RSS

strategisch project Zennevallei: deelproject wijkpark Hoge Paal wordt in 2018 aangepakt

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het teken van het “strategisch project Zennevallei” zal het wijkpark Hoge Paal aangepakt worden. Op korte termijn wordt er een dijk gebouwd en wordt het parkje heringericht.

De Ruimtelijke strategie bij het “strategisch project Zennevallei” bestaat er vooral in om de bestaande infrastructuren, natuurlijke systemen, woon en werkomgevingen te optimaliseren. Dit zal met een integrale kijk gebeuren.

Actieplan Hoge paal – uitgangsprincipes:
– Meer watercapaciteit kunnen bufferen
– Meer openheid creëren in park – open parkstructuur
– Verwerken van rustelementen en speelelementen
– win-win situatie creëren voor natuur & water


Gunther Coppens, schepen van Milieu en Groen: “Ons project ‘wijkpark Hoge Paal’ is een deelproject van het strategisch project Zennevallei. Het betreft meer bepaald de parkinrichting rond het bufferbekken dat er op dit moment is.
Iedereen herinnerd zich nog dat onze gemeente vorig jaar in juni getroffen geweest is door hevige regenval met alle gevolgen vandien. we zijn dit niet vergeten, integendeel we zijn serieus aan het werk gegaan. We hebben daar samen met onze schepen van waterhuishouding, schepen van openbare werken en de burgemeester een werkgroep voor opgericht waarmee we regelmatig samen komen . En vanuit die stuurgroep kwam ook de waterbuffering aan hoge paal als onderdeel uit. Concreet betekend dit dat een studiebureau nu aan het berekenen is wat de juiste standen zijn, de juiste niveau’s zijn om dan op zeer korte termijn de dijk te gaan bouwen om De Hoge Paal te beschermen tegen verdere wateroverlast.
Als we dan kijken naar de ruimere omgeving en dat is waar het vandaag om gaat dan zie je dat daarachter een parkje ligt dat nu weinig toegankelijk is en gekenmerkt wordt door wildgroei.
We zijn van plan met dit project zoals ze dat in Beersel en Halle doen om te gaan kijken met het regionaal landschap hoe we dat aantrekkelijker kunnen maken op vlak van recreatie en biodiversiteit.”


 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op september 20, 2017 in actualitiet, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags:

Voorstelling strategisch project Zennevallei

ZENNEVALLEI: – Vanmiddag had de voorstelling plaats van het “strategisch project Zennevallei” van de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
2017-09-20-strategisch-project-Zennevallei_01
Vandaag wordt de expo ‘ wonen en werken in de Zennevallei’ in het FeliXart Museum in Drogenbos officieel geopend. Deze tentoonstelling (21 september tot 22 oktober 2017) en de bijhorende rondritten passen in het strategisch project Zennevallei.
Hiermee willen de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid , het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw de regio opwaarderen.
Zo worden er reeds projecten gepland als: Lembeek Noord, Begraafplaats Drogenbos, studieopdracht Lot en Wijkpark Hoge Paal in Sint-Pieters-Leeuw.

Samen werken aan de Zennevallei
De Zenne en haar zijrivieren kronkelen al eeuwenlang in het landschap. Ondertussen is het landschap ingrijpend veranderd. De vallei is sterk bebouwd, er is een grote verkeersdrukte en het klimaat verandert.
Het water uit de vallei beter ophouden en langzaam afvoeren is de boodschap. De Zenne en de zijrivieren krijgen daarvoor meer ruimte: beken worden weer opengelegd en er komt meer ruimte voor waterberging. De natuur krijgt meer kansen en de waterkwaliteit verhoogt.
Om de verkeersdrukte te temperen gaat het project inzetten op de uitbouw van openbaar vervoer en fietsinfrastructuur als aantrekkelijke alternatieven voor de auto.


2017-09-20-strategisch-project-Zennevallei_01b
De Zennevallei kent een rijke industriële geschiedenis door de nabijheid van de stad, het kanaal en de spoorweg. Na WO Il ontstond een snelle industriële ontwikkeling gericht op het gemotoriseerd verkeer. Een aantal bedrijvenzones zijn nu sterk verouderd. Sommige oude industriële gebouwen vragen een nieuwe invulling’, weet Gunther Coppens, voorzitter van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

De provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle en St.-Pieters-Leeuw slaan de handen in elkaar om de Zennevallei op te waarderen.

Deze partners gaan samenwerken om door tal van kleine acties tot meer complexe ingrepen van de Zennevallei een aangename plek om te wonen en werken te maken. Een plek die weer ruimte biedt aan water, natuur en plezier.

Provincie als streekmotor voor bovenlokale projecten
De provincie is het bestuursniveau bij uitstek om een regisseursrol op te nemen in dit soort van geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten. Als ‘streekmotor‘ werken we immers aan het bovenlokaal belang. kennen de partners op het terrein en kunnen ze rond de tafel brengen. De opwaardering van bedrijvenzones en stationsomgevingen. de realisatie van fietssnelwegen en integraal waterbeheer zijn ook speerpunten van het provinciaal beleid’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Expo en rondritten dagen uit om mee te denken
De tentoonstelling ’Wonen en werken In de Zennevallei‘ zet de problematieken en mogelijke oplossingen op scherp Hoe gaan we om met wonen en werken In de regio’? Welke architectonische en stedenbouwkundige scenario’s en instrumenten zijn erom dit in goede banen te leiden?

Ze wil aan de hand van maquettes. beeldmateriaal. interviews en ontwerpend onderzoek het debat aanzwengelen met de bedrijven, architecten. bestuurders, omwonenden over ‘werken en de fysiekruimteiijke plaats dat dit inneemt in onze omgeving.

De tentoonstelling kan men gratis bezoeken van 21 september tot 22 oktober 2017 van donderdag tot zondag van 10.30 tot 17 uur In het FeliXart Museum, Kulkenstraat 6 In Drogenbos,

In het kader van het project Zennevallei zijn er ook een aantal gratis rondritten:

Zondag 1 oktober 2017 in Ruisbroek en Negenmanneke
Rondleiding fabrieksburen in kerk van Ruisbroek en de expo in FeliXart Bezoek aan een bedrijfsgebouw.
De deelname is gratis maar inschrijven is verpIicht via http://www.projectzennevaiiei.be of 016 26 70 00.

Op donderdag 12 oktober 2017 is er een gratis debatavond ‘Land van Ruusbroec’.
Er is een voorstelling en debat over de droom van de burgerbeweging over de Vallei van de
Zennebeemden in het FeliXart Museum In Drogenbos
Meer info: www.projectzennevallei.be

 
 

Tags: , , , ,

Kleuters Ave-Mariaschool kregen extra verkeersles nav week van de mobiliteit

VLEZENBEEK: – Vandaag was in Vlezenbeek de Laudinnestraat afgesloten thv de Ave-Mariaschool en dit ter gelegenheid van de “Week van de Mobiliteit”.


De 3de kleuterklasjes A en B kregen vandaag een extra verkeersles. Ze gingen op onderzoek welke verkeersborden er allemaal in de buurt van de school staan en leerden op de juiste manier een oversteekplaats of zebrapad oversteken. Er werd door de kleuters heel goed naar links, rechts en link gekeken.
Na de oefeningen mochten ze zich dan ook even uitleven op straat, je kan er niet elke dag ravotten. Al hadden sommigen toch wat schrik toen de wijkagent naderbij kwam. Maar hij stelde iedereen gerust vandaag mochten ze uitzonderlijk aan school op straat spelen en hij gaf hen ook nog wat goede raad waarna sommige kleuters toch ook een vraagje hadden voor de politieman.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Directrice, Valentine Decorte: “We vinden het als school heel belangrijk dat de kinderen en ook de kleuters veilig de straat oversteken. Dat ze het zebrapad gebruiken maar ook het voetpad. We vinden dat ook een van onze taken om de kinderen dat aan te leren. Misschien dat zij zo ook iets aan hun ouders leren, want dat merken we ook dat de ouders niet altijd het zebrapad of voetpad gebruiken en dat vinden we toch ook belangrijk.

Ook in de lagere school zal elke klas deze week in de WO-les een verkeersles krijgen. Bij hen gaat dit heel uitgebreid bijvoorbeeld hoe gedragen we ons op de parking, maar ook hoe gedragen we ons met de fiets,…

Ik kreeg vandaag ook heel wat positieve reacties dat de Laudinnestraat afgesloten was. Zeker van de kinderen want zij konden vandaag op straat spelen dus dat vonden ze super. Ze waren heel uitbundig. En van de ouders heb ik eigenlijk geen negatieve reacties gehoord. Wat ik heel leuk vond is dat ik ook heel veel ouders en grootouders met de fiets naar school zag komen wat anders niet zo vaak voorkomt. Dus wat ik zie is toch heel positief.

Voor de inzet van iedereen tijdens deze week van de mobiliteit trakteerde de gemeente nog op een ijsje.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op september 20, 2017 in Sint-Pieters-Leeuw

 

agenda: Ruisbroek Loopt 2017

2017-09-30-affiche_RuisbroeklooptRUISBROEK: – Op zaterdag 30 september 2017 heeft de 4de editie plaats van “Ruisbroek Loopt” met afstanden van 6 & 12 Km.

– Door de huidige wegenwerken in Ruisbroek zijn de afstanden voor volwassenen gewijzigd naar 6km en 12km.
– Nieuwe startlocatie: – Om 11.00 uur aan sporthal AJ Braillard, Wandelingstraat 54 te Ruisbroek
– De kinderloop met afstanden van 300 – 600 – 900 m (6 tot 12 jaar) start om 10uur, ook aan de sporthal.
– Voorinschrijvingen voor de 6 en 12km van Ruisbroek tot vrijdag 29 september 2017 4 euro. Kinderen 2 euro. Op de dag zelf 5 euro, kinderen 2 euro.
Voor info & voorinschrijvingen : www.ruisbroekloopt.be

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op september 20, 2017 in sport, agenda, Sint-Pieters-Leeuw, Ruisbroek

 

Tags: , ,

21 en 22 september 2017 asfalteringswerken Fabriekstraat

2017-03-17-asfaltering_onderlaag_Karel-Gilsonstraat (17)RUISBROEK: – In het kader van de verbeteringswerken aan de Fabriekstraat worden er deze week enkele asfalteringswerken uitgevoerd:

op donderdag 21 september: vanaf de Ph. Destrijkerlaan tot de Reystraat;

op vrijdag 22 september: vanaf de Reystraat tot en met de Wandelingstraat.

Tijdens de werkzaamheden, en een paar uur erna, is er geen verkeer mogelijk, noch in de Fabriekstraat, noch in de desbetreffende zijstraten. Er zal tevens politiecontrole aanwezig zijn.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op september 19, 2017 in agenda, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw, wegenwerken

 

Tags: , ,

Minder chaos en stress aan schoolpoort als ouders goed voorbeeld geven

SINT-PIETERS-LEEUW:- Vandaag was de Garebaan ter hoogte van de Gemeentelijke basisschool Den Top afgesloten voor het verkeer ter gelegenheid van de “Week van de Mobiliteit”.


De gemeente maakt deze week elke dag de omgeving van twee Leeuwse scholen een beetje autovrij ter gelegenheid van de “Week van de Mobiliteit”. Zo wil ze zowel de kinderen als de ouders eens laten ervaren wat het betekent om aan de schoolpoort een rustige autovrije zone te hebben want: “Wanneer eenieder denkt op veilig te spelen door zijn kind pal voor de schoolpoort te laten uitstappen, creëren we net een algemene onveiligheid voor iedereen.” aldus het gemeentebestuur.

Mekingenweg is knelpunt terwijl parking Wilgenhof vlakbij is. 
2017-09-19-weekmobiliteit_Den-Top_ochtend (26)De Mekingenweg ligt tussen de schoolingangen van Don-Bosco en Den Top. Vanochtend zagen we hoe heel wat wagens vanuit de Hendrik Vanhouchestraat de Mekingenweg inreden om daar te parkeren om hun kinderen te laten uitstappen. Dit zorgde voor extra verkeershinder en gevaarlijke situaties bij het manoeuvreren voor de kinderen en ouders die te voet of met de fiets naar school gingen.
Al deze verkeerschaos kan nochtans helemaal vermeden worden indien iedereen de ruime, gratis, Wilgenhof parking zou gebruiken die vlakbij is. Deze stond vanochtend op geen enkel moment vol.
2017-09-19-weekmobiliteit_Den-Top_ochtend (37)

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Directrice, Tine Coeck: “Wij trachten deze week de ouders te stimuleren om de auto wat verder van de school te parkeren om zo de direkte schoolomgeving veiliger te maken. Vandaag is de straat voor de school afgesloten. De ouders kunnen de straat niet met de wagen inrijden, we wensen dat ze verderaf parkeren en de kinderen dan te voet naar school brengen.
Vandaag hadden er voor de leerlingen ook activiteiten plaats op de straat. Het is fijn dat kinderen ook eens op straat kunnen spelen zoals het vroeger kon.
Nu na schooltijd worden ze nog getrakteerd op een ijsje
“.

Vanaf volgende week na schooltijd begeleide rij tot aan Wilgenhof parking.
De Week van de Mobiliteit krijgt bij basisschool Den Top vanaf volgende week nog een verlengde om het hele schooljaar de schoolbuurt verkeers veiliger te maken.

Directrice, Tine Coeck: ” Vanaf volgende week starten we op school met een rij die na schooltijd vertrekt op school en onder begeleiding van leerkrachten naar de parking oud Wilgenhof gaan in de Vanhouchestraat om ook daar te stimuleren dat ouders op de ruime parking parkeren en niet met de auto tot aan de school rijden waar dan verkeerschaos ontstaat. Dit zal veel veiliger zijn voor de kinderen aan de school!

Na schooltijd werden de leerlingen getrakteerd op een ijsje.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op september 19, 2017 in Sint-Pieters-Leeuw

 

Week van de Mobiliteit aan schoolpoort Wegwijzer

RUISBROEK: – Voor de “Week van de Mobiliteit” organiseren alle Leeuwse scholen een actiedag aan hun schoolpoort. Vandaag was dit oa. zo aan De Wegwijzer in Ruisbroek. De Schoolstraat was vandaag ter hoogte van de schoolpoort verkeersvrij en omgetoverd tot een echte speelstraat.


Alle ouders en leerlingen werden vorige week via een flyer aangemoedigd om deze week en speciaal vandaag te voet of met de fiets naar school te komen. Aan de oproep werd massaal gevolg gegeven.
Als beloning kreeg daarom iedereen na schooltijd een ijsje aangeboden van het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur en de school hopen nu dat verschillende gezinnen de smaak te pakken hebben en hun verplaatsing naar de school in de toekomst ook te voet of met de fiets blijven doen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

Tags: , , , ,