijwilligers van Sint-Pieters-Leeuw met gepast materiaal optreden bij preventieve opdrachten, bloedinzamelingen organiseren of een helpende hand toesteken in geval van ongevallen of rampen wanneer de officiële hulpverlening ontoereikend is en dat kan alleen dankzij jouw steun!

poging tot brandstichting in de Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-vrouw-Kerk

RUISBROEK: – Deze namiddag probeerde een man brand te stichten in de Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-vrouw-Kerk door het kaarsenrek in brand te steken. Gelukkig was er een getuige zodat de hulpdiensten snel verwittigd werden en erger voorkomen werd.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West kon het vuur snel doven en ventilleerde daarna de kerk waardoor de schade beperkt bleef.

appartementsbrand in Ruisbroek

2020-08-05-appartement-RuisbroekRUISBROEK: – De brandweer werd om 16u38 opgeroepen voor een appartementsbrand in de Oeverbeemd.

De brand was uitslaand op de vierde verdieping bij aankomst van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.
Het was dan ook hard zwoegen, bij deze extra warme temperaturen.
Het appartement kon niet meer gered worden, maar alle bewoners van het flatgebouw konden zich in veiligheid brengen en niemand raakte gewond. De volledige verdieping met 4 appartementen is onbewoonbaar.

UPDATE 06/08/2020:
Burgemeester Luc Deconinck: “De volledige verdieping is onbewoonbaar. Het gaat om 4 appartementen, waarvan er 3 bewoond waren.
Enkele appartementen hebben relatief weinig schade en zullen naar verwachting snel opnieuw bewoonbaar zijn. Het appartement waar de brand ontstond is volledig verwoest en zal echter voor lange tijd onbewoonbaar zijn. Afgelopen nacht werden de bewoners van deze appartementen opgevangen door vrienden en familie.
De Huisvestingsmaatschappij en het Sociaal Huis van de gemeente zijn op dit moment op zoek naar opvangplaatsen voor de komende nachten.”

steun Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jaarlijkse Rode Kruis Vlaanderen stickeractie ten voordele van de werking van de lokale afdelingen gaat omwille van de coronacrisis niet door. Maar de lokale afdeling van Sint-Pieters-Leeuw heeft uw financiële steun nodig voor hun werking.


Voor het eerst in 59 jaar kan de stickeractie van Rode Kruis-Vlaanderen niet doorgaan. De reden is de coronaepidemie die ons land treft en die iedereen verplicht in zijn kot te blijven.

Voorzitter Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw, Luc De Tobel:
De stickeractie is één van onze belangrijkste bronnen van inkomsten.
Momenteel zijn we actief als Rode Kruis-crisisvrijwilligers in WoonZorgCentra , paraat voor ondersteuning in het Schakelzorgcentrum Zennevallei en stand-by voor calamiteiten in onze regio.
Steun ons ook dit jaar; uitzonderlijk zonder sticker, wel via een financieel steuntje op rekeningnummer BE68 0018 1745 3634 van het Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw (Stortingen van € 40 geven daarenboven recht op een fiscaal attest).
Hierdoor kunnen we ons in de toekomst verder belangeloos inzetten voor de inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, nationaal en internationaal.

gemotiveerde Leeuwe jeugd leiders en leidsters volgden EHBO-cursus

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag organiseert de jeugddienst in Laekelinde, een EHBO-cursus voor 24 leiders en leidsters uit de lokale jeugd- en sportverenigingen van Sint-Pieters-Leeuw.
gemotiveerde Leeuwe jeugd leiders en leidsters volgden EHBO-cursus
Meer uitleg over deze dag in onderstaande video:


Dat deze opkomst zo groot is, is mede te danken aan de succesvolle aanpak van lesgever Jan Lambregt. Jan is actief als verpleger bij de lokale brandweer en oud-leider van de Schouts. Aan de hand van zijn eigen ervaringen brengt hij de theorie, terwijl hij de praktijk dan weer voorziet van de nodige humor.

Jan Lambregt, EHBO lesgever:”Zo een EHBO-cursus voor de leiding van jeugdbewegingen is belangrijk omdat je met kinderen van andere mensen op stap bent. Ik ben zelf papa en als ouder geeft je dat toch een iets veiliger gevoel dat die jongeren weten met wat ze bezig zijn. In hun enthousiasme en gedrevenheid hier vandaag merk je heel fel dat de jongeren hierover ook zelf vragende partij zijn.


Het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw waardeert de inzet van de leiding. Als bedanking en om de veiligheid een duwtje in de goede richting te geven, ontvangen alle Leeuwse jeugdverenigingen een handige en mooie EHBO-rugzak.

An Speeckaert, schepen van Jeugd: ” Vandaag geven we een EHBO cursus op maat van de jeugdbewegingen. Zo krijgen ze theoretische en praktische uitleg over kleine ongevallen die ze tijdens hun activiteiten kunnen tegen komen. Het gemeentebestuur geeft ook een EHBO trekkerstas cadeau aan de jeugdverenigingen met materiaal op maat voor jongeren die gaan trekken in het kader van hun activiteiten en er zitten allerlei spullen in die ze kunnen nodig hebben om de eerste zorgen toe te dienen.”
banner-app112-BE-NL

hulpdiensten simuleren ernstig incident op studiedag

2019-01-24-zandbakoefening-hulpdienstenSINT-PIETERS-LEEUW: – Verschillende hulpdiensten uit de regio nemen vandaag in Laekelinde deel aan een “zandbakoefening”. Dat is een oefening waarbij een ramp of ernstig incident wordt geënsceneerd en de hulpdiensten deze virtueel dienen te bestrijden om hun paraatheid te testen.

Rampen en grote incidenten bestrijden doe je altijd met heel wat verschillende disciplines: Brandweerzone Vlaams-Brabant West, politie, gemeentelijke diensten, Rode Kruis, medische discipline, enz…
Voorbereid zijn en op mekaar afgestemd zijn is voor de hulpdiensten namelijk de sleutel tot succes!
2018-07-07-brandweer-app-112
De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België.

Brandweer vraagt extra aandacht voor aanhoudende droogte = reëel brandgevaar

brandweer_vlaams-brabant-westSINT-PIETERS-LEEUW: – De aanhoudende droogte zorgt voor reëel brandgevaar.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West: “We krijgen meerdere oproepen voor weliswaar kleine brandjes van gras, struiken en allerhande vegetatie. In die mate zelfs, dat we onze brandweerdispatching regelmatig moeten versterken voor de coördinatie ervan.
Zo’n klein brandje kan snel ontaarden in een vrij grote brand en zelfs verraderlijk gevaarlijk zijn wanneer er wat wind opsteekt.
We vragen met aandrang extra aandacht te hebben voor het voorkomen van dergelijke branden. Gooi geen sigarettenpeuken in de natuur, let op met gensters van je barbecue (en wees dubbel voorzichtig met brandversnellers), vermijd het verbranden van onkruid,…..
Aarzel ook niet de brandweer te bellen bij het minste dat je pakweg een berm langs de weg ziet smeulen. Voor je het weet, nemen zo’n smeulende brandjes uitbreiding
.”
2018-07-07-brandweer-app-112
Brand in de natuur? Gebruik de 112 app!
Die plaats waar het brandt is vaak moeilijk te beschrijven wanneer je een adres aan de 112 noodcentrale wil opgeven. Het gaat immers vaak over een afgelegen plek of veld dat aan meerdere straten grenst.
Maak het hen en de brandweer een stuk makkelijker en gebruik bij voorkeur de 112-app van de overheid om de brandweer op te roepen.
Dit laat de operator van de noodcentrale, en later ook ons, veel makkelijker toe de juiste plaats te bepalen, dank zij de geolocatie!
Downloaden dus! Het is gratis, veilig en neemt amper ruimte in op je smartphone.”

nieuwe voertuigen voor Brandweerzone Vlaams-Brabant West

REGIO: – In het kader van de vervanging en uitbreiding van het wagenpark van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West, werden 4 VW Transporters en 6 VW Caddy Maxi geleverd.


Deze voertuigen vervangen 5 oude voertuigen en zijn verder ook een uitbreiding van het bestaande wagenpark. Ze zijn bedoeld voor het vervoer van personeel en materieel naar opleidingen en interventies, maar ook voor het uitvoeren van kleine interventies zoals wespenverdelging, het ledigen van kelders, stormschade,….
Ze worden zaterdag e.k. (21/10) verdeeld over de posten.
– De VW Transporters gaan naar de posten Halle, Dilbeek, Londerzeel en Opwijk
– De VW Caddy’s gaan naar de posten Dilbeek, Asse, Halle, Opwijk en Vilvoorde

brand in appartementsgebouw bezemstraat

NEGENMANNEKE: – Vannacht brak er brand uit in een appartementsgebouw in de bezemstraat.
De hulpdiensten waren snel en massaal ter plaatse en evacueerden preventief een zeventigtal personen.
De bewoner van het appartement waar de brand begon, raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.
2017-07-16-brand-flatgebouw
Update: zie artikel maandag 17 juli – klik hier

legpenning Koningin Elisabeth voor Leo Vanderstraeten

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Rode Kruis Vlaanderen afdeling Sint-Pieters-Leeuw in aanwezigheid van hun vrijwilligers en genodigden, hun nieuwjaardrink.

De voorzitter vroeg; aan burgemeester Luc Deconinck, de legpenning Koningin Elisabeth uit te reiken aan dhr. Leo Vanderstraeten voor zijn 40 jaar onverwijlde inzet voor zijn plaatselijke afdeling en Rode Kruis in het algemeen.

2017-02-03-nieuwjaarsdrink-rode-kruis_01


Voorzitter Luc De Tobel schetste in zijn toespraak hun werkingsjaar 2016. Onder de noemer vorming; werden in kader van Hartveilige gemeente, 20 opleidingen gepost. Wat resulteerde dat ongeveer 200 personen, de opleiding “Reanimeren en defibrilleren” volgde. Daarbij kwamen natuurlijk de vaste opleidingen: Eerste Hulp en Helper en BedrijfsEersteHulp.

Voor preventieve hulpacties op evenementen, binnen en buiten de gemeente grenzen, tekende de Hulpdienstmedewerker 35 keer present. Bij calamiteiten waren ze actief; bij de bomaanslag in Zaventem op 22 maart en tijdens de waterellende die onze gemeente trof.

De overige disciplines; Jeugd Rode Kruis, Bloedcollecte, ZorgBib, Internationale Samenwerking en Communicatie en Werving deden eveneens hun “duitje in het zakje”, met hun gedreven inzet voor hun disciplines en bij de andere disciplines.

De voorzitter bedankte nogmaals zijn vrijwilligers voor hun ongeprezen engagement aan het Rode Kruis Sint-Pieters-Leeuw.
Tussen een hapje en natje, werd het werkingsjaar 2017 en de ditjes en datjes aangekaart.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West – BPA en preventieadvies aanvragen nu ook via e-loket

2017-01-08-brandpreventieVLAAMS-BRABANT: – Voortaan kan je op de website van Brandweerzone Vlaams-Brabant West (http://vlaamsbrabantwest.be), via het e-loket, ook rechtstreeks je aanvraag voor advies of preventie aanvragen door op het icoontje met de brandblusser te klikken.

Je komt dan in een menu terecht waar je zowel het bezoek van een brandpreventieadviseur kan vragen voor gratis tips over brandveilig wonen, als een meer doorgedreven preventieadvies of zelfs meteen de aanzet geven voor een formeel brandpreventieverslag voor je zaak, bouwproject, onderneming,…
Je aanvraag komt ook meteen op de juiste plek terecht, wat de vlotheid van het behandelen van je aanvraag ten goede komt.”