Kreperlaan in Negenmanneke wordt klaargemaakt voor de toekomst

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerNEGENMANNEKE: – De gemeenteraad van donderdag 30 november 2017 keurde het bestek goed om in 2018/2019 de Kreperlaan te voorzien van nieuwe rioleringen en een nieuwe aanleg van de straat, zodat deze klaar is voor de toekomst.
Kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget van 2018 ten bedrage van 616.000,00 euro.

2017-11-30-schepen-jan-desmeth-en-schepen-bart-keymolen-aan-kreperlaan
Zowel waterbeheersings- als rioleringswerken vormen een zeer belangrijk onderdeel in dit dossier. In het verleden werden hier namelijk meerdere inwoners getroffen door wateroverlast.

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Wat ooit een statige laan was, is de laatste jaren een slechte baan die de huidige verkeersstroom niet meer aan kan. De slechte staat van de riool veroorzaakt steeds weerkerende verzakkingen. Om deze belangrijke ontsluitingsweg van de wijk Negenmanneke met aansluiting op het AWV–project t.h.v. de Bergensesteenweg helemaal aan te pakken, voorzien we ruim 1.700.000 euro. Zowel de onder- als de bovenbouw wordt aangepakt. Ook de zwakke weggebruiker krijgt een veilige plaats in het nieuw ontwerp. We voorzien een gescheiden rioolstelsel met grote waterbuffering. Van de VMM kregen we alvast principieel akkoord voor subsidiering.”

Toekomstige inrichting van het Albertplein
2017-11-30-plan_Albertplein_Kreperlaan
Om de verkeersafwikkeling minder complex en veiliger te laten verlopen, wordt ook het Albertplein heringericht met een nieuwe rotonde.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De verbeteringswerken aan de Bergensesteenweg staan op de agenda in 2019/2020. Naast de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur die er zal worden vernieuwd, zal ook de doorstroming (eindelijk) verbeteren.
De Kreperlaan krijgt in deze plannen een belangrijkere functie dan dit nu het geval is. Daarom is het van essentieel belang dat de Kreperlaan vooraf wordt aangepakt. We laten ook onze fietsers en voetgangers niet in de kou staan en voorzien volwaardige voetpaden en fietssuggestiestroken. Het Albertplein wordt zo aangepakt dat vrachtwagens vlotter kunnen draaien, wat op dit moment een reëel probleem is. De Kloosterberg en Bezemstraat zullen bevrijd worden van ongewenst sluipverkeer. Men zal namelijk vanuit de Bezemstraat enkel naar rechts kunnen afdraaien. Het zal nog een aantal jaren vergen om ook de Groot-Bijgaardenstraat, Drie-Fonteinenbrug en de Bergensesteenweg zelf volledig aan te passen. Alle maatregelen die worden doorgevoerd passen in het grotere masterplan Mobiliteit, zodat we stap voor stap de situatie verbeteren voor alle weggebruikers.”

laadpaal welzijnsite Ruisbroek operationeel

RUISBROEK: – In Sint-Pieters-Leeuw staan sinds kort 2 publieke laadpalen voor elektrische wagens. Het eerste exemplaar staat op de OCMW parking in Ruisbroek, Fabriekstraat 1, en wordt vandaag, 16 november 2017, in gebruik genomen. Het tweede exemplaar staat in Vlezenbeek op het gemeenteplein. Tegen 2020 komen er nog vier laadpalen bij. Aan elke laadpaal kunnen twee auto’s tegelijk opladen.


Lucien Wauters, schepen voor Nutsvoorzieningen en Gunther Coppens, schepen voor Milieu en Groen mochten vanmiddag de laadpaal officieel in dienst nemen.

Spreidingsplan publieke laadpalen
Omdat publieke laadpalen een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het werk, hebben de Vlaamse Overheid en netbeheerders Eandis en Infrax samen een spreidingsplan opgemaakt. De plaatsing van de palen wordt over vier jaar gespreid. Dit jaar verschijnen de eerste 750 exemplaren van de in totaal 2.500 nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wagens in Vlaanderen. In elke gemeente komt dit jaar al minstens één laadpaal te staan. Laadpaaloperator Allego zal via een concessie instaan voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen.

2017-11-16-zo-laad-je-onderweg-opWaar wordt meest opgeladen?
Elektrisch laden werkt anders dan traditioneel tanken.
Studies tonen aan dat 70 % van de laadbeurten gebeurt in en rond de privéwoning.
Daarnaast wordt 20 % van de oplaadbehoeften ingevuld door bedrijven die steeds meer laadpunten voorzien voor hun werknemers, bezoekers of klanten om op of bij te laden.
Publieke laadpalen zijn, samen met die in winkel- of sportcentra, aanvullend goed voor de overige 10 %. Ze zijn vooral belangrijk om te kunnen bijladen en afstanden tussen het opladen thuis (of bij bedrijven) te overbruggen. Ten slotte zijn er ook steeds meer snelladers langs snelwegen. Het is de combinatie van alle types laadpunten die elektrisch rijden in Vlaanderen aantrekkelijk en makkelijk moet maken.

Laadpaal op verzoek
Publieke laadpalen zijn ook cruciaal voor wie niet de mogelijkheid heeft in of rond de woning een privé-oplaadpunt te plaatsen. Kun je thuis niet opladen en is er geen (of onvoldoende) publieke laadinfrastructuur in je buurt? Dan kun je, vandaag reeds, kosteloos de plaatsing van een publieke laadpaal in je buurt aanvragen via netbeheerder Eandis:www.eandis.be/laadpaal-aanvragen
Het opladen zelf gebeurt tegen betaling, op dezelfde manier als bij de andere 2.500 publieke laadpalen.

Wat verwacht de elektrische rijder?
Eenvoudig opladen aan een marktconform laadtarief is alvast een manier om drempels weg te werken. Er zijn vandaag al heel wat aanbieders van laadkaarten. Bedoeling is dat de meeste bestaande kaarten toegang krijgen tot de 2.500 publieke laadpalen. Interoperabiliteit heet dat.

Deze diashow vereist JavaScript.

Nieuwe verkeersgeleider op Pedestraat wordt verwijderd

2017-09-26-pedestraat2VLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur heeft beslist het paaltje op de Pedestraat te laten wegnemen (zie artikel 27/09). De aannemer is vandaag reeds gestart met het verwijderen van het blok.
De straatmarkering om aan te geven dat fietsers op de rijbaan komen blijft behouden.

Reactie van schepenen Bart Keymolen en Jan Desmeth, bevoegd voor Openbare Werken en Mobiliteit: “De doelstelling van het paaltje bestond erin om rugdekking te voorzien voor fietsers, die er van het gescheiden fietspad op fietssuggestiestroken op de rijweg moeten komen. De aannemer heeft het paaltje niet gelijktijdig met de straatmarkeringen aangebracht. We merken echter dat het systeem op die locatie niet werkt. We laten het daarom verwijderen en werken enkel met de straatmarkeringen om aan te geven dat op die plek de fietser op de weg komt.
Het is de taak van het bestuur om haar verantwoordelijkheid te nemen wanneer blijkt dat bij uitvoering van een ontwerp de praktijk en de theorie niet stroken. Als iets niet blijkt te werken, moeten we de moed hebben dit ook toe te geven en bij te sturen.”

nieuwe verkeersgeleider op Pedestraat ten behoeve van fietsers

VLEZENBEEK: – Op de sociale media is het reeds een druk besproken onderwerp, de nieuwe verkeersgeleider op de Pedestraat. Velen vragen zich af waarom de gemeente deze hier plaatste er is ook al iemand tegen het verkeersbord gereden.


Bart Keymolen, Schepen van Openbare Werken en Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit lichten toe:
2017-09-27-fietsstrookHet komt op dit moment inderdaad raar over en wij begrijpen dat de mensen met deze vraag zitten.
De aannemer heeft niet alles in één keer uitgevoerd waardoor de situatie momenteel “niet voldoende leesbaar is” voor de weggebruiker.
Dat is jammer. We hebben op dinsdag 26/9 aangedrongen dat de ontbrekende wegsignalisatie en wegmarkeringen nu snel worden aangebracht.

Op deze plek zal de fietser van het gescheiden fietspad op de rijweg moeten komen.
Het wegprofiel is te smal om gescheiden fietspaden tot aan het kruispunt door te trekken.
De huidige opstelling zorgt voor de rugdekking van de fietsers en is aangelegd volgens de aanbevelingen van het vademecum fietsvoorzieningen.
De breedte van de rijbaan is dusdanig voorzien om twee voertuigen veilig te laten kruisen, weliswaar met aangepaste snelheid.

De uitvoering en afwerking zal volgende week volgen.
Na drie maanden zal de situatie geëvalueerd worden.”

stap- en trapweek in Sint-Lutgardisschool

ZUUN: – In de Sint-Lutgardis werd de Week van de mobiliteit, de stap- en trapweek,  afgesloten met een denderende “Strapdag”.


Heel wat leerlingen kwamen deze week met de fiets of te voet naar school en vandaag werd zelf de Arthur Quintusstraat ter hoogte van de schoolpoort verkeersvrij gemaakt zodat de leerlingen en kleuters op straat konden spelen.

Directeur, Francis Van Rompaey: “Om deze week op een leuke en opvallende manier te starten hadden we maandag heuse fluodag Iedereen kwam zo ‘opvallend’ mogelijk gekleed naar school. Fluohesjes, fluobandjes, fluoschoenen, fluopetjes …. Fluo Fluo Fluo allover. Je kon er niet naast kijken!

Naar goede gewoonte hebben we de leerlingen deze week ook aangemoedigd om de hele week te voet of met de fiets naar school te komen. We werkten met een stickerkaart wie deze week deelnam krijgt maandag een kleine verrassing.

De klassen van de lagere school kregen ook de opdracht om in de loop van de week zoveel mogelijk leuke slogans te bedenken rond ‘vaker en veiliger stappend en trappend naar school’. Deze slogans werden opgehangen in de dreef aan de school.

Vandaag plande meester Dirk om tijdens de turnuurtjes bij de kleuters aan hun fietsvaardigheden te werken op straat. Zoals je ziet doet hij dat met veel enthousiasme. Ook alle leerlingen van de lagere school kregen een speelmoment op straat die ze zelf konden invullen met verschillende spelletjes,...”

Deze diashow vereist JavaScript.


Strapdag
De kerndoelstelling van de Strapdag is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer verdient permanente aandacht.
De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je kind! De Strapdag zet de leuke aspecten van stappen en trappen op een ludieke manier in de verf. Het organiseren van de actie kan een eerste stap zijn om ouders en kinderen te sensibiliseren en om na te denken over hun mobiliteitsgedrag. Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.

Na school werd iedereen door de gemeente beloond met een ijsje.

Deze diashow vereist JavaScript.

Fietsweek bij Don Bosco nav week van de mobiliteit

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week hield de Don Bosco basisschool een “fietsweek ter gelegenheid van de Leeuwse week van de mobiliteit.


De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil tijdens deze Week van de Mobiliteit dat we met zijn z’n allen mee(r) autominderen. En wie meer stapt, trapt, het openbaar vervoer neemt of de wagen met anderen deelt voelt zich opvallend beter.
De Don Bosco school doopte deze week daarom ook om tot “Fietsweek”.
Voor de actiedag vandaag werd ook de Jules Sermonstraat afgesloten voor het autoverkeer thv de school.

Deze diashow vereist JavaScript.

’t Populiertje doet mee aan Week van de Mobiliteit

ZUUN: – Vandaag was de Jan Vanderstraetenstraat ter hoogte van de Gemeentelijke basisschool ’t Populiertje afgesloten voor het verkeer ter gelegenheid van de “Week van de Mobiliteit”.
2017-09-21-weekMobiliteit_Populiertje (7)
Alle klassen hadden hierdoor de mogelijkheid om eens op straat te spelen. De juffen van het 5de leerjaar merkten bij hun leerlingen dat ze veel actiever aan het spelen waren dan op de speelplaats.

Deze diashow vereist JavaScript.

Week van de Mobiliteit aan schoolpoort Wegwijzer

RUISBROEK: – Voor de “Week van de Mobiliteit” organiseren alle Leeuwse scholen een actiedag aan hun schoolpoort. Vandaag was dit oa. zo aan De Wegwijzer in Ruisbroek. De Schoolstraat was vandaag ter hoogte van de schoolpoort verkeersvrij en omgetoverd tot een echte speelstraat.


Alle ouders en leerlingen werden vorige week via een flyer aangemoedigd om deze week en speciaal vandaag te voet of met de fiets naar school te komen. Aan de oproep werd massaal gevolg gegeven.
Als beloning kreeg daarom iedereen na schooltijd een ijsje aangeboden van het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur en de school hopen nu dat verschillende gezinnen de smaak te pakken hebben en hun verplaatsing naar de school in de toekomst ook te voet of met de fiets blijven doen.

Deze diashow vereist JavaScript.

18-22 september 2017 – originele actie aan de scholen tijdens de week van de mobiliteit

SINT-PIETERS-LEEUW: – In Sint-Pieters-Leeuw zal de omgeving van iedere basisschool volgende week, 16 -22 september 2017, één dag een beetje autovrij worden. Deze actie kadert in een sensibiliseringscampagne van het gemeentebestuur tijdens de ‘Week van de Mobiliteit’ en verloopt in nauwe samenwerking met de politie en de negen basisscholen.
2017-09-12-aankondiging_weekvandemobiliteit_01
Jan Desmeth, Schepen voor Mobiliteit : “Elke dag zal de omgeving van twee scholen een beetje autovrij worden gemaakt. Zo willen we zowel de kinderen als de ouders eens laten ervaren wat het betekent om aan de schoolpoort een rustige autovrije zone te hebben. Bijvoorbeeld hier aan de Sint-Lutgardisschool zal vrijdag 22 september 45 minuten voor en na de school de Arthur Quintusstraat afgesloten worden. In elke school en bij de buurtbewoners zullen flyers uitgedeeld worden om hen over deze actie te informeren.
Wanneer eenieder denkt op veilig te spelen door zijn kind pal voor de schoolpoort te laten uitstappen, creëren we net een algemene onveiligheid voor iedereen. Daarom willen we de ouders en kinderen aanmoedigen om ook eens te voet of met de fiets te komen. Kom je toch met de auto, dan vragen we om deze voor één dag wat verderop te parkeren en de laatste 100-en meters te voet af te leggen. Bij het einde van de schoolbel maken we er een gezellig moment van en kan elk kind aan een standje zijn twee bonnetjes gratis omruilen voor twee verrassingen. Eentje voor zichzelf en eentje voor mama, papa, opa of oma.

De planning ziet er als volgt uit:
– Maandag 18 september 2017: Sint-Stevensschool en Jan Ruusbroecschool
– Dinsdag 19 september 2017: Wegwijzer en Den Top
– Woensdag 20 september 2017: Ave Maria Basisschool
– Donderdag 21 september 2017: ’t Populierte en de Groene Parel
– Vrijdag 22 september 2017: Sint-Lutgardisschool en Don Boscoschool

Nultolerantie voor foutief en hinderlijk parkeren
Naast deze sensibiliseringsactie met een ludiek slot blijven zowel de gemeenschapswachten als de politie regelmatig controles uitvoeren bij het begin en einde van de schooltijd. Zij hanteren een nultolerantie in de schoolomgeving voor foutief en hinderlijk parkeren (bijvoorbeeld op het voet- of zebrapad staan, parkeren op de Kiss&Ride-zone, …).

Iedereen dient zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen
Directeur Francis Van Rompaey van de Sint-Lutgardisschool : “Elke avond als de schooldag erop zit hou ik mijn hart vast dat er niets gebeurt. Je ziet hier dan in de Arthur Quintusstraat verscheidene verkeersonveilige situaties door gehaaste chauffeurs.
Geen veilige school zonder een veilige schoolomgeving. Laat dat nu net iets zijn waar alle ouders zelf kunnen voor zorgen. .”

Gunther Coppens, Schepen voor Onderwijs: “Op school leren we onze kinderen om respectvol met elkaar om te gaan en verantwoordelijkheid op te nemen, ook in het verkeer zijn dit twee waarden die centraal staan. Daarom willen we met dit initiatief op een positieve manier meer veiligheid aan onze scholen proberen ingang te laten vinden.”


De Octopus-paal staat symbool voor een veilige en kindvriendelijke woon-school omgeving.
In samenspraak met de directies wordt aan elke school ook een Octopuspaal geplaatst om de herkenbaarheid voor de weggebruiker te bevorderen. Je ziet ze overal in Vlaanderen staan, ook in onze omliggende gemeenten. In Sint-Pieters-Leeuw stonden er nog geen. De eerste paal werd nu reeds geplaatst aan de Sint-Lutgardisschool. De rest volgt op korte termijn.
De kleurrijke Octopuspalen sensibiliseren weggebruikers rond zone 30 en accentueren de schoolomgeving of –ingang.

Schoolbereikbaarheidskaarten geven de meest veilige schoolroutes aan van de Leeuwse scholen
De schoolbereikbaarheidskaart is een duidelijk, overzichtelijk plan dat de meest veilige schoolroutes aangeeft. De knelpunten op de schoolroutes en in de schoolomgeving worden aangegeven, alsook welke wegen al dan niet geschikt zijn om veilig naar school te fietsen of te voet naar school te gaan. De schoolkinderen kunnen de schoolroutes dus op ieder moment inoefenen.
Bekijk de 9 kaarten via volgende link: www.sint-pieters-leeuw.be/wonen-bouwen/mobiliteit-verkeer/scholen/schoolbereikbaarheidskaarten

Gemeente wil een veiligere en mooiere omgeving aan de Rink

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de omgeving van de Rink te verbeteren besliste het gemeentebestuur donderdagavond een aantal maatregelen door te voeren.
De dienst Mobiliteit voerde in februari 2017 een beperkt parkeeronderzoek uit om de bezettingsgraad en parkeerduur rond de Rink en in de omliggende straten in kaart te brengen. Later, in de maand mei, werd een verkeerscirculatie-onderzoek uitgevoerd.
De resultaten van de onderzoeken geven aan dat te veel wagens die geparkeerd staan langs de Rink meer dan 2 uur blijven staan, dikwijls een volledige werkdag. Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat de verkeersstroom in de René Balléstraat overwegend van de Topstraat richting de Jules Sermonstraat gaat, zowel in de ochtend- als avondspits.
2017-06-29-De-Rink_tijdelijk-parkeren
2017-06-28-verkeerssituatie Rink - Jan Desmeth en Bart Keymolen- gedeelte Rink - vanaf november 2017 blauwe zoneAanvullende verkeersmaatregelen
Naar aanleiding van de resultaten zal er een beperkte blauwe zone worden ingevoerd, zodat klanten en bezoekers van het centrum makkelijker een vrije parkeerplaats kunnen vinden. Deze zone telt 19
parkeerplaatsen rond de Rink. Van 9 tot 18 uur zal men er maximaal 2 uur kunnen parkeren mits het plaatsen van de parkeerschijf.
De huidige 4 parkeerplaatsen met beperkte parkeerduur in de J. Depauwstraat, ter hoogte van de inrit van parking Coloma, worden opgeheven.


Om in te spelen op de verkeersstroom in de René Balléstraat wordt er een beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd richting de Jules Sermonstraat, dit wil zeggen dat fietsers nog steeds in beide richtingen door mogen. Dankzij deze maatregel kunnen en zullen de voetpaden worden verbreed. Tevens wordt er een voetgangersoversteek voorzien in de Jules Sermonstraat.
Aan de kleine Rink, van de René Balléstraat richting Rink, zal er eveneens een beperkt eenrichtingsverkeer worden ingevoerd.
In het verlengde van de Topstraat aan de Rink geldt binnenkort ook eenrichtingsverkeer. Het huidige parkeerverbod zal bijgevolg worden opgeheven.


Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “Dit pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat bezoekers van het handelscentrum en de Rink makkelijker een parkeerplaats vinden. Een combinatie van extra parkeerplaatsen en vervolgens een gedeelte voorbehouden waar we een hogere rotatie nastreven, moeten de belangen van bezoekers, handelaars en bewoners met elkaar verzoenen. De verbeteringswerken aan de Balléstraat en de Sermonstraat moeten dan weer de zwakke weggebruiker ten goede komen met speciale aandacht voor de schoolkinderen.”

 


2017-06-28- verkeerssituatie Rink - Jan Desmeth en Bart Keymolen -smal voetpad- BallestraatPlanning
Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Om de wegenis veiliger in te richten en meer comfort te bieden aan de zwakke weggebruiker, zijn we niet over één nacht ijs gegaan. We hebben ook naar de constructieve visie van de lokale handelaars geluisterd.
De versleten stoepen zullen worden heraangelegd en verbreed, terwijl voor de rijweg nog een voldoende breed profiel overblijft om een vlotte doorgang te verzekeren.
De nieuwe stoep zal aansluiten op de reeds vernieuwde stoep langs de Jules Sermonstraat, waar vervolgens ook het asfalt zal vernieuwd worden.
Om een bijkomend antwoord te bieden aan de parkeerproblematiek, zullen we – het nu onderbenutte – plein achter de kunstacademie optimaal inrichten met 14 parkeerplaatsen.


Landschapsbeheersplan voor de omgeving van de Sint-Pieter en Pauluskerk aan de Rink
In de marge was er op de gemeenteraad donderdagavond ook agendapunt 18:Beheersplan Sint-Pieterskerk en omgeving oorlogsmonument
Het Agentschap Onroerend Erfgoed kende voor de opmaak ervan een onderzoekspremie van 20.000 euro goed op 9 mei 2017. Het landschapsbeheersplan wordt nu na de goedkeuring door de gemeenteraad
aan het Agentschap ter goedkeuring overgemaakt.

Een goede leesbaarheid verbetert de veiligheid

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze week startte het bedrijf TrafiRoad met het aanbrengen, herstellen en vernieuwen van nieuwe straatmarkeringen.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “Voor deze opdracht geven we prioriteit aan het duidelijker markeren van een eerste reeks openbare parkeerplaatsen voor mensen met een handicap (25 plaatsen), het verbeteren van 11 zebrapaden en fietsoversteken en het aanbrengen van 35 grondmarkeringen “blauwe zone”. Nu onze gemeenschapswachten sinds maart 2017 ook het correct gebruik van de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap handhaven, willen we deze plaatsen extra accentueren. Ook zullen we op 35 plaatsen grondmarkeringen op de rijwegen in Ruisbroek en Negenmanneke aanbrengen om aan te duiden dat men zich in een blauwe zone bevindt. De weersomstandigheden lieten het niet toe om deze wegmarkeringen al in februari aan te brengen. Een goede infrastructuur is beter voor de veiligheid en levert een verzorgd straatbeeld op, vandaar dat er werd geïnvesteerd in het vernieuwen van fiets- en voetgangersoversteken in duurzame wegmarkeringen. Hiermee zit het werk er zeker nog niet op! Elk jaar voorzien we een budget om dit blijvend goed te onderhouden.

We vernamen nog dat ook de aangelegde parkeervakken in de J.B. Wautersstraat zullen afgewerkt worden door er de nodige markeringen aan te brengen tussen de reeds geplaatste begin- en eindvakken met openbaar groen. Tenslotte worden de randen van de rijbaan en/of het aangeven van de rijstroken op een 15-tal hoofdwegen hersteld en/of opnieuw aangebracht.

Jos Speeckaert, schepen voor Financiën: “De totale kost van deze opdracht bedraagt 45.000 euro. Goede infrastructuur, correct gebruik ervan, duidelijke aanwijzingen voor de inwoners en gebruikers is belangrijk en draagt bij tot een respectvolle samenleving. Rekening houdend met deze argumenten is deze prijs zeker verantwoord.

Deze diashow vereist JavaScript.

ontwerper aangesteld voor verbeteringen aan de Postweg

VLEZENBEEK: – D+A is door het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw aangesteld als ontwerper voor de herinrichting van de Postweg tussen de gemeentegrens met Anderlecht aan de oostzijde en de rotonde ter hoogte van de Pedestraat en de Vlezenbeeklaan aan de westzijde.
2014-02-28_Postweg-Vlezenbeek

De Postweg maakt deel uit van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk en werd in het mobiliteitsplan geselecteerd als een lokale weg type 2 met als functie verzamelen op woonkern- en wijkniveau en toegang geven als aanvullende functie.

De opdracht voor D+A omvat onder meer het ontwerp van de rijweg, voetpaden, veilige fietspaden, een gescheiden rioleringsstelsel en het aanvragen van subsidies bij de bevoegde instanties voor de aanleg van de fietspaden en rioleringen.

2016-09-07-jan-bartBart Keymolen, schepen voor Openbare Werken:”De riolering onder de postweg is compleet verouderd en kan de huidige stromen niet meer aan. We voorzien een complete vernieuwing van de onderbouw en bijgevolg ook de bovenbouw. Enerzijds willen we een oplossing bieden aan de wateroverlast en anderzijds zullen we een veilige plaats bieden aan de zwakke weggebruiker op deze toch wel druk bereden en belangrijke verkeersader .
Nu de ontwerper gekend is , willen we snel vooruit in dit dossier en hopen we dat de nodige subsidies snel worden vrijgemaakt.”

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit en Verkeer:”We gaan binnenkort de startnota bespreken en afronden om op de Postweg volwaardige, gescheiden en verhoogde eenrichtingsfietspaden aan te leggen. Het betreft het stuk van het centrum tot aan de gewestgrens richting Erasmus.
Zo blijven we investeren in het comfort en de veiligheid van de fietsers.

Minder file op Postweg en Lenniksebaan door tijdelijke verkeerssituatie rotonde Erasmus

VLEZENBEEK: – Sinds 6 maart, de start van bouwfase 1 van de nieuwe metrostelplaats onder de Simonetlaan achter het bestaande metrostation Erasmus, verloopt het verkeer vlotter op de Postweg en Lenniksebaan in de ochtendspits daar de doorstroming op de Erasmus rotonde vlotter verloopt.
2017-03-11-rotonde-Erasmus_Simmonet_werken_01
Dat er plots een vlottere doorstroming is aan de Erasmus rotonde komt oa doordat er nu op het einde van de Postweg een bypass aangelegd werd en tevens doordat het verkeer dat de Brusselse Ring verlaat aan afrit Erasmus en via de Henri Simonetlaan naar de rotonde rijdt dit nu tijdelijk (nog tot 26/09/2017), door de werken, moet doen over één rijstrook. Hierdoor kan het verkeer van de Lenniksebaan en de Postweg makkelijker invoegen.
Heel wat Vlezenbekenaren hopen dat de verbetering op lange termijn kan blijven duren!


zie artikel 22/02/17 – bouwfase 1 ondergrondse metrostelplaats Simonetlaan – Lenniksebaan

Dubbel gebruik stationsparking Ruisbroek

RUISBROEK: – Sinds vandaag – dinsdag 7 maart 2017 – mogen op weekdagen van 7 tot 19 uur uitsluitend personenwagens parkeren op de stationsparking.
Deze maatregel geldt aan beide zijden van het station, alsook aan de parking ter hoogte van het kerkhof.


Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit : “Op werkdagen willen we overdag de parking ter beschikking stellen van de pendelaars. ’s Avonds en in het weekend kan ze een tweede keer nuttig gebruikt worden door buurtbewoners. We zagen dat er overdag bestelwagens en zelfs trekkers van vrachtwagens bleven staan, dit zijn geen pendelaars en dus kan dat niet de bedoeling zijn. Deze maatregel moet tegemoet komen aan de parkeernood van pendelaars zonder te raken aan de parkeerplaatsen voor buurtbewoners buiten de werktijden.

Woensdag 8 maart worden flyers aangebracht onder de ruitenwissers van de voertuigen.
Vanaf donderdag 9 maart 2017 start de handhaving en zullen politie en gemeenschapswachten regelmatig controles uitvoeren.

Jos Speeckaert, schepen voor Personeel: “Onze gemeenschapswachten leveren goed werk in de blauwe zone. Ook deze maatregel kunnen zij – afwisselend met de politie – handhaven ten voordele van het algemeen belang.”

Historisch hoog investeringspeil voor fiets, bus en tram in Vlaanderen

VLAANDEREN: – De investeringsbudgetten voor de fiets en voor het openbaar vervoer stijgen naar een recordhoogte. Vanaf nu tot het eind van de regeerperiode in 2019 wordt er nog 816 miljoen euro geïnvesteerd in openbaar vervoer (+43%) en 300 miljoen euro in de fiets (+25%). Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gezegd bij de voorstelling van het 2de luik van een groot Werkplan in Halle. “We investeren nu, in tijden van besparingen, veel meer in de alternatieven voor de auto dan we vroeger deden in tijden van budgettaire overschotten”.

 

De dreigende stilstand op onze wegen confronteert Vlaanderen met torenhoge uitdagingen. Vanaf nu tot het eind van de legislatuur wordt er nog 5,8 miljard euro geïnvesteerd in mobiliteitsprojecten. Het leeuwendeel (3,4 miljard euro) gaat naar de alternatieven voor de (vracht)wagen: de waterweg, de fiets en het openbaar vervoer. Vorige week werd een 1ste luik van het Werkplan voorgesteld. Nu heeft Weyts ook tekst en uitleg gegeven bij het 2de luik van zijn Werkplan, dat focust op fiets en openbaar vervoer. Weyts: “We willen de alternatieven voor de file nog verleidelijker maken”.
Openbaar vervoer
Nergens stijgen de investeringsbudgetten zo sterk als in het openbaar vervoer (+43% in 2017 t.o.v. 2015). Vanaf nu tot het einde van de regeerperiode wordt er nog 816 miljoen euro geïnvesteerd bij het openbaar vervoer. In de volledige regeerperiode (2014-2019) zal Vlaanderen zo 1,2 miljard euro geïnvesteerd hebben in het openbaar vervoer: het is de eerste keer ooit dat de magische kaap van het miljard in één regeerperiode overschreden wordt. “Er wordt altijd gezegd dat De Lijn moet besparen, maar er is bespaard op eigen werking”, zegt Weyts. “Het aanbod voor de reizigers wordt daarentegen verbeterd én uitgebreid”.
De Lijn investeert fors in nieuw rollend materieel. Deze regeerperiode bestellen we 700 gloednieuwe bussen en wel 138 nieuwe trams. Er wordt gewerkt aan nieuwe verbindingen. Denk maar aan de Noorderlijn in Antwerpen, het Brabantnet of het Spartacusproject in Limburg. Er wordt ook stevig geïnvesteerd in vlotte overstapmogelijkheden tussen auto, fiets, trein en bus. Het comfort van de reizigers wordt verder versterkt door halte-aankondiging, realtime informatie en het nieuwe MOBIB-systeem dat alle abonnementen en tickets samenbrengt op één handige kaart. Weyts: “Het openbaar vervoer wordt aantrekkelijker om nog meer reizigers te kunnen verleiden”.


Fiets
Het investeringsbudget voor de fiets stijgt met een kwart (+25% in 2017 t.o.v. 2015). Vanaf nu tot het einde van de regeerperiode in 2019 wordt vanuit Vlaanderen nog 300 miljoen euro geïnvesteerd. De magische kaap van de 100 miljoen, die in het verleden altijd onbereikbaar leek, moet zo jaar na jaar gerond worden. Weyts mikt op kwalitatieve investeringen, die een echt verschil maken. De focus ligt op 80 nieuwe fietssnelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken van ‘missing links’, die dikwijls het gevolg zijn van echte barrières zoals gewestwegen of autosnelwegen. Het kost veel geld om onder of boven die barrières te geraken, en dus stelde men deze investeringen in het verleden vaak uit. Weyts: “We gaan die cruciale hiaten eindelijk aanpakken en zo de aantrekkingskracht van de fiets sterk verhogen”.
Weyts komt binnenkort met een groot fietsinvesteringsplan, dat de fietsinvesteringen van de volgende jaren omvat. Bovendien vereenvoudigt Weyts de mogelijkheden om lokale fietsprojecten te financieren vanuit de Vlaamse Overheid. “Het gros van de fietspaden is vanzelfsprekend in handen van de gemeenten”, weet Weyts. “Om hen aan te moedigen om méér te investeren versoepelen we de voorwaarden voor subsidiëring vanuit mijn Vlaamse middelen.
Voor sommige zullen de investeringen altijd te weinig en te laat zijn, maar we investeren nu wel meer dan ooit”.

Blauwe parkeerzone in Ruisbroek lijkt te werken. Binnenkort bijsturing aan de stationsparking

RUISBROEK: – Sinds 8 dagen (1 februari 2017) is de blauwe parkeerzone in Ruisbroek van kracht. Bezoekers kunnen op de meeste plaatsen 4 uren parkeren. Bewoners en werknemers kunnen via de gemeente een parkeerkaart aanschaffen.


Wij vroegen de bevoegde schepen naar een eerste reactie.
Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit : “Acht dagen is te vroeg om een evaluatie te maken en zelfs eerste conclusies te trekken. Anderzijds horen we wel van meerdere mensen dat er meer plaats is in de straten en heel wat bestelwagens uit het gebied verdwenen zijn. Maar laten we even een langere periode wachten om eerste conclusies te trekken. Tenslotte is het ook niet zo eenvoudig voor de mensen. Het vergt een hele aanpassing.”


Bovenstaande foto’s parking Kerkplein. Hier mag je van maandag tot en met zaterdag tussen 8 en 18 uur maar twee uur met parkeerschijf staan. Toen we gisterenavond langs gingen stond de parking vol. Vandaag, overdag waren er enkele plaatsen vrij wat de lokale handelaars toejuichen want hun klanten kunnen nu kortbij parkeren.

2017-02-09-scan-flyerWij zagen vanmiddag ook flyers onder de ruitenwissers van de wagens op de parking aan het station zitten. Blijkbaar is er daar toch een verschuiving, die voor problemen zorgt voor de pendelaars?

Jan Desmeth : “We hebben inderdaad een verschuiving gemerkt van een aantal trekkers van vrachtwagens en grotere bestelwagens. Dit willen we snel bijsturen. We hebben dan ook flyers onder de ruitenwissers aangebracht met de boodschap dat we dit gezien hebben en er iets aan zullen doen. Onze doelstelling hierbij is om de parking te gebruiken voor pendelaars van maandag tot vrijdag en van 7u tot 19u. Buiten deze tijdszones kan de parking dan wel een 2de keer nuttig gebruikt worden door buurtbewoners. De manier om deze doelstelling te bereiken is nu in uitwerking en volgt op korte termijn.


zie artikel 30/01/17 – 1 februari 2017 – Start blauwe zone Ruisbroek

1 februari 2017 – Start blauwe zone Ruisbroek

RUISBROEK: – Op woensdag 1 februari 2017 start in deelgemeente Ruisbroek een grote blauwe parkeer zone.
In totaal wonen er in dit gebied ongeveer 2400 huishoudens en zijn er een 100-tal bedrijven en zelfstandigen gevestigd. Dit zal dus wel wat impact hebben voor de inwoners, de bedrijven en de bezoekers van Ruisbroek.
2017-01-30-ruisbroek_blauwe-zone_-5
Vanaf woensdag 1 februari 2017 moeten inwoners, werknemers en bezoekers van Ruisbroek hun parkeerschijf gebruiken (max. 2 of 4 uur), tenzij ze een virtuele bewoners- of parkeerkaart hebben aangeschaft.

Vier gemeenschapswachters zullen instaan voor de regelmatige controle van de hele zone.


Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit : “De doelstelling van dit parkeerplan is ervoor te zorgen dat bewoners, werknemers en bezoekers van Ruisbroek effectief meer kans hebben om een vrije parkeerplaats te vinden. Dat moet het wonen aangenamer maken en een steun zijn voor de lokale economie.”

Omdat de beschikbare plaats op het openbaar domein beperkt is, zal deze voortaan billijk verdeeld worden. De mogelijkheden om een bewonerskaart, een werknemerskaart of een bezoekerskaart aan te schaffen, werden samengevat in een brochure die te vinden is op de gemeentelijke website sint-pieters-leeuw. be.

Jan Desmeth : ”Circa 50 % van de klachten en meldingen uit Ruisbroek hebben betrekking op het parkeerprobleem en het feit dat langparkeerders van buiten de gemeente de schaarse plaatsen dagenlang innemen. Dankzij dit parkeerplan kunnen we deze langparkeerders weren en voorrang verlenen aan inwoners, werknemers en bezoekers. De extra parking aan de voetbalvelden is reeds klaar. In de komende weken zal gestart worden met de aanleg van de extra parking bij het OCMW.

Drie parkings liggen buiten de blauwe zone, zijnde de parking aan het station, deze aan de sporthal en de nieuwe parking aan de voetbalvelden.

Handhaving en controle is voorzien
Spijtig genoeg werkt een dergelijk systeem enkel als iedereen zich aan de afspraken houdt. Het is nu eenmaal zo dat hiervoor controle nodig is. Het gemeentebestuur koos bewust om dit via de gemeenschapswachters te doen.

Jos Speeckaert, schepen van Personeel : “Nadat we in 2014 deze nieuwe dienst hebben opgestart met twee gemeenschapswachters, is deze nu uitgebreid tot 4. Zo kunnen ze steeds in duo’s werken en gaan de controles beter en sneller vooruit. Ze zullen deze controles immers niet alleen overdag doen, maar ook heel vroeg in de ochtend en heel laat in de avond. De parkeerdruk in Ruisbroek is immers nog groter & ’s avonds en ’s nachts.”

Iedereen goed informeren
Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit besluit : “Nadat we in 2015 de studie lieten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau, in 2016 drie druk bijgewoonde infovergaderingen organiseerden, werden de laatste 4 maanden van 2016 gebruikt om alles tot in de puntjes voor te bereiden. Een brochure werd aan iedereen verdeeld, een opvallende brief met een gratis parkeerschijf werd bezorgd en flyers en affiches werden verspreid. Dit alles heeft één doel : zo weinig mogelijk boetes moeten uitschrijven en zo veel mogelijk effect in het straatbeeld bekomen.

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info kan je onder andere vinden in deze (PDF) brochure:
www.sint-pieters-leeuw.be/sites/default/files/gemeente/mobiliteit/parkeerplan-ruisbroek/blauwe-zone-ruisbroek-v4.pdf

Brussels Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling zal invloed hebben op mobiliteit in de rand

2017-01-18-brussel_gpdo_tram-metronetwerk_SINT-PIETERS-LEEUW: – De Brusselse Regering heeft een openbaar onderzoek lopen over het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) dat ze heeft goedgekeurd. Een belangrijk topic hierin is mobiliteit. Zo wil men auto’s weren uit Brussel, randparking voor 25.000 auto’s voorzien en hoopt men in 2025 een tramlijn te hebben tot o.a. Ruisbroek.

We willen de beste oplossingen aanreiken om ons Gewest de komende 25 jaar zo goed mogelijk te ontwikkelen, en daarbij de Brusselaars een betere levenskwaliteit in de stad garanderen.” aldus Minister-President Rudi Vervoort.

Verbetering van de Brusselse mobiliteit als factor van duurzame stadsontwikkeling:
Het GPDO bevat krachtige maatregelen om de verkeersopstoppingen aan te pakken. Sommige maatregelen zijn gepland voor 2025, andere voor 2040. Een eerste belangrijke concrete doelstelling bestaat erin de druk van het inkomend en uitgaand verkeer op onze wegen tegen 2025 met 20% te verminderen.

Daartoe voorziet het GPDO om de zes belangrijkste invalswegen om te vormen tot stadslanen en die vermindering van de wegcapaciteit gepaard te laten gaan met de aanleg van 25.000 parkeerplaatsen (P+R) binnen het hoofdstedelijk gebied.

Een andere grote doelstelling van het project bestaat erin een verdere modal shift te bewerkstelligen. De Brusselaars hebben die trend al een tiental jaar geleden ingezet. Nieuwe metrolijnen, uitbreidingen op het tramnetwerk, het optimaal gebruik van het bestaande netwerk, zijn allemaal ontwikkelingen waarin het nieuwe gewestelijk plan voorziet. Brussel wenst 8 nieuwe intergewestelijke tram- of metrolijnen aan te leggen oa naar Dilbeek en Ruisbroek.

Andere projecten waartoe werd besloten ten voordele van de zachte vervoersmiddelen zijn de aanleg van fietspaden en meer voetgangerszones.


Dit GPDO plan zal qua mobiliteit ook invloed hebben op de rand.
We vroegen schepen van mobiliteit Jan Desmeth om een reactie:

Wij zijn voorstander van de heraanleg van de Brussels Ring, zoals deze in 2016 werd voorgesteld door Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts.
Verder zijn wij te vinden voor het concept van “Combi-mobiliteit”, waarbij je misschien wel voor de eerste kilometers de wagen neemt en nadien verleid wordt om over te stappen op andere vervoersmodi.
Daarin passen dan ook de randparkings, die best zo dicht mogelijk aan de Ring worden gebouwd. De voorziene parking aan Coovi is goed. Er zou nog een tweede mogen komen ter hoogte van het Erasmus Ziekenhuis.
Brussel kan aan de binnenkant van de Ring de wagens proberen te ontmoedigen, maar aan de buitenkant van de Ring roepen we hen net op om samen met ons de doorstroming naar Ring en die bewuste randparkings te verbeteren. Het lopende project op de Bergensesteenweg aan Ikea is er een voorbeeld van. Wij rekenen erop dat dit in 2017 kan uitgevoerd worden. Ook bij de heraanleg van de rotonde aan Erasmus (circa begin 2018) pleiten we voor by-passen en een turbo-rotonde zoals in Nederland en Frankrijk.
De tramlijn in Ruisbroek vinden we geen goed idee. Je hebt er nu al een goede verbinding met de trein en op 10 minuten sta je in Brussel Zuid, je hebt er goede busverbindingen en met de fiets-snelweg nog een gezonder en snel alternatief. We pleiten wel om het expressnet effectief van start te laten gaan

Meer info GPDO: www.gpdo.brussels/mobiliteit-als-factor-voor-duurzame-stadsontwikkeling

nieuwe informatiecampagne: Blauwe zone Ruisbroek start op 1 februari 2017

2017-01-05-blauwe-zone-ruisbroekRUISBROEK: – Op 1 februari 2017 gaat de blauwe zone Ruisbroek van start. Zo wil de gemeente de beperkte plaatsen in eerste instantie voorbehouden voor de Ruisbroekenaar en deze billijk verdelen. Vandaag krijgen de inwoners uit Ruisbroek een brief in de bus met extra info en een blauwe parkeerschijf.

Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth: “Vandaag bezorgen onze mannen alle inwoners een brief en een parkeerschijf als geheugensteun. Na 3 infoavonden, een brochure en een artikel in Info Leeuw is dit de volgende stap om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Straks starten onze gemeenschapswachters met sensibilisatie op het terrein en affiches bij de handelaars.
We willen immers liever geen boetes (retributies) uitschrijven en verkiezen maximaal effect op straat, zijnde ‘ja, ik vind nu makkelijker een parkeerplaats dan vroeger’.”
2017-01-05-blauwe-zone-ruisbroek-parkeren-kaart-abc
Sector A blauwe zone – Stratenlijst: Alfons Vandenboschstraat, Beemdstraat, Bevrijdingsstraat, Boomkwekerijstraat, Bronstraat, Brugstraat, Dahliastraat, Dorent (deel Sint-Pieters-Leeuw), Fabriekstraat, Gieterijstraat, Gulden-Bodemplein, Hengstraat, Jan Ruusbroecstraat, Karel Gilsonstraat, Kerkplein (deel buiten parking Kerkplein), Kerkstraat, Kleine Brugstraat, Kortestraat, Laekebeeklaan, Oeverbeemd, Paul Gilsonlaan, Philippe Destrykerlaan, Pieter Cornelisstraat, Pieter Michielsstraat, Reystraat, Schoolstraat, Stationsstraat, Terwenschoofstraat, Villalaan, Viooltjesstraat, Vorstsesteenweg, Vredelaan, Wandelingstraat, Weverijstraat, Wittehoedstraat.

Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/parkeerplan-ruisbroek

Nieuwe omleiding MIVB buslijn 50 in Ruisbroek vanaf 24 december

2014-06-13-MIVB-bus_lijn-50_in_RuisbroekRUISBROEK: – Vanaf zaterdag 24 december 2016 volgt buslijn 50 van de MIVB dezelfde omleiding als lijn 810 in Ruisbroek. Hierdoor wordt de omleiding via de ring opgeheven.
Er moet van maandag tot vrijdag, tussen 6.30uur en 19.30uur steeds overgestapt worden op een andere bus aan de Kerk van Ruisbroek.

Vanaf zaterdag 24 december 2016 volgen de bussen richting Lot Station een nieuwe omleiding in Ruisbroek.
De haltes Kerk Ruisbroek en Ruisbroek Centrum worden verplaatst. De halte Kerk Ruisbroek bevindt zich in de Paul Gilsonlaan, ter hoogte van huisnummer 1.
2016-12-23-omlijding-mivbDe halte Ruisbroek Centrum bevindt zich in de Fabriekstraat, ter hoogte van huisnummer 20. De haltes Sportcentrum, Kapel Ruisbroek, Voetbalclub en Beka worden opnieuw bediend.

De bussen richting Zuidstation worden omgeleid tussen de haltes Sportcentrum en Kerk Ruisbroek. Alle haltes worden bediend, uitgezonderd Ruisbroek Centrum. De halte Kerk Ruisbroek wordt verplaatst in de Paul Gilsonlaan, ter hoogte van huisnummer 43.

Van maandag tot en met vrijdag van 6u30 tot 19u30, wordt lijn 50 aan Kerk Ruisbroek gesplitst om een betere stiptheid te garanderen over de hele lijn. Stap aan Kerk Ruisbroek over op een andere bus om verder te reizen.

Vanaf 2017: 70 snelheidsnorm buiten de bebouwde kom

VLAANDEREN / BEERSEL / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister Ben Weyts lanceerde vanmorgen onder ruime persbelangstelling op de Bergensesteenweg een campagne om chauffeurs  te wijzen op een nakende revolutie langs onze wegen. Vanaf 1 januari 2017 wordt 70km/u de norm buiten de bebouwde kom.

Dankzij de ingreep kunnen er ongeveer 30.000 verkeersborden verdwijnen. De weg wordt beter leesbaar en de verkeerssituatie wordt veiliger. “Met minder onduidelijkheid en minder borden mikken we op minder doden“, zegt Weyts
2016-11-23-zone70km-7

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt komaf met de absurde situatie op de wegen buiten de bebouwde kom. Officieel is de snelheidsnorm buiten de bebouwde kom vandaag 90 km/u, maar die officiële maximumsnelheid wordt op de meeste plaatsten naar beneden bijgesteld. In dat geval moet die wijziging bij elke wegkruising opnieuw aangeduid worden. Gevolg: een oerwoud aan verkeersborden langs de Vlaamse wegen. Omdat de regels nu sterk vereenvoudigd worden, kunnen er ongeveer 30.000  snelheidsborden voorgoed verdwijnen.

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom. De hogere maximumsnelheid van 90 km/u kan alleen nog op plaatsen waar vrijliggende fietspaden liggen en de verkeersveiligheid niet in het gedrang gebracht wordt door bomen of uitgebreide bebouwing vlakbij de weg.

De copernicaanse revolutie langs onze wegen past ook in de strijd tegen de schande van 400 verkeersdoden op 1 jaar tijd. 68% van de dodelijke slachtoffers valt buiten de bebouwde kom. Studies van het BIVV tonen aan dat chauffeurs zich binnen de bebouwde kom nog relatief goed aan de maximumsnelheid houden. “Eenmaal buiten de bebouwde kom duwen we het gaspedaal vaak te hard in”, zegt Weyts. “We  maken de wegen buiten de bebouwde kom nu beter leesbaar. Minder verwarring moet zorgen voor meer veiligheid”.

Weyts heeft nu een campagne gelanceerd om de weggebruikers te informeren over de vereenvoudiging van de maximumsnelheid. Op ongeveer 400 locaties langs de weg komen er affiches. Er komen spotjes op radio en TV. Buitenlandse weggebruikers worden geïnformeerd via buitenlandse transportfederaties en automobilistenorganisaties “Sleutelen aan de snelheidsregimes zal me geen populariteitsprijzen opleveren”, beseft Weyts. “Het is echter mijn verdomde plicht om te strijden tegen de schande van de 400”.

Meer info: www.70.vlaanderen

Deze diashow vereist JavaScript.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt meer middelen voor mobiliteit

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoVLAAMS-BRABANT: – Toekomstforum Halle-Vilvoorde bestudeerde de meerjarenplanning 2016 – 2018 van het Agentschap Wegen en Verkeer en doet enkele concrete voorstellen om de congestieproblematiek in het centrum van het land effectief aan te pakken.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde stelde tijdens de bespreking van de meerjarenplanning van het Vlaamse Agentschap Wegen & Verkeer vast dat er slechts 12% van de Vlaamse investeringen in de weginfrastructuur in Vlaams-Brabant wordt gepland voor de periode 2016-2018. De burgemeesters vinden dit totaal niet in verhouding tot de zwaarte van de mobiliteitsproblematiek, verkeersdrukte en de congestie, in Vlaams-Brabant, en in Halle-Vilvoorde in het bijzonder.

2016-11-18-mobiliteit-verzadigingToekomstforum Halle Vilvoorde vraagt om naast de “technische indicatoren”, zoals die vandaag door AWV worden gehanteerd, ook de congestieproblematiek en de verzadigingsgraad van de hoofdwegen mee te nemen als criterium bij de toewijzing van de prioritaire invulling van de investeringen.

In Vlaams-Brabant ligt ongeveer 22,3% van de autosnelwegen en ringwegen van Vlaanderen. Ook de verzadigingscijfers van het gebruik van deze infrastructuur maken de verkeersnood van onze regio duidelijk zichtbaar. In de top 20 voor de verzadigingsgraad per wegsegment staat de R0 11 maal en bezet ze de eerste 6 plaatsen. Ook in de top 20 van de meest bereden wegsegmenten staat de R0 wel 11 maal vermeld. En de R0 verwerkt deze grote hoeveelheid voertuigen met slechts 3 rijstroken.

Bovendien pleit het Toekomstforum voor de oprichting van een bijzonder investeringsfonds voor ‘Halle-Vilvoorde in beweging’ dat onder andere kan gespijsd wordt uit de middelen van het rekeningrijden. 2016-09-28-toekomstforum_halle-vilvoorde_01Belangrijk hierbij is dat dit investeringsfonds niet alleen investeringen in weginfrastructuur zal faciliteren. Toekomstforum Halle-Vilvoorde stelt immers uitdrukkelijk dat een EN – EN aanpak van de mobiliteit nodig is om tot verbetering te komen. Naast gerichte investeringen in weginfrastructuur, zijn evenzeer zeer strategische investeringen nodig in functie van een hoogstaand kwalitatief openbaar vervoer systeem, dat een ruggengraat kan vormen voor een duurzame mobiliteitsafwikkeling.

Vanaf 2017 is de opbrengst van het ‘rekening rijden’ op 100 miljoen geschat door AWV. Andere bronnen spreken zelfs over een bedrag van ruim € 506 mio per jaar. Hiervan moet toch het leeuwendeel in het centrum van Vlaanderen ingezet worden om werk te maken van de urgente verkeerssituatie. Om Halle – Vilvoorde bereikbaar en leefbaar te houden en om de sociaaleconomische troeven maximaal te kunnen benutten, is een doorgedreven aanpak nodig. Heel Vlaanderen zal hierbij baat hebben.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde wil samen met de Vlaamse overheid en de betrokken administraties constructief meewerken aan de realisatie van een multimodale, integrale aanpak van de mobiliteit in het centrum van het land.

aanvraag bewonerskaart Blauwe Zone Ruisbroek

2016-11-07-1feb2017startblauwezoneRUISBROEK: – Vanaf 1 februari 2017 is de blauwe parkeerzone in Ruisbroek actief (gebruik parkeerschijf). Bewoners kunnen nu online hun bewoners-kaart aanvragen of op bepaalde zaterdag voormiddagen op het gemeentehuis langs gaan.

Schepen van mobiliteit, Jan Desmeth: “Vorige week kreeg iedereen in Ruisbroek (zone A) de brochure in de bus met alle uitleg over de werking van de blauwe zone vanaf 1/2/2017. Ook het aanvragen van bewonerskaarten en parkeerkaarten voor tewerkgesteld personeel wordt erin uitgelegd. We hebben meerdere plaatsen in onze gemeente waar het parkeerprobleem de afgelopen jaren groot is geworden, maar nergens is het zo groot als in Ruisbroek. Met dit plan (extra parking aanleggen en blauwe zone instellen) willen we vanaf 1/2/2017 het probleem aanpakken. Na 6 en 24 maanden is een eerste en grondige evaluatie voorzien.

1. Vanaf 5/11/2016: kan je snel en eenvoudig via de website  een kaart aanvragen. Op deze manier vermijd je lange wachttijden. Let op! Je hebt hiervoor een e-ID kaartlezer nodig.
2. Vanaf 9/1/2017: kan je ook een kaart aanvragen bij de dienst Mobiliteit,1ste verdieping gemeentehuis (Pastorijstraat 21). Vergeet de gevraagde documenten niet mee te brengen.

Extra zaterdagen om bewonerskaarten af te halen (afhankelijk van waar je woont)
Waar: gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw – loketten gelijkvloers
• Zaterdag 19/11/2016 – van 8 tot 12 uur
Boomkwekerijstraat – Kerkstraat – Pieter Cornelisstraat – Stationsstraat
• Zaterdag 3/12/2016 – van 8 tot 12 uur
Fabriekstraat – Karel Gilsonstraat – Kerkplein
• Zaterdag 17/12/2016 – van 8 tot 12 uur
Bevrijdingsstraat – Brugstraat – Gulden-Bodemplein – Jan Ruusbroecstraat – Kleine Brugstraat – Pieter Michielsstraat – Reystraat – Schoolstraat
• Zaterdag 7/1/2017 – van 8 tot 12 uur
Bronstraat – Dahliastraat – Hengstraat – Laekebeeklaan – Oeverbeemd -Terwenschoofstraat – Villalaan – Viooltjesstraat – Wandelingstraat – Weverijstraat
• Extra zaterdag 21/1/2017 – van 8 tot 12 uur
Een zaterdag gemist? Alle bewoners mogen op 21/1/2017 hun bewonerskaart komen aanvragen.
2016-11-07-1feb2017startblauwezone-plan

Vanaf 7 november 2016 dynamische poort Puttenberg operationeel

SINT-PIETERS-LEEUW / VLEZENBEEK: – Vanaf maandag 7 november 2016 wordt de nieuwe dynamische poort aan de Puttenberg operationeel. De aanwezige karterblok in de straat wordt dan verwijderd.
2016-10-25-testen_dynamische-poort_puttenberg-08
In mei 2015 nam het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een eerste dynamische sluis poort in dienst op de Herdeweg.
De bedoeling was om het sluipverkeer richting rotonde Erasmus van circa 700 tot 1000 voertuigen per dag te weren, maar de nadelen van de karterblok voor buurtbewoners en landbouwers en handelaars, die er werkzaam zijn, weg te nemen. Na een positieve evaluatie, na één jaar werking, komt er – zoals destijds afgesproken – een tweede exemplaar ter hoogte van de Puttenberg.


Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit:“De versoepeling van de vaste statische carterblokken naar een meer dynamisch systeem van beweegbare poorten was destijds het resultaat van intensief overleg tussen beide actiegroepen. Er ontstonden destijds inderdaad twee actiegroepen met betrekking tot de carterblokken, zowel een groep van voorstanders als van tegenstanders. Na constructieve gesprekken met beide geëngageerde bewonersgroepen kwamen we tot de oplossing van de ‘dynamische poorten’. Het realiseert de initiële doelstelling, zijnde het overdreven sluipverkeer weren. Tegelijkertijd lost het de nadelen voor de buurtbewoners op en zorgt het voor een oplossing voor alle zelfstandigen, die in het gebied hun boterham verdienen.”

Nieuw is dat op beide installaties ook een vereenvoudigde toepassing is geïnstalleerd met ANPR camera’s.

Voor hulpdiensten was er tot op heden de oplossing om via het CIC in Leuven de poort te openen, op eenvoudige vraag via de intercom in het voertuig.

Jan Desmeth: “Nu gaan we hier een stap verder en automatiseren we de werking naar hulpdiensten toe. Alle nummerplaten van Brusselse en Vlaams-Brabantse hulpdiensten zitten in het systeem opgeslagen. De ANPR camera leest de nummerplaat van het voertuig. Indien deze ook in de opgegeven lijst voorkomt, opent de poort automatisch. Als reserveoplossing blijft de oproep naar het CIC in Leuven mogelijk.”

De installatie en werking werden de afgelopen dagen uitgetest met gemeentelijke voertuigen alsook met enkele voertuigen van politie en brandweer.

Ter hoogte van de poort werd ook een extra led accent verlichting aangebracht zodat ook in het donker de poort goed zichtbaar is.

Bart Keymolen, schepen van Landbouw: “Een leefbare buurt was het opzet van het hele project. Dit gebied wordt door een aantal buurtbewoners en landbouwers gebruikt voor hun broodwinning. Ook dat aspect van leefbaarheid dient gerespecteerd te worden. Omdat de statische sluizen te drastisch zijn, is deze tweede poort een noodzakelijke en verantwoorde investering om een antwoord te bieden aan de beperkingen van een carterblok. Een bijkomend voordeel is dat de werking en het principe nog kan bijgestuurd worden.

Voor de zwakke weggebruikers, de fietsers en wandelaars is er een doorgang naast de poort voorzien van1,5 meter breed.

Deze diashow vereist JavaScript.

Opnieuw veel interesse op infoavond parkeerplan Ruisbroek

RUISBROEK: – Woensdagavond organiseerde het gemeentebestuur een derde infoavond rond het parkeerplan Ruisbroek.
2016-09-28-infoavond-parkeerplan-ruisbroek_01
Nadat in februari 2016 de nodige inspraak werd georganiseerd en in juli 2016 de beslissing werd toegelicht, werd nu de praktische werkwijze uit de doeken gedaan.
Meer dan 250 aanwezigen kwamen onder andere de volgende interessante informatie te weten.

– De blauwe zone zal over alle sectoren van start gaan op 1 februari 2017.
– Vanaf 1 november 2016 kunnen bewonerskaarten en individuele abonnementen aangeschaft worden via het digitale loket van de gemeentelijke website www.sint-pieters-leeuw.be.
– Op 6 zaterdagen zullen de loketten van het gemeentehuis geopend zijn van 8u tot 12u enkel en alleen om bewonerskaarten uit te reiken.
– Elke inwoner kan op twee zaterdagen naar het loket van het gemeentehuis komen en vanaf 9 januari 2017 tijdens de gewone openstijden.
– Ruisbroek werd in 5 zones gedeeld zodat alle inwoners van een zone op één bepaalde zaterdag kunnen komen. De 6de zaterdag is dan opnieuw voor iedereen.

Zo wil men al te lange wachtrijen bij de opstart vermijden. Het on-line aanschaffen is natuurlijk de meest zekere manier om niet in een wachtrij te moeten staan.

– Handelaars zullen eveneens op twee zaterdagen terecht kunnen.
– In januari 2017 zal er voldoende gesensibiliseerd worden via affiches en folders, alsook via flyers onder de ruitenwissers van de auto’s.
– De nodige – intensieve – handhaving zal – vanaf 1 februari 2017 – gebeuren via het team van gemeenschapswachters, dat op 1 november 2016 zal uitgebreid worden naar 4 gemeenschapswachters.
– Het gemeentebestuur zal ervoor zorgen dat de gemeenschapswachters nog steeds meer preventief als repressief actief blijven.
– Vanaf 1 februari 2017 zullen de gemeenschapswachters niet alleen bevoegd zijn voor de controle op het correct gebruik van de blauwe zone, maar ook op hinderlijk en foutief parkeren.
– Tegen 31 oktober 2016 zullen alle inwoners nog een brochure ontvangen via de Post met alle gedetailleerde informatie.
– De presentatie van de infoavond van 28 september 2016 zal vanaf 30 september 2016 beschikbaar zijn op de gemeentelijke website.

Deze diashow vereist JavaScript.


Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “De grote opkomst en de constructieve dialoog met de bevolking sterkt ons in het feit dat zowel de inwoners als het gemeentebestuur geloven dat dit plan de situatie in Ruisbroek gevoelig kan verbeteren. Het is normaal dat mensen praktische vragen hebben. Het is normaal dat wij regelmatig naar de inwoners stappen en voldoende tijd uittrekken om met hen op een directe wijze te communiceren. Ik wil de vele aanwezigen trouwens bedanken voor de constructieve dialoog.

Er werd eerder al vastgelegd dat een dergelijk plan altijd moet geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.
Het gemeentebestuur voorziet een eerste snelle evaluatie na 6 maanden ervaring.
Een tweede en meer doorgedreven evaluatie zal plaatsvinden na 24 maanden.

agenda: Infoavond start blauwe zone Ruisbroek

2016-09-28-affiche_infoavond_start_blauwe_zone_ruisbroekRUISBROEK: – Op woensdag 28 september 2016 organiseert het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een infoavond over de start van de blauwe parkeer zone in Ruisbroek.

Alle omwonenden en andere geïnteresseerden nodigen wij uit op woensdag 28 september 2016 om 19.30 uur in in de gemeentelijke basisschool wegwijzer, schoolstraat 14 te Ruisbroek.
Tijdens dit infomoment wordt er een toelichting gegeven over hoe een bewonerskaart kan aangevraagd worden vanaf 1/11/2016.

mobiliteit – Aankomst 4de etappe Eneco Tour

2015-08-16-Enecotour_Sint-Pieters-Leeuw (59)SINT-PIETERS-LEEUW: – Morgen, donderdag 22 september 2016, is Sint-Pieters-Leeuw de aankomstplaats van de 4 de wieleretappe van de Eneco Tour. Dit heeft in de gemeente op verschillende plaatsen invloed op het verkeer.

Verkeerssituatie langsheen het parcours
Langsheen het parcours geldt een parkeerverbod van 12 tot 17 uur. Op de Pepingensesteenweg, aankomstplaats, wordt er tussen de Brabantsebaan en het recyclagepark geen verkeer toegelaten van 6.30 tot 21 uur.
(signalisatieplan -PDF- klik hier)

Verkeerssituatie in het centrum
Mensen die wonen in het centrum of ouders die hun kinderen oppikken na schooltijd in de basisscholen Den Top of Don Bosco worden verzocht het centrum te verlaten via de Rink richting de J. Depauwstraat en NIET via de H. Vanhouchestraat. Op de route Pastorijstraat, Rink en J. Depauwstraat is enkel eenrichtingsverkeer toegelaten komende van het gemeentehuis richting de Europalaan. Al deze verkeersmaatregelen zijn van kracht van 12 tot 17 uur.

Openbaar vervoer
Lijn 170 en schoolbus 571 – zal niet naar het centrum rijden maar volgt de route Galgstraat richting Europalaan.
Niet-bediende haltes: Sint-Pieters-Leeuw: Oud Station, Kerk, Gemeentehuis, Den Huysman
Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: Coloma
Tijdelijke haltes: tijdelijke halte in de Galgstraat ter hoogte van de Europalaan in beide richtingen
Lijn 145 – heeft als eindbestemming het gemeentehuis.
Niet-bediende haltes: Halle: Breedhout School, Groenstraat – Sint-Pieters-Leeuw: Site 250, J.B.Cardijnstraat, In de Jonge Vlieger, Frans Pickestraat, Oud Station, Kerk, Gemeentehuis
Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: Gemeentehuis
Tijdelijke haltes: tijdelijke halte in de Brusselbaan ter hoogte van de Rooselaersstraat richting Brussel, Tijdelijke halte in de Smisstraat ter hoogte van de Lenniksesteenweg in beide richtingen .

Parcours in Leeuw
Rond 14.45 uur komen de renners aan in Vlezenbeek op de Postweg (vanuit Lennik). Via de Vlezenbeeklaan en het centrum van Leeuw rijden ze een eerste keer naar de meet t.h.v. de politiesite Brabantpoort op de Pepingensesteenweg. Daar starten de renners aan 2 plaatselijke ronden door Halle, Beersel en Leeuw. Via de Lotstraat, de E. Rooselaersstraat en het centrum van Leeuw passeren de renners rond 15.45 uur een tweede keer de meet om vervolgens rond 16.30 uur te finishen.

2015-08-16-Enecotour_Sint-Pieters-Leeuw (60)Supporteren aan De Rink
Aan de Rink wordt een supportersdorp ingericht. Bezoekers kunnen een drankje nuttigen en genieten van het wielerspektakel, dat ook op een groot scherm wordt weergegeven.
Parking – auto Wie met de auto naar het centrum komt, kan parkeren op de Wilgenhofsite in de H. Vanhouchestraat.


Supporteren aan de aankomstzone

Tevens zal er een supportersdorp worden ingericht aan de aankomstzone. De aankomstzone ligt ter hoogte van de politiesite Brabantpoort (Pepingensesteenweg 250).
Er worden twee bezoekersparkings ingericht die bereikbaar zijn via het kruispunt van de Hoogstraat en de Brabantsebaan (den Blauw).
Parking – fiets Tevens is er een fietsstalling met toezicht voorzien voor het politiegebouw (Brabantpoort). Gebruik van fietsslot is verplicht.

Leeuwse inwoners laten zich informeren tijdens infomarkt over streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze namiddag en avond had in Zonnig Leven een infomarkt plaats over de opwaardering van het kanaal naar Charleroi in het deel tussen Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Heel wat mensen kwamen tijdens de verschillende sessies kijken naar de streefbeeldstudie voor de opwaardering van het kanaal en stelden verschillende vragen aan de Leeuwse schepenen en de verantwoordelijken van Waterwegen en Zeekanaal.
2016-09-20-infomarkt_streefbeeldstudie-kanaal-naar-charlerloi_14
Belangrijkste ingrepen in Ruisbroek zijn een nieuwe sluis die iets meer stroom opwaarts komt, een nieuwe wandel- en fietsbrug ter hoogte van het station ipv de bestaande autobrug, een nieuwe autobrug bij het bedrijventerrein Ruysbroeckveld en de aanleg van de Driefonteinenbrug voor vrachtvervoer. Ook de oevers zullen worden heringericht.
De eerste werken voor de opwaardering van het kanaal moeten in 2017 van start gaan.

Procedure en vooropgestelde timing
najaar 2016
aanpassen ideeën op basis van opmerkingen en suggesties infomarkten
voorjaar 2017
ondertekening samenwerkingsprotocol met Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos
2017 -2020
uitwerken gedetailleerde ontwerpplannen voor herinrichting kanaal en omgeving aanvraag bouwvergunningen aanstellen van aannemers voor de werken
2020-2025
bouw/aanpassen van bruggen over kanaal
2025-2030
verdiepen en verbreden van het kanaal
2030-2035
aanleg van nieuwe sluizen op het kanaal

Deze diashow vereist JavaScript.


Zie ook ons uitgebreid artikel van deze middag: – Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw

Nieuw – Parking Zuid Ruisbroek

RUISBROEK: – In de Fabriekstraat, ter hoogte van de voetbalvelden, heeft de gemeente de eerste van de twee bijkomende parkings aangelegd.
Parking Zuid zal over 34 parkeerplaatsen beschikken. Achter de nieuwe omheining blijft een aparte parking voor de gebruikers van de voetbalvelden.
2016-09-07-parking-zuid-ruisbroek_01
Tijdens de info- en inspraakvergadering rond het Parkeerplan Ruisbroek in februari 2016 werd de aanleg van twee bijkomende parkings geopperd.
Deze zouden aangelegd worden tegen einde 2017. Suggesties van aanwezigen om deze parkings sneller aan te leggen werden meegenomen in het besluitvormingsproces.
Tijdens de infoavond van 5 juli 2016 deelde het gemeentebestuur mee deze suggesties ter harte te nemen en zowel parking Zuid (aan de voetbalvelden) als parking Centrum (aan het OCMW) vervroegd aan te leggen en tegen eind 2016 klaar te zijn.


Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “De eerste parking is nu klaar. Parking Centrum ter hoogte van het OCMW zal in november 2016 aangelegd worden. Zo zullen beide parkings gebruiksklaar zijn vooraleer we begin 2017 met het parkeerplan Ruisbroek starten. Het invoeren van de blauwe zone en het gebruik van bewonerskaarten en individuele abonnementen zal van start gaan op 1 februari 2017.
Op woensdag 28 september 2016 organiseren we onze tweede infoavond rond het parkeerplan. We zullen er onder andere een demo houden over de manier waarop inwoners vanaf 1 november 2016 via het digitale loket hun bewonerskaart kunnen aanvragen.

Werken Fabriekstraat gestart.


Schepen voor Openbare Werken Bart Keymolen: “Nu de werken aan de Fabriekstraat officieel van start zijn gegaan hopen we met de aanleg van beide parkings het leed voor onze Ruisbroekenaars wat te verzachten.
De aanleg van 34 extra plaatsen aan het voetbalveld en binnenkort de aanleg van 45 extra plaatsen achter het OCMW is een een stap vooruit in onze ‘minder hinder ‘ aanpak.
Intensieve opvolging en doorgedreven overleg met onze aannemer moeten er ook toe leiden dat de werken voor onze burgers en onze handelaars leefbaar blijven en dat de bereikbaarheid in de mate van het mogelijke blijft behouden.
Om het ruimtegebruik in de werkzone te minimaliseren werd deze keer geopteerd om de werfkeet aan de sporthal te plaatsen

Vanaf 6 september Joseph Wybranlaan en Postweg afgesloten richting Erasmus rotonde tgv rioleringswerken

ANDERLECHT / VLEZENBEEK: – Dinsdag 6 september 2016 start fase 3 van de rioleringswerken thv Erasmus rotonde. Hiervoor wordt de Postweg afgesloten richting rotonde.
Vivaqua voert grote werken uit om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen voor de nieuwe wijk Erasmus Gardens. 
2016-08-31-rotonde-erasmus-simmonet
Deze nieuwe rioleringsleidingen moeten vanuit de – in opbouw zijnde – wijk aansluiten ten zuiden van de rotonde, zijnde ter hoogte van de Vogelzangbeek. Bijgevolg moet men de rotonde thv het Erasmus Ziekenhuis dwarsen.

Vanaf dinsdag 6 september vatten de werken plaats ter hoogte van de Joseph Wybranlaan (verlengde Postweg).
Hierdoor zal men vanaf de Postweg niet meer naar de Erasmus rotonde kunnen rijden.
Er is een lokale omleiding voorzien via de Paul Veldekensstraat om zo via de Lenniksebaan naar de rotonde te rijden. Deze fase zal ongetwijfeld samen met fase 4 de meeste verkeershinder opleveren.
Vanop de rotonde zal men wel richting Postweg kunnen rijden.

Ook bij fase 4 zal de Wybranlaan afgesloten zijn richting rotonde. Dan wordt het buitenste rijvak van de rotonde, dat aansluit op de Wybranlaan (verlengde Postweg) , opengelegd.
De laatste fase van de rioleringswerken, fase 7, zou tegen 9 december 2016 moeten afgerond zijn.


Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit : “Deze werken op het grondgebied van Anderlecht zullen de komende maand opnieuw kopzorgen opleveren voor ons en onze inwoners.
Autobestuurders, die vanuit Lennik, Gooik,…. naar de Ring willen, roepen we op om de Ninoofsesteenweg te nemen en Vlezenbeek gedurende een maand te ontzien.
Gelukkig hebben we – samen met enkele Brusselse actoren –kunnen vermijden dat de toegang van de Postweg naar de rotonde gedurende 4-5 maanden werd afgesloten zoals initieel voorzien.
Het is nu beperkt tot één maand, hetgeen de ongemakken tijdens deze maand natuurlijk niet minder groot maken.
De aannemer legt de collectoren aan door rijvak per rijvak te werken, waardoor de overige maanden de toegang tot de rotonde – eventueel met versmalde rijstroken – verzekerd blijft
.”

Op middenlange termijn voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog werken om de metro onder de rotonde naar de nieuwe stelplaatsen te laten rijden.
Wat is de stand van zaken op dit gebied?

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit : “Vanuit het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw blijven wij in persoonlijke ontmoetingen met de Brusselse overheden ijveren voor een verbeterde aanleg van de rotonde, inclusief drie by-passen. Wij hebben geen beslissingsbevoegdheid over deze rotonde aangezien ze op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt. Er werd een eigen voorstel tot oplossing uitgewerkt door studiebureau Technum. We staan open voor alternatieven vanuit het Brussels Gewest, zolang de doelstelling van een betere doorstroming maar bereikt wordt.”

zie ook onze eerder gepubliceerde artikels
27/07/16 – Gemeente Anderlecht plant werken op Wybranlaan – verlengde Postweg – en Rotonde Erasmus
19/03/2016 – Sint-Pieters-Leeuw hoopt dat Erasmusrotonde een turborotonde wordt.

wegenwerken Ruisbroek starten in september

RUISBROEK: – Dinsdagavond had in de gemeentelijke basisschool Wegwijzer een infoavond plaats voor de buurtbewoners over de geplande wegenwerken in Ruisbroek. Tevens kwam het nieuwe parkeerplan aan bod.

Geplande werken:Verbeteringswerken aan Fabriekstraat en Karel Gilsonstraat:
– Aanleg gescheiden rioleringsstelsel
– Grote overstortconstructie op hoek Gilsonstraat/Stationsstraat
– Rotonde t.h.v. kruising Karel Gilsonstraat/Stationsstraat
– Middengeleider Humaniteitslaan
– Comfortabele voetpaden
– Fietssuggestiestroken langs beide zijden
– Alternerende parkeervakken

Over de verschillende fases werden nu concrete data bekend gemaakt:


– Fase 1A: 5/9/2016 – 23/1/2017 (89 werkdagen)
Karel Gilsonstraat (Kerkplein tot Ph. Destrykerlaan).
–> Er van uit gaande dat de werken op de Brusselse Ring in Anderlecht klaar zijn op de voorziene datum van  04/09/16.

– Fase 1B: 24/1/2017 – 30/5/2017 (91 werkdagen)
Karel Gilsonstraat – Fabriekstraat (Ph. Destrykerlaan tot Wandelingstraat)


– Fase 2A: 26/4/2017 – 29/6/2017 (47 werkdagen)
Paul Gilsonlaan (tot kruising N266 Humaniteitslaan )

– Fase 2B: 29/5/2017 – 11/9/2017 (61 werkdagen)
Paul Gilsonlaan (N266 Humaniteitslaan tot Kerkplein) Rotonde Kerkplein


– Fase 3: 11/8/2017 – 12/9/2017 (23 werkdagen)
Kerkplein (parking) Stationsstraat

– Fase 4A: 31/5/2017 – 7/9/2017 (57 werkdagen)
Alfons Vandenboschstraat

– Fase 4B: 30/6/2017 – 12/9/2017 (38 werkdagen)
Vredelaan


– Fase 5: 4/8/2017 – 7/9/2017 (25 werkdagen)
Beemdstraat

– Fase 6: 11/4/2017 – 30/5/2017 (36 werkdagen)
Kerkstraat

Wegenis overige straten
– Alfons Vandenboschstraat: asfaltverharding + parkeervakken + volwaardige voetpaden
– Vredelaan, Beemdstraat: asfaltverharding + volwaardige voetpaden
– Kerkplein, Kerkstraat (deel): betonstraatstenen rijweg te vervangen door asfalt
– Stationsstraat: nieuwe asfaltoverlaging
– Humaniteitslaan, Paul Gilsonlaan: herstel bestaande wegenis.

Er komt een centrale werfkeet op de parking van sporthal AJ Braillard in de Wandelingenstraat waar iedereen met vragen of opmerkingen over de werken terechtkan.


2016-07-06-water-RuisWATERBEHEERSING – Wat betekent dit project voor extra buffering?
Geplande werken: Verbeteringswerken aan Fabriekstraat en Karel Gilsonstraat
Hoofddoel van dit project: structureel herstel en verbetering waterkwaliteit

– Oude situatie: 2 gemengde rioleringen di 800/1200 mm en di 400 mm
– Nieuwe situatie: 2 rioleringen di 800 mm (vuil water) en di 1600 mm (regenwater) en afwaarts zelfs koker BxH = 4000/2000 mm (regenwater)
– Op termijn dus een sectievergroting van 0,88 m²/m naar 2,01 m²/m of een toename van ca. 128 % voor afvoer van het regenwater
– Principe van buffering: overstortmuur + knijpopening voor vertraagde afvoer van het regenwater
– T.o.v. de huidige situatie wordt na uitvoering van de rioleringswerken voor het deel dat afwatert naar de Zenne een extra buffercapaciteit gecreëerd van 775 m³
– T.o.v. de huidige situatie wordt na uitvoering van de rioleringswerken voor het deel dat afwatert naar de Lotbeek een extra buffercapaciteit gecreëerd van 453 m³
– Het nieuwe rioleringsstelsel heeft dus een totale buffercapaciteit van 1228 m³


2016-07-06-parkeerplan-ruisbroek_01Parkeerplan Ruisbroek.
Integraal parkeerplan : 3 pijlers
1) Extra parkeerplaatsen aanleggen
2) Invoeren van een blauwe zone
3) Sluipverkeer avondspits aanpakken

Bewonerskaarten
2 bewonerskaarten per adres
Tarief: 1ste kaart : €10,- per jaar, 2de kaart : €190,- per jaar, 3de kaart of meer : niet mogelijk

Een volgende infoavond wordt voorzien in oktober 2016.

Zie ook onze artikels:
01/07/16 – Gemeentebestuur pakt parkeerproblemen Ruisbroek aan
16/02/2016 – 61 extra parkeerplaatsen voor Ruisbroek
22/01/2016 – Infomoment verbeteringswerken Fabriekstraat en omgeving + video verslag

Gemeentebestuur pakt parkeerproblemen Ruisbroek aan

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van donderdag 30 juni 2016 keurde een Integraal Parkeerplan goed. Voor Ruisbroek betekent dit dat er netto 5 % parkeerplaatsen bijkomen, dat een blauwe zone met bewonerskaarten wordt ingevoerd en een aantal verkeers- en infrastructuurwerken worden uitgevoerd. De streefdatum voor de invoering is 1 januari 2017.

2016-07-01-blauwe-zone_parkeren_parkingHet parkeerprobleem in Ruisbroek is het grootst ’s nachts dan is er quasi geen enkele parkeerplaats te vinden in het centrum van Ruisbroek. Dit komt oa. daar bij vele oudere arbeiderswoningen geen garage of parkingplaats voorzien is.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “Het gemeentebestuur wil de parkeerproblemen in
Ruisbroek aanpakken. Dit plan is geen wondermiddel, maar we zullen wel de beschikbare plaats met voorrang kunnen voorbehouden voor de Ruisbroekenaars en ze onder de bevolking billijk kunnen verdelen. Daarom zullen we werken met bewonerskaarten. Het storend parkeergedrag van tweedehandswagens en halve wrakken op het openbaar domein zullen we kunnen verhinderen, de bezoekers van het hotel op de Vorstsesteenweg kunnen we verplaatsen naar de parking van het hotel en de vele bestelwagens van buiten de gemeente zullen we kunnen weren. Samen met de aanleg van 5 % extra parkeerplaatsen en de nodige handhaving via een uitbreiding van het aantal gemeenschapswachten, kunnen we zorgen dat de situatie op het terrein verbetert, ook al zal het in dit gebied – vooral ’s avonds en ’s nachts altijd krap blijven.”

Op dinsdag 5 juli 2016 organiseert het gemeentebestuur een informatieavond in de Wegwijzer in Ruisbroek. Naast de informatie over de werken aan de Fabriekstraat, die na het bouwverlof zullen starten, zal er ook toelichting worden gegeven over het Parkeerplan. Na de zomervakantie zal er een tweede informatiemoment voor de bevolking georganiseerd worden.

Schepen voor Financiën en Personeel Jos Speeckaert: “Naast de uitbreiding van de dienst Maatschappelijke Veiligheid met een vierde gemeenschapswacht, voorzien we ook twee medewerkers voor de administratieve ondersteuning. Eén medewerker wordt intern gezocht, de tweede zullen we extra aanwerven. Dit parkeerplan kan immers enkel positief effect op het terrein hebben als we er ook de nodige middelen voor voorzien. Zo zal er door de gemeenschapswachten ook ’s nachts gecontroleerd worden.”

Burgemeester Luc Deconinck: “We opteren om in de toekomst de controle op het respecteren van de blauwe zone te laten doen door de eigen gemeenschapswachten en niet door een externe firma omdat dit volgens ons het voordeel heeft dat we zo een goede permanentie op het terrein hebben. Buiten het controleren van het parkeren kunnen onze gemeenschapswachten ook nog heel wat andere zaken controleren.  ”

blauwe zone Ruisbroek = 4 uur parkeren

De details van het parkeerplan zullen toegelicht worden op de Info avond aanstaande

dinsdag 5 juli, maar de krachtlijnen zijn alvast de volgende:

– Het grootste gedeelte van Ruisbroek zal een blauwe zone worden en dit zowel overdag als ’s nachts, zowel in het weekend als tijdens de week. (24/24 7/7)

– Bezoekers zullen er 4 uur kunnen parkeren mits het plaatsen van hun parkeerschijf.
Bewoners en werknemers zullen een parkeerkaart kunnen aanschaffen, zodat zij er zo lang kunnen staan als ze maar willen.

– De eerste parkeerkaart kan men bekomen mits een administratieve bijdrage van 10 euro per jaar. Voor de tweede wordt er bewust een bedrag van 190 euro per jaar gevraagd.

– Op een beperkt aantal plaatsen in de buurt van de kerk en aan het OCMW kan geen
bewonerskaart gebruikt worden en is de parkeerduur overdag beperkt tot 2 uur. Zo zorgen we dat bezoekers van het handelscentrum en het OCMW makkelijker een parkeerplaats vinden.

– Omdat dit parkeerplan een integrale aanpak inhoudt, worden er ook een aantal infrastructurele en verkeersmaatregelen genomen. De belangrijkste zijn:
– Aanleg van een bijkomende parking aan het OCMW en aan de voetbalvelden langs de straatzijde.
– Gieterij- en Kerkstraat inrichten als Woonerf.
– Stationsstraat herinrichten met meer plaats voor de zwakke weggebruiker.
– Een gedeelte van de Pieter Cornelisstraat als eenrichtingsstraat voorzien zodat er extra parkeergelegenheid komt.
– Het sluipverkeer tijdens de avondspits weren op de Vorstsesteenweg, Gieterijstraat en de Wittehoedstraat, door het éénrichtingsverkeer in de Vorstsesteenweg te verlengen.


2013-09-09-fabriekstraat_02De Open Vld fractie stelt zich ernstig vragen bij de invoering van dit nieuwe parkeerplan in Ruisbroek.

Kathleen D’Herde, Open Vld: “De parkeerstudie wees uit dat het parkeerprobleem te wijten is aan bewonersparkeren, want overdag stelt zich het probleem niet zo, maar vooral ’s nachts is er een tekort aan parkeerplaatsen. De aanleg van de extra parkeerplaatsen kunnen we dan ook toejuichen.
Maar wij hebben ernstige bedenkingen bij het invoeren van de blauwe zone. Volgens onze mening gaat dit niks aan het probleem veranderen. Want door de invoering van de bewonerskaarten, kan elk gezin voor € 200/jaar 2 bewonerskaarten krijgen en dus blijft het aantal wagens ongewijzigd en het tekort aan parkeerplaatsen bestaan. Want we kampen in Ruisbroek met heel wat rijhuizen die niet over een garage of een privé parkeerplaats beschikken. Wij zijn dan ook van mening dat deze inwoners hiervoor niet moeten beboet worden en dus ook niet moeten betalen om te kunnen parkeren.
Daarenboven brengt de invoering van de blauwe zone extra administratief werk met zich mee, waarvoor er extra personeel nodig is. Ook voor de controle zal er extra personeel worden aangeworven en een beheersysteem worden aangekocht van € 60.000.

De Open Vld fractie is van mening dat de invoering van de blauwe zone in Ruisbroek alleen maar voor bijkomende problemen zal zorgen, geen oplossing biedt voor het probleem en daarenboven nog een dure zaak is ook. We denken wel dat er iets moet worden gedaan aan het parkeerprobleem in de Vorstsesteenweg, maar dit zou individueel moeten worden aangepakt. Hiervoor moet geen volledige deelgemeente geteisterd worden. Wij hebben dit punt dan ook niet goedgekeurd tijdens de gemeenteraad.”

Tijdens de zomer hinder aan viaduct Anderlecht-Industrie

2012-autostrade-Brusselse-Ring_Vorst_RuisbroekANDERLECHT / RUISBROEK / VLEZENBEEK: –
Van zaterdag 11 juni tot zondag 4 september 2016 wordt gewerkt op de R0, de Brusselse Ring.
Ter hoogte van Anderlecht-Industrie zijn in beide richtingen slechts twee versmalde rijstroken beschikbaar (op de buitenring vanaf 11 juni, op de binnenring pas vanaf 12 juni). Hou rekening met ernstige hinder tijdens de spitsuren.

Extra: op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni is er hinder tijdens het plaatsen van de werfsignalisatie. Van 22u tot 5u beschikt het verkeer slechts over één rijstrook. Vrijdagnacht op de buitenring (richting Halle), zaterdagnacht op de binnenring (richting Machelen).

Vlaamse regering investeert 7 miljoen in project Driefonteinebrug in Sint-Pieters-Leeuw

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister van Mobiliteit en Vlaamse Rand Ben Weyts maakt 10 miljoen euro vrij voor het project Driefonteinebrug in Sint-Pieters-Leeuw en ook een Driefonteinebrug in Vilvoorde. Door te investeren in nieuwe bruggen, fiets- en wandelpaden in de Vlaamse Rand haalt Weyts het vrachtverkeer naar de waterweg en maakt hij de fiets een valabel alternatief voor het woon-werkverkeer. “Als ‘Vlaams Randgeval’ investeer ik in alternatieven voor de file”, zegt Weyts. “Zo wil ik het verkeer in onze regio vlot trekken”.
2014-04-25-Bergensesteenweg_file_01
Om het verkeer op de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw te ontlasten, investeert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts middelen in het project Drie Fonteinebrug. De nieuwe Drie Fonteinebrug, met aansluiting op de Ring rond Brussel, zal het vrachtverkeer van de bedrijven rond het kanaal van de steenweg halen en wegleiden via de Humaniteitslaan. Het lokale verkeer wordt zo vlotter en veiliger. De zone rond het kanaal wordt ook aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven, die op zoek zijn naar een locatie met een goede ontsluiting. Dat zal ook de werkgelegenheid ten goede komen.

2015-02-13-voet-en-fietsbrug Kanaal-3Weyts investeert tegelijk in kwaliteitsvolle fietsinfrastuctuur. De fiets- en voetgangersbrug over het kanaal in Ruisbroek wordt geflankeerd met een comfortabele fietsaansluiting naar de fietssnelweg Kanaalroute op de rechteroever. Zo wordt fietsen nog vlotter, veiliger en aantrekkelijker als positief alternatief in het woon-werkverkeer.

Het ontwerp moet klaar zijn in 2017, zodat in 2018 gestart kan worden met de bouw van de nieuwe brug. De middelen zelf, zo een 7 miljoen euro, komen uit het Financieringsfonds Eenmalige Uitgaven (FFEU) van de Vlaamse Regering.

2014-11-26-commissie_Ben-Weyts_01Met deze investeringen komen zowat al mijn bevoegdheden bij elkaar. De noodzakelijke nieuwe bruggen komen er en zorgen voor een extra impuls voor mobiliteit en toerisme in onze Vlaamse Rand. Als Vlaams Randgeval kan ik daar alleen maar blij mee zijn.” aldus Weyts

Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit: “Als lokaal bestuur zijn wij heel erg tevreden met deze beslissing van Minister Weyts.
Deze brug zal een gevoelige ontlasting opleveren voor de Bergensesteenweg.
Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwDaarenboven zal het alle zwaar verkeer van de industriezone langsheen het kanaal afleiden naar de oprit “Anderlecht Industrie”, zodat deze vrachtwagens niet langer de Bergensesteenweg doorheen Negenmanneke en Zuun moeten nemen. Samen met de aanpassingen ter hoogte van Ikea in 2017 (Brussels Hoofdstedelijke Gewest) en de eigen herinrichting (vanaf 2019), is dit een derde belangrijk element om tot een vlottere doorstroming op de Bergensesteenweg te komen. Vanaf het begin van deze bestuursperiode was dit voor ons één van onze prioriteiten.

.
.


UPDATE: – Bedrijfswereld ziet meteen voordeel in nieuwe brug.
De nieuwe Bedrijvenzone “Ruysbroeckveld” in Ruisbroek wordt met de aankondiging dat er een brug komt  meteen aantrekkelijker voor investeerders.

De bedrijvenzone ‘Ruysbroeckveld’ is een Gemengd Regionaal Bedrijventerrein (GRB) in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, gelegen tussen de Bergensesteenweg (N6)
en het kanaal Brussel-Charleroi en vlakbij de Brusselse Ring (RO) en de snelweg Brussel-Parijs (E19). De bedrijvenzone heeft een oppervlakte van bijna 8 hectare en wordt opgesplitst in percelen met een minimum oppervlakte van 5.000m². Dit in functie van de behoeften van de geïnteresseerden.
Meer info: www.ruysbroeckveld.be

opening fast-E snellaadnetwerk met snellader bij Total Ruisbroek

RUISBROEK: – Vanmiddag werd in aanwezigheid van vlaams minister voor Energie Bart Tommelein en Désirée Oen, Adjunct-kabinetschef van Europees Commissaris voor Transport de officiële start gegeven van het fast-E (Fast Charging Study Europe) snellaadproject aan het servicestation Total Ruisbroek op de Brusselse Binnenring.

2016-10-20-FAST-E_Total-Ruisbroek (22)
Paul Mannes, CEO Total Belgium – Désirée Oen, Adjunct-kabinetschef van Europees Commissaris voor Transport – Bart Tommelein, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Energie – Luc Deconinck, Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw

In het kader van dit project worden in België, Duitsland, Tsjechië en Slowakije 307 elektrische snelladers geïnstalleerd langs de TEN-T corridors. Alleen al in België worden voor het eind van dit jaar 37 zogenaamde Triple-Chargers geplaatst bij Total tankstations, waarvan 26 op autosnelwegen (1 laadpaal voor 2 wagens per station), waarmee alle gangbare elektrische voertuigen snel geladen kunnen worden.

Daarmee is fast-E (www.fast-e.eu) het grootste privaat-initiatief voor de bouw van de basis-
infrastructuur. Het is eveneens het grootste infrastructuur-project voor elektrische voertuigen dat door de Europese Unie financieel ondersteund wordt voor 50% van het totale investeringsvolume van rond de 18 miljoen euro.

Bart Tommelein, Minister van Energie: “Elektrisch rijden biedt een oplossing voor de uitdagingen op vlak van propere mobiliteit. Positief is dat steeds meer Vlamingen elektrisch willen rijden. Maar enkel met meer laadstations kunnen we het elektrisch rijden verder stimuleren. Tegen 2020 moet Vlaanderen 5.000 extra publieke laadpunten, 300 CNG-tankstations en 20 waterstofstations tellen. Daarom steun ik het elektrisch snellaadproject van Total en fast-E in Ruisbroek, in Vlaanderen en in België. Het maakt het elektrisch rijden opnieuw een stuk interessanter.”

Bekijk in onderstaand filmpje de inhuldiging van het fast-E snellaadnetwerk en de toespraken van Vlaams Minister Bart Tommelein en Burgemeester Luc Deconinck

Total maakt samen met Allego een landelijk dekkend netwerk van elektrische laadpalen mogelijk
In het kader van het fast-E project hebben Total en Allego besloten om hun krachten te bundelen en samen te werken voor het ter beschikking stellen van elektrische laadpunten in België. Deze samenwerking draagt bij tot de bevordering van duurzaam vervoer en tot de verbetering van de luchtkwaliteit.

Een dekkend snellaadnetwerk is een belangrijke voorwaarde om e-mobility daadwerkelijk voor alle dag te laten functioneren. Fast-E zal als pilot eerst voor het basisnetwerk van snelladers zorgen om zo een antwoord te bieden op de groeiende EV markt”, zegt Désirée Oen, Adjunct-kabinetschef van de Europees Commissaris voor Transport, bij de kick-off in Ruisbroek.

Paul Mannes, CEO Total België, voegt hieraan toe: “Total beschikt over een zeer uitgebreid en geografisch gespreid netwerk van tankstations in heel België, inclusief op autosnelwegen. Het leek ons niet meer dan logisch om in dit project te stappen daar dit niet alleen inspeelt op de veranderende mobiliteitsbehoeften van de klant. Dit toont ook duidelijk aan dat Total zich engageert voor een innovatieve en toegankelijke energie.

“België is nog ver weg van een probleemloze rit van Oost naar West. Fast-E biedt niet alleen een oplossing binnen België, maar staat ook voor een vlekkeloze verbinding naar de andere landen. Met de plaatsingen op cruciale en bekende locaties met TOTAL en een relatief korte onderlinge afstand kunnen we de bestuurders er van overtuigen om over te stappen op elektrische mobiliteit” aldus Ulf Schulte, COO bij Allego.

37 snellaadstations in België: binnen 30 minuten EV voor 80% gevuld
De elektrische snellaadstations beschikken allen over de drie gangbare stekkers waarmee elektrische voertuigen binnen 30 minuten tot 80% gevuld kunnen worden. Deze stekkers zijn het Combined Charging System (CCS ofwel Combo), CHAdeMO en een Type2-Mennekes. De laadvermogens lopen van 43 tot 50kW. Zo zorgt fast-E ervoor dat iedere geschikte EV op het netwerk terecht kan.

Het merk en type elektrische of hybride wagen bepaalt welk type stekker de gebruiker nodig heeft. Door deze verscheidenheid is het noodzakelijk om vandaag de drie standaarden beschikbaar te maken op een snellaadstation. Dit moet de gebruiker de zekerheid bieden om te vinden wat hij zoekt.

Betalen is mogelijk via een applicatie op de smartphone of via een laadpas.

Deze diashow vereist JavaScript.


Fast-E blijft bestaande en nieuwe technieken beoordelen en onderzoeken
Binnen het fast-E project worden meerdere studies uitgevoerd die de locatieplanning, commerciële inbedding en massale uitrolplanning onderzoeken. Daarnaast worden nieuwe technieken als batterijopslag in combinatie met de hoge vermogens getest en verder voorbereid op integratie in de huidige technieken.

Belangrijkste onderzoek voor de bestuurders van elektrische voertuigen zal de interoperabiliteit zijn, met één pas op alle netwerken kunnen laden. Fast-E zal bestaande en nieuwe technieken beoordelen en onderzoeken zodat de laadervaring voor de gebruiker optimaal zal verlopen.

Wie zijn elektrische wagen oplaadt aan de snellaadpaal bij total Ruisbroek kan voor ongeveer 3 euro 100 kilometer rijden. Ter vergelijking: wie dezelfde afstand met een dieselwagen overbrugt, betaalt 8 euro.