P+MD zak van 100liter te koop vanaf 2022

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het is inmiddels alweer een hele tijd geleden dat de PMD zak uitbreidde, waardoor veel meer plastiekafval in de zak mag worden gedeponeerd (zie www.intradura.be/nl/pmd-sorteren).
Sint-Pieters-Leeuw is bij de eerste regio in Vlaanderen waar vanaf 2022 de 100L zakken worden aangeboden.
Een zak van 60 liter kost 0,15 euro. Deze van 100 liter kost 0,25 euro.

De P+MD zak vult zich veel sneller dan voorheen. Intradura wil hier wat aan doen!
De ophaalfrequentie verhogen zonder deze van het restafval in dezelfde mate te verminderen, zou een veel hogere CO2-uitstoot tot gevolg hebben. Bovendien zou het ook een veel hogere kost betekenen, die uiteindelijk met belastinggeld wordt betaald. Omdat we de ophaalfrequentie van het restafval graag wekelijks houden (deze ruikt sneller muf dan de P+MD-zak) besliste Intradura om voortaan grotere P+MD zakken aan te bieden. Zakken van 100 L kunnen ervoor zorgen dat gezinnen – afhankelijk van de manier van werken – minder zakken moeten manipuleren en stockeren.

Brahim Harfaoui, schepen van Leefmilieu: “We willen de inwoners met deze nieuwe zakken niet op kosten jagen, ook de kleinere zakken blijven beschikbaar. Iedereen bewuster laten omgaan met afval en hen aanmoedigen om correct te blijven sorteren, blijft ons doel!
Vanaf 1 januari 2022 kan je als inwoner de zakken verkrijgen in één van de verkooppunten.”

Sinds de invoering van de P+MD zak, begin 2021, is er in Sint-Pieters-Leeuw 6,2kg restafval minder per inwoner opgehaald.

Politiezone Zennevallei waarschuwt voor oplichting via pakketfraude

ZENNEVALLEI: – In goed vertrouwen namen een aantal inwoners in de Zennevallei een pakketje voor een onbekende aan, echter hierdoor werden ze de dupe van pakketfraude. Bij pakketfraude wordt jouw adres gebruikt om pakketten te laten bezorgen die de fraudeurs nooit betaald hebben. Daarna komen ze aan de deur om het pakket af te halen.

Politiezone Zennevallei: “Onze politiezone heeft de afgelopen weken een nieuwe soort oplichting vastgesteld, nl. pakketfraude. De fraudeurs bestellen een duur item op een andere naam (meestal d.m.v. een nepaccount en gebruik van de optie ‘achteraf betalen’) en laten het pakje toekomen op het adres van het slachtoffer. Vervolgens komen de fraudeurs dit pakje ophalen. Zij doen zich voor als de bedoelde ontvanger van het pakje of als werknemer van de pakjesdienst die een verkeerde levering komt ophalen. Na het overhandigen van het pakje, krijgt het slachtoffer een paar dagen later de factuur voor het pakje in de brievenbus.”

Wat kan je doen om zelf geen slachtoffer te worden van pakketfraude?
– Neem geen pakjes aan als je zelf niets besteld hebt of als je de naam op het pakket niet herkent.
– Heb je toch een pakje aangenomen, verwittig dan zo snel mogelijk de afzender en stuur het pakje terug
– Ben je toch slachtoffer geworden van dergelijke fraudeurs, dien dan zeker een klacht in!”

Binnenrenovatie oud gemeentehuis Vlezenbeek start over 3 maanden, poelcafé opent zomer 2022

VLEZENBEEK: – Eerder dit jaar maakte het gemeentebestuur bekend dat vzw De Poel haar intrek neemt in het oud gemeentehuis van Vlezenbeek. Ze zullen er in de toekomst een ‘poelcafé’ uitbaten. De buitenkant van het mooie gebouw werd reeds onder handen genomen. De gemeenteraad van 16 december keurde het bestek voor de binnenrenovatie goed en nu is het tijd voor een grondige renovatie in het gebouw. Het gebouw deed vroeger dienst als gemeentehuis en later als bib.

Het wordt een sleutel-op-de-deur project waarbij ook het dak zal worden geïsoleerd. Het in stand houden en beschermen van de waardevolle elementen van het gebouw en toch gaan voor innovatie, is de uitdagende taak die de aannemer de komende maanden op zich neemt.

Olivier Huygens, schepen van Gebouwen: “Met deze renovatie gaan we door naar een volgende fase. Het oud gemeentehuis, dat begin de jaren vijftig werd opgetrokken, is een beschermd monument. In mijn ogen is het na al die jaren nog steeds het dorpsgezicht van Vlezenbeek. Het stemt me gelukkig dat we het gebouw in ere kunnen herstellen en er een prachtige functie aan kunnen geven.

Voor wie de inrichting van het oud gemeentehuis nog kent in het voormalig bureau van de burgemeester komt de keuken, in de raadzaal komt een vergader lokaal, in het bureau van de secretaris komt de toog, in de bezoekersruimte komt de eet- en drankzaal en het laatste lokaaltje wordt sanitair. Met de inrichting van het eerste verdiep wordt nog gewacht.

Herwig Smeets, schepen van Welzijn, OCMW en sociale zaken: “De ontwerper-architect en onze diensten voorzien om de werken snel op te starten zodra een aannemer kan worden aangeduid. Zo kan vzw De Poel nog voor de zomer starten met de uitbating van hun eet- en drankcafé. Dat is een mooi vooruitzicht! Ik kijk er immers naar uit om gezellig samen te kunnen komen in het poelcafé. Dat VZW De Poel het café dan ook nog eens kan uitbaten in een karaktervol en uniek gebouw is echt de kers op de taart.”

Meerjarenplan Sint-Pieters-Leeuw 2022-2025

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad keurde het meerjarenplan 2022-2025 goed. Het plan zet in op een veilige, sociale, duurzame, groene en Vlaamse gemeente. Het ambitieus investeringsplan – zonder belastingverhogingen – werd aangepast aan de vooruitzichten voor de volgende jaren.

Veerle Seré, schepen van financiën: “De meest in het oog springende grote investeringsprojecten van 2022-2025 kunnen worden onderverdeeld in 4 thema’s: ontmoetingsplaatsen voor inwoners, klimaat en meer toegankelijk groen, het verbeteren van de wegen met aandacht voor de zachte weggebruiker en digitalisering! Het ambitieus investeringsprogramma wordt verdergezet. 2022 wordt opnieuw een bijzonder en uitdagend jaar.”

De voorbije twee jaar stonden in ruime mate in het teken van het bestrijden van het coronavirus. Ondertussen garanderen we ook de normale werking, en werken we aan het uitvoeren van het meerjarenplan.

Lopende inkomsten en uitgaven
De lopende inkomsten en uitgaven werden aangepast aan de jongste vooruitzichten. Een deel van de reeds gekende cijfers voor 2021 werden aangepast.
Het exploitatieoverschot tot en met 2025:
2021: 5,2 miljoen euro
2022: 2,9 miljoen euro
2023: 3,1 miljoen euro
2024: 3,7 miljoen euro
2025: 3,9 miljoen euro
Dankzij een dergelijk exploitatieoverschot kunnen we de geplande investeringen ten bate van onze inwoners verderzetten.”

In 2022 worden een aantal projecten voltooid. Het landhuis De Viron, waar alle vrijetijdsdiensten hun intrek nemen, opent op het weekend van 13-14-15 mei en sporters kunnen vanaf de zomer terecht in het nieuwe Wildersportcomplex.

Jan Desmeth, burgemeester: “De thema’s die we naar voor brengen worden de komende drie jaar omgezet in daden. Zo zullen de Leeuwse inwoners elkaar onder andere kunnen ontmoeten in een nieuw dienstencentrum, het Poelcafé, jeugdlokalen aan de Rink en in Vlezenbeek en in de (deels) herbestemde kerken in Ruisbroek en Oudenaken. Nieuwe en toegankelijke groengebieden vind je in Ruysbroekveld en de Ruisbroekse kamers. De Vagevuurstraat en de Fleurusstraat worden onder handen genomen. Daarnaast blijven we ook werken aan innovatie en efficiëntie door de verouderde technieken in het gemeentehuis te vervangen. Niet alleen de accommodatie wordt aangepakt maar ook de werking beoogt een moderne dienstverlening voor de inwoners!

Burgemeester sluit tijdelijk 7 bedrijven in loods Bergensesteenweg na vernietigend brandweerverslag

SINT-PIETERS-LEEUW: – 7 van de 8 bedrijven in een loods aan de Bergensesteenweg werden op bevel van de burgemeester gesloten na een vernietigend brandweerverslag van 10 pagina’s.

Het betreffen bedrijven voor herstelling van vrachtwagens, auto’s, demontage wagens en drie textiel bedrijven die in lompen doen die gevestigd waren in de 8.000 vierkante meter grote loods.

Burgemeester Jan Desmeth: ” Het verslag van 10 pagina’s van de brandweer was niet min. Zo hingen er geen haspels in de brandslangkasten, aanwezige brandblussers waren voor het laatst gekeurd in 2008, het automatisch brandblussysteem werkte niet en bevond zich in de buurt van brandbare stoffen,… En zo ging de lijst maar door. Verder waren er ook enkele milieu overtredingen.
Daarom heb ik gisteren het burgemeester besluit genomen om 7 van de 8 bedrijven die niet in orde waren vanaf vandaag tijdelijk te sluiten tot ze zich in regel stellen. 1 bedrijf was wel in orde met de regels.”

Zie ook ons artikel van 6/12/2021 – Heel wat fiscale inbreuken en inbreuken sociale wetgeving bij controle bedrijvencomplex Bergensesteenweg

132 Leeuwse kinderen maken volgende week gebruik van noodopvang

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdag 3 december 2021 besliste het overlegcomité om de kerstvakantie te vervroegen. Dit betekent dat maandag 20 december de start is van de kerstvakantie.

Er werden de afgelopen maanden veel inspanningen gevraagd van iedereen in onze samenleving, ook van de gezinnen met jonge kinderen. Daarom wil het lokaal bestuur haar verantwoordelijkheid opnemen en noodopvang organiseren van maandag 20 tot vrijdag 24 december 2021. De opvang gebeurt in samenwerking met ’t Leeuwenbos (kinderopvang van 3Wplus in Sint-Pieters-Leeuw).

Veilige opvang
Om alles vlot en goed te laten verlopen zullen per locatie 50 kinderen worden opgevangen. De opvang wordt georganiseerd voor kinderen die naar school gaan of wonen in Sint-Pieters-Leeuw. Ook kinderen van het personeel van het lokaal bestuur kunnen er terecht.
Er komt 1 bubbel van 50 kinderen in ’t Populiertje en 2 bubbels in Den top

Ouders die gebruik willen maken van de kinderopvang konden zich tot dinsdag  inschrijven via de gemeentelijke website. De opvang is geopend van maandag 20 tot en met donderdag 23 december en dit telkens van 7 tot 18 uur. Op vrijdag 24 december is er nog opvang van 7 tot 12 uur.

An Speeckaert, schepen van Onderwijs en Kinderopvang: “Wij willen als gemeente onze verantwoordelijkheid opnemen en noodopvang aanbieden voor de ouders die geen opvangmogelijkheden hebben. Er is een ruime opvangcapaciteit voorzien, maar dat er een grote nood is aan deze noodopvang wordt bevestigd door het feit dat onze opvangplaatsen volledig vol zitten, goed voor in totaal 132 kinderen! Voor de noodopvang werken wij samen met 3Wplus en ik zou 3Wplus willen bedanken voor de inzet en de flexibiliteit die zij aan boord leggen om de noodopvang op zo’n korte termijn te realiseren.”

Boosterprik kan al vier maanden na laatste vaccinatie met Pfizer of Moderna

BELGIË: – Wie met Pfizer of Morderna is ingeënt, kan voortaan vier maanden na zijn of haar laatste vaccin worden uitgenodigd voor een booster. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist.

Wouter Beke op twitter: “Het interval van Pfizer en Moderna wordt ingekort van 6 maanden naar minstens 4 maanden na de tweede prik. Op die manier kunnen we boostervaccinatie versnellen, een belangrijke verdedingslinie tegen de Omikron-variant. Vlaanderen maakt zich klaar om te versnellen.

Voor alle duidelijk: bij Johnson&Johnson blijft de termijn op twee maanden, voor AstraZeneca is dat vier maanden.

Dijk in wachtbekken Volsem om slib van de Zuunbeek tegen te houden

Dijk in wachtbekken Volsem in Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een dijk aangelegd in het Volsem wachtbekken om slib van de Zuunbeek op te vangen.

Ter hoogte van de Hoogstraat te Sint-Pieters-Leeuw bevindt zich één van de 3 wachtbekkens van de Zuunbeek in eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit bekken dient om overstromingen in de afwaartse gebieden te voorkomen. In deze vijver wordt bij hoogwater water uit de Zuunbeek tijdelijk geborgen en wordt de Zuunbeek op die manier ontlast. Op die manier neemt het overstromingsrisico in de afwaarts gelegen woongebieden drastisch af.

Tijdens deze gebeurtenis komt er ook veel slib mee in de vijver vanuit de Zuunbeek. Dit slib blijft dan in de vijver liggen, neemt waterbergingsruimte in en tast de ecologische kwaliteit van de vijver aan.
Om het slib zich niet over de volledige vijver te laten verspreiden heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nu een dijk aanlgelegd in het wachtbekken. “Met deze dijk beogen we dat het merendeel van het slibt sedimenteert in deze zone voor de dijk. Op die manier zorgen we er voor dat het slib zich niet verdeeld over de volledige vijver. Dit heeft als voordeel een vergemakkelijking van de slibruimingswerken, gezien niet heel de vijver geruimd moet worden maar slechts het gedeelte dat zich voor de dijk bevindt. Doordat we door de dijk ook een veel lagere sedimentlast en -bezinking bekomen in het grootste deel van de vijver zal de ecologische kwaliteit sterk toenemen. Zo zullen oa. de nieuwe diepere geulen minder snel terug vullen waardoor risico op vissterfte verminderd wordt en de stabiliteit en ontwikkelingskansen van ondergedoken watervegetatie en bijhorende biodiversiteit bevorderd wordt. De dijk zal geen opsplitsing maken van het wachtbekken in 2 delen, aangezien er geen verbinding zal zijn met de bestaande oevers. Hierdoor is de dijk niet toegankelijk voor personen waardoor de dijk habitat kan bieden voor moerasvegetatie, planten geassocieerd met het habitattype 6430 (moerasspyrearuigte) en nestgelegenheid biedt voor kwetsbare watervogels die momenteel al aanwezig zijn in dit wachtbekken. Hierdoor wordt er dus een extra ecologische meerwaarde gecreëerd voor deze soorten. Op deze manier zal de dijk ook geen belemmering vormen in het vrij migreren van de aanwezige vissen.

Deze diashow vereist JavaScript.

gratis parkeren in Halle van 15-31 december 2021

2021-12-14-stad-Halle-kerstHALLE: – De Verenigde Handelaars van Halle laten weten dat de klanten vanaf vandaag, 15 december, tot en met 31 december gratis kunnen parkeren in de stad.
Opgelet: in de blauwe zone blijft de parkeerschijf verplicht en ook op de de shop’n go-plaatsen blijft de parkeerduur beperkt tot een half uur adhv de parkeerschijf.

Verenigde Handelaars Halle: “De drukste periode van het jaar staat voor de deur en we hopen met z’n allen dat het een knaller wordt ondanks de aanslepende coronatoestand. We willen de klanten in de beste omstandigheden ontvangen, wetende dat flaneren en slenteren er met corona minder zal inzitten dan andere jaren. Onze klanten zullen wellicht gericht de boodschappen doen die ze willen doen en Halle leent zich hier uitstekend voor. Daarom is het superbelangrijk dat de stad beslist heeft om gratis parking toe te staan van 15 december tot 31 december!
Het was een bewogen jaar voor ons allemaal en het parkeerbeleid heeft daar bovenop voor heel wat discussie gezorgd. Maar de stad heeft naar onze bezorgdheden geluisterd en alvast deze eerste maatregel goedgekeurd. Volgend jaar zal het parkeerbeleid worden aangepast en ook hierin zijn het centrummanagement en VHH gesprekspartner!
Wij zijn het stadsbestuur dankbaar om dit signaal alvast te willen geven in de voor ons allemaal belangrijkste periode van het jaar.

lokale dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw verkopen pannenkoeken tvv Alzheimer Liga Vlaanderen

SINT-PIETERS-LEEUW: – WZC Zilverlinde & de lokale dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw organiseren een pannenkoekenbak t.v.v. de Alzheimer Liga Vlaanderen.

Ze verkopen verse pannenkoeken per 10 stuks voor 5 euro.
Bestellen voor 20 december, afhalen op 22 en 23 december 2021  tussen 13 en 15 uur in ’t Paviljoentje, Meander of Negenhof.

Omdat ook personen met dementie moeten kunnen zijn wie ze zijn…
Wil je graag verse pannenkoeken bestellen? Dit kan zowel voor jezelf, je familie, je buren, je vrienden,…
Breng met dit kleine gebaar wat warmte bij elkaar.
Bestel online via: https://www.sint-pieters-leeuw.be/pannenkoeken

steun vzw De Poel door kousen te kopen

REGIO/RUISBROEK: – Op zoek naar een eindejaarsgeschenk of gewoon een cadeautje voor jezelf omdat je het verdient? Dan hoef je niet verder te zoeken! De gasten van vzw De Poel lieten hun creativiteit de vrije loop en het resultaat mag er zijn: unieke kousen waarbij elk vogeltje ontworpen is door één van de gasten.

De kousen zijn niet alleen een leuke en kleurrijke toevoeging aan je kledingkast, maar je steunt op deze manier ook onze organisatie. Zo zorg je ervoor dat wij, elke dag opnieuw, zorg en zoveel meer kunnen bieden aan onze gasten.
Online te bestellen via: https://shop.stamhoofd.be/vzw-de-poel-kousen-verkoop/

Er komen 28 extra autostaanplaatsen aan parking Coloma en er wordt een wadi aangelegd

SINT-PIETERS-LEEUW: – Er loopt een openbaar onderzoek met aanvraag van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande parking Coloma, naast Landhuis De Viron dat onderdak gaat bieden aan de bibliotheek en vrijetijdsdiensten cultuur, jeugd, sport, erfgoed en het toerismekantoor.

De uitbreiding betreft het aanleggen van 28 extra autostaanplaatsen, bovenop de bestaande 30 autostaanplaatsen, dus zal de parking in totaal 58 autostaanplaatsen omvatten.

De in- en uitrit wordt op dezelfde plaats behouden, zij het dat deze wordt geoptimaliseerd. Deze zal verkeersveiliger zijn door een duidelijke inrit en uitrit in te richten, alsook een betere zichtbaarheid om voetgangers en fietsers.
Er werden tevens 2 autostaanplaatsen van de uitbreiding van de parking voor mindervaliden voorbehouden. De bestaande parking beschikt reeds over 2 autostaanplaatsen voor mindervaliden. Dus zullen 4 autostaanplaatsen van de 58 (of bijna 7%) ingericht worden voor mindervaliden.
De oppervlakte van de bestaande parking en voorziene uitbreiding verhouden zich als volgt:
– 832,16m2 = Opp. bestaande verharding
– 935,38m2 = Opp. uitbreiding / nieuwe verharding
Het hemelwater dat terecht komt op de bijkomende verharding van de uitbreiding van de parking zal op natuurlijke wijze infiltreren op het eigen terrein. De circulatie wordt aangelegd in asfalt, de parkeerplaatsen in waterpasserende betonstraatstenen.
Er wordt echter een ruime wadi aangelegd om hemelwater op te vangen met een totale buffercapaciteit van 111,66m3

Er dienen geen bomen gekapt te worden, de zone van de uitbreiding bevindt zich overwegend in een graszone. Enkel aan de rand van de bestaande parking en rand van het park situeren zich spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen. Deze worden verwijderd.
De boom is een Fagus sylvatica ‘Atropunicea’, de stamomtrek op 1 m hoogte bedraagt 29 cm. Het is mogelijk deze boom een andere plaats te geven in het park.

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw lanceert (tegen)petitie voor vlot en veilig verkeer aan het Sas van Ruisbroek

RUISBROEK: – Op de fietssnelweg tussen Halle en Brussel (F20) ter hoogte van het Sas van Ruisbroek werden onlangs de voorrangregels aangepast.

VB-gemeenteraadslid Eddy Longeval: “Oorspronkelijk, onmiddellijk na de aanpassingswerken, kregen de gebruikers van de zogenaamde fietssnelweg voorrang op alle verkeer. Na een korte testfase besliste het gemeentebestuur terecht om de situatie bij te sturen. Omwille van de slechte zichtbaarheid, omgevingsfactoren en de wegstructuur ontstonden gevaarlijke situaties die bovendien ongeziene autofiles veroorzaakten, bovenop de reeds bestaande verkeersopstoppingen in en rond Ruisbroek. In het belang van de zwakke weggebruikers en voor een verbetering van de mobiliteit werd beslist dat de gebruikers van de zogenaamde fietssnelweg best eventjes zouden vertragen en indien nodig zouden stoppen bij het naderen van het Sas van Ruisbroek.
Dit is de beste oplossing voor zowel de fietsers, als voor de automobilisten. Hier primeert de doelstelling ‘veiligheid voor iedereen’. ‘Zelfs bij de minste, onopzettelijk impact heeft de zwakke weggebruikers altijd de grootste schade, en precies dat willen we ten stelligste vermijden!

De lokale afdelingen van Groen in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw lanceerden onlangs een petitie om verkeerslichten te eisen aan dit kruispunt. Iets waarmee Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw absoluut niet akkoord gaat. ‘Nog meer verkeerslichten betekenen nog meer stilstand, bovendien garanderen extra verkeerslichten niet automatisch meer veiligheid’ aldus Longeval. Als tegenreactie startte Vlaams Belang zelf een petitie met de vraag om de huidige situatie te behouden.

Meer info op: www.petities.com/geen__voorrang_voor_fietser_aan_het_sas_van_ruisbroek_vlot_verkeer_voor_iedereen

Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland

PAJOTTENLAND/SINT-PIETERS-LEEUW: – De Pajotse boeren hebben een sleutelrol in een klimaatbestendig Pajottenland. Het project ‘Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland’ wil de (korteketen-)landbouw in het Pajottenland een extra klimaatslimme laag geven en promoten als duurzame oplossing voor de landbouw in de streek. Vandaag stelden de partners in Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch het project voor.

De projectpartners ondersteunen en begeleiden landbouwbedrijven in de ontwikkeling van een energieslim en waterslim bedrijfsbeheer. Op die manier zetten we samen in op de klimaatbestendige toekomst van de landbouw in het Pajottenland. Door middel van communicatiecampagnes tonen we aan dat klimaatslimme landbouw bijdraagt tot het verminderen van de ecologische voetafdruk in het Pajottenland.

Tien gratis begeleidingstrajecten
Het project is op zoek naar een tiental lokale landbouwers die hun bedrijf een extra klimaatslimme laag willen geven. Boerenbond voorziet een gratis begeleiding op maat, waarbij drie klimaatslimme acties besproken worden: duurzaam watergebruik en -beheer, meer energie-efficiëntie in de uitbating van het bedrijf én het inpassen van hernieuwbare energie in de bedrijfsactiviteiten. “Door na te denken over de klimaatslimme uitbating van hun bedrijf, gekoppeld aan de korteketenafzet van hun producten en een meer circulaire landbouw, kunnen we samen werk maken van veerkrachtiger bedrijven en een lokaal duurzaam voedselsysteem”, vertelt Tom Schaeken, Innovatieconsulent energie & energiecoöperaties van Boerenbond.

Boeren inspireren en motiveren
Het project wil uitvoerig en op een aantrekkelijke wijze communiceren over de geleverde klimaatinspanningen van de lokale landbouwers. “Landbouwbedrijven hebben een belangrijke plaats in ons typisch Pajotse landschap. Met een communicatiecampagne willen we ook andere lokale landbouwers inspireren en motiveren om aan de slag te gaan met klimaatslimme maatregelen op het vlak van water en energie”, legt Alwin Loeckx, directeur van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, uit. In 2022 wordt een reeks vormings- en netwerkmomenten voorzien.

Promoten van korteketenlandbouw
Met de verhalen rond de klimaatslimme aanpak van landbouwers tonen we de lokale consument dat boeren een sleutelrol kunnen opnemen in de transitie naar een klimaatbestendig Pajottenland. Tegelijkertijd promoten we vanuit dit verhaal trots de eerlijke producten van de Pajotse

korteketenlandbouw die dagelijks ons bord vullen. “Korte keten is hip, maar is vooral goed voor onze ecologische voetafdruk. Lokaal geproduceerde en verkochte producten zijn beter voor ons klimaat dan andere. We mogen best wat chauvinistischer zijn over onze eigen producten, maar vooral ook bewuster van het belang voor ons klimaat. Kwaliteit, milieu en klimaat kunnen hand in hand gaan dankzij lokale producten, lokale producenten en een klimaatslimme aanpak”, aldus Gunther Coppens, gedeputeerde Plattelandsbeleid van de Provincie Vlaams-Brabant.

Het project Klimaatslimme landbouw is een samenwerking van Boerenbond, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal, Herne en de stad Halle. Het project loopt tot eind 2022.

Interesse om een begeleidingstraject te volgen? Neem dan contact op via tom.schaeken@boerenbond.be

Rudi Tastenoe schenkt 1000 euro van zijn verjaardag benefiet aan Brothers of Solidarity

SINT-PIETERS-LEEUW: – Rudi Tastenoe schenkt 1000 euro van zijn verjaardag benefiet aan Brothers of Solidarity die hiermee mensen die getroffen zijn door de watersnood in Wallonië helpen.

Rudi Tastenoe: “Zoals jullie weten was de opbrengst van mijn verjaardagsfeest van 13/8 bedoeld om muziekinstrumenten aan te kopen om vooral de getroffen en minder begoede gezinnen te helpen die getroffen waren door de watersnood in Wallonië. Een mooi projectje waar ik echt in geloofde, maar door omstandigheden mij niet gelukt is dit te realiseren.
Men hoort nog weinig over de situatie in Wallonië, hoe zou het daar nu eigenlijk zijn met de bevolking? Uit goede bronnen weet ik dat er een organisatie uit onze buurt nog steeds operationeel is in de streek van Pepinster. En dan heb ik het over de vzw Brothers of Solidarity (www.brothersofsolidarity.be).
Enkele dagen geleden heb ik contact gehad met Brothers of Solidarity (vzw/asbl), Na een heel fijn gesprek met de voorzitter David heb ik dus besloten om een deel van de opbrengst, namelijk 1000€ te doneren aan hen. Mijn grootste respect gaat naar deze organisatie en ik weet dat dit bedrag goed en eerlijk zal besteed worden.

agenda: kerstcorrida en/of kerstwandeling 2021

SINT-PIETERS-LEEUW: – De kerstdagen loeren om de hoek! Wil je jezelf alvast warm lopen? Doe dan volgend weekend mee met de kerstcorrida of de kerstwandeling die je langs het prachtige winterse landschap van onze gemeente brengt.

Zaterdag 18 december 2021: Kerstcorrida
Schud je benen los tijdens de Leeuwse kerstcorrida. Het parcours brengt je doorheen het  Colomapark. Vzw Renkoekoek organiseert samen met de gemeentelijke sportdienst weer een leuke loopwedstrijd ten voordele van een goed doel! Enkel op vertoon van het Covid Safe Ticket (verplicht!) krijg je toegang tot de evenementenzone waar je de kerstcorrida kan beleven als sporter of toeschouwer.
Programma:
19u30 Open kerstcorrida
20u30 Teamcorrida
Info en inschrijvingen: www.renkoekoek.com

Zondag 19 december 2021: Kerstwandeling
Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur ism wandelclub Sint-Pieters-Leeuw een kerstwandeling. Kom samen met vrienden en familie heerlijk genieten van het Leeuwse winterlandschap. De gezinswandelingen zijn toegankelijk met kinderwagens!
Start vanaf 10 uur.
Einde om 18 uur.
Inschrijven en vertrek? Aan de kunstacademie (Rink 2 te Sint-Pieters-Leeuw).
Deelname is gratis!

aanplantactie Damiaanpark

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag werden door enkele vrijwilligers en politiekers in het Damiaanpark  bomen en struiken aangeplant.

Het gemeentebestuur wil het groene karakter van Sint-Pieters-Leeuw versterken. Daarom kocht de gemeente, met steun van de Vlaamse overheid, onder andere een perceel van 2,5 ha aan tussen het Wildersportcomplex en de Zuunbeek voor nog extra toegankelijk groen, speel- en wandelplezier. De eerste bomen van het Damiaanpark werden vorig jaar al geplant, vandaag kwamen daar enkele zeldzame variëteiten van loofbomen en vergeten fruitsoorten bij.
Het Damiaanpark is te bereiken via de Jan Vanderstraetenstraat (links van huisnummer 82).

Voorbije week 236 nieuwe coronabesmettingen in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije week, van vrijdag 03/12 (6057) tot en met vrijdag 10/12 (6293), zijn er 236 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Sint-Pieters-Leeuw.

• Positieve tests op 10-12-2021: 44
• Positieve tests voorbije week: 236
• Positieve tests voorbije maand: 1065
• Totaal aantal positieve tests: 6293
Indicatoren
• Positieve tests /100.000 inw. in voorbije week: 682
• Positieve tests per 1000 inwoners: 182
• Daggemiddelde voorbije week: 34
• Positieve tests per km²: 157
• Reproductiegetal: 0,880
(Bron: Sciensano cijfers tem 10.12.2021)

83,07% van alle volwassenen (18+) is volledig gevaccineerd in Sint-Pieters-Leeuw.
Bij alle leeftijden is 69,62% volledig gevaccineerd (24.410 op 35061 inwoners).
Bij de totale bevolking van Sint-Pieters-Leeuw werd 19,93% gevaccineerd met een boostervaccinatie (6.989 op 35.061 inwoners)
(Bron: Vaccinnet+ registraties tem 10.12.2021)

FC Depot verkoopt limoncello & tapas

SINT-PIETERS-LEEUW: – Door de corona pandemie zag FC Depot, als amateurvereniging, zich genoodzaakt haar jaarlijkse eetkermis opnieuw uit te stellen. Nogmaals een jaar zonder inkomsten leek niet haalbaar, dus leek het hen een leuk idee om hun supporters te kunnen verwennen met heerlijke limoncello, vergezeld van een bordje lekkere tapas van Hof te Berchemveld.

Steun je onze vereniging en geniet je graag mee van dit lekkers? Bestel dan via www.fcdepot.be/limoncello.
Als alternatief kan je gerust je bestelling doorgeven aan 1 van onze leden. We verwachten de eerste lading flessen en tapas klaar te hebben begin-midden januari 2022 en houden je op de hoogte wanneer je deze kan komen ophalen!

LEWE: Memorabele momenten in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nieuwe publicatie in de reeks LEWE (jaargang 40 nr.4), Tijdschrift van de Werkgroep voor Streek- en Volkskunde: “Memorabele momenten in Sint-Pieters-Leeuw” van Rudi Stiens en Jan De Backer.

Deze Lewe is een wat apart nummer, omdat hij niet handelt over één specifiek thema. Het was ons al vaker opgevallen dat we soms onderwerpen hadden die werden opzij geschoven met de opmerking “dat is te weinig voor een Lewe”. Zo groeide de idee om al deze punten eens samen te bundelen in één Lewe die we de titel gegeven hebben “memorabele momenten in Sint-Pieters-Leeuw”.

Jan De Backer: “Zoals gezegd zijn de items op zich te beperkt om er een volledige Lewe aan te wijden, maar ze verdienen het wel om op een correcte wijze te worden herinnerd. Voorbeelden zijn de sluiting van Michelin, de laatste boerentram, de jazzavonden bij Moriau, de eerste keer een Gouden Schoen voor een inwoner, de Leeuwse Pijl, Chiro Snoopy in het Guinness Book of Records, een zware schoolbrand in Zuun, de mast als ongevraagd lokaal ‘monument’, cinema Minerva als laatste lokale bioscoop van Vlaams-Brabant en nog zoveel meer.

Bij de meeste van deze onderwerpen hebben we spontaan een herkenning. Dat verraadt dat ze de vergetelheid van de tijd hebben overleefd en bijgevolg toch een mate van relevantie hebben, het ene ongetwijfeld al meer dan het andere. Er vandaag op terugkijken biedt ook de mogelijkheid er een duiding bij te geven: bijv. in welke mate heeft deze gebeurtenis sporen nagelaten of zou het vandaag ook nog altijd speciaal zijn…

Het geheugen is evenwel een onzekere informatiebron wanneer het de basis moet vormen van juiste gegevens. Cijfers en impact hebben de neiging groter te worden, het verhaal wordt vaak kleurrijker.

In de inleiding van het werk heb ik daarom geschreven: “Relevante gebeurtenissen verdienen beter en daarom wil deze Lewe ze tegelijk beschermen tegen het risico van de vergetelheid en tegen de creativiteit van de fantasie.” Dat vat het wellicht nog het beste samen.”

Een jaarabonnement op Lewe kost €8 te storten op rekening BE26 0910 1163 0329
Meer info bij secretaris Gilbert Pické via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

Hugo De Greef krijgt Vic Feytons erediploma 2021

Hugo de GreefSINT-PIETERS-LEEUW/VLEZENBEEK: – Het Davidsfondsbestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft het Vic Feytons Erediploma 2021 toegekend aan Hugo De Greef.

De laureaat stond aan de wieg van theatergroep Radeis, van het kunstenaarscollectief Schaamte en van het Kaaitheater waar hij directeur en programmaverantwoordelijke was. Hij promootte en inspireerde de podiumkunsten en bracht ze zo tot een internationaal niveau. Als cultuurmanager gaf hij de Vlaamse kunsten ook kansen en uitstraling in het buitenland waar hij zelf ook opdrachten vervulde. Met de School van Gaasbeek bouwde hij een centrum uit voor creatie en residentie van kunstenaars. Recent liet hij in Beersel het Herman Teirlinckhuis restaureren om het een nieuwe culturele bestemming te geven.

Het Davidsfonds merkt op dat “het een constante is in het levenswerk van Hugo De Greef om kansen aan te bieden aan kunstenaars en ze een podium te geven tot in het buitenland”.

Het Vic Feytons Erediploma wordt sinds 1998 uitgereikt aan wie op cultureel, Vlaams of christelijk vlak een bijzondere prestatie leverde, die ook Sint-Pieters-Leeuw mee op de kaart zet. Als geboren en getogen Vlezenbekenaar vult Hugo De Greef deze definitie perfect in.

Het is traditie het erediploma aan de laureaat te overhandigen op het Winterpraatcafé van het Davidsfonds. Door de nieuwe coronamaatregelen moet dit nu worden uitgesteld naar het voorjaar 2022.

Zie ook onze artikels:
08/01/2020 – Hugo De Greef gelauwerd tot chevalier des Arts et des Lettres
19/03/2015 – Stand van zaken: Haalbaarheidsstudie uitbouw culturele infrastructuur
02/04/2014 – Eindrapport haalbaarheidsstudie cultuurzaal zuidwestrand levert verrassende conclusie op
26/11/2013 – start inspraaktraject haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand

agenda: De Digidokter in de bibliotheek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Digidokter: eerste hulp bij media-vragen.
Heb je vragen over het gebruik van je computer, tablet of smartphone? Over het zoeken op internet, het installeren van apps of het werken met de online catalogus van de bibliotheek? Onze Digidokter staat morgen, 12 december 2021 van 10u tot 12u, klaar om je te helpen in de hoofdbibliotheek aan de Rink!

Gratis en zonder voorafgaande afspraak.
Kom langs met je smartphone, tablet of laptop. Een expert van onze partner Avansa Halle-Vilvoorde staat klaar om je te helpen.

Opgelet: De digidokter is geen repair café voor kapotte toestellen. Voor herstellingen kan je dus niet terecht bij de digidokter.

350 bûûmen werden in Oudenaken geplant

OUDENAKEN: – Weer of geen weer, de Bûûmplanters planten verder in het kader van het Gordelfestival. Deze voormiddag werden 350 bûûmen geplant in de Felix Wijnsstraat te Oudenaken, de groenerand is weer wat groener.

Dankzij het Gordelfestival gaan de Bûûmplanters zot veel bûûmen planten! Help je mee?
Vorig jaar hebben we 10.188 bûûmen geplant, maar daar doen we deze keer ne serieuze schep bovenop. Ken je een plaats bij je thuis, op je werk of op je school die nog een paar bûûmen kan gebruiken? En, oh ja, er zijn heel wat bomen te planten, dus alle hulp is welkom.” Meer info: https://buumplanters.be

Regering verlengt de economische coronamaatregelen en steunt de evenementensector en horeca

BELGIË: – Het Kernkabinet heeft deze vrijdag een pakket economische steunmaatregelen goedgekeurd om de Belgen te helpen het hoofd te bieden aan de sanitaire beperkingen die het gevolg zijn van de strijd tegen de coronapandemie. De evenementensector, die door sluitingen wordt getroffen, zal een verlaging van de RSZ-bijdragen genieten.

De federale regering had na het Overlegcomité van 3 december aangekondigd dat de steunmaatregelen tot 2022 worden verlengd, naar aanleiding van de opflakkering van de COVID-19-pandemie en de impact ervan op onze economie.

Een pakket maatregelen werd op vrijdag 10 december bekrachtigd. Ze zullen heel het eerste kwartaal van 2022 van kracht zijn. De belangrijkste zijn :
• De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
• De tijdelijke werkloosheid omwille van quarantaine van een kind
• Het dubbele overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten
• Het enkele crisisoverbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een bepaald verlies
• Een maandelijkse premie van 25 euro voor leefloners, IGO- en IVT-begunstigden
• De mogelijkheid van uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw etc. zonder nalatigheidsinteresten
• De mogelijkheid van individueel uitstel van de betaling van sociale bijdragen aan de RSZ
• De verlenging van het klein verlet voor vaccinatie
• De cumul van pensioenen en tijdelijke COVID-werkloosheidsuitkeringen
• De mogelijkheid voor kunstenaars om auteursrechten en werkloosheidsuitkeringen te cumuleren (onbeperkte) met soepele toegang tot
• De handhaving van het btw-tarief van 6% voor alcoholgel en mondmaskers
Bovenop de verlenging van deze maatregelen heeft het Kernkabinet ook zijn goedkeuring gehecht aan een verlaging van de RSZ-bijdragen in het vierde kwartaal van 2021 voor heel de evenementensector, die rechtstreeks wordt getroffen door de sluitingen als gevolg van de circulatie van het virus. Deze vermindering betreft evenementen, cultuur, discotheken, danscafés en binnenspeeltuinen.

Het enkele crisisoverbruggingsrecht zal vanaf een omzetdaling van 40% (vroeger 65%) worden toegekend, onder andere om de horecasector te steunen. Deze hogere vergoeding geldt vanaf december. Ook het dubbele overbruggingsrecht wordt vanaf december toegepast voor zelfstandigen die hun activiteiten volledig moeten onderbreken. De regering zal de horecasector tevens ondersteunen bij de uitbetaling van de eindejaarspremies.

Alexander De Croo, Eerste Minister: “Sinds het begin van de coronacrisis heeft de federale regering steeds haar verantwoordelijkheid genomen ten aanzien van de activiteitensectoren, de bedrijven en de mensen die getroffen werden door de beperkingen als gevolg van de gezondheidsmaatregelen. Vandaag houden we ons aan deze belofte. Gezondheidsbeperkingen invoeren is niet iets dat we graag doen, en we zijn ons ten volle bewust van de mogelijke economische gevolgen van dergelijke beperkingen. Wat belangrijk is, is dat we in de huidige crisis niemand aan zijn lot overlaten en dat de steunmaatregelen die de regering blijft nemen, iedereen in staat stellen de crisis door te komen. Samen zullen we sterker staan voor het herstel.”

Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie en Werk: “Dankzij de tijdelijke coronawerkloosheid zijn werknemers en werkgevers buiten schot gebleven van de schokgolf die de gezondheidscrisis heeft veroorzaakt. Het zou onverstandig zijn geweest om de beschermende werking ervan niet te verlengen nu de crisis nog volop woedt. In het eerste kwartaal van 2022 zal de tijdelijke coronawerkloosheid blijven bestaan om werknemers tegen ontslag te beschermen. Tegelijkertijd zal ze een faillissementenvloed tegengaan en een sneller herstel van onze economie mogelijk maken. Deze tijdelijke coronawerkloosheid zal ook ten goede blijven komen aan werknemers die niet voor kinderopvang kunnen zorgen wanneer een crèche of school sluit.”

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: “Deze nieuwe maatregelen die onlangs zijn genomen om de sanitaire crisis te bestrijden, zijn eens te meer een klap voor onze zelfstandigen. Om hen te blijven steunen, heb ik erop aangedrongen dat de drie pijlers van het overbruggingsrecht (enkel overbruggingsrecht in geval van een omzetverlies van 40%, dubbel in geval van verplichte sluiting en de pijler die van toepassing is in geval van quarantaine of opvang van een kind) worden verlengd voor het eerste kwartaal van 2022. Zij die volledig moeten sluiten, zij die hun omzet aanzienlijk zien dalen of zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken om voor hun kinderen te zorgen tijdens de periode waarin de scholen gesloten zijn, moeten in aanmerking kunnen komen voor financiële steun die in verhouding staat tot het inkomensverlies.

Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Werkgevers in de cultuur-, discotheken- en evenementensector en van binnenspeeltuinen krijgen de RSZ-bijdragen van één kwartaal in 2021 terug zodat ze deze in het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar kunnen inzetten voor extra tewerkstelling. We hopen die werkgevers op deze manier te helpen om in moeilijke tijden hun personeel aan boord te houden.“

Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie: “De coronacrisis, met daarbovenop een energiecrisis, weegt zwaar op de portemonnee en het moreel van de bevolking. Zeker bij de meest precaire en kwetsbaren. De uitbreiding van deze maatregelen neemt een zware last van de schouders van veel burgers. Al sinds het begin van de crisis in het voorjaar van 2021, leveren de OCMW’s en de maatschappelijk werkers een aanzienlijke inspanning om zij die het nodig hebben te ondersteunen. Dat gebeurt via het coronafonds, de Zoom 18-25-maatregel voor jongeren, psychologische bijstand, enz. De premie van 25 euro voor mensen met een leefloon, de uitkeringen voor personen met een handicap en IGO worden nu ook verlengd tot 31 maart 2022. De sociale crisis vereist krachtige maatregelen. Ik verwelkom de steun van de regering voor deze belangrijke sociale maatregelen voor miljoenen mensen.

Muziekvereniging De Ware Eendracht verkoopt feestbier Numero 13

VLEZENBEEK: – Muziekvereniging De Ware Eendracht, die in 2022 hun 150 jaar jubileum vieren, stelt voor:feestbier NUMERO 13.
Gebrouwen met lokale grondstoffen en met nagisting op de fles, smaakt dit blonde bier van 6° heerlijk fris met een lange afdronk in de mond.

Numero Detting is de naam van het muziekstukje dat we al jarenlang spelen als afsluiter van zowat alle lichte en spontane optredens. Niemand weet wanneer onze fanfare daarmee begonnen was en wat de oorspronkelijke partituur is. Dit is zo gekend dat het ook wel het Vlezenbeekse volkslied genoemd wordt.”

Steun Muziekvereniging De Ware Eendracht door een geschenkpakket aan te kopen voor € 20,00 stuk. 
Ideaal om als Kerst- of Nieuwjaarscadeau te geven.
1 pakket bestaat uit 4 flesjes NUMERO 13 van 33cl + 1 bijhorend glas. Dit alles mooi verpakt én gratis bij de besteller geleverd.
Bestellen kan als volgt:
Stuur een mailtje naar christel.huygh@hotmail.com met je naam, adres, aantal geschenkpakketten en of het voor Kerst of Nieuwjaar is.
Betalingen dienen bij bestelling te gebeuren op rekeningnummer BE40 7360 5895 6563 met vermelding van naam en aantal geschenkpakketten
Bestellingen te leveren voor Kerstmis ontvangen we uiterlijk op 19 december 2021.
Bestellingen te leveren voor Nieuwjaar ontvangen we uiterlijk op 26 december 2021.

Laat je stem horen voor het nieuwe Ghislaine Humbeeckplein in Zuun

ZUUN: – Onze gemeente werkt een masterplan uit voor een nieuw gemeenteplein in Zuun. Het plein krijgt de naam “Ghislaine Humbeeckplein”.
De Arthur Quintusstraat krijgt voor de schoolingang en de kerk een pleinfunctie met verzinkbare palen. Toch wil de gemeente graag jullie visie op enkele aspecten die verbonden zijn aan dit project. Daarom start het nu een ‘inspraaktraject’ op leeuwdenktmee.be.
2021-01-27-toekomstig-gemeenteplein-Zuun (1)
Wat staat al vast?

De Arthur Quintusstraat, voor de schoolingang en kerk, krijgt een pleinfunctie.
Er worden verzinkbare palen aan de rand van het plein voorzien om het plein op nader te bepalen momenten autovrij te maken.
Bewoners van het plein, begrafenisondernemers, kerkfabriek, huisvuilophalers … krijgen een licentie om de verzinkbare palen te laten zakken, indien nodig.

2017-09-22-strapdag_sint-lutgardis (7)Door het creëren van een plein op de Arthur Quintusstraat, wordt de straat (tijdelijk) onderbroken voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer. De twee stukjes doodlopende straat, die zo ontstaan, zullen ingericht worden als fietsstraat. Fietsers zullen over het plein kunnen rijden, langsheen de verzinkbare palen.

De haakse parkeerplaatsen tegenover de schoolingang (14 pl.) en de kleine parking (23 pl.) naast de kerk verdwijnen. De petanquebanen en het speelgedeelte voor de jeugd, nu gelegen aan de achterzijde van de kerk (Ghislaine Humbeeckplein), verplaatsen we naar een recreatieve zone op de plaats van de huidige parking naast de kerk, die uitgebreid wordt met de aankoop van een stuk privaat terrein.

2021-01-27-toekomstig-gemeenteplein-Zuun (7)Achter de kerk creëren we een parking, goed voor maximum circa 75 parkeerplaatsen. Dit is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. We streven naar een meervoudig gebruik van de parking (start en einde van de school, evenementen in de parochiezaal en/of kerk, buurtparking voor de omgeving). Aan de voorzijde van de kerk behouden we twee parkeerplaatsen voor mensen met een beperking, alsook een plaats voor de ceremoniewagen bij begrafenissen.

Op de Georges Hensmansstraat voorzien we een Kiss&Ride ter hoogte van de nieuwe parking. Via een veilige loopstrook kunnen kinderen, die er worden afgezet, veilig naar school wandelen. We stellen éénrichtingsverkeer in op de G. Hensmansstraat, van de G. Wittouckstraat naar de Jan Vanderstraetenstraat. Ter hoogte van de parking leggen we de G. Hensmansstraat verhoogd aan.”

De gemeente wil van je horen.
De gemeente kondigde het een tijdje geleden reeds aan: de Arthur Quintusstraat krijgt voor de schoolingang en de kerk een pleinfunctie met verzinkbare palen (zie artikel 26/01/2021 – klik hier ) . Voor dit project rekenen ze op jouw hulp! Jij kan immers mee beslissen over de inrichting van het plein, de parking en de recreatieve zone.

fase 1 (10 december 2021 – 10 januari 2022)
In een eerste fase laat de gemeente julie beslissen op welke tijdstippen het plein wordt afgesloten, m.a.w. wanneer maken we het plein autovrij met de verzinkbare palen? Ze stellen je daarbij drie mogelijke scenario’s met verschillende tijdstippen voor:
1) enkel ’s morgens en ’s avonds bij start en einde van de schooldag (= principe schoolstraat);
2) bij start en einde schooldag + bij evenementen (bv. zondagnamiddag voor de chiro ….)
3) permanent afsluiten = permanent plein.

Je kan tot 10 januari 2022 hier je stem uitbrengen via leeuwdenktmee.be op het scenario dat je voorkeur geniet. Het scenario met de meeste voorkeurstemmen wordt uitgevoerd. In geval van ex aequo neemt het college van burgemeester en schepenen de beslissing. Op dinsdag 11 januari maken we het verkozen tijdstip wanneer het plein wordt afgesloten, bekend.

Fase 2 (24 januari 2022 – 24 februari 2022)
Nadat werd bepaald wanneer het plein wordt ingesteld, vragen ze je om suggesties te geven over de functies die dit plein kan hebben. Alle suggesties worden door het gemeentebestuur gebundeld. Op basis van de ingestuurde suggesties worden er door het studiebureau ontwerpen opgemaakt. Deze ontwerpen worden in ‘fase 3’ opnieuw aan jou voorgelegd.

Fase 3 (2 mei 2022 – 2 juni 2022)
• Het plein/recreatieve zone – stemmen op favoriete ontwerp
Op basis van de ingezonden suggesties worden door het studiebureau ontwerpen opgemaakt. Ze vragen om je stem uit te brengen op het ontwerp dat je voorkeur geniet.
• De parking
Er zijn twee voorstellen voor de inrichting van de parking. Je kan je stem uitbrengen voor het voorstel dat je voorkeur geniet.

Groen start petitie voor slimme verkeerslichten aan de fietssnelweg in Ruisbroek en Lot

RUISBROEK: – De afdelingen van Groen in Sint-Pieters-Leeuw en in Beersel samen met Vlaams parlementslid Chris Steenwegen hielden vanmorgen een actie en petitie die vraagt om slimme verkeerslichten voor fietsers te plaatsen aan de kruisingen van de fietssnelweg F20 in Ruisbroek en Lot.

Jeroen Steeman, Groen-gemeenteraadslid in Sint-Pieters-Leeuw: “De Fietssnelweg F20 tussen Brussel en Halle is een van de drukste van het land. Toch werd aan het Sasplein in Ruisbroek de voorrang voor fietsers onlangs weer teruggedraaid. Voor Groen is de veiligheid van fietsers topprioriteit. Zij verdienen een veilige oversteekplaats en daarom pleiten we voor het snel plaatsen van slimme verkeerslichten in Ruisbroek.”

Kis De Greef, Groen-gemeenteraadslid in Beersel: “Ook aan de Stationsstraat in Lot is het gevaarlijk oversteken voor fietsers. De gemeente Beersel beloofde een verkeerslicht te plaatsen, maar helaas staan we vandaag nog geen stap verder.”

Steeman en De Greef pleiten voor het plaatsen van dynamische verkeerslichten in Ruisbroek en in Lot, net zoals verderop in Lembeek. Dit is een verkeerslicht dat automatisch op groen springt als er fietsers willen oversteken. Zij kunnen zo comfortabel en veilig doorrijden. Voor auto’s wordt het op die manier ook duidelijker dat ze voorrang dienen te verlenen.
Jeroen Steeman:”Bij de heraanleg van de fietssnelweg werd er door de betrokken gemeenten uitgebreid onderzoek gedaan en is er een werkbezoek afgelegd naar Nederland. Daarbij werd duidelijk dat er gekozen kon worden voor voorrang voor fietsers of voor een dynamisch verkeerslicht.
In Ruisbroek werd er eerst gekozen voor voorrang voor fietsers, maar het gemeentebestuur maakte de onnavolgbare beslissing om dat plotseling weer terug te draaien – omdat automobilisten zich niet aan de verkeersregels hielden. Daardoor is het er voor fietsers alleen maar onveiliger geworden.”

De petitie is online te ondertekenen via www.groenspl.be/groenlicht.

Ondersteuning op maat van anderstalige voetbaltrainers in de Vlaamse Rand Training geven in het Nederlands, hoe doe je dat?

REGIO: – In 2019 lanceerde vzw ‘de Rand’ Boest! – samen scoren met Nederlands om sportclubs te ondersteunen in het omgaan met Nederlands en andere talen in de club. Het uitgewerkte materiaal (filmpjes, tips, getuigenissen, voorbeelden …) is gebundeld op http://www.boestjesportclub.be. In 2022 wordt de website verder aangevuld met extra informatie. Naast het aanbieden van info waarmee clubs zelfstandig aan de slag kunnen, ondersteunt en begeleidt vzw ‘de Rand’ ook trainers op het sportveld zodat ze kunnen vasthouden aan 1 gemeenschappelijke sporttaal.

Wouter De Craen, Jeugdvoorzitter en verantwoordelijke KV Zuun Academie: “Zoals u weet, zet KV Zuun de laatste jaren sterk in op taal en integratie via onder meer taal- en voetbalstages voor jonge spelers. Tot nog toe hadden we echter geen aanbod voor onze trainers en medewerkers.
We waren dan ook zeer enthousiast toen we dankzij de samenwerking met VZW De Rand de kans kregen om onze trainers in te schrijven in een taaltraject Nederlands op maat. Drie trainers van KV Zuun schreven zich in en waren zeer enthousiast over de aangeboden cursus. Wij hopen dan ook dat er ook een tweede helft mag volgen!”

Een sportclub is een ideale context om Nederlands te oefenen voor wie de taal aan het leren is. Dat is een interessant gegeven omdat we weten dat vooral kinderen onbewust veel taal in de vrijetijdssfeer oppikken. In een sportclub liggen dus heel wat kansen voor de spelers, de ouders en de trainers. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt hierin vandaag 9 sportclubs, o.a. via workshops, coaching, intervisie

Bij die ondersteuning op het veld stelt ‘de Rand’ vast dat er in voetbalclubs in de Vlaamse Rand trainers actief zijn die (te) weinig Nederlands kennen. Dit zijn meestal kwalitatieve én pedagogisch geschoolde trainers. En omdat heel wat clubs worstelen met de zoektocht naar trainers, willen ze die graag behouden. Daarom dacht vzw ‘de Rand’ met enkele andere partners na hoe we die trainers gericht kunnen ondersteunen met functioneel Nederlands dat ze nodig hebben in de club.
Samen met CVO Crescendo én met de steun van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zette ‘de Rand’ dit najaar een pilootproject ‘voetbaltraining in het Nederlands’ op. Dat is een specifieke verkorte NT2-opleiding (Nederlands als tweede taal) voor anderstalige voetbaltrainers. In deze praktische cursus van 20 uur ligt het accent op voetbaltechnische woordenschat, grammatica in voetbalcontext én oefenkansen Nederlands benutten in de club. De deelnemers sloten dit pilootproject succesvol af met een praktische oefensessie op het voetbalveld. Na evaluatie wordt nu bekeken of het zinvol is om hier voor de deelnemers een vervolg aan te breien en eventueel een gelijkaardig pilootproject elders in de Vlaamse Rand op te zetten.

Om ook anderstalige trainers te ondersteunen die zelf aan de slag willen met het Nederlands in de voetbalcontext, ontwikkelt ‘de Rand’ in samenwerking met Voetbal Vlaanderen een bundel Training geven in het Nederlands. Die bundel richt zich naar anderstalige trainers met basiskennis Nederlands en is een extra ondersteuningsmiddel in hun voorbereiding van trainingen en wedstrijden. In de bundel vinden trainers de belangrijkste voetbalwoordenschat en krijgen ze tips hoe ze voetbalinstructies in het Nederlands formuleren. Er zijn ook enkele oefeningen om de woordenschat en grammatica in te oefenen én een sjabloon waarmee de trainers hun trainingsvoorbereiding kunnen uitwerken met aandacht voor het Nederlands.

steun de projecten met straatkinderen van Eric Meert

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor het tweede jaar op rij kunnen de familie en vrienden van Salesiaan Eric Meert, die afkomstig is uit Sint-Pieters-Leeuw en zich nu reeds jaren inzet voor de straatkinderen van Lubumbashi in Congo, niet deelnemen aan de kerstmarkten omdat ze op de meeste plaatsten afgelast zijn omwille van de coronapandemie. De opbrengsten van deze kerstmarkten zijn echter broodnodig voor de goede werken van de projecten van Eric Meert.

Wilfried Meert: “Voor mijn broer Eric in Congo maakt dit toch wel een verschil in zijn werking met de straatkinderen. 40 jaar is hij actief als missionaris in Congo. De laatste 20 jaar is Eric zeer actief bezig geweest met de jongens en meisjes die hij dagelijks tegen kwam op de straat. 15 huizen heeft hij ondertussen kunnen oprichten, om de kinderen terug op het goede spoor te brengen, ze konden naar school gaan of een beroep leren ,een deel van de jongens en meisjes vinden hun weg wel. En daar kunnen we alleen maar dankbaar om zijn. De familie wil hem blijven steunen en hopen ook nu we elkaar niet kunnen ontmoeten op de kerstmarkten dat jullie hem ook willen steunen.”

Steun het project :
Rek: BE 18 7360279070 65 DON BOSCO OMM zonder attest
Rek: BE 84 4358034101 59 VIA DON BOSCO MEERT ERIC – Projectnummer 6066 met attest: dit kan vanaf 40 euro

Sint-Pieters-Leeuw geeft haar medewerkers basisscholen en kinderdagverblijven een versnelde boosterprik

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdagavond 7 december kregen de medewerkers van de gemeentelijke basisscholen en kinderdagverblijven een versnelde boosterprik.
De lokale overheid deed voor deze actie beroep op haar bedrijfsgeneeskundige dienst Mensura. De arts van Mensura, bijgestaan door een vrijwillige verpleegster, prikte dinsdag van 16 tot 18 uur de medewerkers in een lokaal van WZC Zilverlinde.

Jan Desmeth, burgemeester: “Deze actie werd vorige week voorbereid. We informeerden de vrije en GO-basisscholen en deden een warme oproep om als werkgever hetzelfde te doen. Zij onderzoeken de mogelijkheden. De vaccins worden geleverd vanuit onze eerstelijnszone Zennevallei. Hiermee willen we een extra bescherming bieden aan deze groep medewerkers, die de hele dag werken met – uiteraard – nog niet gevaccineerde kinderen. Na de oproep van Minister Weyts om voorrang te geven aan het onderwijs en de kinderdagverblijven, de oproep van Ministers Somers en Beke dat vaccins zeker geleverd zullen worden als men lokaal kan versnellen en de oproep van Minister Vandenbroucke om dit via de bedrijfsgeneeskundige diensten te doen, hebben we dus een oplossing uitgewerkt die de drie oproepen combineert.”

Wat met GDPR-wetgeving?
Het gemeentebestuur gaf, als werkgever, alle medewerkers uit het basisonderwijs en de kinderdagverblijven de kans een boosterprik te krijgen voor zover ze voldeden aan de voorwaarden van de intervallen van 2/4/6-maanden. Zij begaven zich naar de ruimte, die bewust niet in de school of op het gemeentehuis werd georganiseerd. Er werd gekozen om dit in een apart lokaal van woonzorgcentrum Zilverlinde te doen. Bij aankomst toonden zij hun Covid Safe Ticket zodat de arts kon zien welk vaccin ze gekregen hebben en wanneer ze de laatste prik ontvingen. Zo kon de arts op een efficiënte manier controleren of ze in aanmerking kwamen, zonder dat de werkgever over de medische informatie van haar personeel beschikte.

Jan Desmeth: “Op deze manier blijft de reeds verhoogde capaciteit van het vaccinatiecentrum De Bres in Halle ongewijzigd en kunnen we op die locatie de hele bevolking verder versneld prikken. Deze actie zorgt voor een parallelle mogelijkheid die het geheel extra versnelt. Tenslotte dragen we bij in het maximaal openhouden van de scholen en de kinderdagverblijven na de kerstvakantie.”

Afvalkalender voortaan bedeeld in de ID krant

SINT-PIETERS-LEEUW: – De afvalkalender valt deze week in je brievenbus. Maar deze keer wel in “speciale” vorm: je vindt hem op de binnenbladzijden van de ID krant, de afvalkrant van Intradura. Bovendien vind je maar voor 6 maanden meer je afvalophalingen terug.

Je leest het goed: de afvalkalender op de middenpagina’s van de ID krant is de enige kalender voor de eerste helft van 2022 die je ontvangt. Misschien even wennen, maar het levert jou wél enkele voordelen op.

Voordeel 1: nu halfjaarlijks
Aangezien de ID-krant twee keer per jaar verschijnt, krijg je een kalender voor zes maanden in plaats van 12 maanden. Dat betekent dat je telkens de laatst beschikbare info ontvangt. Ter info: de ID krant van juni 2022 zal de afvalkalender voor de 2de helft van 2022 bevatten.

Voordeel 2: alle afvalinfo in één publicatie
Sorteertips, nieuwe wetgeving, praktische gegevens over jouw recyclagepark: je vindt nu alles terug in één krant. Da’s logischer, maar vooral veel handiger voor jou.

Operations Manager Gunther Van Heymbeeck: “Wij zijn de eerste afvalintercommunale die een afvalkalender voor 6 maanden opneemt in de afvalkrant. En toch is dit een heel bewuste keuze geweest omdat wij echt een meerwaarde zien in het bundelen van ALLE info rond afval in één publicatie.”

Check zeker je brievenbus goed, en ga op zoek naar de ID krant. Zowel op de voorzijde als de achterzijde trokken we de aandacht van de inwoners zodat de krant hopelijk niet bij het papier terecht komt,” aldus Inge D’hoe (communicatie). “Kreeg je geen exemplaar, dan kan je ons contacteren en helpen wij je graag verder (info@intradura.be of 02 334 17 40).”

Installeer ook de Recycle!-app
Recycle! geeft net als je kalender aan wanneer welke ophaling plaatsvindt, maar dan met de laatste updates. Kon een ronde niet doorgaan door extreem (winter)weer? Dan vertelt de app jou naar welke datum die is verplaatst. De app waarschuwt je ook de avond voordien dat je bv. de pmd-zak of het restafval moet buiten zetten. Zo mis je geen enkele ophaling meer!
apps.apple.com/beplay.google.com

Zender is de nieuwe naam voor Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

REGIO: – Na tien jaar Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is het tijd voor een nieuwe stijl en nieuwe naam… “Zender”.

Met veel passie voor het veld blijven we alle cultuur – en erfgoedwerkers (professionelen én vrijwilligers) in onze regio ondersteunen. Heb je vragen over het cultuur- of erfgoedbeleid? Zit je depot overvol? Wil je een project opzetten rond leesbevordering? Wil je een collectie inventariseren? Heb je vragen rond herstemming of restauratie? Wil je cultuur aantrekkelijker maken voor jongeren? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Meer info: www.zender.be

Heel wat fiscale inbreuken en inbreuken sociale wetgeving bij controle bedrijvencomplex Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Afgelopen woensdag vielen menig lokale en federale ordehandhavers binnen in verschillende kleine en middelgrote bedrijven gevestigd op de site Immoboat langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. In het kader van de opsporing van illegale economieën, verleende de lokale politie Zennevallei bijstand aan verschillende inspectiediensten, zoals de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Federale overheidsdienst Financiën, Federale overheidsdienst Economie, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, OVAM, Haviland dienst Milieuhandhaving en de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook de brandweerzone Vlaams-Brabant West was ter plaatse voor de nodige controle op vlak van brandveiligheid.

Simultaan ging de Federale gerechtelijke politie (FGP) Brussel ook over tot controle van enkele bedrijven aanwezig op de site. Heel wat fiscale inbreuken en inbreuken sociale wetgeving zoals het niet correct melden van de werknemers als inbreuken op al dan niet tijdelijke tewerkstelling werden vastgesteld.
Tevens werd vastgesteld dat er meerdere illegalen aan het werk waren, waarvan reeds één persoon werd uitgewezen en een ander het bevel kreeg om het grondgebied te verlaten.
Daarenboven werden heel wat inbreuken inzake milieu opgetekend en ook door OVAM werden heel wat vaststellingen gedaan. Tevens werd vastgesteld dat er inzake de brandveiligheid heel wat gebreken zijn die dringend moeten worden aangepast.
Het is nu aan de verschillende overheden om de resultaten verder te bespreken en de gevolgen te bepalen voor de verschillende vennootschappen.

VMM werkt aan moeraszone Volsembroek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Een aannemer startte in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met de aanleg van een moeraszone langs de Zuunbeek in het Volsembroek. Het doel van deze werken is water vasthouden bij droogte en bufferen bij hoogwater.

De grond die hier uitgegraven wordt, zal gedeeltelijk gebruikt worden voor de aanleg van de dijk en de moeraszone in het wachtbekken langs de Hoogstraat.
Het werfverkeer verloopt in deze periode via de Alfons Fleurusstraat wat tijdelijk voor hinder kan zorgen.

Werken in wachtbekken Volsembroek zijn ook nog bezig.

In het wachtbekken dat dateert van de jaren ’70 werd het slib geruimd. Om een maximale hoeveelheid water te kunnen blijven bergen, werd 15.902 m³ slib geruimd. Hierdoor wordt de bergingscapaciteit van het wachtbekken terug volledig op punt gebracht en geeft dit tegelijkertijd de ecologische toestand een duw in de rug. Om te voorkomen dat het slib zich opnieuw afzet in de wachtbekkens en de waterkwaliteit aantast, werd ook een sedimentvang gebouwd.
In het wachtbekken zal een nieuwe dwarsdijk watervogels broed- en rustgelegenheid én een bijkomende moerashabitat geven. Er kunnen ook meer waterplanten groeien. De moeraszones aan de rand van het wachtbekken worden heraangelegd en de oevers ecologisch ingericht. Omdat het water niet zo diep is, is er een vrij grote kans op botulisme en vissterfte door zuurstofgebrek in de zomer of door het dichtvriezen van de vijver in de winter. Daarom worden er enkele zones uitgediept (>150 cm waterkolom) aansluitend aan de slibruiming. Daar kunnen vissen zich dan terugtrekken bij ongunstige omstandigheden.

Vlaamse regering subsidieert 2×20 ultrasnelladers aan de dienstzone Ruisbroek op de Brusselse Ring richting Frankrijk en Brussel

RUISBROEK/VLAANDEREN: – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zal op 49 locaties (langs autosnel- en gewestwegen) in Vlaanderen ultrasnelladers (≥150kW) uitrollen voor juni 2024. Het gaat specifiek om meerdere dienstenzones, carpoolparkings, Hoppinpunten en Park & Rides.  “De parkings langs grote en drukke verkeersassen zijn belangrijke en strategisch gelegen locaties om onze laadinfrastructuur uit te breiden. Zo zorgen we dat er langs grote verkeersassen om de 25 kilometer laadinfrastructuur wordt aangeboden. We voorzien hiervoor 5,4 miljoen euro”, zegt minister Peeters.

Op de dienstzone Ruisbroek op de Brusselse Ring heeft Totalenergies al enkele DC175kw ultrasnelladers in dienst in de richting van Brussel en Parijs.
De Vlaamse regering voorziet nu een budget om zowel in de richting van Brussel als in de richting van Frankrijk 20 extra ultrasnelladers (≥150kW) te plaatsen.

Een andere projectoproep van minister Peeters, de semi-publieke call, leverde 9798 laadequivalenten op. Samen met de resultaten van de projectoproep ultrasnelladers komen er binnen dit en twee jaar minstens 12.600 laadequivalenten bij in Vlaanderen. De volgende projectoproep voor ultrasnelladers komt er in januari 2022 waardoor tegen het einde van deze legislatuur om de 25 km langs snelwegen en drukke verkeerassen er snellaadinfrastructuur aanwezig zal zijn.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Mensen die elektrisch rijden, zullen in de eerste plaats thuis en op het werk opladen, maar bestuurders moeten ook onderweg altijd kunnen laden. Nabijheid, bereikbaarheid en vertrouwen zijn hier de kernwoorden: mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat er overal snel en dichtbij geladen kan worden.”