Asfaltering fase 4a Bergensesteenweg begonnen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Bergensesteenweg ,N6, is de aannemer begonnen met de asfaltering van fase 4a tussen Jan Vanderstraetenstraat en Laurierplein, weghelft richting Halle.

De werken van deze fase 4a zijn nog gepland tot eind oktober daar ook nog de voetpaden, fietspaden en parkeerhavens dienen aangelegd te worden.

Fase 4 a en b na de werken:
• Het Laurierplein wordt, ter hoogte van de Bergensesteenweg, afgesloten voor het autoverkeer. Het verkeer van de wijk ‘Wilderveld’ zal voortaan via de Frans Baesstraat rijden.
Op die manier wordt het Laurierplein opnieuw een aangenaam plein, met groene elementen en een trage verbinding naar de Bergensesteenweg voor fietsers en voetgangers.
• Voetgangers en fietsers krijgen een plek. Volwaardige voetpaden van 1.5 meter en afgescheiden fietspaden van 1.65 meter worden aangelegd langs beide zijden.
• Veiligheid en comfort aan de bushaltes is een must. De nieuwe haltes worden ingericht met een comfortabel busperron en een wachthuisje.
• Het snelheidsregime van 50km/u blijft behouden.

UPDATE: – Ook vandaag maandag 11 september werd er in de hitte verder geasfalteerd.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Tijdelijke verkeerslichten op Bergensesteenweg veroorzaken extra files tijdens spits

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vandaag woensdag 16 tot en met vrijdag 18 augustus 2023 zijn er ter hoogte van de werken op de Bergensesteenweg N6 tijdelijke verkeerslichten in gebruik om beurtelings verkeer toe te laten. Er worden enkele doorsteken van de riolering aangelegd op de weghelft van de Bergensesteenweg waar op dit moment het verkeer rijdt. Dit veroorzaakt extra files tijdens de spitsuren.

Dit zijn voorbereidende werken om de rioleringswerken van fase 4b te vergemakkelijken.
Tijdens de werken deze week zal het verkeer via tijdelijke verkeerslichten en beurtelings langs de werfzone moeten rijden.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Beurtelings verkeer op Bergensesteenweg langs werfzone van 16 tot en met 18 augustus 2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – Volgens de huidige planning worden vanaf woensdag 16 tot en met vrijdag 18 augustus 2023 enkele doorsteken van de riolering aangelegd op de weghelft van de Bergensesteenweg waar op dit moment het verkeer rijdt.

Hierdoor zal er beurtelings verkeer zijn met inzet van verkeerslichten!

Dat zijn voorbereidende werken om de rioleringswerken van fase 4b te vergemakkelijken.
Tijdens die werken zal het verkeer via tijdelijke verkeerslichten en beurtelings langs de werfzone moeten rijden.

Nieuwe problemen bij heraanleg Pedestraat

VLEZENBEEK: – Woensdag en donderdag werd de Pedestraat geasfalteerd en vandaag werd de belijning voltooid. Na een finale controle door de gemeente diensten vrijdag, blijkt de greppel tussen de rijbaan en de boordsteen op de Pedeweg te diep om veilig de straat open te stellen.

Gemeentebestuur: “We hebben aan de aannemer dan ook gevraagd om dit zo snel mogelijk te corrigeren, zodat de Pedestraat in de loop van volgende week wel veilig kan opengesteld worden.
Aan de inwoners vragen we om voorlopig extra voorzichtig te zijn bij het op- en afrijden van hun oprit. Volgende update : maandagavond 3 juli 2023.”

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
14/10/2022 – Asfalt op de Pedestraat wordt vanaf 17 oktober verwijderd
04/11/2022 – Met kraan wordt op traditionele wijze gewapend asfalt verwijderd op Pedestraat

14 juni 2023 starten stabiliserings- en asfalteringswerken Pedestraat

VLEZENBEEK: – Aanstaande woensdag, 14 juni 2023, start de aannemer met de langverwachte stabiliserings- en asfalteringswerken van de Pedestraat.
Tijdens deze werken, die ongeveer een maand zullen duren, wordt een omleiding voorzien via de Postweg, de rotonde aan Erasmus en de Lenniksebaan.
Vanaf midden juli 2023 zal de straat dan volledig afgewerkt zijn.

Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken: “Het vooraf opbreken van de oude asfaltlaag was noodzakelijk om de vereiste metingen en proeven te kunnen doen om te bepalen in welke mate de oude betonplaten kunnen dienst doen als fundering voor het nieuwe wegdek. De resultaten en expertise van het studiebureau en de aannemer brachten een aantal opties naar voor. Voor de uitvoering van de werken dienen we rekening te houden met een aantal woningen en tuinmuren die kort op de straat staan. De gekozen optie zal de impact op de aanpalende woningen tot een minimum moeten herleiden. Op 14 juni zal de aannemer, waar nodig, starten met herstel en herprofileren van de betonplaten. We kiezen voor een sterk hoog kwalitatief asfalt. Het asfalt heeft een versterkt steenskelet dat wordt samengehouden met elastomeerbitumen. Deze geeft een extra weerstand tegen scheurvorming en zal bovendien ook de rolgeluiden tot een minimum reduceren. Deze techniek samen met beperkte snelheid zal van deze straat een stille straat maken!

Jan Desmeth, burgemeester: “Het klopt dat we heel wat geduld hebben gevraagd van de bewoners en de weggebruikers. De redenen zijn legitiem maar desondanks frustrerend. We zijn blij dat de werken volgende week kunnen starten en alsnog klaar zijn voor het begin van het bouwverlof.

Update 14/06/2023: – gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw: ” Op dinsdag 13 juni heeft de aannemer  onverwacht laten weten dat hij 3 werkdagen later zal starten, zijnde maandag 19 juni 2023 in plaats van woensdag 14 juni. De einddatum blijft echter ongewijzigd, zijnde vrijdag 14 juli 2023“.

Start fase 4a Bergensesteenweg tussen J. Vanderstraetenstraat en Laurierplein

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanmorgen startte fase 4a van de herinrichting van de Bergensesteenweg tussen de Jan Vanderstraetenstraat en het Laurierplein op de weghelft waar het verkeer normaal richting Halle rijdt (kant even huisnummers).

Bouwheren: Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voeren er volgende werken uit:
Het aantal rijstroken wordt er teruggebracht van twee naar één om ruimte te creëren voor een afslagstrook naar de Jan Vanderstraetenstraat en voor een veilige oversteek met een conflictvrij kruispunt met verkeerslichten.
Er komt ook een comfortabel voetpad en een aanliggend fietspad. Aan het Laurierplein worden bushaltes ingericht.
Bovendien leggen ze een gescheiden riolering, zodat het afval- en regenwater apart worden afgevoerd.
Fase 4a duurt volgens de huidige planning tot eind oktober. Hierna volgen de resterende werken van fase 4 tot begin 2024.

Doorgaand verkeer op Bergensesteenweg blijft in twee richtingen mogelijk
De impact van de werken op zowel de directe omgeving als op het doorgaand verkeer op de Bergensesteenweg is gelijkaardig aan de werken in eerdere fases.
• Woningen in de werfzone blijven te voet of met de fiets bereikbaar.
• Handelszaken blijven bereikbaar voor klanten en leveranciers. De aannemer zorgt ervoor dat inritten naar parkings open blijven door de aanleg van tijdelijke steenslag.
• Het verkeer kan de werfzone op de Bergensesteenweg passeren langs één versmalde rijstrook per rijrichting. Ter hoogte van de Olmenlaan en de Eugène Ghijsstraat worden keerpunten voorzien.
• De Jan Vanderstraetenstraat blijft afgesloten, zoals op dit moment ook het geval is. Lokaal verkeer tussen de Jan Vanderstraetenstraat en de Bergensesteenweg (N6) volgt in beide richtingen een omleiding via de Georges Wittouckstraat.

Ook Laurierplein afgesloten
Tijdens fase 4a wordt ook de aansluiting van het Laurierplein naar de Bergensesteenweg afgesloten. Het plein krijgt de komende maanden een volledige make-over. Wanneer de werfzone verplaatst naar fase 4b, de weghelft met de oneven huisnummers, stellen we het plein terug open. De afsluiting heeft vooral lokaal impact:
• De Palmenlaan en Dennenlaan zijn doodlopend richting de Bergensesteenweg. In de Palmenlaan is tijdelijk tweerichtingsverkeer mogelijk.
• De bewoners van achterliggende straten volgen een omleiding via de Olmenlaan en Generaal Lemanstraat.

Oude steenweg in het nieuw
Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zijn sinds eind 2020 bezig met de herinrichting van de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De komende jaren krijgt het volledige stuk tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Brusselbaan, zo’n 2,5 kilometer, een grondige opknapbeurt. Onder de grond komt 10 kilometer gescheiden riolering en een nieuwe drinkwaterleiding, boven de grond wordt de weg moderner, veiliger en overzichtelijk ingericht. De ondergrondse werken vragen ongeveer 3,5 jaar werk, de bovengrondse ongeveer 1,5. Opgeteld duren alle werken dus tot 2027.

15 mei 2023 start fase 4A van de herinrichting van de Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 15 mei 2023 start van fase 4a van de herinrichting van de Bergensesteenweg tussen de Jan Vanderstraetenstraat en het Laurierplein op de weghelft richting Halle tot eind oktober 2023.

• Aansluiting Jan Vanderstraetenstraat vanaf Bergensesteenweg is afgesloten: lokaal verkeer volgt een omleiding via de Georges Wittouckstraat
• Aansluiting Laurierplein vanaf Bergensesteenweg is afgesloten, waardoor de Dennenlaan en Palmenlaan richting de Bergensesteenweg tijdelijk doodlopend zijn: lokaal verkeer volgt een omleiding via de Olmenlaan
• Voor omwonenden is de werfzone moeilijk bereikbaar met de wagen. Bewoners parkeren hun wagen best in de omgeving. Woningen zijn te voet of met de fietswel wel altijd bereikbaar.
• Handelszaken blijven in de mate van het mogelijke bereikbaar via toegangen in steenslag
• Gemotoriseerd verkeer kan langs de werfzone rijden op één versmalde rijstrook per rijrichting

Onderstaande foto’s herinrichting Bergensesteenweg fase 2c – vandaag:

UPDATE 11/05/2023: – Werken tussen Jan Vanderstraetenstraat en Laurierplein vanaf week van 22 mei 2023
Omdat de bouwheren (Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw) eerst de finale afwerking van fase 2 en 3 wensen en het de afgelopen dagen zoveel geregend heeft dat de aannemer dat nog niet heeft kunnen doen, zal fase 4 tussen de Jan Vanderstraetenstraat en het Laurierplein nog niet starten op maandag 15 mei, maar wel in de week van 22 mei. “Het is belangrijk om de werkzaamheden in de huidige werfzones (fase 2 tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat en fase 3 in de Jan Vanderstraetenstraat) eerst volledig af te werken om te vermijden dat we een nieuwe fase opstarten als de vorige nog niet finaal werd opgeleverd.”

Bergensesteenweg twee weken ‘s nachts afgesloten vanaf maandag 24 april 2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werken momenteel aan fase 2 van de grote herinrichting van de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. Vanaf maandag 24 april starten de afrondende werken in de zone tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat. Die werken duren tot zaterdagochtend 6 mei. Er wordt ook twee weken lang ‘s nachts gewerkt. Tussen 20u ‘s avonds en 6u ‘s morgens is de Bergensesteenweg ter hoogte van de werfzone volledig afgesloten en moet het doorgaand verkeer een omleiding volgen.

Nachtwerk om hinder overdag te beperken
Tussen maandag 24 april en zaterdagochtend 6 mei worden de werken tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat afgerond. Om de werken veilig en vlot uit te voeren, levert de aannemer een extra inspanning door ook ’s nachts te werken. De machines die gebruikt worden nemen immers veel plaats in, waardoor er onvoldoende ruimte is om het verkeer veilig te laten passeren. Om grote hinder overdag te voorkomen, worden die werken uitgevoerd tussen 20u ’s avonds en 6u ’s ochtends. De Bergensesteenweg blijft overdag, wanneer er minder hinderlijke werken uitgevoerd worden, altijd in beide richtingen open.

Omleiding in beide richtingen via gemeentelijke wegen
De Bergensesteenweg is tijdens de nachtwerken volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Omwonenden kunnen dan enkel te voet of met de fiets de werfzone bereiken. Voor het doorgaand auto- en vrachtverkeer wordt een omleiding via de Georges Wittouckstraat, Galgstraat en Lotstraat ingesteld. Ook de rechtstreekse aansluitingen van de Ruisbroeksesteenweg, Burgemeesterstraat, Petrus Basteleusstraat en Frederik Coevoetstraat met de Bergensesteenweg blijven dicht.

De laatste loodjes voor fase 2
Naast het aanleggen van de bovenste laag asfalt in de rijrichting van Halle worden ook de middeneilanden en -bermen geplaatst en afgewerkt. Ten slotte werken we de parkeerstroken af met boomvakken en plaatsen we de nieuwe verkeerslichtenregeling op het kruispunt met de Ruisbroeksesteenweg. Als alles volgens planning verloopt, duren deze werken tot zaterdagochtend 6 mei. Vanaf maandag 8 mei start een volgende fase verderop de steenweg, tussen de Lidl en de Jan Vanderstraetenstraat.

Rioleringswerken in Jan Vanderstraetenstraat vanaf maandag 9 januari 2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 9 januari 2023 gaat een volgende fase van de herinrichting van de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw van start. Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werken er samen aan de herinrichting van de gewestweg. Tijdens fase 3 wordt er gescheiden riolering aangelegd in de Jan Vanderstraetenstraat tussen de aansluiting met de Bergensesteenweg en de Wilderkasteellaan. Naast de impact voor de aangelanden binnen de werfzone zal er ook hinder zijn voor het lokale verkeer richting de achterliggende wijken. Fase 3 duurt volgens de huidige planning tot eind maart.

Gescheiden rioleringsstelsel
Vanaf maandag 9 januari 2023 start fase 3 in de Jan Vanderstraetenstraat, tussen de aansluiting met de Bergensesteenweg en de Wilderkasteellaan. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat het regenwater in de toekomst naar een nieuw bufferbekken in het Wilderspark kan stromen.
Van 9 januari tot 20 januari is er nog geen hinder omdat er dan enkel aan de aansluiting richting het Wilderspark, naast de rijweg, gewerkt wordt.

Werfzone afgesloten tussen Bergensesteenweg en Wilderkasteellaan vanaf 23 januari 2023
Vanaf 23 januari starten de rioleringswerken in de straat en zijn zowel het kruispunt van de Jan Vanderstraetenstraat met de Wilderkasteellaan als de aansluiting van de Jan Vanderstraetenstraat op de Bergensesteenweg (N6) volledig afgesloten. Lokaal verkeer volgt een omleiding via de Georges Wittouckstraat en de Frans Timmermansstraat. Fietsers, met de fiets aan de hand, en voetgangers kunnen de werfzone altijd voorbijwandelen.

Verkeershinder?
• Vanaf maandag 23 januari 2023: Jan Vanderstraetenstraat afgesloten tussen Bergensesteenweg en Wilderkasteellaan
• Omleiding voor lokaal verkeer
• De werfzone is niet toegankelijk voor verkeer: bewoners moeten hun auto in de omgeving parkeren
• De Gemeentelijke Lagere School ‘t Populiertje blijft bereikbaar via de omleiding. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de Jan Vanderstraetenstraat. Ouders die met de wagen gaan kunnen, volgens AWV, ook de parking van de Lidl gebruiken om hun kinderen af te zetten.

Werken fase 2 Bergensesteenweg lopen verder
Tegelijk met fase 3, werkt Wegen en Verkeer tot eind maart 2023 verder op de Bergensesteenweg tussen de Ruisbroeksesteenweg en Burgemeesterstraat. De verkeerssituatie blijft hier ook tot eind maart ongewijzigd. De komende jaren wordt het volledige stuk van 2,5 kilometer tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Brusselbaan onder handen genomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw geven de weg een veilige en overzichtelijke nieuwe inrichting. Ondergronds komt er in totaal zo’n 10 kilometer aan nieuwe, gescheiden riolering. Alle werken samen duren nog tot 2027.

actueel overzicht van de werken op de Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – De werken op de Bergensesteenweg (N6) zijn op verschillende fronten aan de gang. Vanaf vrijdagnamiddag 23 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023, heeft de aannemer bouwverlof. Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft daarom vlak voor het kerstverlof graag een korte stand van zaken:

De rioleringswerken van fase 2b, tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat, zijn zo goed als afgerond.
De aannemer begon ondertussen ook al met de eerste huisaansluitingen op de nieuwe riolering in deze zone. Na nieuwjaar start de heropbouw van de nieuwe rijweg. De aannemer legt tegen vrijdagavond 23 december steenslag waar nodig zodat omwonenden veilig en proper richting hun huizen kunnen wandelen.

Het verbreden van de Zuunkoker en de aanleg van nieuwe kokers zit op schema.
Voor het kerstverlof werden de damwanden aan beide kanten van de steenweg geplaatst. Vanaf maandag 9 januari werken we verder aan de overzijde, op de weghelft richting Anderlecht, ter hoogte van Garage Bourgeois. Daar zal de bouwput verder uitgegraven worden. De verkeerssituatie blijft tot het einde van de werken in april ongewijzigd.

Werken Farys nog tot eind januari 2023
De werken van drinkwaterbedrijf Farys ter hoogte van de Groot Bijgaardenstraat duren nog tot eind januari. Tijdens het kerstverlof blijft de verkeerssituatie op de Bergensesteenweg behouden. De toegang naar de Groot-Bijgaardenstraat blijft dus ook afgesloten.

Start fase 3 in Jan Vanderstraetenstraat vanaf maandag 9 januari 2023
Vanaf maandag 9 januari 2023 gaat fase 3 van de herinrichting van start in de Jan Vanderstraetenstraat, tussen de aansluiting met de Bergensesteenweg en de Wilderkasteellaan. We leggen hier een gescheiden riolering aan, zodat het regenwater in de toekomst naar een nieuw bufferbekken in het Wilderspark stroomt. Naast de impact voor de aangelanden binnen de werfzone zal er ook hinder zijn voor het lokale verkeer richting de achterliggende wijken. Deze werken duren volgens de huidige planning tot eind maart 2023. Omwonenden in de directe omgeving van de werfzone ontvangen binnenkort nog een bewonersbrief met alle informatie.
De Gemeentelijke Lagere School ‘t Populiertje blijft bereikbaar via de omleiding. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de Jan Vanderstraetenstraat.  Ouders met de wagen kunnen ook de parking van de Lidl gebruiken om hun kinderen af te zetten.

Vanaf 21 november 2022 fasewissel wegenwerken op Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 21 november 2022 wisselen de werken op de Bergensesteenweg (N6) tussen de kruispunten met de Ruisbroeksesteenweg en Burgemeesterstraat van kant. De werfzone verplaatst tijdens fase 2b naar de weghelft waar het verkeer normaal gezien richting Brussel rijdt. Voor het doorgaand verkeer op de Bergensesteenweg verandert er weinig: in beide rijrichtingen is er één versmalde rijstrook beschikbaar. Voor lokaal verkeer zijn er wel een aantal wijzigingen. De Ruisbroeksesteenweg en Burgemeesterstraat worden afgesloten en in functie daarvan worden er in de achterliggende wijken ook enkele verkeersmaatregelen genomen.
Fietsers kunnen ook in beide richtingen over het al afgewerkte fietspad.
De werken van fase 2b duren volgens de huidige planning tot midden maart 2023.


Opgelet: – Maandagmorgen start de aannemer om 7u met de opbraak van het huidige wegdek. Voor de directe omgeving zal er dan meteen al wat geluidsoverlast zijn.

Ruisbroeksesteenweg en Burgemeesterstraat afgesloten
Door het verplaatsen van de werfzone wijzigt ook de verkeerssituatie. Fietsers kunnen in beide richtingen over het al afgewerkte fietspad. Doorgaand verkeer tussen Halle en Brussel rijdt in beide richtingen over één versmalde rijstrook op de al afgewerkte weghelft. Zowel de Ruisbroeksesteenweg als de Burgemeesterstraat worden afgesloten. Lokaal verkeer volgt een omleiding via de Eugène Ghijsstraat en de achterliggende gemeentelijke wegen.

Knip in Edward de Baerdemaekerstraat en parkeerverbod in Acacialaan
De Baesstraat – Edward de Baerdemaekerstraat wordt vanaf 21 november ter hoogte van de Beukenlaan tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. De aannemer plaatst er twee werfblokken die moeten voorkomen dat het vele verkeer van de Ruisbroeksesteenweg zich gewoon zou verleggen naar deze smalle straat. Fietsers en voetgangers kunnen wel altijd door. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal in de toekomst een dergelijke knip definitief invoeren om de leefbaarheid in de wijken te bewaren. Over de exacte locatie van een definitieve knip zal er nog overleg zijn met de buurt. Om onnodige verkeersopstoppingen door het lokale verkeer te voorkomen wordt daarnaast in de volledige Acacialaan een parkeerverbod ingesteld. In de omliggende straten kan wel nog geparkeerd worden.

Oude steenweg in het nieuw
Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zijn sinds eind 2020 bezig met de herinrichting van de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De komende jaren krijgt het volledige stuk tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Brusselbaan, zo’n 2,5 kilometer, een grondige opknapbeurt. Onder de grond komt 10 kilometer gescheiden riolering en een nieuwe drinkwaterleiding, boven de grond wordt de weg modern, veilig en overzichtelijk ingericht. De ondergrondse werken vragen ongeveer 3,5 jaar werk, de bovengrondse ongeveer 1,5. Opgeteld duren alle werken dus tot 2027.

Verbreding Zuunkoker ter hoogte van René de Renessestraat
Maandag 21 november starten ook de werken voor de verbreding van de Zuunkoker ter hoogte van de René de Renessestraat op. De toegang vanop de Bergensesteenweg naar de René de Renessestraat wordt vermoedelijk tot eind februari afgesloten. Er is een omleiding via de Albert van Cotthemstraat.

Werken aan Zuunkokers vanaf 7 november 2022

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 7 november 2022 start het Agentschap Wegen en Verkeer op de Bergensesteenweg met het verbreden van de huidige Zuunkoker ter hoogte van de René de Renessestraat en met de voorbereidende werken voor de aanleg van de nieuwe Zuunkokers ter hoogte van de selfcarwash en aan Bourgeois Auto’s.

AWV: “Omdat de Zuunbeek in de toekomst anders zal stromen, houden we nu al rekening met die plannen (en met de uit te voeren nutswerken in het kader van de volgende fases op de Bergensesteenweg). Het verkeer zal ter hoogte van de werfzone in beide rijrichtingen op de Bergensesteenweg plaatselijk over één in plaats van twee rijstroken moeten rijden.”

Wegen en Verkeer vervangt portiekborden verkeersknooppunt Groot-Bijgaarden – nachtelijke omleidingen

REGIO: – Het Agentschap Wegen en Verkeer vervangt van 7 tot en met 18 november 2022 vier portieken met signalisatie op het knooppunt van de E40 en de Brusselse ring (R0). Om de werken vlot en veilig te kunnen uitvoeren, zal het agentschap het verkeer ‘s nachts moeten omleiden.

Het gaat om intern verlichte seinborden die vervangen worden door retroflecterende borden (zonder interne verlichting). Niet alleen de borden worden vervangen, ook de portieken worden in hun geheel vervangen. Een aannemer heeft de afgelopen weken al voorbereidende werken gedaan, vanaf de avond van 7 november worden de portieken weggehaald en vervangen door nieuwe exemplaren.

Met kraan wordt op traditionele wijze gewapend asfalt verwijderd op Pedestraat

VLEZENBEEK: – In de Pedestraat is een aannemer bezig met het verwijderen van het gewapend asfalt door te frezen en daarna de meshtrack  op traditionele wijze met behulp van een kraan te verwijderen.

De Pedestraat is van oudsher een betonbaan. 23 jaar geleden werd deze overlaagd met asfalt om het rijcomfort te verbeteren ,maar vooral ook om de lawaaihinder naar de woningen te beperken. Een werkwijze die reeds op meerdere plaatsen werd toegepast.

De gemeente laat nu de oude asfalt weg halen om de straat te voorzien van een nieuwe laag asfalt. In normale omstandigheden wordt de oude asfalt afgefreesd en gewoon vervangen door nieuw asfalt. Op de pedestraat is het echter iets complexer.
Bij de overlaging 23 jaar geleden werd in samenspraak met OCW (onderzoekscentrum voor de wegenbouw) gekozen om een teststrook van 500 meter uit te voeren in gewapend asfalt. Een techniek die zijn kwaliteit intussen heeft bewezen en de levensduur merkelijk heeft verlengd.
Echter door de wapening in het asfalt kan in die zone van de test de frees niet gebruikt worden en moet de aannemer op traditionele wijze de laag verwijderen.

Zodra de asfalt is verwijderd zal het OCW metingen doen naar de stabiliteit van de oorspronkelijke betonplaten. Op basis van die metingen zal de gemeente de oude betonplaten waar nodig opnieuw laten stabiliseren alvorens de straat opnieuw te asfalteren in 2023.

Deze slideshow vereist JavaScript.

• op hoogte brengen kolken/putten : maandag 07/11 en dinsdag 08/11
• wegnemen signalisatie : woensdag 09/11
Het nieuwe asfalt wordt voorzien in 2023. In tussentijd zal men kunnen blijven rijden op het oorspronkelijke betonnen wegdek.
Over het vervolg van de werken zal later gecommuniceerd worden.

UPDATE 7/11/22: – De Pedestraat blijft afgesloten tot 16 november.
De werken in de Pedestraat zullen een paar dagen langer duren dan gepland. Het verwijderen van het gewapend asfalt duurt langer dan voorzien.

Start voorbereidende werken heraanleg Pedestraat op 3 november

VLEZENBEEK: – Vanaf donderdag 3 november 2022 starten er voorbereidende werken voor de heraanleg van de Pedestraat in Vlezenbeek (waren uitgesteld door ziektes bij aannemer). Tijdens deze werken wordt de Pedestraat afgesloten voor het doorgaand verkeer.
Er wordt een omleiding voorzien via de Postweg, Joseph Wybranlaan en de Lenniksebaan.

Deze voorbereidende werken omvatten het affrezen van de bovenste asfaltlaag en het aanpassen van een aantal waterslikkers. Deze werken beginnen reeds op donderdag 3 november om 7 uur ‘s morgen. Mits gunstige weersomstandigheden worden ze beëindigd op woensdag 9 november.

• frezen asfalt : donderdag 03/11 en eventueel vrijdag 04/11
• wegnemen meshtrack met behulp van kraan : vrijdag 04/11 en maandag 07/11
• op hoogte brengen kolken/putten : maandag 07/11 en dinsdag 08/11
• wegnemen signalisatie : woensdag 09/11
Over het vervolg van de werken zal later gecommuniceerd worden.

UPDATE 7/11/22:De Pedestraat blijft afgesloten tot 16 november.
De werken in de Pedestraat zullen een paar dagen langer duren dan gepland. Het verwijderen van het gewapend asfalt duurt langer dan voorzien.

Alsembergsesteenweg: gedeeltelijk afgesloten vanaf 31/10/22

2022-10-30-Alsembergsesteenweg_aankondiging_wegenwerkenBUIZINGEN: – Van maandag 31 oktober tot en met maandag 14 november 2022 voert Farys herstellingswerken uit aan riooldeksels en rioolkolken. Daarnaast legt Fiberklaar ook glasvezelkabels aan op de Alsembergsesteenweg. De werken gebeuren tussen het kruispunt van de Octaaf de Kerchove d’Exaerdestraat en de Grensweg.
Een omleiding via Sint-Pieters-Leeuw is voorzien.

De werken starten in de schoolvakantie, omdat er dan minder verkeersdruk is. Op die manier proberen we de hinder te beperken.
De werken van Fiberklaar werden al enkele weken geleden vergund en worden samen met de geplande werken van Farys uitgevoerd.
• Het gemotoriseerd verkeer komende van Beersel richting Halle kunnen steeds doorrijden.
• Om van Halle richting Beersel te rijden is er een omleiding via Alsembergsesteenweg – N6 (Bergensesteenweg) – Laekelinde – Stationstraat – Zennestraat – Beerselsestraat – R0 – Alsembergsesteenweg.

Drinkwaterleiding Farys tijdens herfstvakantie ondergronds

SINT-PIETERS-LEEUW: – De drinkwaterleiding die al een tijdje in het midden van de Bergensesteenweg ligt, wordt volgens de huidige planning op woensdag 2 november ondergronds getrokken.

De aannemer van Farys zal het komende weekend, maar ook maandag en dinsdag doorwerken om alles klaar te krijgen. De huidige verkeerssituatie met één rijstrook in beide rijrichtingen blijft ook tijdens die intrekoperatie behouden. Na de nodige opkuis- en opruimingswerken zal het verkeer tussen de Eugène Ghijsstraat en het Laurierplein vermoedelijk vanaf 7 november terug in beide richtingen over twee rijstroken kunnen rijden. De Groot-Bijgaardenstraat zelf blijft tot midden december afgesloten.

Eén dag opnieuw via tijdelijke trap oversteken aan F. Baesstraat
De dag voor het intrekken van de leiding, op dinsdag 1 november, wordt de oversteekplaats ter hoogte van de Frans Baesstraat vervangen door de tijdelijke trap die er eerst stond. Wanneer woensdag de drinkwaterleiding ondergronds verdwijnt, kan je als voetganger of fietser enkele uren niet oversteken ter hoogte van de F. Baesstraat. Na afloop van de intrekoperatie en het opruimen van de werfzone is het opnieuw mogelijk om via het bestaande zebrapad over te steken.

Werken aan Zuunkokers vanaf 7 november 2022
Op maandag 7 november starten we verderop de Bergensesteenweg met het verbreden van de huidige Zuunkoker ter hoogte van de René de Renessestraat en met de voorbereidende werken voor de aanleg van de nieuwe Zuunkokers ter hoogte van de selfcarwash en aan Bourgeois Auto’s.
Agentschap Wegen en Verkeer: “Omdat de Zuunbeek in de toekomst anders zal stromen, houden we nu al rekening met die plannen (en met de uit te voeren nutswerken in het kader van de volgende fases op de Bergensesteenweg). Het verkeer zal ter hoogte van de werfzone in beide rijrichtingen op de Bergensesteenweg plaatselijk over één in plaats van twee rijstroken moeten rijden.”

Binnen 14 dagen wisselt de werfzone Bergensesteenweg fase 2a van zijde

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Bergensesteenweg heeft de aannemer de onderlaag asfalt aangebracht van fase 2A op de weghelft richting Halle.
De komende weken leggen ze het fietspad en de parkeerstroken verder aan. Ook de voetpaden worden nog afgewerkt.
UPDATE 28/10:
Tijdens de herfstvakantie, in de week van 31 oktober, werkt de aannemer niet. In de week van 21 november verplaatst de werfzone en starten de werken op de weghelft richting Brussel. Volgens de huidige planning duurt fase 2b tot midden maart 2023..

Dinsdag 2 augustus starte de aannemer met de werken op het stuk tussen de kruispunten van de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstaat, over een afstand van ongeveer 200 meter.
Er werd een gescheiden riolering, nieuwe fietspaden en brede voetpaden aangelegd. Om plaats te maken voor de fiets- en voetpaden, werd het aantal rijstroken voor de auto’s teruggebracht naar één.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Ruisbroeksesteenweg en Burgemeesterstraat afgesloten tijdens fase 2b
Als in de week van 21 november de werken op de rijweg richting Brussel starten, wijzigt ook de verkeerssituatie
Fietsers kunnen in beide richtingen over het al afgewerkte fietspad.
Doorgaand verkeer op de Bergensesteenweg tussen Halle en Brussel rijdt over de afgewerkte weghelft. Net zoals in de huidige werfsituatie is er één rijstrook per rijrichting.
De Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat zijn afgesloten voor verkeer. Er is een omleiding via de Eugène Ghijsstraat en de achterliggende gemeentelijke wegen om op je locatie te geraken.

Asfalt op de Pedestraat wordt vanaf 17 oktober verwijderd

VLEZENBEEK: – In de week van 17 oktober 2022 wordt het gewapend asfalt op de Pedestraat verwijderd.

Update 17/10/22: – Uitgesteld door ziektes bij de aannemer.

De Pedestraat is van oudsher een betonbaan. 23 jaar geleden werd deze overlaagd met asfalt om het rijcomfort te verbeteren ,maar vooral ook om de lawaaihinder naar de woningen te beperken. Een werkwijze die reeds op meerdere plaatsen werd toegepast.

De gemeente plant om de oude asfalt weg te halen en de straat te voorzien van een nieuwe laag asfalt. In normale omstandigheden wordt de oude asfalt afgefreesd en gewoon vervangen door nieuw asfalt. Op de pedestraat is het echter iets complexer.
Bij de overlaging 23 jaar geleden werd in samenspraak met OCW (onderzoekscentrum voor de wegenbouw) gekozen om een teststrook van 500 meter uit te voeren in gewapend asfalt. Een techniek die zijn kwaliteit intussen heeft bewezen en de levensduur merkelijk heeft verlengd.
Echter door de wapening in het asfalt kan in die zone van de test de frees niet gebruikt worden en zal de aannemer op traditionele wijze de laag moeten verwijderen .
In de week van 17 oktober 2022 zal de aannemer de werken aanvangen. Er wordt geschat dat deze klus een 4 tal werkdagen in beslag zal nemen.

Zodra de asfalt is verwijderd zal het OCW metingen doen naar de stabiliteit van de oorspronkelijke betonplaten. Op basis van die metingen zullen we de oude betonplaten waar nodig opnieuw stabiliseren alvorens de straat opnieuw te asfalteren.

Het nieuwe asfalt wordt voorzien in het voorjaar van 2023.
In tussentijd zal men kunnen blijven rijden op het oorspronkelijke betonnen wegdek.
De werken zullen maar zeer beperkt hinder met zich meebrengen.

Bergensesteenweg: rioleringswerken fase 2a op schema

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 2 augustus werd er gestart met fase 2 op de Bergensesteenweg. De werken tussen de Petrus Basteleusstraat en tankstation Gabriëls zitten goed op schema. De voorbije weken werden alle rioleringsbuizen gelegd en zijn ook de huizen in de huidige werfzone op het nieuwe rioleringsstelsel aangesloten. De aannemer is ondertussen gestart met de aanleg van de goten en de boordstenen. Als de werken zo vlot blijven verlopen, kan er eind oktober van kant gewisseld worden.

Nieuwe drinkwaterleiding Farys wordt eind oktober onder de grond getrokken
Je kon er de voorbije weken niet naast kijken: de grote buizen in het midden van de Bergensesteenweg tussen het Laurierplein en de Groot-Bijgaardenstraat. Drinkwaterbedrijf Farys is er volop bezig met het aanleggen van een nieuwe drinkwaterleiding voor de bevoorrading van West- en Oost-Vlaanderen. De leidingen werden in een eerste fase al aan mekaar gelast en zullen eind oktober onder de grond worden getrokken in een voorgeboorde tunnel. Indrukwekkend!

Vanaf dinsdag 2 augustus herstarten herinrichtingswerken Bergensesteenweg met fase 2

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 2 augustus 2022 gaan het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw opnieuw aan de slag op de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. De komende maanden wordt er op verschillende plaatsen gewerkt aan de volgende fases van de grote herinrichting van de gewestweg, te beginnen met het stuk tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat. Tijdens de werken blijft verkeer op de Bergensesteenweg altijd mogelijk in de twee richtingen, zij het over versmalde rijstroken.

Meer info over de werken in onderstaande video gemaakt op de infoavond van 16/06/2022:

Naast de investering van de Vlaamse Regering van 9,5 miljoen en van de gemeente Sint-Pieters Leeuw van 4 miljoen (onder andere in voetpaden en ‘ventwegen’, parallelle straten bedoeld voor bestemmingsverkeer), investeert Aquafin ook nog eens 8,2 miljoen in een volledig nieuw rioleringsstelsel voor de Bergensesteenweg.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met deze investering geven we de Bergensesteenweg een ‘total make-over’. Na deze werken zal je als voetganger of fietser veilig, zonder zorgen langs de vele kruispunten en opritten geraken via brede fiets- en voetpaden. We zorgen er ook voor dat de bushaltes toegankelijker worden voor iedereen en de bussen op een vlotte manier kunnen rijden via een vrije busbaan. En het wordt aangenamer shoppen in de vele winkels die de Bergensesteenweg telt.”

Werken vanaf dinsdag 2 augustus 2022
Begin augustus start de volgende fase van de herinrichting van de Bergensesteenweg. Op dinsdag 2 augustus gaat de aannemer aan de slag tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat, een stuk van ongeveer 200 meter. Eerst wordt gewerkt op de weghelft richting Halle, enkele maanden later is de weghelft richting Brussel aan de beurt. Dit stuk wordt helemaal in het nieuw gestoken, zowel onder als boven de grond. Ondergronds komt een gescheiden riolering, boven de grond krijgt de weg brede fiets- en voetpaden, veilige kruispunten en een parkeerstrook met groenvakken.
• Dinsdag 2 augustus 2022 – begin 2023: weghelft richting Halle
• Begin 2023 – zomer 2023: weghelft richting Brussel

Werken vanaf maandag 8 augustus 2022
Een week later, op maandag 8 augustus, start verderop de Bergensesteenweg een tweede werf. Tussen de Groot Bijgaardenstraat en de Edward de Baerdemaekerstraat start drinkwaterbedrijf Farys met de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding.
• Maandag 8 augustus 2022 – begin november 2022: op Bergensesteenweg tussen Groot Bijgaardenstraat en Edward De Baerdemaekerstraat
• Maandag 8 augustus – eind november 2022: in eerste deel Groot Bijgaardenstraat

Bergensesteenweg open in beide richtingen, oversteken niet mogelijk
De werken worden zo uitgevoerd dat je met de auto altijd in beide richtingen de Bergensesteenweg kan gebruiken. Ter hoogte van de werken moet het verkeer wel aan beperkte snelheid over één versmalde rijstrook in elke richting. Om de doorstroming te verzekeren, is het in de werfzone niet mogelijk de Bergensesteenweg over te steken. Linksafslaande bewegingen – waarbij je de Bergensesteenweg moet oversteken – houden het verkeer op en zouden voor lange files zorgen. Daarom worden er enkele keerpunten ingericht waar je kan omkeren naar de andere weghelft. De straten die uitkomen in de werfzone worden afgesloten, om er te geraken volg je een lokale omleiding.

Andere werken naast de Bergensesteenweg
Naast de grote werkzaamheden op de Bergensesteenweg, wordt er de komende maanden ook naast de gewestweg gewerkt. Het verkeer op de gewestweg zal hier weinig van merken, de werken zorgen enkel voor lokale hinder. Zo start in september de aannemer met het verbreden van de koker van de Zuun, die ter hoogte van Shopping Pajot onder de Bergensesteenweg stroomt. De koker moet breder gemaakt worden omdat de Bergensesteenweg hier in de toekomst iets breder wordt dan vandaag. Vanaf januari volgend jaar wordt ook gewerkt in de Jan Vanderstraetenstraat, een zijstraat van de Bergensesteenweg. En in de loop van volgend jaar is er ook activiteit te zien op de parking naast Shopping Pajot. Hier komt een nieuwe verbindingsweg tussen de Bergensesteenweg en de Pierre Walkierstraat.

Oude steenweg in het nieuw
Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zijn sinds eind 2020 bezig met de herinrichting van de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De komende jaren krijgt het volledige stuk tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Brusselbaan, zo’n 2,5 kilometer, een grondige opknapbeurt. Onder de grond komt 10 kilometer gescheiden riolering en een nieuwe drinkwaterleiding, boven de grond wordt de weg modern, veilig en overzichtelijk ingericht. De ondergrondse werken vragen ongeveer 3,5 jaar werk, de bovengrondse ongeveer 1,5. Opgeteld duren alle werken dus tot 2027.

UPDATE 02/08/2022:fase 2 herinrichtingswerken Bergensesteenweg begonnen.
Tijdens de werken blijft verkeer op de Bergensesteenweg altijd mogelijk in de twee richtingen, zij het over versmalde rijstroken.
– Toegang naar Burgemeesterstraat afgesloten
– De Ruisbroeksesteenweg kan je enkel inrijden komende van Halle, uitrijden is verplicht naar rechts (richting Brussel)

De werken omvatten: Aanleg nieuwe riolering, comfortabele voetpaden en aanliggende fietspaden.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Deel Alsembergsesteenweg afgesloten tijdens weekend van 8 tot en met 10 juli 2022

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vrijdag 8 juli tot en met zondagavond 10 juli 2022 krijgt de Alsembergsesteenweg tussen rotonde Bergensesteenweg (N6) en de Felix Roggemanskaai een nieuwe asfaltverharding. Over een afstand van ongeveer 600 meter werkt de aannemer 3 dagen en nachten door in beide richtingen en wordt dit deel van de Alsembergsesteenweg afgesloten voor verkeer.

Rotonde Bergensesteenweg (N6) blijft grotendeels open voor verkeer
Ook de zijstraten Felix Roggemanskaai, Vanhamstraat, Tobie Swalusstraat, Vaartweg en Vaartkant (-West) zullen niet bereikbaar zijn. De rotonde van de Bergensesteenweg blijft open voor verkeer, enkel de aansluiting met de Alsembergsesteenweg blijft dat weekend gesloten. De bedrijvensite van Nexans en de Self carwash aan de Alsembergsesteenweg blijven bereikbaar. Binnen de werfzone geldt een parkeerverbod. Aan de omwonenden van de Alsembergsesteenweg met huisnummers 1 tot en met 49 is via een bewonersbrief gevraagd om binnen een van de omliggende zijstraten hun wagen te parkeren.

Dit weekend is er ook verkeershinder op de Buitenring ter hoogte van Erasmus – meer info, klik hier

Dit weekend verkeershinder op de Buitenring ter hoogte van Erasmus

BRUSSEL / SINT-PIETERS-LEEUW: – Traditioneel grijpt Brussel Mobiliteit de kalmere zomermaanden aan om belangrijke werkzaamheden uit te voeren. Bij de start van deze zomervakantie is dat het geval aan de Buitenring R0 ter hoogte van Erasmus.
In het weekend van 8 juli 2022 wordt de Buitenring R0 geasfalteerd tussen de kilometerpunten 54,45 en 55,50. Aan de linkerrijstroken wordt gewerkt van vrijdagavond 8 juli, 21 uur tot zaterdag 9 juli 12 uur; de rechter rijstroken zijn van zaterdag 9 juli, 21 uur tot zondag 10 juli, 12 uur aan de beurt.

Na de asfaltering zal Brussel Mobiliteit een uitzettingsvoeg van Viaduct 25 renoveren. Dit viaduct op de Buitenring R0 loopt over de Lenniksebaan en bevindt zich ter hoogte van kilometerpunt 55,50. Deze ingreep omvat het demonteren van de bestaande uitzettingsvoeg, de verwijdering van overtollig en beschadigd beton, de plaatsing van een nieuwe uitzettingsvoeg, het aanbrengen van waterdichting en tot slot de asfaltering van de herstelde zone. Deze werken gaan op 11 juli van start en zullen zes weken in beslag nemen.

Verwachte hinder vanaf 11 juli
E19 richting Bergen / Charleroi:
het verkeer moet over twee rijstroken
afrit 16, Sint-Pieters-Leeuw bereikbaar
afrit 17, Brussel-Centrum bereikbaar
Erasmus richting Buitenring R0/E19:
oprit richting Sint-Pieters-Leeuw: omleiding via de Olympische Dreef en de Leemanslaan vanaf de Henri Simonetrotonde
oprit richting Ring R0/E19 Mons/Charleroi bereikbaar

Dit weekend is ook een deel Alsembergsesteenweg afgesloten – meer info, klik hier

Volgende fases werken Bergensesteenweg starten begin augustus

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf begin augustus 2022 wordt er opnieuw gewerkt op de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw. Het Agentschap Wegen en Verkeer start met de volgende fases van de grote herinrichting van de Bergensesteenweg. Om de aangelanden en handelszaken langs de projectzones te informeren over de geplande werken was er vanavond een doorlopende infomarkt in Zonnig Leven.

Verneem meer over de werken in onderstaande video:

Werken vanaf dinsdag 2 augustus 2022
• Dinsdag 2 augustus start de aannemer op het stuk tussen de kruispunten van de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstaat, over een afstand van ongeveer 200 meter.
Hier komt een gescheiden riolering en worden er nieuwe fietspaden en brede voetpaden aangelegd. Aan beide kanten van de weg komt ook een parkeerstrook met groenvakken. Om plaats te maken voor de fiets- en voetpaden, wordt het aantal rijstroken voor de auto’s in de toekomst teruggebracht naar één in elke richting, in plaats van twee.
Fase 2:
Waar? Bergensesteenweg tussen kruispunten Ruisbroeksesteenweg en Burgemeesterstraat
Wanneer? Begin augustus 2022 – eind juni 2023
– Autoverkeer mogelijk in beide richtingen over versmalde rijstroken
– Toegang naar Burgemeesterstraat afgesloten
– De Ruisbroeksesteenweg kan je enkel inrijden komende van Halle, uitrijden is verplicht naar rechts (richting Brussel)

• Een week later, vanaf maandag 9 augustus, start ook Farys iets verderop op de Bergensesteenweg met de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding.
Waar? Tussen kruispunten Groot Bijgaardenstraat en Edward De Baerdemaekerstraat
Wanneer? Begin augustus – eind november 2022
– Verkeer op Bergensesteenweg over 1 rijstrook in beide richtingen
– Rijweg oversteken niet mogelijk (rechts in – rechts uit voor omwonenden en handelszaken langs de werfzone)
– Keerpunten verderop de Bergensesteenweg om op andere rijrichting te geraken.

• In een andere werfzone, in de Jan Vanderstraetenstaat, wordt er nieuwe, gescheiden riolering aangelegd onder de rijweg.
Fase 3:
Waar? Jan Vanderstraetenstraat
Wanneer? begin september – begin november 2022
– Jan Vanderstraetenstraat afgesloten tussen Bergensesteenweg en Wilderkasteellaan

Fase X
Waar? Zijkant Shopping Pajot
Wanneer? twee maanden werk tussen september 2022 en december 2023 (timing nog te bepalen)
– Weinig tot geen hinder voor het verkeer

Bergensesteenweg blijft open in beide richtingen
De werken worden zo georganiseerd dat er altijd verkeer in beide richtingen mogelijk blijft op de Bergensesteenweg. Ter hoogte van de werken moet het verkeer in beide richtingen wel over één rijstrook en geldt er een snelheidsbeperking.

Maak kennis met omgevingsmanager Jonas
Wegen en Verkeer, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Aquafin willen iedereen graag zo goed mogelijk informeren over het project, de werken en de bijkomende hinder. Daarom stelden ze voor dit project Jonas Bervoets als omgevingsmanager aan. Jonas helpt je graag verder bij vragen over de herinrichting van de Bergensesteenweg en met specifieke vragen over bereikbaarheid en hinder tijdens de werken. Je kan hem contacteren via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of 0472 18 53 21.
Vanaf augustus is er ook een wekelijks spreekuur in de werfkeet in de Frans Baesstraat.

Deze slideshow vereist JavaScript.