Wegenwerken Terwenschoofstraat

RUISBROEK: – Op maandag 8 februari start Willemen Infra met de plaatsing van de riolering op het kruispunt Terwenschoofstraat/Fabriekstraat.

De riolering komende uit de Terwenschoofstraat wordt dan gekoppeld met de riolering van de Fabriekstraat. Aangezien de riolering in het midden van de Terwenschoofstraat ligt, zal deze dan ook VOLLEDIG worden afgesloten gedurende de werkdag, meer bepaald van 06:00u ’s morgens tot 18:00u ’s avonds. Op het einde van de werkdag zal een tijdelijke doorgang worden voorzien zodat de straat toegankelijk wordt met de wagen tot de volgende ochtend 06:00u. Deze werkzaamheden zullen maximaal 5 dagen duren. We wensen te benadrukken dat doorgang tijdens de werkdag ABSOLUUT onmogelijk zal zijn. Gelieve hiervoor dan ook uw voorzorgen te nemen. Mogen we u vriendelijk vragen om u wagen buiten de Terwenschoofstraat te stationeren tegen maandagmorgen om 6 uur. Ook vragen we om uw huisvuil te deponeren aan het ophaalpunt thv de Fabriekstr/Hemelstraat.

Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden, de weersvoorspellingen voor volgende week zijn nog heel onduidelijk en kunnen er dus voor zorgen dat deze planning nog wordt gewijzigd. Wij verontschuldigen ons voor de ongemakken en bedanken u voor uw begrip.

UPDATE 07/02/2021: – Wegens de weersomstandigheden zullen de voorziene rioleringswerken t.h.v. het kruispunt Terwenschoofstraat/Fabriekstraat morgen niet kunnen starten.
De aannemer wacht nog even de weersvoorspellingen van de komende dagen af om te beslissen of de werken eventueel in de tweede helft van deze week gestart kunnen worden. Indien dit het geval is, worden de inwoners van de betrokken straten hiervan verwittigd.

Leeuwse jongeren blij met gratis totebag initiatief van de Leeuwse jeugddienst

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse jeugddienst organiseerde woensdagnamiddag een drive-through op de grote parking van Laekelinde. De Leeuwse jeugd had een postkaart in de brievenbus ontvangen om een gratis totebag af te halen.
De jongeren die langskwamen waren blij om de mensen van de jeugddienst nog eens te zien in deze coronatijden. Ze keerden goedgezind met hun goodybag naar huis en vonden het een tof initiatief.

Te voet, met de step, fiets, lijnbus en auto,… het was vanmiddag een komen en gaan aan de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw.

2021-02-03-actie-jeugddienst-totebag (6)An Speeckaert, schepen van jeugd: “We wilden in deze rare coronatijden toch nog eens de Leeuwse jongeren bereiken. Daarom hadden we besloten om alle jongeren persoonlijk aan te schrijven met een postkaart. We hebben dus ongeveer 5000 Leeuwse jongeren aangeschreven en hebben in het begin de respons wat onderschat. We hadden niet gedacht dat het zo een succes zou zijn en dat de jongeren er zo massaal zouden op af komen Dus er is duidelijk een nood aan om hen in deze tijden niet te vergeten. Vandaag organiseerden we dan met de jeugddienst en gemeentelijke werkmannen een heuse  drive-through. We weten nu dat we op deze manier de jongeren bereiken. Dus in de toekomst kunnen we dit omlijnder toepassen als we het opsplitsen in verschillende doelgroepen per leeftijd.
We zijn blij dat de jeugd op deze manier extra kennis kan maken met de jeugddienst want we willen naar de toekomst toe van Laekelinde een jeugdcentrum maken.
We willen ook het JAC wat permanenter aanwezig zoals nu met de sofa-momenten. We zijn ook een ‘warme gemeente met de actie ‘warme William‘ waarbij we een luisterend oor aanbieden. Met deze actie konden we ook dit nog eens bekend maken aan de jongeren.”

Deze diashow vereist JavaScript.

Volg zeker ook de facebookpagina van de jeugddienst, like dus: www.facebook.com/jeugddienst.sintpietersleeuw

UPDATE 4/2/2021: – Er zijn nog voldoende totebags.
Dus zolang de voorraad strekt kan je er nog één met je postkaartje afhalen bij de jeugddienst:
• op dinsdag en woensdag tussen 12.30 en 16 uur
• op donderdag 4, 11 en 18 februari van 12.30 tot 18.30 uur.

Nieuw advies mondmaskers: sjaals of bandana’s mogen niet meer gebruikt worden

mondmasker verplichtBELGIË: – Gezondheidsinstituut Scienscano heeft op de persconferentie een nieuw advies van de Risk Assessment Group (RMG) voorgesteld voor het dragen van mondmaskers. Dit naar aanleiding van het opduiken van meer besmettelijke varianten van het covid-19 virus.

Viroloog Steven Van Gucht legt uit op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum: “Stoffen maskers of wegwerpmaskers zijn nog altijd de standaardkeuze. Sjaals, nekwarmers of bandana’s mogen niet meer gebruikt worden als alternatief voor een masker. In het verleden mocht dat omdat er tekorten waren aan maskers. Ook maskers met een uitlaatventiel mogen niet gebruikt worden. Deze ventielen vind je typisch in de doe-het-zelfzaken”.

Het nieuwe Risk Assessment Group raadt ook aan om een mondmasker te dragen op het werk ook als de afstand 1,5 meter is.
Steven Van Gucht: “In het bijzonder in ruimtes waar we lange tijd blijven, waar er veel gepraat wordt en de luchttoevoer ontoereikend of niet gecontroleerd kan worden“.

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw krijgt gelijk van gouverneur. Bouwstop houdt stand ondanks verzet bouwpromotoren

2016-11-26-eerste-steenlegging_17
archieffoto

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 24 september 2020 besliste de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw om een bouwstop in te voeren voor nieuwe openbare of private wegenis op terreinen die voorheen nog nooit werden verhard of bebouwd (weiden, akkers, achtertuinen en groengebieden). Op papier zijn dit gronden die in woongebied zijn gelegen, maar meestal in tweede orde achter reeds bestaande bebouwing liggen en dus geen uitgeruste openbare weg hebben.

Enkele bouwpromotoren die het niet eens waren met deze beslissing, dienden klacht in bij de gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur. De gouverneur liet ondertussen aan de gemeenteraad weten dat hij geen reden ziet om hiertegen op te treden. Het gemeentebestuur haalt daarmee dus een extra slag thuis. Projecten die reeds vergund zijn of gelegen zijn binnen gemeentelijke RUP’s of BPA’s alsook de reconversie van oude bedrijvensites zoals de voormalige industriële ACV-site in Ruisbroek en Zuunhof, gelegen naast Zilverlinde, vallen wel buiten deze bouwstop.

2020-12-17-Jan-DesmethJan Desmeth, burgemeester: “Mooi dat deze beslissing overeind blijft, want het is een beleidskeuze, die we heel belangrijk vinden voor de leefbaarheid van onze gemeente en al haar inwoners. We werken op dit moment aan het bewaren van in totaal 25 hectare open ruimte, vooral in het drukst bevolkte gedeelte van onze gemeente, zijnde Negenmanneke, Zuun en Ruisbroek. Ook aan de Rink en in Vlezenbeek zijn enkele kleinere percelen lopende. Voor circa 10 hectare hebben we reeds subsidies van Vlaanderen toegekend gekregen. Gesprekken met de eigenaars zijn volop lopende.

Sp.a maakt zorgparkeren mogelijk in Sint-Pieters-Leeuw

2021-01-29-zorgparkeren-zorgparkeerkaartSINT-PIETERS-LEEUW: – Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw moeten de mogelijkheid krijgen om hun parkeerplaats ter beschikking te stellen aan zorgverstrekkers. Op voorstel van sp.a keurde de Leeuwse gemeenteraad het principe van ‘zorgparkeren’ goed. Dit zal de komende weken verder worden uitgewerkt in overleg met de lokale zorgverleners.

Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers verliezen vaak kostbare tijd bij de zoektocht naar een reglementaire parkeerplaats”, aldus sp.a gemeenteraadslid Guy Jonville. De lokale sp.a afdeling stelde daarom op de gemeenteraad voor om een reglement voor zorgparkeren in het leven te roepen. “Het systeem van zorgparkeren is simpel. Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw die hun privé parkeerplaats of oprit ter beschikking willen stellen aan een zorgverlener kunnen een sticker afhalen op het gemeentehuis of het sociaal huis. Door deze duidelijk zichtbaar op te hangen geeft men toelating aan zorgverstrekkers om tijdens een huisbezoek te parkeren voor hun garage of oprit. De zorgverstrekker maakt zich op haar of zijn beurt kenbaar door een hiervoor voorziene kaart met telefoonnummer duidelijk zichtbaar aan de voorruit te leggen”, licht Guy Jonville toe. De Leeuwse sp.a wil met dit voorstel de solidariteit met het zorgpersoneel extra benadrukken en de job van zorgverstrekkers aangenamer maken door hen minder kostbare tijd te doen verliezen.

Het sp.a voorstel werd unaniem goedgekeurd door de Leeuwse gemeenteraad, en zal de komende weken verder worden uitgewerkt in overleg met de lokale zorgverleners.

mogelijke drukvermindering op waterleidingen in Sint-Pieters-Leeuw

wateronderbrekingSINT-PIETERS-LEEUW: – Er is momenteel mogelijks een storing in Sint-Pieters-Leeuw als gevolg van een lek op de toevoerleiding van Farys. Het lek situeert zich ter hoogte van de Bergensesteenweg, kruising met de Zuunbeek.
Hierdoor zijn er schakelingen in de aanvoer van het drinkwaternet van Sint-Pieters-Leeuw noodzakelijk.

De herstellingen op de toevoerleiding van Farys worden kortelings opgestart.
Wij voorspellen dat er zich geen noemenswaardige problemen zullen voordoen, Mogelijks kleine drukschommelingen op de hoogste punten van het net van Sint-Pieters-Leeuw.”
De Watergroep doet er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. “Onze excuses voor de tijdelijke hinder.”

waterlek Lenniksebaan

wateronderbrekingVLEZENBEEK: – Er is momenteel een storing in de Lenniksebaan als gevolg van een lek op straat.
De Watergroep doet er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Om het lek te herstellen, wordt de watertoevoer tijdelijk onderbroken. Onze mensen doen er alles aan om het lek zo snel mogelijk te herstellen. Onze excuses voor de tijdelijke hinder.

848 mensen stelden zich kandidaat als vrijwilliger voor de vaccinatiecentra in Halle en Beersel

2021-01-18-grafiek_hoe-verloopt-je-vaccinatieZENNEVALLEI: – Er werd massaal gereageerd op de oproep van Eerstelijnszone Zennevallei naar vrijwilligers voor de vaccinatiecentra in Halle en Beersel.  848 mensen stelden zich kandidaat.

Mathias Pierquin, eerstelijnszone Zennevallei: “Op 1 maart moeten we volledig operationeel zijn en openen we de vaccinatiecentra. We concentreren ons op de laatste loodjes om alles in orde te brengen. We staan voor een grote uitdaging om iedereen te vaccineren en we houden alle vrijwilligers op de hoogte in de komende weken“.

Op 14 januari raakte bekend dat inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen gevaccineerd zullen worden in sportcomplex De Bres in Halle (zie artikel + video). De inwoners van Beersel en de drie faciliteitengemeente krijgen hun vaccin in DOC te Alsemberg.

Amateurcompetities definitief stopgezet – jeugdvoetbal tot U13 blijft mogelijk

2020-04-18-voetbalbondBELGIË: – De crisiscel van de KBVB heeft unaniem beslist om een streep te trekken door alle amateurcompetities dit seizoen. Enkel 1e en 2e klasse, de beker bij de mannen en de hoogste klasse bij de vrouwen mogen nog gespeeld worden. Ook jeugdvoetbal tot de U13 blijft mogelijk.

De crisiscel van de KBVB, waarin alle geledingen van het Belgisch voetbal (Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro League en KBVB) zijn vertegenwoordigd, is opnieuw bijeengekomen op maandag 25 januari. Tijdens deze vergadering is de unanieme beslissing genomen om alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen dit seizoen met onmiddellijke ingang stop te zetten.
Deze beslissing was de enige mogelijke in het licht van de gezondheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn met het oog op de bestrijding van Covid-19.

Covid-19 heeft een enorme impact op het voetbal. Honderdduizenden spelers kunnen hun favoriete sport niet beoefenen. Voor de clubs zijn de gevolgen organisatorisch en financieel enorm. De KBVB is zich bewust van de moeilijke financiële situatie waarin de clubs verkeren. De KBVB zal bondsbijdragen schrappen voor de volgende maanden waarin niet gevoetbald mag worden. Het totale steunpakket van de KBVB aan de clubs bedraagt hierdoor sinds het uitbreken van de pandemie om en bij de 8mio €.

Welke competities zullen wel nog gespeeld worden?
Concreet betekent dit dat de Jupiler Pro League, 1B Pro League, de Croky Cup en de Scooore Super League (Women’s Super League) de enige competities zijn die zullen worden voortgezet, dit mits naleving van de met de overheden overeengekomen akkoorden.

Alle andere competities worden als blanco beschouwd; alle rangschikkingen worden geannuleerd en er zullen geen kampioenen noch sportieve stijgers en dalers worden aangeduid.
Bovendien zal er geen winnaar zijn van de Beker van België Vrouwen en Futsal.

 

Infoavond over aanmelden en inschrijven basisschool wordt online vragensessie

2021-01-26-affiche-aanmelden-scholenSINT-PIETERS-LEEUW: – De geplande infoavond, op dinsdag 26 januari 2021,  voor het aanmelden en inschrijven van kinderen in een basisschool binnen het LOP-gebied Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw is door de coronamaatregelen afgelast. Op www.basisschool-aanmelden.be vind je een digitale infoavond. Heb je na het bekijken van het filmpje nog vragen, dan kan je deelnemen aan de vragensessie via Teams.

Infoavonden afgelast wegens aanhoudende coronamaatregelen. Bekijk de digitale infoavond via volgende link: https://youtu.be/kPMxmEwTjj8

Vragen specifiek voor Sint-Pieters-Leeuw  op 26/01/2021 om 20 uur – Klik hier om deel te nemen aan de vergadering.

Thiol – mercaptaan lek aan Bergensesteenweg

2018-11-11-brandweer_vlaams-brabant-westSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Bergensesteenweg ter hoogte van de Lotstraat kwam door een lek accidenteel Thiol – mercaptaan  (de geurstof die aan aardgas wordt toegevoegd zodat je tijdig een lek opmerkt) vrij in een mengstation.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West: “De situatie is onder controle, maar de herstelling kan nog even duren. Mocht je geurhinder ondervinden, sluit dan ramen en deuren.
In functie van de huidige windrichting, kan je daar vooral last van ondervinden in de regio Lot/Beersel.
Ben je alsnog ongerust dat het over een gaslek gaat? Bel of app dan 112.”

UPDATE: Het lek is gedicht maar de opruiming kan nog even duren.

Thiol – mercaptaan
Een thiol is een organische verbinding, afgeleid van een alcohol, waarin het zuurstof-atoom van de alcoholgroep is vervangen door een zwavelatoom (R-SH). Ook de verouderde term mercaptaan wordt nog gebruikt. De functionele groep zelf wordt ook benoemd met thiol of sulfhydryl.
Door de zwavelverbinding zijn thiolen sterk geurend, waardoor ze ook in lage concentraties waargenomen kunnen worden. Thiolen worden dan ook gebruikt als additief aan reukloze gassen, zoals aardgas, butaan en propaan om de gebruiker te waarschuwen in geval van lekkage.

Enquête Regionaal Mobiliteitsplan

2021-01-23vervoerregio_Vlaamse-Rand_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – De vervoerregio maakt een visie voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse Rand.

Deze visie zal de basis vormen voor het regionaal mobiliteitsplan 2030/2050. Een krachtige visie komt maar tot stand door de inzichten van velen. Daarom horen we graag uw ideeën voor de Vlaamse Rand.
Graag ontvangen we uw bijdrage uiterlijk 31 januari 2020. De input die we hiermee verzamelen, vormt de basis om de ambities en doelstellingen scherp te stellen binnen onze regio.
Link naar enquête: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage

Overlegcomité beslist tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie

persconferentie_regering_overlegcomite_veiligheidsraad__CoronacrisisBELGIË: – De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

Beperking niet-essentiële reizen
Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

1) Dwingende gezinsredenen
• Gezinshereniging;
• Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
• Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten).
2) Humanitaire redenen
• Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling;
• Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
• Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg.
3) Studieredenen
• Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;
• Onderzoekers met een gastovereenkomst.
4) Inwoners van grensregio’s
• Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn;
5) Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
6) Divers
• Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.

Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika
Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Dubbele test bij binnenkomst
Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

Verlengde isolatie
• Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren.
• Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

Perspectief voor niet-medische contactberoepen
• In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen.
• Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert.
Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.
Een opening van de niet-medische contactberoepen kan bovendien enkel in geval van het strikt respecteren van de bestaande protocollen, aangevuld met een reeks extra maatregelen, zoals de verplichting van het maken van een afspraak, verplichte registratie, de klanten die buiten moeten wachten en de ramen en deuren die te allen tijde open moeten zijn.

twee verdachten van diefstal gevat

logo_inbreker-diefstal-overvalNEGENMANNEKE: – Donderdagnacht rond 2 uur werd de politiezone Zennevallei opgeroepen voor een diefstal in voertuig in Sint-Pieters-Leeuw. Twee mannen, in het zwart gekleed, bleken in het voertuig te zitten van de buren. De twee mannen gingen lopen en bleek dat verschillende buren hen achtervolgden.
De ploegen reden onmiddellijk aan en konden ter hoogte van de Bergensesteenweg twee personen staande houden. Eén van hen had een kartonnen doos vast met daarin een televisie en tijdens de fouille werden verder nog twee IPods, twee smartphones en een koffer met een boorhamer en toebehoren aangetroffen. De twee verdachten bleken illegaal in het land te verblijven. Een onmiddellijke dagvaarding werd uitgevaardigd. De twee dienen op 14 april te verschijnen voor de correctionele rechtbank.

De pmd-zakken krijgen een update, maar de oude pmd-zakken blijven onbeperkt geldig

PMD-vuilniszak_Sint-Pieters-LeeuwREGIO: – Vanaf 1/1/2021 werden de sorteerregels van pmd uitgebreid. Vanaf 1 januari mogen alle plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons in de typische blauwe zak worden gesorteerd. Die zak zelf, die verandert nog niet direct. De pmd-zak krijgt weliswaar een update, maar de oude pmd-zakken mag je onbeperkt gebruiken.

Bij de start van het nieuwe jaar kregen we telefoontjes van inwoners die zich afvroegen of ze de pmd-zak wel mochten vullen met alle plastic verpakkingen. Dat is geen probleem, je mag de oude pmd- zakken gebruiken, ondanks dat op de zak zelf de oude sorteerregels staan vermeld”, zegt Inge D’hoe van Intradura. “We begrijpen dat sommige inwoners zich deze vraag stellen. Tegelijk met de uitbreiding van de pmd- zak, werden ook de nieuwe restafval- en gft-zak geïntroduceerd in 17 gemeenten. Vanaf 1 januari vind je enkel nog de nieuwe intercommunale restafval- en gft-zak terug in de winkelrekken, terwijl de pmd- zak nog steeds dezelfde was. De pmd-zak was al een intercommunale zak, die in alle 19 gemeenten reeds dezelfde was, dus die kan verder verkocht en gebruikt worden.

Belangrijk hier is dat alle inwoners van de 17 deelnemende gemeenten nog tot en met 30 juni 2021 zowel de oude als de nieuwe restafval- en gft-zakken kunnen aanbieden. Vanaf 1 juli 2021 worden enkel nog de nieuwe restafval- en gft-zakken opgehaald.

De pmd-zakken krijgen weliswaar een update, maar de oude pmd-zakken blijven onbeperkt geldig. Deze kan je dus ook nog na 30 juni

nieuwe verkeerslichten Verlengde Stallestraat zorgen voor extra files in Ruisbroek

verkeerslichtenRUISBROEK / DROGENBOS: – Wegen en Verkeer installeerde een volledig nieuwe verkeerslichteninstallatie aan de op- en afrittencomplex “Ruisbroek” (nr. 18) van de Brusselse ring (R0).  Er zijn nu niet alleen meer verkeerslichten, de regeling van de verkeerslichten worden zodanig aangepast dat fietsers voortaan veel minder in conflict komen met het drukke autoverkeer.
De nieuwe situatie zorgt echter voor veel langere files in Ruisbroek.

Meer info over deze werken: https://wegenenverkeer.be/werken/verlengde-stallestraat-veiliger-voor-fietsers

Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit en verkeer: “Ik heb opgemerkt dat de werken aan de Verlengde Stallestraat in Drogenbos enorme files veroorzaken in Ruisbroek naar de op- en afritten van de Brusselse ring (R0). Tot grotere ergernis van vele weggebruikers. Een lange file van voor het kanaal op de Ruisbroeksesteenweg en een lange file vanaf het gebouw van het OCMW op de Fabrieksstraat.
Mogelijke oorzaak is de afstelling van de extra verkeerslichten en de synchronisatie tussen de verschillende verkeerspunten. Dit werd niet onmiddellijk met onze dienst mobiliteit afgestemd. We hebben dan ook al gereageerd en gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer snel een oplossing te zoeken.
Ons voorstel om de bijkomende verkeerslichten tijdelijk op knipperstand zetten zou in alle geval al veel verhelpen, maar blijkbaar is dit technisch niet mogelijk. Na overleg met AWV verwachten ze de aanpassingen vandaag ten laatste af te werken.

Aangezien er nu nog geen synchronisatie is tussen de verschillende kruispunten, loopt de regeling nog niet zoals het hoort.
Belangrijk te melden is ook dat de extra lichten nu mee in de cyclus zitten en dus ook op rood springen zonder dat er voet- of fietsers zijn. In de definitieve regeling zal dit via drukknoppen zijn, zodat men geen onnodige file creëert als er niemand is.
Ze begrijpen dat de situatie op dit moment vervelend is en hebben dan ook aan de aannemer gevraagd om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ze volgen dit verder op en hopen samen met ons op een snelle oplossing.

inschrijven: tennis krokusstage

RUISBROEK: – Chip & Charge Academy organiseert tijdens de krokusvakantie van 15 tot 19 Februari 2021 een tennisstage voor kinderen geboren vanaf 2008 en later.

• De focus van de stage ligt op Tennis, maar er komen ook andere sporten aan bod en er worden spelletjes gespeeld. De kinderen worden ingedeeld in groepen, per leeftijd en niv., dit in de mate van het mogelijke en met een max aantal per trainer.
• De stage is toegankelijk voor leden en niet leden van CenC.
• Prijs 140 euro – 2de kind 120 euro (leden C&C en inwoners Sint-Pieters-Leeuw: – 20 euro)
• Plaats waar de stage doorgaat : AJ Braillard, Wandelingstraat 52, 1601 Ruisbroek

Meer info & inschrijven: ccta.stage@gmail.com – http://ccta.be/stage

impact gratis totebag actie jeugddienst werd onderschat

2021-01-20-totebagactieSINT-PIETERS-LEEUW: – Alle jongeren van Leeuw ontvingen maandag en dinsdag een postkaart in de bus van de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw. Om het rare voorbije jaar af te sluiten kan iedere jongere met de postkaart op de jeugddienst een mooie én goed gevulde totebag afhalen.
Echter op de eerste afhaaldag gisteren waren alle beschikbare totebags al uitgedeeld.

An Speeckaert, schepen van jeugd: “We hadden heel wat totebags voorzien met enkele gadgets en informatie. Wij wilden zoveel mogelijk jongeren bereiken en wij hebben hiervoor alle 13 tot 24 jarigen persoonlijk aangeschreven. De totebags waren echter heel snel uitgeput, wat betekent dat we de jongeren op deze manier echt wel bereikt hebben. Voorlopig kunnen de jongeren dus geen totebag meer afhalen wegens uitputting voorraad. Maar we voorzien om er nog bij te bestellen. En van zodra deze geleverd worden, zullen wij berichten via de facebook pagina van de jeugddienst dat jongeren opnieuw een totebag kunnen komen afhalen.”

Bergensesteenweg afgesloten na ongeval met jongen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Rond 7u30 werd een jongen aangereden door een auto op de Bergensesteenweg thv de Georges Wittouckstraat . Hij raakte zwaargewond en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

De jongen stak met een vriend de rijbaan over op een oversteekplaats tussen de werken, maar werd te laat gezien door het voertuig.
Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nu het ongeval. Zolang blijft de Bergensesteenweg afgesloten voor het verkeer.

Vlaamse Bouwmeester – masterplan voor de stationsomgeving van Ruisbroek

RUISBROEK: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zoekt samen met de Provincie Vlaams-Brabant, de NMBS en Infrabel een sterk ontwerpteam voor het uittekenen van een masterplan en financieringsmodel voor de ontwikkeling van de stationsomgeving van Ruisbroek.
Het projectgebied is gelegen tussen de Groot-Bijgaardenstraat, het Sasplein, de Boomkwekerijstraat, de Stationsstraat, de Wittehoedstraat en het perceel ten noorden van de Spoorwegstraat.

Ruisbroek heeft nood aan een nieuwe dynamiek. De belangrijkste uitdaging voor deze opdracht bestaat erin, Ruisbroek hechter, waardevoller, groener en duurzamer te maken via een vernieuwing van de stationsomgeving. De gemeente wil investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ziet de stationsomgeving van Ruisbroek als een belangrijke schakel in het beoogde opwaarderingstraject. Een ruimere visie moet een optimaal evenwicht bewerkstelligen tussen de kansen die het station biedt, nieuwe voorzieningen rond het station en een aantrekkelijke verbindende openbare verblijfsruimte.”

Opdracht:
De opdracht omvat de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving en een studie naar bestemmingsscenario’s voor een mogelijke publieke trekker, de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling en een strategie voor de aanpak van de uitvoering.

Met de opmaak van dit masterplan willen de opdrachtgevers inzetten op:
• een vernieuwd programma in de stationsomgeving
• een stationsomgeving als groene schakel tussen de vallei van de Zenne en de Zuunbeek
• het kanaal en het stationsplein als aangename publieke verblijfsruimte
• het milderen van de barrièrewerking van het kanaal en de spoorwegbundel
• het uitbouwen van station Ruisbroek en alle voorzieningen op comfortniveau van een GEN-station
• de omschrijving van de financiële lasten en baten voor publieke en private partijen.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw ziet, binnen een doordacht en samenhangend programma voor de stationsomgeving, alvast een nieuwe infrastructuur voor hoger al dan niet technisch onderwijs als een mogelijke katalysator voor de verjonging van Ruisbroek. Het onderzoek naar de haalbaarheid, inclusief mogelijke alternatieven, de meerwaarde en de ruimtelijke inpassing in het projectgebied, vormt een belangrijk onderdeel van de opgave.

Een beperkt marktconform, modern en duurzaam woonaanbod, om het evenwicht te behouden in het volledige woningaanbod, als draagvlak voor voorzieningen en ter ondersteuning van de leefbaarheid, behoort ook tot de mogelijkheden. Een ruimtelijke verkenning van de beschikbare gronden, onderbenutte ruimtes en de ontwikkelingspotenties én gewenste bestemming van deze gronden op lange termijn maakt deel uit van het onderzoek.

Een hedendaagse invulling van de basisvoorzieningen verbonden aan een goed functionerend en aantrekkelijk GEN-station (fietsenstallingen, standplaatsen voor bussen en taxi’s, carpooldiensten, parkeren, etc. ) dient het geheel te dragen.

Voor de verbetering van de leef- en woonkwaliteit in Ruisbroek is een vergroening van het stedelijk weefsel nodig. Een groene, ecologisch waardevolle dooradering met linken naar onder meer het kanaal, de vallei van de Zenne en de Zuunbeek, bij voorkeur gekoppeld aan een netwerk van trage verbindingen, kan hiervoor een basis leggen. In het masterplan voor de stationsomgeving kunnen hefbomen voor een ruimere vergroeningsvisie en -strategie worden opgenomen.

In een toekomstgericht masterplan hecht de gemeente ook veel belang aan het leesbaar houden van het historische karakter van Ruisbroek, het behoud van een eigen en specifieke identiteit die nauw verbonden blijft met de aantrekkelijkheid van het Vlaamse Pajottenland en de groene Rand en daar ook op gericht is.

Om alle opportuniteiten te benutten zoekt het bestuur, samen met de Provincie Vlaams-Brabant, de NMBS en infrabel, een innovatief en gemotiveerd interdisciplinair team met expertise in ruimtelijke planning, architectuur, mobiliteit, landschapsarchitectuur en vastgoedontwikkeling en financiële haalbaarheid.

update: Slibruiming en aanpassingswerken Zuunbeek

2021-01-12-sanering-wachtbekken (11)SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startte met de slibruiming en inrichtingswerken van de wachtbekkens van de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. In totaal wordt 24463 m³ slib geruimd om het water maximaal te kunnen blijven bergen. De aanpassingswerken maken van de wachtbekkens van de Zuunbeek ook een aangename verblijfplaats voor vissen en watervogels.

Slibruiming en aanpassingswerken Zuunbeek
In het wachtbekken langs de Hoogstraat wordt 15902 m³ slib geruimd, in het wachtbekken langs de Slesbroekstraat 8561 m³. Om ervoor te zorgen dat het wachtbekken in de toekomst niet weer aanslibt, is het zeer belangrijk dat de erosie opwaarts wordt tegengegaan.

Broed- en rustgelegenheid
Er staan ook aanpassingswerken aan de wachtbekkens op de planning. De bedoeling is om biodiversiteit te versterken. Een nieuwe dwarsdijk zal broed- en rustgelegenheid creëren voor watervogels én een bijkomende moerashabitat en kansen voor aquatische vegetatie. De moeraszones worden heraangelegd en de oevers ecologisch ingericht. Omdat het water niet zo diep is, is er een vrij grote kans op botulisme en vissterfte door zuurstofgebrek in de zomer of dichtvriezen van de vijver in de winter. Er worden enkele zones uitgediept (>150 cm waterkolom) aansluitend aan de slibruiming. Daar kunnen vissen zich terugtrekken bij ongunstige omstandigheden.

Vissen en mosselen in veiligheid
Ter voorbereiding van de werken werd het wachtbekken afgevist. Vele karpers, palingen en bittervoorns werden uitgezet in het kanaal en omliggende vijvers. Ook de zoetwatermosselen, die belangrijk zijn voor de voortplanting van de bittervoorn, werden apart uit het wachtbekken gehaald en tijdelijk verplaatst. Die worden na de werken terug in het wachtbekken uitgezet.
Tijdens het broedseizoen worden de werken tijdelijk stilgelegd.

De geschatte einddatum van deze werken is eind 2021.

inschrijven: gratis pop-up skating

2021-02-17-affiche_pop-up_skatingSINT-PIETERS-LEEUW: De jeugddienst organiseert “pop-up skating @ Laekelinde”.
UPDATE 27/01/2021: Uitgesteld omwille van nieuwe coronamaatregelen.

initiatie op woensdagen 10 en 17 februari 2021
• 6 tot 12 jarigen van 13.30 tot 15.00 uur
• +12 jarigen van 15.30 tot 17.30 uur
vrij skaten op dinsdag 16 en donderdag 18 februari 2021
• tussen 11.00 en 18.00 uur

Gratis, inschrijven verplicht (plaatsen zijn beperkt) via jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be – 02 370 28 80

wielerschool Pajottenland wil een werking in Sint-Pieters-Leeuw opstarten

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf mei 2021 wil Wielerschool Pajottenland ook een werking opstarten in Sint-Pieters-Leeuw.

Wielerschool Pajottenland: “Het afgelopen jaar is er een enorme wachtlijst ontstaan en dit willen we aanpakken. Zelfde werking, zelfde visie, andere locatie. Ook hier ligt de focus op het mountainbiken omdat dit nu eenmaal een hele goede basis is voor jonge renners. We zullen hen via initiaties laten kennismaken met de andere takken van de wielersport, want een te vroege specialisatie willen we absoluut vermijden. Meer kinderen een kwalitatieve wieleropleiding geven, daar gaan we voor!
Interesse? Registreer je via volgende link: https://docs.google.com/forms

Timothy Dejonghe zal de plaatselijke coördinator zijn.
De trainingen zullen doorgaan in en rond Sint-Pieters-Leeuw en er zal verzameld worden aan de sporthal van Sint-Pieters-Leeuw.
De trainingen zullen doorgaan op zaterdagvoormiddag
De werking zal starten vanaf mei en iedereen heeft recht op twee gratis proeflessen.

Wielerschool Pajottenland
De Wielerschool Pajottenland streeft ernaar, via een samenspel van ontspanning en inspanning, doorzetting en uitdaging, enthousiasme en teamspirit, al haar renners, binnen hun persoonlijke mogelijkheden, de knepen van de wielersport bij te brengen en een passie voor de wielersport bij te brengen. Het legt daarbij haar focus vooral op het mountainbiken, maar hoopt in de toekomst dit ook te kunnen verbreden naar de andere wielerdisciplines.
Onze ervaren begeleiders staan te springen om alle jongens en meisjes, van 5 tot 15 jaar, van het Pajottenland, te laten kennismaken met deze prachtige sport en zo het mountainbiken in het Pajottenland op de kaart te zetten.
Door de ontwikkeling van zowel het technische, conditionele vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat de Wielerschool Pajottenland een school is om trots op te zijn.

agenda: Boerin zoekt grond in Sint-Pieters-Leeuw – Netwerkevent Charlotte

SINT-PIETERS-lEEUW Woensdag 3 februari 2021 organiseert De Landgenoten (De Landgenoten kopen en beheren landbouwgrond en verhuren die aan bioboeren.) een gratis online evenement “Boerin zoekt grond in Sint-Pieters-Leeuw – Netwerkevent Charlotte”.


Weet jij wie jouw eten produceert? En hoe? In Vlaanderen nadert de gemiddelde landbouwer de pensioenleeftijd. Een groot deel heeft geen opvolger. Logisch, want landbouwers krijgen een te laag inkomen en werken zich in de schulden; ze moeten steeds meer produceren voor minder geld. Door deze intensivering, het gebruik van kunstmest en chemische pesticiden geraken onze bodems uitgeput, met nefaste gevolgen voor de natuur en ons klimaat.

Jonge starters willen het anders doen: ze streven naar een landbouw met meerwaarde voor mens, dier en omgeving. Een landbouw die werk maakt van vruchtbare bodems, waardoor de bodem minder gevoelig is voor erosie en een betere buffer is tegen overstromingen. Een landbouw die meer koolstof opslaat in de bodem en zo helpt aan het afremmen van de klimaatopwarming. Toegang tot grond is echter een van de grote drempels voor startende boeren. Landbouwgrond wordt lang niet alleen voor voedselproductie gebruikt en dat drijft de prijzen omhoog. Bovendien verhuren eigenaren hun grond liever niet aan boeren. Toch willen wij duurzaam, lekker en lokaal voedsel. Ook in de toekomst.

De Landgenoten is een coöperatie en een stichting die landbouwgrond koopt met het geld van aandeelhouders en schenkers. Wij verhuren die grond aan bioboeren via loopbaanlange contracten. We nemen ook grond in beheer of geven advies aan grondeigenaren om hun grond duurzaam te laten bewerken. We zoeken overnemers voor landbouwers die stoppen.

Op gedeelde gronden creëren we ruimte voor meer lokale en gezonde voeding, meer kansen voor innovatieve boeren, voor een levendig en groen platteland. Hoe meer vruchtbare velden wij kunnen aanbieden, hoe meer verse voeding onze boeren kunnen produceren. Dat is goed nieuws voor onze gezondheid, de lokale gemeenschap en het milieu.

Op 03 februari 2021 wordt er een online netwerkevenement georganiseerd voor de opstart van een project in Sint-Pieters-Leeuw:
Ben je iemand die graag dingen ziet veranderen? Heb je een hart voor biologische landbouw? Kom vrijblijvend kennismaken met Charlotte, een bioboerin op zoek naar grond. We zoeken één hectare in de omgeving van Sint-Pieters-Leeuw. Op dit netwerkevent stelt boerin Charlotte haar project voor, leer je wat De Landgenoten doet, en ontdek je hoe we samen op zoek gaan naar vruchtbare grond. De link ontvang je na inschrijving bij evert@delandgenoten.be

Gaslek in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Gaslek in Dorp te Vlezenbeek. Tijdens werken werd een gasleiding geraakt.
20 personen werden preventief geëvacueerd.
Update: Het gaslek werd ondertussen gedicht.


update 12 uur


Tijdens de werken die worden uitgevoerd thv Casy in Dorp te Vlezenbeek werd er een gasleiding geraakt.
Zo kwam er gas op de openbare weg. Een twintigtal mensen werden geëvacueerd. Het gaslek werd inmiddels gedicht en de mensen konden terugkeren naar hun woning.
De diensten ter plaatse bevestigden ons dat het gevaar geweken is.

Voorbije week 41 nieuwe coronabesmettingen in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije zeven dagen, van zaterdag 09/01 (2223) tot en met zaterdag 09/01 (2264), zijn er 41 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Sint-Pieters-Leeuw.

2021-01-17-coronacijfers_SPL• Positieve tests op 16-01-2021: 1 (+0%)
• Positieve tests voorbije week: 41 (+2%)
• Positieve tests voorbije maand: 169 (+8%)
• Totaal aantal positieve tests: 2264
Indicatoren
• Vlaams alarmniveau: 2
• Positieve tests per 100.000 inw. in voorbije week: 120
• Positieve tests per 1000 inwoners: 66
• Daggemiddelde voorbije week: 6
• Positieve tests per km²: 57
• Reproductiegetal: 1,050

nieuw nummer van Nina Butera – Tussen Jou & Mij

2021-01-15-Nina Butera - Tussen Jou en MijSINT-PIETERS-LEEUW: – Nina Butera – die binnenkort 17 wordt – groeit en evolueert mee met haar muziek. Ook dit keer brengt ze een Nederlandstalige popsong met een internationale sound die baadt in de R&B sfeer, met als titel ‘Tussen Jou & Mij’.

Na de happy vibes van ‘Dat Gevoel’ grijpt de getalenteerde zangeres uit Sint-Pieters-Leeuw terug naar oprechte emoties. Haar nieuwste single vertelt het verhaal van een onvermijdelijke en emotionele break-up, over een harde waarheid moeten brengen, ééntje die pijn doet…
Met hits (zoals ‘Terug Bij Mij’, ‘Van Vooraf Aan’, ‘Dat Gevoel’…) in zowat alle Nederlandstalige hitparades mogen we Nina intussen beschouwen als een gevestigde waarde. Ongelofelijk dat een jongedame van 16 jaar dit nu reeds behaalde. Sinds kort schrijft ze trouwens ook zelf mee aan haar songs, samen met Christophe Severs, haar producer. Dankzij het feit dat ze zelf meeschrijft, kan ze haar singles met extra veel ziel inzingen. “Wij hebben niet stilgezeten tijdens de corona lockdown”, zegt Nina. “Het gemis aan optredens compenseerden we met vele compositie- en studiosessies. Daaruit zijn heel wat nieuwe en mooie songs ontstaan.” De studio van Christophe had ook te lijden onder de crisis, maar ook hij heeft die extra tijd met beide handen aangenomen om te schrijven met Nina. “Er zijn een paar echte pareltjes bij en eentje ervan is ‘Tussen Jou & Mij’. Het is een song met een zwoele en meeslepende beat, die volgens mij zowel volwassen als catchy is”, vertelt Christophe. Voor de zomer heeft het duo reeds concrete plannen: “Ik hoop vooral zo vlug mogelijk terug op een podium te kunnen staan, maar ook singlegewijs zijn wij klaar voor de zomer”, glundert Nina.
Bekijk de videoclip:  https://youtu.be/lKotkU42S0Y  

vaccinatiecentrum eerstelijnszone Zennevallei voor Sint-Pieters-Leeuw komt in de Bres in halle

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE: – Het vaccinatiecentrum van de Eerstelijnszone Zennevallei voor Halle, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw komt in sporthal de Bres in Halle.

Burgemeester Jan Desmeth en Mathias Pierquin, stafmedewerker Eerstelijnszone Zennevallei geven meer uitleg in onderstaande video:


Woensdagavond laat viel de beslissing over de vaccinatiecentra voor de eerstelijnszone Zennevallei. De inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen zullen gevaccineerd kunnen worden in sportcomplex De Bres in Halle. De inwoners van Beersel en de drie faciliteitengemeente krijgen hun vaccin in DOC te Alsemberg. “We zullen klaar zijn om alle 135.000 inwoners te vaccineren van zodra de vaccins er zijn. We doen er alles aan om die ene verplaatsing naar Halle of Beersel, het begin te laten zijn van vele onbezorgde verplaatsingen nadien”, zo laat woordvoerder van de eerstelijnszone en burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth weten.

Het was woensdagavond laat dat de Bres in Halle en DOC in Alsemberg aangeduid werden als vaccinatiecentra voor de eerstelijnszone Zennevallei. De maximale capaciteit van de twee centra bedraagt net geen 45.000 vaccins per week, gebaseerd op 10 u per dag aanwezigheid en dat 7 dagen per week. In dat scenario zouden alle inwoners op 3 weken tijd ingeënt kunnen worden. Of dat gehaald wordt, hangt af van de levering van de vaccins door de producenten.

Johan Luyckfasseel, arts en voorzitter van de eerstelijnszone Zennevallei : “Vanuit de eerstelijnszone zijn we volop bezig met het rekruteren van het nodige personeel en de praktische inrichting van de centra. Eventuele vrijwilligers mogen zich steeds melden via mathias@elzzennevallei.be en info@artsenkring.be voor medische en paramedische vrijwilligers. Voor de inrichting doen we een beroep op de rijke ervaring van de event-sector en de lokale besturen.

Op 15 februari zijn we klaar om al onze inwoners te vaccineren. Daarvoor ontvangt elke inwoner nog een persoonlijke uitnodiging.” vult Jan Desmeth namens de zeven burgemeesters aan. “Maar we starten nu, met de 7 gemeentebesturen, om al onze burgers te overtuigen zich te laten vaccineren. Zo hopen we dat die ene verplaatsing naar Halle of Beersel, het begin kan zijn van vele onbezorgde verplaatsingen nadien. Voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw komen er alvast shuttle-diensten en vervoer op maat van en naar het vaccinatiecentrum De Bres. Parkeerplaatsen voor de burgers zullen overal gratis zijn.
De sportclubs en sportkampen die gebruik maken van De Bres zullen een alternatieve locatie aangeboden krijgen om er hun sportactiviteiten te organiseren.”

2 nieuwe fruitbieren van de Lambiek Fabriek – Muri-Elle en Pluri-Elle

ZUUN: – Brouwerij De Lambiek Fabriek (Georges Wittouckstraat 61) begint 2021 met de lancering van twee nieuwe fruitbieren: Juicy & Wild “Muri-Elle” en “Pluri-Elle”.

 

Unieke, ongefilterde blend van zelf gebrouwen lambieken, van spontane gisting, gerijpt op eikenhouten vaten. De lambiek kent een maceratie van:
Juicy & Wild Muri-Elle 75cl, met braambessen (mûre in het Frans => Muri-Elle) en een alcohol% van 7%
Juicy & Wild Pluri-Elle 75cl, met een fruitmix (zwarte, rode en wilde blauwe bes, braam, framboos, aardbei => een veelvoud => Plurielle) en een alcohol% van 6,1%

Brouwer Jo Panneels: “Beide bieren liggen uiteraard in lijn met onze andere producten. Ze zijn fris, gebalanceerd, toegankelijk, vlot doordrinkbaar en kennen de typische kenmerken wat we van lambiekbieren mogen verwachten. Maw, het zijn lambiekbieren voor iedereen!

Meer info over de bieren van brouwers Jozef Vanbosstraeten, Jo Van Aert en Jo Panneels van de Lambiek Fabriek via: www.lambiekfabriek.be

Vaccinatiedata voor de drie Leeuwse woonzorgcentra gekend

SINT-PIETERS-LEEUW: – Begin deze maand werd gestart met het vaccineren in de woonzorgcentra. Intussen zijn ook de vaccinatiedata voor de drie Leeuwse woonzorgcentra gekend.


In WZC Sint-Antonius zal het personeel gevaccineerd worden op 22 januari 2021 en een tweede maal op 11 februari.
De bewoners krijgen hun eerste prik op 28 januari en een tweede dosis op 18 februari 2021.

In WZC Zilverlinde werd maandag 11 januari opnieuw iedereen getest. Dinsdag 12 januari bleken alle PCR-testen negatief. Dat is goed nieuws. We kunnen stellen dat WZC Zilverlinde opnieuw volledig coronavrij is.
Het personeel en de bewoners worden er gelijktijdig gevaccineerd en dit op 22 januari 2021, de tweede dosis wordt toegediend op 12 februari 2021.

In WZC Belfair krijgen de bewoners hun eerste prik op 24 januari 2021. De tweede dosis volgt op 15 februari 2021. Het personeel wordt gevaccineerd op 28 januari en een tweede maal op 18 februari 2021.

Jan Desmeth, burgemeester: “Tweewekelijks hebben we overleg tussen het lokaal bestuur en de directies van de drie woonzorgcentra. In het belang van alle bewoners en families wordt er goed samengewerkt en daar ben ik blij en dankbaar om. De vaccinatie in onze woonzorgcentra is een eerste stap, waar velen hebben naar uitgekeken. Over 5 weken zullen alle personeelsleden en alle bewoners twee maal gevaccineerd zijn.

 

wegenwerken: plaatsing verzinkbare palen

VLEZENBEEK: – Volgende week starten de werken voor de plaatsing van de verzinkbare palen in Dorp Vlezenbeek om er een autovrije schoolomgeving te realiseren.

Strabo voert de werken uit van 11 januari tot 22 januari 2021.
Er wordt een lokale omleiding voorzien.

Bart Keymolen, schepen van Openbare werken en openbare ruimte: “Onze aannemer start maandag ter hoogte van de kerk met de voorbereidende werken voor de realisatie van een veilige schoolomgeving. We kozen voor automatisch verzinkbare paaltjes, mede omdat deze maar een zeer beperkte impact hebben op het mooie dorpzicht wanneer ze niet in gebruik zijn. Ze zullen enkel zichtbaar zijn bij de aanvang en bij het einde van de schooldag om zo onze kinderen een veilige, verkeersvrije schoolomgeving te garanderen.
Vrijdagavond zouden de werken tussen de kerk en de parking klaar moeten zijn.
Volgende week zijn de paaltjes in de Laudinnestraat aan de beurt.”

Zie ook artikel + video:
26/06/2020 – verzinkbare paaltjes om autovrije schoolomgeving Vlezenbeek te realiseren.

voorbije week 39 nieuwe coronabesmettingen in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije zeven dagen, van zaterdag 02/01 (2184) tot en met zaterdag 09/01 (2223), zijn er 39 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Sint-Pieters-Leeuw.

2021-01-09-coronabesmettingen-SPL• Positieve tests voorbije week: 39 (+2%)
• Positieve tests voorbije maand: 172 (+8%)
• Totaal aantal positieve tests: 2223
Indicatoren
• Vlaams alarmniveau: 1
• Positieve tests per 100.000 inw. in voorbije week: 114
• Positieve tests per 1000 inwoners: 65
• Daggemiddelde voorbije week: 6
• Positieve tests per km²: 56
• Reproductiegetal: 0,910

Jeugddienst zoekt animatoren voor zomer speelpleinwerking 2021

2018-04-29-speelplein-De-Leeuwtjes_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de zomervakantie 2021 zijn kinderen tussen 2,5 en 12 jaar welkom op de gemeentelijke speelpleinwerking.
Dagelijks staat een team jonge en enthousiaste animatoren klaar om samen met de kinderen leuke activiteiten rond een vastgelegd thema te doen. De jeugddienst is dan ook op zoek naar gemotiveerde animatoren voor de speelpleinwerking van 5 juli tot en met 13 augustus 2021.

(Hoofd)animatoren met attest worden tewerkgesteld met een overeenkomst tijdelijke tewerkstelling in de sociaal-culturele sector. Animatoren zonder attest en stagiaires worden in het kader van vrijwilligerswerk ingeschakeld en ontvangen een forfaitaire onkostenvergoeding.
Je kan je kandidaat stellen  t.e.m. 1 maart 2021  voor één of meerdere weken. De jeugddienst geeft je in de loop van maart een seintje.
Inschrijven kan via www.sint-pieters-leeuw.be/animatoren

Op zaterdag 13 maart is er een voorbereidingsdag in Laekelinde (Lotstraat 8, 1600 Sint-Pieters-Leeuw). Je leert er de andere animatoren beter kennen, je komt er te weten met wie je in de zomer een team zal vormen en je volgt er toffe en boeiende workshops.

Coronaveilig bezoek in huiselijke babbelboxen van revalidatieziekenhuis Inkendaal

VLEZENBEEK: – Revalidatieziekenhuis Inkendaal installeert ‘babbelboxen’ als extra ontmoetingsplek.


In een ziekenhuis verblijven is geen alledaags gebeuren. In tijden van een pandemie is het zelfs allesbehalve evident. De tweede coronagolf had belangrijke gevolgen voor Inkendaal en haar revalidanten, die te maken kregen met kamerisolatie, quarantaine en een beperking van bezoekmomenten. Ook nu blijven de beperkingen voor bezoek gelden.
Inkendaal tekende daarom graag in op een project van de Koning Boudewijnstichting en ging zo op zoek naar een manier waarop revalidanten coronaveilig, aangenaam en discreet hun naasten kunnen ontmoeten. Die zoektocht resulteerde in de installatie van drie mooie “babbelboxen”.

Bezoek in tijden van corona
Sinds de eerste coronagolf is de bezoekregeling in Inkendaal onderhevig aan de evolutie van de interne en externe coronacijfers en de eventuele richtlijnen van de overheid. Bezoek op de kamers van volwassen patiënten is vervangen door strikt georganiseerde bezoekmomenten met 1 vaste geregistreerde bezoeker.
Bij het uitwerken van de bezoekregeling hield de directie van het ziekenhuis een zo goed mogelijk evenwicht tussen patiëntveiligheid en warmmenselijkheid voor ogen, vanuit het bewustzijn dat beperkingen op het vlak van bezoek gevolgen hebben op emotioneel vlak.
Naast de algemene bezoekmomenten in grote ruimten, wilde het ziekenhuis ook extra bezoek mogelijk maken in een aangenamere en iets discretere setting . Na een interne brainstorm, werd contact opgenomen met standenbouwers en werd samen creatief vorm gegeven aan de ‘babbelbox’.

Babbelboxen als extra ontmoetingsplek
Met dank aan de gulle sponsoring van o.a. de Koning Boudewijnstichting en het harde werk van velen achter de schermen waren de babbelboxen klaar vóór Kerstmis en kwam er een eerste extra aanbod in de eindejaarsperiode. Het experiment werd duidelijk gesmaakt.
Prioritair werden de babbelboxen tijdens het eindejaar ingezet voor revalidanten in isolatie of quarantaine, die daardoor geen bezoek konden ontvangen.

De drie boxen zijn ingericht met de natuur als thema. In de centrale patio zijn zo de ‘Duinbox’ en de ‘Hallerbox’ (met de boshyacinten als decor) terug te vinden. De ‘Dennenbox’ kreeg een plek op de triage-eenheid.
Bezoekers boeken via een digitaal reservatiesysteem een tijdsslot in één van de drie boxen. Daarnaast blijven ook bezoekmomenten per dienst in centrale ruimten tijdens het weekend overeind. De nieuwe bezoekregeling gaat in vanaf volgende week.

Karolien Pennewaert, Communicatieverantwoordelijke Revalidatieziekenhuis Inkendaal: “Om het bezoek in goede banen te leiden, kan het ziekenhuis op haar eigen medewerkers rekenen en op een team geëngageerde vrijwilligers.
De constructie laat ons veel flexibiliteit toe, waardoor we de boxen op termijn niet alleen anders kunnen inrichten, maar ook vlot kunnen verplaatsen of met mekaar verbinden.
De tussenschermen die nu zo noodzakelijk zijn, kunnen makkelijk verwijderd worden waardoor de boxen voor allerlei toepassingen kunnen worden ingezet. Er is en standaard audiosysteem aanwezig en digitale toepassingen zijn tevens mogelijk.
Wij hopen op deze manier voor extra warmte en welzijn te zorgen voor onze revalidanten.”

Nog één keer radio Paviljoen

2020-11-27-dienstencentra-radio_02RUISBROEK: – Stadsradio Halle en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw sloegen in het najaar van 2020 de handen in elkaar om radio te maken voor en over de Leeuwse dienstencentra. Eén van de zes uitzendingen moest echter worden verplaatst naar een latere datum. Dit programma over LDC ’t Paviljoentje in Ruisbroek wordt nu vrijdag 8 januari 2021 gemaakt. Tussen 9 en 11 kan je op Stadsradio Halle terecht voor de laatste “Leeuw tot uw dienst”. Luisteren kan via 105.6 FM, www.stadsradio.be of één van de vele radio-apps.