Gezamenlijke aanpak rond parkeren Bergensesteenweg in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – De gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw willen samen orde scheppen in het parkeergedrag van voornamelijk zware vrachtwagens langsheen de Bergensesteenweg. Tussen de bocht van Brucom en de Grensstraat stellen beide gemeenten vast dat ze stilaan de bovenregionale parkeerproblemen aan het opvangen zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn.


Olivier Huygens en Kristien Vanhaverbeke, schepenen van Mobiliteit: “We voorzien drie zones waar vrachtwagens maximaal 72 uren kunnen parkeren. Het zijn zones, waar ze geen problemen veroorzaken voor de zichtbaarheid van voertuigen die het perceel moeten verlaten, aangezien er op die drie locaties weilanden bevinden. In alle overige zones zullen enkel gewone voertuigen kunnen parkeren. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid om vrachtwagens een plek te geven vooraleer ze lokaal moeten gaan laden en lossen. De economie moet immers ook blijven draaien. Door de tijd tot 72 uren te beperken vermijden we om de parkeerzone te worden voor internationaal vrachtwagenverkeer. Daarvoor bestaan de parkeerzones langsheen de autosnelwegen.”

De 72 uren regel zorgt er wel voor dat vrachtwagenchauffeurs uit bijvoorbeeld Leeuw en Beersel hun voertuig niet in hun woonwijk moeten parkeren maar deze in het weekend op de Bergensesteenweg kunnen parkeren.

Hugo Vandaele en Jan Desmeth, burgemeesters: “De nodige afspraken voor handhaving werden gemaakt met onze politiezone Zennevallei en beide gemeentelijke diensten van gemeenschapswachters. De eerste week zal er geïnformeerd en gesensibiliseerd worden. Nadien zal er effectief gehandhaafd worden. Wij nemen ons deel van de verantwoordelijkheid met de drie afgebakende zones voor vrachtwagens, maar willen niet de parkeerplaats worden voor internationaal transitverkeer.”

agenda: Provinciedomein Huizingen middagstad 1000 km voor Kom op tegen Kanker

BEERSEL/SINT-PIETERS-LEEUW: – Op zaterdag 28 mei 2022 strijken enkele duizenden fietsers en supporters neer in Provinciedomein Huizingen. Huizingen is uitgekozen als één van de middagsteden van de 11de editie van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker.
Kom tijdens de middag mee de “Warmste Erehaag” vormen voor de fietsers van oa. de Leeuwse Gummiekits.
Of spot de pelotons op enkele Leeuwse straten: Pepingensesteenweg – Galgstraat – Lotstraat.

Kom naar het provinciedomein in Huizingen en breng attributen mee om de fietsers aan te moedigen! We vormen samen een erehaag om hen een warm welkom te geven. We wachten hen op met een geanimeerde stoet en een optreden van de KetnetBand. Kom op tijd en kom met de fiets of te voet.
Iedere supporter in de erehaag krijgt een gratis fietsbel om de fietsers aan te moedigen.
De pelotons rijden tegen een snelheid van 24, 27 of 30 km/u.

De 1000 km is een fietsvierdaagse. De totale afstand wordt onderverdeeld in acht etappes van 125 km, dus twee etappes per dag. Die etappes worden gereden in peloton, en telkens rijdt één lid van het team een etappe. Elk team bestaat uit minimum één fietser (die dan de volle 1000 km fietst) en maximum acht fietsers (die dan elk een etappe van 125 km fietsen). De deelnemers rijden in peloton, volledig afgeschermd van het verkeer. De pelotons rijden gemiddeld aan 24, 27 of 30 km/u.
Deelnemende teams zamelen een bedrag van 5.500 euro in om te mogen starten. De netto-opbrengst van het evenement gaat naar biomedisch kankeronderzoek. De laatste editie bracht meer dan 5 miljoen euro op.

Battenburgstriping voor voertuigen politiezone Zennevallei

ZENNEVALLEI: – Vanaf dit weekend kan het wel eens zijn dat je de politievoertuigen in een heel ander jasje zal ontdekken in het verkeer. Zo neemt de politiezone Zennevallei samen met een 30-tal andere zones en eenheden van de federale politie deel aan een proefproject inzake ‘Battenburgstriping’ voor dienstvoertuigen.

Battenburg is een patroon van gekleurde blokken die een hoge zichtbaarheid nastreeft. De striping wordt voornamelijk gebruikt om voertuigen van hulpverleningsdiensten aan te duiden. Het gebruik van dergelijk patroon is ontstaan in de jaren 90 in het Verenigd Koninkrijk bij de Britse politiediensten, waar dus de maximale zichtbaarheid bij zowel dag- als nachtlicht en een patroon dat politievoertuigen duidelijk moet onderscheiden van andere voertuigen, werd beoogd. Sindsdien is het gebruik van dergelijk patroon door andere hulpdiensten overgenomen. Eerst al voor enkele hulpdiensten in België en nu ook bij wijze van experiment voor enkele politievoertuigen.

Verschillende politiezones werden geselecteerd voor het proefproject. De deelnemende politiezones zijn representatief en gevarieerd (landelijk, stedelijk of gemengd karakter). De minister van Binnenlandse Zaken gaf alvast groen licht om het project verder ten uitvoer te brengen. Zo werden diverse voorstellen ingediend op het vlak van de toekomstige striping voor politievoertuigen. De bedoeling is om eind 2023 te landen en te komen tot een eenvormige striping voor heel België.

De politiezone Zennevallei liet alvast drie voertuigen herstripen naar het Battenburg-patroon en dit volgens een eigen ontwerp.
Vanaf dit weekend zullen deze uitrijden en ingezet worden voor interventies. De accenten van de striping zijn: het verhogen van de zichtbaarheid, veiligheid en de herkenbaarheid van politievoertuigen. Tevens zal VIAS een studie ter evaluatie van de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van politievoertuigen met Battenburg-markeringen uitvoeren. Ook hier zal de politiezone Zennevallei aan meewerken.

Oekraïense oorlogsvluchtelingen kunnen terecht in tijdelijk opgeknapte appartementen van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting

SINT-PIETERS-LEEUW: –  Om tijdelijk onderdak aan Oekraïense oorlogsvluchtelingen te bieden, zullen er 19 onbewoonbaar verklaarde appartementen van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting tijdelijk opgeknapt worden op vlak van veiligheid en hygiëne.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de recent besliste uitzonderingsmaatregel van de Vlaamse Regering. Deze maatregel bepaalt dat appartementen, die omwille van bepaalde woonnormen niet langer verhuurbaar waren voor de mensen op de wachtlijsten, tijdelijk gebruikt kunnen worden voor oorlogsvluchtelingen en dit in afwachting van de afbraak van deze woontorens over enkele jaren.
Op die manier kan er relatief snel geschakeld worden en noodopvang gecreëerd worden voor deze mensen.


Burgemeester Jan Desmeth geeft meer uitleg in onderstaande video:


Guy Tordeur, voorzitter Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting: “In afwachting van de vervangingsbouw, staan er op heden circa 100 appartementen leeg. Aangezien deze onbewoonbaar verklaarde appartementen niet langer gebruikt kunnen worden voor de reguliere sociale huurders op onze wachtlijsten en omdat de Vlaamse regering een tussenkomst in de onkosten voorziet om deze woningen minimaal veilig en hygiënisch te krijgen, kunnen we 19 van de 100 appartementen aan een aanvaardbare maatschappelijke kostprijs aanpakken om er binnenkort Oekraïense oorlogsvluchtelingen in op te vangen.”

Jan Desmeth, burgemeester Sint-Pieters-Leeuw: “Enkele weken geleden spraken we onder andere met Halle en Beersel af om gezamenlijk een beperkte collectieve opvang te voorzien voor de drie gemeenten in de Zennevallei. De kans bestaat dat enkele andere besturen uit onze regio ook nog aansluiten. Dankzij het gebruik van een referentieadres kunnen we elk een deel van de vluchtelingen inschrijven in de deelnemende gemeenten. Dit geeft als voordeel dat we dan gezamenlijk en op één locatie kunnen zorgen voor de noodzakelijke begeleiding. De verschillende OCMW’s zullen dat gezamenlijk op zich nemen.”

Deze diashow vereist JavaScript.

*

coronacrisis: Liturgie tijdens de Goede Week in de Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW: – Door de Corona-quarantaine gaan er in de kerken van Sint-Pieters-Leeuw en Beersel geen diensten meer door. Pastoor Jan Baert zocht, zoals vele van zijn confraters, naar een oplossing en stelt opnames van de zondagsvieringen ter beschikking via YouTube.


Voor de diensten van de Goede Week en Pasen verleent de Schola Gregoriana Sainnensis haar medewerking. Dankzij de wonderen van de techniek kan er passende muziek bij de diensten weerklinken zonder de quarantaine-regels te overtreden.

De diensten kunnen bekeken en beluisterd worden via: www.parochie-sint-pieter.org (Sint-Pieters-Leeuw) en www.kerknet.be/organisatie/zone-alsemberg (Beersel).

Vanaf Witte Donderdag, 9 april 2020, worden de diensten “opgeluisterd” door de Schola.
Indien de quarantaine blijft duren, wordt ook bekeken of deze digitale samenwerking kan worden verdergezet.

Bekijk de zondagsvieringen van Pasoor Jan Baert online via Youtube: klik hier

tegen zondag 1 maart werken op de binnenring afgerond

RUISBROEK: – Volgens de huidige planning worden de laatste werken op de binnenring in Drogenbos en Beersel zondagavond 1 maart afgerond.
De binnenring, richting Brussel, zal tegen maandagmorgen 5u opnieuw volledig opengesteld worden over de drie rijstroken en ook de oprit in Huizingen (nr. 20) zal vanaf maandagmorgen terug open zijn voor verkeer.


De afgelopen drie maanden plaatste een aannemer in opdracht van Wegen en Verkeer ongeveer 3,5 kilometer aan nieuwe geluidsschermen op de Ring rond Brussel ter hoogte van Beersel en Drogenbos. Het omgevingsgeluid zal verminderen en de leefbaarheid van de omgeving significant verbeteren.

vanaf 2 december verkeershinder Brusselse Ring door plaatsing geluidsschermen in Beersel

2019-11-21_GeluidschermenBEERSEL: – Agentschap Wegen & Verkeer start op 2 december 2019 met het plaatsen van de nieuwe geluidsschermen (3,5 km) op de R0 in Beersel en verwacht voor het doorgaand verkeer op de Ring zware hinder.

Op maandag 2 december start de tweede fase van de snelwegwerken op de Ring rond Brussel (R0) ter hoogte van Beersel en Drogenbos: het plaatsen van nieuwe geluidsschermen op de binnen- en de buitenring. Op verschillende locaties in de zijbermen zal een aannemer nieuwe schermen plaatsen en verouderde schermen vervangen. De werken worden in drie fases uitgevoerd waarbij eerst op de buitenring in Beersel wordt gewerkt, vervolgens op de binnenring in Beersel en tot slot op de binnenring ter hoogte van Drogenbos.

Zware hinder voor verkeer op de Ring rond Brussel tijdens werken.
Voor het doorgaand verkeer op de Ring zal er zware hinder zijn doordat ook de rechterrijstrook tijdens fase 1 en 2 (plaatsing schermen op binnen- en buitenring in Beersel) wordt ingenomen door kranen en graafmachines van de aannemer. Om de uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk te houden, zal er op bepaalde tijdstippen op de drie werfzones op hetzelfde moment activiteit zichtbaar zijn. Volgens de huidige planning duren de werken tot begin maart 2020.

Plaatsing geluidsschermen in drie fases om uitvoeringstermijn te verkorten:
– Fase 1 op de buitenring in Beersel: van 2 december 2019 tot begin februari tussen oprit 19 in Beersel en afrit 20 in Huizingen (rijrichting Wallonië)
– Fase 2 op de binnenring in Beersel: van 20 januari 2020 tot begin maart tussen oprit 20 in Huizingen en afrit 19 in Beersel (rijrichting Brussel)
– Fase 3 op de binnenring in Drogenbos: van 3 februari 2020 tot eind februari tussen oprit 18 in Ruisbroek en de bocht van Vorst (rijrichting Brussel)

Deze werkfases overlappen elkaar deels. U zal dus op bepaalde momenten op de drie locaties werfactiviteit zien indien u er met de wagen passeert, ook tijdens de weekends.

Oprit Beersel fase 1
Oprit 19 in Beersel, in de richting van Halle, zal tijdens de volledige duur van fase 1 afgesloten worden voor verkeer. Wie in Beersel de oprit van de snelweg richting Wallonië wil nemen, moet een omleiding volgen via de binnenring richting Brussel, het Total tankstation en de Broekweg om zo de buitenring op te kunnen rijden.

Oprit Huizingen fase 1 & 2
– Sporadisch zal tijdens fase 1 ook afrit 20 in Huizingen afgesloten worden. Verkeer op de buitenring zal dan de snelweg in Beersel (afrit 19) moeten verlaten en via de Bergensesteenweg (N6) worden gestuurd.
– Wanneer er tijdens fase 2 op de binnenring in Beersel schermen worden geplaatst, zal – oprit 20 in Huizingen ook afgesloten worden.

Oprit Ruisbroek fase 3
Wanneer er in fase 3 geluidsschermen geplaatst worden ter hoogte van Drogenbos zal het verkeer over drie versmalde rijstroken gestuurd worden. Oprit 18 in Ruisbroek, richting Brussel, blijft open maar wordt wel ingekort.

2019-11-22-scherm
foto: agentschap wegen & verkeer

Nieuw type van geluidsschermen langs R0 in Beersel en Drogenbos
Wegen en Verkeer zal bij de uitvoering van dit project gebruik maken van een nieuw type van geluidsschermen dat recent pas werd gekeurd. Beersel en Drogenbos zullen na afloop van de werken dan ook de eerste locaties zijn waar dit nieuwe type van geluidsschermen langs de Vlaame snelwegen te vinden is. Op vraag van de gemeenten Beersel en Drogenbos worden de schermen voorzien van een bruine kleur, om zo mooi in de omgeving te passen.

Groenwerken in combinatie met plaatsing nieuwe geluidsschermen
Het plaatsen van de geluidsschermen wordt gecombineerd met het onderhoud van een aantal groenzones langs de R0 in Beersel en Drogenbos waar de geluidsschermen komen te staan. Om nu, bij de start van het hakhoutseizoen, nog tot bij die groenzones te kunnen geraken, is er voldoende ruimte nodig die er niet zou zijn als Wegen en Verkeer de geluidsschermen al eerder dit jaar had geplaatst.

Zwerfvuilactie 2019

2019-04-27-affiche-zwerfvuilactie.jpgSINT-PIETERS-LEEUW: – De strijd tegen zwerfvuil barst alweer los van 23 maart tot 28 april 2019.
De gemeenten Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw bundelen deze keer de krachten en roepen de hulp van alle inwoners in.
Met een kleine inspanning van iedereen, maken we onze gemeentes in een handomdraai weer proper.

Schepenen Gilbert Wouters (Beersel), Stijn Quaghebeur (Dilbeek), Johan Servé (Halle) en Paul Defranc (Sint-Pieters-Leeuw) gaven maandagvoormiddag de aftrap van de actie in Ruisbroek.


Erger jij je ook zo aan zwerfvuil in jouw straat, buurt of wijk? Doe dan samen met je buren mee aan de zwerfvuilactie ‘Op 5 minuten proper!’. Vele handen maken licht werk. Sla de handen in elkaar en maak je straat op 5 minuten proper.

Iedereen, dat zijn 56.359 gezinnen, verspreid over Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Als elk van die gezinnen de handen uit de mouwen steekt en 5 minuutjes mee opruimt, zitten we samen al gauw aan 281.759 minuten. Omgerekend zo een slordige 4.600 uur opruimtijd. Een enorme som en hét streefdoel van de campagne. Toon jouw engagement en registreer jouw 5 minuten, jouw aandeel in de strijd tegen zwerfvuil.

Spreek familie, vrienden, vereniging(en), buren, klasgenoten of collega’s aan en kies de straten uit die jij wil schoonmaken. De gemeente zorgt voor handschoenen, afvaltangen en -zakken, fluovestjes en komt de gevulde zwerfvuilzakken ophalen.

Win een ballonvaart
Wie meedoet, krijgt er een propere straat of wijk en een leuk geschenkje voor terug. Daarnaast wint per gemeente 1 deelnemer een ballonvaart voor 2 personen. De ideale manier om de propere straten vanuit de lucht te aanschouwen.

Meer info: Dienst Leefmilieu – 02 371 63 54 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be
Registreren kan via deze link – klik hier.

agenda: Lentejogging 3.0

DWORP: – Op zaterdag 16 maart 2019 organiseren Joggingclub Leeuwerik, Olympic Essenbeek Halle & JC Oetingen voor de eerste maal “de Lentejogging 3.0” in Dworp.


De 3 loopclubs hebben de handen in elkaar geslagen om deze mooie loopklassieker in stand te houden. Het is een uniek samenwerkingsverband dat is ontstaan uit liefde voor de loopsport en nog niet eerder is vertoond.

Het parcours van de Primavera onder de loopwedstrijden “loopt” nog altijd doorheen het Hallerbos en bevat een aantal stevige kuitenbijters. De kinderen gaan van start om 14.15u.
– Kinderloop 500m(t.e.m. 8jaar) 14.15u
– Kinderloop 1000m (t.e.m. 12jaar) 14.25u
– De familiejogging (4,7km) start om 14.40u
– Lentejogging (11,5km) gaat van start om 15.15u.
Parcours: 80% onverharde paden; een gevarieerde, heuvelachtige omloop over asfalt, wandel-en bospaden.
2019-03-06-Lentejogging_2
Inschrijven kan je vanaf 13u in zaal Ons Huis & de start en aankomst zijn ter hoogte van zaal Ons Huis, Vroenbosstraat 4 te Dworp.
Inschrijvingsprijs: volwassenen6euro// kinderen1euro
Elke deelnemer ontvangt een drankbon bij inlevering van zijn/haar borstnummer(elektronische tijdsregistratie).
Meer info: Joggingclub Leeuwerik: http://leeuwerik.telenet.be

controle op horecazaken

Politie_Politiezone_Zennevallei_PZSINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Afgelopen weekend hield de Politiezone Zennevallei een controleactie op horecazaken.

De Politiezone Zennevallei telt heel wat horecazaken. Het bruist en dat is goed voor het gemeenschapsleven. Het brengt mensen samen en zorgt voor sfeer. Toch heeft deze groeiende economie een keerzijde. Illegale tewerkstelling, een gebrekkige boekhouding, … veelal met het oog op het ontduiken van belastingen en uitbuiting.

Een bedrijf opstarten en werken met personeel vraagt heel wat inspanningen en verantwoordelijkheid.

De zone Zennevallei hecht veel belang aan goede werkomstandigheden, hygiëne en een juiste boekhouding. Afgelopen zaterdag kregen daarom negen horecazaken, verspreid over het grondgebied, bezoek van de politie en inspectiediensten (RSZ-Rijksdienst Voor Sociale Zekerheid en het Nationaal Centrum Opsporingen van de FOD Financiën). Bij verschillende zaken werden zowel economische inbreuken als inbreuken op vlak aan aangiften tewerkstelling vastgesteld, zoals inbreuken door het ontbreken van BTW ontvangstbewijzen, een dagontvangstenboek en het gebrek aan een witte kassa. Op vlak van aangiften tewerkstelling waren er horecazaken (cafés en restaurants) die niet in regel waren met de aangifte tewerkstelling van personeel, studentenovereenkomsten, variabel uurrooster en flexi-jobs. Boetes lopen snel hoog op. Twee zaken waren volledig in orde.
Meer controles worden in de nabije toekomst nog gepland.

agenda: 34ste LEWE-Tocht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw v.z.w die dit jaar haar 35 jarig bestaan viert (zie artikel 25/02/18) organiseert op zondag 6 mei 2018 vanaf 8 uur haar “34ste LEWE-Tocht” in en rond het Provinciedomein in Huizingen met afstanden van 4 – 7 – 11 – 17 – 20 – 26 – 32 – 37km.


inschrijving: leden 1,1 euro – niet leden 1,5 euro – Afstempeling IVV
Startplaats: Zaal Centrum, Menisberg 7 te Huizingen ( vlakbij de kerk en 300m van de afrit Huizingen)
Meer info: www.wandelclubspl.be

inschrijven: tennissen in het provinciedomein Huizingen seizoen 2018

2018-02-24-tennissen-domein-huizingen_01HUIZINGEN: – Vanaf dit jaar kan je tennissen vanaf 1 maart tem 31 oktober 2018 in het provinciedomein van Huizingen.
Dit betekent dus dat je 2 maanden extra gebruik kan maken van de tennisvelden. De tarieven blijven hetzelfde als vorig jaar.

Abonnement
Je kan kiezen voor een tennisabonnement. Dit is een 35-beurtenkaart waardoor je steeds zelf kunt bepalen wanneer je komt tennissen.
Telkens wanneer je komt tennissen, wordt er, per veld van maximum 4 personen, 1 beurt afgestempeld. Elk beginnend uur telt voor 1 beurt. Zo kan je bij mooi weer meerdere keren per week komen.

Reserveren
Met een abonnement kan je ervoor kiezen een vast tennismoment en veld te reserveren. Als je ook op een ander moment wilt tennissen, is het belangrijk om te reserveren. Zoben je er zeker van dat je kan sporten wanneer je in het domein aankomt.
Je kan nu ook na 10 uur bellen om een veld te reserveren. Zo kan je beter inspelen op weersveranderingen.

Tarieven
– Per uur (inclusief toegang) 6 euro
– Seizoensabonnement (van 1/3 tot 31/10, inclusief toegang) 85 euro

Meer info en reservaties
secretariaat: 02 383 00 25 of karin.devis@vlaamsbrabant.be

5,82% positief bij alcoholcontrole

operatie-CALVADOS-PolitieZone-Zennevallei_ALCOHOLCONTROLEZENNEVALLEI: – Afgelopen weekend werd door de Politiezone Zennevallei een Calvados-actie gehouden. Er werd gecontroleerd op alcohol, drugs en andere inbreuken in het verkeer.

In totaal werden 378 personen gecontroleerd. Deze personen moesten in het sampling-toestel blazen. Dit toestel geeft een eerste indicatie op vlak van alcoholgebruik. Personen die hier positief blazen, worden uit het verkeer gehaald en verder onderworpen aan een tweede meting. Hierbij bliezen uiteindelijk 11 personen positief. Vier rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Nog eens 11 andere personen bliezen alarm.
Samengevat betekende dit dat 5,82% van alle gecontroleerde bestuurders te veel gedronken had. Meerdere controles zullen volgen.

Milieuvergunning voor bouw van 2 Engie Electrabel windmolens in Lot

LOT/SINT-PIETERS-LEEUW: – Minister van Milieu Joke Schauvliege verleent een milieuvergunning voor de bouw van 2 windturbines van maximaal 150 meter hoogte langsheen het Heideveld in Lot. De minister legt wel een aantal bijkomende voorwaarden op. Eerder weigerde de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning af te leveren.

In de zomer van dit jaar besliste de provincie Vlaams-Brabant om geen milieuvergunning toe te kennen voor de exploitatie van 2 windmolens langsheen Heideveld, tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorlijn Brussel-Halle, in Lot. Tijdens het openbaar onderzoek werden bezwaren ingediend die hoofdzakelijk betrekking op geluidshinder, slagschaduw, rendementsverlies, te korte afstand tot andere windmolens en gebrek aan overleg met de exploitanten.

Engie Electrabel tekende bij minister Schauvliege beroep aan tegen die beslissing. Uit adviezen die de minister ontving, leidt zij af dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. Tijdens de dag bleef de geluidshinder onder de richtwaarden, maar tijdens de avond- en nachtperiode werden de waarden dan weer overschreden.

Daar staat tegenover dat de locatie gelegen is in een industriegebied en dat het landschap wordt gekenmerkt door grootschalige industrie, aldus minister Schauvliege.
2015-11-01_3-windturbine_witte-roosVandaar dat de minister een milieuvergunning verleent voor de windmolens, zij het gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet het geluidsniveau tijdens de avond en nacht worden beperkt. Binnen de 6 maanden na de ingebruikname van de windmolens moet een erkend milieudeskundige geluidsmetingen uitvoeren op de meest kritische plaatsen. Bovendien moet per windturbine een online dagboek worden bijgehouden over de impact van de slagschaduw.

2016-09-01-5-windturbines-kanaal-Brussel-Charlerloi_01
Langs het kanaal in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw staan momenteel reeds 8 windturbines. Bedoeling van Engie Electrabel is om nog twee extra windmolens te plaatsen op het terrein van Amacro in Lot.

WINDTURBINES_windmolens_Beersel_Sint-Pieters-Leeuw_Halle

Brainstormavond land van Ruusbroec

RUISBROEK: – Dinsdagavond organiseerden de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos en Beersel en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei een brainstormavond in sporthal AJ Braillard over het grote open ruimte gebied “land van Ruusbroec”. De burgerbeweging Ruisbroek Droomt gaf de aftrap met het uitdenken van een droom waarmee men nu verder aan de slag gaat. Er werd door de geïnteresseerden samen met de drie burgemeesters nagedacht over de vallei van de Zenne.
2017-11-28-brainstorm-Zennevallei_in_Ruisbroek (2)

Samen brainstormen over toekomstvisie
Daan Demey, Dienst ruimtelijke planning Vlaams-Brabant: ” We gaan vanavond nadenken over dat grote open ruimte gebied Tussen Drogenbos, Ruisbroek, Beersel en Lot. Dat is ongeveer 400 hectare groot, daar komt wel de Brusselse Ring door, maar het is wel een heel waardevol open ruimte gebied. We kunnen van dat open gebied wellicht meer maken dan het vandaag de dag is. Vandaag is een eerste avond waarop burgers, omwonenden,… hun eerste ideeën over dat gebied mogen laten weten. Dan gaan we op basis van die ideeën aan de slag om een toekomstvisie te maken en daarna uit te voeren. Daarom ook dat er een actieplan aan gekoppeld wordt om ook die visies te gaan realiseren.

We hebben een studiebureau aangesteld en die hebben een jaar tijd gekregen om de analyse te maken samen met de bewoners maar ook de stap te zeetten naar toekomst visie en realisatie. We hopen de realisatie ook op vtij korte termijn te realiseren. Dat je bij wijze van spreken binnen één jaar de eerste acties, realisaties kunnen opgestart worden. Het zullen misschien kleine acties zijn, maar die op het terrein meer zichtbaar zullen zijn. Andere ingrepen zullen dan weer op langere termijn zijn omdat daar bijvoorbeeld ook subsidies voor nodig zijn om deze te realiseren.”

Deze diashow vereist JavaScript.


output
1 startnota
2 Een gebiedsgerichte visie voor de Zennevallei in coproductie met stakeholders en bevolking
3 strategische cases en pilootprojecten
4 ontwikkelingsdraaiboek en actieplan

hypothese voor de ontwikkeling
1 Het Zennepad als een verbindend recreatief netwerk, verankerd met regionale en lokale poorten.
2 Werken aan een robuuste landschapsstructuur, met ruimte voor waterberging en meer aandacht voor het herstel van de ecosystemen
3 Het creëren van kansen voor innovatieve vormen van wonen, recreatie, stadslandbouw en maakindustrie.

Politiezone Zennevallei controleerde op 3 maanden 3000 chauffeurs op alcohol

ZENNEVALLEI : – De zomer BOB-campagne van de politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) is zonet afgerond. Sinds begin juni tot begin september had opnieuw deze campagne plaats. In de politiezone Zennevallei werden meer dan 3 000 testen uitgevoerd. 2,85 % blies positief.


De controles werden zowel overdag als bij nacht, als tijdens de week en het weekend uitgevoerd. De controles hebben voornamelijk de bedoeling om ontradend te werken en overtreders van de baan te houden. “De politiezone Zennevallei maakt van verkeersveiligheid een prioriteit.” de korpschef, Mark Crispel.

Ondertussen zijn de resultaten dus bekend van deze zomer BOB-campagne.
Opvallend blijft het percentage van bestuurders die betrokken zijn bij een ongeval en blijken geïntoxiceerd te zijn. Van de 251 ongevallen met lichamelijke letsel bleken 27 bestuurders onder invloed. Dat is meer dan 10 procent. Goed nieuws is wel dat het percentage aantal positieve testen blijft dalen. Vorig jaar lag het percentage nog boven de drie percent, met name 3,7 %. Dit jaar is dit 2,85 %.
Uiteraard zal de zone ook na de zomer Bob-campagne regelmatig blijven controleren.” aldus korpschef, Mark Crispel.

4Pajot stelt nieuw bier Spitfeier in primeur voor op bierweekend van de Lambiekstoempers

VLEZENBEEK/BEERSEL: – Artisanale brouwerij 4Pajot uit Vlezenbeek creëerde een nieuw bier “Spitfeier”.
Men zal de nieuwe creatie van brouwer Raymond De Saegher in primeur kunnen proeven tijdens het 18de bierweekend van De Lambikstoempers vzw op zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2017 in het bezoekerscentrum De Lambiek te Alsemberg.


Spitfeier is een donkerblonde Saison van 5.9%alc, op artisanale kleinschalige wijze gebrouwen bij 4Pajot in Vlezenbeek met Pajotse granen en hoppen.

Brouwer Raymond De Saegher: “Saison is een biersoort die zijn oorsprong vindt in de Belgische provincie Henegouwen.
Saison is het Frans woord voor seizoen omdat dit een seizoensbier was. Dit bier werd oorspronkelijk door de boeren gebrouwen in de winter om gedronken te worden door de seizoensarbeiders in het oogstseizoen.
Een beetje zoals de lambik bij onze Pajotse boeren ook deze oorsprong had.
Het is een bier van hoge gisting, kruidig en hoppig en bovenal een goede dorstlesser. De Spitfeier is speciaal ontworpen als foodpairing met varken aan het spit (de meest populaire hap op Pajotse feesten) en vandaar ook de verwijzingen naar spit, vuur, feest.
De kruidigheid komt vooral van de typische saisongist, droog uitgegist, er werden geen kruiden toegevoegd. De bitterhop is zoals alle andere bieren van 4Pajot het enige bewaarmiddel.
Er werden 4 soorten mout en 4 soorten hop gebruikt, waaronder ook dryhopping.”
Het bier wordt best koel maar niet ijskoud gedronken.
Meer info www.4pajot.be


18-de Bierweekend van de “Lambikstoempers vzw”

2017-08-15-aankondiging_18de-bierweekend-lambiekstoempersVoor de 18-de maal organiseert “De Lambikstoempers vzw” zijn jaarlijks beerweekend. Deze achttiende editie gaat traditioneel door tijdens het laatste weekend van augustus , nl. zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2017 in het bezoekerscentrum DE LAMBIEK te Alsemberg (Beersel). Zaterdag van 14.00 uur tot 24.00 uur en zondag van 14.00 uur tot 20.00 uur.

Johan “Wanne” Madalijns,voorzitter De Lambikstoempers vzw: “Zoals vorige jaren hebben we het ruim aangepakt; we laten de bezoekers de keuze uit meer dan 100 verschillende bieren.
Het afgelopen jaar was er één van vele nieuwigheden. Het bierlandschap is constant in beweging. We stellen u dan ook graag een greep uit deze nieuwigheden voor, aangevuld met gevestigde waarden, alsook innovatieve bieren.
Wat dacht u van o.a. een ‘Patagonian Dream’, ‘That’s Miss Brown To You’, ‘Vowa N’ipa?’ of een ‘Zure van Tildonk Stekelbees’.

Alle uithoeken van ons bierlandje komen aan bod. De komende weken kan u onze bierlijst op de voet volgen via http://www.lambikstoempers.be/nl/bierlijst-2017/

Bovendien en naar aloude gewoonte, hebben we eveneens een Grote Lambiektoog waar u meer dan 50 lambiekbieren kan (her)proeven.

Alle bieren worden geschonken in onze eigen “Lambikstoempers”-proeverglazen van 15 cl.. en verkocht aan democratische prijzen. Hierdoor moet het mogelijk zijn om verscheidene van deze bieren te degusteren.

De hongerige kunnen plaatselijk snacks aanschaffen : kaas of een lekkere boterham. En ook Sven Deman (Chocolatier Valentino) zal aanwezig zijn om je te laten proeven van artisanale bierpralines … where beer meets chocolate!.”

jaarverslag Politiezone Zennevallei 2016

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond had in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw de Politieraad van de Zennevallei plaats. De lokale politiezone Zennevallei stelde er haar jaarverslag 2016 voor.

2017-06-14-voorstelling-jaarverslag-2016_Politiezone_Zennevallei
1ste schepen Marc Snoeck Halle (Burgemeester Dirk Pieters liet zich verontschuldigen), Burgemeester Beersel voorzitter Politieraad Hugo Vandaele, Korpschef Mark Crispel, Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw Luc Deconinck

De Politiezone Zennevallei omvat 11 488ha, meer dan 96000 inwoners, meer dan 40 scholen, gelegen tussen Brussels en Waals gewest en doorkruist door belangrijke gewestwegen, treinsporen en kanaal.

Korpschef Mark Crispel: “2016 was voor ons een bewogen jaar. We hadden een moeilijke periode met een serieus personeelstekort waar we toch alles in het werk moesten stellen om de burger te blijven dienen en centraal te stellen. Ik kan nu reeds zeggen dat in 2017 ebt de stress weg van het samenvoegen en harmoniseren van de politiezone Zennevallei. Want we hebben veel aandacht besteed aan de uitbouw van de nieuwe organisatie van onze politiezone. Eind 2017 zullen we ook goed zitten qua bezetting bij de inspecteurs namelijk 122. zodat we in 2018 het kader kunnen uitbreiden. Onze zone wordt ondertussen ook in de politieschool ervaren als een ‘sterk merk’ en daar gaan we ook de volgende jaren aan werken zodat we een vlotte instroom van nieuwe mensen kunnen hebben. Zo legden vanavond 4 nieuwe inspecteurs hun eed af.

Verder zijn we blij dat het aantal gerechtelijke feiten daalt in onze zone en dat is een trend voor de hele regio Halle-Vilvoorde.
Onze ploegen hielden 25480 interventies in de Zone Zennevallei. Waarvan de gemiddelde aanrijtijd voor de hele zone 15 minuten bedroeg en de mediaan 12 minuten was.
Er waren 702 aanhoudingen. Meer bepaald 268 bestuurlijke waarbij we iemand preventief beschermend oppakken eigenlijk voor deze persoon een misdaad pleegt en daarnaast 434 gerechtelijke aanhoudingen. Waar we duidelijk merken dat het parket Halle-Vilvoorde korter op de bal speelt dan vroeger in Brussel het geval was.”

2017-06-14-AA-woordvoerster_PZ_Zennevallei_bAnneleen Adang, perswoordvoerster Politiezone Zennevallei: “In 2016 hebben we enkele mooie resultaten behaald zo bijvoorbeeld met onze ANPR technologie in Sint-Pieters-Leeuw, dat is eigenlijk een camera met automatische nummerplaat herkenning. waarbij we een dader groepering konden in kaart brengen. Ook een winkeldiefstal zo hebben kunnen oplossen. In 2017 verwachten we hier nog meer van omdat we hier nu ook een team op gezet hebben en er dus nog meer de vruchten van zullen kunnen plukken.”

Ook zal dit netwerk van ANPR camera’s uitgebreid worden naar Beersel en Halle.

Nog enkele cijfers van 2016
– heel wat mensen gaan naar het onthaal van de politieposten: Beersel 1029, Halle 8833 en Sint-Pieters-Leeuw 4783
– 20 verdachten geïdentificeerd
– 1 vermiste teruggevonden
– 6 personen onderschept en overgebracht naar gevangenis
– 4 lokale dealers betrapt
– opheldering 5 diefstallen in gebouwen
– Fenomeen cardtrapping (bankkaarten) 11 feiten gelinkt aan zelfde dadergroep
– verkeersinbreuken 24227 pv’s waaarvan 13453 voor snelheid, 496 voor alcohol, 3706 stilstaan en parkeren,…
– 2992 verkeersongevallen
– 5173 gerechtelijke feiten: 1247 in Beersel, 2239 in Halle en 1687 in Sint-Pieters-Leeuw
– diefstallen uit voertuigen: 472 (stijging met 49)
– diefstallen in woningen en appartementen: 673 (daling met 15)
– intrafamiliaal geweld: 231 (daling 45)

Jaagpaden langs Vlaamse waterwegen verwelkomen de snelle elektrische fiets

REGIO: – Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts onthulde vandaag langs het kanaal Brussel-Charleroi het eerste signalisatiebord dat speed pedelecs toelaat op jaagpaden.
2017-06-04-Speedpedelecs-mogen-gebruikmaken-van-jaagpad
Waterwegen en binnenvaart vormen alsmaar meer een alternatief voor goederenvervoer over de weg en zullen in de toekomst nog sterker uitgespeeld worden op het vlak van mobiliteit. Maar daarnaast zijn de jaagpaden langs die waterwegen ook een erg aanlokkelijk én veilig fietsalternatief zowel voor functioneel als voor recreatief fietsen. Jaagpaden maken dan ook steeds vaker deel uit van routenetwerken en worden ingeschakeld in zogenaamde fietssnelwegen.
Een fietssnelweg is een route die je vlot, veilig en comfortabel over een langere afstand brengt waar je moet zijn. De aanleg van een netwerk van fietssnelwegen tussen woon- en werkkernen moet meer pendelaars op de fiets krijgen.
Vlaanderen is een fietsland, en de laatste jaren is ook de elektrische fiets aan een stevige opmars bezig”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Vlaanderen omarmt deze evolutie met overtuiging en daar hoort ook een nieuw signalisatiebord bij.”

2017-06-04-Speedpedelecs-mogen-gebruikmaken-van-jaagpad-3Houd je aan de reglementering
Een speed pedelec is een elektrische fiets met een trapondersteuning tot 45km/u. Wie met een speed pedelec rijdt moet een (fiets)helm dragen, over een volwaardig bromfietsrijbewijs AM of een rijbewijs B beschikken en een kleine nummerplaat aanbrengen. Een jaagpad is juridisch geen fietspad, waardoor de snelheid er beperkt is tot 30 km/u.
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts onthulde vandaag het eerste verkeersbord dat speed pedelecs zal toelaten op het jaagpad langs het Kanaal Brussel-Charleroi, een jaagpad dat deel uitmaakt van de F20 Halle-Brussel of de Kanaalroute Zuid. De Kanaalroute loopt op de rechteroever vanaf de grens met Waals-Brabant naar Halle en vervolgens naar Buizingen, Lot, Ruisbroek en Brussel.

Waterwegen ook voor fietsen een sterk alternatief
Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts : “Het inschakelen van jaagpaden in routenetwerken past perfect binnen de multifunctionele visie van onze waterwegen, al is het wel zaak om mogelijke conflicten met bijvoorbeeld laad- en losactiviteiten te beheersen. Met het toelaten van de speed pedelecs op sommige jaagpaden dragen de waterwegen en De Vlaamse Waterweg nv bij aan meer fietsvriendelijk Vlaanderen. Na het kanaal Brussel-Charleroi zal het gebruik van speed pedelecs binnen enkele weken ook mogelijk zijn langs het Albertkanaal.”
Jaagpaden kunnen echter ook een belangrijke functionele fietsverbinding zijn. Daarom zijn bepaalde jaagpaden langs onze waterwegen opgenomen in de fietssnelwegen,” zegt minister Weyts: “De speed pedelec, net als de ‘gewone’ elektrische fiets, is een volwaardig alternatief geworden voor woon-werkverkeer.. Daarvoor moeten de infrastructuur en signalisatie natuurlijk volgen zoals hier vandaag.

agenda: 33e Lewe-tocht

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: Op zondag 7 mei 2017 van 08.00 to 15.00 uur organiseert wandelclub Sint-Pieters-Leeuw (4028) haar “33e Lewe-tocht” 5-11-17-20-21-27-30-36 km.


De jaarlijkse lentetocht start dit jaar opnieuw vanuit Huizingen, een deelgemeente van Beersel, in de Groene Gordel rond de hoofdstad en meer bepaald in de Zennevallei.

De wandelaars van de 5 km blijven in het Provinciedomein en kunnen genieten van al het moois dat dit park te bieden heeft.

Vanaf 11 km wandel je naar de controlepost van Dworp langs glooiende en kronkelende paadjes door het Krabbos en langs de Kapittelbeek. Na de controle keer je terug naar de startzaal via het Provinciedomein door de Solheide en langs de Molenbeek met zijn oevers vol geurende daslook. Deze lus van 11 km gebruiken wij als basisomloop voor de langere afstanden. In de controlepost van Dworp hebben de wandelaars de keuze uit 3 lussen met eigen accenten en karakter:

– Lus van 6 km naar de “Solheide” richting Alsemberg. Wandelen langs landelijke en glooiende wegen door de Elsemheide. De terugweg loopt langs de vallei van de Molenbeek via de “Herisemmolen”. De lus heeft een Zuid-Amerikaans tintje door de inplanting van een Alpacaboerderij langs het parcours. Mits een beetje geluk kan je onderweg lama’s en vicugnas bewonderen. Totaal: 17 km.

– Lus van 9 km naar Zevenbronnen. Wandelen door het Molenveld, de Rilroheide, de Grootheide naar de bossen rond de vijvers van “Zevenbronnen” in Sint-Genesius-Rode en terug naar Dworp langs de oevers van de Zevenbronnenbeek en de Molenbeek. Totaal: 20 km.

– Lus van 10 km naar het Hallerbos, onze jaarlijkse klasssieker. Wandelen langs het Vroenenbos, het Keldergat en Dries naar het hartje van het Hallerbos met zijn tapijten van geurende wilde hyacinten, tot zover het oog reikt. Terugkeer naar de controlepost via het Tranendal, de Kruisberg en langs de oevers van de Kapittelbeek. Totaal: 21 km.

De combinatie van deze 3 lussen onderling biedt de wandelaar nog de mogelijkheid om zijn wandeling uit te breiden tot een parkoers van 27 – 30 of 36 km.

De mooiste plekjes van de omgeving zijn verwerkt tot een harmonisch geheel, waar elke wandelaar en natuurliefhebber enthousiast terugkeert.

bewegen op verwijzing

BEERSEL/HALLE/SINT-PIETERS-LEEUW: – Dankzij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ kunnen de huisartsen inwoners van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach. Die professionele coach helpt je gezond te bewegen. Jullie maken samen een beweegplan dat past bij jou en je leven: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. Zo zet je de eerste stap naar bewegen.
2017-04-03-bewegen op verwijzing
Dirk van Lancker is nog maar enkele dagen aan de slag als beweegcoach in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Momenteel heeft hij een dag per week zitdag in de drie gemeenten: in  Beersel in De Ceder, in Halle op de sociale campus en in Sint-Pieters-Leeuw in de sporthal AJ Braillard in Ruisbroek.

Dirk Van Lancker, de eerste beweegcoach in onze zorgregio, legt uit: “ In de eerste sessie ga ik in gesprek met de betrokkene. Die krijgt ook een boekje met tips dat werkt als een leidraad om fysiek aan de slag te gaan. Mensen lijken te denken dat ze moeten gaan sporten. Dat klopt niet! Bewegen is veel breder. Je kan ook gewoon naar je werk fietsen, je boodschappen te voet doen, actiever tuinieren enzovoort. De mens is een gewoontedier. Ik wil aan bestaande gewoontes nieuwe gewoontes koppelen. Een van mijn eerste kandidaten keek bijvoorbeeld graag naar een aantal series op tv en uit het gesprek bleek dat ze ook een home trainer in huis had. Nu staat die home trainer uiteraard voor de tv en kan ze fietsen terwijl ze kijkt.

Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteer je van heel lage tarieven. Je betaalt de coach 10 euro per uur, mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 2 euro per uur.

Voor wie: Inwoners van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw vanaf 18 jaar.
Voorwaarden: Je hebt een verwijsbrief van je huisarts nodig om een eerste afspraak te kunnen maken bij de beweegcoach.
Hoe aanvragen: Vraag een verwijsbrief aan je huisarts.
Je belt de beweegcoach voor een afspraak of je sms’t ‘BEWEGEN’ en de coach contacteert jou.
De beweegcoach is Dirk Van Lancker, T 0484 62 87 32 – E bov.zennevallei@gmail.com
Kostprijs: Voor inwoners van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw: 10 euro per uur / 2 euro per uur voor mensen met verhoogde tegemoetkoming
Meer info: www.bewegenopverwijzing.be

Openbaar onderzoek bouw 2 windturbines Electrabel op grens Lot, Huizingen en Sint-Pieters-Leeuw

BEERSEL/SINT-PIETERS-LEEUW: – Op dit ogenblik loopt er in de gemeente Beersel een openbaar onderzoek, klasse 1, in verband met de milieuvergunningsaanvraag voor de nieuwe inrichting van twee windturbines te Huizingen en Lot aan de grens met Sint-Pieters-Leeuw langs het kanaal naar Charlerloi.

2016-09-01-5-windturbines-kanaal-Brussel-Charlerloi_01
foto: links 3 windturbines van Ecopower en Eoly – rechts de 2 van (Electrabel) Wind4Flanders langs deze zijde van het kanaal komen er nog twee windturbines van Electrabel bij.

.
Electrabel wil er twee nieuwe windturbines bouwen ter hoogte van de terreinen van Amacro aan het Heideveld, tussen het kanaal Brussel-Charleroi en spoorlijn Brussel-Halle.
Deze aanvraag werd een eerste keer afgewezen in oktober 2013 wegens veiligheidsredenen (nvdr. te kort bij de sporen van de internationale hogesnelheidstreinen).
De twee windturbines waarvoor tot 3 april 2017 een openbaar onderzoek loopt zullen een totaal vermogen van 9000kW (4500KW/windturbine) hebben.

Meer info: www.beersel.be/nieuwsdetail/135/milieuvergunning-openbare-onderzoek-klasse-1

700 deelnemers voor dropping The Challenge

VLEZENBEEK / BEERSEL: – Zaterdagnacht organiseerde de De Speelvogel uit Vlezenbeek haar tweejaarlijks evenement: Dropping “The Challenge” voor niet minder dan 700 deelnemers!


The Challenge is een dropping voor jong en oud met als doel er samen een heel leuke avond van te maken. Samen zijn en plezier maken staan vooral centraal.
Dit jaar lieten de organisatoren de talrijke deelnemers proeven van de streek in en rond Beersel. De afgelopen weken waren de deelnemers al druk in de weer om hun vertrekplaats te weten te komen, dit dmv opdrachten te ontcijferen. Zo waren alle ploegen gisterenavond op post in Bezoekerscentrum ‘De Lambiek’ in Alsemberg waar de vertrekplaats was.
Onderstaand foto’s van enkele vertrekkende ploegen.

2017-03-11-droppingthechallenge_99De tochttechnieken die de ploegen onderweg moesten gebruiken waren oa.: De rechtewegschets (stripkaart), Bolleke-Pijl, Bolleke-Pijl met kompas, Visgraat, Helikopterroute, Routekaart,Kruispuntenroute, Oleaat, Fotoroute, Quizroute, Knopenroute, tekst, ogenroute, situatieschets, urenlopen en kompaslopen.
De ene techniek dus al wat makkelijker dan de andere maar uiteindelijk kwamen alle ploegen op de eindlocatie aan.

Alle deelnemers kregen van De Speelvogel nog een mooie attentie van brouwerij Oud Beersel mee naar huis.

Start BOB-campagne 43 bestuurders onder invloed

ALCOHOLCONTROLE-PolitieZENNEVALLEI: – De wintercampagne van BOB ging vrijdag van start en dat betekent heel wat controles op de weg.
Zo werd er het afgelopen weekend al gecontroleerd door de politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) op vrijdag- en zaterdagnacht. In totaal werden 589 bestuurders gecontroleerd. 43 waren onder strafbare invloed van alcohol of drugs. 14 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

alcoholcontrole vrijdag- en zaterdagnacht
– 589 bestuurders gecontroleerd
– 15 bestuurders bliezen alarm en 24 positief.
– 1 persoon legde een positieve drugstest af.
– 14 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken waaronder dus 1 omwille van druggebruik.

Snelheidscontrole zaterdagnacht
– 97 voertuigen werden geflitst ter hoogte van de Alsembergsesteenweg in Dworp, dit van 670 gemeten voertuigen.
– 16 van deze voertuigen werden verder staande gehouden. Hier blies nog eens 1 persoon alarm en 3 personen positief.
– 1 buitenlands bestuurder moest onmiddellijk overgaan tot de betaling van de boete.

De BOB-campagne loopt van 25 november tot 31 januari 2017. Tijdens die periode mogen bestuurders zich dus verwachten aan regelmatig onaangekondigde alcoholcontroles.
De politiezone Zennevallei combineert deze alcoholcontroles regelmatig ook met andere controles onder andere de controle van boorddocumenten, overdreven snelheid, het dragen van de gordel, …
Deze acties worden ook wel CALVADOS-acties genoemd. Calvados staat voor Collectieve Actie voor Leefbaar Verkeer zonder Alcohol, Drugs of Overdreven Snelheid.
U bent dus gewaarschuwd.

Mark Crispel legt eed af als korpschef van de Politiezone Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW / ZENNEVALLEI: – Woensdagavond op de politieraad van de politiezone Zennevallei, in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw, legde Mark Crispel de eed af als korpschef PZ Zennevallei.
Hiermee wordt hij voor 5 jaar de korpschef van de zone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw).

Mark Crispel trad in 1991 in dienst bij de politie van Halle. Later werd hij korpschef van de zone Sint-Pieters-Leeuw. Het nieuwe korps, PZ Zennevallei, waarvan de korpschef nu de ‘baas’ wordt bestaat uit 172 politieambtenaren en 45 burgerpersoneelsleden. Ze waakt over de veiligheid van zo’n 95.000 inwoners en is daarmee, na Leuven, de tweede grootste politiezone van de provincie Vlaams-Brabant.

Start nieuwe politiezone
Korpschef Mark Crispel:” Ons management team heeft de voorbije 3 jaren 80 strategisch overleg-vergaderingen gehouden met ellenlange verslagen tot gevolg over deze vrijwillige fusie tot PZ Zennevallei. Zo’n 9.000 e-mails hadden betrekking tot de fusie en dan bespaar ik u nog de kritiek die we bij de start kregen zowel intern als extern. We hebben veel bergen moeten verzetten om te realiseren wat we vandaag gerealiseerd hebben. Ik bedank de burgemeesters van nu en de voorbije jaren voor het vertrouwen dat ze aan dit project gegeven hebben.
Op het einde, de laatste maanden, ging alles in zo’n stroomversnelling dat we niet meer konden volgen wat er allemaal op het terrein aan het gebeuren was. Ik ben heel fier op onze medewerkers, want veel van onze mensen hebben de laatste maanden, jaren het beste van zichzelf gegeven. Zij hebben zichzelf overtroffen.  Ze zijn zelfs de voorbije maanden boven zich zelf uitgegroeid en ik ben fier dat ze mekaar hebben gevonden.
Het beste van de 3 korpsen is de voorbije maanden echt naar boven gekomen

Te weinig politie
Korpschef Mark Crispel:” Sommige mensen zeggen dat er te veel politie is. Ik vind dat niet. Er is nog altijd te weinig politie en ik ben daarvan overtuigd! Ik hoop dat ons zonaal veiligheidsplan zal kunnen aantonen dat we strategisch op termijn op een andere manier met de politie moeten omgaan willen we de complexe dreigingen die op ons afkomen het hoofd te kunnen bieden.

Mobile office
Korpschef Mark Crispel:” Het korps van de Zennevallei zal binnenkort kunnen werken met een systeem ‘mobile office’ en zal daarmee één van de modernste uitgeruste korpsen van het land zijn.
We geloven erin dat een inspecteur die verkeer doet binnen een aantal jaren of maanden zijn pv’s thuis kan maken. We geloven dat een wijkinspecteur die ’s morgens thuis bij de koffie op zijn laptop digitaal ziet hoe hij informatie gestuurd zal kunnen werken 
die dag en dan met zijn elektrisch voertuig zich naar zijn wijk begeeft. We zijn ervan overtuigd dat zulke zaken in de toekomst zullen bestaan.

ANPR camera’s
Korpschef Mark Crispel:” We zijn een ANPR netwerk aan het uitbouwen. In Sint-Pieters-Leeuw is dit reeds gerealiseerd in Beersel zijn er reeds camera’s op het Winderixplein, er zijn ideën in Halle en het front van burgemeesters uit Halle-Vilvoorde is er ook mee bezig. Halle en Beersel hebben ook reeds een mobiele ANPR camera. Dat alles samen zal zijn nut opbrengen de volgende jaren.”

 

Deze diashow vereist JavaScript.

Meer info over de nieuwe zone: www.lokalepolitie.be/5905

windturbines Ecopower en WE-power worden opgebouwd.

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Na de opbouw van de twee windturbines van WE-Power, de groene stroomproducent van de Colruyt-groep aan de Laekebeek in Lot vorige week (zie artikel 6/10/2015) worden nu ook door Ecopower en We-power samen drie windturbines opgetrokken aan het Kanaal Brussel-Charlerloi op de grens tussen Sint-Pieters-Leeuw en Lot.
2015-10-13-windturbines_Sint-Pieters-Leeuw_Beersel_opbouw (22)
De Nederlandse firma H4A windenergie is vandaag begonnen met de opbouw van de eerste molen. Een precisie werkje. De timing van de opbouw wordt mee bepaald door het weer want bij te sterke wind kan men met de kraan geen onderdelen ophijsen. Als alles volgens plan verloopt kunnen de windturbines in november proef draaien.

Gunther Coppens, milieuschepen Sint-Pieters-Leeuw - Veerle Leroy, milieuschepen Beersel - Dirk Vansintjan, Ecopower - Stefaan Verhamme, Colruyt Group WE-Power
Gunther Coppens, milieuschepen Sint-Pieters-Leeuw – Veerle Leroy, milieuschepen Beersel – Dirk Vansintjan, Ecopower – Stefaan Verhamme, Colruyt Group  WE-Power

Twee windturbines zijn voor de coöperanten van Ecopower en één op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is voor WE-Power.

Dirk Vansintjan, Ecopower: “De windturbines zijn van het merk Senvion. Ze hebben een vermogen van 2 MW en ze zijn 146 m hoog (masthoogte 100 m en wieklengte 46 m). Ze produceren elk 4.500.000 kWh per jaar, dat is voldoende voor zo’n 2.000 huishoudens.
De wieken werden in Portugal gebouwd en per boot naar België gebracht. Het laatste deel van het transport diende s’nachts per vrachtwagen te gebeuren en niet per boot op het kanaal daar er enkele sluizen te klein en enkele bruggen te laag waren. De andere onderdelen werden gebouwd in Duitsland.”

ECOPOWER
Ecopower is een coöperatieve producent en leverancier, de stroomlevering is een dienstverlening aan hun coöperanten. Daarmee nemen zij hun energievoorziening letterlijk in eigen handen. Ze zijn zowel eigenaar van de productieinstallaties als van de geproduceerde energie. Ze beslissen zelf over de waarde van de stroomprijs en het dividend. Ze beslissen mee over het beleid van hun coöperatieve.

200 inwoners uit Sint-Pieters-Leeuw zijn reeds coöperant bij Ecopower.
Dirk Vansintjan, Ecopower: “Elke windturbine is een investering van 2,5 miljoen euro. Voor dit windproject zal Ecopower dus 5.000.000 euro bijeen brengen door de huidige en toekomstige coöperanten, met een duidelijke oproep naar inwoners van Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Anders gezegd om de twee windturbines te financieren, verhoogt Ecopower zijn kapitaal met 20.000 aandelen. Er is dus voldoende mogelijkheid om mee te investeren.” Meer info: www.ecopower.be

WE-POWER
WE-Power is de interne groene-energieproducent en-leverancier van de Colruyt Group. Ze helpen de groep om haar energieverbruik te voorspellen en te optimaliseren. Het is de ambitie van de groep om op termijn evenveel hernieuwbare energie te produceren als wat de groep zelf verbruikt.
WE-Power financiert haar windturbines zelf.

Deze diashow vereist JavaScript.


Gunther Coppens, milieuschepen Sint-Pieters-Leeuw en Veerle Leroy, milieuschepen Beersel:
Deze windturbines zijn een aanwinst voor onze gemeenten daar ze hernieuwbare, groene energie opbrengen wat voor de gemeenten goed is om de klimaat doelstellingen te halen.”
Gunther Coppens:” Voor de buurtbewoners van wijk De Witte Roos zullen er in de toekomst ook een tweede rij jonge populieren aangeplant worden. Zodanig dat deze bomen binnen 15 jaar volgroeid zijn als de rij bomen die er nu staat gekapt moet worden. Zo blijft er een groen visueel scherm tussen de wijk en de windmolens.

Mark Crispel voorgedragen als korpschef toekomstige politiezone Zennevallei

2015-01-23-archieffoto_Mark-CrispelSINT-PIETERS-LEEUW / HALLE / BEERSEL: – Korpschef van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw, Mark Crispel (49) werd woensdagavond door de politieraad van de nieuwe politiezone Zennevallei voorgedragen als korpschef voor de zone.

Crispel staat aan het hoofd van het Leeuwse korps sinds de politiehervorming in 2001. Hij was voordien al aan de slag bij de politie in Halle.
De politiezone Zennevallei die vanaf 2016 operationeel wordt omvat de zones van Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel.
De voordracht wordt nu overgemaakt aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en later moet er een Koninklijk Besluit gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad zodat Crispel definitief aangesteld kan worden.

Stand van zaken komst 7 windturbines in Sint-Pieters-Leeuw

2015-01-21-infovergadering_Witte-Roos_02SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Woensdagavond had in het Colomakasteel een 2de infoavond voor wijk Brucom/Witte Roos plaats. Er werd aan de bewoners een stand van zaken gegeven betreffende de bouw van 7 Windturbines door de groepen: Ecopower – We-Power / Electrabel / Enervest.

Verscheidene buurtbewoners waren bezorgd voor de geluidsoverlast die er extra bijkomt bij de reeds bestaande bedrijven langs het kanaal Brussel-Charlerloi. Namelijk windturbines mogen volgens de VLAREM wetgeving meer decibels produceren dan de reeds bestaande klasse 1 bedrijven die zich in de zone bevinden. Dus eens de windmolens er staan kunnen deze bedrijven aantonen dat het omgevingsgeluid luider is en kunnen zij ook meer “getolereerd” lawaai maken.

De Drie projecten worden in 3 fases gerealiseerd:
2015-01-21-grondplan-plaatsing-7-windturbinesFase 1: 3 windturbines Ecopower/ WE Power
– Start grondwerken: juni 2015
– Start bouw windturbine: september 2015

Fase 2: 2 windturbines Electrabel
– Start bouw: 2016

Fase 3: 2 windturbines samenwerking Enervest/Electrabel
– Weigering milieuvergunning werd in beroep bevestigd
– Nieuwe vergunning aan te vragen
– Start bouw: 2017

Verloop van het bouwproces dit jaar van Fase 1: 3 windturbines Ecopower – WE Power

2015-01-21-voorbeeld-plaatsing-gondel
Voorbeeld van een Ecopower project.

Gekozen type:
• Senvion MM92 – hoogte 100m – rotordiameter 92,5m – 2,05 MW vermogen
• Bij keuze werd rekening gehouden met het brongeluid van de windturbine
Jan De Pauw, EcoPower: ” Momenteel lopen de prijsaanvragen en worden bestellingen geplaatst. De drie molens komen langs de kanaaloever tussen Lot en Brukom en worden langs de kant van Sint-Pieters-Leeuw gebouwd. Omwille van de woningen in de omgeving kozen we voor een type met het minste bromgeluid. Om de windmolens te bouwen, gebruiken we het jaagpad langs het kanaal als werfweg.”

• Planning uitvoering:
– Aanleg toegangswegen: juni 2015
– Aanleg kraanplatform: juni 2015
– Aanleg elektriciteitskabels: juni 2015
– Bouw fundering: juni 2015
– Aanvoer onderdelen: eind augustus 2015
– Opbouw windturbines: september 2015
– Oplevering: Eind 2015

Geluidsimpact fase 1+2+3:
Er zal steeds aan VLAREM-wetgeving voldaan worden voor het hele windturbinepark.

Impact slagschaduw
Voor elk slagschaduwgevoelig object (woning, kantoorgebouw, …) mag de totale impact van alle windturbines maximaal 8u/jaar en 30 min./dag zijn.
Hoe wordt de totale slagschaduw beperkt?
1. Sensors op de windturbines nemen waar wanneer de zon schijnt.
2. Software controleert welke objecten impact ondervinden en hoeveel impact deze objecten reeds ondervonden hebben.
Hierbij wordt rekening gehouden met alle windturbines van het park.
3. Indien de maxima bereikt worden, wordt de windturbine die de impact veroorzaakt automatisch tot stilstand gebracht.

Centraal meldpunt voor opmerkingen en vragen
Tijdens uitbating wordt een centraal meldpunt (vermoedelijk telefoonnummer) voor het hele park opgericht waar buurtbewoners terecht kunnen met al hun vragen en opmerkingen.
De vragen en opmerkingen belanden steeds bij alle betrokken partijen.
Indien gewenst door de gemeente, kunnen buren vragen en opmerkingen aan de gemeente melden, die dit dan doorgeeft aan het meldpunt.

Opvolging
Volgend jaar zal door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een volgende en derde infoavond voor een nieuwe stand van zaken ingepland worden.

Meer info over de verschillende projecten

agenda: Putteke Winter 16 januari 2015

2015-01-16-affiche-putteke-winterHUIZINGEN: – De provincie Vlaams-Brabant organiseert op vrijdag 16 januari 2015 in het provinciedomein van Huizingen opnieuw het winters evenement “Putteke Winter” van 18.30 uur tot 22.30 uur en de toegang is gratis.

Winterse wandeling met adembenemende vuurshows en spectaculair verlichte speeltuinen. Animatie voor de kinderen, warme dranken, gluhwein en lekkere hapjes. Putteke Winter is een romantische winterwandeling langs de mooiste plekjes van het Provinciedomein Huizingen. De wandeling is sfeervol verlicht met kaarsen en vuurkorven. Laat je verrassen door de vuurshows, de vertellers, clowns en de muzikale act.

FEEËRIEKE WINTERWANDELING | Doorlopend van 18.30 tot 21.15 uur
Ontdek de mooiste plekjes van het domein, langs een met kaarsen, vuurkorven en lampjes verlicht parcours.
ADEMBENEMEND MOOI VERLICHTE KLEUTERSPEELTUIN – cafetaria open | Doorlopend van 18.30 tot 21.15 uur
SPECTACULAIR VERLICHTE SPEELTUIN VOOR +10-JARIGEN | Doorlopend van 18.30 tot 21.15 uur
VERTELLERS | Doorlopend van 18.45 tot 20.30 uur
Verschillende vertellers staan klaar op het parcours om je te verwennen met kortverhalen.
PIPO EN PIPETTE IN ONZE WITTE KADERTENT | van 18.30 tot 19.30 uur
2 knotsgekke clowns die graag zingen, dansen en goochelen met de kinderen.
CIRKEL SHOW | van 19.15 tot 19.30 uur en van 19.45 tot 20.05 uur
Kom kijken naar deze unieke vuurshow met oa. vuurspuwers en andere spectaculaire vuuropvoeringen.
BATEAU DE FEU – VOORSTELLING OP DE KASTEELVIJVER | van 19.45 tot 20.25 uur en van 20.40 tot 21.20 uur
Een mysterieus ontmoeten tussen filmische klanken en bezwerend vuur.
KERSTBOOMVERBRANDING VANAF 20.30 UUR
RUIL UW KERSTBOOM IN VOOR ÉÉN GRATIS DRANKJE
Afsluiten doen we met een kerstboomverbranding op de parking van het domein.
OPTREDEN VAN NIEMAND MINDER DAN YVES SEGERS VANAF 21.15 UUR
Yves Segers, rasartiest, streekgenoot en ambiancemaker. Gekend van hits zoals ‘Ik schreeuw het van de daken’, ‘Café de Zwaan’ en talloze andere meezingers.
HAPJES EN DRANKJES IN OVERDEKTE TENT

Meer avondbussen in Ruisbroek op Lijn 50 MIVB

2014-06-13-MIVB-bus_lijn-50_in_RuisbroekRUISBROEK: – De MIVB (maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel) verhoogde de frequentie op de lijn 50 die door Ruisbroek rijdt (buslijn tussen station Lot en zuidstation).

Zo worden er ’s avonds 3 bussen per uur ingezet in plaats van 1, en ’s zondags 3 bussen per uur in plaats van 2.
Meer info: http://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/horaires/50/Horaires/20141027/NL_HL_50_20141027_Col.pdf

Zie ook ons artikel van 27/08/14 – MIVB verhoogt frequenties dankzij nieuwe bussen

Eerste zitting van de politieraad Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op woensdag 3 september 2014 kwam de politieraad van de PolitieZone Zennevallei voor de eerste keer samen.
2014-09-03-1ste_politieraad-PolitieZone-Zennevallei_01
Naar aanleiding van de fusie van de politiekorpsen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw tot de politiezone “Zennevallei” (zone 5905) werd woensdagavond de politieraad van deze nieuwe politiezone geïnstalleerd in de gemeenteraadzaal van Sint-Pieters-Leeuw.
De politieraad bestaat uit 21 leden, waarvan 8 gemeenteraadsleden van de stad Halle, 6 gemeenteraadsleden van de gemeente Beersel en 7 gemeenteraadsleden van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De 3 burgemeesters zijn van rechtswege lid van de politieraad.

Burgemeester Luc Deconinck: ‘Het is eigenlijk een historisch moment vandaag met de eerste politieraad van de nieuwe politiezone Zennevallei.
De stand van zaken is dat we nu eindelijk ook de fusie goedgekeurd gekregen hebben door Binnenlandse Zaken. Met het zonenummer “5905” wat een beetje de bekrachtiging is van het bestaan van de zone en dat we op 1 januari 2016 van start kunnen gaan met de nieuwe zone. Er zal nog heel wat werk moeten verzet worden tegen dan maar er zit een positieve dynamiek in de zaak.
Een deel van de keuzes die gemaakt zijn is dat we uitgaan van de bestaande infrastructuur. De zone opdelen in twee sectoren een sector Noord en een sector Zuid die dus eigenlijk het operationele waarnemen en er is dan daarnaast ook nog een algemene administratie die zal zetelen in Sint-Pieters-Leeuw in het gebouw aan de Pepingsesteenweg “Mechelsgat” (site 250) en door die decentrale structuur staat de organisatie van de politie veel dichter bij de mensen. En zal voor de mensen in het straatbeeld niet zo heel veel veranderen.
Het wijkkantoor in Zuun staat op de agenda van het najaar. Maar de intentie is wel dat tegen 1 januari 2016 dus de datum waarop de nieuwe politiezone start dat dan die locatie klaar is. ‘

Na de eedaflegging en aanstelling van de verkozen politieraadsleden werd Liesbeth Avaux van politie Leeuw unaniem verkozen tot secretaris van de politieraad.
Verder werd het mandaat van korpschef vacant verklaard (periode van 30 dagen). En werd beslist dat de Zetel van de politiezone Zennevallei in Sint-Pieters-Leeuw ligt.
2014-09-03-1ste_politieraad-PolitieZone-Zennevallei_02
Coördinerend korpschef Marc Crispel gaf aan de nieuwe politieraad ook nog een stand van zaken.
Hij vertelde hoe de denktank die uit zo’n 20 personen bestaat waaronder commissarissen, adviseurs,… sinds januari bezig zijn met een inrichtingsplan. Dit is men nu beschrijvend aan het uitschrijven zodat tegen 1 januari 2016 iedereen weet waar hij aan toe is. Of in welk van de 5 gebouwen men zal werken, hoe de wijkverdeling in clusters er uitziet,…
Marc Crispel: ‘ Dit jaar weten de medewerkers ook waar ze terecht komen en welke taken ze daar zullen moeten doen. Dit is belangrijk want je mag niet vergeten dat onze diensten ook avond en weekend werk doen en dat dit op het sociale leven van het personeel weegt. Verder willen we ervoor zorgen dat de overuren beperkt worden en ook de extra weekend uren zullen operationeel moeten verantwoord worden.
We informeren en luisteren ook naar onze mensen. Bijvoorbeeld deze week zien we 50 van hen zo krijgen we buiten de infosessies van hen extra opmerkingen, nuttige info die we dan kunnen meenemen in ons inrichtingsplan
‘.
Verder vertelde de Coördinerend korpschef dat de interventieploegen uit zo’n 30 personen zullen bestaan voor de zone Noord (Leeuw/Beersel) zal dit in 4 teams zijn bestaande uit 8 mensen aangevuld met een inspecteur verkeer en recherche die 2 keer per 2 maand meedraaien in interventie. Zone Zuid 4 teams bestaande uit 9 personen daar Halle als Stad specifieke noden heeft en hier aangevuld met 3 personen van andere diensten.

Politieraad voorzitter, burgemeester Dirk Pieters (Halle): ‘Er zal efficiënter gewerkt worden qua ondersteunende diensten. Denken we maar aan administratie, logistiek en personeelsbeleid. Nu hadden de drie gemeenten elk hun eigen dienst. Maar als je die samen zet kan je daar zeker op termijn een aantal mensen mee besparen, waarmee je dan eigenlijk ervoor kan zorgen dat er meer blauw kan aangeworven worden en dat is toch de bedoeling om zoveel mogelijk blauw op straat te krijgen.’

Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zetelen in de politieraad:
Luc Deconinck, burgemeester – Jean Cornand, gemeenteraadslid – Gust Crabbe, gemeenteraadslid – Jan Desmeth, schepen – Guy Jonville, gemeenteraadslid – Georgios Karamanis, gemeenteraadslid – Hilde Van Impe, gemeenteraadslid – Lucien Wauters, schepen.

agenda: 1e Internationale Allonsius Sport Flanders Cup

2014-06-29-affiche-flanders-cup-alonsius-sportHUIZINGEN: – Met bijzonder veel fierheid mag Olympic Essenbeek Halle (O.E.H.) jullie aankondigen dat hun club voor het eerst in haar 76-jarige geschiedenis een Flanders Cup zal organiseren!
Na 8 edities van de Internationale Allonsius Sport B-Meeting zal de 1e Internationale Allonsius Sport Flanders Cup plaats vinden op zondag 29 juni 2014 vanaf 13u45.

Op de bijzonder mooi gelegen tartan-atletiekpiste in het Provinciedomein van Huizingen, die 8 banen in rechte lijn en 6 banen rond telt, zal alles in gereedheid gebracht worden om de allerbeste prestaties mogelijk te maken. Als jongste telg in het Flanders Cup circuit zal OEH er alles aan doen om een mooi deelnemersveld aan te bieden met een aantal Belgische toppers omringd door verschillende buitenlandse atleten.

Ook de toeschouwers zullen aan hun trekken komen, zodat zij een zeer aangename namiddag zullen kunnen beleven aan de piste van het groene Provinciedomein van Huizingen (Alsembergsesteenweg 856).

Het programma kan je raadplagen via volgende link:
http://oeh.be/sites/default/files/2014_FC_OEH_Programma_NL.pdf

Nieuwe zwembadprijzen en reglement van orde voor provinciedomein Huizingen

VLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant besliste om de zwembadtarieven voor het Provinciedomein Huizingen aan te passen. Bovendien kan men er voortaan enkel toegang krijgen na vertoon van de identiteitskaart. Deze maatregelen moeten zorgen voor meer veiligheid in de domein.
2012-05-15-JVB_Domein-Huizingen-glijbaan (27)
Sinds vorige maand zijn er een aantal incidenten met Brusselse jongeren in en rond het zwembad van Huizingen geweest. Om de veiligheid en het recreatieplezier van de bezoekers te garanderen, hebben we een aantal maatregelen genomen’, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor de provinciedomeinen.

Verhoging van de zwembadtarieven in Huizingen
Enkel de toegangsprijs voor het zwembad wordt verhoogd, zowel voor klanten uit Vlaams-Brabant als voor klanten van buiten onze provincie. De tarieven voor de domeintoegang blijven ongewijzigd. Ook de gratis toegang voor de inwoners van Beersel blijft.
‘De verhoging van het toegangstarief voor het zwembad was nodig door de stijgende energiekost en de kost van de bewakingsfirma’, zegt gedeputeerde Walter Zelderloo. ‘Het gezinsabonnement blijft ongewijzigd omdat het onze bedoeling blijft om gezinnen aan te trekken’.
2014-06-25-tarieven-domein-huizingen-2014
Aanpassing van het zwembadreglement in provinciedomeinen
We hebben ook de reglementen van orde voor onze domeinen in Huizingen, Kessel-Lo en Halve Maan in Diest aangepast. Voortaan krijgt men enkel toegang tot de betalende zone na het tonen van de identiteitskaart. Andere recreatiedomeinen in de buurt, zoals het Bloso-domein in Hofstade en De Nekker in Mechelen, doen dit al. En sinds de invoering is de orde er hersteld. Dit betekent dat bezoekers zowel aan de inkomkassa als aan de zwembadkassa zal gevraagd worden hun identiteitskaart te tonen’, zegt gedeputeerde Walter Zelderloo.

VZW Renkoekoek en het Olympic Running Team stelden zich voor

REGIO: – Afgelopen zondag nodigde vzw Renkoekoek de pers en sympathisanten uit voor de Kick-off van hun sportieve en sociaal geëngageerde evenementen. Ook op het programma stond een teamvoorstelling van het in mei opgerichte ambitieuze Olympic Running Team. In dit team zitten oa. vier sporters uit Sint-Pieters-Leeuw. Het zijn: Jan Cornelis, Daan Van Diest, Bart Alsteens en Roel Stiens.
2014-06-22-olympic-running-team_ploegfoto_ORT
Zondag 22 juni werd de kick-off van VZW Renkoekoek gegeven, deze VZW is de overkoepelende noemer van tal van sportieve evenementen en projecten, waarvan het Olympic Running Team er één is. Renkoekoek stelt de volgende 3 sportieve events aan u voor: Op vrijdag 15 augustus organiseert het de 20ste duatlon Halle, het 5de Halse Crossweekend is voor 8,9 en 11 november en vrijdag 26 december 2014 slaagt het zijn organisatietenten op in Sint-Pieters-Leeuw voor de 4de sfeervolle Leeuwse kerstcorrida.

VZW Renkoekoek steekt de eventuele opbrengst van deze evenementen niet in zijn eigen zak, ze investeren in tal van mooie projecten met als doel om met dit geld nog meer mensen aan het sporten te krijgen. Mensen van elk niveau moeten de kans krijgen om op een gezonde en positief gestimuleerde manier aan sport te kunnen doen. Zo steunen ze de jeugd van Olympic Essenbeek Halle, het ‘Run to walk again’-project van Marc Herremans en het Olympic Running Team.

Het Olympic Running Team werd na een lange en doordachte voorbereiding in mei 2014 gelanceerd op sociale media. Met reeds tal van goede prestaties aan de top van de nationale atletiek staat het team nu ook sportief op de rails. Nu zondag werd het ambitieuze atletiekteam officieel voorgesteld aan de pers en opgekomen familie en vrienden in de raadzaal van het Halse stadhuis.

Presentator Jean-Pierre De Staercke vertelde heel oprecht hoe hij ervoor zorgde dat Tim Moriau een tweetal jaren terug eindelijk de kans kreeg om de afstandsgroep van OEH onder zijn vleugels te nemen. Teammanager Tim Moriau kreeg het woord en gaf wat meer uitleg over hoe atletiekdromen stap voor stap in realistische ambities werden omgezet en hoe hij aan de toekomst werkt met zijn
hypergemotiveerde Olympic Running Team.

Coach Moriau: “Ik heb een team van 18 gemotiveerde en vooral gepassioneerde atleten kunnen creëren, de behaalde resultaten van de leden zijn al mooi, maar het respect en de dankbaarheid die je krijgt, daar doe ik het voor. De groepsgeest is ook ongelofelijk in deze vriendengroep, velen trainen dagelijks samen en trachten elkaar te motiveren om progressie te blijven maken en om zich te verzorgen. Ook kan ik rekenen op een
goede omkadering die nog verder zal uitgebouwd worden. Momenteel worden we al uitstekend begeleid door kinesist Peter Laus en zorgt ons communicatieteam al voor een goeie en duidelijke communicatie. We streven progressie en een zo professioneel mogelijke begeleiding na. Doel is om binnen enkele jaren zowel het Belgische als het Europese atletieklandschap te domineren met dit team.

Meer info: http://olympicrunningteam.com/

Nieuwe milieuvergunningsaanvraag Amacro schiet wijkvereniging Leefbaar De Witte Roos in het verkeerde keelgat

2014-06-11-bord-openbaar-onderzoekSINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – De firma Amacro (Lot) heeft een milieuvergunningsaanvraag lopen om vanaf 05:30 uur zware materialen aan te voeren.

De buurtbewoners van de wijk Witte Roos (Sint-Pieters-Leeuw) zeggen reeds jarenlang nachtelijke geluidsoverlast te hebben van de firma.
Dit bedrijf mag vanaf 05:30 u weliswaar ‘fijn materiaal’ (zoals uitgegraven bodem en stenen met grond) aanvoeren, maar alle rustverstorende activiteiten zijn verboden tussen 19 u en 07 u , ook op zaterdagen, zon- en feestdagen.

Boddengeen Desiderius, Voorzitter van de wijkvereniging “Leefbaar De Witte Roos” vertelt:
Niettegenstaande onze vele klachten bij politie, gemeentebesturen van Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, Milieu-inspectie van de provincie, blijft dit bedrijf alle opgelegde normen en afspraken aan zijn laars lappen. Mogen de bevoegde overheden niet – of kunnen ze niet, of willen ze niet – optreden tegen deze inbreuken (die werden vastgesteld door een onafhankelijk en erkend studiebureau)? Spelen hogere belangen een rol? En betalen wij er de prijs voor? Mag men zo maar ongestraft onze levenskwaliteit blijven aantasten? Staat in onze Grondwet niet dat iedereen gelijk is voor de wet? Blijkbaar niet!! Dat de bevoegde overheden eindelijk eens hun verantwoordelijkheid opnemen en durven sancties te nemen tegen deze langdurige en duidelijke overtredingen.
Vele buren kunnen het voortdurend gemis van een goede nachtrust niet meer aan en lijden daardoor aan allerlei ziekten en ongemakken, hebben doktershulp en medicatie nodig. Meerdere personen zitten, door deze langdurige situatie in een diepe depressie en zijn de wanhoop nabij. Het is ook opmerkelijk dat in onze wijk vele huizen verkocht worden of te koop staan. Heel wat buren vluchten uit deze rustverstorende omgeving. Andere bewoners willen reageren en hebben beslist om samen een raadsman te consulteren en een gerechtelijke procedure op te starten. En dat Amacro van slechte wil is, stellen we vast doordat, ondanks al onze pogingen tot een constructief gesprek, elke dialoog blijft weigeren.
En omdat Amacro niet vlug verlegen is, hebben zij nu zelfs het lef om een aanvraag in te dienen, om ook vanaf 05:30 u ook zware materialen (betonpuin, mengpuin en overig steenpuin) te mogen aanvoeren!! Ze funderen hun aanvraag met allerlei beloftes (het afladen zaal steeds in een gesloten loods gebeuren, dat dit maximaal 10 kleine vrachtwagens zullen zijn, dat het puin zal verwerkt worden na 07 u, enz..). Maar de ondervinding leert ons wat de beloftes van deze firma waard zijn: niks, noppes, nothing, rien, nada!!! We zien deze nieuwe aanvraag dan ook als een nieuwe aanslag op een, reeds fel gestoorde, nachtrust en leefkwaliteit. We zullen dan ook niet nalaten om de gepaste acties te ondernemen.’