35-jarig jubileum kunstvereniging Pro Arte

NEGENMANNEKE: – Vanavond opende de tentoonstelling van kunstvereniging Pro Arte uit het Negenmanneke. Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum in kasteel Coloma. In meer dan één opzicht wordt het een speciale editie want de grote jubileumtentoonstelling is meteen ook hun allerlaatste wapenfeit.

voorzitter William Clerincx kondigde tijdens de vernissage aan dat het de allerlaatste tentoonstelling van de kunstkring zal zijn. “De leden en het bestuur worden allemaal een dagje ouder en er is niet meteen opvolging. De meeste leden zijn ook actief in andere kunstkringen zodat ze niet in een zwart gat zullen vallen. Dus stoppen we liever op een absoluut hoogtepunt dan het nog jaren sukkelend te rekken. Onze tentoonstelling was nog nooit zo groot, veelzijdig en kwaliteitsvol als deze.”

Meer dan 150 werken worden tentoongesteld van klassiek tot hedendaags en Art Nouveau stijl.
De bezoeker kan er volgende technieken ontdekken: keramiek, brons, houtsnede, textiele kunst, recup art en schilderwerken in acryl, olieverf, aquarel, was techniek en houtskool.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Stellen tentoon: Bajart Lieve, Balis Margaretha, Clerinx William, Deron Lucienne, De Schutter Regine, Gonzalev Lozano Luis, Lagneau Viviane, Vanderschueren Marleen, Voets Fred en Wets Rita.
de tentoonstelling is te bezoeken op 15,16,22 en 23 april 2023 van 10 tot 18 uur in het Colomakasteel.

padelcomplex van Leeuwse Padelclub in Ruisbroek is klaar

RUISBROEK: – De Leeuwse Padelclub heeft de voorbije weken hard gewerkt zodat woensdagavond de eerste partijtjes padel gespeeld konden worden in Ruisbroek. Hiermee is na vier terreinen in Zuun het tweede padelcomplex van de club op Leeuwse bodem een feit.

De drie padelterreinen bevinden zich achter sporthal AJ Braillard.
Naast 2 dubbele padelterreinen op deze locatie kan je er ook spelen op een single padelterrein.
Een single padelterrein is een veld waar je 1 vs 1 kan padellen met dezelfde regels maar op een kleiner veldje. Ideaal voor een training, voor met de kinderen of wanneer je je vaste speelpartner zelf eens wilt uitdagen.
Hiermee realiseerden jeugdvrienden Nicolas en Mathieu Hulsmans en Sean De Koster hun 2de project in Leeuw als Leeuwse Padelclub.
Leden kunnen nu zowel in Zuun als in Ruisbroek spelen.
Meer info: www.leeuwsepadelclub.be

Geslaagde jeugdstage op de padelvelden aan het Wildersportcomplex
ZUUN: – Leeuwse Padel Club:  “Wat een geweldige week hebben we gehad op de Leeuwse Padel Club! Het was fantastisch om te zien hoeveel plezier de kinderen hadden tijdens de padel stage met een reeks andere activiteiten als toevoeging.
Het was geweldig om te zien hoe ze beter werden in deze prachtige sport en hoe ze elkaar hebben aangemoedigd om hun best te doen. Onze coaches hebben ook enorm genoten van deze week. Het was voor hun top om te zien hoeveel vooruitgang de kinderen boekten en hoe enthousiast ze waren om te leren. 
Bedankt aan alle kinderen en ouders die hebben deelgenomen aan deze padel stage. We kijken uit naar de volgende editie in Juli!

Sint-Pieters-Leeuw pakt uit met het label sportbedrijf

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw haalt het label ‘Sportbedrijf’ binnen! Dat label toont aan dat het lokaal bestuur een engagement aangaat om werknemers aan te sporen gezond te leven, voldoende te sporten en te bewegen.

Sport Vlaanderen heeft 7 hoofdcriteria uitgewerkt. Om het label binnen te halen moet je aan 4 van de 7 hoofdcriteria voldoen. Sint-Pieters-Leeuw heeft maar liefst aan 5 van de 7 criteria en zo heeft de gemeente het label ‘Sportbedrijf’ binnengehaald!

Wij hebben een beweeg- en sportambassadeur, we promoten beweeg- en sportactiviteiten naar al het personeel, we organiseren verschillende initiatieven om onze medewerkers aan te sporen om te bewegen en te sporten, we hebben de nodige infrastructuur om bewegen en sport mogelijk te maken èn we nemen ook initiatieven omtrent woon-werkverkeer.
Wij gaan voor gezonde en sportieve medewerkers en zijn bijzonder trots dat we dit label mogen uitdragen!

Meer info kan je vinden op www.sport.vlaanderen/sportbedrijf/label-sportbedrijf

CD&V schepen An Speeckaert sluit aan bij N-VA

SINT-PIETERS-LEEUW: – Huidig CD&V schepen An Speeckaert  maakte donderdagavond bekend dat ze zich aansluit bij de lokale N-VA afdeling.

Dit was geen gemakkelijke, maar wel een evidente keuze voor mij. Ik zet de stap dan ook met volle overtuiging.” aldus An Speeckaert. “De Leeuwse N-VA afdeling is een hechte groep, waar ik me meteen welkom voel. Ik ben er zeker van dat het merendeel van de inwoners mijn overstap zal begrijpen en me er zelfs in zal steunen.”

Sinds de verkiezingen van 2018 is An Speeckaert schepen van Onderwijs, Jeugd, Buitenschoolse Kinderopvang, Speelpleinwerking, Dierenwelzijn en Vlaams beleid. Ze raakte toen verkozen met meer dan 600 voorkeurstemmen vanop de 2de plaats van de lokale CD&V lijst. An is de dochter van ereschepen Jos Speeckaert en mama van 2 zonen. Donderdag 30 maart 2023 raakte bekend dat ze aansluit bij de lokale N-VA lijst.
N-VA bestuurt samen met CD&V, nu 2 legislaturen, op een goede manier de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Onder leiding van ereburgemeester Luc Deconinck en huidig burgemeester Jan Desmeth werd heel wat goed werk geleverd voor onze inwoners. Daar ligt mijn ambitie en daar wil ik verder mijn schouders onder zetten vanuit de lokale N-VA afdeling. Het warme, lokale nest waarin ik terechtkom is een extra drijfveer.”

Tijdens de eerste gesprekken met An wist ik al dat ze in ons team zou passen.” aldus fractieleider Jeroen Tiebout. “Samen hebben we al heel wat mooie zaken gerealiseerd, denk maar aan de uitbreiding van het aantal plaatsen in de kinderopvang, de nieuwe jeugdlokalen voor KLJ Vlezenbeek en Chiro Snoopy en de uitbouw van het Huis van het Kind. Op die weg gaan we verder werken aan onze gemeente. Het is voor mij geen keuze tegen iets maar wel voor Sint-Pieters-Leeuw.” vult An aan.

An Speeckaert zal tot het einde van deze bestuursperiode zetelen als onafhankelijke in het college van burgemeester en schepenen.

UPDATE: – Reactie cd&v op de overstap van schepen An Speeckaert.
Wij waren totaal verrast door dit nieuws en betreuren de beslissing ten zeerste. Dit is een klap voor onze leden en kiezers. De goede werking en het vertrouwen binnen ons gemeentebestuur op die manier op het spel zetten, is voor ons een onbegrijpelijke keuze”, zegt Wouter De Craen voorzitter cd&v Sint-Pieters-Leeuw. “We zullen ons de komende dagen dan ook intern beraden over de volgende stappen, maar willen de Leeuwenaars alvast garanderen dat wij constructief onze verantwoordelijkheid zullen blijven opnemen voor onze verenigingen, voor de meest kwetsbaren, voor onze ouderen, voor de jonge gezinnen van Leeuw“.

Infoavond rond de herbestemming voor de kerk van Oudenaken tot lokaal gemeenschapscentrum

OUDENAKEN – De kerk van Oudenaken, die vandaag niet meer wordt gebruikt voor erediensten, wordt ontwijd en krijgt een herbestemming als lokaal gemeenschapscentrum. Tegen eind 2027 moet het nieuwe gemeenschapscentrum helemaal klaar zijn.

Tijdens de vorige infoavond op 9 september 2020 werd het concluderend model van de haalbaarheidsstudie voor de herbestemming uitvoerig toegelicht. Met de resultaten van deze studie werd de procedure doorlopen voor het aanstellen van een ontwerper.
Via twee selectiefases zijn we op basis van de ingediende wedstrijdontwerpen uiteindelijk gekomen tot de aanstelling van het studiebureau Architectuur Depot. Zij zullen de plannen opmaken en de werken opvolgen.
Op 23 maart 2023 organiseerde het gemeentebestuur opnieuw een infoavond waarop de ontwerpers hun voorontwerp en de volgende stappen om te komen tot een definitief ontwerp toelichten.

Hoe gaat het nu verder?
Wedstrijdontwerp → Voorontwerp december 2023
Goedkeuring ontwerp/aanbestedingsdossier juni 2024
Omgevingsvergunning eind 2024
Publiceren aanbesteding uitvoerder augustus 2024
Gunning januari 2025
Start werken eind 2025/begin 2026
Einde werken eind 2027

Eens het nieuwe gemeenschapscentrum klaar is, zal de bestaande versleten parochiezaal worden afgebroken. Zo ontstaat er extra ruimte rond de kerk voor openlucht activiteiten maar ook voor extra parking. De kerkhofmuur zal symbolisch over het plein doorlopen.

Vanaf 3 april kan je zelf 24/7 een afspraak vastleggen voor de gemeentediensten

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf maandag 3 april 2023 zal je een online afspraak kunnen maken voor de gemeentediensten en vanaf 1 juli zal er op woensdag ook in de voormiddag vrije inloop zijn. De huidige werking op afspraak en zonder inloopmoment wordt verlengd tot 30 juni.

Op 1 juli 2023 start de definitieve dienstregeling voor de toekomst. Dit omvat volgende regelingen:
• De vrije inloop (zonder afspraak) voor alle producten van de dienst Bevolking breidt uit. Dat gaat nog steeds door op woensdag, maar zal mogelijk zijn tussen 8 en 12 uur en tussen 13 en 15 uur.
• De dienst Burgerlijke Stand en Vreemdelingen zal enkel op afspraak werken, gelet op de complexiteit van de dossiers. Zo kunnen we steeds een goede dienstverlening verzekeren.
• Op maandag blijven we beschikbaar tot 19 uur en in de maanden juli en augustus behouden we het zomerregime waarin de loketten in de namiddag gesloten zijn.

Jan Desmeth, burgemeester : “Met de opstart van het digitaal afspraaksysteem, de verruiming van he vrije inloopmoment voor producten die in de meeste gevallen minder complex zijn en het werken op afspraak voor dossiers die vaak complexer zijn, willen we de best mogelijke dienstverlening bieden aan onze inwoners.”

Concrete oplossingen voor de taalproblematiek bij dringende geneeskundige hulpverlening

VLAAMS-BRABANT: – Eindelijk concrete oplossingen voor de taalproblematiek bij dringende geneeskundige hulpverlening. Provinciegouverneur Jan Spooren informeert alle betrokken actoren.

In de Druivenstreek en de regio ten westen van Brussel krijgen lokale besturen regelmatig klachten van burgers die, wanneer zij dringende medische hulp nodig hebben, niet in het Nederlands verder worden geholpen. Ziekenwagens vervoeren de patiënten immers naar het ziekenhuis dat het snelst kan worden bereikt, en dat zijn vanuit die regio’s regelmatig Brusselse of Waalse ziekenhuizen waar men vaak onvoldoende het Nederlands machtig is.

Dit veroorzaakt niet alleen ongemakken en frustraties bij de patiënten en hun omgeving, maar brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee,” zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “De problematiek is reeds lang gekend, maar onlangs hebben de betrokken hulpdiensten een aantal maatregelen uitgewerkt die effectief oplossingen bieden in de praktijk.

De provinciegouverneur nodigde alle betrokken lokale besturen en hulpdiensten uit op een informatiesessie over de genomen maatregelen op 17 maart in het provinciehuis te Leuven. De directie van de 112-centrale en de federale gezondheidsinspecteur gaven daar een uitgebreide toelichting over de doorgevoerde maatregelen en hun impact. Verder werd een communicatiepakket voorgesteld dat lokale besturen kunnen gebruiken om de informatie naar de bevolking te verspreiden en te sensibiliseren.

Over welke maatregelen gaat het:
• 12-minuten afwijking op basis van taal
De belangrijkste maatregel is de mogelijkheid om op basis van taal een afwijking te vragen op de wettelijke verplichting om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te worden vervoerd” zegt Marcel Van Der Auwera, diensthoofd dringende geneeskundige en psychosociale hulpverlening van de FOD Volksgezondheid. “Dit betekent dat de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht wordt waar hij/zij zeker in het Nederlands wordt geholpen, op voorwaarde dat het tijdsverschil in verplaatsing niet meer dan 12 minuten bedraagt. Uiteraard moet de medische situatie van de patiënt het toelaten om 12 minuten extra onderweg te zijn en de afwijking moet ook expliciet worden gevraagd door de patiënt of diens omgeving.”

“Na bevestiging bij de Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening in Vlaams-Brabant werd deze maatregel omgezet in een formeel dienstorder binnen de Noodcentrale 112, “ zegt Erik Engels, dienstchef van de noodcentrale 112 te Vlaams-Brabant. “Al onze operatoren werden grondig gebriefd, en weten nu zeer goed onder welke omstandigheden zij kunnen ingaan op de vraag om naar een Nederlandstalig ziekenhuis te worden overgebracht. Op basis van de maatregelen simuleerden we de aanrijtijden en konden we vaststellen dat, mits toestemming om 12 minuten af te wijken, men vanop elke locatie in de Druivenstreek en de regio ten Westen van Brussel naar een Nederlandstalig ziekenhuis kan worden overgebracht”, aldus nog Erik Engels”.

• Bevestiging nieuwe lijst van Nederlandstalige ziekenhuizen
De noodcentrale beschikt over een nieuwe positieve lijst met ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en Brussel, waar zorgverlening in het Nederlands gegarandeerd is. Het Sint Elisabeth ziekhuis in Ukkel, staat als tweetalig ziekenhuis niet meer op deze lijst waardoor patiënten bij de toepassing van de 12 minuten regel hier niet meer naartoe gebracht zullen worden.

• Geen opnamestop meer op de spoeddiensten van de ziekenhuizen in Vlaams-Brabant
In het verleden kondigden ziekenhuizen in Vlaams-Brabant een tijdelijke “patiëntenstop” af tijdens drukke momenten, waardoor het onmogelijk was voor de 112-centrale om Nederlandstalige patiënten bij toepassing van de 12-minuten afwijkingsregeling door te sturen naar die ziekenhuizen. De Federale Gezondheidsinspecteur van Vlaams-Brabant heeft nu in samenspraak met die ziekenhuizen beslist dat geen enkel ziekenhuis in onze provincie nog patiënten kan weigeren wegens drukte of een opnamestop, tenzij in geval van een noodplan én in overleg met de gezondheidsinspectie.

Deze maatregelen zijn een echte doorbraak in het dossier van de taalproblematiek binnen de dringende geneeskundige hulpverlening in Vlaams-Brabant, die veel pijnlijke en onaanvaardbare situaties zal vermijden naar de toekomst toe,” besluit gouverneur Jan Spooren. “Ik wens alle bevoegde overheden en hulpdiensten dan ook te bedanken voor hun bijdrage aan deze oplossing. Samen met de lokale besturen zal ik nu alles in het werk stellen om de bevolking hierover te informeren en sensibiliseren”.

Subsidies voor Vrije Basisschool – Jan Ruusbroec

VLAANDEREN / RUISBROEK: – Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts investeert meer dan €4,5 miljoen in 15 Vlaams-Brabantse scholenbouwprojecten. Daarmee zet Weyts de investeringen in gloednieuwe en gerenoveerde Vlaams-Brabantse schoolgebouwen onverminderd verder. Duizenden leerlingen zullen samen met het onderwijspersoneel van deze nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen gebruik kunnen maken.


Vrije Basisschool – Jan Ruusbroec ontvangt:
• € 180.000,00 voor capaciteit – geschiktmakingswerken refter en lokalen LO
• € 20.268,36 voor vernieuwen stookinstallatie en omschakeling van stookolie naar gas

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen drie miljard euro uit om schoolinfrastructuur te vernieuwen en uit te breiden. Dat is een half miljard euro extra in vergelijking met de vorige regeerperiode.

Zennevallei samen sterk in preventie

ZENNEVALLEI: – De gemeenten uit de Zennevallei (Halle, Beersel, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode) bundelen hun krachten met Eerstelijnszone Zennevallei, Artsenkring Zennevallei (de huisartsen), Logo Zenneland vzw en AZ Sint-Maria Halle. Ze zetten in op gemeenschappelijke thema’s en initiatieven om zo de grootst mogelijke gezondheidswinst bij de bevolking te realiseren.

De initiatiefnemers van Preventiewerking Zennevallei streven naar meer aandacht voor preventieve zorg bij alle zorgverleners en welzijnswerkers. Door samen te werken kunnen er gerichtere en meer integrale interventies ontwikkeld worden die aansluiten bij de behoeften van de bevolking in de regio. En dat leidt tot betere resultaten en een grotere impact.

Maar ook de burger wordt rechtstreeks aangesproken om gezonde keuzes te maken. Meer preventie leidt immers tot een verbetering van de levenskwaliteit. Mensen kunnen actiever en productiever zijn. Bovendien, wanneer mensen gezonder leven, is de kans op ziekte en de noodzaak voor medische zorg kleiner waardoor niet alleen de zorgkosten verminderd worden maar ook de druk op de zorgsector.

Programma Preventiewerking Zennevallei
Preventiewerking Zennevallei baseerde zich voor haar programma in 2023 vooral op de regionale noden. Ze vragen extra aandacht voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker (borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker), de stijgende diabetescijfers en de risico’s van roken. Daarnaast zullen ook acties worden georganiseerd tegen overdreven alcoholgebruik, het promoten van gezonde voeding en meer beweging, het versterken van mentale veerkracht en vaccinatie.

BLABLABLA… Geen excuses. Doe de stoelgangtest.
Hun eerste wapenfeit in maart gaat naar het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Bezoekers van het Sint-Maria ziekenhuis in Halle worden uitgenodigd om door een opblaasbare dikke darm te lopen en krijgen daarbij uitleg over het belang van een snelle detectie. Bovendien kunnen ze de stoelgangtest ook even uitvoeren met een demokit, zodat ze dit thuis makkelijk kunnen herhalen.

Uit de cijfers blijkt dat de totale dekkingsgraad voor dikkedarmkanker in Zennevallei slechts 54,5% is ten opzichte van 64,1% in het Vlaams gewest,” legt Dr. Johan Ponette, medisch diensthoofd Gastro-Enterologie in het AZ Sint-Maria Halle uit. “Dat is jammer. Er zijn veel mensen die risico lopen, maar we kennen ze niet. Wachten op symptomen geeft alleen maar slechtere prognoses. Met het Bevolkingsonderzoek hebben we een belangrijk werkinstrument om ook hen te detecteren, nog voor ze symptomen vertonen. Voor de stoelgangtest komen mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar in aanmerking. We willen op termijn in onze regio een totale dekkingsgraad van 60% bereiken. De kans om kanker te overleven is immers veel groter als je er vroeg bij bent.” Om dat te doen werkt Preventiewerking Zennevallei onder andere met de campagne BLABLABLA van de Vlaamse overheid en Dikkedarmkanker? De pot op!, een initiatief van Logo Zenneland vzw.

2023-03-15-logo_Zennevallei – Samen sterk in preventieZennevallei, samen sterk in preventie!
Ook andere acties die lokaal door gemeenten, verenigingen en organisaties worden opgezet rond preventie zullen krachtdadig ondersteund worden door Preventiewerking Zennevallei. “Zo geven we ook extra aandacht aan het bereiken van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties of met een migratieachtergrond”, aldus Johan Luyckfasseel, huisarts en voorzitter van Eerstelijnszone Zennevallei en Logo Zenneland vzw. “Door samen in te zetten op preventie willen we op een toegankelijke, persoonlijke en laagdrempelige manier mensen een duwtje in de rug geven om gezondere keuzes te maken.

Brand in appartementsgebouw in Bezemstraat

NEGENMANNEKE: – Rond 14 uur kreeg de brandweerzone een oproep van een brand in één appartement op de 6de verdieping in een appartementsgebouw van de gewestelijke volkshuisvestingsmaatschappij in de Bezemstraat. De brandweer en andere hulpdiensten waren snel ter plaatse.

Rond 15 uur was de brand onder controle. Van de 48 appartementen in dit gedeelte waren er 19 bewoond met in totaal 23 bewoners. De 19 aanwezige bewoners konden tijdig geëvacueerd worden en werden opgevangen in het kantoorgebouw van de maatschappij dat op dezelfde site gevestigd is. De 4 niet-aanwezige bewoners konden telefonisch bereikt worden waardoor we met zekerheid kunnen stellen dat er geen slachtoffers noch gekwetsten zijn. In de komende uren zal gekeken worden hoeveel appartementen onbewoonbaar zijn. Een oplossing voor de opvang van die bewoners wordt verzekerd. Het operationele coördinatieteam volgt de situatie op de voet. Een volgende communicatie wordt voorzien rond 17 uur.

Update 17 uur: – De bewoners van de onderste 5 verdiepingen kunnen allemaal terugkeren naar hun woning tegen 17.30 uur. Het appartement waar de brand ontstond, is onbewoonbaar, alsook 2 andere appartementen die getroffen zijn door rook- en waterschade.

Een langdurige opvang voor deze bewoners wordt voorzien.
De bewoners van de hoger gelegen verdiepingen zullen minstens 1 nacht elders moeten verblijven en worden morgen gecontacteerd of ze terug naar hun woning mogen terugkeren.
Een gerechtsdeskundige werd aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken. We zijn verheugd dat er geen gekwetsten zijn.”

Update 19u45 : – De gerechtsdeskundige geeft toelating om de woningen opnieuw te betreden. “Dat heeft wel langer geduurd dan verwacht, maar het belangrijkste blijft dat er geen slachtoffers zijn.”

Burgemeester Jan Desmeth: ‘De gemeente is geen eigenaar. Dat is de woonmaatschappij. Vandaag stel ik vast dat het goed was dat ik vanuit “bevoegdheid burgemeester” in mei 2022 een preventieve brandweerinspectie heb gevraagd. In juli 2022 heb ik een moeilijk “besluit burgemeester” moeten nemen, waarbij opgelegd werd om de 4 hoogste verdiepingen te ontruimen, brandweerdeuren moesten geplaatst worden en een nieuwe brandmeldingsinstallatie nodig was. (zie artikel 29/6/22)
Vandaag bevestigt de brandweer mij dat deze maatregelen vandaag hun grote nut hebben bewezen tijdens de interventie.
Jammer dat 3 bewoners een langere periode en andere inwoners een 3-tal nachten elders moeten verblijven. Jammer dat nog andere bewoners lang hebben moeten wachten in het kantoorgebouw tijdens het gerechtelijk onderzoek. Maar gelukkig dat er geen slachtoffers of gekwetsten zijn.

Zoektocht naar aannemer jeugdlokalen Chiro Snoopy opgestart

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het bouwproject voor de nieuwe jeugdlokalen van Chiro Snoopy komt een stapje dichter bij de eigenlijke realisatie. De gemeenteraad van donderdag 2 maart 2023 keurde immers het bestek goed, waarmee op zoek gegaan wordt naar een aannemer.Deze procedure loopt parallel met de aanvraag tot omgevingsvergunning. We verwachten een uitvoerbare omgevingsvergunning te hebben tegen het einde van de zomer, zodat op dat moment de aannemer kan aangesteld worden om in het voorjaar van 2024 effectief te starten.

Olivier Huygens, schepen van gebouwen: “Samen met de architect en enkele mensen van de Chiro zijn we tot een bestek gekomen en kunnen we nu op zoek gaan naar een geschikte aannemer. Het dossier voor de nieuwe Chirolokalen moet vooruit aangezien het huidige gebouw echt wel aan het einde is van haar levensduur. Op plan staat een duurzaam en comfortabel jeugdlokaal met een eigen karakter dat past bij de omgeving en waar elke vierkante meter optimaal benut kan worden in het belang van de jongeren.”

An Speeckaert, schepen van jeugd: “Net zoals bij KLJ gaan we nu ook voor Chiro Snoopy op zoek naar een aannemer zodat het echte werk kan beginnen. Wij zullen de Chiro tijdig op de hoogte brengen wanneer de werken zullen starten zodat zij voldoende tijd krijgen om al hun materiaal elders te stockeren.

Brand bij tuincentrum Groendekor

SINT-PIETERS-LEEUW: – Er heeft zaterdagnacht een zware brand gewoed bij tuincentrum Groendekor langs de Bergensesteenweg. Dankzij de snelle interventie van de voormalige uitbater en de brandweer bleef de schade beperkt tot de afdeling met decoratie. Tijdens de bluswerken werd de Bergensesteenweg in beide richtingen afgesloten

De hulpdiensten werden rond 22.45 uur gealarmeerd voor een brand in tuincentrum Groendekor langs de Bergensesteenweg. Een branddetector had een melding doorgestuurd naar de meldkamer van de alarmcentrale waarna de eigenaars van de zaak verwittigd werden. Ook de voormalige zaakvoerder, Pieter De Ridder, werd verwittigd. Omdat hij in de buurt woont, kon hij snel poolshoogte gaan nemen.

Er vielen bij de brand geen gewonden. Even was er ook de vrees dat er giftige rook zou vrijkomen, maar de brandweer kon voorkomen dat de brand zich verspreidde naar de afdeling met de meststoffen en gasflessen. Het parket stuurt ook nog een branddeskundige ter plaatse.

4 nieuwe trajectcontroles operationeel vanaf 6 maart 2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het bestuur zet al geruime tijd in op verkeersveiligheid en dit onder andere door het invoeren van trajectcontroles. Vanaf 6 maart zullen ook de 4 laatste trajectcontroles van de lopende bestuursperiode operationeel zijn. Het gaat over:
› De Brusselbaan en de Pepingensesteenweg (70 km/u);
› Pedestraat en Ed. Rooselaersstraat (50 km/u).

De trajectcontrole in de Pedestraat kan echter pas geijkt worden nadat de weg geasfalteerd is. Om te kunnen asfalteren moet de minimumtemperatuur minstens 48 uren 6 graden of meer bedragen. Na de asfaltering kan de ijking van de ANPR-camera’s gebeuren, zodat ook dit traject snel operationeel wordt.

Jan Desmeth, burgemeester : “Inmiddels is het percentage overtreders op de andere trajecten verder gezakt naar 0,12 % van alle passanten. Een daling van 94 % van het aantal overtredingen omdat nu 99,88 % van alle passanten niet langer te snel rijdt. Onze doelstelling is inderdaad om liefst 0 euro aan GAS-boetes uit te schrijven. Het is de reden waarom wij onze trajectcontroles zo duidelijk mogelijk aanduiden.”

Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw organiseren intergemeentelijke noodplanoefening

REGIO: – Op woensdag 15 februari 2023 organiseerde de stad Halle samen met de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een intergemeentelijke noodplanoefening. Bedoeling van de 3 lokale besturen is om met de crisisverantwoordelijken binnen de zone samen de plannen rond rampenbestrijding in te oefenen. Dat moet zorgen voor een vlotte samenwerking bij noodsituaties.

Tafeloefening met rampscenario’s
Gisteren sloegen de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw de handen in elkaar voor een intergemeentelijke noodplanoefening binnen de Politiezone Zennevallei. In de raadzaal van het stadhuis van Halle kregen de crisisverantwoordelijken binnen de zone eerst een theoretische toelichting waarbij ook ervaringen vanop het terrein worden gedeeld. Daarna volgde een tafeloefening met verschillende scenario’s. Er stonden theoretische rampenoefeningen in de verschillende gemeenten op de planning, waaronder ook een scenario dat zich afspeelt op Carnaval Halle.

Samenwerking in noodsituaties
Bedoeling van deze interdisciplinaire noodplanoefening is om de 3 lokale besturen van Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw samen te brengen met de brandweer Vlaams-Brabant West, de Politiezone Zennevallei, het Rode Kruis Halle en Sint-Pieters-Leeuw, de spoeddienst van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle, de diensten evenementen en communicatie en Halattraction, organisator van Carnaval Halle. Door met alle actoren de verschillende noodplannen samen te bestuderen, willen we ervoor zorgen dat de samenwerking in noodsituaties vlot verloopt. Zo weet iedereen wat hem of haar te doen staat in een noodsituatie, zoals een brand, gaslek, bommelding of massale vechtpartij.

6 van de 11 gecontroleerde zware voertuigen niet reglementair

ZENNEVALLEI: – Op 1 februari 2023 hield de dienst Verkeer van de politiezone Zennevallei een controleactie langsheen de Bergensesteenweg met bijzondere aandacht voor het vrachtverkeer.

Naast controle op de sociale wetgeving inzake rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf, werd er gecontroleerd of de vervoerde goederen terdege werden vastgemaakt. Ladingverlies vormt immers een ernstig risico voor de verkeersveiligheid en kan schade aanbrengen aan de weginfrastructuur en/of eigendommen. Deze controles vormen dan ook één van de prioriteiten binnen de actieplannen van de dienst Verkeer en de Vlaamse overheid.

Eén vrachtwagen bestuurder mag zich verwachten aan een boete van 1 000 euro omdat zijn lading onvoldoende was gezekerd en een ernstig risico vormde voor ladingverlies. De vrachtwagen werd dan ook, na afloop van de controle, onder politiebegeleiding geëscorteerd naar de firma alwaar hij zijn goederen diende te leveren.
Een andere bestuurder, van een landbouwvoertuig kreeg dan weer een boete van 350 euro omdat zijn lading grond, afkomstig van grondverzet, niet werd afgedekt met een zeil. Hierdoor was het risico dat er aarde en stenen op de weg of op voertuigen kon vallen, te groot.
Verder werd nog een eigenaar van een landbouwvoertuig bekeurt omdat de technische keuring van zijn voertuig niet in orde bleek. Bij een andere bestuurder werd vastgesteld dat deze geruime tijd met de vrachtauto heeft gereden zonder gebruik te maken van zijn bestuurderskaart. De boete bedraagt hier ruim 1 300 euro en zal hopelijk de schroothandelaar aanzetten tot nadenken alvorens buiten te rijden zonder gepast net (350 euro boete). Tot slot werden er enkele kleinere inbreuken inzake de rij- en rusttijden vastgesteld waarvoor een mondelinge waarschuwing werd gegeven.
Positief was dat alle bestuurders een ademtest ondergingen en allen negatief bliezen.

Alle kinderen van 6A van Den Top veilig en wel na busongeval in Duitsland

SINT-PIETERS-LEEUW: – In de nacht van 24 op 25 januari 2023 om 2.40 uur werden de verantwoordelijken van de gemeente op de hoogte gebracht dat één van bussen waarmee de leerlingen van klas 6LA van Den Top een ongeval heeft gehad op de autosnelweg in Duitsland.

De chauffeur is lichtgewond maar stelt het goed en is voor verzorging kortstondig naar het ziekenhuis gebracht. Alle kinderen werden medisch gecheckt door de Duitse hulpdiensten.
Er zijn geen gewonden bij de kinderen. Iedereen stelt het goed.
De kinderen worden op dit moment opgevangen in een sporthal. Een andere bus is onderweg om hen veilig naar huis te brengen.
De kinderen zullen nog eten in de sporthal en vertrekken rond 13 uur terug naar België.
Verwachte aankomst is circa 20 uur. De ouders worden om 17 uur via aparte kanalen op de hoogte gebracht van het juiste aankomstuur.
De gemeente voorziet psychologische ondersteuning voor zowel de kinderen als de ouders. Zo zullen bijvoorbeeld de nodige hulpverleners aanwezig zijn bij aankomst van de bus.

De leerlingen van Wegwijzer uit Ruisbroek zitten in een bus, die voorop reed op het moment van het ongeval. Zij zullen omstreeks 9 uur aankomen in Ruisbroek. De leerlingen van Populiertje en klas L6B van Den Top zaten in een bus die op een zekere afstand van de betrokken bus reed. Op deze bus werden de kinderen van de bus die bij het ongeval betrokken was in eerste instantie opgevangen. Zij krijgen een ontbijt in de sporthal waar ze worden opgevangen en vertrekken omstreeks 7.30 uur opnieuw richting Sint-Pieters-Leeuw.
De voorlopig verwachte aankomsttijd is omstreeks 14 uur in de namiddag.
De ouders worden tegen 12 uur op de hoogte gebracht van het juiste aankomstuur via aparte kanalen.

Samengevat:
– De leerlingen van Wegwijzer komen op de afgesproken plaats toe om 9 uur
– De leerlingen van ’t Popliertje en klas 6B van Den Top worden verwacht op de afgesproken plaats omstreeks 14 uur
– De leerlingen van 6A van Den Top worden verwacht omstreeks 20 uur op de afgesproken plaats.

Deze slideshow vereist JavaScript.

S. Weber, Woordvoerder Kreisfeuerwehrverband Erlangen-Höchstadt:
Een volgeboekte reisbus is in de nacht van woensdag 25 januari op een stilstaand voertuig ingereden op de Bundesautobahn 3 thv de bouwwerf tussen knooppunt Mühlhausen/Wachenroth en de rustplaats Steigerwald richting Würzburg.
Om 2.26 uur ging het alarm af voor brandweer en hulpdiensten. Een volledig bezette personenbus zou tegen een bouwplaatsvoertuig zijn gebotst. Op de hulpplaats werd een dubbeldekker personenbus uit België, bezet met kinderen en adolescenten, aangetroffen op de tweebaansweg thv het bouwterrein, die duidelijk om tot dusver onbekende redenen een stilstaande vrachtwagen en een aanhangwagen voor verkeersleiding raakte. Na onderzoek bleek niemand in de staande vrachtwagen te zitten.
De bijna 65 passagiers van de verongelukte bus hadden veel geluk. Het voertuig raakte zwaar beschadigd rechts vooraan, maar gelukkig zat daar niemand. In totaal raakten zes mensen lichtgewond, waaronder vijf van de kinderen aan boord. De noodmanager zei dat dit schaafwonden waren. Ook de bestuurder van de personenbus raakte slechts lichtgewond en werd naar een nabijgelegen ziekenhuis vervoerd. De brandweer beveiligde de plaats van het ongeval, hoewel het verkeer door de blokkade al tot stilstand was gekomen.
Het medisch team zorgde voor de waarneming van alle betrokkenen. Een spoedarts, vier ambulances, en de hulpgroep ondersteuning van het BRK Adelsdorf en de noodhulpgroep Transport van het BRK Höchstadt/Aisch kwamen bij. De leidinggevende hulpdienst coördineerde de medische bevoorrading en ondersteuning ter plaatse.
Een andere bus die tot de reisgroep behoort, maar niet betrokken was bij het ongeval, werd gebruikt voor kort verblijf van de overgebleven passagiers in de warmte.
In de Aischgrundhalle in Adelsdorf werd een accommodatie voor de betrokken gewonden georganiseerd.
Deze zijn deels met een vervangend busje daar naartoe gebracht. De snelweg was enkele uren in beide richtingen afgesloten. De Autobahnmeisterei leidde het verkeer van de snelweg bij de vorige uitritten om. Na bijna drie uur zat de missie voor de brandweer erop. De brandweer Mühlhausen, Wachenroth en Höchstadt/Aisch werd gebruikt, evenals de wijkbrandinspectie met in totaal bijna 40 task forces.” – www.facebook.com/kfverh

Thomas Heideloff, Hoofd hulpdiensten Bayerisches Rotes Kreuz Erlangen-Höchstadt
De buschauffeur raakte lichtgewond bij de botsing en werd met de ambulance naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Vijf kinderen met lichte verwondingen werden door het ambulancepersoneel en de spoedarts van BRK Höchstadt en door het JUH Schlüsselfeld verzorgd, maar hadden geen ziekenhuis nodig.
De snelle reactiegroep van het BRK Adelsdorf heeft de opdracht gekregen om daar een zorgcentrum in de zaal op te richten en heeft dit uitstekend uitgevoerd. Zo werd een deel van de sportschool voorzien van tafels en stoelen, gymmatjes ontworpen als slaapplaatsen. Aan de getroffenen werden warme en koude dranken verzorgd, evenals de mogelijkheid om te ontbijten.
De tweede bus van de Belgische studentengroep werd daarna voorzichtig naar de rustplaats Steigerwald gereden. Daar werd een deel van de kinderen overgenomen door het ploegvervoer van de brandweer en het Rode Kruis, die naar Adelsdorf reden. Eindelijk kon de bus ook met de rest van de jongeren over de landwegen naar Adelsdorf gereden worden.
In de Aischgrundhalle was eerst thee en koffie of mineraalwater voor alle deelnemers, daarna een ontbijt met broodjes, worst, kaas en Nutella.
Daarna kon de tweede bus zijn reis naar België verder zetten. De kinderen uit de eerste bus blijven in de hal totdat er een vervangend busje van het reisbedrijf komt, en ze worden ‘s middags voorzien van warme maaltijden.
Zoals gebruikelijk werkten alle betrokken autoriteiten en organisaties ter plaatse op hun beste manier samen om het ongeval en de gevolgen te beheersen.
Onze speciale dank aan de kameraden van de BRK hulpdiensten en de hulparts, de hulpgroep ondersteuning van het BRK Adelsdorf onder leiding van Bettina Pöschl en Marco Krauß met hun hulpdiensten, de snelle inzetgroep Transport van het BRK Höchstadt, de brandweermannen uit Mühlhausen, Wachenroth, en Höchstad, de wijkbrandinspectie ERH, de verkeerspolitie inspecteur ectie Erlangen en de firma Bauerreiß.
Uitstekend is de samenwerking met de gemeenschap Adelsdorf en Karsten Fischkal de burgemeester, evenals zijn medewerkers. Hartelijk dank voor het verzorgen van de Aischgrundhalle. Ook willen we graag de lokale bakkerij, de voedselmarkt en de overige deelnemers bedanken, evenals het geïntegreerde hoofdkantoor in Neurenberg.
In totaal werden 50 vrijwillige brandweermannen, evenals 25 BRK en JUH ingezet.

UPDATE 13 uur: – De gemeentelijke veiligheidscel kwam samen om 11.30 uur om een update te maken.
“De bus met leerlingen uit Wegwijzer is deze morgen goed toegekomen en de kinderen stellen het goed. De bus met de leerlingen van ‘t Populiertje en leerlingen van 6B uit Den Top zal in de late namiddag toekomen. Alle leerlingen en leerkrachten stellen het goed.

In de loop van de avond zal ook de bus toekomen met de leerlingen van 6A uit Den Top. Ook deze leerlingen en leerkrachten stellen het goed en de ouders zullen verwittigd worden van zodra er zicht is op het uur van aankomst.

Op advies van psychosociale hulpverlening is er morgen geen school voor de betrokken kinderen. De kinderen waarvoor geen opvang is, kunnen wel naar school komen. Voor hen zal er opvang voorzien zijn. Vrijdag zal de schooldag aangepast worden zodat de kinderen per klas in gesprek kunnen gaan.”

De directie en de gemeente communiceren regelmatig met de ouders via onze interne kanalen zodat ze goed op de hoogte worden gehouden.
De gemeentelijke veiligheidscel komt opnieuw samen om 17.30 uur. Nadien wordt een nieuwe communicatie opgesteld.

UPDATE 19 uur: De gemeentelijke veiligheidscel is opnieuw samengekomen om 17.30 uur.
De kinderen van ’t Populiertje en de kinderen uit 6 B van Den Top zijn ondertussen veilig en wel thuis.
De leerlingen van 6 A uit Den Top zijn op dit moment nog onderweg. Het uur van aankomst werd via aparte kanalen aan de ouders meegedeeld.
We zijn opgelucht dat alle kinderen en alle leerkrachten veilig en ongedeerd zijn.
Zoals reeds gecommuniceerd werd, zal er morgen geen school zijn voor de betrokken leerlingen. Er zal wel opvang zijn en een psychosociaal team zal de hele dag stand-by staan. Ook de komende dagen zal de nodige aandacht besteed worden aan psychosociale hulp en ondersteuning.
De gemeentelijke veiligheidscel komt opnieuw samen op maandag 30 januari om 13 uur in het kader van de nazorg en voor eventuele latere communicatie.

2020-02-09 Inhuldiging nieuwe sporthal en lokalen Den Top (1)UPDATE – 30 januari:– De gemeentelijke veiligheidscel is opnieuw samengekomen om 13.00 uur.
We peilden naar de psychosociale toestand van kinderen, leerkrachten en ouders.
Wij zijn verheugd dat de terugkeer van de kinderen vlot en veilig verlopen is. Wij kregen van meerdere ouders te horen dat zij tevreden waren over de communicatie. Vrijdag hebben de gesprekken met de kinderen plaatsgevonden. Zij waren voornamelijk positief en het waren vooral de leuke herinneringen die boven kwamen. Daar trekken de leerkrachten zich aan op. Ook de chauffeurs stellen het goed.
De samenwerking met de busmaatschappij is eveneens goed verlopen en zij hebben in deze noodsituatie efficiënt gehandeld. De zaakvoerder en de tweede chauffeur waren ook aanwezig op de gemeentelijke veiligheidscel.
Permanentie voor psychosociale ondersteuning blijft beschikbaar tot en met vrijdag.”

Politiezone Zennevallei betrapt bij gerichte patrouilles verschillende drugsdealers

RUISBROEK: – Tijdens de donkere maanden worden patrouilles van de politiezone Zennevallei opgevoerd om te waken over de veiligheid van onze inwoners. Zo ook de afgelopen weken en maanden oriënteerden ploegen zich naar hotspots, dit zijn woonwijken die gekend zijn omwille van inbraakgevoelig of plaatsen van overlast.

Afgelopen week werden op die manier verschillende personen betrapt op het bezit van en het verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen. In Sint-Pieters-Leeuw werd aldus in de buurt van de Humaniteitslaan deze nacht de aandacht getrokken door een voertuig dat doelloos rond leek te rijden. Het voertuig werd even gevolgd en uiteindelijk staande gehouden in de Jean Dambrestraat. Wanneer een van de inspecteurs uitstapte en het voertuig naderde, poogde de persoon aan passagierszijde nog te vluchten maar werd even verder toch onderschept. Op de vluchtweg gooide de persoon verschillende witte plastieken zakjes weg. Uiteindelijk werden twaalf flacons terug gevonden en een aanzienlijke som cach geld. Het voertuig werd inbeslaggenomen.

Andere feiten speelden zich af op woensdag 18 en donderdag 19 januari telkens tijdens het begin van avond. Eens werd een voertuig opgemerkt langs de Vlezenbeeklaan. Gezien de plaats en hettijdstip besloten de inspecteurs dit dichterbij te bekijken en kwam de cannibisgeur de inspecteurs onmiddellijk tegemoet. Bij de doorzoeking van het voertuig werd cannabis gevonden. De dag daarvoor (18 januari) werd in de buurt van het station van Buizingen omstreeks 20.30 uur overlast gemeld in kader van drugsgebruik. Bij nazicht werden drie personen gecontroleerd. Eén werd betrapt op drugsbezit en één op drugsgebruik. Op dezelfde plek werden vrijdag opnieuw drie jongeren betrapt. Eén van hen was in het bezit van een klein wapen (type zakmes), cannabis en cash geld. Bij verdere doorzoeking van de buurt werd nog een etui gevonden met cannabis. Alles werd inbeslaggenomen en de verdachten werden uitgenodigd voor verder verhoor.

Drugs zijn illegaal en bovendien schadelijk voor de gezondheid. Laat je niet verleiden en stop het gebruik. Daders zelf riskeren een gevangenisstraf en dreigen tevens alles te verliezen. Zo wordt de buit en het materiaal dat in verband gebracht kan worden met de strafrechtelijke feiten frequent in beslaggenomen (drugs, geld, voertuig, …).

Heb je zelf iets verdachts gezien? Laat het de politie weten via het nummer 101.

Sint-Pieters-Leeuw neemt deel aan collectieve subsidieaanvraag Plan Kopenhagen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenten Gooik, Hoeilaart, Meise, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke schakelden de subsidioloog van Haviland in om dossiers in te dienen voor Het Plan Kopenhagen. Het Plan Kopenhagen geeft lokale besturen financiële zuurstof om te investeren in hun lokale fietsinfrastructuur. Vlaanderen legt 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren, een niet te missen opportuniteit. Dankzij deze ‘samenaankoop’ kregen de zes besturen een fikse korting op het indienen van hun dossiers.

9 miljoen euro voor fietsinvesteringen in Vlaams-Brabant
De Vlaamse regering wil de komende jaren versneld fietssnelwegen en fietspaden realiseren. Via het Plan Kopenhagen wordt in totaal zo’n 150 miljoen euro voorzien voor fietsinvesteringen door lokale besturen. Daarvan zal 45 miljoen euro gebruikt worden om fietssnelwegen aan te leggen, een bedrag waar de provinciebesturen nog eens 45 miljoen euro bovenop leggen. Voor Vlaams-Brabant is er binnen het Plan Kopenhagen zo’n 9 miljoen euro weggelegd. “Willen we meer mensen op de fiets, dan moeten wij als overheid ervoor zorgen dat het veilig en comfortabel kan en daar staan investeringen tegenover”, zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Met dat bedrag wil de regering 1.000 kilometer nieuwe fietspaden in Vlaanderen realiseren.

Koen De Reu, subsidioloog: “Het Plan Kopenhagen past perfect binnen de duurzame doelstellingen van zowel Haviland als onze lokale besturen. Heel wat besturen willen werk maken van een uitgebreid en aangenaam fietsnetwerk, maar dat vergt een grote hap uit het gemeentelijke budget. Dat er 9 miljoen euro vrijgemaakt wordt voor de regio Vlaams-Brabant is een unieke kans om deze ambities voor duurzame mobiliteit effectief uit te voeren.

Waarom een collectieve oproep?
Koen De Reu, subsidioloog: “Samenwerken heeft heel wat voordelen, ook voor subsidies. Door het collectief behandelen van subsidiedossiers kan ik in één beweging meerdere gemeenten bedienen, met als grote voordeel dat daardoor de dossierkost per deelnemer daalt. We willen deze aanpak in de toekomst trouwens vaker gaan hanteren voor subsidieoproepen die interessant zijn voor meerdere besturen.

6 ambitieuze gemeenten bundelen krachten
Tot midden oktober 2022 kon elke gemeente projecten aanmelden binnen het Plan Kopenhagen. De gemeenten Gooik, Meise, Hoeilaart, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke maakten daarvoor gebruik van de collectieve subsidieoproep via Haviland, goed voor een bedrag van ruim 6.000.000 euro. Dit geeft recht op een subsidiebedrag van minstens 2 miljoen euro.

Ondertussen weten de zes gemeenten dat hun aanmeldingen tijdig ingediend zijn. Nu maakt de subsidioloog, in samenwerking met de deskundigen van de gemeenten, een projectnota op. Die nota wordt voorgelegd aan de Project Stuurgroep. Als de Project Stuurgroep oordeelt dat de voorgestelde werken een verbetering zijn van de fietsinfrastructuur en veiligheid, worden de projecten goedgekeurd. Vanaf dat moment kunnen de gemeenten starten met de werken en krijgen ze al een eerste schijf van 80% van de subsidies uitbetaald. Voorwaarde is wel dat de werken voor het einde van 2025 moeten voltooid zijn. De komende weken wordt hard gewerkt aan de projectnota’s met als doel dat de zes gemeenten snel aan de uitvoering van hun fietsplannen kunnen beginnen.

Bekijk de interactieve kaart met alle aangemelde projecten door lokale besturen (bron: Agentschap Binnenlands Bestuur)
http://datawrapper.dwcdn.net/K6jJg/5/

infoavond opmaak van het masterplan voor het Colomapark 2.0

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het ontwerpteam Atelier Romain-OD205 en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gaven vanavond in Landhuis De Viron toelichting over de opmaak van een masterplan voor het Colomapark. Het idee is om van het
domein het hele jaar door een belevingsvol, educatief en productief landschap te maken. De roos blijft in dit plan centraal, alsook de focus op natuur- en cultuurbeleving. Volgens de huidige planning zal de nieuwe visie voor het Colomapark tegen mei 2023 klaar zijn.
Verscheidene Leeuwse inwoners uiten tijdens de infoavond hun bezorgdheid over het ‘downgraden’ van de internationale rozentuin van Colomla.

Het ANB beheert al enkele decennia de internationaal bekende rozencollectie in het domein Coloma. Drieduizend rozenvariëteiten uit de hele wereld sieren het park rond het waterkasteel. Om de rozencollectie en het park nog beter te laten inspelen op de huidige maatschappelijke behoefte voor natuur- en cultuurbeleving, deed het Agentschap een beroep op de Open Oproep-procedure van de Vlaams Bouwmeester. de Tijdelijke Vereniging Atelier Romain-OD205 haalde de opdracht binnen. Het bestaat uit het Vlaams (Atelier Romain) en een Nederlands (OD205) ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap, een architectenbureau (MET ZICHT OP ZEE) en een plantendeskundige (Stefanie Delarue).

Veerle Heyens, regiobeheerder Groene Gordels: “We willen het masterplan laten uitmonden in een domein waarbij de bestaande en de nieuwe bouwwerken, de rozentuin, het park en het landschap een samenhangend geheel vormen. De rozencollectie is en blijft daarin een belangrijk onderdeel. Het nieuw concept voor het park moet tegemoetkomen aan duurzame beheermethodes voor een goede waterbeheersing, een gezonde bodem en onkruidbeheersing. Onze aandacht gaat ook naar een efficiënt collectiebeheer van de rozen, naar het verhogen van de biodiversiteit en naar natuurlijke plaagbestrijding.

De aanwezige Leeuwenaren uitten hun bezorgdheid over de rozentuin die doorheen het park zal lopen. Het lijkt hen vooral een besparingsoperatie van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Zo was Pieter De Ridder bezorgd of ze in de nieuwe vorm nog veel toeristen zal aantrekken en hij vond het ook jammer dat fotogenieke plaatsjes van de rozetuin zoals de symbolische Berlijnse muur tussen de Duitse rozen variëteiten zal verdwijnen. Anderen hadden het moeilijk met het feit dat de rozen niet meer per land zullen staan en de collectie ook meer gereduceerd zal worden tot de meer resistente soorten waardoor de internationale rozentuin heel wat aan waarde zal inboeten.

Jan Desmeth, burgemeester: “Het park met de rozencollectie is een grote troef voor de gemeente. De nieuwe visie die we gaan ontwikkelen zal ook antwoord geven op de vele evenementen die we organiseren in het domein, van kampioenschappen voor trekpaarden tot het Gordelfestival.”

Rioleringswerken in Jan Vanderstraetenstraat vanaf maandag 9 januari 2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 9 januari 2023 gaat een volgende fase van de herinrichting van de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw van start. Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werken er samen aan de herinrichting van de gewestweg. Tijdens fase 3 wordt er gescheiden riolering aangelegd in de Jan Vanderstraetenstraat tussen de aansluiting met de Bergensesteenweg en de Wilderkasteellaan. Naast de impact voor de aangelanden binnen de werfzone zal er ook hinder zijn voor het lokale verkeer richting de achterliggende wijken. Fase 3 duurt volgens de huidige planning tot eind maart.

Gescheiden rioleringsstelsel
Vanaf maandag 9 januari 2023 start fase 3 in de Jan Vanderstraetenstraat, tussen de aansluiting met de Bergensesteenweg en de Wilderkasteellaan. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat het regenwater in de toekomst naar een nieuw bufferbekken in het Wilderspark kan stromen.
Van 9 januari tot 20 januari is er nog geen hinder omdat er dan enkel aan de aansluiting richting het Wilderspark, naast de rijweg, gewerkt wordt.

Werfzone afgesloten tussen Bergensesteenweg en Wilderkasteellaan vanaf 23 januari 2023
Vanaf 23 januari starten de rioleringswerken in de straat en zijn zowel het kruispunt van de Jan Vanderstraetenstraat met de Wilderkasteellaan als de aansluiting van de Jan Vanderstraetenstraat op de Bergensesteenweg (N6) volledig afgesloten. Lokaal verkeer volgt een omleiding via de Georges Wittouckstraat en de Frans Timmermansstraat. Fietsers, met de fiets aan de hand, en voetgangers kunnen de werfzone altijd voorbijwandelen.

Verkeershinder?
• Vanaf maandag 23 januari 2023: Jan Vanderstraetenstraat afgesloten tussen Bergensesteenweg en Wilderkasteellaan
• Omleiding voor lokaal verkeer
• De werfzone is niet toegankelijk voor verkeer: bewoners moeten hun auto in de omgeving parkeren
• De Gemeentelijke Lagere School ‘t Populiertje blijft bereikbaar via de omleiding. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de Jan Vanderstraetenstraat. Ouders die met de wagen gaan kunnen, volgens AWV, ook de parking van de Lidl gebruiken om hun kinderen af te zetten.

Werken fase 2 Bergensesteenweg lopen verder
Tegelijk met fase 3, werkt Wegen en Verkeer tot eind maart 2023 verder op de Bergensesteenweg tussen de Ruisbroeksesteenweg en Burgemeesterstraat. De verkeerssituatie blijft hier ook tot eind maart ongewijzigd. De komende jaren wordt het volledige stuk van 2,5 kilometer tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Brusselbaan onder handen genomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw geven de weg een veilige en overzichtelijke nieuwe inrichting. Ondergronds komt er in totaal zo’n 10 kilometer aan nieuwe, gescheiden riolering. Alle werken samen duren nog tot 2027.

De Lijn: Wijzigingen vanaf 1 januari 2023

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de dienstregeling en/of reisweg van sommige ritten van De Lijn.

Volgende ritten doorheen Sint-Pieters-Leeuw krijgen aanpassingen:
• Lijn 52 Vlezenbeek – Alsemberg – Sint-Genesius-Rode
Er is een nieuwe halte op het traject van deze lijn nl. Beersel – Het Houtem. Deze halte is gelegen in de Stoofstraat ter hoogte van de Bloemhofstraat tussen de haltes Beersel – Vijverstraat en Beersel – Het Lindeken.

• Lijn 144 Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Leerbeek
De halte Sint-Pieters-Leeuw – Aan de Witten Ezel wordt niet meer bediend. Reizigers kunnen voortaan terecht aan de halte Sint-Pieters-Leeuw – De Blauw in de Hoogstraat ter hoogte van de Hemelrijkstraat of aan de halte Sint-Pieters-Leeuw – Bierdepot in de Hoogstraat voor de Calloenstraat.

• Lijn 573 Schoolbus Schepdaal – Vlezenbeek – Halle
De halte Schepdaal – Caerenbergveld wordt niet meer bediend. Reizigers kunnen voortaan terecht aan de halte Schepdaal – Dreef in de Scheestraat ter hoogte van de Dreef of aan de halte Schepdaal – Geraardsbergsestraat in de Dreef ter hoogte van de Geraardsbergsestraat.

• Lijn 810 Halle – Ruisbroek – Dilbeek – Jette
– De halte Huizingen Demeur (riching Halle) wordt verplaatst in de richting van het station ter hoogte van de Okay. De benaming van de halte Huizingen – Demeur wordt aangepast naar Huizingen – Station.
– De halte Dilbeek – Torenvalk in de Stationsstraat wordt verplaatst naar de andere zijde van het kruispunt en ligt voortaan tussen de Zuurweidestraat en de Withuislaan.

actueel overzicht van de werken op de Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – De werken op de Bergensesteenweg (N6) zijn op verschillende fronten aan de gang. Vanaf vrijdagnamiddag 23 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023, heeft de aannemer bouwverlof. Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft daarom vlak voor het kerstverlof graag een korte stand van zaken:

De rioleringswerken van fase 2b, tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Burgemeesterstraat, zijn zo goed als afgerond.
De aannemer begon ondertussen ook al met de eerste huisaansluitingen op de nieuwe riolering in deze zone. Na nieuwjaar start de heropbouw van de nieuwe rijweg. De aannemer legt tegen vrijdagavond 23 december steenslag waar nodig zodat omwonenden veilig en proper richting hun huizen kunnen wandelen.

Het verbreden van de Zuunkoker en de aanleg van nieuwe kokers zit op schema.
Voor het kerstverlof werden de damwanden aan beide kanten van de steenweg geplaatst. Vanaf maandag 9 januari werken we verder aan de overzijde, op de weghelft richting Anderlecht, ter hoogte van Garage Bourgeois. Daar zal de bouwput verder uitgegraven worden. De verkeerssituatie blijft tot het einde van de werken in april ongewijzigd.

Werken Farys nog tot eind januari 2023
De werken van drinkwaterbedrijf Farys ter hoogte van de Groot Bijgaardenstraat duren nog tot eind januari. Tijdens het kerstverlof blijft de verkeerssituatie op de Bergensesteenweg behouden. De toegang naar de Groot-Bijgaardenstraat blijft dus ook afgesloten.

Start fase 3 in Jan Vanderstraetenstraat vanaf maandag 9 januari 2023
Vanaf maandag 9 januari 2023 gaat fase 3 van de herinrichting van start in de Jan Vanderstraetenstraat, tussen de aansluiting met de Bergensesteenweg en de Wilderkasteellaan. We leggen hier een gescheiden riolering aan, zodat het regenwater in de toekomst naar een nieuw bufferbekken in het Wilderspark stroomt. Naast de impact voor de aangelanden binnen de werfzone zal er ook hinder zijn voor het lokale verkeer richting de achterliggende wijken. Deze werken duren volgens de huidige planning tot eind maart 2023. Omwonenden in de directe omgeving van de werfzone ontvangen binnenkort nog een bewonersbrief met alle informatie.
De Gemeentelijke Lagere School ‘t Populiertje blijft bereikbaar via de omleiding. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de Jan Vanderstraetenstraat.  Ouders met de wagen kunnen ook de parking van de Lidl gebruiken om hun kinderen af te zetten.

Nieuwe openingsuren lokale dienstencentra: Negenhof en Meander sluiten halve dag in 2023

ZUUN / NEGENMANNEKE: – Bij de start van een nieuw jaar verandert er vaak het één en ander; ook voor de lokale dienstencentra.
Vanaf 01/01/2023 zullen het LDC Negenhof en het LDC Meander elk een halve dag per week gesloten zijn:
• Op dinsdag sluit het Negenhof om 13.30 uur
• Op donderdag sluit Meander om 13.30 uur
• De openingsuren van ’t Paviljoentje wijzigen (voorlopig) niet.

Deze beslissing werd genomen omwille van verschillende redenen:
• Het woonzorgcentrum Zilverlinde kan wekelijks een activiteit organiseren voor al hun bewoners in de ontmoetingsruimte van Meander (i.p.v. slechts 1 x per maand).
• Met de ontmoetingsruimte van het Negenhof op dinsdagnamiddag hebben we andere plannen, later volgt er meer nieuws hierover.
• Vanaf 2023 zullen de lokale dienstencentra meer ‘op verplaatsing’ werken, MET en vooral IN de buurt. Ook hier hebben we leuke plannen waar jullie in 2023 meer over te weten zullen komen.

Wij begrijpen dat dit voor sommigen onder jullie geen leuk nieuws is. Wij voorzien uiteraard vervoer naar één van de andere lokale dienstencentra indien jullie graag op een andere locatie aan de activiteiten wensen deel te nemen. In 2024 zal ook het vierde dienstencentrum zijn deuren openen en zal ons aanbod dus nog uitbreiden.
In samenspraak met alle dienstencentra hebben we een mooi programma samengesteld voor 2023. Aan activiteiten, uitstappen en evenementen zal er alvast geen gebrek zijn het komende jaar!”

Sint-Pieters-Leeuw zoekt nieuw parkeerbedrijf voor controle blauwe zones

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van 21 december 2022 keurde een bestek goed om een nieuw parkeerbedrijf te zoeken dat vanaf 1 mei 2023 het gros van de controles in de blauwe zone zal uitvoeren in opdracht en onder toezicht van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Het contract met het huidige parkeerbedrijf liep ten einde.

Parkeerbedrijf gaat alle blauwe zones controleren.
Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit : “We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om twee vernieuwingen in te schrijven. Bij een controle in deelgemeente Ruisbroek zal telkens het hele gebied worden gecontroleerd en niet langer een deel ervan. Voor de aanvraag van bewonerskaarten wordt er in Ruisbroek zelf een zitdag gehouden van 1 uur per week. 85 % van de aanvragen worden volledig digitaal behandeld, maar voor de 15 %, die nog graag naar het loket komen, zal dit dus voortaan in de eigen deelgemeente mogelijk zijn.”

Jan Desmeth, burgemeester : “Tot op heden voerde het parkeerbedrijf 80 % van de controles uit in Ruisbroek. De rest deden onze gemeenschapswachters. In de nieuwe overeenkomst laten we het parkeerbedrijf ook de andere blauwe zones controleren, zijnde het Weerstandsplein in Negenmanneke, Rink in het centrum en de buurtparking op de Meerweg. Zo behouden we de oorspronkelijke doelstelling om onze gemeenschapswachters voor 60 % preventief in te zetten en voor 40 % op handhaving.”