verscheidene straten krijgen in 2018 nieuwe asfaltlaag

2017-09-21-asfalteringswerken-Fabriekstraat-fase-1b (2)SINT-PIETERS-LEEUW: – In 2018 krijgen heel wat straten in Sint-Pieters-Leeuw een nieuwe asfaltlaag.

ZUUN: F. Coevoetstraat, JB Wautersstraat, Emile Vandersteenstraat, Herfstlaan, Lentelaan, Zomerlaan en Winterlaan.
WITTE ROOS: Ferdinand Uylenbroeckstraat en Patrijzenlaan
NEGENMANNEKE: Weerstandsplein
CENTRUM LEEUW: Jules Sermonstraat en René Ballestraat
VLEZENBEEK: Paul Veldekensstraat, Kapellestraat en deel Sint-Annastraat

Omwonenden van deze straten zullen door de gemeente persoonlijk op de hoogte worden gebracht via een bewonersbrief, waarin ook de timing zal worden meegedeeld.

De aanleg van de bufferkokers in de P Gilsonlaan gaat langzaam maar zeker vooruit

RUISBROEK: – Sinds dinsdag is de aannemer begonnen met het titanenwerk voor de plaatsing van de 30 ton zware kokers in de P Gilsonlaan. Deze werken zullen een 4 tal weken in beslag nemen.
2018-02-14-plaatsen-kokers_Ruisbroek (3)
Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Met de plaatsing van deze bufferkokers realiseren we een bijkomende buffering onder de P Gilsonlaan van bijna 800 kub. Samen met de 500 kub onder de fabriekstraat zullen we hier ruim 1200 kub extra buffering kunnen bieden. Als alles volgens planning verloopt worden dan rond half maart de huisaansluitingen gemaakt. De afwerking van de rijweg in de Gilsonlaan wordt eind april voorzien.
In de A.Vandenboschstraat mag men eind deze maand een nieuw wegdek verwachten.

Deze diashow vereist JavaScript.

vanaf 19 februari start de aanleg van nieuwe voetpaden in de René Balléstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente gaat de voetpaden in de René Ballestraat heraanleggen. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk van maandag 19 februari tot vrijdag 23 maart 2018.
2018-02-13-aankondiging-werken-Ballestraat

2017-06-28- verkeerssituatie Rink - Jan Desmeth en Bart Keymolen -smal voetpad- BallestraatBart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “De versleten stoepen zullen worden heraangelegd en verbreed, terwijl voor de rijweg nog een voldoende breed profiel overblijft om een vlotte doorgang te verzekeren.
De nieuwe stoep zal aansluiten op de reeds vernieuwde stoep langs de Jules Sermonstraat, waar vervolgens ook het asfalt zal vernieuwd worden.

Om in te spelen op de verkeersstroom in de René Balléstraat zal na de werken een beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd worden richting de Jules Sermonstraat, dit wil zeggen dat fietsers nog steeds in beide richtingen door mogen. Dankzij deze maatregel kunnen en zullen de voetpaden worden verbreed. Tevens wordt er een voetgangersoversteek voorzien in de Jules Sermonstraat. Aan de kleine Rink, van de René Balléstraat richting Rink, zal er eveneens een beperkt eenrichtingsverkeer worden ingevoerd.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De verbeteringswerken aan de Balléstraat en de Sermonstraat moeten dan weer de zwakke weggebruiker ten goede komen met speciale aandacht voor de schoolkinderen.”

werken ondergrondse metrostelplaats Simonetlaan-Lenniksebaan gaan volgende fase in

ANDERLECHT/VLEZENBEEK: – De volgende fase van de werken aan de ondergrondse metrostelplaats onder de Simonetlaan-Lenniksebaan zijn van start gegaan.


Het verkeer in beide richtingen verlopen nu ter hoogte van de rotonde van Erasmus op de rijbaan gaande van de Ring richting Vlezenbeek. Wie gebruik maakt van het tankstation dient lokaal om te rijden.

Op enkele honderden meter van metrostation Erasmus in Anderlecht bouwt de MIVB een kersverse remise voor het stallen van 23 metrostellen en het onderhouden van nog eens 7 exemplaren. De metrostelplaats komt grotendeels ondergronds te liggen.
Dit ondergrondse gedeelte wordt 700 meter lang en biedt de mogelijkheid om er automatische metro’s te stallen. De werkplaats bestaat uit alle noodzakelijke onderhoudsinstallaties voor de metrostellen, zoals 2 werkkuilen over de volledige lengte van een metrostel, 1 hefstand, 2 loopbruggen, 1 metrowash en een kuil voor het wassen van de onderkant van de metrostellen.
De administratieve lokalen en een opleidingscentrum bouwt de vervoersmaatschappij bovengronds, perfect afgestemd op de omgeving.

wegenwerken centrum Ruisbroek – stand van zaken 5 december 2017

RUISBROEK: – De Karel Gilsonlaan en de Fabriekstraat kregen tijdens het voorbije jaar een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe inrichting. Nu zal ook de nieuwe rotonde aan de kerk van Ruisbroek bij goed weer volgende week kunnen geasfalteerd worden.
2017-11-24-aanleg-Rotonde-Ruisbroek_1
De aannemer startte na het bouwverlof deze zomer met de tweede fase van de werken. Ter hoogte van de kerk werden  ondertussen op de Paul Gilsonstraat grote rioolkamers aangelegd met daarboven een rotonde die aansluit op het Kerkplein en de Karel Gilsonstraat.


Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Momenteel zet de aannemer alle middelen in om voor de winterbouwstop de werken van de eerste fase van het ruime project fabriekstraat af te ronden. Gedurende de verlofperiode zal de hinder haast niet voelbaar zijn.
Vandaag werden de laatste lijnelementen geplaatst en nagemeten om morgen beton te kunnen storten. Zo zal bij goed weer volgende week kunnen geasfalteerd worden op de nieuwe rotonde en de Vredelaan .

Mineur in dit verhaal is de A Vandenbosschestraat die buiten de planning valt en het nog even zal moeten stellen met ‘minder hinder’ steenslag. Enkele weken geleden werden daar helaas de pompen gesaboteerd.
We zullen er wel op letten dat al de buurtbewoners in een veilige en nette omgeving het eindejaar kunnen vieren en het nieuwe jaar kunnen starten met fantastische vooruitzichten.”


Daarna moet de aannemer nog rioleringswerken uitvoeren op het stuk van de rotonde tot aan de Humaniteitslaan.

Laatste obstakel voor heraanleg kruispunt Pauwke weggewerkt, werken starten begin 2018

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van donderdag 30 november 2017 keurde de aankoop goed voor 1 a 16 ca grond in de Europalaan ter hoogte van het kruispunt Pauwke. Hierdoor is het laatste obstakel weggewerkt en zullen begin 2018 alvast twee van de vier assen worden heraangelegd.
2017-11-30-schepen-jan-desmeth-en-schepen-bart-keymolen-aan-kruispunt-pauwke
Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De minnelijke regeling voor de aankoop van deze grond is een feit. Het geeft ons de mogelijkheid om begin 2018 de extra afslagstrook aan te leggen, waardoor de doorstroming verbetert. De extra afslagstrook zal helpen om het sluipverkeer door de wijk Brukom te verminderen. Tijdens deze werken zullen we ook het verhoogde en geasfalteerde tweerichtingsfietspad op de Europalaan aanleggen. Door beide werken te combineren, leiden we het verkeer slechts één keer om. In 2019 brengen we een doorgedreven dynamische lichtenregeling aan op het gehele kruispunt.”

De twee overige assen van het kruispunt zullen in 2019 afgewerkt worden. Het gemeentebestuur wil deze werken pas starten zodra de werken aan de Hoogstraat beëindigd zijn, aangezien het verkeer op dit moment wordt omgeleid langs de Pepingensesteenweg en de Galgstraat.

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Er werd een heel traject afgelegd om tot de best mogelijke oplossing te komen voor deze drukke verkeersknoop. Om voldoende ruimte te vinden om een goeie doorstroming te realiseren en ook de zwakke weggebruiker een veilige plaats te bieden, waren helaas enkele grondinnames noodzakelijk. We zijn dan ook blij dat we met alle betrokken partijen tot een akkoord zijn kunnen komen. Met de geplande werken zullen de luidruchtige betonplaten worden vervangen door geluidsarm asfalt en zullen bovendien veilige geasfalteerde fietspaden worden aangelegd.
We trachten de planning en timing zo goed mogelijk uit te werken om de hinder tot een minimum te beperken.

Kreperlaan in Negenmanneke wordt klaargemaakt voor de toekomst

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerNEGENMANNEKE: – De gemeenteraad van donderdag 30 november 2017 keurde het bestek goed om in 2018/2019 de Kreperlaan te voorzien van nieuwe rioleringen en een nieuwe aanleg van de straat, zodat deze klaar is voor de toekomst.
Kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget van 2018 ten bedrage van 616.000,00 euro.

2017-11-30-schepen-jan-desmeth-en-schepen-bart-keymolen-aan-kreperlaan
Zowel waterbeheersings- als rioleringswerken vormen een zeer belangrijk onderdeel in dit dossier. In het verleden werden hier namelijk meerdere inwoners getroffen door wateroverlast.

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Wat ooit een statige laan was, is de laatste jaren een slechte baan die de huidige verkeersstroom niet meer aan kan. De slechte staat van de riool veroorzaakt steeds weerkerende verzakkingen. Om deze belangrijke ontsluitingsweg van de wijk Negenmanneke met aansluiting op het AWV–project t.h.v. de Bergensesteenweg helemaal aan te pakken, voorzien we ruim 1.700.000 euro. Zowel de onder- als de bovenbouw wordt aangepakt. Ook de zwakke weggebruiker krijgt een veilige plaats in het nieuw ontwerp. We voorzien een gescheiden rioolstelsel met grote waterbuffering. Van de VMM kregen we alvast principieel akkoord voor subsidiering.”

Toekomstige inrichting van het Albertplein
2017-11-30-plan_Albertplein_Kreperlaan
Om de verkeersafwikkeling minder complex en veiliger te laten verlopen, wordt ook het Albertplein heringericht met een nieuwe rotonde.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De verbeteringswerken aan de Bergensesteenweg staan op de agenda in 2019/2020. Naast de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur die er zal worden vernieuwd, zal ook de doorstroming (eindelijk) verbeteren.
De Kreperlaan krijgt in deze plannen een belangrijkere functie dan dit nu het geval is. Daarom is het van essentieel belang dat de Kreperlaan vooraf wordt aangepakt. We laten ook onze fietsers en voetgangers niet in de kou staan en voorzien volwaardige voetpaden en fietssuggestiestroken. Het Albertplein wordt zo aangepakt dat vrachtwagens vlotter kunnen draaien, wat op dit moment een reëel probleem is. De Kloosterberg en Bezemstraat zullen bevrijd worden van ongewenst sluipverkeer. Men zal namelijk vanuit de Bezemstraat enkel naar rechts kunnen afdraaien. Het zal nog een aantal jaren vergen om ook de Groot-Bijgaardenstraat, Drie-Fonteinenbrug en de Bergensesteenweg zelf volledig aan te passen. Alle maatregelen die worden doorgevoerd passen in het grotere masterplan Mobiliteit, zodat we stap voor stap de situatie verbeteren voor alle weggebruikers.”

vanaf donderdag extra verkeershinder op Ring thv Strombeek Bever, Zellik en Groot-Bijgaarden

2017-11-14-quickwins_00REGIO: – Wegen en Verkeer voert op donderdag 16, vrijdag 17, maandag 20 en dinsdag 21 november 2017 markeringswerken uit in het kader van de Quick Wins. Meer specifiek zullen de nummers 1, 2 en 4 aangeduid op het overzichtsplan worden uitgevoerd.
Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht ernstige hinder op de R0 en E40.

Weggebruikers wordt aangeraden om voor hun vertrek de verkeersinformatie op de radio en op www.verkeerscentrum.be te raadplegen. Volgens de huidige planning zal donderdag in Strombeek-Bever gewerkt worden, vrijdag in Groot-Bijgaarden en begin volgende week in Zellik. Deze werken zijn weersafhankelijk. De werken dienen overdag te gebeuren omdat de nachttemperaturen te laag zijn voor het aanbrengen van markeringen.

Quick Win 1: Groot-Bijgaarden, verbinding E40 met R0 ter hoogte van Texaco
Hier zal de afslagstrook naar de R0 verlengd worden door inname van de pechstrook.

Quick Win 2: Zellik, verbinding buitenring (R0) met E40 richting kust
Hier wordt te weinig gebruikt gemaakt van de rijstrook uiterst rechts, en dat bemoeilijkt de doorstroming van het verkeer. Door de markeringen aan te passen, zal het verkeer dat vanop de buitenring wil uitvoegen naar de voorsorteerstrook van de E40 richting kust geleid worden om meer gebruik te maken van deze onderbenutte rijstrook. Anderzijds zal het verkeer dat op de buitenring blijft (om bv. naar Dilbeek of richting Bergen te rijden) ook “gedwongen” worden om de twee uiterst linkse rijstroken te gebruiken. Daardoor wordt de beschikbare ruimte efficiënter benut.

Quick Win 4: Strombeek-Bever, verbinding buitenring (R0) met A12 richting Antwerpen
Momenteel beschikt het verkeer dat van de buitenring wil invoegen naar voorsorteerstrook van de A12 richting Antwerpen enkel over de uiterst rechtse rijstrook. Na de aanpassing zal dat uitvoegend verkeer ook gebruik kunnen maken van de (van rechts geteld) tweede rijstrook om de A12 te nemen.
2017-11-14-quickwins_01 2017-11-14-quickwins_02 2017-11-14-quickwins_04

Riolerings- en wegeniswerken Collector Zuunbeek Fase II starten 30 oktober 2017

SINT-PIETERS-LEEUW: – Maandag 30 oktober 2017 gaan de riolerings- en wegeniswerken van de collectorwerken Zuunbeek fase 2 (Aquafin-project) aan de Hoogstraat van start. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen Brabantsebaan – Hoogstraat.
Uitvoeringstermijn werken: 200 werkdagen, voorziene einddatum: eind september 2018 (onder voorbehoud van de weersomstandigheden).

2017-10-27-aankondiging-2_wegenwerken-Hoogstraat_01
Het gemeentebestuur organiseerde voor de omwonende een infoavond in het gemeentehuis en gaf er meer uitleg over de verschillende fases van de werken.

Schepen van Openbare Werken Bart Keymolen: “Door de werken aan de Zuunbeek hebben we de rivier zijn natuurlijke meanders teruggegeven en overstromingsgebieden gemaakt met de bedoeling de kans op wateroverlast te verminderen. Nu deze grote werken zijn gebeurd, is het niet te verantwoorden dat we nog langer vuil water in de Zuunbeek lozen. Dus moet er een gescheiden afwateringssysteem komen die het vuile afvalwater van de huizen afvoert naar het waterzuiveringssysteem in de Eugéne Ghysstraat, terwijl het propere regenwater wel in de Zuunbeek terecht kan.”

De werken starten maandag 30 oktober 2017 op twee plaatsen in de Hoogstraat: aan het kruispunt met de Brabantsebaan in Oudenaken en in het gedeelte van de Hoogstraat tussen de Victor Nonnemansstraat en de Gaspeldoornlaan.
Omdat er een voorbereidende put moet gemaakt worden, gaat ook het kruispunt van de Nonnemansstraat en de Hoogstraat uitzonderlijk dicht op 9 en 10 november. De werken op beide zones in de Hoogstraat duren tot eind december.

2017-10-27-aankondiging-2_wegenwerken-Hoogstraat_04Omleiding bussen de Lijn 144 : Leerbeek – St.P.Leeuw – Brussel.
Van maandag 30 oktober 2017 tot einde werken.
Niet-bediende haltes: Sint-Laureins-Berchem: Brabants trekpaard, Hazeveld – Oudenaken: Baasbergstraat – Sint-Pieters-Leeuw: De Blauw, Beenhouwerij, Aan de witten ezel, Bierdepot, J.Calloenstraat, Moriau (Volsem)
Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: De Klink – Sint-Laureins-Berchem: Weg naar Halle
2017-10-23-planning-rioleringswerken-Hoogstraat
WERFZONE 1
Brabantsebaan – Hoogstraat – V. Nonnemanstraat – Brusselbaan
Tijdens de werken in werfzone 1 zal de Hoogstraat onderbroken zijn voor doorgaand verkeer.

Fasering der werken:

• FASE 1A: Hoogstraat tussen V. Nonnemanstraat en Gaspeldoornlaan
–> periode: november + december 2017
– opbraak bestaande wegenis : 1ste week november ‘17
– rioleringswerken ( DWA + RWA + huisaansluitingen ) : november ‘17
– aanleg nieuwe wegenis : december ’17

• FASE 1B: Brabantsebaan + Hoogstraat tot hsnr. 233
–> periode : november + december 2017
– opbraak bestaande wegenis: 1 ste week november ‘17
– rioleringswerken (DWA + persleiding + huisaansluitingen): november ‘17
– aanleg nieuwe wegenis: december ‘17

• FASE 2: Hoogstraat vanaf kruispunt Gaspeldoornlaan (incl.) tem kruispunt J. Calloenstraat thv hsnr. 87
–> periode: januari 2018 – maart 2018
– opbraak bestaande wegenis: 2 de week januari ‘18 (na kerstverlof)
– rioleringswerken (DWA + RWA + huisaansluitingen): januari ‘18 tot half februari ‘18
– aanleg nieuwe wegenis: half februari ‘18 tot half maart ’18

• FASE 3: Hoogstraat tussen PS (in ‘t bos naast hsnr. 125) en hsnr. 91 (thv J. Calloenstraat)
–> periode: maart 2018 – mei 2018
– opbraak bestaande wegenis: half maart ‘18
– rioleringswerken (DWA + RWA + persleiding + huisaansluitingen): half maart ‘18 tot 2de helft april ‘18
– aanleg nieuwe wegenis: 2 de helft april ‘18 tot half mei ‘18

• FASE 4: Hoogstraat tussen PS (in ‘t bos naast hsnr. 125) en hsnr. 233
–> periode : mei 2018 –juli 2018
– opbraak bestaande wegenis : half mei ‘18
– rioleringswerken ( DWA + RWA + huisaansluitingen ) : half mei ‘18 tot half juni ‘18
– aanleg nieuwe wegenis : half juni ‘18 tot begin juli ’18 ( bouwverlof )

• FASE 5: Brusselbaan tussen hsnr. 487A (naast beek) en hsnr. 483
–> periode: vermoedelijk januari ‘18 tem maart ‘18

• FASE 6: V. Nonnemanstraat tussen “De Watermolen” en de Hoogstraat
–> periode : vermoedelijk april ‘18 tem mei ‘18


WERFZONE 2
C. Leunensstraat – Kerkhofstraat – Vogelstraat – A. Callebautstraat

• FASE 1: in akkers & weiden tussen C. Leunensstraat en Kerkhofstraat
–> periode : vermoedelijk maart 2018 tem juni 2018
– voorbereidende werken (werfweg, bemaling, …): maart ‘18
– aanleg riolering: april ‘18 + mei ‘18
– herstellen akkers/weiden: juni ‘18

• FASE 2: Kerkhofstraat + A. Callebautstraat
–> periode: vermoedelijk juni 2018 tem september 2018
– opbraak bestaande wegenis: juni ‘18
– rioleringswerken (DWA + RWA + huisaansluitingen): juni ’18 tem augustus ‘18
– aanleg nieuwe wegenis: september ‘18

Wegenwerken Ruisbroek – stand van zaken 26 oktober 2017

RUISBROEK: – Gisteren werd de asfalt toplaag aangebracht langs de Karel Gilsonstraat en de Fabriekstraat vanaf het Kerkplein tot aan de Wandelingsstraat (fase 1a en 1b) en vandaag werd de verfbelijning aangebracht op de rijweg.


2017-10-26-wegenwerken_Ruisbroek (24)Bart Keymolen, Schepen Openbare Werken:
Dezer dagen is het zeer druk in de buurt van de Fabriekstraat.
Vandaag werd gestart met het aanbrengen van de wegmarkeringen op het nieuwe wegdek . Deze werd wel in eerste instantie gewoon met verf aangebracht. Momenteel is de toplaag nog te ‘vettig’ om met duurzame epoxy te werken.
In de loop van de komende week zal de aannemer de riool en de-aansluitingen trachten te finaliseren in de Vredelaan en de A Vandenbosschestraat.

Ter hoogte van de kerk is het ook alle hens aan dek om de impressionante put ter hoogte van de toekomstige rotonde te kunnen dichten. De laatste beton wordt eerstdaags gestort om de rioolkamers-de grootste weegt meer dan 70 ton- te koppelen en waterdicht te maken . Men dient nog een 8 tal dagen kokers van 1.8 m te leggen. Nadien kan men aan de opbouw van de rotonde starten.
Het geduld van onze bewoners wordt eindelijk beetje bij beetje beloond.”

Deze diashow vereist JavaScript.

verscheidene wegenwerken in opdracht van Eandis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf maandag 23 oktober 2017 start Suelga in verschillende straten met werken in opdracht van Eandis. Deze werken belemmeren het doorgaand verkeer.

– Brusselbaan: van maandag 23 oktober tot 10 november 2017
– Galgstraat: van dinsdag 24 oktober tot 10 november 2017
– Hengststraat, Dahliastraat, Viooltjesstraat, Oeverbeemd: van 30 oktober tot 22 november 2017

doorgaand verkeer Brabantsebaan – Hoogstraat onderbroken vanaf 30 oktober

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf maandag 30 oktober 2017 starten de wegeniswerken van de collectorwerken Zuunbeek fase 2 aan de Hoogstraat zodat het afvalwater niet langer in de Zuunbeek geloosd wordt. Het doorgaand verkeer Brabantsebaan – Hoogstraat zal vanaf dan onderbroken zijn.
2017-10-18-aankondiging-wegenwerken-Hoogstraat (1)
2017-10-18-aankondiging-wegenwerken-Hoogstraat (3)
Maandag 23 oktober 2017 Infomoment Aquafin collector Zuunbeek fase 2

Het gemeentebestuur organiseert een infoavond over de riolerings- en wegeniswerken van de collectorwerken Zuunbeek fase 2 (Aquafin-project).
Deze zal plaats vinden op maandag 23 oktober om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De focus van dit infomoment ligt op de fasering en timing van de werken. Tevens wordt de impact op de mobiliteit toegelicht en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Iedereen is van harte welkom!

De-Lijn_omleidingen

Omleiding bussen de Lijn 144 : Leerbeek – St.P.Leeuw – Brussel.
Van maandag 30 oktober 2017 tot einde werken.
Niet-bediende haltes: Sint-Laureins-Berchem: Brabants trekpaard, Hazeveld – Oudenaken: Baasbergstraat – Sint-Pieters-Leeuw: De Blauw, Beenhouwerij, Aan de witten ezel, Bierdepot, J.Calloenstraat, Moriau (Volsem)
Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: De Klink – Sint-Laureins-Berchem: Weg naar Halle

vanaf 23 oktober wordt toplaag asfalt aangelegd in Karel Gilsonstraat en Fabriekstraat

RUISBROEK: – Momenteel zijn in Ruisbroek de riolering- en wegeniswerken volop in uitvoering op meerdere locaties.
In de week van maandag 23 oktober 2017 zal de aannemer, Deckx, de toplaag (asfalt) en markeringen (verfbelijning) op de rijweg aanbrengen langs de Karel Gilsonstraat en de Fabriekstraat (dus vanaf het Kerkplein tot aan de Wandelingsstraat – fase 1a en 1b) en dit mits gunstige weersomstandigheden.
2017-03-17-asfaltering_onderlaag_Karel-Gilsonstraat (11)
Tijdens deze werkzaamheden, alsmede tot een paar uur erna, is er geen verkeer mogelijk, ook niet in de desbetreffende zijstraten.
Er zal tevens politiecontrole aanwezig zijn.

werken verbreden voetpaden René Balléstraat uitgesteld tot na jaarmarkt

SINT-PIETERS-LEEUW: – Einde juni was de planning van de gemeente om de verbeteringswerken in de René Balléstraat klaar te hebben voor de jaarmarkt van 11 november 2017. Door een technisch probleem met de aannemer zal dit anderhalve maand later zijn.


De planning van de gemeente is nu dat voetpaden Balléstraat, extra parkeerplaatsen en beperkte blauwe zone aanvangen na de jaarmarkt en klaar zijn tegen einde 2017.
Nieuwe asfalt zal aangebracht worden in functie van de temperatuur, dus waarschijnlijk voorjaar 2018.

Zie ook artikel 30/06/2017 – Gemeente wil een veiligere en mooiere omgeving aan de Rink

9-11 oktober 2017 onderhoud wegdek Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: –  Wegen en Verkeer voert tijdens de avond en de nacht van maandag 9 oktober op dinsdag 10 oktober en tijdens de avond en de nacht van dinsdag 10 oktober op woensdag 11 oktober 2017 onderhoudswerken uit op de Bergensesteenweg (N6) in Sint-Pieters-Leeuw.
2017-10-08_wegenwerken-bergensesteenweg-10oktober2017
De werken worden uitgevoerd tussen het kruispunt van de Groot-Bijgaardenstraat en het kruispunt van de Palmenlaan. De Groot-Bijgaardenstraat zal toegankelijk blijven, maar de Palmenlaan niet.

De werken starten telkens rond 20u ‘s avonds en zullen duren tot 6u ‘s ochtends.
Er wordt in twee helften gewerkt, waardoor het verkeer in beide richtingen op een versmalde rijstrook kan rijden. Inritten zullen tijdens het asfalteren niet toegankelijk zijn. Ook geldt er een parkeerverbod binnen de werfzone.

De-Lijn_omleidingenTijdelijke halte wijzigingen bussen De Lijn tijdens de werken.
Lijn 170 : Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Halle
Lijn 171 : Brussel – Brukom – Halle via N6
Lijn 571 : Schoolbus Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Dilbeek

– Van maandag 9 oktober 2017 20:00 tot en met dinsdag 10 oktober 2017 06:00
Enkel richting Halle Station Niet-bediende haltes: Sint-Pieters-Leeuw: J.Vanderstraetenstr. Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: Zuun.

– Van dinsdag 10 oktober 2017 20:00 tot en met woensdag 11 oktober 2017 06:00
Niet-bediende haltes: Sint-Pieters-Leeuw: J.Vanderstraetenstr. Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: Zuun.

Portaal dat vrachtwagens moet weren aan Humaniteitslaan beschadigd

RUISBROEK: – Vrijdagavond 29 september 2017, na de avondspits, werden door wegen en verkeer twee verschillende portalen geïnstalleerd aan Humaniteitslaan om vrachtwagens te weren op de omleidingsroute van de wegenwerken in Ruisbroek centrum die niet voorzien is op zwaar verkeer. De situatie zou na een week geëvalueerd worden. Maar het portaal werd ondertussen al aangereden en de slagboom is reeds defect en staat permanent open waardoor er weer vrachtwagens doorrijden.
2017-10-01-vrachtwagen-Portaal-Humaniteitslaan-beschadigd_02
Onder het eerste portaal (links op foto boven) kunnen auto’s gewoon doorrijden. Vrachtwagens kunnen normaal niet door. Het tweede portaal-slagboom houdt als hij werkt vrachtwagens tegen maar zorgt ervoor dat bussen van de MIVB en de hulpdiensten – via een code – toegang krijgen tot het centrum van Ruisbroek.
Verder is er op het einde van de verlengde Stallestraat een tijdelijke rotonde aangelegd om er keerbewegingen mogelijk te maken.

Nu de opstelling beschadigd is negeren verscheidene vrachtwagens het verbod.
Enkele buitenlandse vrachtwagens met oplegger reden zich hierdoor vast in de Wittehoedstraat.


Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit: “Vorige week was er afgesproken om een robuuste uitvoering te plaatsen, zijnde een stalen constructie, verankerd in een betonnen sokkel.
Blijkbaar werd een lichte constructie geplaatst, waardoor er gebeurd is hetgeen nu gebeurd is.
Wij vernamen dat ze morgen – dinsdag – hersteld zullen worden.
Wij blijven vragende partij opdat AWV robuuste portalen plaatst.
Hetgeen wel positief is, is dat de bijkomende elektronische borden op de Brusselse Ring vooraleer vrachtwagens de afrit Ruisbroek dreigen te nemen, gedeeltelijk helpen.
Ook de wegsignalisatie dat vrachtwagens op het einde van de Stallestraat laat draaien, is een duidelijke verbetering.
Maar de robuuste uitvoering van de portalen zal volgens ons onvermijdelijk zijn.”

Vrachtwagens weren uit Vorstesteenweg/Wittehoedstraat Ruisbroek

RUISBROEK: – Het gemeentebestuur koos er in september 2016 – mede door de voorstellen die werden gedaan tijdens de infoavonden met de bevolking – voor om lokale omleidingen te voorzien tijdens de werken in het centrum van Ruisbroek.
Het openbaar vervoer moest gegarandeerd blijven en ook was het steeds de bedoeling om de inwoners niet voor elke lokale verplaatsing langs de snelweg te laten omrijden.


Sinds de start van de werf van AWV op 4 september werd er echter steeds meer vrachtverkeer gesignaleerd op de lokale omleidingen, ter hoogte van de Vorstesteenweg en de Wittehoedstraat.

Jan Desmeth, Schepen voor Mobiliteit: “We volgden deze situatie drie weken van dichtbij op en via AWV vroegen we onmiddellijk zoveel mogelijk bij te sturen. Zo werd de signalisatie op de afritten van de autosnelweg aangepast. Toch bleef de situatie voor heel veel overlast zorgen en stelde men vaak onveilige situaties vast. Dit kon niet blijven duren!
Vorige week drongen we aan op een overleg met AWV (bouwheer van de werf), de aannemer, de gemeenten Vorst en Drogenbos, De Lijn, Vorst Nationaal en de 3 politiezones. Het overleg vond plaats op dinsdag 26 september en we kwamen tot een consensus. De nieuwe maatregelen zullen de situatie veiliger en leefbaarder maken. Een wonderoplossing bestaat echter niet en opvolging van de situatie ter plaatse zal noodzakelijk blijven.

Portalen tegen vrachtwagens
Concreet zullen er vanaf vrijdagavond 29 september 2017, na de avondspits, twee verschillende portalen worden geïnstalleerd. Deze portalen worden geïnstalleerd aan het begin van de Humaniteitslaan, ter hoogte van de verlengde Stallestraat.
Onder het eerste portaal zullen auto’s gewoon doorrijden. Vrachtwagens zullen niet door kunnen. Het tweede portaal zal ook vrachtwagens tegenhouden maar zorgt ervoor dat bussen van de MIVB en de hulpdiensten – via een code – toegang krijgen tot het centrum van Ruisbroek. Verder zal er op het einde van de verlengde Stallestraat een tijdelijke rotonde worden aangelegd om er keerbewegingen mogelijk te maken.

Na één week zal de situatie worden geëvalueerd.

Verkeershinder aan kruispunt ’t Pauwke

2015-05-29-kruispunt-Europalaan_Pepingensesteenweg_Galgstraat_Joseph-DepauwstraatSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vandaag, 26 september 2017, starten er nutswerken aan het kruispunt Pepingensesteenweg / J. Depauwstraat / Galgstraat / Europalaan.
Om de hinder te beperken, worden de werken gefaseerd uitgevoerd.

In elke fase zal het doorgaand verkeer onderbroken zijn in één van de vier straten:

Fase 1 – Galgstraat: start 26 september 2017
Fase 2 – Europalaan: start 2 oktober 2017
Fase 3 – Pepingensesteenweg: start 9 oktober 2017
Fase 4 – J. Depauwstraat: start 16 oktober 2017
Een lokale omleiding wordt telken voorzien.
Mits gunstige weersomstandigheden wordt het einde van deze werken voorzien op 20 oktober 2017.

Schepen van Mobiliteit en Verkeer, Jan Desmeth: “In de lente van 2018 zullen we een extra afslagstrook aanleggen op de Europalaan. Nu geraakt er daar dikwijls maar één wagen door de groenfase van de lichten omdat een linksafslaand voertuig al de rest ophoudt. Heel frustrerend.
De zes private parkings rechts zullen aangekocht worden door de gemeente, zodat we een afslagstrook kunnen maken gescheiden van een strook om rechtdoor of rechtsaf te rijden. Dit moet ook het sluipverkeer door Brukom verminderen.
De werken, die nu uitgevoerd worden, zijn nodig om de ondergrondse nustleidingen aan te passen aan de nieuwe situatie over 6-8 maanden.
We zullen dan trouwens ook het fietspad op de Europalaan verbeteren voor de zwakke weggebruiker, door een gescheiden en verhoogde aanleg.
Nu dus even hinder om het volgend jaar fors te verbeteren, zowel voor de wagen als voor de fietser.

asfalteringswerken Fabriekstraat Fase 1b

RUISBROEK: – In het kader van de verbeteringswerken aan de Fabriekstraat werden vandaag asfalteringswerken uitgevoerd in de Fabrieksstraat vanaf de Ph. Destrijkerlaan tot de Reystraat.


Morgen gaat de aannemer verder in de Fabriekstraat vanaf de Reystraat tot en met de Wandelingstraat. Heel wat buurtbewoners zijn heel blij dat de werken dit stadium bereikt hebben.

Vanaf maandag 25 september 2017 zal lokaal verkeer vanuit Lot voorzichtig door kunnen rijden tot net voor de werken aan de rotonde thv de kerk.
De aannemer is dan wel nog 2-3 weken bezig aan de voetpaden en de rioolputten. Goed nieuws dus voor de inwoners, het sociaal huis, het paviljoentje en de vrije basisschool.
Tegen midden oktober moet dan de finale toplaag volgen en in november de wegmarkeringen.

Deze diashow vereist JavaScript.

21 en 22 september 2017 asfalteringswerken Fabriekstraat

2017-03-17-asfaltering_onderlaag_Karel-Gilsonstraat (17)RUISBROEK: – In het kader van de verbeteringswerken aan de Fabriekstraat worden er deze week enkele asfalteringswerken uitgevoerd:

op donderdag 21 september: vanaf de Ph. Destrijkerlaan tot de Reystraat;

op vrijdag 22 september: vanaf de Reystraat tot en met de Wandelingstraat.

Tijdens de werkzaamheden, en een paar uur erna, is er geen verkeer mogelijk, noch in de Fabriekstraat, noch in de desbetreffende zijstraten. Er zal tevens politiecontrole aanwezig zijn.

wegenwerken Ruisbroek hebben vertraging

2017-06-20-wegenwerken-fabrieksstraatRUISBROEK: – De gemeente laat weten dat de wegenwerken van Fase 1b – Fabriekstraat ter hoogte van de Wandelingstraat in Ruisbroek- die zouden worden beëindigd op vrijdag 1 september vertraging opliepen. De nieuwe streefdatum – onder voorbehoud van weersomstandigheden – is vrijdag 22 september 2017.

Vanaf dan zal het lokaal verkeer van noord naar zuid en omgekeerd opnieuw kunnen doorrijden.

vanaf 21 augustus: N6 Halle – Sint-Pieters-Leeuw onderhoud wegdek

SINT-PIETERS-LEEUW: –  In Halle en Sint-Pieters-Leeuw wordt er van 21 tot en met 25 augustus 2017 door Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant onderhoudswerken uitgevoerd op de Brusselsesteenweg/Bergensesteenweg (N6) tussen het kruispunt met de Europalaan in Sint-Pieters-Leeuw en het kruispunt met de Alsputweg in Halle. Het kruispunt met de Europalaan behoort tot de werfzone.


Eerst wordt het bestaande asfalt van de rijweg afgefreesd, waarna een nieuwe toplaag wordt aangebracht. Door de vernieuwing van het asfalt zal het rijcomfort aanzienlijk verbeteren en de geluidshinder verminderen voor de omwonenden.

Maatregelen voor het verkeer

Tijdens de werken blijft verkeer op de Brusselsesteenweg/Bergensesteenweg (N6) mogelijk. Het verkeer kan in beide richtingen over een versmalde rijstrook rijden.

rioleringswerken thv nieuw aan te leggen rotonde in Ruisbroek begonnen

RUISBROEK: – Fase 2 van de wegen- en rioleringswerken in Ruisbroek is nu echt begonnen met de werken thv de kerk van Ruisbroek.
2017-08-02-werken-rotonde-gestart_09
Vanaf vandaag concentreren de rioleringswerken zich aan het kruispunt van de Stationsstraat en de Karel Gilsonstraat waar er daarna een rotonde gaat komen. Die moet midden oktober klaar zijn, waarna de werf opschuift richting Humaniteitslaan.

 

Deze diashow vereist JavaScript.


De start van deze werken veroorzaakte snel verkeershinder omdat iedereen zijn juiste omleiding nog moet zoeken.
Signalisatie- en omleidingsplan – fase 2A – klik hier

vanaf maandag 31 juli start fase 2 wegenwerken Ruisbroek

2017-07-30-repro-rotonde-RuisbroekRUISBROEK: – Na het bouwverlof, vanaf maandag 31 juli 2017, starten de werken aan het rondpunt ter hoogte van de kerk van Ruisbroek.
De werken vatten nu reeds aan zodat tegen het einde van de vakantie als het verkeer drukker wordt iedereen zijn alternatieve route kent.
Indien er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, moeten de werken af zijn half oktober.

Eind februari 2018 zou de daarop volgende fase – tot aan de Humaniteitslaan – moeten afgerond zijn. Indien de werken onderbroken worden, door bijvoorbeeld de weersomstandigheden, zal deze termijn worden verlengd.

2017-04-28-Bart-Keymolen_werken-Fabriekstraat_thv_OCMW_02Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “We staan op de vooravond van een belangrijke fasewissel van onze wegen -en rioolwerken in Ruisbroek. We zijn er ons zeker van bewust dat de werken, mede door de complexiteit en omvang, een enorme impact hebben op Ruisbroek. Ook de typische ‘boomstructuur’ van de wegen brengt met zich mee dat bij het onderbreken van een hoofdtak, alle zijtakken de impact voelen tot ver buiten de werfzone. Doorgedreven overleg – bijna dagelijks – moet er voor zorgen dat de hinder voor zowel de bewoners als de handelaars zo klein mogelijk blijft.  Één feit is zeker, binnen een goed half jaar zal al het geduld beloond worden.”

Fase 2 heeft veel impact op de tijdelijke verkeerssituatie .

2015-03-20-Jan-Desmeth_Ruisbroek_station_fietssnelweg_cultuur-en-congrescentrumJan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De tweede periode van deze ingrijpende werken in Ruisbroek heeft een grote impact op de mobiliteit, voornamelijk op de Noord-Zuid en op de Oost-West-verbinding. Ruisbroek ligt tussen de spoorweg en de autosnelweg waardoor er ook weinig tot geen alternatieven zijn om de omleiding te organiseren. We vragen begrip aan de inwoners, waar de omleiding voorbij komt.
Sinds april 2016 vindt er op regelmatige basis een overleg plaats met Drogenbos, W&Z, AWV en de bedrijven Allnex en Henkel. We zijn blij dat we voor de mensen komende van het sas een alternatief kunnen aanbieden – weliswaar in één richting – langsheen de voormalige UCB. Nog enkele maanden geduld en dan zal de situatie echt wel beter, mooier, veiliger en leefbaarder zijn
.”

Voor meer info over de werken bekijk onderstaande video van het infomoment van 21 juni:

Korte samenvatting – Fasering 2 & 3
Fase 2A: rotonde Kerkplein van 31/7/2017 tot 15/10/2017
Fase 2B: Paul Gilsonlaan aansluiting N266 van 15/10/2017 tot 15/2/2018
Fase 2C: Stationsstraat van 15/1/2018 tot 15/2/2018
Fase 3A: Paul Gilsonlaan (zijstraat) van 15/2/2018 tot 15/4/2018
Fase 3B: Vredelaan van 1/9/2017 tot 30/9/2017
Fase 3C: Alfons Vandeboschstraat van 15/9/2017 tot 31/10/2017
Fase 3D: Kerkstraat – Kerkplein van 1/11/2017 tot 20/12/2017
Fase 3E: Beemdstraat van 15/4/2018 tot 20/5/2018

Timing onder voorbehoud van weerverlet

Korte Samenvatting- omleiding (zie bovenstaande video vanaf 6’25” voor meer uitleg)
– Boomkwekerijstraat en Brugstraat tot 15/10/2017 en van 15/1/2018 tot 15/2/2018
– Wandelingstraat en Beemdstraat tot 15/10/2017
– Wittehoedstraat van 31/7/2017 tot 15/2/2018
– Vorstsesteenweg van 15/10/2017 tot 15/2/2018
– Spoorwegstraat van 31/7/2017 tot 15/2/2018

6 juli onderhoudswerken Broekweg

2017-03-14-Broekweg-omleidingsweg-tijdens-werken_Ruisbroek_0RUISBROEK: – Aanstaande donderdag 6 juli 2017 voert aannemer Deckx onderhoudswerken uit aan de Broekweg in Ruisbroek.

Momenteel wordt de Broekweg gebruikt als omleidingsweg tijdens de wegenwerken in Ruisbroek, maar door de asfaltherstellingen is er donderdag tussen 10 en 14 uur geen doorgaand en lokaal verkeer mogelijk. Automobilisten moeten bijgevolg de Ring gebruiken als alternatieve omleidingsweg.

infomoment fase 2 en 3 wegenwerken Ruisbroek

RUISBROEK: – Dinsdagavond had in Ruisbroek een infomoment plaats waarin de gemeente uitleg gaf bij fase 2 en 3 van de wegenwerken die vanaf 31 juli 2017 zullen starten in Ruisbroek centrum.
Deze omhelst de aanleg van de rotonde aan het kerkplein en de rioleringswerken in de Paul Gilsonlaan.
2017-06-20-infomoment-Ruisbroek-wegenwerken_fase2en3_01 In onderstaande video geven Schepenen Jan Desmeth en Bart Keymolen meer uitleg over fase 2 en 3 en Mobiliteitsambtenaar Johan Persoons geeft toelichting over de fasering en omleidingen:

Na het bouwverlof, vanaf maandag 31 juli 2017, starten de werken aan het rondpunt ter hoogte van de kerk. Indien er zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, moeten de werken af zijn half oktober.

Eind februari 2018 zou de daarop volgende fase – tot aan de Humaniteitslaan – moeten afgerond zijn. Indien de werken onderbroken worden, door bijvoorbeeld de weersomstandigheden, zal deze termijn worden verlengd.

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “We staan op de vooravond van een belangrijke fasewissel van onze wegen -en rioolwerken in Ruisbroek. We zijn er ons zeker van bewust dat de werken, mede door de complexiteit en omvang, een enorme impact hebben op Ruisbroek. Ook de typische ‘boomstructuur’ van de wegen brengt met zich mee dat bij het onderbreken van een hoofdtak, alle zijtakken de impact voelen tot ver buiten de werfzone. Doorgedreven overleg – bijna dagelijks – moet er voor zorgen dat de hinder voor zowel de bewoners als de handelaars zo klein mogelijk blijft. We vinden het dan ook van groot belang om onze Ruisbroekenaars te informeren, maar ook naar hun voorstellen te luisteren. Één feit is zeker, binnen een goed half jaar zal al het geduld beloond worden.”

Fase 2 heeft veel impact op de tijdelijke verkeerssituatie en deze is grondig verschillend van de 1e fase.
De werken aan het rondpunt, alsook verderop richting Humaniteitslaan, maken het immers onmogelijk om via de normale West-Oostverbinding naar de Ring te rijden.
Ruisbroek ligt tussen de spoorweg en de autosnelweg wat ervoor zorgt dat er weinig alternatieve routes zijn.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De tweede periode van deze ingrijpende werken in Ruisbroek heeft een grote impact op de mobiliteit, voornamelijk op de Noord-Zuid en op de Oost-West-verbinding. Ruisbroek ligt tussen de spoorweg en de autosnelweg waardoor er ook weinig tot geen alternatieven zijn om de omleiding te organiseren. We vragen begrip aan de inwoners, waar de omleiding voorbij komt.
Sinds april 2016 vindt er op regelmatige basis een overleg plaats met Drogenbos, W&Z, AWV en de bedrijven Allnex en Henkel. We zijn blij dat we voor de mensen komende van het sas een alternatief kunnen aanbieden – weliswaar in één richting – langsheen de voormalige UCB. Nog enkele maanden geduld en dan zal de situatie echt wel beter, mooier, veiliger en leefbaarder zijn.

 


Fase 1a-1b duren nog tot 31 augustus 2017
Uitgevoerd: – opbraak oude riolering – gescheiden rioolstelsel – aankoppelen woningen – opbouw rijbaan en voetpaden.
Nog uit te voeren: – aanleg riolering – aankoppelen woningen – opbouw rijbaan en voetpaden.

Korte samenvatting – Fasering 2 & 3
Fase 2A: rotonde Kerkplein van 31/7/2017 tot 15/10/2017
Fase 2B: Paul Gilsonlaan aansluiting N266 van 15/10/2017 tot 15/2/2018
Fase 2C: Stationsstraat van 15/1/2018 tot 15/2/2018
Fase 3A: Paul Gilsonlaan (zijstraat) van 15/2/2018 tot 15/4/2018
Fase 3B: Vredelaan van 1/9/2017 tot 30/9/2017
Fase 3C: Alfons Vandeboschstraat van 15/9/2017 tot 31/10/2017
Fase 3D: Kerkstraat – Kerkplein van 1/11/2017 tot 20/12/2017
Fase 3E: Beemdstraat van 15/4/2018 tot 20/5/2018

Timing onder voorbehoud van weerverlet

Korte Samenvatting- omleiding (zie bovenstaande video vanaf 6’25” voor meer uitleg)
– Boomkwekerijstraat en Brugstraat tot 15/10/2017 en van 15/1/2018 tot 15/2/2018
– Wandelingstraat en Beemdstraat tot 15/10/2017
– Wittehoedstraat van 31/7/2017 tot 15/2/2018
– Vorstsesteenweg van 15/10/2017 tot 15/2/2018
– Spoorwegstraat van 31/7/2017 tot 15/2/2018


Drogenbos: N266 Humaniteitslaan aanleg fietspaden van 4/9/2017 → 31/12/2017
(powerpoint presentatie downloaden –> klik hier)

Aanpassing omleiding werken Ruisbroek

RUISBROEK: – Sinds gisteren, maandag 19 juni 2017, werd het kruispunt Fabriekstraat/Wandelingstraat afgesloten. Het verkeer en de route van de bussen worden sindsdien omgeleid via de Fabriekstraat – Villalaan – Weverijstraat – Wandelingstraat.

De bushalte Ruisbroek sportcentrum werd verplaatst naar het kruispunt Fabriekstraat/Villalaan (20 m voor de Villalaan).

Vanaf 31 juli 2017 begint fase 2, verneem er meer over via volgende link – klik hier.

Fietspadenproject Humaniteitslaan in Drogenbos start in september

2017-06-14-_N266_Humaniteitslaan_Drogenbos-aanleg-fietspadDROGENBOS / RUISBROEK: – Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt tussen september en december 2017 vrijliggende fietspaden aan op de Humaniteitslaan (N266) in Drogenbos. Binnen dit project vernieuwt Wegen en Verkeer ook de toplaag van het wegdek. Voor Wegen en Verkeer de werken aanvat, voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit.

De werken vinden plaats tussen het kruispunt met de Vorstsesteenweg en dat met de Drie Fonteinenstraat. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden vier maanden. Zo is het project onder normale omstandigheden voor het bouwverlof van december klaar.

Waarom wordt het project uitgevoerd?
Op dit moment bestaat het fietspad op de Humaniteitslaan uit markeringen op de rijweg zelf. Om fietsers beter te beschermen op deze drukke verbindingsweg legt Wegen en Verkeer langs de steenweg verhoogde vrijliggende fietspaden in beton aan. Er wordt voor beton gekozen omdat er veel zwaar verkeer over de fietspaden moet rijden bij het binnen- of buitenrijden van de bedrijven. Beton is beter bestand tegen die zware belasting dan asfalt.

Omleiding voor doorgaand verkeer van en naar Ruisbroek
– Tijdens de werken blijft verkeer op de Humaniteitslaan (N266) van Anderlecht naar Ruisbroek mogelijk.
– Het verkeer van Ruisbroek naar Anderlecht wordt omgeleid via de oprit Ruisbroek van de R0 (nr. 18) en de uitrit Brussel-Centrum/Anderlecht Industrie (nr. 17) van de R0.
Het in- en uitrijden van de Rue de Hal en de Brits Tweedelegerlaan blijft altijd mogelijk.

agenda: Infomoment stand van zaken werken Ruisbroek

RUISBROEK: – Op dinsdag 20 juni 2017 organiseert het gemeentebestuur een infomoment over de wegenwerken in Ruisbroek.


Alle omwonenden en andere geïnteresseerden worden door de gemeente uitgenodigd op dinsdag 20 juni om 20 uur in de gemeentelijke basisschool Wegwijzer (Schoolstraat 14 te Ruisbroek).
Tijdens dit infomoment wordt er een stand van zaken gegeven van de rioleringswerken. Zowel de reeds uitgevoerde werken als de nog geplande werken worden toegelicht. De impact op de mobiliteit voor de volgende maanden komt eveneens aan bod. Iedereen is van harte welkom!

De grote zomerwerven in Brussel

2017-06-13-zomerwerven-Brussel.pngBRUSSEL: – De komende maanden vinden werken plaats in het Brussels Gewest. Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken vinden ze plaats tijdens de verkeersluwe zomermaanden en worden de werven en omleidingen op elkaar afgestemd. Brussel Mobiliteit zorgt er via de Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen voor dat de werven op elkaar afgestemd worden.

Sommige werven starten in juni, een aantal bestaande werven gaan een nieuwe fase in. Hieronder vindt u een overzicht van de meest belangrijke werven.

Nieuwe werven

Generaal Jacqueslaan
Tijdens het Pinksterweekend (van 3 tot 5 juni) start de MIVB met werken op de Generaal Jacqueslaan. Gedurende dit weekend zal het kruispunt met de Adolphe Buyllaan afgesloten zijn voor het verkeer. Ter herinnering, de Generaal Jacqueslaan wordt van gevel tot gevel heraangelegd, met onder andere veilig afgescheiden fietspaden. Gedurende de hele duur van de werf zal er een rijstrook in elke richting beschikbaar zijn voor het verkeer. De bussen worden omgeleid en een pendelbus vervangt deze zomer de tram. De werf zal gefaseerd verlopen. De werken van de MIVB zullen vier maanden duren, nadien vinden gedurende zeven maanden per rijrichting werken van Brussel Mobiliteit plaats voor de heraanleg.

Rogiertunnel
Zoals vorig jaar aangekondigd, start Brussel Mobiliteit op 1 juli met de laatste fase van de waterdichtingswerken van de Rogiertunnel. De Kruidtuinlaan zal tussen de Jacqmainlaan en de Nieuwstraat afgesloten zijn voor het verkeer. Handelszaken en hotels blijven bereikbaar, ook tijdens de koopjesperiode. De werf moet voor 1 september afgerond zijn.

Renovatie kruispunt Globelaan en Alsembergsesteenweg
Vanaf 1 juli gaat de MIVB van start met de renovatie van de tramwissels op het kruispunt met de Globelaan en de Alsembergsesteenweg. Het kruispunt zal daardoor gedurende twee maanden volledig afgesloten zijn.

Renovatie tunnels Reyerscomplex
Begin augustus start Brussel Mobiliteit met de complexe renovatiewerken aan de vier Reyerstunnels. De organisatie en fasering van deze grootschalige werf zal de komende weken toegelicht worden aan bewoners, gemeenten en handelszaken, zodra de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd.

Simonis
Begin juli start de MIVB met de herinrichting van de eindhalte Simonis. Dit zal hinder veroorzaken op de lijnen 13-14-15 en 19. Het einde van deze werf is eind augustus voorzien.

Franklin Rooseveltlaan (onder voorbehoud van de planning van de aannemer)
Begin augustus start Brussel Mobiliteit met de heraanleg van de Franklin Rooseveltlaan. Bedoeling is om veilig afgescheiden fietspaden aan te leggen en de voetpaden te vernieuwen. Tijdens de werf blijft de rijstrook in beide richtingen behouden (zoals vandaag het geval is). Ook de toegang tot de woningen en ambassades blijft gegarandeerd.

Brug over de Wetstraat
Voor de renovatie van de brug op de Wetstraat over de Maalbeekvallei, zal het verkeer beperkt worden tot twee rijstroken tussen 1 juli en 31 augustus. Brussel Mobiliteit en Sibelga zullen gelijktijdig werken. De toegang tot de Blijde Inkomstlaan zal worden afgesloten tijdens de werf.

Nieuwe fase bestaande werven

Hallepoort
De renovatie van de Hallepoorttunnel, die startte op 27 februari, loopt verder. Vanaf 28 juni wordt opnieuw verkeer toegelaten over een rijstrook in elke richting en dit tot in april 2018. Tijdens de Zuidfoor zullen automobilisten gebruik kunnen maken van de tunnel.

Elsensesteenweg
De Elsensesteenweg tussen het Fernand Cocqplein en de Vredestraat is door werkzaamheden van de concessiehouders volledig afgesloten. Aansluitend wordt tot oktober 2017 dit gedeelte volledig heringericht.

Tram 9
Zoals aangekondigd, wordt tram 9 verder aangelegd op de Tentoonstellingslaan tussen Simonis en de Dikke Beuklaan. Deze zomer werken Vivaqua en de MIVB in de Léon Theodorstraat, in de omgeving het Spiegelplein. De Léon Theodorstraat zal afgesloten zijn voor het verkeer en lijn 19 zal onderbroken zijn. De MIVB werkt aan het kruispunt van de Jetselaan en de Carton de Wiartlaan om de sporen naar de toekomstige halte Spiegel te verplaatsen. Hierdoor zullen de bussen 13,14 en 15 worden omgeleid.

Tram 94
Zoals gepland, wordt de werf van tram 94 voortgezet op de Woluwelaan. Deze zomer vinden werken plaats tussen de Beckerstraat en Wolubilis, om de heropening van de tunnel in de loop van juli mogelijk te maken.

Ninoofsepoort
De werken aan de Ninoofsepoort verlopen volgens de planning die Beliris in april aan buurtbewoners voorstelde. In de loop van de maand juli zal de Ninoofsesteenweg weer open zijn voor het verkeer in de richting van Sint-Jans-Molenbeek

Werken Frans Weyenbergstraat – Omleiding Lijnbussen

2017-04-18-plan-wegenwerkenOUDENAKEN: – Vanaf dinsdag 18 april 2017 wordt de Frans Weyenbergstraat afgesloten voor werken van Aquafin Nv voor de Collector werken Zuunbeek fase 3, de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het verkeer moet lokaal omrijden en ook zullen enkele bussen van De Lijn een omleiding volgen.

Tijdens deze werkzaamheden wordt het centrum van Oudenaken niet bediend door de bussen van lijn 144. Ook lijn 163 volgt lokaal een omleiding die voor vertragingen kan zorgen. Begin juni zou het busverkeer in Oudenaken opnieuw normaal moeten verlopen.
Op lijn 144 vallen de haltes Oudenaken Kerk tot en met Elingen Hallebaan in beide richtingen weg. Lijn 163 blijft Oudenaken wel bedienen, zij het met vervanghaltes aan Oudenaken Kerk, Weg naar Boeckhout en De Pelikaan. De omleidingsroute kan op deze lijn mogelijk voor vertragingen zorgen.

Lijn 144 : Leerbeek – St.P.Leeuw – Brussel
Niet-bediende haltes: Elingen: Hallebaan – Oudenaken: Weg naar Boeckhout, De Pelikaan, Brusselstraat, Kerk – Elingen: Kerk
Vervanghaltes: Sint-Laureins-Berchem: Weg naar Lennik – Elingen: Kerk.

Lijn 163 : Roosdaal – Lennik – Halle
Niet-bediende haltes: Oudenaken: De Pelikaan, Brusselstraat, Kerk
Vervanghaltes: Oudenaken: De Pelikaan, Kerk.

zie ook artikel 24/03/2017 – Aquafin is gestart met werken voor collector Zuunbeek fase 3

Aanleg asfaltverharding in Lotstraat en Pedestraat

WERKENSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vandaag, maandag 3 april 2017, start aannemer Strabo-wegenbouw met werken in de Lotstraat (ter hoogte van Laekelinde/SK Leeuw) en in de Pedestraat (ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwweg).

Op beide locaties wordt de bestrating van de verkeersplateau’s vervangen. Mits gunstige weersomstandigheden zullen de werken beëindigd zijn op donderdag 6 april. Doorgaand verkeer blijft mogelijk door middel van tijdelijke verkeerslichten. Voor de Lotstraat wordt ook een omleiding voorzien via de Europalaan.

Broekweg wordt vrijdag geasfalteerd

RUISBROEK: – Aanstaande vrijdag 24 maart 2017 worden er asfalteringswerken uitgevoerd aan de Broekweg in Ruisbroek.
2017-03-14-Broekweg_01
Momenteel wordt de Broekweg gebruikt als omleidingsweg tijdens de wegenwerken in Ruisbroek, maar door de asfalteringswerken is er vrijdag tussen 10 en 15 uur geen doorgaand en lokaal verkeer mogelijk. Automobilisten moeten bijgevolg de Ring gebruiken als alternatieve omleidingsweg.
Het openbaar vervoer gaat vrijdag uitzonderlijk door de werfzone (Karel Gilsonstraat – Fabriekstraat) kunnen rijden.

Bereikbaarheid Basisschool Jan Ruusbroec tijdens volgende fase wegenwerken

RUISBROEK: – De volgende fase van de wegenwerken in de Fabriekstraat starten vanaf maandag 20 maart 2017 en schuiven per dag 10 meter op (zie artikel 13/03), wat betekent dat ze de laatste week voor de paasvakantie voor de Vrije Basisschool Jan Ruusbroec zullen beginnen.


In samenspraak met de aannemer en de gemeente is alles in het werk gesteld om de hinder zo beperkt mogelijk te houden en dat de school veilig te bereiken is via de Reystraat.

De school vraagt aan de ouders om samen met hun kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen en de afspraken op de werf na te leven.

Wij willen zorgen voor ieders veiligheid. De gemachtigde opzichter zal om 8.30 uur aan de schuilhokjes in de Reystraat zijn en met de kinderen om 8.40 uur naar school vertrekken. Maar…indien mogelijk zouden we willen vragen om zoveel mogelijk zelf de kinderen naar de school te begeleiden. Na schooltijd zal de rij ook tot aan de schuilhokjes in de Reystraat gaan.
Wij zullen de situatie ook permanent evalueren met de aannemer en de gemeentediensten en bijsturen waar nodig.”

Asfalterings-werken in Karel Gilsonstraat na rioleringswerken

RUISBROEK: – De Karel Gilsonstraat kreeg deze voormiddag twee onderlagen asfalt van aan de kerk tot de P. Destrykerlaan.
Hiermee zijn de ingrijpendste wegwerkzaamheden voor de rioleringswerken achter de rug in het eerste deel van de K. Gilsonstraat. Al zijn de werken hiermee nog niet gedaan.
2017-03-17-asfaltering_onderlaag_Karel-Gilsonstraat (4)
De toplaag wordt in een latere fase in één stuk aangebracht van de Kerk tot de Wandelingstraat. Hierdoor is het nieuwe wegdek dat vandaag aangebracht werd 3 cm lager dan de aansluiting met de boordstenen.
Ter hoogte van de huizen – waar schade werd vastgesteld aan de voorgevel – zullen de ontbrekende wegenwerken in een latere fase uitgevoerd worden.

Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken:”De voetpaden zullen reeds vanaf maandag aangelegd worden. De aannemer zal de klus klaren met drie ploegen !
De bedoeling is, om tegen het paasverlof de meeste hinder af te ronden .”

Deze diashow vereist JavaScript.

2016-10-05-nieuwe-rioleringsbuis_karel-gilsonstraat_ruisbroek-08
archieffoto 05/10/16

Vanaf maandag 20 maart 2017 start de volgende fase in de Karel Gilsonstraat en Fabriekstraat (vanaf de Philippe Destrykerlaan tot de Wandelingstraat).
Vanaf 27 maart zal opnieuw gegraven worden om een nieuwe riool aan te leggen. De werfzone zal een tiental meter per dag opschuiven.
Mits gunstige weersomstandigheden zal deze fase midden juli 2017 klaar zijn.

Zie ook ons artikel van 05/10/16 – Eerste stuk nieuwe rioleringsbuis geplaatst in Karel Gilsonstraat