Provincie Steunt taalstimulerend project Taalbuddy’s in de klas

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt ‘Taalbuddy’s in de klas: een lerend netwerk’ in Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw (6.400 euro).
Jan Ruusbroec, GBS ’t Populiertje, GO! De Groene Parel, GBS Wegwijzer en VBS Sint-Lutgardis uit Sint-Pieters-Leeuw nemen deel aan dit project.

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt.

Onze steun heeft een uitgesproken sociaal karakter, want voor onze samenleving is het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren. Hiermee ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

‘Taalbuddy’s in de klas: een lerend netwerk’ in Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw (6.400 euro)
In deze regio is er een grote toestroom van anderstalige en meertalige leerlingen in de kleuterscholen en het lager onderwijs. Scholen geven aan dat het steeds minder evident is om het niveau van het Nederlands op peil te krijgen en te houden. Directies geven aan dat het hen aan middelen en personeel ontbreekt om voldoende op de kennis van het Nederlands in te zetten. Er is nood aan hulp op de klasvloer om individueel of in kleine groepen aan de kennis van het Nederlands te werken.

Samen met Schoolmakers gaan de initiatiefnemers een traject doorlopen om de taaluitdagingen in de klas aan te pakken via de inzet van taalbuddy’s. Met dit traject wil men een lerend netwerk samenbrengen dat de nodige weloverwogen acties onderneemt. De deelnemende scholen gaan het engagement aan om te participeren aan het lerend netwerk en de taalbuddy’s in te zetten in de klassen.

De volgende scholen nemen deel aan het lerend netwerk: GBS Blokbos, Sint-Victor Alsemberg en GO! De Boomhut uit Beersel, GO! Beukenbos, VBS HH&C Vondel en VKS Sancta Maria uit Halle en Jan Ruusbroec, GBS ’t Populiertje, GO! De Groene Parel, GBS Wegwijzer en VBS Sint-Lutgardis uit Sint-Pieters-Leeuw.

Overlegcomité 17 september 2021

BELGIË: – Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologisch toestand besproken. Gezien de grote verschillen in vaccinatiegraad heeft het Overlegcomité geopteerd voor een gedifferentieerde aanpak.

het Overlegcomité heeft een reeks beslissingen genomen.
Mondmasker en afstand houden
Vanaf 1 oktober 2021 blijft het dragen van het mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar verplicht in volgende omstandigheden:
• de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens;
• de zorginstellingen;
• het personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen;
• bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen.

Deze verplichtingen vormen een federale sokkel die geldt voor het hele land. Regionale overheden voorzien strengere verplichtingen indien de epidemiologische situatie dit vereist.

Cafés en nachtleven
Vanaf 1 oktober is dansen opnieuw toegelaten in cafés. Ook discotheken, dancings en nachtclubs kunnen opnieuw openen op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket gebruikt wordt en de luchtkwaliteit en ventilatie verzekerd zijn via verscherpte protocollen.

Gebruik van het Covid Safe Ticket
Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Overlegcomité vindt het Covid Safe Ticket een geschikt alternatief voor beperkende maatregelen of sluitingen in die steden en gemeenten waar men geconfronteerd wordt met een aanzienlijke verslechtering van de epidemiologische situatie.

De deelstaten moeten via een decreet of ordonnantie een reglementaire basis voorzien om het gebruik van het Covid Safe Ticket vast te leggen. Er wordt een reflectie opgestart over de eventuele uitbreiding van het Covid Safe Ticket tot publiek toegankelijke plaatsen binnen met een epidemiologisch risico.

Organisatoren van indoor evenementen met 500 of meer toeschouwers en voor outdoor evenementen met 750 of meer toeschouwers, kunnen vanaf 1 oktober al gebruik maken van het Covid Safe Ticket. In dat geval vallen de verplichtingen inzake CIRM/CERM weg.

Het mondmasker en sociale afstand zijn bij die evenementen ook niet langer verplicht. De organisatoren van dergelijke evenementen moeten dan wel op voorhand toelating vragen aan de lokale overheid.

Reizen
De inreiscontroles werden de afgelopen weken verscherpt en opgedreven. Inmiddels worden alle terugkerende of aankomende reizigers gecontroleerd op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF).

Ook de deelstaten en lokale besturen hebben het toezicht op testing, tracing, quarantaine en isolatie voor terugkerende reizigers opgedreven.

Te lage vaccinatiegraad in bepaalde steden en gemeenten
De Brusselse overheden hebben volgende acties ondernomen:
• Een verhoogde inzet van de call and field agents bij terugkerende reizigers uit landen met een hoge positiviteitsratio;
• Een verscherpte manuele controle op de PLF, waarbij verdachte PLF systematisch aan de field agents worden doorgegeven voor opvolging;
• De rechtstreekse toegang van de politie tot de databank PLF, met controles op personen die de testverplichtingen niet nakomen;
• De uitdrukkelijke vraag aan bedrijven en administraties gevestigd op het Brusselse grondgebied om telewerk als norm te behouden;
• Een uitgebreider gebruik van het Covid Safe Ticket;
• De mogelijkheid om zich te laten vaccineren in bedrijven, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten;
• Mobiele vaccinatiepunten (huisartsen, thuisverpleegkundigen, apotheken, stations, enz).

Voorbereiding beëindiging federale fase
In de komende periode zal het einde van de federale fase verder worden voorbereid.
Het Overlegcomité blijft de epidemiologische situatie nauwgezet opvolgen en komt uiterlijk midden oktober opnieuw samen.

Brusselse Ring volledig afgesloten in Beersel – tankwagen met giftige chemische stof tegen de middenberm gereden

BEERSEL: – Rond 14u30 is een tankwagen tegen de middenberm gereden op de Brusselse binnenring ter hoogte van Lot en daarna in een lager gelegen berm terecht gekomen. De tankvan de vrachtwagen is geladen met een giftige chemische stof die uit de tank lekt. De snelweg is in beide richtingen volledig afgesloten en er staat een lange file.

De brandweer vraagt aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en verluchtingssystemen uit te zetten. 

• Vlaams Verkeerscentrum: “Er is sterke geurhinder, ramen gesloten houden.
Omleidingsadviezen: www.verkeerscentrum.be/verkeerssituatie/ongeval-r0-brussel-buitenring-ter-hoogte-van-beersel “.
• Update 15 uur Hajo Beeckman: ” Ernstig ongeval met een vrachtwagen geladen met benzoyl chloride – een ADR-stof – tank lekt. Brandweer heeft een veiligheidsperimeter van 60 meter ingesteld. Verkeer in beide richtingen ligt stil. Vermijd de omgeving!
• De problemen zullen allicht nog uren duren, waardoor ook de avondspits, en het verkeer doorheen Sint-Pieters-Leeuw, extra hinder zal ondervinden.
• 16u: De dieseltank van de vrachtwagen is gescheurd en lekt brandstof. De tankwagen zelf die benzoylchloride (vaak ook benzeencarbonyl genoemd) bevat heeft een klein scheurtje dat lekt en er is ook een kleine dampvorming. De giftige chemische stof moet nog overgepompt worden wat nog uren kan duren.
De parkeerterreinen aan de tankstations in Ruisbroek werden samen met het hotel preventief ontruimd.
• 16u10: Zware dienst storing op bussen MIVB 50 doorheen Ruisbroek.
• De Lijn: Verstoring lijn 153-154-155 – Haltes niet bediend tussen Anderlecht Het Rad & Ukkel Kalevoet
• 16u30: Door het ongeval in Beersel op de ring rond Brussel zit het autoverkeer ook vast op de lokale wegen.  Bergensesteenweg N6, Fabriekstraat, Stationstraat, Humaniteitslaan, Georges wittouckstraat, Rink, Galgstraat, Lotstraat, Laaklinde, Postweg,…
• 16u45: De Federale Politie roept iedereen op om de Brusselse Ring nog tot zeker vannacht te vermijden. De tank met de giftige stof moet nog worden overgepompt en ook de takelwerken worden nog een heus karwei.
• 17 u : Burgemeester van Beersel Hugo Vandaele: “Uit voorzorg worden een tiental woningen buiten de perimeter, in de omgeving van het waterzuiveringsstation van Beersel ontruimd alvorens kan getakeld worden. Door gunstige windrichting geen verdere omwonenden bedreigd.”
• 17u45: Alain Habils, woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West: ” De vrachtwagen is van het talud gegleden en ligt ondersteboven. We hebben gemerkt dat er een klein lek in de tank zit en we proberen koste wat het kost te vermijden dat er meer van het product uit de tank lekt. Er komen kranen ter plaatse om de vrachtwagen uit de kant te takelen en weer op zijn wielen te zetten. Dan zal worden gekeken wat er verder moet gebeuren. De vloeistof uit de tankwagen overpompen, ligt heel moeilijk, gezien de plek waarop hij ligt.
• 18u35: Spothal AJ Braillard in Ruisbroek blijft momenteel open.
• 19u15 Het takelen van de tankwagen is gestart.
• 19u45 Metingen gebeurd. Geen luchtverontreiniging vastgesteld.
• 20u20 De tankwagen is getakeld. De inwoners van de geëvacueerde huizen van A. Denystraat kunnen terug naar hun woning.
• 20u30 Op de binnenring is de weg vrijgemaakt. Buitenring blijft nog even afgesloten tot alle middelen van de hulpdiensten en takeldiensten weg zijn.
• 21u25 De weg is volledig vrijgemaakt in Beersel.

• 21u50: Brandweerzone Vlaams-Brabant West:”Na takeling en dank zij de inzet van heel wat (gespecialiseerde) manschappen, kon het gevaarte uiteindelijk op een andere trekker geplaatst worden na inspectie. De sleep begaf zich vervolgens onder politie- en brandweerescorte richting Mons (de initiële bestemming van het goedje). Daar nemen de Henegouwse collega’s het van ons over, om het proces van overpompen te bewaken.
Heel wat van onze voertuigen ondervonden echter zware hinder om ter plaatse te geraken, omdat nergens een reddingsstrook gecreëerd werd door de weggebruikers.  We roepen iedereen op om hiervoor extra aandacht te hebben. Het versnelt onze tussenkomst en zo sta jij uiteindelijk ook minder lang in de file!

Benzoylchloride is een kleurloze vloeistof, die reageert met water. De stof wordt meestal gebruikt als tussenvorm in de synthese van kleurstoffen, parfums, geneesmiddelen en (kunst)harsen.

Voorbije week 94 nieuwe coronabesmettingen in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije week, van vrijdag 03/09 (4168) tot en met vrijdag 10/09 (4262), zijn er 94 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Sint-Pieters-Leeuw.

• Positieve tests op 10-09-2021: 15
• Positieve tests voorbije week: 94
• Positieve tests voorbije maand: 337
• Totaal aantal positieve tests: 4262
Indicatoren
• Positieve tests /100.000 inw. in voorbije week: 272
• Positieve tests per 1000 inwoners: 123
• Daggemiddelde voorbije week: 13
• Positieve tests per km²: 107
• Reproductiegetal: 1,120
(Bron: Sciensano cijfers tem 10/09.2021)

79,29 van alle volwassenen (18+) is volledig gevaccineerd in Sint-Pieters-Leeuw.
Bij alle leeftijden is 65,36% volledig gevaccineerd (22.915 op 35061 inwoners).
(Bron: Vaccinnet+ registraties tem 10/09.2021)

Laat je gratis vaccineren in de Vaccinatiebus

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 14 september 2021 is er via de eerstelijnszone Zennevallei een vaccinatiebus ter beschikking. Deze bus zal op verschillende locaties in Sint-Pieters-Leeuw halt houden. Mensen kunnen zonder afspraak en nog steeds gratis een prik krijgen in de vaccinatiebus. Wie wenst kan zelfs op een locatie buiten Sint-Pieters-Leeuw, in één van de andere gemeenten van de eerstelijnszone, achter een prik!

Jan Desmeth: ”Het grootste deel van de bevolking heeft gedaan wat ze moet doen. Met deze eindspurt willen we deze groep nog vergroten. Het is immers de beste bescherming tegen infectie en vooral tegen ernstige ziekte. Tenslotte liggen in de ziekenhuizen voornamelijk niet-gevaccineerde mensen. Dat is een feit.

Ben je 12+ en nog NIET gevaccineerd tegen het coronavirus?
Kom naar de vaccinatiebus en laat je snel, eenvoudig en in je buurt vaccineren!
Gratis vaccinatiebus in Sint-Pieters-Leeuw
15/09/2021 – GBS Wegwijzer: Schoolstraat 14  van 8 – 12.30 uur
16/09/2021 – Jan Ruusbroec: Fabriekstraat 3  van 14 – 17 uur
18/09/2021 – Shopping Pajot: Bergensesteenweg 65  van 9 – 12 uur
22/09/2021 – Groene Parel: Albert Van Cotthemstraat 110  van 8 – 12.30 uur
23/09/2021 – Sint-Stevensschool: Weerstandsplein  van 14 – 17 uur

Welk Vaccin?
Pfizer (2 x met pauze van min. 21 dagen tussen beide prikken ) of Johnson & Johnson (1 x)

Laat je vaccineren – folders in meerdere talen
Het Agentschap Integratie en Inburgering stelt folders over de vaccinatiecampagne ter beschikking in meer dan 25 verschillende talen!
https://integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info

 

Oude Geuze Bord-Elle en Oude Kriek Schar-Elle zijn de nieuwe bieren van de Lambiek Fabriek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Brouwerij De Lambiek Fabriek (Georges Wittouckstraat 61) houdt tradities in ere en bracht daarom Oude Geuze Bord-Elle en Oude Kriek Schar-Elle vandaag op de markt.

De basis is zoals steeds bij de Lambiek Fabriek traditionele ongefilterde blend van zelf gebrouwen lambieken, van spontane gisting, gerijpt op eikenhouten vaten.

• Oude Geuze Bord-Elle: Oude Geuze maar dan anders, weegt in op 10,5% ABV!
• Oude Kriek Schar-Elle: een echte Schaarbeekse kriek van LF! 6,2%

Meer info: www.lambiekfabriek.be

agenda: 5de Lindemans Lambic Tour

VLEZENBEEK: – Schrijf je in voor de 5de Lindemans Lambic Tour 2021 op zondag 19 september 2021.

 

Dit jaar voorzien ze in de omgeving van de brouwerij maar liefst 4 circulaire bewegwijzerde fiets- en wandelroutes. Ontdek samen met hen het glooiende Pajottenland, de groene Zennevallei of Brussel als art nouveau-hoofdstad.
Fietsroutes:
• Art-nouveau-route (40 km) – Brussel
• Kasteelroute (20 km) – Pajottenland
Wandelroutes:
• De Pajotter XL (16 km) – Pajottenland
• De Pajotter (8 km) – Pajottenland
Schrijf je nu al in via www.lindemanslambictour.be/nl
Voor slechts € 5 (kinderen jonger dan 12 jaar komen gratis) of ter plaatse voor € 7. Beide zijn inclusief je verzekering, een gedetailleerde kaart van de bewegwijzerde routes, een gratis consumptie bonnetje én een handig cadeautje: een fietsstuurtas en een duurzame rugzak voor de wandelaars (cadeautje zolang de voorraad strekt voor inschrijvingen ter plaatse). Via deelname aan de Pajottenland-routes van de Lindemans Lambic Tour heb je op vertoon van je polsbandje uitzonderlijk toegang tot de Museumtuin in het domein van Gaasbeek.

Eerste Maand van de Lambiek zet schijnwerpers op de ‘champagne der bieren’

VLAAMS-BRABANT/ – Van 18 september tot 17 oktober 2021 organiseert Toerisme Vlaams-Brabant, samen met talrijke partners, de eerste Maand van de Lambiek.
Deze ‘champagne der bieren’ is onlosmakelijk verbonden met het landschap en de keuken van Pajottenland en de Zennevallei. Om de ganse Lambiekcultuur in deze regio meer onder de aandacht te brengen, werkte Toerisme Vlaams-Brabant een nieuw concept uit. Op het programma staan 5 themaweekends met onder meer lambiekfiets- en wandeltochten langs brouwerijen, stekerijen en typische volkscafés.

Onze biercultuur is wereldwijd gekend en de ganse Lambiekcultuur is daar een topvoorbeeld van”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. “Via de Maand van de Lambiek willen we het grote publiek de smaak te pakken laten krijgen en hen een unieke toeristische bierbeleving aanbieden.”
Het programma van de Maand van de Lambiek:
• Weekend van 18 en 19 september: Lambiek Fietsen
• Weekend van 25 en 26 september: thema Open brouwerij en Stekerijdagen
• Weekend 2/3 oktober: thema culinair
• Weekend van 9 en10 oktober: thema Lambiek en Landbouw
• Weekend van 16 en 17 oktober: thema Lambiek wandelen

3 nieuwe fietsroutes en Lambiek-arrangementen
Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde 3 nieuwe Lambiekfietsroutes. waaronder twee door Sint-Pieters-Leeuw gaan: de Lambiek-Bruegelroute en Lambiek-Zuunroute.
Deze routes brengen de fietsers langs typische authentieke cafés en brouwerijen”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Bovendien is een bezoek aan ‘Lambiekland’ pas echt volledig met een stijlvolle overnachting en een portie gastronomisch genieten. We werkten hiervoor een aantal verblijfs- en belevingsarrangementen uit die de Lambiekbeleving compleet maken.”

Het volledige aanbod aan activiteiten vindt men via: www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/maand-van-de-lambiek

Maand van de Sportclub 2021 in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ontdek nog tot 30 september 2021 een sportclub in je buurt.

In september organiseert Sport Vlaanderen in samenwerking met de sportdiensten de Maand van de Sportclub. Met deze actie wil Sport Vlaanderen de clubs in de kijker zetten en promoten bij de lokale bevolking.
Verscheidene clubs in Sint-Pieters-Leeuw bieden daarom initiatie lessen aan.

Volgende Leeuwse sportclubs nemen deel aan deze actie:
Shinbukan Aikido / Leeuwse Badmintonclub / L&A Dance Company / Gympie vzw / Leeuwse Dans- en Gymclub + G-werking / Kon. Turnsport Verbroedering Ruisbroek / Joggingclub Leeuwerik / Judoclub Sint-Pieters-Leeuw / Kime Karate Club / Chip & Charge Tennis Academy / Leeuw Brucom / Zuun Volleybal Club / Leeuwse Wielertoeristen.

Meer info over de clubs via onderstaande dia-show:

Deze diashow vereist JavaScript.

RunGummies liepen 100 km tvv kom op tegen kanker

SINT-PIETERS-LEEUW: – De RunGummies, Tine Vanreusel, Els Trio, Frederik Schoukens, Stefaan Valette liepen vandaag de 100 km tvv kom op tegen kanker met vertrek en aankomst op de luchtmachtsbasis van Koksijde.

De 100km-run voor Kom op tegen Kanker is een uniek loopevenement, waarbij teams van vier lopers samen 100 km lopen ten voordele van kankeronderzoek. De uitdaging en het groepsgevoel staan centraal.

Kom Op Tegen Kanker zamelde met estafetteloop meer dan 1,2 miljoen euro sponsorgeld in voor kankeronderzoek:
Meer info: www.de100kmrun.be

Fietssuggestiestroken worden ’s nachts aangelegd in Fabriekstraat

RUISBROEK: – Zondagavond 5 september 2021 start de aanleg van de fietssuggestiestroken in de Fabriekstraat.
Om de verkeershinder te beperken zal dit ’s nachts gebeuren tussen 20 en 5 uur, buiten deze uren zal er geen hinder zijn.

De werkzaamheden zullen starten t.h.v. de Hemelstraat en vorderen richting het centrum van Ruisbroek tot aan de Wandelingstraat. Om de werken te kunnen uitvoeren zal de helft van de weg ingenomen worden en wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld, de rijrichting Ruisbroek Lot blijft behouden. Verkeer dat van Lot naar Ruisbroek wil moet omrijden via de R0.
Om de fietssuggestiestroken aan te brengen zal er een parkeerverbod worden ingesteld in de Fabriekstraat vanaf 20 uur tot 5 uur ’s ochtends.
Bij gunstige weersomstandigheden zullen de werken 8 nachten duren.

Plannen voor Lotbeek en Oude Gracht in Ruisbroek

RUISBROEK: – De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaan de Lotbeek en Oude Gracht in Ruisbroek opwaarderen. De bedoeling is te zorgen voor een betere structuurkwaliteit van deze beken, meer natuurlijke buffercapaciteit in de vallei, meer natuur én een Lotbeekpad dat verbonden wordt met de woonwijken in Ruisbroek. De provincie duidde het studiebureau Antea aan om de technische plannen uit te werken.

Beter beekkwaliteit en verbinding met woonzone
De Lotbeek en de Oude Gracht zijn zijrivieren van de Zenne.
In de omgeving van Ruisbroek wordt de Lotbeek eerder ervaren als een waterloop met weinig natuurwaarden en een matige waterkwaliteit”, weet Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.
De Lotbeek is tegelijk ook een scherpe grens tussen de woonwijken van Ruisbroek en de achterliggende open ruimte.
Er zijn amper verbindingen en aangename wandelpaden. Dit willen we veranderen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “In de plannen zal ook een pad aan de Lotbeek en bruggetjes als verbinding met de woonwijken worden voorzien.”

Bart Keymolen, schepen van openbare ruimte, Groen en Waterbeheersing: “De opdracht is heel concreet om technische plannen uit te werken voor de Lotbeek en Oude gracht in het openruimtegebied achter Ruisbroek tot aan de bedrijvenzone Laekebeek. De scoop is ruimer dan het profiel van de beek zelf, juist om deze eventueel te kunnen, deels herleggen. We moeten ook rekening houden met aspecten zoals de plannen van VMM ivm het ontwikkelen van overstromingsgebieden (voor de Zenne), ruimte voor een pad , ruusbroechuis,… . Daarom is het projectgebied zelf ruim: het gehele openruimtegebied achter Ruisbroek tot aan de R0.
De opdracht is in die zin ruim opgevat dat ook een verplaatsing van de Lotbeek meer richting de open ruimte en van de bewoning weg, onderdeel van scenario onderzoek is. Op basis van scenariokeuze worden dan de technische plannen opgemaakt.
Een verplaatsing, die ook een hermeandering mogelijk maakt en bredere oeverzones, zal sowieso allicht maar voor delen van de Lotbeek mogelijk zijn.”

De provincie Vlaams-Brabant stelde het studiebureau Antea aan om de technische plannen te ontwerpen. In de plannen moet er ruimte zijn voor een meanderende Lotbeek, ecologische oeverzones en wandelpaden. Dit moet ook leiden tot een herstel van het natuurlijk overstromingsgebied van de waterloop.
Er zal ook aandacht besteed worden aan de linkeroever. Deze grenst op bepaalde plaatsen aan de achterliggende tuinen.
Het studiebureau krijgt twee jaar de tijd om de plannen op te maken.

Er worden ook participatiemomenten voorzien voor de inwoners van Ruisbroek”, zegt Jan Desmeth, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw. “We scharen ons achter de doelstellingen van het plan en zullen de uitvoering hiervan mee ondersteunen.”

Deel van groter plan voor vallei van de Zennebeemden
De studie kadert in de bredere plannen voor een aanpak van de Zennebeemden van het strategisch project Zennevallei. Dit is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, Beersel en Halle en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Er zijn financiële middelen en ondersteuning voorzien via het landinrichtingsplan voor de ‘vallei van de Zennebeemden’ en de Blue Deal van Vlaams minister Zuhal Demir.

agenda: kermis Negenmanneke

NEGENMANNEKE: – Volgend weekend, 4 en 5 september 2021,  is het kermis Negenmanneke.

Op zaterdag 4 september 2021 van 7 tot 13u zal er een rommelmarkt – brocante plaatsvinden in de Sint-Stevensstraat. De rommelmarkt is een initiatief van het wijkcomité van Negenmanneke.
Zaterdagnamiddag is er extra animatie op het Weerstandsplein.
13u30 Rudi Tastenoe
14u30 Bart
15u30 Andy Swingstar
16u30 Benny Michiels
afsluiter Actopus

Gordelweek begint met Sint-Pieters-Leeuw als focusgemeente

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vandaag begint de ‘Gordelweek’ met als orgelpunt de laatste Gordeldag, op zondag 5 september 2021. Dit jaar is Sint-Pieters-Leeuw de focusgemeente.
Niet alleen fietsers, ook wandelaars krijgen een uitgebreid programma voorgeschoteld. Een recreatieve tocht met het hele gezin of een sportieve uitdaging, de keuze is volledig aan jou. De Gordel wil iedereen de kans geven om mee te genieten in de Vlaamse Rand.

Vergeet niet om je vooraf gratis op de website www.degordel.be in te schrijven of je ter plaatse te registreren via de QR-code. Op die manier ben je niet alleen verzekerd tijdens je tocht, maar maak je ook nog eens kans op leuke prijzen.

focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw
De Gordel heeft ook dit jaar twee ankerpunten: het Gordeltrefpunt in het provinciedomein van Huizingen en Sint-Pieters-Leeuw als focusgemeente.

Jan Desmeth, burgemeester : “Als focusgemeente realiseren we twee belangrijke doelstellingen. We zetten de troeven van onze mooie gemeente in de verf en dit op een bovenregionaal niveau. Tevens benadrukken we het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand en onze gemeente in het bijzonder. Dat dit kan met leuke en gezonde activiteiten in familiaal verband, open voor iedereen, is een mooi concept!

Herwig Smeets, Schepen van Sport: “Tijdens de Gordelweek is er voor elke fiets- én wandelliefhebber wel iets te vinden in zijn of haar smaak. Er zijn niet alleen de klassiekers, zoals we ze kennen van de edities voorheen, maar ook een aantal bijzondere nieuwigheden.
Zo zijn er specifiek in Sint-Pieters-Leeuw de gravelroutes voor de fervente gravelbikers. Het zijn 2 parcours over veldwegen die bedekt zijn met een grindlaag. Hierdoor kan je ten volle genieten van een rit door ons groene landschap, zonder gehinderd te worden door storend verkeer. Links en rechts langsheen deze grindwegen kan je zelfs een fototentoonstelling bewonderen van de fervente Leeuwse fiets- en fotoliefhebber, Christophe Heymans.
Ook de wandelaar komt aan zijn trekken in de 4 uitgestippelde wandelroutes.
Gaande van gezinsvriendelijke, bugy- en rolstoeltoegankelijke wandelingen tot heuse avontuurlijke zoektochten volgens het bolletje/pijl principe, in samenwerking met Dropping The Challenge uit Vlezenbeek.
Voor wie ook graag wat culinairs verbindt aan de wandeling, die zal zich zeker aangesproken voelen door de wandelingen langsheen brouwerij Belgoo of HUB Brewers, voor een heerlijk fris lokaal biertje, of langsheen Hof te Berchemveld voor een bedrijfsbezoek gecombineerd met een lekkere lokale hamburger of pens!
Ook op onze Leeuwse horeca-helden zal u kunnen rekenen om u tijdens uw exploten te voorzien van het nodige eten en drinken.
Ik zou zo zeggen: de Gordelweek, laat hem u smaken, en vooral ook voelen in de kuiten! Uw Vlaamse hart kan er alleen maar wel bij varen.”

An Speeckaert, Schepen van Jeugd en Vlaams Beleid: “Niet alleen wensen we als focusgemeente het Vlaamse karakter van onze gemeente in de verf te zetten , we willen er vooral een echt familie evenement van maken.
Er werd een gevarieerd aanbod uitgewerkt voor zondag 5 september zodat kinderen van elke leeftijd , van baby tot tiener , zich naar hartenlust kunnen uitleven in het Colomapark.
Er zullen ook activiteiten voorzien worden waarbij ouders samen met hun kinderen kunnen genieten van een gezellige zondagnamiddag.
Zo werd ondermeer voor de allerkleinsten een babydorp voorzien, de peuters en kleuters kunnen deelnemen aan het WK loopfietsen, kinderen vanaf 6 jaar kunnen al fietsend hun eigen schilderij creëren en voor de tieners hebben we een lasershoot arena voorzien. Dit is maar een kleine greep uit het aanbod en wij nodigen iedereen uit om het volledige aanbod zelf te komen ontdekken in ons prachtige Colomapark.”

Jan Desmeth, burgemeester, bevoegd voor Cultuur : “CC Coloma zorgt op 5 september voor een heel aantrekkelijke affiche op de weide aan de rozentuin. Starten doen we met de Jeuk Live Band om 14u, waar we de kinderen laten meezingen en -dansen. Om 15u15 brengt Pelle Perez een super-set van dance-hits met hippe gekende nummers. Om 17u sluit Niels Destadsbader af. Niels zal ongetwijfeld de hele festivalweide in beweging krijgen.
Een toegangsticket kost amper 8 euro en je krijgt deze waarde integraal terug in drankbonnetjes. In die zin is het dus gratis! We werken met het covid safe ticket!

De Gordelklassieker
Start: Van 28 augustus tot en met 4 september: vrije start, 5 september start tussen 8.00 en 13.00 uur aan het Colomapark – Sint-Pieters-Leeuw.
Leer tijdens de bewegwijzerde fietstocht van ongeveer 100 km de pareltjes van de negentien randgemeenten kennen. De rit loopt langs Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Meise, Grimbergen, Zaventem en Tervuren. Fietsplezier gegarandeerd voor de sportievelingen die van wat langere tochten houden!

Op zondag 5 september krijg je tijdens de Gordelklassieker een leuk extraatje voorgeschoteld. We nemen je net als op de fietstocht van 56 km mee voor een ommetje langs de luchthaven. Enkel tijdens de gordelzondag krijg je de kans om op de ringweg te fietsen die alle andere dagen van het jaar niet toegankelijk is voor de gewone bezoeker. Schrijf je dus snel gratis in, kom samen met je fietsvrienden naar één van onze startpunten en beleef een zondagse tocht die net dat tikkeltje specialer zal zijn.

Graveltocht 45 km
Ook De Gordel gaat met heel veel plezier mee in de trend van het moment: graveltochten. Vanuit focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw kom je op de gravelbike een aantal mooie bezienswaardigheden tegen: de 302 meter hoge zendmast, het Kasteel van Gaasbeek, de lindeboom uit de televisieserie Witse, het Kasteel van Groenenberg… Het hoogtepunt is ongetwijfeld het Plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik waar natuur en landbouw hand in hand gaan.

Graveltocht 65 km
Voor wie een stevigere graveltocht verkiest, is er ook de grote lus van 65 km. Onderweg ontdek je de mooiste plekjes van Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen, Gooik en Lennik. Het Plattenlandscentrum Paddenbroek in Gooik vormt met het prachtige uitzicht op het Pajottenland opnieuw het hoogtepunt. In de tuinen vind je onder andere een 200-tal fruitbomen, een ecologische moestuin en een bijenhal. Aarzel ook niet om even een drankje te nuttigen in het bijbehorende café.
Inschrijven fietstochten: https://degordel.be/2021-fietsen-tickets

Wandeling Zuun en Negenmanneke 8 km
Bij deze wandeling verken je de wijken Zuun en Negenmanneke. Bewonder onderweg de voormalige neerhofgebouwen en de het nabijgelegen kasteel van Klein-Bijgaarden. Houd ook even halt bij de brouwerijen van Belle-Vue en Belgoo. Op zaterdag 28 augustus bieden zij iets extra aan (14u – 18u).
Locatie: Zilverlinde, Welzijnsweg, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Wandeling Oudenaken & Sint-Laureins-Berchem 8 km
Hier ontdek je de rustige plattelandstreek en wandel je langs een aantal leuke kapelletjes en hoeves, zoals hoeveslagerij Hof Te Berchemveld. Ongetwijfeld valt ook de triomfboog in Sint-Laureins-Berchem je op. De boog dient als ingang van het park waar het Kasteel van Gaasbeek ligt. Op zondag 29 augustus bieden de hoeveslagerij en HUB Brewers onze wandelaars iets extra aan (14u – 18u).
Locatie: Molenborrestraat 34 – 36, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Vertelwandeling 4,5 km
Deze wandeling is een echte verteltocht voor jonge gezinnen, georganiseerd in samenwerking met de lokale bibliotheek. Je kan heel wat kapelletjes, hoeves en zelfs een oude steenbakkerij aanschouwen, terwijl je met de kinderen onderweg in een leuk verhaal duikt. Geniet met je gezin ook zeker van het uitzicht op de Zennevallei vanop de Hogekouter.
Locatie: Colomapark, Edouard Rooselaersstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Gezinswandeling 8.5 km
Wil je het graag wat avontuurlijker en op maat van kinderen? Ga dan voor de gezinswandeling, aangeboden door ‘Dropping The Challenge’, die je aan de hand van verschillende tochttechnieken aflegt.
Locatie: Colomapark, Edouard Rooselaersstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Zenn-wandeling 10 km (enkel op 05/09)
Op zondag 5 september kan je bij deze wandeling genieten van de natuur in de Zuunvallei, kom je voorbij de Continental Theological Seminary en bewonder je de Sint-Pieterskerk gelegen op de centrale heuvel van Sint-Pieters-Leeuw. Een leuk extraatje: onderweg passeer je langs de beroemde lindeboom uit de televisieserie Witse.
Locatie: Colomapark, Edouard Rooselaersstraat,1600 Sint-Pieters-Leeuw
Start: 5 september, tussen 9.00 en 15.00 uur

Valleiwandeling 18 km (enkel op 05/09)
Voor wie op zondag 5 september een wat langere wandeling verkiest, is er de tocht van 18 km vanuit Sint-Pieters-Leeuw. Deze tocht bezorgt je een gevarieerde gordelzondag door de combinatie van de Zenn-wandeling en de wandeling Zuun en Negenmanneke. Je stapt onder meer langs het Pater Damiaanpark en het Albert van Cothempark.
Locatie: Colomapark, Edouard Rooselaersstraat, 1600 Sint-Pieters-LeeuwStart: 5 september, tussen 9.00 en 15.00 uur

Start: Tenzij anders aangegeven per tocht kan je van 28 augustus tot en met 4 september vrij starten aan je tocht. Op 5 september is starten mogelijk tussen 9.00 en 15.00 uur.
Inschrijven wandelingen: https://degordel.be/2021-wandelen-tickets

Muziek en animatie
Op zondag 5 september 2021 wordt het Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw omgetoverd tot een echt feestdorp boordevol animatie voor jong en oud. De Jeuk Live band, Belle Perez en Niels Destadsbader zorgen voor de muzikale noot.

Animatie van 11.00 – 18.00 uur in het Colomapark
Een selectie uit onze aangeboden activiteiten … een peutertuin en loopfietswielerpiste voor de allerkleinsten. Kinderen kunnen zich uitleven met de bumpercarz, een schildpaddenrace, op de basejump of een schilderij fietsen.
Tieners kunnen zich dan weer met elkaar meten bij de wipe-out en het lasershooten. Voor echte avonturiers is er een klauter- en touwenparcours en een deathride. Wie het wat rustiger aan wil doen, kan terecht in de chillhoek voor o.a. een potje kubb.

drank- en eetstanden
Voor een lekker glaasje of een heerlijk hapje kan je terecht bij de diverse drank- en eetstanden. Er wordt voor een gevarieerd aanbod gezorgd

Muziekoptredens
14.00 uur: Jeuk Live
15.15 uur: Belle Perrez
17.00 uur: Niels Destadsbader
Tickets zijn enkel verkrijgbaar in voorverkoop via www.colomaspl.be.
Een ticket is geldig voor de 3 optredens samen. Prijs: + 12 jaar: 8 euro -12 jaar: gratis (De plaatsen zijn beperkt omwille van de coronamaatregelen).

Elke geregistreerde deelnemer zorgt bovendien voor een extra boom in onze Vlaamse Rand”, zegt Minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts. “Samen met Bûûmplanters zorgen we samen voor een nóg groenere Rand.”

Zuunse Foor – grootouders en kleinkinderen speelden samen volksspelen

ZUUN: – In het Lokaal Dienstencentrum Meander had deze namiddag de jaarlijkse “Zuunse foor” plaats.

Bij de volksspelen was het een gezellige drukte van grootouders en kleinkinderen die de strijd aangingen voor de meeste punten.
In de zaal kon men zich tegoed doen aan maatjes, Brusselse wafels en gezellig bijpraten met een goed glas terwijl DJ Babbelaar voor de muziek zorgde.

Deze diashow vereist JavaScript.

Uitbreiding ziekenhuisonderwijs in Vlaams-Brabant

VLEZENBEEK: – Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt extra geld uit voor ziekenhuisscholen in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. dit maaktte hij vanmorgen bekend in revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek.
Revalidatieziekenhuis Inkendaal is niet enkel gekend door haar revalidatietrajecten, maar ook omwille van haar ziekenhuisschool (voor buitengewoon basisonderwijs type 5) waar dagelijks meer dan 80 kinderen schoollopen. Sinds 1986 is de school ingebed in de partiële daghospitalisatie, waar kinderen geïntegreerde medische zorg, revalidatie en onderwijs krijgen in revalidatieklassen. Het schoolteam heeft in al die jaren een grote expertise en een goede reputatie opgebouwd op het vlak van onderwijs op maat.

Ziekenhuisschool Inkendaal start op 1 september 2021 met een nieuwe vestigingsplaats in UZ Brussel. De leerkrachten van ziekenhuisschool Inkendaal zullen er vanaf dit schooljaar ook het onderwijsaanbod verzorgen voor zieke en gehospitaliseerde kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar in UZ Brussel, meer bepaald op de diensten pediatrie, dagziekenhuis, kinderoncologie en intensieve geneeskunde voor kinderen. De basisschool Inkendaal biedt op deze manier een aanvulling op het reeds bestaande onderwijs georganiseerd door Cardijnschool-Inkendaal voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar in UZ Brussel.

Het voorbije schooljaar werden er gesprekken gevoerd tussen ziekenhuizen Inkendaal en UZ Brussel om met leerkrachten van ziekenhuisschool Inkendaal onderwijs op te starten op de campus van UZ Brussel. Een aanvraagdossier werd ingediend bij het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, dat hiervoor zijn goedkeuring gaf in juli 2021.

Naast een uitbreiding voor Inkendaal, maakte de minister ook middelen vrij voor nieuwe vestigingsplaatsen voor ziekenhuisscholen in het AZ Delta in Roeselare en het Jan Yperman-ziekenhuis in Ieper. De minister onderstreept zo het belang van onderwijs voor kinderen en jongeren die langdurig verblijven in een ziekenhuis, een preventorium of een andere residentiële setting. Dankzij onderwijs op maat in een ziekenhuisschool krijgen de kinderen maximale ontwikkelings- en leerkansen en hebben ze een goed toekomstperspectief voor hun verdere schoolloopbaan.

Koen Bellemans, directeur ziekenhuisschool Inkendaal: “We zijn tevreden dat minister Weyts op deze manier tegemoet komt aan het recht op onderwijs voor elk kind. Vanuit ziekenhuisschool Inkendaal zijn we fier op de mooie samenwerking met UZ Brussel, waarbij we vanuit onze expertise als ziekenhuisschool bijdragen aan het onderwijsaanbod in UZ Brussel. Naar aanleiding van de investering in ziekenhuisonderwijs, bracht minister Weyts vandaag een bezoek aan onze ziekenhuisschool. Hij maakte kennis met onze geïntegreerde werking binnen het revalidatieziekenhuis. Tegelijkertijd maakten we van de ontmoeting gebruik om in dialoog te gaan met de minister over onze toekomstplannen en noden.”

In de ziekenhuisscholen gebeuren fantastische dingen”, zegt Weyts. “De leerkrachten van de ziekenhuisschool zorgen ervoor dat zieke kinderen zich niet ook nog eens zorgen maken dat ze achterop zullen raken op school. Het helpt ook om de band met het normale leven warm te houden. We hebben in Vlaanderen afstandsonderwijs via Bednet, er is tijdelijk onderwijs aan huis, maar we breiden ook het aanbod uit voor de kinderen die in het ziekenhuis moeten blijven.”

Samenaankoop (fruit)bomen, hagen, heggen en houtkanten 2021

SINT-PIETERS-LEEUW: – Kleur je tuin groen en plant een (fruit)boom, haag, heg of houtkant. Doe mee met de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ van de Regionale Landschappen Vlaams-Brabant, de gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant.
Bestel je plantgoed van 1 september tot 15 oktober 2021 via www.behaagjetuin.be/order.php?z=1600.

De 5 regionale landschappen van Vlaams-Brabant organiseren een samenaankoop van inheemse hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit)bomen voor je tuin. Je krijgt de kans om aan interessante prijzen plantgoed te bestellen.

Wat zit er in het aanbod?
Je kan plantgoedpakketten bestellen voor een mooie gemengde haag, heg of houtkant langs je tuin. Blozende appels uit je eigen hoogstamboomgaard? Dat kan ook! Zo wordt je tuin met deze streekeigen soorten aantrekkelijk voor vogels, bijen en vlinders. Zelf kan je ook volop genieten van de bloesems en het fruit.
Daarnaast bieden we ook inheemse hoogstambomen en wilgenpoten aan.
Je vindt ook wilde kamperfoelie en de wilde bosrank die als klimplant ook de minder grote tuin kunnen opfleuren. Een tegeltuintje tegen je gevel volstaat.
Zin om je tuin op een natuurlijke manier speelvriendelijker te maken? Bestel dan de bundels wilgentakken waarmee je voor kinderen een levende groene speelhut of andere levende wilgenconstructies kan bouwen.

Klimaatbomen: deze bomen verdragen periodes van droogte en geven veel schaduw. Ideaal als je van je tuin een koele oase wil maken tijdens een hete en droge zomer!

Nieuw in het aanbod voor Vlaams-Brabant: de gemengde doornloze haag voor kleinere tuinen. Dit pakket bevat 15 plantjes waaronder 5 liguster, 5 haagbeuk en 5 eénstijlige meidoorn.

Waarom kiezen voor streekeigen plantsoorten, gemengde pakketten en hoogstam(fruit)bomen?
Streekeigen en autochtone planten zijn bomen en struiken die al zeer lang in onze gebieden vertoeven en dus goed zijn aangepast aan de bodem en de leefomstandigheden, waardoor ze grotere overlevingskansen hebben dan ingevoerde soorten.
Bovendien is de groei- en bloeicyclus van deze planten afgestemd op de noden van onze lokale fauna en flora.

De regionale landschappen en de gemeenten kiezen bewust voor gemengde haagpakketten omdat ze een ecologische meerwaarde hebben ten opzichte van een haag enkel bestaande uit haagbeuk of beuk.

De natuurwaarde van hoogstam(fruit)bomen is erg belangrijk. Als “klein landschapselement” is zo’n hoogstammige boom voor tal van diersoorten (oa boomkruiper, holenduif, kleine bonte specht, ringmus, steenuil, eikelmuis, vleermuizen, vlinders, mieren, hommels en bijen,…) belangrijk als leefgebied of als stapsteen tussen leefgebieden.
Hoogstambomen zijn het hele jaar door een thuis voor tal van insecten en andere ongewervelden zoals spinnen en mijten. Een hoogstamboom is meer dan zomaar een fruitboom!

Bestel je plantgoed van 1 september tot 15 oktober 2021 via www.behaagjetuin.be/order.php?z=1600.
Het afhaalmoment is op zaterdag 4 december 2021.

MIVB neemt nieuwe stelplaats Erasmus in gebruik

ANDERLECHT / VLEZENBEEK: – De MIVB telt voortaan drie metroremises verspreid over Brussel. De nieuwe stelplaats Erasmus ligt achter het gelijknamige metrostation en is een ondergrondse remise. De bouw ervan startte in 2017. Sinds kort kregen er ook de eerste metrostellen onderdak.

Om de frequenties van de bestaande metrolijnen te verhogen en in de indienststelling van de toekomstige metrolijn 3 te voorzien, heeft de MIVB nieuwe metrostellen nodig. Een toename van de vloot noodzaakt een uitbreiding van de stallingscapaciteit en de onderhoudsmogelijkheden van de voertuigen. De MIVB bouwde een nieuwe metroremise ten westen van Brussel: Erasmus. Er kunnen 23 metrostellen staan en 7 metro’s kunnen er onderhoud krijgen.

De MIVB telde tot voor kort twee metrodepots: eentje in Oudergem (Delta) en eentje in Anderlecht (Jacques Brel). Deze kunnen samen 66 metrostellen onderdak bieden, wat overeenstemt met alle MX- en M6-metrostellen van de MIVB. Maar er ontbrak capaciteit om er de nieuwe M7-metrostellen te ontvangen, die de MIVB bestelde en die momenteel worden geleverd.

Een ondergrondse remise
De bouw van de nieuwe Erasmusremise startte in 2017. Het depot ligt op enkele honderden meter van het gelijknamige metrostation (eindpunt metrolijn 5). Het is hoofdzakelijk gebouwd onder de Henri Simonetlaan en ligt volledig ondergronds. Alleen het administratieve gebouw is bovengronds zichtbaar.

De nieuwe remise is 900 meter lang, kan onderdak bieden aan 23 metrostellen en er nog eens 7 onderhouden.
De werkplaats omvat alle noodzakelijke onderhoudsinstallaties voor de metrostellen: twee werkkuilen, een hefstand, drie passerellen, een metrowash en een kuil voor het schoonmaken van de binnenkant van de metrostellen. Bovenop het onderhoud werden twee rolbruggen van 110 meter lang geïnstalleerd. Twee hogedrukreinigers met warm water, een gecentraliseerd stofzuigsysteem en een vrachtlift die 10 ton kan verplaatsen, maken het systeem compleet.

Er komt ook nog een testspoor van een kilometer lang voor de metro’s naast de remise, langs de spoorlijn van Infrabel. Dit zal dienen om metro’s te testen die net werden onderhouden voor ze in dienst worden gesteld.

De MIVB stond in voor de bouw van de Erasmusremise op een terrein dat werd verworven door Brussel Mobiliteit. Brussel Mobiliteit nam de volledige heraanleg van de Henri Simonetlaan voor zijn rekening.

Een uitzonderlijk project en een grote uitdaging
De bouw van de Erasmusremise vormde een ware uitdaging“, legt Pascal Tielemans uit, senior project manager verantwoordelijk voor de bouw van de stelplaats. “De verschillende mensen die bij het project betrokken waren en de onderaannemers hadden uiteenlopende noden en beperkingen. Deze complexiteit moest dus worden beheerst en er moest een evenwicht worden gevonden tussen de noden van iedereen en er toch in slagen iedereen te doen samenwerken. Ik ben zeer trots op het werk dat de verschillende ploegen verwezenlijkten.”

Het gaat om een indrukwekkende werf. De cijfers spreken voor zich:
• een grondoppervlak van meer dan 30.000 m², waarvan 99% ondergronds, met specifieke bouwtechnieken
• funderingen van aan de laan en tot 30 meter diepte
• 340 zuilen geplaatst
• 400.000 m³ grond uitgegraven
• 168.000 m³ beton ter plaatse gegoten
• 11 km laagspanningskabels
• 13 km brandblusslangen
Extra moeilijkheid was dat het bovengrondse verkeer tijdens de duur van de werf moest behouden blijven.

De bouw gebeurde in twee fasen. Eerst kwamen de wanden en zuilen er aan één kant en daarna aan de andere. Zo kon het autoverkeer altijd door. Het is maar eens de dakplaat er lag dat de remise werd uitgegraven, onder de dakplaat, waardoor het verkeer opnieuw de volle breedte van de laan kon benutten.

De remise vandaag en morgen
Momenteel overnachten zes metrostellen in de stelplaats. De werkplaats werd afgelopen juni in gebruik genomen om de betrouwbaarheid van de uitrustingen te kunnen nagaan.
Tegen de herfst moeten nog 8 andere voertuigen onderdak krijgen in Erasmus en op termijn gaat het om 23 metro’s in de stelplaats en tegelijk 7 in onderhoud.
Momenteel zijn de metrostellen die in de stelplaats staan voertuigen van het type M6, maar op termijn komen er alleen M7-metrostellen. De remise werd overigens zo ontworpen dat ook de automatische metro’s van de toekomst er terecht kunnen.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de werken: de omgeving, de ontwikkeling van enkele IT-toepassingen,… De aanleg van het testspoor voor de metro’s start eind 2021, begin 2022 voor een indienststelling eind 2023.

De nieuwe Erasmusremise is een belangrijke stap voor onze Brusselse metro. Dankzij een verhoging van de stallingscapaciteiten zal die toelaten om vanaf oktober de frequentie van metrolijnen 2-6 te verhogen naar een metro om de 2,5 minuten tijdens de spits. En in de komende jaren zal ook de frequentie van de lijnen 1-5 toenemen. Deze remise zal dan ook dienen om er de metrostellen onderdak te bieden die de komende jaren op de nieuwe lijn 3 zullen rijden.

Elke Van den Brandt, Brussels minister voor Mobiliteit: “Dankzij deze massale investeringen in de MIVB verandert Brussel mondjesmaat om Brusselaars en bezoekers steeds efficiëntere, veiligere en comfortabelere mobiliteitsalternatieven te bieden”.

inschrijven: 2e Mosselfestijn KLJ en LG Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Schrijf je in voor het 2e Mosselfestijn van KLJ en LG Vlezenbeek op 4 en 5 september 2021.

De KLJ van Vlezenbeek is momenteel gehuisvest in containers waarvan het levenseinde in zicht is. Daarom ijvert ze al vele jaren voor een nieuwe infrastructuur die afgestemd is op haar hedendaagse noden en waarbij ze ook in de toekomst verder kan groeien.

Samen met het gemeentebestuur zet de KLJ van Vlezenbeek haar schouders onder een nieuwbouwproject in de pastorietuin. De gemeente zal de lokalen bouwen en afstemmen op de hedendaagse veiligheidsvoorschriften en behoeften. De KLJ zelf zal de invulling voor haar rekening nemen zoals onder meer de keuken en het meubilair.

Na de opmaak van een behoefteplan door de KLJ kan er weldra gestart worden met de bouw. De gemeenteraad van april 2021 keurde alvast het bestek goed voor de aanstelling van een architect. Verwacht wordt dat de werken effectief kunnen starten in het voorjaar van 2023.

Net als in 2019 wil ook nu de Landelijke Gilde van Vlezenbeek haar steentje bijdragen om de bouw van deze jeugdinfrastructuur mogelijk te maken. Beide verenigingen slaan opnieuw de handen in mekaar met de organisatie van een tweede mosselfestijn. De opbrengst gaat opnieuw integraal naar de bouwplannen van de KLJ. Naast heerlijke verse mosseltjes, is er ook vol-au-vent te verkrijgen. Iedereen is van harte welkom zaterdag 4 september  (17-21 uur) en zondag 5 september  (11-15 uur) in de schuur van Bart Keymolen.

OPGELET: omwille van de huidige corona-maatregelen is vooraf inschrijven verplicht!
Gebruik hiervoor volgende link: https://docs.google.com/forms/d/1GWlQE7CB3oOHpQz_XFISECnGIFXuwlYCwoa3zyMkW7c/viewform?edit_requested=true

6 Rotary Clubs uit Pajottenland en Zennevallei slaan de handen in elkaar tvv vernield gemeenschapsschooltje van La Brouck

REGIO: – De Rotary Clubs van Sint-Pieters-Leeuw, Halle, Herne, Pepingen, Asse en Gaasbeek hebben de handen in elkaar geslagen en zorgen ervoor dat de 60 leerlingen van de kleuter- en lagere school van het volledig vernielde gemeenschapsschooltje van La Brouck te Trooz opnieuw naar school kunnen op hun vertrouwde locatie, zij het in prefab-schoolklassen.

Voorzitter Jo Heremans: “Onze 6 Rotary Clubs zorgen voor de aanschaf van het nieuwe meubilair (schoolbanken en stoelen voor alle klassen en voor de refter), dit voor een totaalbedrag van bijna 13.000,00 euro. Wij zullen ook ter plaatse gaan om het meubilair mee te monteren.
Wij hopen snel te starten met een geldinzamelactie om nog een tweede deel van het noodzakelijke materiaal te kunnen financieren (kasten en bureaus voor de leraars/secretariaat) en tablets/notebooks voor de leerlingen.”

Giften zijn uiteraard welkom op het rekeningnummer BE97 7360 5855 7449 – BIC: KREDBEBB met de vermelding ‘Help Trooz’.

StraPatZen, zaterdag 21 augustus: ook ter plaatse nog tickets te verkrijgen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Straattheaterfestival StraPatZen, zaterdag 21 augustus 2021 vanaf 16 uur: ook ter plaatse nog tickets te verkrijgen!
Het belooft dan ook een echt feest te worden! Niet alleen zullen artiesten uit binnen- en buitenland het beste van zichzelf geven, ook de zon is alvast van de partij!
• Heb je nog geen tickets? Surf naar www.sint-pieters-leeuw.be/strapatzen en koop je ticket.
• Betaal je toch liever ter plaatse je ticket? Dat kan! Aan de ingang in de J. Depauwstraat kan je op zaterdag 21/8 een ticket kopen.
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar betalen 10 euro (Uitpas kansentarief € 2,00). Onder 12 jaar is het gratis.

Opgelet! Iedereen die 12 jaar is of ouder heeft een Covid Safe pas en identiteitskaart nodig om het terrein te betreden. Het Colomapark is een volledige dag afgesloten en is niet vrij toegankelijk.

Burgemeester Jan Desmeth: “De editie 2021 is door Corona een overgangseditie. Volgend jaar organiseren we Strapatzen opnieuw volgens het gekende concept: open, gratis en zowel in het park als rond de Rink.”

De koers komt thuis -challenge

VLAANDEREN: – Vandaag werd de campagne “De Koers Komt Thuis”-challenge naar aanleiding van het WK Wielrennen in september gelanceerd. Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen via een WK-route.

Het is bijna zover: van 18 t.e.m. 26 september mogen we in Vlaanderen het WK Wielrennen verwelkomen voor zijn 100e verjaardag. Een groot feest, want de koers komt thuis.
Deze zomer dagen Sport Vlaanderen en partners alle Vlamingen uit: neem deel aan de unieke #dekoerskomtthuis-fotochallenge en maak kans om fantastische WK-prijzen te winnen!
Vlaanderen is koers. En met ‘de koers komt thuis’ barst de WK-gekte nu écht los – en niet alleen voor topsporters. Van 18 augustus tot 18 september kan je overal in Vlaanderen deelnemen aan leuke fietsactiviteiten en andere events ter ere van het WK Wielrennen.
Spring zeker ook zelf op je fiets en geniet van een fietstocht langs de prachtige lokale WK-fietsroutes met heel wat unieke fotopunten. Bekijk de 500 fotopunten via: https://wksportvlaanderen.routeyou.com/pois?group=31878

Fotowedstrijd
Aan de fietstocht is ook een fotowedstrijd verbonden. Wie een foto maakt bij een van de WK-borden en die op Instagram deelt met de hashtag #dekoerskomtthuis en de mention @SportVlaanderen, maakt kans op een prijs.

Via de WK-routes en de bijhorende foto-challenge willen we Vlamingen meer dan ooit stimuleren Vlaanderen al fietsend te (her)ontdekken”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Elke regio in Vlaanderen heeft haar fietstroeven en is het verkennen waard.”

Vlaanderen ademt de wielersport. Dat is altijd al zo geweest, maar de fietshype van de laatste jaren en de opkomst van toppers zoals Wout Van Aert en Remco Evenepoel hebben dat nog versterkt. Dat zie je nergens anders”, zegt Johan Museeuw, ex-wereldkampioen wielrennen. “Het WK, na Zolder nog eens in eigen land, komt dan ook op een ideaal moment. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n topevenement vlak voor de deur, in combinatie met fietsinitiatieven zoals de #dekoerskomtthuis-challenge, zowel jong als oud kan prikkelen om zelf te beginnen fietsen. Het besef dat het belangrijk is om op elke leeftijd te blijven bewegen vindt steeds meer ingang bij het grote publiek. Fietsen is daarvoor de ideale sport.”

Het feit dat het WK wielrennen terug in Vlaanderen doorgaat is niet enkel positief op topsportvlak. Het heeft ook echt een impact op de Vlamingen.”, zegt Christel Herremans, Manager van CX StarCasinoTeam en een van de trekkers van het vrouwenwielrennen. “We merken dat we met gerichte acties enorm veel nieuwe fietsers, zeker vrouwen, kunnen enthousiasmeren, die ons achteraf steeds erg dankbaar zijn om hen kennis te laten maken met de fiets. Doordat fietsen meer dan ooit in the picture zal staan zal dat voor velen een stimulans zijn om zelf ook op de fiets te springen.”

Ben Vermaut levert puike prestatie op 400m

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de wedstrijd KVV cadetten en scholieren te Deinze zette de 15 jarige Ben Vermaut, tweedejaars cadet, een puike prestatie neer tijdens de 400 meter met 52.33.   53.87 was zijn vorig persoonlijk record. Hij won met deze tijd de wedstrijd.

Zaterdag organiseerde Olympic Essenbeek Halle – na een jaartje gedwongen afwezigheid door de coronapandemie – op de eigen piste in het Provinciedomein Huizingen de 7e editie van zijn traditionele Flanders Cup-meeting.
Daar liep Ben Vermaut de 200 meter in 23,97

Voorbije week 62 nieuwe coronabesmettingen in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije week, van vrijdag 06/08 (3882) tot en met vrijdag 13/08 (3944), zijn er 62 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Sint-Pieters-Leeuw.

• Positieve tests op 13-08-2021: 4
• Positieve tests voorbije week: 62
• Positieve tests voorbije maand: 259
• Totaal aantal positieve tests: 3944
Indicatoren
• Positieve tests /100.000 inw. in voorbije week: 179
• Positieve tests per 1000 inwoners: 114
• Daggemiddelde voorbije week: 9
• Positieve tests per km²: 99
• Reproductiegetal: 0,850
(Bron: Sciensano cijfers tem 13.08.2021)

74,78% van alle volwassenen (18+) is volledig gevaccineerd in Sint-Pieters-Leeuw
(Bron: Vaccinnet+ registraties tem 13.08.2021)

Beerselse Soroptimistenclub schenkt caddy’s en koeltassen aan Leeuws voedselbedelingsproject vzw BAOBAB

NEGENMANNEKE: – Soroptimist Beersel-Zennevallei heeft vzw BAOBAB uit Sint Pieters Leeuw 80 koeltassen en 50 boodschappenwagens geschonken voor kansarme gezinnen.

BAOBAB heeft als doel lokale kansarme gezinnen te helpen om rond te komen door gratis voedsel te bedelen, en tevens ook voedselverspilling tegen te gaan.
BAOBAB kan hiervoor rekenen op de steun van Makro (Sint-Pieters-Leeuw), Solucious (Lot), Schietse (Groot-Bijgaarden), ALDI (Sint-Pieters-Leeuw), Olympia (Herfelingen), Delhaize (Halle), Charity Delhaize (Zellik), Drankencentrale Schoentjes (Sint-Pieters-Leeuw), Hugo wafels (Tubeke), Danone (Rotselaar) en Bio Jasper (Sint-Pieters-Leeuw). De voedselophalingen bij deze bedrijven gebeurt ook door BAOBAB.

BAOBAB is een privé-initiatief en hangt dus volledig af van giften.
Het was dan ook op vraag van Vera Breynaert, Guy Van Ruysevelt en Michel Van Hooren, de oprichters van deze organisatie, of Soroptimist Beersel-Zennevallei een financieel handje kon toesteken om de gezinnen op een comfortabele manier hun voedselpakken naar huis te laten nemen”, zegt Christel Hanssens, voorzitter van de serviceclub.

Wekelijks komen 80 gezinnen uit Sint-Pieters-Leeuw hun voedselpakket ophalen. De bedeling vindt iedere dinsdag plaats in het dienstencentrum Negenhof in Sint-Pieters-Leeuw, een ruimte die BAOBAB ter beschikking krijgt van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De lijst van de gezinnen wordt bezorgd door het OCMW.

Deze diashow vereist JavaScript.

Soroptimist International
Soroptimist International is een wereldomvattende organisatie voor vrouwen, die actief zijn hetzij in de beroepswereld, hetzij in een verantwoordelijkheidsfunctie in een dienstensector betrokken bij de bevordering van de rechten van de mens en de status van de vrouw.
De doelstellingen van Soroptimist International zijn identiek over gans de wereld en kunnen in vier punten worden samengevat:
Het handhaven van een hoge beroepsmoraal.
Het nastreven van de toepassing van de rechten van de mens en bijzondere aandacht voor de verbetering van de status van de vrouw.
Het bevorderen van een geest van vriendschap tussen alle Soroptimisten.
Het bijdragen tot internationale verstandhouding en vriendschap.

agenda: Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei wandeling door Ruisbroek

RUISBROEK: – Op zondag 15 augustus 2021 organiseren Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei een Open Wandeling in Ruisbroek.

Al sedert de middeleeuwen was Ruisbroek via handelswegen verbonden met de bedevaartstad Halle, met Brussel en Ukkel. Wil je wandelen naast de beemden, grachten en vijvers met de biotoop van wilde planten, de beroemste inwoner leren kennen en nog meer vernemen over het boeiend verleden en geschiedenis van de industriëlen die in de gemeente een belangrijke rol hebben gespeeld?
Afspraak: Zondag 15 augustus 2021 om 14.30 u aan de Jan Van Ruusbroec – en O.L.V. Kerk, Kerkplein, 1601 Ruisbroek.
Een deskundige streekgids becommentarieert de wandeling van ongeveer 7,5 km.
Deelnemen kost € 1,00, u betaalt ter plaatse en u hoeft niet vooraf in te schrijven.

Hoebel pop-up 2021

VLEZENBEEK: – De Hoebelfeesten organiseerden vorig weekend, omwille van de nog geldende coronamaatregelen, een Hoebel Pop-Up.

Geen gewone Hoebelfeesten dit jaar, ze trokkan vanaf vrijdag de weide in met een Pop-Up versie. Een party terras en DJ Kaaprisun zorgden meteen voor de sfeer.
Zaterdag waren Bram en Lennert van de partij en zondag begon met de 22ste Hoebelbike en kon men in de namiddag lekker meezingen met Lobstar, de ambiance zat er goed in ondanks de regelmatige regenbuien.
Het werd dus een gezellig dorpsfeest weekend in Vlezenbeek.

Deze diashow vereist JavaScript.

22ste Hoebelbike

VLEZENBEEK: – 420 mountainbikers namen deel aan de 22ste Hoebelbike in Vlezenbeek.

In 1998 werd Hoebelbike voor de 1ste maal op de affiche van de Hoebelfeesten gezet. In 2004 werd de organisatie zo groot dat hoebelbike werd losgekoppeld van de feesten. Vanaf toen verhuisde Hoebelbike van de Hoebeltent naar de Baljuwhoeve in Vlezenbeek. In 2017 & 2018 werd een rustpauze ingelast. In het kader van 40 Jaar Hoebelfeesten was er opnieuw een Hoebelbike zijn. En ook in 2021 gaven ze  er een lap op! De deelnemers konden namelijk kiezen uit een family tour van 20km, de Pajot tour van 35km en de Breugel tour van 53km.

Deze diashow vereist JavaScript.

Bestel tickets voor de Drive-In Cinema – La La Land

SINT-PIETERS-LEEUW: – Beleef deze zomer nog van een unieke filmbeleving vanuit je auto. Op woensdag 25 augustus 2021 om 21u15  strijkt de reuzegrote Drive-In Cinema terug neer in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw op de  Parking Hendrik Vanhouchestraat.  Ryan Gosling en Emma Stone acteren en zingen de pannen van het dak in de meeslepende filmmusical ‘La La Land’.

Mia droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Tussen het serveren van koffie door, rent ze van de ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood?

De filmmusical won maar liefst 6 Oscars, onder andere Emma Stone (Beste Actrice) en Damien Chazelle (Beste Regie).

Tickets zijn te verkrijgen per auto (max 4 personen) aan €20 via www.colomaspl.Be

.

Voorbije week 72 nieuwe coronabesmettingen in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije week, van vrijdag vrijdag 23/07 (3737) tot en met vrijdag 30/07 (3809), zijn er 72 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Sint-Pieters-Leeuw.

Positieve tests op 30-07-2021: 18
Positieve tests voorbije week: 72
Positieve tests voorbije maand: 187
Totaal aantal positieve tests: 3809
Indicatoren
Vlaams alarmniveau: 3
Positieve tests /100.000 inw. in voorbije week: 208
Positieve tests per 1000 inwoners: 110
Daggemiddelde voorbije week: 10
Positieve tests per km²: 95
Reproductiegetal: 1,670
(Bron: Sciensano cijfers tem 30.07.2021)

Zomerspaaractie bij Pajotse ambassadeurs

PAJOTTENLAND: – Ook al loopt corona stilaan op z’n laatste benen, lokaal kopen blijft belangrijk voor onze Pajotse producenten, streekwinkels en horeca. Na het succes van vorig jaar hebben negen Pajotse ambassadeurs besloten om ook dit jaar een zomerspaaractie op het getouw te zetten. Per aankoop van 10 euro ontvang je een zegel. Als je 10 zegels hebt gespaard, heb je een volle spaarkaart. Daarvoor ontvang je een tof cadeau en een streekproduct. Per ingeleverde, volle spaarkaart kom je in aanmerking voor een waardebon van 50 euro bij een Pajots restaurant. De actie loopt van 1 augustus tot 30 september. Wij doen mee. Jij ook?

• Spaarkaarten en zegels bij de deelnemende handelaars:
Beverse Kaashoeve, Kerkhove 64 (Bever)
Fruit Billens-Van Laer, Meintjesstraat 5 (Gooik)
Gastro-Atelier en -Boetiek, Lenniksestraat 65 (Gooik)
Volkscafé De Cam, Dorpsstraat 67a (Gooik)
Restaurant-taverne Alsput, Hollestraat 108 (Halle)
Café Terlindenhof, Terlindenstraat 13 (Herfelingen)
Brokantie’s ReFined, Korte Kamstraat 6 (Roosdaal)
Streekshop K&C, Ninoofsesteenweg 26 (Vollezele)
Drinks For You – digitale webshop – http://www.drinksforyou.be

• Win een waardebon bij een van onze Pajotse restaurants-ambassadeurs:
Gastro-Atelier en -Boetiek, Lenniksestraat 65 (Gooik)
Volkscafé De Cam, Dorpsstraat 67a (Gooik)
Restaurant-taverne Alsput, Hollestraat 108 (Halle)
De Rare Vos, Markt 22 (Schepdaal)
De Koetsier, J. Depauwstraat 27 (Sint-Pieters-Leeuw)

Starters in het 1ste middelbaar kunnen proeven van De Lijn dankzij het probeerabonnement

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaamse scholieren die volgend schooljaar in het eerste middelbaar starten, kunnen gedurende de hele maand september kosteloos reizen met bus en tram met een Buzzy Pazz-probeerabonnement ter waarde van 33 euro. De Lijn promoot zo een veilige en duurzame keuze voor het schoolverkeer, op een scharniermoment in de schoolloopbaan. Ouders kunnen het proefabonnement aanvragen op delijn.be/probeeractie.

Vanaf september brengt De Lijn scholieren weer naar de schoolpoort. En de leerlingen van het 1ste middelbaar kunnen gerust opstappen.

In september zetten duizenden kinderen de stap van de lagere naar de middelbare school. Veel ouders vragen zich waarschijnlijk af hoe hun tiener zonder zorgen op die nieuwe school geraakt. Misschien denken sommige ouders: “We kunnen best mama/papa taxi blijven spelen.” Maar die rol nemen de bus- en tramchauffeurs van De Lijn met plezier van hen over.
Geïnteresseerde ouders worden uitgenodigd zich vóór 17 augustus 2021 te registreren op delijn.be/probeeractie. Wie intekent, ontvangt het probeerabonnement op een elektronische kaart in de loop van de maand augustus.

Ook scholieren die niet geboren zijn in 2009 maar toch starten in het eerste middelbaar in september, kunnen genieten van dit aanbod. Het volstaat om met een getuigschrift van het lager onderwijs of een inschrijvingsbewijs van het secundair onderwijs het probeerabonnement aan te vragen via een specifiek formulier op delijn.be/probeeractie.

Het probeerabonnement geldt van woensdag 1 september tot en met donderdag 30 september 2021. Met het abonnement mag de jongere onbeperkt rijden met bus of tram, overal en altijd, op schooldagen en tijdens het weekend. Het gebruik van het abonnement houdt geen verplichtingen in.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit: “De jongeren die de dienstverlening van De Lijn nog niet kennen, bieden we een uitgelezen kans om te proeven van ons openbaar vervoer. Ik ben opgetogen dat we op deze zeer toegankelijke manier een belangrijke doelgroep de kans geven te ontdekken hoe De Lijn werkt. Het zijn immers de jongeren die de mobiliteit van de toekomst zullen mee bepalen. En die is duurzaam en veilig.”

Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn: “Met deze probeeractie moedigt De Lijn jongeren aan om van kleins af aan het openbaar vervoer te gebruiken en mee te werken aan een duurzamere toekomst. De Lijn zorgt bovendien ervoor dat hun rit coronaveilig is zodat zij gerust op weg kunnen. Een ideale manier om hun verplaatsingen te vergemakkelijken en ze te motiveren om nog meer gebruik te maken van het uitgebreide aanbod van het openbaar vervoer in Vlaanderen.

De Buzzy Pazz
De Buzzy Pazz is het jongerenabonnement van De Lijn voor reizigers van 6 tot en met 24 jaar. Een Buzzy Pazz is geldig op alle bussen en trams van De Lijn in Vlaanderen en Brussel (behalve de Limburgse snellijnen), op schooldagen, maar ook tijdens het weekend en vakantiedagen. Een maandabonnement kost 33 euro, een jaarabonnement 56 euro (-12 jaar) en 215 euro (12-24 jaar). Meer informatie: delijn.be/buzzypazz.

kunstgrasveld FC Negenmanneke

RUISBROEK: – Deze week zijn de werken heropgestart om van het hoofdveld van FC Negenmanneke een kunstgrasveld te maken. Hiervoor werden 37 rollen kunstgras gebruikt.

Deze diashow vereist JavaScript.

Elke Leeuwse voetbalploeg zal nu bij de start van het nieuwe seizoen over een volwaardig kunstgrasveld beschikken.

ijssalon ’t Paviljoentje

RUISBROEK: – Ook deze zomer organiseerden de Leeuwse Lokale Dienstencentra elk een ijssalon namiddag. In ’t Paviljoentje waren heel wat mensen op de afspraak.

Buiten het genieten van een ijsje kon men er ook petanquen en biljarten want de lokale dienstencentra hebben heel wat van hun werkingen terug kunnen opstarten.
De vervangster van Lotte Dierickx is Ann Legrand zij is sinds 1 mei tot november centrumverantwoordelijke in ’t Paviljoentje , ze keert daarna terug naar De Meander waar ze in april reeds verantwoordelijke was.

Deze diashow vereist JavaScript.

Alain Van Genck wint 3- bandentornooi ’t Paviljoentje

RUISBROEK: – In het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje hebben 19 biljarters gestreden voor de titel tijdens het “3- bandentornooi”. Met een start op 13/02/2020 en een einde op 01/07/2021, omwille van de coronamaatregelen, werd dit tornooi ook recordhouder van het langstdurende tornooi in het Paviljoentje.
De jongste telg van de groep, Alain Van Genck werd kampioen met 26 punten.

Hij kreeg dit jaar een wisselbeker die speciaal werd ontworpen door Luc Van Steenberghe. Dit ter ere van Jos Wouters, een geliefde speler die ons 2 jaar geleden jammer genoeg verliet.