Provincie profileert zich als efficiënte streekmotor voor Vlaams-Brabant

2019-01-15-deputatieVLAAMS-BRABANT: – Het nieuwe bestuur van de provincie Vlaams-Brabant stelde dinsdag haar beleidsverklaring voor. De nadruk ligt op drie pijlers: duurzaamheid, het behoud van het groene en Vlaamse karakter van de provincie en de versterking van de economische kracht van deze regio.

Streekmotor voor dynamische regio
Sinds haar ontstaan heeft de provincie tal van veranderingen doorgemaakt”, zegt eerste gedeputeerde Bart Nevens. “Vaak leverde het daarbij pionierswerk voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. Die dynamiek, die vervat zit in het DNA van onze provincie, zal er ook nu voor zorgen dat we deze legislatuur de streekmotor van onze provincie blijven”.

De provincie Vlaams-Brabant blijft, vanuit haar intermediaire positie, de brug maken tussen de gemeenten en Vlaanderen.
Vanuit onze coördinerende rol laten we bedrijven, universiteiten, gemeentebesturen, intercommunales, vrijwilligers en organisaties samenwerken. We focussen ons vooral op de zaken waar we het verschil kunnen maken, op noden die de gemeenten overstijgen en waarvoor we het meest geschikte schaalniveau zijn”, verduidelijkt gedeputeerde Bart Nevens.

“Onze regio zal de kansen van de nieuwe digitale technologieën niet missen. Daarom starten we met de uitwerking van een expertisecentrum en werken we toepassingen uit ten voordele van de gemeentebesturen en onze inwoners. Samen maken we van Vlaams Brabant een “Slimme Regio”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “Ook de keuze om te blijven investeren in de PIVO-site waar we politie, brandweer en hulpverleners in optimale omstandigheden opleiden, is in het belang van de veiligheid van alle Vlaams-Brabanders”.

We gaan sterk inzetten op de ondersteuning van hoogtechnologische en innovatieve bedrijven. Maar ook op de leefbare kleinhandel en kernversterking en gaan daarvoor uiteraard nauw samenwerken met de lokale besturen”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

Duurzaamheid staat centraal
De nieuwe beleidsploeg onderschrijft ook de ‘Agenda 2030’ voor duurzame ontwikkeling. Ze gaat duurzaamheid als een rode draad doorheen alle beleidsdomeinen weven.

We gaan ons steentje bijdragen om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) maximaal te realiseren in Vlaams-Brabant’, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Dit doen we bijvoorbeeld met de ondersteuning van innovatie en de realisatie van nieuwe natuur. We gaan onze inwoners blijven stimuleren om duurzame keuzes te maken”.

“Ook willen wen nog meer mensen op de fiets krijgen en gaan we een tand bij steken om 100 km extra fietssnelweg te realiseren”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene.

Dichtbij is duurzaam”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen, “Daarom houden wij de snelheid van de tandem toerisme en streekproducten aan. Onze regio’s Hageland, Dijleland, Brabantse Kouters, Druivenstreek en Pajottenland blijven wij op de kaart zetten. Investeren in lokale belevingsplekken is daarvoor een hefboom. Nieuwe distributienetwerken moeten de korte keten versterken’.

De provinciale praktijkcentra van Herent en Pamel worden verder vernieuwd en zetten in op ‘Boeren met kennis’, met nieuwe teelten in food en non-food en doorstart in de bioteelt van klein fruit”.

Meer kwalitatieve invulling van de ruimte
De bestaande ruimte in Vlaams-Brabant moet intensiever maar ook kwalitatiever gebruikt worden.
Het beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant wordt het nieuwe provinciale ruimtelijke kader met respect voor de eigenheid van de regio’s.
We voorzien hiervoor functies op de juiste plaats en verweven functies waar het kan”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

De provinciale domeinen blijven het visitekaartje van de provincie.
Door het aantrekken van regionale en nationale activiteiten zal er sterker worden ingezet op de zichtbaarheid van de domeinen”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

Efficiënt bestuur voor een maximum aan resultaat
De provincie wil een zo efficiënt mogelijk resultaat behalen met de beschikbare middelen. “Alleen zo kunnen we een streekmotor blijven die we gerichter en met meer paardenkracht gaan inzetten om de levenskwaliteit van de Vlaams-Brabander te verhogen”, besluit eerste gedeputeerde Bart Nevens in naam van de nieuwe bestuursploeg.

agenda: kaarttornooi belote en wiezen

2019-01-15-affiche-belotewiezenVLEZENBEEK: – Na het grote succes van vorig jaar organiseert KWB Vlezenbeek dit jaar opnieuw een kaarttornooi dat zich spreidt over 3 avonden, telkens in café “In ’t Vagevuur” Vlezenbeeklaan 91. Nu vrijdag 18 januari 2019 wordt het startschot gegeven.

Op vrijdagen 18 januari, 22 februari en 3 mei 2019 telkens om 20 uur
Inschrijvingsbedrag 2 euro per avond
belote zonder anonce en gewone wiezen
Prijs per avond en eindprijs tornooi
Inschrijven: info.kwbvlezenbeek@gmail.com

CD&V Sint-Pieters-Leeuw maakte nieuwe bestuursploeg bekend tijdens nieuwjaarsreceptie

SINT-PIETERS-LEEUW: – CD&V Sint-Pieters-Leeuw maakte in Zonnig Leven tijdens haar nieuwjaarsreceptie de nieuwe bestuursploeg bekend.
2019-01-11-cdenv_sint-pieters-leeuw_01
Foto: nieuw bestuur – voorzitter Lieselot Vankeerberghen, ondervoorzitter Wouter De Craen, secretaris en jongerenvoorzitter Wouter Suenens, seniorenvoorzitter Julien Vandenberghe, voorzitter V&M Katrien Monteyne.

Persbericht:
Afgelopen weekend heeft de lokale CD&V afdeling van Sint-Pieters-Leeuw het nieuwe jaar feestelijk op gang geschoten. Voor de gelegenheid zakten nationale boegbeelden zoals Minister Koen Geens, Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy en kamerlid Sonja Becq af naar het Zonnig leven om de lokale afdeling een hart onder de riem te steken en toe te spreken en te feliciteren met de nieuwe bestuursdeelname. Tegelijkertijd vormde de receptie ook de ideale gelegenheid om dankbaar afscheid te nemen van een aantal tenoren die jarenlang sterke boegbeelden waren van CD&V Sint-Pieters-Leeuw en nu besloten hebben de fakkel door te geven aan een verjongde en vervrouwelijkte ploeg.

 


Zo namen we afscheid van Jos Speeckaert, Lucien Wauters en Luc Van Ruysevelt, Marleen Bosmans allen jarenlang schepen voor CD&V. Daarnaast werden ook Eddy Van Isterbeek , Raymond Stiens, Lieve Steens en Jenny Sleeuwaegen als uittredende gemeenteraadsleden in de bloemetjes gezet.

Het nieuwe bestuursteam voor de komende legislatuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Lieselot Vankeerberghen
Ondervoorzitter: Wouter De Craen
Secretaris: Wouter Suenens
Penningmeester: Jos Speeckaert
Jongerenvoorzitter: Wouter Suenens
Seniorenvoorzitter: Julien Vandenberghe
Voorzitter Vrouw en Maatschappij: Katrien Monteyne

Lieselot Vankeerberghen: “We zijn bijzonder dankbaar voor het vele werk dat de vorige bestuursploeg en de uittredende mandatarissen de afgelopen jaren geleverd hebben om van Sint-Pieters-Leeuw een moderne en aantrekkelijke gemeente te maken waar het aangenaam is om wonen. Wij zullen ook in de toekomst op hun expertise blijven rekenen. Deze nieuwjaarsreceptie in het bijzijn van onze nationale kopstukken is het ideale moment om de fakkel in stijl door te geven aan een verjongde en vervrouwelijkte CD&V-ploeg die zich de komende jaren hard zal inzetten voor elke Leeuwenaar.”

1,8% blies positief tijdens weekend zonder alcohol

2019-01-14-grafiek_weekendzonderalcohol
bron: twitter.com/federalepolitie

BELGIË/ZENNEVALLEI: – De de federale politie meldt dat tijdens het ‘Weekend zonder alcohol” 1,8% van de chauffeurs positief blies. Er werden 34715 bestuurders gecontoleerd waarvan 34092 mensen safe bliezen.

Ook de politiezone Zennevallei deed mee aan deze actie. 40 bestuurders werden betrapt op een te hoog alcohol-gehalte

40 bestuurders in de Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) lieten zich toch nog verrassen afgelopen weekend toen meer dan 2 000 voertuigen werden gecontroleerd in het kader van de actie weekend zonder alcohol. Bestuurders werden gevraagd even halt te houden en te blazen in het toestel dat de minste aanwezigheid van alcohol in de ademhaling detecteert. De bestuurders die positief bliezen in het samplingtoestel, werden gevraagd hun voertuig even aan kant te zetten voor een verdere nauwkeurigere test. Zo werden afgelopen weekend 40 bestuurders betrapt op een te hoog alcohol-gehalte. Hiervan bliezen 18 bestuurders alarm en dienden voor enkele uren aan de kant te blijven. 18 bestuurders bliezen positief en vijf hiervan dienden hun rijbewijs voor 15 dagen af te geven. Drie bestuurders werden ook betrapt op het gebruik van drugs.
De actie kaderde in de federale campagne ‘Weekend zonder alcohol’. Deze liep van vrijdagavond tot en met zondagavond. Naast het accent alcohol werd er ook gecontroleerd op de aanwezigheid van de nodige boorddocumenten en op het al dan niet correct dragen van de gordel. 13 processen-verbaal werden opgemaakt. Ook werd in één van de wagens een hoeveelheid drugs gevonden.
Verder onderzoek loopt. Daarnaast werden ook extra patrouilles ingezet in het kader van de diefstallenplaag.