Versoepeling maatregelen water in Vlaams-Brabant

spaarzaam-water_waterschaarste_niet-sproeienVLAAMS-BRABANT: – De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant trekt het sproeiverbod weer in na een advies in die zin van de Droogtecommissie. Het captatieverbod voor water uit waterlopen blijft wel gelden.

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigt een politiebesluit uit dat het captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen aanhoudt. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven. De beperkingen op het gebruik van leidingwater, grondwater en regenwater verdwijnen.

We vragen geen water te verspillen, maar de beperkende maatregelen worden wel ingetrokken“, zegt gouverneur Lode De Witte van Vlaams-Brabant. “Er werd al gerapporteerd dat de mensen de afgelopen weken spaarzaam zijn omgesprongen met het waterverbruik.

Reizigers Pajottenland en zuidelijke rand Brussel krijgen 65 nieuwe bussen

PAJOTTENLAND: – Reizigers die in het Pajottenland of de zuidelijke rand rond Brussel de bus nemen, maken kans om op één van de 65 nieuwste bussen van De Lijn te zitten. Dankzij deze bussen kan de vervoermaatschappij in de stelplaatsen van Het Rad, Dilbeek en Meerbeke (Ninove) de oudste voertuigen vervangen. Van de 65 bussen zijn er 10 hybride, en 55 schone Euro VI-bussen. Grootste nieuwigheid zijn de zetels uit bruin recuperatieleder.
2018-08-16-DeLijn_Dilbeek-nieuwe-VDL-2018
Beter zitcomfort
Een plezier om mee te rijden!”, zegt chauffeur Gregory Lallemand van de stelplaats het Rad over de nieuwe VDL Citea. “Dat geldt zeker ook voor onze reiziger, die in deze nieuwe bussen plaatsneemt op zitjes uit recuperatieleder”.

Het zogenaamd recuperatieleder zijn (snij)resten van leder die worden vermalen en in een drager worden geperst. Er moeten dus geen extra dieren opgeofferd worden voor ons zitcomfort. Beschadigd leder, dat niet meer geschikt is voor bijvoorbeeld kledij, kan wel een nieuw nut vinden als zetelbekleding. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Dit zijn de eerste nieuwe bussen met de nieuwe zetelbekleding in recuperatieleder. De nieuwe zitjes hebben eigenlijk alleen maar voordelen: ze zijn comfortabel en stijlvol, wat goed is voor het imago van De Lijn. Maar ze besparen ook geld, want we verdienen de iets hogere aankoopkost snel terug dankzij lagere onderhoudskosten. De nieuwe zitjes zijn ook hygiënischer dan de klassieke stoffen zetels. Onze bussen worden kortom aantrekkelijk. Zo willen we meer mensen verleiden om de auto vaker te ruilen voor de bus, zeker tijdens de geplande werkzaamheden aan de Ring rond Brussel”.

Vergroening zet zich door
Pieter De Deckers, hoofd techniek en rollend materieel bij De Lijn in Vlaams-Brabant, vult aan: “In de loop van de zomer en het najaar vervangen deze 65 nieuwe VDL Citea-bussen de oudste voertuigen. Zo zetten we ook een belangrijke stap in de vergroening van ons buspark.”

Voor het einde van dit jaar start in Vlaams-Brabant nog de levering van 14 hybride trambussen voor de Noordrand. Volgend jaar komen daar nog een 19-tal nieuwe gelede bussen en drie elektrische bussen bij. Die laatste zullen in Leuven worden ingezet. In juni kondigde De Lijn nog een recordbestelling aan waardoor de vergroening van de vloot versneld wordt.

openbaar onderzoek voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek

2015-06-07-vlezenbeek_bibliotheek_oud-gemeentehuisVLEZENBEEK: – Op 17 juli 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming als monument van het gemeentehuis van Vlezenbeek (zie artikel – klik hier). Het openbaar onderzoek opent op donderdag 16 augustus 2018 en eindigt op 14 september 2018.

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier:
– liggen ter inzage bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw;
– of kunnen digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.

Bezwaren en opmerkingen kunnen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 14 september 2018.

toegangsverbod Zuunbeek en wachtbekkens tgv botulisme nog steeds van kracht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 5 juli 2018 brak er botulisme uit in de Zuunbeek en wachtbekkens. Het toegangsverbod tot het water van de Zuunbeek en de wachtbekkens is nog steeds van kracht. Ook vandaag werden dode eenden gevonden.


Burgemeester, Luc Deconinck: ” Niettegenstaande er enkele regenbuien zijn geweest is, was dit veel te beperkt om betekenisvolle invloed uit te oefenen, er is dus geen wijziging in de situatie en de risico’s voor botulisme blijven onverminderd aanwezig.
Vandaag zijn er bij een controle door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nog 23 dode eenden verzameld. Dus blijft waakzaamheid zeker geboden.
Terloops : ook de gouverneur heeft bevestigd dat zijn maatregelen van kracht blijven.”

Het is dan ook absoluut verboden om in de nabijheid te komen van dode of levende watervogels in de omgeving van de Zuunbeek, het wachtbekken van Volsem en het wachtbekken langsheen de Camille Leunensstraat. Honden moeten daar zeker aan de leiband worden gehouden.
Wie dode of zieke watervogels opmerkt langsheen de Zuunbeek, mag dit melden aan de gemeente via het nummer 02 371 22 11 en – buiten de openingsuren – aan de politie via het nummer 02 363 93 00. Vergeet zeker niet de locatie van het dier te vermelden.
Het besluit geldt tot nader order.

Zie eerder gepubliceerde artikels:
14/07/2018 – Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens – situatie na 1 week
06/07/2018 – bijkomende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van botulisme op de Zuun
05/07/2018 – Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens

Twee halfpipes opgesteld aan Laekelinde

SINT-PIETERS-LEEUW: – In opdracht van de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw werd vandaag de laatste hand gelegd aan de bouw van twee halfpipes naast Laekelinde.
Vanaf morgen kunnen skateboarders zich gedurende één maand tussen 09.00 en 21.00 uur gratis uitleven op de twee halfpipes.

2018-08-14-twee halfpipes (1)
Skateboarden doe je natuurlijk steeds op eigen verantwoordelijkheid. Voor jonge boarders zijn arm- en beenbeschermers evenals een helm aan te raden.

Schepen van Jeugd, Bart Keymolen: “Na deze periode van één maand zullen we evalueren en overleg plegen met de gebruikers om een mooi vervolg te breien aan deze opzet…

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Adres: Jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

zomeratelier kunstacademie 2018

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook dit jaar organiseerde de kunstacademie een “zomeratelier”. De kunstateliers in de paas- en zomervakantie zijn al jaren zeer populair in de gemeente en ook deze keer waren heel wat jongeren present om een hele week creatief en speels om te gaan met kunst. Het thema deze keer was ” Atlantis – onderwater”.


De jongeren dompelden zich een week onder als gepassioneerde kunst-beoefenaars van “Atlantis”. Ze maakten een duikboot, koraal, tekenden kwallen en maakten ze daarna ook in plastic, schilderden vissen,… Het werd dus een heel creatieve week!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Inschrijvingen Leeuwse Kunstacademie schooljaar 2018-2019:
Raadpleeg de nieuwe schoolbrochure (PDF) met alle info omtrent het nieuwe schooljaar – KLIK HIER.

Maatregelen tegen onnodig watergebruik blijven van kracht

spaarzaam-water_waterschaarste_niet-sproeienVLAAMS-BRABANT: – Provinciegouverneur Lodewijk De Witte bevestigt dat de maatregelen tegen onnodig watergebruik worden behouden. De neerslag van afgelopen nacht was onvoldoende om de maatregelen te versoepelen.

Na advies hebben we besloten om de maatregelen tegen het onnodig gebruik van water te behouden‘, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. ‘De neerslag van de afgelopen nacht was niet voldoende om de beperkingen op het gebruik van water op te heffen.

De maatregelen van 25 juli 2018 blijven behouden tot volgende week:

1. Het is 24u/24u verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:
voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
2. Deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater), maar enkel tussen 20 en 8 uur, omwille van verdamping overdag.

In de eerste plaats is het de bedoeling om beroep te doen op de burgerzin en solidariteit van de burgers. Indien inwoners zich toch niet aan het verbod zouden houden, riskeren ze een geldboete van 26 tot 200 euro (deze bedragen worden vermenigvuldigd x 8 conform de Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten) en/of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.