Gezocht: gemachtigde opzichters

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 11 oktober 2023 van 13 tot 16 uur organiseert de gemeente en de provincie een theoretische opleiding tot gemachtigd opzichter in het Colomakasteel.

Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van de school. Daarom zijn ze een onmisbare schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van onze gemeente.
Dus als jij ook wil bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer , neem dan deel aan de opleiding en wordt gemachtigd opzichter. Door jouw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en voetgangers een kans om veilig en zelfstandig naar school te gaan.
Op www.vlaamsbrabant.be/nl/onderwijs-en-vorming/gemachtigde-opzichters vind je meer info en kan je inschrijven.

Gemachtigde opzichters krijgen in Sint-Pieters-Leeuw een vergoeding van 5 euro per prestatie van 15 minuten ( met een max. van 2 prestaties per dag).

Nieuwe parking aan de voormalige Wilgenhofsite open

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag is de eerste dag dat de nieuwe parking aan de voormalige Wilgenhofsite open is. Het was zeker geen referentiedag met meteen ook de start van het nieuwe schooljaar, regenbuien, nieuwe verkeerssituatie: busparking, 2 Kiss&Ride-zones, de naast gelegen werf,… Het gevolg van de ongewone ochtend situatie was een dichtgeslibde Hendrik Vanhouchestraat en om 8u15 een volle nieuwe parking.

Op de eerste schooldag brachten heel veel ouders van leerlingen van Don Bosco (start 8.25) en Den Top (start 8.35) hun kinderen naar school en bleven nog even aan de schoolpoort staan om hen uit te wuiven. Dit had een grote invloed op de belasting van de parking in de ochtend.
Om 8 uur stond de nieuwe parking aan de voormalige Wilgenhofsite dan ook al goed vol. Het in- en uitrijden van de parking verliep wat stroef met het korte afdraaien op de smalle in -en uitrit. Sommige ouders hadden ook nog niet door dat ze zich wilden parkeren op de busparking en werden hierop gewezen door de gemeenschapswachten. De parkeer piek was om 8u15 de Hendrik Vanhouchestraat was in beide richtingen opgestropt door de bottleneck aan de in- en uitgang van de parking. Deze was op dat moment helemaal volzet waardoor de wagens die aanschoven voor een parkingplaats dan maar in de rij als het ware een Kiss&Ride-zone begonnen.
Iets voor 9 uur was de situatie genormaliseerd en was de parking zo goed als leeg.
Vermoedelijk zal in de loop van volgende week de situatie normaliseren en zullen veel meer mensen ook gebruik maken van de twee Kiss&Ride-zones.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Nieuw: tussen 8 en 9 uur Kiss&Ride-zone op parkeerplaatsen voor VBS Jan Ruusbroec

RUISBROEK: – De gemeente start aan VBS Jan Ruusbroec – via een tijdelijke politieverordening – met een test van meerdere maanden om de parkeerplaatsen voor de school op schooldagen van 8.00 tot 9.00 uur te gebruiken als Kiss&Ride-zone. 

Een Kiss & Ride is een kortparkeervoorziening. Ze worden daar gecreëerd om schoolkinderen dicht bij de ingang tot het gebouw af te kunnen zetten. Op de Kiss & Ride zone is het enkel toegelaten om passagiers af te zetten en meteen weer verder te rijden.

Kiss & Ride is niet opgenomen in de Belgische wegcode. Het laten in- en uitstappen van personen valt onder “stilstaan” (niet parkeren). In deze zin is het in België geen parkeervoorziening, maar een deel van de openbare weg waar een parkeerverbod geldt en waar stilstaan (om personen in- en uit te laten stappen) meer expliciet is toegestaan. Dit wordt vaak aangeduid met aanvullende onofficiële borden onder het nodige verkeersbord E1 (parkeerverbod).

Moet je je kind begeleiden omdat het nog te klein is? Parkeer dan op de parking achter het OCMW en stap samen met je kind naar de schoolpoort.

De gemeente gaat de nieuwe situatie na 3-4 weken evalueren.

Parking gemeentehuis blijft toegankelijk tijdens werken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Moet je naar het tijdelijk gemeentehuis in de voormalige bib, naar de vrijdagmarkt, de horeca aan de Rink,… Dan kan je nog steeds parkeren op de parking achter het gemeentehuis.

Tijdens de renovatiewerken aan het gemeentehuis kan je nog steeds gebruik maken van de parking achter het gemeentehuis. Tijdens de werken kan je de parking in- en uit rijden via de linkerzijde. Matig je snelheid en respecteer tegenliggers.

Voorstel nieuw mobiliteitsplan Sint-Pieters-Leeuw is klaar

SINT-PIETERS-LEEUW: – De herziening van het mobiliteitsplan van Sint-Pieters-Leeuw zit in de laatste fase!
Via verschillende bevragingen werden tal van ideeën/suggesties ingediend. Intussen heeft studiebureau Arcadis een voorlopig beleidsplan klaar dat de visie van de gemeente op mobiliteit weergeeft voor de komende 10 jaar. De gemeente geeft zijn inwoners graag de kans om dit voorlopig plan door te nemen en opmerkingen door te geven aan de dienst Mobiliteit.

Het voorlopig beleidsplan geeft de gemeentelijke visie op mobiliteit weer voor de komende 10 jaar. Het wordt opgemaakt in overleg met de Vlaamse overheid, de Lijn, de Provincie, NMBS, … Er worden afspraken gemaakt over wie wat zal doen.
Het resulteert in een actietabel, die kadert binnen een samenhangende visie voor 10 jaar. Deze bevat maatregelen en onderzoeken die de gemeente in de toekomst wenst uit te voeren.
Ben je benieuwd naar dit voorlopig beleidsplan? Je ontdekt het via: https://leeuwdenktmee.be/mobiliteit/voorstel-mobiliteitsplan

Burgemeester Jan Desmeth geeft meer toelichting in onderstaande video:


Tot eind september 2023 kan je jouw opmerkingen en suggesties overmaken aan de dienst Mobiliteit via mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be.

In de loop van de maand oktober wordt al de ontvangen input verwerkt. Eind dit jaar wordt dan het definitieve beleidsplan met actietabel voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.

Meer over het Leeuwse mobiliteitsplan via de 3 onderstaande PDF documenten:
Verbreding en verdieping – Mobiliteitsplan Sint-PietersLeeuw n.a.v. gewijzigde context
Sint-Pieters-Leeuw – Herziening Mobiliteitsplan
Actietabel – Overzicht actieprogramma per werkdomein

Aanpassing beperkte parkeertijd OCMW-parking te Ruisbroek naar 4 uur in het najaar van 2023

RUISBROEK: – In het najaar zullen bezoekers 4 uur in plaats van 2 uur kunnen parkeren op de – in 2017 nieuw aangelegde – OCMW-parking en zal men op zaterdag en zondag vrij kunnen parkeren.

Harmonisering van parkeertijden in Ruisbroek
Dat is dezelfde duur als hetgeen gangbaar is in heel Ruisbroek. Enkel het kerkplein heeft nog een ander regime omwille van de lokale handelaars.

Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit : “In februari 2017 voerden we – na een lang traject van inspraak en infovergaderingen – een grote blauwe zone in Ruisbroek in. De doelstelling was om de parkeerplaatsen, die langdurig werden ingenomen door inwoners van Vorst, Ukkel,… vrij te maken voor de eigen inwoners van Ruisbroek. Voor werknemers en bezoekers werd een oplossing op maat bedacht. We houden echter de vinger aan de pols en af en toe sturen we bij in functie van hetgeen we vaststellen. Door het vrij parkeren ook toe te laten op zaterdag kunnen inwoners van Ruisbroek binnenkort het hele weekend gebruik maken van de OCMW-parking. Bovendien mogen binnenkort ook bestelwagens zich daar parkeren als er geen blauwe zone van kracht is (bv. het hele weekend). Zij storen daar minder dan in de omliggende straten en de afgelopen jaren hebben we veelvuldig vastgesteld dat deze parking amper gebruikt werd tijdens het weekend en ’s nachts.”

• Het nieuwe parkeerregime op de OCMW-parking heeft nog steeds als doelstelling dat de parking om 8 uur ‘s ochtends vrij is van voertuigen.

• De blauwe zone op de OCMW parking zal in de toekomst gelden van maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 18 uur.

• Bezoekers die tijdens de werkweek na 18 uur ‘s avonds parkeren en hun parkeerschijf op 4 uur instellen, kunnen bijgevolg blijven staan tot 8 uur ‘s ochtends.

• De nieuwe regeling zal in september of oktober 2023 ingevoerd worden na het aanpassen van de nodige verkeersborden.

Nieuwe oversteekplaats t.h.v. kruising Bergensetseenweg met J.B. Rampelbergstraat en E. Vandersteenenstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – Er is een nieuwe oversteekplaats voor  voetgangers en fietsers op de Bergensesteenweg op de kruising met de J.B. Rampelbergstraat en de Emile Vandersteenenstraat.  

Naast het aanbrengen van twee oversteekplaatsen werd het aantal rijstroken in elke rijrichting teruggebracht naar één. Daarnaast wordt de toegelaten snelheid er in beide rijrichtingen verminderd naar 50 km/uur. De middenstrook is vervangen door een groene verbinding, met 2 verharde doorgangen voor fietsers en voetgangers.

Zodra de aanpassingswerken volledig zijn afgerond start een testperiode van 6 maanden. Begin 2024 worden de maatregelen dan geëvalueerd.

Lotstraat 6 mei eenrichtingsstraat tgv 2 evenementen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdag 6 mei 2023 zal de Lotstraat uitzonderlijk een éénrichtingsstraat worden van de Bergensesteenweg richting de Galgstraat en zal er een snelheidslimiet gelden van 30km/uur. Dit omdat er ter hoogte van Laekelinde 2 evenementen plaats vinden.

• Zo is er een rijbaan vrij voor parkeerplaatsen voor de gasten van zowel “Feestweekend – 70 jaar Chiro Snoopy” als voor het “voetbaltornooi van Leeuw-Brucom”.
• Er worden ook extra tijdelijke fietsenstallingen voorzien.

Bergensesteenweg krijgt oversteekplaats t.h.v. J.B. Rampelbergstraat en E. Vandersteenenstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week zijn de werken gestart voor de aanleg van een nieuwe oversteekplaats op de Bergensesteenweg.
Op het kruispunt van de Bergensesteenweg met de J.B. Rampelbergstraat en de Emile Vandersteenenstraat is het voor fietsers en voetgangers vrij gevaarlijk om de steenweg over te steken. Zij moeten er immers twee keer twee rijstroken dwarsen in een zone waar een snelheidsregime van 70 km/uur geldt.
Om deze onveilige situatie te verbeteren wordt er in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe verkeerssituatie gecreëerd.

Naast het aanbrengen van twee oversteekplaatsen wordt het aantal rijstroken in elke rijrichting teruggebracht naar één. Daarnaast wordt de toegelaten snelheid er in beide rijrichtingen verminderd naar 50 km/uur.
De huidige verharde middenstrook wordt vervangen door een groene verbinding, met 2 verharde doorgangen voor fietsers en voetgangers.

De aanpassingswerken zijn maandag 17 april gestart en zullen ongeveer 2 maanden duren. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer mogelijk op één rijstrook per rijrichting. Fietsers worden tijdens de werken langs de werf geleid via een beveiligde doorgang.
Van zodra de aanpassingswerken zijn afgerond start een testperiode van 6 maanden. Begin 2024 worden de maatregelen dan geëvalueerd.

Werken in twee fasen
De aannemer werkt in twee fasen om de hinder te beperken. Eerst wordt de middenberm onthard en ingezaaid met gras. Op die manier wordt de middenberm definitief afgesloten. Tegelijk legt de aannemer de nieuwe oversteekplaatsen aan. In een tweede fase wordt per rijrichting gewerkt aan de aansluitingen van de fiets-en voetpaden en aan de verhoogde busperrons.

Geen omleidingen
De Bergensesteenweg blijft tijdens de volledige duur van de werken open voor verkeer. Voetgangers ondervinden geen hinder. Fietsers verplaatsen zich tijdens de tweede fase aan de overkant van de weghelft waar op dat moment wordt gewerkt. Voor de bus richting Brussel wordt een tijdelijke bushalte buiten de werfzone voorzien. Gemotoriseerd verkeer kan de werfzone steeds voorbijrijden over een versmalde rijstrook en aan verlaagde snelheid. Er geldt een parkeerverbod op de parkeerplaatsen langs de weg.

Veilig en overzichtelijk kruispunt
Na de vernieuwingen steken voetgangers en fietsers het drukke kruispunt veilig over in twee stappen. Aan beide kanten van het kruispunt komen verlichte oversteekplaatsen die aansluiten op de voet- en fietspaden. Door het aantal rijstroken op de Bergensesteenweg terug te brengen van twee naar één en de snelheid te verlagen naar 50 km/u, verloopt oversteken hier veiliger. De middenberm wordt een groenzone, waardoor het enkel nog mogelijk is om op het kruispunt rechtsaf te slaan. Ten slotte worden de bushaltes ‘Sint-Pieters-Leeuw E. Vander Steenen’ in beide richtingen heraangelegd om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te garanderen. Op de verhoogde busperrons kan iedereen vlot op- en afstappen van de bus.

Meer zwaar vrachtverkeer via Bergensesteenweg door tonnagebeperking centrum Lot

REGIO: – In het centrum van Lot en Huizingen wijzigde de verkeerssituaties.
In de dorpskernen van Lot en Huizingen geldt nu: Op de eerste plaats meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dan pas komen de wagens. Voor het vrachtverkeer is er geen plaats meer in de dorpskern.
Hierdoor wordt het vrachtverkeer van de industriezones Heideveld en De Gijzeleer (stationsstraat en de Vaartweg) in Lot nu omgeleid naar de Bergensesteenweg, N6 in Sint-Pieters-Leeuw.

Gemeente Beersel: “Om de leefbaarheid en veiligheid in onze dorpskernen te verhogen, gelden er nieuwe verkeersregels en nieuwe routes voor vrachtverkeer zwaarder dan 5,5 ton. Op verschillende plaatsen weren we het doorgaand vrachtverkeer.
Zware vrachtwagens volgen vanaf nu nieuwe verkeersroutes van en naar de industriezones in Huizingen en Lot.”
Meer info via https://bit.ly/3mqkoP2

Aanvullend verkeersreglement parkeren voor L.A. Schockaertstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – In de Schockaertstraat zijn zowel woningen als bedrijven gevestigd. Jammer genoeg maken deze bedrijven te weinig gebruik van hun eigen terrein voor het parkeren van grote voertuigen en voor het laden en lossen. Dit zorgt wekelijks voor onveilige situaties en maakt de omgeving onaangenaam.

Jan Desmeth, burgemeester: “Het is aangewezen dat vrachtwagens laden en lossen op het eigen terrein van het bedrijf. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Dagelijks gebruiken deze vrachtwagens het voetpad om manoeuvres uit te voeren of blijven ze er op staan. Bovendien laden en lossen sommige vrachtwagens op straat, waardoor zij de in- en uitgang van woningen blokkeren. Deze toestanden zijn ontoelaatbaar.”

Daarom werden onlangs houten paaltjes geplaatst om voetgangers te beschermen en te verhinderen dat de vrachtwagens gebruik maken van het voetpad.

Er komt nu ook een parkeerverbod van 3 à 4 meter langsheen de ingangen van de bedrijven zodanig dat de vrachtwagens draaibewegingen kunnen maken zonder het voetpad te gebruiken.
We voorzien eveneens een ruimte voor de vrachtwagens van +- 22 meter ter hoogte van huisnummer 59 zodat ze, enkel op die plaats, de mogelijkheid hebben hun vrachtwagen te laden en/of te lossen als ze dit niet op eigen terrein kunnen doen.

Ten slotte wil de gemeente de bewoners maximaal de kans geven zich te parkeren. Daarom zal parkeren enkel toegelaten worden voor personenwagens.

Schepen van mobiliteit en verkeer, Olivier Huygens: “Een veilige, leefbare, kant-en-klare oplossing in een woongebied waar zich ook bedrijven bevinden is niet altijd eenvoudig. Daarom hebben we onze voorstellen eerst grondig besproken met de buurt. We zijn er dan ook van overtuigd dat door het invoeren van deze maatregelen de stap is gezet naar een goede uitkomst voor zowel inwoners, vrachtwagenbestuurders en zwakke weggebruikers. “

Autoloze schoolomgeving Mekingenweg zal iets vroeger starten en iets langer duren

SINT-PIETERS-LEEUW: – Binnenkort zal de autoloze schoolomgeving iets vroeger starten en iets langer duren in de Mekingenweg. Zo wil het gemeentebestuur de autovrije schoolomgeving in de tijd uitbreiden. Er is geen uitbreiding van de zone voorzien.
Na de aanpassing zullen de slagbomen sluiten van 7.30 tot 9.00 uur en van 14.30 tot 16.00 uur en op woensdag van 10.30 tot 13.00 uur.

Sinds september 2018 is de Mekingenweg een autoloze schoolstraat bij aanvang en einde van de schooldag. Sindsdien is de veiligheid verbeterd.
Om de tijdstippen makkelijker te onthouden, zullen de uren van het sluiten en openen van de slagbomen aangepast worden.
Momenteel sluiten ze van 7.55 tot 8.50 uur en van 14.50 tot 15.45 uur en op woensdag van 10.50 tot 12.25 uur.
Na de aanpassing zullen de slagbomen sluiten van 7.30 tot 9.00 uur en van 14.30 tot 16.00 uur en op woensdag van 10.30 tot 13.00 uur. Deze uren zijn duidelijker en makkelijk te onthouden.

Schepen van onderwijs, An Speeckaert: “We hebben de beslissing genomen om de uren waarop de slagbomen openen en sluiten aan te passen zodat het enerzijds duidelijker is voor omwonenden en ouders wanneer de schoolstraat afgesloten is voor doorgaand verkeer. Anderzijds willen we door het uitbreiden van de uren de ouders de kans geven om op een rustige en veilige manier hun kind af te zetten of af te halen van school.”

Er zijn al heel wat maatregelen en initiatieven genomen om deze schoolomgeving veiliger te maken. Enerzijds dankzij de parkeermogelijkheid op enige afstand van de school en anderzijds door zo veel mogelijk mensen aan te zetten om met de fiets of te voet naar school te komen. Ook zal er na de werken op de Wilgenhofsite opnieuw een grote parking voorzien zijn en een kiss&ride zone. Ten slotte is de Mekingenweg sinds vorig jaar ingericht als fietsstraat.

Schepen van mobiliteit en verkeer, Olivier Huygens: “Eén van onze prioriteiten is veilige schoolomgevingen. Om te verhinderen dat wagens tot vlakbij de ingang van de school rijden, werden er in 2018 automatische slagbomen geplaatst die voor en na de schooltijd de omgeving afsluiten. Zo kan het parkeren op een iets grotere afstand gebeuren en is dit niet geconcentreerd op de laatste meters. Uiteraard rekenen we op die locatie nog steeds op alle ouders om voorzichtig te blijven en eventueel wat gespreid hun kinderen naar school te brengen.”

Nieuwe verkeersregels van kracht op 1 oktober 2022

BELGIË: – Vandaag, zaterdag 1 oktober 2022 worden nieuwe wijzigingen aan de wegcode van kracht. Zoals altijd hebben die tot doel de verkeersveiligheid en de mobiliteit te verbeteren, in het bijzonder voor gebruikers van actieve en/of duurzame vervoermiddelen.

• Meer veiligheid voor de fietsers
Het nieuwe Koninklijk Besluit kent velomobielen en ligfietsen een veiligere plaats toe op de openbare weg, rekening houdend met hun specifieke kenmerken en in het bijzonder hun beperkte hoogte, die hen minder zichtbaar maakt voor automobilisten. Ze krijgen nu de keuze tussen het fietspad en de weg, daar waar de snelheid beperkt is tot 50 km/u. Gezien deze nieuwe specifieke regels voor ligfietsen en velomobielen hebben deze fietsen nu een eigen definitie.

De fietsers mogen ook gebruik maken van laterale signaleringsmiddelen zoals kleine vlaggetjes of reflecterende strips om hun zichtbaarheid in het verkeer te vergroten en dus hun veiligheid in het verkeer te verhogen.

• Een nieuwe mogelijkheid om de openbare weg in te richten
Een nieuwe wegmarkering is vanaf nu mogelijk wanneer wegbeheerders dit wenselijk achten. Hierdoor kan een centraal rijvak ingericht worden met daarnaast laterale rijvakken voorbehouden aan meer kwetsbare weggebruikers.

Op de zogenaamde “wegen met centraal rijvak” moeten de automobilisten op het centrale rijvak rijden, en dit met aangepaste snelheid. Indien nodig, kunnen ze gebruik maken van de laterale rijvakken om over te steken of in te halen, zonder daarbij de voetgangers, fietsers of andere weggebruikers in gevaar te brengen.

• Parkeerregels voor elektrische voertuigen verduidelijkt
De nieuwe parkeerregels voor elektrische voertuigen zijn ook verduidelijkt. Een voertuig geparkeerd op een plaats voorzien om op te laden moet verplicht aan de laadpaal gekoppeld zijn. Het parkeren is beperkt tot de duurtijd van het opladen om voldoende rotatie bij de oplaadpunten te verzekeren.

Let op, een voertuig dat oplaadt, wordt beschouwd als een geparkeerd voertuig. De bestuurder ervan moet aan de normale parkeerregels voldoen (parkeerschijf in de blauwe zones, ticket in de betalende zones,..).

Meer info: www.wegcode.be
Georges Gilkinet, federaal Minister van Mobiliteit: “De wereld verandert razendsnel en de manier waarop we ons verplaatsen ook. We moeten die veranderingen aanmoedigen en meer mensen overtuigen om zich actief te verplaatsen en te kiezen voor openbaar vervoer en emissievrij mobiliteit. We voeren op 1 oktober een aantal nieuwe verkeersregels in om de Wegcode eigentijdser te maken. Daarmee komt er een beter evenwicht voor de verschillende weggebruikers: actieve en kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers krijgen meer rechten en meer plaats, zodat ze beter beschermd worden.

Beloofde trajectcontroles Pedestraat en Rooselaerstraat komen sneller dan verwacht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Eerder werd reeds aangekondigd dat het globale plan, opgemaakt voor het hele grondgebied, nog twee ANPR snelheidscontroles voorzag. De gemeenteraad van 29 september 2022 keurde beide trajecten (50 km/uur) goed, waardoor deze tegen uiterlijk 30 juni 2023 actief zullen zijn. Dat is 6 maanden vroeger dan eerder beloofd.

De bestaande trajectcontroles tonen ons dat de snelheid effectief verlaagt, wat de veiligheid ten goede komt. Recente snelheidsmetingen en ongevallencijfers tonen aan dat het terecht is om beide trajecten te voorzien van ANPR-trajectcontroles.

De tellussen die op de noord-zuid as geplaatst werden telden het aantal voertuigen, de snelheid en het soort voertuigen.

Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit : “Zo werken we verder aan minder ongevallen, meer veiligheid en leefbaarheid. We streven naar 0% snelheidsovertredingen. Het is dé reden waarom we onze trajectcontroles heel duidelijk aangeven, ook al is dat wettelijk niet verplicht.

Bart Keymolen, eerste schepen : “Men merkt het als bestuurder niet, maar hardrijders veroorzaken meer lawaai en trillingen waardoor de rust aanzienlijk wordt verstoord. De relatie tussen snelheid en trillingen/lawaai is immers ook exponentieel. Een lagere snelheid verbetert dus effectief ook de leefbaarheid van omwonenden en voorbijgangers. Verder zullen we, los van de trajectcontroles, ook de bovenbouw van de Pedestraat vernieuwen.

Jan Desmeth, burgemeester : “Ook deze ANPR camera’s zullen gebruikt worden in de strijd tegen kleine en grote criminaliteit door onze interventie-, scorpio- en recherchediensten van onze politiezone. Onze politiezone boekt mooie resultaten als het gaat over de ophelderingsgraad van criminele feiten. In de eerste plaats is dit het werk van gemotiveerde inspecteurs, maar moderne middelen maken hun werk efficiënter en doeltreffender.”

Meer verkeer door Rooselaerstraat sinds zone 30 aan de Rink.
De vraag naar een trajectcontrole op de Rooselaerstraat kwam ook van de buurtbewoners na het invoeren van de zone 30 aan de Rink.  Zij vreesden hierdoor meer en sneller verkeer door hun straat.
Uit cijfers van een ‘telraam’ (indicatief) op de Rooselaerstraat blijkt dat van 1-28 september 2022 er dit jaar +28.254  of +24,4% meer wagens reden door de straat dan dezelfde periode vorig jaar en dat 20,98% van die wagens er meer dan 50km/uur reden volgens het telraam.

Vanaf nu tijdelijke kleinere parking wilgenhofsite tijdens bouwwerken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze namiddag werd de parking op de Wilgenhofsite verkleind tot de tijdelijke parking van 52 plaatsen die gebruikt kan worden gedurende de bouw van het kinderdagverblijf en het lokaal dienstencentrum.
Ouders en grootouders die hun kinderen/kleinkinderen met de wagen naar Den Top of Don Bosco brengen en/of ophalen houden hier best rekening mee!

Dit zal een impact hebben op het verkeer in de schoolomgeving. Daarom zullen tijdens de eerste dagen de politie, gemeenschapswachten en gemachtigd opzichters aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Een tijdelijke kiss&ride-zone is voorzien ter hoogte van de rotonde met de Jules Sermonstraat, aan de zijde van de Wilgenhofsite. Kinderen en ouders kunnen nog steeds gebruik maken van de verlichte voetgangersoversteekplaats op de H. Vanhouchestraat t.h.v. de Mekingenweg.

De gemeente raadt aan om in de mate van het mogelijke te voet of met de fiets naar school te komen. Een fietsenparking is voorzien in de Mekingenweg. Wie met de wagen komt kan ook gebruik maken van parkings in de wijdere omgeving, zoals parking Coloma en gemeentehuis.

Morgen na de ochtendspits plaatst de aannemer rondom de toekomstige werf nadarhekkens en kunnen de funderingswerken beginnen die ongeveer een maand zullen duren.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Zie ook ons artikel + video van 22/09/2022 – infoavond toekomstige werf Wilgenhofsite

Timing werken:
• 29 september 2022 start van de werken (= gebouwen)
• 1 juli 2023: start aanleg nieuwe parking met 100 plaatsen
• 24 augustus 2023: nieuwe parking klaar
• 21 december 2023: voorlopige oplevering
• februari / maart 2024: ingebruikname kinderdagverblijf
• mei / juni: ingebruikname lokaal dienstencentrum

Kinderen AMB Vlezenbeek leren over gevaren dode hoek dankzij KWB Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – KWB brengt het gevaar van een dodehoekongeval naar voor in de week van de mobiliteit.
De kinderen van de Ave-Maria basisschool konden op het Gemeenteplein van Vlezenbeek meer leren over de gevaren van de dode hoek ahv verschillende opgestelde voertuigen. Om goed te kunnen illustreren dat een dode hoek niet enkel geldt voor een vrachtwagen of een bus maar voor alle types van voertuigen. De bestuurders gaven met kennis van zaken de dode hoek van hun voertuig aan en wezen op de gevaren ervan.

André Van Lathem, voorzitter KWB: “Onze KWB Vlezenbeek is een boeiende gezinsvereniging, met een veelzijdigheid aan activiteiten zoals het dorpscafé iedere 3 de zondag van de maand, uitstappen, wandelingen, en zo verder. Maar naast ontspanning hebben wij ook aandacht voor maatschappelijke zaken: onze energiefactuur, kinderen, werkomgeving, …..
Onder onze leden zijn ook vrachtwagenchauffeurs en chauffeurs van andere voertuigen die dikwijls vaststellen hoe vanuit een verdoken hoek, kinderen of fietsers tevoorschijn komen aan hun rijdend voertuig en versteld staan van bijna ongeluk of erger! Zo is bij ons het idee ontstaan om een steentje bij te kunnen dragen in de Week van de Mobiliteit. Met de steun van Ave-Maria basisschool, het gemeentebestuur, politie Zennevallei en enkele firma’s werd dit mogelijk gemaakt.”

An Speeckaert, schepen van onderwijs: “Wij willen zoveel mogelijk inwoners motiveren om met de fiets of te voet naar school te komen en de gemeente engageert zich dan ook om meer in te zetten op verkeersveilige schoolomgevingen. In dat kader kunnen wij dit initiatief alleen maar toejuichen omdat kinderen op deze manier bewust worden gemaakt van de gevaren van de dode hoek in het verkeer.

Olivier Huygens, schepen van mobiliteit en verkeer: “We moedigen jongeren graag aan om zich zo veel mogelijk te voet of met de fiets te verplaatsen. Niettegenstaande hebben ze vaak onvoldoende ervaring om een gevaar in te schatten. Door educatie op school en thuis wordt hen geleerd hoe ze zich veilig moeten gedragen in het verkeer. Daarom kunnen we een initiatief als dit alleen maar aanmoedigen. We realiseren veilige schoolomgevingen maar niets gaat boven de praktische beleving met een echte vrachtwagen, waar jongeren zelf ervaren waar ze al dan niet zichtbaar zijn voor vrachtwagenbestuurders.”

Deze slideshow vereist JavaScript.

In de namiddag, tussen 15.30 en 18 uur, kunnen ook de KWB leden en het ruime publiek de gevaren komen vaststellen en vragen stellen aan de instructeurs.
Nadien kan iedereen nog wat napraten en genieten van een verfrissend drankje aan de KWB-stand. En om het plaatje compleet te maken met een mooie daad, kunnen de aanwezigen een plantje voor ‘Kom op tegen Kanker’ kopen aan de FERM-tafel.

Actieplan gedeelde mobiliteit

SINT-PIETERS-LEEUW: – De stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw gaven Autodelen .net de opdracht, in het kader van de klimaatprojecten gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant, om een gezamenlijk actieplan gedeelde mobiliteit uit te werken.

Het doel van het actieplan gedeelde mobiliteit is om concrete maatregelen naar voor te schuiven die ervoor moeten zorgen dat gedeelde mobiliteit naar een hoger niveau wordt getild in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, zowel tegen het einde van de huidige legislatuur in 2024 (korte termijn) als op middellange termijn (2030). Het actieplan vertrekt van de huidige lokale situatie en wil aan de hand van concrete operationele doelstellingen en acties twee centrale doelen bereiken. Deze zijn ambitieus, maar mits de nodige inspanningen zeker haalbaar.

Autodelen in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw
In het najaar van 2020 organiseerden de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een online burgerbevraging over auto- en fietsdelen. Inwoners werden gevraagd naar hun huidige mobiliteitssituatie en hun interesse in (bepaalde vormen van) gedeelde mobiliteit. 90 burgers vulden de bevraging in.
Iets minder dan een derde van de respondenten wil van zodra er een initiatief opstart zeker aan autodelen doen of overweegt het te doen. Ruim een vierde geeft aan dat de kans (zeer) waarschijnlijk is dat ze op termijn aan autodelen zullen doen, wanneer bijvoorbeeld hun huidige (tweede) auto is versleten. Tot slot beantwoordt ongeveer een vierde van de respondenten deze vraag met ‘misschien’, een vijfde geeft aan (waarschijnlijk) niet aan autodelen te doen. De interesse voor autodelen en de bereidheid om hiermee te starten is zeker aanwezig onder een groot deel van de bevraagden.
Inwoners kregen ook de vraag welke vorm van autodelen hen het meeste aanspreekt. De grootste interesse is er duidelijk voor het aanbod van een autodeelorganisatie met een eigen vloot. 64 burgers (79%) willen graag een wagen van een autodeelaanbieder gebruiken. Daarnaast zijn er 28 respondenten (35%) die graag hun eigen wagen willen delen en 27 (33%) die de wagen van andere particulieren willen gebruiken. Er is dus zeker potentieel voor een aanbieder met eigen vloot in beide gemeenten. Daarnaast lijkt het aan te raden om de inwoners die hun eigen wagen wensen te delen te informeren en te ondersteunen.
Ruim de helft van de respondenten geeft te kennen dat ze minstens één keer per week een deelwagen zouden gebruiken, waarvan 12% er zelfs dagelijs een zou nodig hebben. De respondenten zien zich vooral overdag een deelwagen gebruiken, zowel tijdens de week als in het weekend. Qua type wagen gaat de voorkeur uit naar een kleine elektrische wagen (42% geeft aan dergelijk type te willen gebruiken), gevolgd door een grote elektrische wagen (25%) en een kleine conventionele wagen (21%). Voor ongeveer een derde van de respondenten maakt de keuze van het type wagen niet veel uit.
Tot slot werd de inwoners gevraagd wat ze momenteel nog missen om te starten met autodelen. De belangrijkste manco blijkt een concreet aanbod te zijn van deelauto’s in de buurt (72%), gevolgd door informatie over het eventuele aanbod in de buurt (54%) en getuigenissen van mensen met een gelijkaardig profiel die reeds aan autodelen doen (46%). Zeker wat betreft de laatste twee argumenten is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten om voldoende te communiceren naar de burgers over de mogelijkheden en het aanbod van gedeelde mobiliteit in de buurt.

CENTRALE DOELEN:
● Mede door toedoen van auto- en fietsdelen neemt het aantal personenwagens tegen 2024 met 1% af. Dat vertaalt zich enerzijds in minstens 84 deelwagens in de regio9, zowel van een autodeelaanbieder als private gedeelde wagens en anderzijds in een operationeel (particulier) fietsdeelsysteem in elke gemeente. Het gaat om 37 deelwagens in Halle, 21 in Beersel en 26 in Sint-Pieters-Leeuw.
● De helft van de nieuwe deelwagens van aanbieders met een eigen vloot in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zijn elektrisch in 2030.
OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
● Er is een aanspreekpunt voor gedeelde mobiliteit
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw stimuleert de groei van auto- en fietsdelen in de gemeente/stad
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op de installatie van mobipunten
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw gaan voor inclusieve gedeelde mobiliteitsprojecten
● Gedeelde mobiliteit wordt verder geïntegreerd in het parkeerbeleid en bij woningbouwprojecten
● Het gedeeld vervoer is duurzaam
● Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op constante communicatie over gedeelde mobiliteit
● Het bestuur neemt een voorbeeldrol op op het vlak van gedeelde en duurzame mobiliteit
● Er zijn incentives voor mobiliteitsdelers

Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op de installatie van mobipunten

Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zetten in op de installatie van mobipunten.
Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-)functies elkaar ontmoeten.

Mobipunten zijn plaatsen in dorpen of langs openbaar vervoersassen waar men verschillende vervoerswijzen, zoals een bushalte, publieke laadpalen, (elektrische) deelauto’s en deelfietsen of bijkomende voorzieningen, zoals een lockersysteem voor pakjes en real time info over het openbaar vervoer, samen vindt. Gebruikers kunnen er gebruik maken van de voorzieningen en vlot overstappen van het ene op het andere vervoermiddel.

Elk knooppunt van vervoersmogelijkheden, nabij voldoende vervoerspotentieel, komt in aanmerking als mobipunt, mits het beantwoordt aan de nodige prestatie-eisen in functie van de ruimtelijke context.” Aan een mobipunt worden, afhankelijk van de ruimtelijke en vervoerscontext, collectief vervoer, deelwagens, deelfietsen, deelsteps, deelscooters, fietsenstallingen, (carpool)parkeerplaatsen, … aangeboden. Het laat toe om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer en combimobiliteit te faciliteren.

Vlaams minister Lydia Peeters voorziet 104 miljoen euro voor de inrichting van meer dan duizend mobipunten onder de merknaam Hoppin. Binnen het Vlaamse beleidskader basisbereikbaarheid spelen deze Hoppinpunten een cruciale rol.

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw gaan voor inclusieve gedeelde mobiliteitsprojecten
Om de impact van gedeelde mobiliteit ten volle te benutten, is het noodzakelijk dat het ter beschikking staat van zo veel mogelijk doelgroepen. De huidige doelgroep is nog te homogeen (hoger opgeleiden, tweeverdieners, …). Door in te zetten op specifieke projecten kan de doelgroep gevoelig uitgebreid worden. “We denken hierbij aan het delen van rolstoelvriendelijke wagens, het opzetten van een kinderfietsdeelsysteem en het organiseren van innovatieve deelsystemen waarbij bv. een deelwagen kan gereserveerd worden inclusief chauffeur. Deze projecten passen perfect in het kader van basisbereikbaarheid en meer specifiek het vervoer op maat.”

knip in Oudstrijdersstraat

NEGENMANNEKE: – Met de ontsluitingsweg naar de nieuwe Drie Fonteinenbrug, die op zaterdag 9 juni open ging, werd deze week in de Oudstrijdersstraat een knip gerealiseerd tussen de P. Walkiersstraat en de Zuunstraat.

Burgemeester Jan Desmeth: “De nieuwe driefonteinenbrug realiseert een nieuwe verbinding tussen de Bergensesteenweg en de Humaniteitslaan, via de E. Ghijsstraat. De bedrijven ten noorden van Shopping Pajot reden tot op heden via de Oustrijdersstraat naar de Bergensesteenweg. Om deze vrachtwagens voortaan te verplichten om niet langer door de woonwijk de Bergensesteenweg te gebruiken maar dus wel de driefonteinenbrug en de Humaniteitslaan werd – in samenspraak met deze bedrijven – een knip gerealiseerd zodat voortaan leveranciers en eigen vrachtwagens effectief de driefonteinenbrug zouden nemen en de Bergensesteenweg wat ontlast kan worden.”

Zie ook artikel 08/07/2022 – Officiële inhuldiging Drie Fonteinenbrug

Gezamenlijke aanpak rond parkeren Bergensesteenweg in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – De gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw willen samen orde scheppen in het parkeergedrag van voornamelijk zware vrachtwagens langsheen de Bergensesteenweg. Tussen de bocht van Brucom en de Grensstraat stellen beide gemeenten vast dat ze stilaan de bovenregionale parkeerproblemen aan het opvangen zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn.


Olivier Huygens en Kristien Vanhaverbeke, schepenen van Mobiliteit: “We voorzien drie zones waar vrachtwagens maximaal 72 uren kunnen parkeren. Het zijn zones, waar ze geen problemen veroorzaken voor de zichtbaarheid van voertuigen die het perceel moeten verlaten, aangezien er op die drie locaties weilanden bevinden. In alle overige zones zullen enkel gewone voertuigen kunnen parkeren. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid om vrachtwagens een plek te geven vooraleer ze lokaal moeten gaan laden en lossen. De economie moet immers ook blijven draaien. Door de tijd tot 72 uren te beperken vermijden we om de parkeerzone te worden voor internationaal vrachtwagenverkeer. Daarvoor bestaan de parkeerzones langsheen de autosnelwegen.”

De 72 uren regel zorgt er wel voor dat vrachtwagenchauffeurs uit bijvoorbeeld Leeuw en Beersel hun voertuig niet in hun woonwijk moeten parkeren maar deze in het weekend op de Bergensesteenweg kunnen parkeren.

Hugo Vandaele en Jan Desmeth, burgemeesters: “De nodige afspraken voor handhaving werden gemaakt met onze politiezone Zennevallei en beide gemeentelijke diensten van gemeenschapswachters. De eerste week zal er geïnformeerd en gesensibiliseerd worden. Nadien zal er effectief gehandhaafd worden. Wij nemen ons deel van de verantwoordelijkheid met de drie afgebakende zones voor vrachtwagens, maar willen niet de parkeerplaats worden voor internationaal transitverkeer.”

Volgende fases werken Bergensesteenweg starten begin augustus

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf begin augustus 2022 wordt er opnieuw gewerkt op de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. Het Agentschap Wegen en Verkeer start met de volgende fases van de grote herinrichting van de Bergensesteenweg. Om de aangelanden en handelszaken langs de projectzones te informeren over de geplande werken was er vanavond een doorlopende infomarkt in Zonnig Leven.

Verneem meer over de werken in onderstaande video:

Werken vanaf dinsdag 2 augustus 2022
• Dinsdag 2 augustus start de aannemer op het stuk tussen de kruispunten van de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstaat, over een afstand van ongeveer 200 meter.
Hier komt een gescheiden riolering en worden er nieuwe fietspaden en brede voetpaden aangelegd. Aan beide kanten van de weg komt ook een parkeerstrook met groenvakken. Om plaats te maken voor de fiets- en voetpaden, wordt het aantal rijstroken voor de auto’s in de toekomst teruggebracht naar één in elke richting, in plaats van twee.
Fase 2:
Waar? Bergensesteenweg tussen kruispunten Ruisbroeksesteenweg en Burgemeesterstraat
Wanneer? Begin augustus 2022 – eind juni 2023
– Autoverkeer mogelijk in beide richtingen over versmalde rijstroken
– Toegang naar Burgemeesterstraat afgesloten
– De Ruisbroeksesteenweg kan je enkel inrijden komende van Halle, uitrijden is verplicht naar rechts (richting Brussel)

• Een week later, vanaf maandag 9 augustus, start ook Farys iets verderop op de Bergensesteenweg met de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding.
Waar? Tussen kruispunten Groot Bijgaardenstraat en Edward De Baerdemaekerstraat
Wanneer? Begin augustus – eind november 2022
– Verkeer op Bergensesteenweg over 1 rijstrook in beide richtingen
– Rijweg oversteken niet mogelijk (rechts in – rechts uit voor omwonenden en handelszaken langs de werfzone)
– Keerpunten verderop de Bergensesteenweg om op andere rijrichting te geraken.

• In een andere werfzone, in de Jan Vanderstraetenstaat, wordt er nieuwe, gescheiden riolering aangelegd onder de rijweg.
Fase 3:
Waar? Jan Vanderstraetenstraat
Wanneer? begin september – begin november 2022
– Jan Vanderstraetenstraat afgesloten tussen Bergensesteenweg en Wilderkasteellaan

Fase X
Waar? Zijkant Shopping Pajot
Wanneer? twee maanden werk tussen september 2022 en december 2023 (timing nog te bepalen)
– Weinig tot geen hinder voor het verkeer

Bergensesteenweg blijft open in beide richtingen
De werken worden zo georganiseerd dat er altijd verkeer in beide richtingen mogelijk blijft op de Bergensesteenweg. Ter hoogte van de werken moet het verkeer in beide richtingen wel over één rijstrook en geldt er een snelheidsbeperking.

Maak kennis met omgevingsmanager Jonas
Wegen en Verkeer, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Aquafin willen iedereen graag zo goed mogelijk informeren over het project, de werken en de bijkomende hinder. Daarom stelden ze voor dit project Jonas Bervoets als omgevingsmanager aan. Jonas helpt je graag verder bij vragen over de herinrichting van de Bergensesteenweg en met specifieke vragen over bereikbaarheid en hinder tijdens de werken. Je kan hem contacteren via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of 0472 18 53 21.
Vanaf augustus is er ook een wekelijks spreekuur in de werfkeet in de Frans Baesstraat.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Intergemeentelijk actieplan zet in op gedeelde mobiliteit

ZENNEVALLEI: – Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw komen samen met een intergemeentelijk actieplan rond gedeelde mobiliteit. Het doel? Auto- en fietsdelen integreren om zo de ecologische en ruimtelijke voetafdruk te verkleinen.

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw willen met een intergemeentelijk actieplan concrete maatregelen naar voren schuiven om de bevolking vertrouwd te maken met gedeelde mobiliteit.

Burgers die meestappen in het systeem van gedeelde mobiliteit zorgen voor een meer leefbare omgeving. Er komt plaats vrij voor fietsers, sociale verbindingen ontstaan in delende buurten en er is een vlottere verkeersdoorstroming. Bovendien is gedeelde mobiliteit inclusief. Gedeelde mobiliteit biedt kansen om basisbereikbaarheid voor iedereen in de praktijk te brengen.

Ambitieuze doelstellingen
Het actieplan spitst zich toe op twee centrale doelen. Eerst en vooral gaan de drie gemeenten voor een afname van het aantal personenwagens tegen 2024 met 1 procent dankzij auto- en fietsdelen. Er komen 37 deelwagens in Halle, 21 in Beersel en 26 in Sint-Pieters-Leeuw, en daarbovenop ook een fietsdeelsysteem in elke gemeente. Ten tweede moet de helft van de nieuwe deelwagens van aanbieders met een eigen vloot in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw elektrisch zijn in 2030. Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw gaan ook werk maken van een aanspreekpunt rond gedeelde mobiliteit en de installatie van hoppinpunten waar je kan snel en gemakkelijk kan overstappen op het openbaar vervoer.

Het actieplan bouwt verder op bestaande klimaatambities van Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. De drie lokale overheden werken op dit moment aan een nieuw gezamenlijk Klimaatactieplan.

Vanaf 9 mei 2022 zal ook trajectcontrole op de Brabantsebaan – Noord – operationeel zijn

2022-03-09-ANPR_Georges-Wittouckstraat_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 28 maart 2022 werden 4 van de 5 trajectcontroles van 50 km/u in werking gesteld.
De 5de trajectcontrole, die op de Brabantsebaan van de Baasbergstraat tot de rotonde richting Gaasbeek, werd nog niet opgestart omdat er nog een technische aanpassing moest worden doorgevoerd.
De gemeenteraad van donderdag 28 april 2022 keurde de aanpassing goed zodat de trajectcontrole effectief operationeel is vanaf maandag 9 mei 2022.

De sanctionerend ambtenaar van Haviland gaf op dezelfde dag, op 28 maart 2022, aan dat er zich een onregelmatigheid voordoet bij het opmaken van de GAS-boetes, omdat op het traject het snelheidsregime van 50 km/uur via twee verschillende regimes (bebouwde kom en C43 50 km/uur) wordt aangegeven. Enerzijds bevindt een deel van het traject zich in een zone bebouwde kom, aangeduid met het verkeersbord “bebouwde kom” en anderzijds een deel in een zone 50 km/u aangeduid door het verkeersbord “maximum 50 km/u”. Het gaat om één snelheidsregime en toch is de boete verschillend binnen en buiten de bebouwde kom.
De trajectcontrole werd dan ook onmiddellijk buiten werking gesteld zodat er geen enkele overtreding kon worden vastgesteld.

2022-04-28-aankondiging-trajectcontrole-Brabantsebaan-NoordOlivier Huygens, schepen van Mobiliteit: “Om alle discussies in eventuele verweerschriften te vermijden, besliste de gemeenteraad van 28 april 2022 om de maximale toegelaten snelheid over het volledige traject af te dwingen via de borden “50km/uur” en de bebouwde kom telkens en onmiddellijk te laten starten als je de zijstraten van de Brabantsebaan neemt. We maakten ook van deze gelegenheid gebruik om van de wijk “Hazeveld” een zone 30 km/u te maken.”

Op zich wijzigt er dus voor de weggebruikers niets op vlak van de toegelaten maximum snelheid op de Brabantsebaan.

2022-03-23-ANPR_sjabloom-trajectcontrole-50km_op-straat-geschilderdJan Desmeth, burgemeester: “Om de veiligheid en de leefbaarheid in Sint-Pieters-Leeuw te verhogen, kozen we ervoor om 8 extra snelheidstrajectcontroles in te voeren.
Onze communicatiecampagne, de grote borden langsheen de weg, de geverfde sjablonen op de rijweg, enzovoort hebben ervoor gezorgd dat de eerste week het aantal overtreders al gehalveerd is ten opzichte van de week voordien. Hierdoor hadden we al vanaf de eerste dag (28 maart 2022) slechts 1,10 % overtreders.

Het sjabloon met het symbool van ‘trajectcontrole’ bestaat niet eens. Onze werkmannen hebben dat sjabloon zelf gemaakt om het vervolgens zelf aan te brengen op de rijweg en dit omdat we maximaal overtredingen en PV’s willen voorkomen.

traject van de Eugène Ghijsstraat en de Drie Fonteinenstraat wordt hoofdweg naar Drie Fonteinenbrug

SINT-PIETERS-LEEUW: – De bouw van de Drie Fonteinenbrug over het Kanaal, die zal zorgen voor een vlottere ontsluiting van de bedrijvenzone op de linkeroever van het kanaal, richting E19 zit in een laatste fase. In Negenmanneke zal het traject van de Eugène Ghijsstraat en de Drie Fonteinenstraat voortaan de hoofdweg vormen naar de brug. Om deze reden zullen we de voorrangsregeling wijzigen.

 

Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit: “Via diezelfde brug zullen ook fietsers rechtstreeks kunnen aansluiten op de fietssnelweg F20. Daarom zullen we het fietspad aanpassen zodat ook zij zich veilig naar de brug kunnen begeven. Elke vrachtwagen, die we zo van de Bergensesteenweg kunnen halen, helpt om een vlottere doorstroming te krijgen op de Bergensesteenweg.”

Burgerbevraging vrachtverkeer en (fiets)parkeren

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan van Sint-Pieters-Leeuw organiseert het gemeentebestuur een burgerbevraging over de onderwerpen ‘vrachtverkeer en (fiets)parkeren‘. De kansen en knelpunten die aangereikt worden door de bewoners worden meegenomen als bijkomende input voor het nieuwe mobiliteitsplan.

Een mobiliteitsplan geeft een integrale visie op het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Het heeft een tijdshorizon van 10 jaar en beschrijft waar het lokaal bestuur naartoe wil op het vlak van mobiliteit. De dagelijkse werking wordt ook afgetoetst aan dit plan.

Het mobiliteitsplan van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw dateert van 2012. Tot voor kort werden gemeenten met een mobiliteitsplan ouder van 5 jaar door de Vlaamse overheid verplicht om hun mobiliteitsplan te toetsen aan de actualiteitswaarde. Dit plan is namelijk geen vaststaand gegeven: visies wijzigen, prioriteiten veranderen en nieuwe mobiliteitsthema’s doen hun intrede.

In 2017 besliste de gemeente dan ook een sneltoets op te maken om het mobiliteitsplan te evalueren. Tijdens de GBC van 5 februari 2018 was er consensus om te kiezen voor het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. Dit betekent dat het bestaande mobiliteitsplan zal worden aangevuld met bepaalde relevante mobiliteitsthema’s, andere thema’s worden verder uitgewerkt. De volgende thema’s zijn geselecteerd:
• vrachtroutes;
• verkeersafwikkeling tussen N6 en N266;
• parkeren in stedelijk gebied;
• schoolomgevingen;
• minderbordenpolitiek;
• basisbereikbaarheid.
Na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure werd studiebureau Arcadis in juni 2019 aangesteld om het lokaal bestuur te begeleiden bij de herziening van het mobiliteitsplan. In een eerste fase maakten zij een verkenningsnota op. Die beschrijft de wijzigingen in de planningscontext t.o.v. het voorgaande mobiliteitsplan en het onderzoekopzet voor verdere uitwerking van de thema’s. Momenteel wordt de uitwerkingsfase afgerond waarin het nodige onderzoek wordt verricht. Er loopt een parkeeronderzoek in de verstedelijkte dorpen Negenmanneke en Zuun. Het doel is om in een laatste fase te komen tot een nieuw beleidsplan.

Via participatie wil het bestuur ook burgers de gelegenheid geven om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren. De kansen en knelpunten die jullie aanreiken worden meegenomen als bijkomende input voor het mobiliteitsplan.
Omtrent openbaar vervoer en schoolomgevingen werd reeds een bevraging gehouden in december 2020 en mei 2021.
Nu willen we jullie graag bevragen over de onderwerpen vrachtverkeer en (fiets)parkeren. Help jij ons mee?
Vul dan de bevraging in via: leeuwdenktmee.be/mobiliteit

Veiligheid en leefbaarheid centraal in doortocht Rink en Noord-Zuid-as

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de commissie van donderdag 10 februari 2022 stelde het gemeentebestuur haar plannen voor rond de doortocht in het centrum aan de Rink. In juni 2021 had ze haar intenties bekend gemaakt op een digitale infoavond ( zie artikel 14/06/21 – klik hier). De afgelopen maanden konden inwoners hun mening en suggesties doorgeven tijdens de inspraakperiode.

Jan Desmeth, burgemeester: “Dit plan met concrete en realistische acties zal leiden naar een verhoogde veiligheid en een verhoogde leefbaarheid en houdt rekening met een aantal bekommernissen, die ons tijdens de inspraakronde bereikten. Als lokale overheid nemen we verschillende maatregelen en zullen we deze goed en veelvuldig communiceren.”

Het plan heeft de volgende krachtlijnen:
Doortocht Rink – Van Houchestraat
• Zone 30 doorheen centrum en langsheen de scholen.
• Trajectcontrole vanaf 1 juni 2022.
• Fietssuggestiestroken en volwaardige voetpaden.
• Afspraken met De Lijn rond versneld omschakelen naar hybride en niet inhalen van de fietsers doorheen het centrum.
• Plein-gevoel ter hoogte van huidige bibliotheek.
• Knippen van Kastanjedreef (uitgang Rink) en Sint-Sebastiaanstraat (ingang Galgstraat).
Noord-Zuid-as
• Alternerende trajectcontrole op het traject van Lotstraat tot Juwet door Rooselaerstraat en Pedestraat te voorzien van ANPR-trajectcontrole 50 km/uur (in de loop van 2023).
• Nieuw wegdek Pedestraat.
• Twee bijkomende zebrapaden Pedestraat.

Olivier Huygens, schepen van mobiliteit: “Onze topprioriteit is het verhogen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de leefbaarheid. Via een inspraaktraject werden ons een aantal bekommernissen aangereikt. Het eindresultaat is een plan met een volwaardige en evenwichtige plaats voor iedere weggebruiker en een verbeterde leefbaarheid. Het invoeren van een continue snelheidshandhaving en enkele infrastructurele ingrepen moeten het veilig en aangenaam maken voor iedereen.”

Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken: “Elke weggebruiker de mogelijkheid bieden om zich veilig en comfortabel te verplaatsen, zonder dat de omwonenden er hinder van ondervinden is een hele uitdaging. Een goed uitgeruste weginfrastructuur is hierbij cruciaal. Los van ons regulier onderhoudsprogramma voorzien we in deze studie extra investeringen. Cruciale investeringen om een gematigde snelheid te kunnen handhaven, maar ook aanpassingen aan het wegdek en openbaar domein om de leefkwaliteit in de omgeving van deze hoofdas te verbeteren.”