Nieuwe parking aan de voormalige Wilgenhofsite open

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag is de eerste dag dat de nieuwe parking aan de voormalige Wilgenhofsite open is. Het was zeker geen referentiedag met meteen ook de start van het nieuwe schooljaar, regenbuien, nieuwe verkeerssituatie: busparking, 2 Kiss&Ride-zones, de naast gelegen werf,… Het gevolg van de ongewone ochtend situatie was een dichtgeslibde Hendrik Vanhouchestraat en om 8u15 een volle nieuwe parking.

Op de eerste schooldag brachten heel veel ouders van leerlingen van Don Bosco (start 8.25) en Den Top (start 8.35) hun kinderen naar school en bleven nog even aan de schoolpoort staan om hen uit te wuiven. Dit had een grote invloed op de belasting van de parking in de ochtend.
Om 8 uur stond de nieuwe parking aan de voormalige Wilgenhofsite dan ook al goed vol. Het in- en uitrijden van de parking verliep wat stroef met het korte afdraaien op de smalle in -en uitrit. Sommige ouders hadden ook nog niet door dat ze zich wilden parkeren op de busparking en werden hierop gewezen door de gemeenschapswachten. De parkeer piek was om 8u15 de Hendrik Vanhouchestraat was in beide richtingen opgestropt door de bottleneck aan de in- en uitgang van de parking. Deze was op dat moment helemaal volzet waardoor de wagens die aanschoven voor een parkingplaats dan maar in de rij als het ware een Kiss&Ride-zone begonnen.
Iets voor 9 uur was de situatie genormaliseerd en was de parking zo goed als leeg.
Vermoedelijk zal in de loop van volgende week de situatie normaliseren en zullen veel meer mensen ook gebruik maken van de twee Kiss&Ride-zones.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Agenda: Ezelsoor, de gratis boekenkaftdag op 6 september 2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook dit jaar kan je bij het begin van het nieuwe schooljaar in Sint-Pieters-Leeuw je boeken kaften op een plezante manier! Want op woensdag 6 september 2023 van 12 tot 17.30 uur organiseren de Leeuwse jeugddienst en de bib ‘Ezelsoor’, een gratis boekenkaftfeest voor kinderen vanaf 6 jaar in zaal Zonnig Leven.

Kom jouw schoolboeken kaften met gratis kaftpapier ontworpen door jongeren!
Je kiest bij aankomst vijf gratis vellen kaftpapier waarmee je met gemak een tiental schoolboeken kan kaften. Terwijl de ouders de boeken kaften kunnen de kinderen deelnemen aan creatieve workshops. Verkies je een uniek gekaft boek? Loop dan langs bij één van de illustratoren die een schoolboek met veel zwier een eigen cachet geven.”

Het kaftpapier is overigens ontworpen door kinderen zelf van verschillende academies en scholen in de regio.
Voor Sint-Pieters-Leeuw kwam dit jaar het winnende ontwerp van Lou D. uit GBS Den Top (zie artikel 23/06/2023).
Meer info: www.ezelsoor.info

Nieuwe koelcel voor vzw BAOBAB dankzij opbrengst Kerstmarkt Sint-Lutgardisschool

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Sint-Lutgardisschool Zuun organiseerde eind vorig jaar een Kersmarkt tvv vzw Baobab (Wekelijkse voedselbedeling voor lokale kansarme gezinnen door vrijwilligers). Met deze opbrengst kon de vzw nu een nieuwe koelcel laten plaatsen.

Verantwoordelijke Guy van Ruysevelt: “We zijn zeer dankbaar dat we de nieuwe koelcel eindelijk hebben kunnen aankopen , grotendeels door de steun van de kinderen van de Sint-Lutgardisschool in Zuun, waarvoor dank! Met de hoge temperaturen kunnen we zo gemakkelijk een groot deel van onze verse producten langer vers houden.”

vzw Baobab
Op 17 april 2018 begon de vzw Baobab Leeuw met een voedselbedelingsproject in Sint-Pieters-Leeuw.
Voorzitter Guy Van Ruysevelt:”We bedelen wekelijks voedselpakketten op dinsdag. Gemiddeld komen zo’n 80 gezinnen een pakket afhalen. Die mensen worden naar ons doorgestuurd door de sociale dienst van de gemeente waar ze gescreend worden vooraleer ze een voedselbon krijgen. Als we al de blije kindergezichtjes en dankbare mensen zien bij elke voedselbedeling weten we dat we in ons opzet geslaagd zijn!”

• Wie de vzw wil steunen kan een storting doen op de rekeningnummer BE74 7350 4942 3407.
• vzw Baobab kan nog nieuwe vrijwilligers gebruiken voor de voedselophalingen, om de diepvriezers opnieuw te vullen voor de volgende bedeling,….
meer info : baobableeuw@hotmail.com of Guy Van Ruysevelt 0479 764720.

Koning Boudewijnstichting geeft 6500 euro subsidie aan De Groene Parel

NEGENMANNEKE: – Het onderwijs staat voor heel wat complexe onderwijsvraagstukken die voor scholen vaak moeilijk alleen op te lossen zijn. Daarom lanceerde de Koning Boudewijnstichting in het kader van Veranderwijs.nu een oproep om scholen te laten samenwerken rond een specifieke, gedeelde en complexe uitdaging. 30 scholen, verspreid over heel Vlaanderen, krijgen hiervoor tussen de €3.000 en €7.000 steun, samen goed voor €202.400.

Eén van de geselecteerde projecten is van GO! Basisschool De Groene Parel zij ontvangen € 6.500 subsidie voor: Ontwikkeling van executieve functies over de schoolmuren.

De Groene Parel: “Ons doel is om leerlingen doorheen hun schoolloopbaan een vloeiende leerlijn te laten doorlopen om executieve functies te ontdekken, verder te ontwikkelen en uit te dagen. Ze vormen immers de basis voor zelfsturing en leren leren. We willen met concrete experimenten aan de slag gaan, we willen de impact van de EF op onze leerlingen kennen en vooral nagaan wat de leerlingen nodig hebben om de executieve functies te ontwikkelen, te oefenen en de transfer naar het dagelijkse leven mogelijk te maken.”

Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting scholen aanmoedigen om werk te maken van professionele leergemeenschappen over de schoolmuren heen. Moeilijke vraagstukken kunnen immers gebaat zijn bij het samenbrengen van inzichten, ervaringen en kennis van onderwijsprofessionals uit verschillende contexten. Schooloverstijgende samenwerkingen kunnen een rijke omgeving bieden voor collectief leren en kritische reflectie. SONO-onderzoek uit 2019 toont aan dat het kan leiden tot een verhoogde professionele ontwikkeling van leerkrachten, een hogere jobtevredenheid en verandering in de onderwijspraktijk. Allemaal zaken die in het teken staan van het leren van kinderen en jongeren.

De scholen die steun ontvingen, verenigden zich in een samenwerkingsverband van minstens 3 scholen en werken rond diverse uitdagingen en veranderingstrajecten, zoals een vernieuwend personeelsbeleid, de omkadering van startende leerkrachten, digitalisering en inclusie. De leergemeenschappen die hun leerlingen betrekken in de samenwerking, kregen een streepje voor bij de jury.

De laureaten zullen het komende schooljaar samen leren, materialen en praktijken ontwikkelen en gaan observeren bij elkaar. Hun ervaringen worden gedeeld op een bijeenkomst voor laureaten in het najaar en de resultaten van de samenwerking worden gedeeld op www.veranderwijs.nu.

Juf Viviane De Beck gaat met pensioen

SINT-PIETERS-LEEUW: – In Don Bosco basisschool Sint-Pieters-Leeuw gaat juf Viviane De Beck na 41 mooie jaren met pensioen.

Gedreven, enthousiast, grappig, aanstekelijk, met passie… zijn DE woorden die haar omschrijven.
Jarenlang was ze de vaste titularis van het 3de leerjaar.
Gedurende de laatste dagen van het schooljaar hebben de kinderen, de leesouders, de ouderraad, de collega’s… haar op verschillende manieren in de bloemetjes gezet. Met een lach en een traan werden fijne herinneringen opgehaald. Of het haar zal lukken om de school volledig los te laten, blijft een vraagteken.
Wij zullen alleszins nog veel aan haar terugdenken. We zeggen geen ‘vaarwel’, maar ‘tot ziens’.”

Openbaar Onderzoek: nieuwe aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een basisschool Kanaaltuinen

RUISBROEK: – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door p/a Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten vzw (Lander Van Medegael) een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Groot-Bijgaardenstraat 358 te Ruisbroek. De aanvraag betreft het bouwen van een basisschool.

Deze aanvraag is een herneming van de aanvraag voor hetzelfde project waarvan, na een bezwaarprocedure, de vergunning werd geweigerd door de provinciale omgevingsambtenaar. Het ontwerp van bezwaar was de mobiliteitsproblematiek en hiervoor werd een Park en Ride voorzien buiten het perceel.

Basisschool Kanaaltuinen
Katholiek Onderwijs Regio Halle Annuntiaten vzw heeft reds geruime tijd de intentie om er een nieuwbouw basisschool met 4 kleuterklassen en 6 klassen lagere school met maximaal 250 leerlingen te bouwen.
Naast de klaslokalen is er ook een refter en een polyvalente ruimte die o.a. gebruikt zal worden voor de lessen lichamelijke opvoeding.
De polyvalente zaal kan ook gebruikt worden voor naschoolse activiteiten zoals kinderopvang, socio-cultureele activiteiten,… echter met een beperkte omvang omdat de polyvalente zaal niet erg groot is en de bijhorende voorzieningen beperkt zijn.
Aan de oostelijke zijde van het perceel en iets lager gelegen wordt een verhard sportveld voorzien en aansluitend, nog iets lager, wordt een infiltratiekom gemaakt zodat het regenwater dat op de verharding valt op eigen terrein kan infiltreren.

Aanpassing erfpachtakte voor school Kanaaltuinen – wijziging contractspartij

RUISBROEK: – In 2017 verleende de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een recht van erfpacht aan het Parochiaal Schoolcomité Zuun op haar eigendom in Ruisbroek, voor de bouw van een nieuwe basisschool aan de Kanaaltuinen. In 2020 trad de scholengroep Korha in de rechten en verplichtingen van haar rechtsvoorganger, het Parochiaal Schoolcomité Zuun.
Door een wijziging in de subsidiëring zal de scholengroep Korha niet langer erfpachter kunnen zijn, maar haar rechten en verplichtingen overdragen aan het bisdom Aartsbisschoppelijke colleges en gestichten.

Begeleiders gezocht voor Zomerschool 2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – van 31 juli tot 11 augustus 2023 wordt er opnieuw een zomerschool georganiseerd in Sint-Pieters-Leeuw en de gemeente is op zoek naar begeleiders die hun schouders onder dit project willen zetten.

Ben je leerkracht, heb je een pedagogische achtergrond en wil je voor de klas staan tijdens de Zomerschool? Dan ben jij de geknipte zomerjuf of -meester!
Studeer je nog? Meld je dan aan als animator en bezorg de zomerschoolkinderen en fantastische namiddag!
Meld je als begeleider via: https://sint-pieters-leeuw.be/zomerschool en ontvang snel meer info.

Bart Keymolen, Schepen van Onderwijs, Jeugd en Vlaams beleid: “Voor het vierde jaar organiseren we reeds onze zomerschool. We bieden maatwerk op individueel niveau aan kleine groepjes kinderen en jongeren zodat zij alsook de leerkrachten bij de aanvang van het nieuwe schooljaar gesterkt weten.
Dit jaar zal de zomerschool in de Groene Parel plaatsvinden. Op datzelfde moment zal ook in de ziekenhuisschool van Inkendaal een zomerschool doorgaan.
Focus ligt op taal, wiskunde ,sport ,spe l , computer en algemene vaardigheden. Deelname is gratis en vrijwillig. We voorzien 100 plaatsen.”

Agenda: talenten festival – GBS Wegwijzer

RUISBROEK: – Op vrijdag 12 mei 2023 is het opendeurdag in GBS Wegwijzer te Ruisbroek. Het thema van hun opendeurdag is “Talentenfestival”.

Vier weken lang werden er workshops georganiseerd, waarvoor de kinderen zich konden inschrijven. Tijdens het talentenfestival zullen de kinderen het resultaat tonen van hun harde werk. Er zullen enkele optredens zijn en een tentoonstelling. De school wordt opengesteld en enkele kinderen zullen een rondleiding geven.
Iedereen is welkom vanaf 16 uur op het lenteterras waar je frietjes, nacho’s, wafels, snoepbrochettes, … kan eten! Schminkstand en springkasteel ook aanwezig!

kleuterspeelplaats van basisisschool de Wegwijzer kreeg hybride grasmatten

RUISBROEK: – De natuurploegen van maatwerkbedrijf KiemKracht hebben voor de eerste keer in onze regio een hybride grasmat gebruikt. Dit deden ze op de kleuterspeelplaats van basisisschool de Wegwijzer.

Een hybride grasmat is een combinatie tussen kunstgras en natuurgras. Door de open structuur in de grasmat, heeft het natuurgras de kans om erdoorheen te groeien. Alle matten werden zelfs echt aan elkaar genaaid door de natuurploeg van KiemKracht.

De LG paashaas bezocht Ave Maria basisschool

VLEZENBEEK: -Samen met enkele bestuursleden van de Landelijke Gilde Vlezenbeek bezorgde de paashaas de kinderen van de Ave Maria basisschool een onvergetelijke dag.


Dankzij de fijne samenwerking met de school en meester Nick in het bijzonder hebben alle kinderen paaseitjes gekregen, ook voor zij die het thuis wat minder breed hebben.
Landelijke Gilde Vlezenbeek: “De vele blije gezichten van de kinderen, daarvoor doen we het!

Subsidies voor Vrije Basisschool – Jan Ruusbroec

VLAANDEREN / RUISBROEK: – Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts investeert meer dan €4,5 miljoen in 15 Vlaams-Brabantse scholenbouwprojecten. Daarmee zet Weyts de investeringen in gloednieuwe en gerenoveerde Vlaams-Brabantse schoolgebouwen onverminderd verder. Duizenden leerlingen zullen samen met het onderwijspersoneel van deze nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen gebruik kunnen maken.


Vrije Basisschool – Jan Ruusbroec ontvangt:
• € 180.000,00 voor capaciteit – geschiktmakingswerken refter en lokalen LO
• € 20.268,36 voor vernieuwen stookinstallatie en omschakeling van stookolie naar gas

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen drie miljard euro uit om schoolinfrastructuur te vernieuwen en uit te breiden. Dat is een half miljard euro extra in vergelijking met de vorige regeerperiode.

Samenwerking over de onderwijsnetten heen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het organiseren van buitenschoolse opvang over de verschillende onderwijsnetten heen is in Vlaanderen nog uitzonderlijk, maar in Sint-Pieters-Leeuw zal deze innoverende en baanbrekende samenwerking volgend schooljaar een feit zijn.

In overleg met alle scholen van Sint-Pieters-Leeuw werd een bestek uitgewerkt voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. De belangrijkste wijzigingen in dit bestek zijn de vermindering van het aantal kinderen per toezichter voor kleuters en de clustering van scholen – over de netten heen – die op wandelafstand van mekaar liggen. Het aantal kleuters per toezichter daalt van 25 naar 18 in de voor- en naschoolse opvang.

Verder wordt maximaal geclusterd. Dit zal het geval zijn voor Don Bosco en Den Top, voor Populiertje en Sint-Lutgardis en voor Wegijzer en Jan Ruusbroec.
Het gaat over kinderopvang voor en na schooluren voor kinderen van 2.5 tot 12 jaar die in het schoolgebouw zelf plaatsvindt. Tijdens de opvang zullen de kinderen ruimte krijgen om te spelen met vriendjes, en dit in een veilige omgeving met toezicht. De aandacht gaat naar een rijke, gevarieerde spelomgeving waar kinderen zich uitgedaagd voelen om op ontdekkingstocht te gaan en de grenzen van hun mogelijkheden af te tasten.

Ook tijdens de korte schoolvakanties (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie) zal er in Sint-Pieters-Leeuw opvang zijn.

Samen streven we naar een geïntegreerd aanbod aan opvang voor álle kinderen en gezinnen.

An Speeckaert, schepen van BKO: “We willen vooral streven naar betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang. Door te gaan clusteren op locaties waar scholen in elkaars buurt liggen, willen we de opvang voor de ouders betaalbaar houden zonder in te boeten op kwaliteit. Bovendien willen we hierdoor in kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten de organisatie van workshops of sport- en spelgelegenheden faciliteren om zo onze kinderen de nodige ontplooiingskansen te bieden.”

Scholen in Sint-Pieters-Leeuw experimenteren in de strijd tegen het lerarentekort

2023-00-00-school-onderwijsSINT-PIETERS-LEEUW: – Verschillende scholen in Sint-Pieters-Leeuw gaan in zogenaamde ‘proeftuinen’ experimenten doen in de strijd tegen het lerarentekort. De bedoeling is telkens om meer leerkrachten aan te trekken en te behouden. De projecten mogen de bestaande regelgeving even negeren en krijgen zo een ongekende ruimte. Een selectiecommissie koos voor 27 verschillende projecten waaronder ook het project in Sint-Pieters-Leeuw.

Er worden veel voorstellen gedaan om het lerarentekort in Vlaanderen tegen te gaan, maar vaak gaat het om theoretische ideeën die nog niet getoetst zijn aan de realiteit. Vaak ontstaat er dan een discussie tussen voor- en tegenstanders, die niemand echt vooruit helpt. Sommige discussies zijn al jaren hetzelfde. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil die stellingenoorlog overstijgen door scholen de kans te geven om nieuwe ideeën te toetsen aan de praktijk. Binnen een zogenaamde ‘proeftuin’ mogen scholen de bestaande regelgeving even negeren. Zo kan eindelijk bewezen worden welke voorgestelde oplossingen werken, en welke niet.

Weyts geeft scholen in Sint-Pieters-Leeuw de kans om te experimenteren met nieuwe ideeën die kunnen helpen in de strijd tegen het lerarentekort. Het is de eerste keer dat scholen zoveel ruimte krijgen om te experimenteren: de eerste keer dat er zoveel personeelsregelgeving losgelaten wordt.

In onze gemeente gaat het dan concreet de VBS Sint-Lutgardis uit Zuun, VBS Sint-Stevensschool uit Negenmanneke en VBS Jan Ruusbroec uit Ruisbroek, waar vormingstrajecten voor huidige leerkrachten komen. Zo worden de ervaren leerkracht ‘opleidingsverantwoordelijke’ voor starters en zij-instromers. Daarnaast worden de vacatures voor leerkracht breder opengesteld, ook voor alternatieve profielen.

kleuterspeelplaats de Wegwijzer wordt deels ingegroend

RUISBROEK: – Terwijl de kleutertjes van de Wegwijzer nog een weekje in verlof zijn is de INL-ploeg van KiemKracht volop bezig met het ingroenen van de kleuterspeelplaats. Alle aanplantingen werden gedaan (bij-vriendelijke bomen, struiken, vaste planten en klimplanten) en de speelnatuur werd gestart.

Maatwerkbedrijf Kiemkracht: “Het inzaaien van gras doen ze later, want nu is het veel te nat.
Tegen de paasvakantie hopen we dat alles volgroeid is en het ingehuldigd kan worden.

Don Bosco krijgt van provincie via Dr. Mobi subsidies voor 2 projecten

SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant investeert dit schooljaar 166.693,08 euro in mobiliteitsprojecten van 41 scholen via Dr. Mobi. In onze gemeente ontvangt Don Bosco steun voor 2 projecten.
• Don Bosco kleuterafdeling: 5.000 euro voor de aankoop van een fietsenstalling

• Don Bosco  lagere school: 1.674,07 euro voor de aankoop van een fietsherstelkit en fluohesjes

We willen steeds meer Vlaams-Brabanders op de fiets krijgen, en dus ook de schoolgaande kinderen en hun ouders. Dat is niet alleen veiliger, maar ook goed voor het milieu en onze ambitie om klimaatneutraal te worden”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ”Veiligere en milieuvriendelijke schoolomgevingen zorgen ervoor dat kinderen en ouders met een gerust gevoel naar school kunnen fietsen. Dankzij het Dr. Mobi-project krijgt de schoolgaande jeugd de kans om vertrouwd te raken met de fiets. Zowel kleuters als kinderen uit de hogere jaren kunnen door de aankoop van verkeerseducatief materiaal bewust leren omgaan met het verkeer.”

123.506 euro subsidie voor de Vrije Basisschool Sint Lutgardis Zuun

ZUUN: – Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 9 miljoen euro in gloednieuwe en te renoveren schoolgebouwen. In Vlaams-Brabant zullen 27 scholenbouwprojecten met deze infrastructuurmiddelen aan de slag kunnen.
Zo gaat er 123.506,53 euro subsidie naar de Vrije Basisschool Sint Lutgardis Zuun voor de volledige verbouwing en herinrichting van het sanitaire blok van lagere school en kleuterschool. Dit via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).

Vanuit Sint-Pieters-Leeuw zijn we dan ook zeer dankbaar voor deze noodzakelijke investeringen in onze schoolgebouwen!” aldus schepen van gebouwen Olivier Huygens. “De middelen zijn zeker welkom en zullen dienen voor de volledige verbouwing en herinrichting van het sanitaire blok van de kleuter en lagere school van de Vrij Basisschool Sint-Lutgardis in Zuun.”

agenda: Croque en Roll

RUISBROEK: – De leerkrachten van basisschool Wegwijzer nodigen u uit voor hun Eetfestijn ‘Croque en Roll’ die plaats heeft op vrijdag 21 oktober 2022 vanaf 17 uur.

Iedereen welkom in de Schoolstraat 14 te Ruisbroek voor panini en pannenkoeken.

subsidies voor Ave-Mariabasisschool en Don Bosco

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts investeert in de eerste schoolmaand van het nieuwe schooljaar bijna €2,5 miljoen in 17 Vlaams-Brabantse scholenbouwprojecten.

• € 102.025,00 voor  Ave-Mariabasisschool voor de renoverings- en verbouwingswerken turnzaal.
• € 98.092,98 voor Don Bosco voor vervangen nieuwbouw stabiliteitsproblemen – verhoging van eerder toegekende subsidie

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen drie miljard euro uit om schoolinfrastructuur te vernieuwen en uit te breiden. Dat is een half miljard euro extra in vergelijking met de vorige regeerperiode.
Weyts investeert in de maand september meer dan €33 miljoen euro in 127 scholenbouwprojecten verspreid over gans Vlaanderen. Met deze scholenbouwprojecten zullen duizenden leerlingen en scholieren de lessen in gloednieuwe of gerenoveerde schoolinfrastructuur kunnen doorbrengen.

Hoe zit het met de bouwplannen van een school aan de Kanaaltuinen?

RUISBROEK: – De scholengroep KOrHA (Katholiek Onderwijs regio Halle Annuntiaten), is de rechtsopvolger van het Parochiaal Schoolcomité Zuun (Sint-Lutgardisschool), aan wie de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een recht van erfpacht heeft verleend in 2017 op een perceel grond gelegen te Groot-Bijgaardenstraat voor de bouw van een school aan de Kanaaltuinen. Tot op heden is de bouw echter nog niet kunnen starten.
We vroegen aan Lander Van Medegael, algemeen directeur van de scholengroep Korha om een stand van zaken.

Lander Van Medegael, directeur scholengroep Korha: “Die plannen zijn in eerste instantie een beetje aangepast moeten worden omdat het oorspronkelijk project op die site en die hoedanigheid niet kon vorm krijgen. Dan hebben we dat plan aangepast en gesprekken gehad met de buurtbewoners,… Maar dan hebben we op het laatste nippertje geen bouwvergunning gekregen toen.
We hebben de opmerkingen die we toen allemaal hebben gekregen meegenomen en het ontwerp lichtjes aangepast daaraan. En nu willen we eerst, om te vermijden dat we opnieuw hetzelfde voorhebben, met de buren samen zitten en het plan nog eens grondig bekijken, alle vragen beantwoorden samen met de mensen van de gemeente en de buurtbewoners. Daarna staat eigenlijk alles klaar om de bouwaanvraag opnieuw in te dienen en kan alles toch nog in gang geraken.”

Zie ook onze artikels van:
29/10/2020 – erfpacht KOrHA school Kanaaltuinen – bouwvergunning wordt eerstdaags aangevraagd
05/03/2017 – Basisschool Sint-Lutgardis gaat binnenkort nieuwe extra school bouwen in Ruisbroek
06/02/2015 – Wilderveld: Project kanaaltuinen met 300 woningen en mogelijkheid tot bouwen school