nieuwe poëziebundel: Terug naar toen we begonnen – Pieter Bruegel de Oude in veertig nieuwe gedichten

VLEZENBEEK: – Vrijdagavond stelde Ivo van Strijtem, in het domein Groenenberg in Vlezenbeek, de nieuwe poëziebundel voor die hij samenstelde “Terug naar toen we begonnen” – Pieter Bruegel de Oude in veertig nieuwe gedichten.
2019-06-14-terugnaartoenwebegonnen_dichtbundel-samengesteld_Ivo_Van_Strijtem
Bruegel is een bakermat. Zijn werk van ruim vier eeuwen geleden is als een krachtige levensboom blijven doorgroeien tot vandaag. Met de schilderijen van Pieter Bruegel de Oude voor ogen verzamelde Ivo van Strijtem veertig eigentijdse Nederlandstalige gedichten die niet louter terugblikken, maar vooral een kritisch beeld van de moderne mens schetsen. ‘Terug naar toen we begonnen’ weerspiegelt Bruegel op een unieke, poëtische manier. Ivo van Strijtem wordt niet voor niets als een ambassadeur van de poëzie bestempeld. In zijn enthousiasmerende essayverzameling Iedereen dichter! en in Een kamer met een tafel en schrijfgerei drukt Ivo van Strijtem zijn bewondering voor dichters en gedichten uit.

2019-06-14-terugnaartoenwebegonnen_Pieter-Bruegel_dichtbundel-samengesteld_Ivo_Van_StrijtemTerug naar toen we begonnen is te verkrijgen voor € 10,00 in kasteel Groenenberg, het kasteel van Gaasbeek, de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw en bij de betere boekhandel.
ISBN-nummer: 9789056551780
Uitgeverij: Poeziecentrum Vzw

Ivo van Strijtem werd geboren in 1953 in het Pajottenland. Zijn eerste stap in het dichtersvak zette hij in 1953 met zijn dichtbundel Aardbeien met slagroom. Ivo houdt van directe zegging, eenvoud van woord en beeld. Hij weet humor en ontroering aan directe ontroering te koppelen. Hij publiceert ook samen met Koen Stassijns oa “Chateau la Passionata” (Tielt:Lannoo) en stelde met hem de reeks “De mooiste van…” samen. De mooiste poëzie van o.a. Brecht, Goethe, Heine, Neruda, Tagore , Yeats enz. Met dit project verbindt Ivo van Strijtem twee liefdes aan elkaar: zijn liefde voor het Pajottenland en die voor de poëzie.

bibliotheek heeft nu ook buitenspelletjes in het aanbod

SINT-PIETERS-LEEUW: – De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw heeft nu ook buitenspelletjes in het uitleen aanbod.


Op het Bibfestival kon jong en oud al even kennis maken met de nieuwste collectie van de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw, het buitenspeelgoed.


Enkele jaren geleden startte onze bibliotheek als eerste in de regio met gezelschapsspelletjes’, zegt schepen Jan Desmeth. ‘Dit was meteen een groot succes, deze collectie telt ondertussen al meer dan 500 spelletjes. De buitenspelletjes zijn een logische volgende stap. Ook hier is het de bedoeling dat mensen nieuwe spelen kunnen ontdekken -gewoon met het gezin, met vrienden of voor een speciale gelegenheid- zonder meteen tot een (dure) aankoop te moeten overgaan. Zo trekken we op een zinvolle wijze nieuw publiek aan en maken ze kennis met het traditionele en innovatieve aanbod dat onze bibliotheek aanbiedt.

In de collectie vind je onder meer stelten, een Kubbspel en een reuze vier-op-een-rij, maar ook minder gekende spelen zoals een slackline en een balanceertoren. Ook aan de kleine kinderen is gedacht met een tent met ballenbad, eendjes vissen en reuzegrote bouwblokken.

Nu is het alleen nog wachten op de zomer(vakantie).
Meer info: Hoofdbibliotheek – Rink 2 te Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 64 – bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be –http://sint-pieters-leeuw.bibliotheek.be

Provincie stelt realisaties Brabants trekpaard voor

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant zet zich blijvend in om het rijke cultureel erfgoed van het Brabants trekpaard levend te houden en door te geven aan volgende generaties. De cultuur van het Brabants trekpaard, trots van Vlaams-Brabant, is een krachtig stukje levend erfgoed. Eigenaars, menners en fokkers geven deze tradities dagelijks vorm. De provincie Vlaams-Brabant zet zich in om dit rijke immaterieel cultureel erfgoed levend te houden en door te geven aan volgende generaties.
sdr
Het Brabants trekpaard is al tientallen jaren zijn landbouwfunctie verloren. Om het ras en de tradities in stand te houden is het belangrijk om het verleden te bewaren en de tradities over te dragen aan jongere generaties”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid. “Samen met de trekpaardenverenigingen en -gebruikers selecteerden we drie traditionele trekpaardentechnieken die ook in de toekomst hun waarde kunnen bewijzen”.

Het gaat om het mennen op kordeel (het besturen van het paard met één leidsel en op stem), het ploegen met een Brabantse wentelploeg en het boomslepen. Al deze functies zijn vandaag nog toepasbaar in duurzame landbouw en bosbeheer.

De provincie Vlaams-Brabant realiseerde een documentaire, in samenwerking met het Centrum Agrarische Geschiedenis, waarin deze technieken voor de toekomst bewaard werden. Zelfs als de generatie van oudere gebruikers mocht uitsterven, zal een audiovisueel archief blijven.
Naast deze documentaire werkte de provincie ook aan de actieve overdracht van deze technieken aan een nieuwe generatie van trekpaardengebruikers en –liefhebbers via een opleidingsdag boomslepen in Wezemaal en het onderhoud van een bosperceel in Molenstede.

Het recreatief gebruik van trekpaarden biedt ook een belangrijk toekomstperspectief voor het ras. Daarom ontwikkelde de provincie Vlaams-Brabant, samen met de vzw Trekpaardenvereniging Den Brabander en vzw De Vlaams-Brabantse Kwekers, een bekwaamheidsproef.
Het gaat om eenvoudige behendigheidsproeven die de gehoorzaamheid van het paard en de aansturingscapaciteiten van de voerman moeten attesteren. Vlaams-Brabant heeft hierdoor als eerste in Vlaanderen ‘gediplomeerde trekpaarden’. Dit systeem zal eigenaars aanzetten om in dit recreatieve aspect te blijven investeren.

Wie een beroep wil doen op diensten met een Brabants trekpaard kan voortaan terecht op een digitaal kruispuntplatform, een website waar aanbieders en afnemers van trekpaardendiensten in Vlaams-Brabant elkaar kunnen vinden.
Men vindt er naast allerlei informatie over ons Brabants trekpaard aanbieders met contactgegevens van allerlei diensten met deze trekpaarden: huifkartochten, landbouwtoepassingen, bosbouwtoepassingen of therapiepaarden.

Brabants trekpaard inzetten voor innovatieve en duurzame land- en bosbouw
De provincie Vlaams-Brabant gaat aan de slag via het nieuwe plattelandsproject ‘Brabants trekpaard. Proefprojecten in het kader van innovatieve en duurzame land- en bosbouw’.
Dit nieuwe project heeft als doel om de maatschappelijke/economische meerwaarde van een aantal toepassingen te onderzoeken en te documenteren. In de praktijk zullen trekpaarden uitgetest worden bij boomslepen in Wezemaal, het onderhoud van hopvelden in Tildonk en Steenhuffel, huisvuilophaling in Opwijk en het provinciedomein van Huizingen en therapie in Vollezele.

2019-06-13-provincie-trekpaard-2‘Kweker, keuring en kordeel’, een boek over de Belgische trekpaardencultuur in Vlaams-Brabant
Ondanks het feit dat het Belgisch trekpaard, sinds de Tweede Wereldoorlog, zijn economische functie verloren heeft, verdween dit paard en de bijbehorende cultuur nooit helemaal. Sinds het einde van de jaren 1980 is er zelfs sprake van een heropleving van de interesse in het kweken van en het werken met dit raszuivere koudbloedpaard. Een brede gemeenschap van fokkers, menners, liefhebbers, land- en bosbouwers, overheden, musea, dierenartsen, verzamelaars, fotografen, sociale ondernemers koestert de Belgische trekpaardencultuur. De erkenning van de kwaliteit van deze zorg blijkt uit de recente opname van de cultuur rond het Belgisch trekpaard op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Daarom gaven de provincie Vlaams-Brabant en Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, in samenwerking met het Centrum Agrarische Geschiedenis, het boek ‘Kweker, keuring en kordeel. De Belgische trekpaardencultuur in Vlaams-Brabant’ uit.

Dit boek schetst de veelzijdigheid van deze cultuur en laat de waaier aan stemmen binnen de wereld van de trekpaardenliefhebbers weerklinken. Dankzij hun herinneringen, ervaringen en gevoelens ontdek je de technieken, vaardigheden, gebruiken en rituelen, eigen aan de kweek en het gebruik van trekpaarden”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

Het boek is aan drie grote thema’s opgehangen. Ten eerste de fokkerij ofwel de toepassing van methoden die bijdragen aan het behoud en de verbetering van het trekpaardenras. Ten tweede de traditie van prijskampen en keuringen, waarop de kwaliteiten van trekpaarden worden getoetst aan de standaard van het ras. Ten derde de praktijk van het mennen, namelijk het optuigen, aanspannen en leiden van trekpaarden bij diverse activiteiten, zoals land- en bosbouw, groen- en afvalbeheer, recreatie en competitieve men- en trekproeven.

Vakmanschap doorgeven via beurs
De provincie Vlaams-Brabant nam initiatief om een beurs aan te vragen bij de Vlaamse overheid voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling-traject.

Met deze beurzen worden inspanningen beloond om (bedreigd) vakmanschap door te geven aan nieuwe generaties.

Het voorgestelde traject neemt 2 jaar in beslag, startend op 2 september 2019, en wordt afgelegd door ervaringsdeskundige Etienne Vangoedsenhoven als meester en door Sam Stylemans, domeinmedewerker en dierenverzorger op het provinciedomein te Huizingen als leerling.

“De ambachten die zullen worden aangeleerd zijn het verrichten van grondwerk met het trekpaard zoals cultiveren, ploegen, eggen en aanaarden van akkers, boomslepen en vaardigheden in het kader van graslandbeheer. Daarnaast omvat het ook het mennen van het trekpaard voor publieksactiviteiten. Er bestaat geen regulier opleidingsaanbod waarin dit vakmanschap kan aangeleerd worden. Dankzij dit leertraject krijgt domeinmedewerker Sam dus een unieke gelegenheid om zich deze ambachten in al hun facetten eigen te maken”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen en economie.

De voorziene kennisoverdracht in dit leertraject heeft een grote waarde want het zorgt niet alleen voor het levend houden van een belangrijk stuk immaterieel erfgoed, maar draagt ook bij tot het behoud van de functionaliteit van het Brabants trekpaard.

Oorlogsmonument aan Rink volledig gerestaureerd

SINT-PIETERS-LEEUW: – De sokkel, de gedenkplaten en het het beeld van het oorlogsgedenkteken aan de Rink zijn nu volledig gerestaureerd.

 


Na de restauratie van het beeld vorig jaar, is de restauratie van de sokkel nu ook voltooid.

2019-06-13-oorlogsgedenkteken_aan_Rink-volledig-gerestaureerdHistoriek:
Het oorlogsgedenkteken van Sint-Pieters-Leeuw werd kort na de Eerste Wereldoorlog opgericht in opdracht van het gemeentebestuur.
Ontwerp en uitvoering werden toevertrouwd aan Joseph Baudrenghien (Monceau-sur-Sambre 1873 – 1954 Ukkel) en de Brusselse bronsgieter Léon Orban.
Na 1945 werden op de sokkel van het monument twee bronzen gedenkplaten aangebracht met de namen van de slachtoffers van de de Tweede Wereldoorlog.
Beschrijving:
Oorlogsgedenkteken, gelegen in een perkje – met metalen relingen tussen hardstenen pijlers omheind – en gevormd door een hoge, rechthoekige, natuurstenen sokkel waarop twee in brons gegoten soldaten, één gewond en met één been over de sokkel afhangend, en een tweede geknielde soldaat die zijn krijgsmakker ondersteunt.
De massieve sokkel heeft een brede basis en draagt op elke zijde een verdiept aangebrachte bronzen plaat: aan de voorzijde de namen van de gesneuvelden van de Eerste wereldoorlog boven het opschrift “AAN ONZE HELDEN/ 1914 1918/ 1940 1945”, aan de rechter- en de linkerzijde de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog, en aan de achterzijde “DE GEMEENTE/ ST-PIETERS-LEEUW/ AAN HARE STRYDERS”.

Zie eerder gepubliceerde artikels:
08/04/2019 – sokkel oorlogsmonument wordt hersteld
18/11/2018 – monument gesneuvelden heringehuldigd
12/10/2018 – oorlogsmonument weggevoerd voor restauratie
25/03/2015 – landschapsbeheerplan omgeving van de Sint-Pieter- en Pauluskerk
14/02/2012 – voorlopige bescherming artistieke oorlogsgedenktekens in Vlaams-Brabant

werken kruispunt Pauwke starten op maandag 17 juni 2019

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 17 juni 2019 starten de herinrichtingswerken kruispunt ’t Pauwke tot 1 september 2019. Het kruispunt zal gedurende de werken in de vier richtingen afgesloten zijn.
De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om een extra afslagstrook aan te leggen op de Europalaan en om dynamische vraag-gestuurde verkeerslichten te plaatsen.

Fase 1b – kruispunt Pauwke van maandag 17 juni – 1 september 2019 (incl. 2 vakantiemaanden)
• Extra linksafslagstrook in Europalaan
• Kruispunt Pauwke in betonverharding
• Dynamische verkeerslichtenregeling: – Maximaliseren van capaciteit – Hoge mate van detectie (lussen, radars, drukknop…)

2019-06-15-plan-kruispunt-Pauwke_omleiding-doorgaand-verkeerJan Desmeth, schepen van mobiliteit: “Omdat er geen goede omleidingen mogelijk zijn, wordt het doorgaand verkeer omgeleid langs Halle en de Hoogstraat.
Het lokale verkeer wordt omgeleid langs minder ideale wegen, maar er is – jammer genoeg – geen alternatief.
We wilden vermijden dat deze situatie zich gedurende 2,5 maanden zou voordoen tijdens het drukke werk- en schooljaar. Daarom kozen we voor de periode van 15 juni tot 31 augustus zodat 2 van de 2,5 maanden in de grote vakantie vallen, wanneer de scholen gesloten zijn en er wat meer mensen op vakantie zijn.
De laatste 14 dagen van juni is er verstrengd toezicht van de politie voorzien, vooral aan de schoolomgeving.

2019-06-12-omleiding-marktOmleiding via Bergensesteenweg en Lotstraat.
Een plaatselijke omleiding wordt voorzien via de route Hendrik Vanhouchestraat – Jules Sermonstraat – Rink.

Herschikking wekelijkse markt
Van vrijdag 21 juni tot eind augustus zal de wekelijkse vrijdagmarkt worden herschikt zoals te zien is op de afbeelding.
De parkeerplaatsen in de blauwe zone langs de Rink (kant woningen nr. 15 tot en met nr.22) blijven toegankelijk.

Herbekijk de video van de infoavond over de werken Galgstraat + kruispunt ’t Pauwke van 29 april 2019:

De bus-lijnen 101, 145, 170, 571, 573 en 575 wijzigen tijdens fase 1b.
Volgende haltes worden niet bediend:
Lijn 101 – Marktbus: De klink, Gemeentehuis, Kerk, Oud Station, Frans Pickéstraat, In de Jonge Vlieger, J.B. Cardijnstraat
Lijn 145: Kapelleke, Gemeentehuis, Kerk, Oud Station, Frans Pickéstraat, In de Jonge Vlieger, J.B. Cardijnstraat, Site 250, Groenstraat, Breedhout School.
Lijn 170 – 571: Gemeentehuis, Kerk, Oud Station, Henisdal, Impeleer, Europalaan.
Lijn 573: Gemeentehuis, Kerk, Oud Station.
Lijn 575: Gemeentehuis, Kerk, Oud Station.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

agenda: Opendeurdag in LDC ’t Paviljoentje

2019-06-16-affiche-opendeurdagRUISBROEK: – Op zondag 16 juni 2019 gooit Lokaal Dienstencentrum ’t Paviljoentje vanaf 14 uur haar deuren open. Tijdens de opendeurdag, die dit jaar in het teken staat van ‘Eigen Streek’, valt er heel wat te beleven.

Maak kennis met de dagelijkse werking van het dienstencentrum in Ruisbroek. Er zijn rondleidingen om 15.30 en 16.30 uur.
Wie het liever wat sportiever aanpakt, kan meedoen aan het petanquetornooi om 14.30 uur.
De innerlijke mens wordt versterkt door lekkers van de foodtruck en een heerlijke streekbier. Uiteraard mag een tombola niet ontbreken.
De muzikale ambiance wordt verzekerd door Ruisbroekenaar Rudi.
Locatie: Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje – Fabriekstraat 1A, 1601 Ruisbroek