Vanaf 2 mei verkeershinder op Europalaan door vernieuwing waterleiding

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Watergroep gaat vanaf woensdag 2 mei 2018 de waterleiding vernieuwen op de Europalaan. Hierdoor wordt verkeershinder verwacht.

De Watergroep gaat de drinkwaterleiding vernieuwen op de Europalaan tot aan de V. Millairstraat (kant pare huisnummers).

Tijdens de werken zal er van 2 mei tot 25 juni hinder zijn op de Europalaan.
Om tweerichtingsverkeer blijvend mogelijk te maken – ook en vooral om de gebruikers van de drukke busverbindingen op deze route verder te bedienen – zal de aannemer in fasen werken. Zo kan er met een lichtenregeling gewerkt worden, die elke richting alternerend doorgang zal bieden. Moet je echter niet absoluut in deze omgeving zijn, rij dan liever even om langs de Lotstraat. Dat zal sneller zijn.

2018-04-25-plan-Europalaan-JDepauwstraat

Op 25 juni starten de werken op het kruispunt zelf en zal er op de aansluiting van het kruispunt moeten worden gewerkt. Bijgevolg wordt het verkeer vanaf dan sowieso omgeleid.

Tijdens de grote vakantie zal het kruispunt worden aangepakt, met o.a. een extra afslagstrook op de Europalaan, richting Pepingensesteenweg.
Tegen uiterlijk midden september 2018 zouden de werken achter de rug moeten zijn.

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit en Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken:
Het doel van deze werken is tweeledig. Vooreerst willen we een volwaardig, verhoogd, veilig en goed aangelegd fietspad in goed berijdbare asfalt. Het huidige fietspad is niet verhoogd, is slecht berijdbaar en niet zo veilig. Tevens willen we het kruispunt optimaliseren met een extra afslagstrook aan de Europalaan. Vandaag kan één wagen, die naar de Pepingensesteenweg moet afslaan, de hele rij wagens achter zich ophouden.

Het is een bewuste keuze om de werken – ondanks de onderbreking door het bouwverlof – in de grote vakantie uit te voeren. Omwille van het verkeer dat iets minder druk is, leek het ons de minst drastische oplossing om op dat moment de busroute te verleggen. De werken uitvoeren tijdens het drukke school- en werkjaar zou een veel zwaardere impact hebben op het verkeer en dat wilden we vermijden.

In 2019 starten dan de werken op de andere assen, zijnde de Pepingensesteenweg en Galgstraat. Deze werken gaan pas van start in 2019 omdat momenteel de omleiding van de werken op de Hoogstraat via deze route verloopt. Op dat moment voorzien we ook nieuwe slimme dynamische lichten, waarvoor we de mosterd in Nederland zijn gaan halen.”

Werken Stationsstraat starten op 16 april 2018

2018-04-11-werken stationsstraatRUISBROEK: – De werken in de Stationsstraat, het frezen van de asfaltlaag, starten op maandag 16 april 2018.

Het verkeer, komende van de Wittehoedstraat, zal vanaf maandag tijdelijk worden omgeleid via volgende route: rotonde Stationsplein – Boomkwekerijstraat – Reystraat, richting Fabriekstraat.

Noodgedwongen wordt de Gieterijstraat voor de plaatselijke bewoners in twee richtingen toegelaten. Dat is voorzien. Niet makkelijk maar de enige mogelijkheid.

De tunnel wordt niet afgesloten. De omleiding gaat vanuit de tunnel naar de Boomkwekerijstraat en de Reystraat om zo terug op de Fabrieksstraat te komen.
Dit is tevens de omleiding voor de bussen.

Het einde van de werken in de Stationsstraat staat gepland op 31 mei 2018.

Collector Zuunbeek Fase 2 – aanleg rioleringsnet in achtertuin, weides C.Leunenstraat – Kerkhofstraat

2017-10-27-rioleringsbuizen_wegenwerkenZUUN: – Vanaf dinsdag 10 april 2018 wordt er gewerkt in de 2de werfzone van het project “Collector Zuunbeek Fase 2” dit ter hoogte van de Camile Leunenstraat – Kerkhofstraat.

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van Sint-Pieters-Leeuw dat nu nog in de Zuunbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk zal het uiteindelijk terechtkomen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Lot.
Dit project maakt deel uit van een groter geheel. Na uitvoering van alle werken die in Sint-Pieters-Leeuw en in Lennik en Pepingen op stapel staan of in uitvoering zijn, zal het afvalwater van zo’n 11.000 inwoners verzameld en gezuiverd kunnen worden in de zuiveringsinstallatie in Lot.

Om dit te realiseren gaat Besix in opdracht van Aquafin en de gemeente Sint-Pieters-Leeuwvanaf 10 april  rioleringswerken uitvoeren in de achtertuin, akkers en weiden van volgende straten: C.Leunenstraat- Kerkhofstraat.

Bart Keymolen, schepen Openbare Werken: “Op dinsdag 10 april 2018 start Besix in opdracht van Aquafin met de voorbereidende werken voor fase 2 Collector Zuunbeek thv Kerkhofstraat en C.Leunenstraat : klaarmaken werfzone, plaatsing tijdelijke weideafsluitingen, rooien bomen, afgraven teelaarde, …
Rond 23/04/18 leggen ze tijdelijke werfwegen aan, vervolgens plaatsen ze droogzuigingsfilters voor een grondwaterverlaging & laten ze hun buizen en putten leveren.
Tegen midden mei zouden ze dan riolering plaatsen (5 weken), startend in de C. Leunenstraat, richting Kerkhofstraat. Na de aanleg van de riolering moet de collector nog beproefd worden, waarna ze de teelaarde in de tuinen/weides terugplaatsen, nivelleren, inzaaien en omheiningen herstellen.
Aquafin zou tegen juli klaar willen zijn. De C.Leunenstraat zelf wordt afgesloten van 21/05/2018 t.e.m. 8/06/2018. Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.”
2017-10-23-planning-rioleringswerken-Hoogstraat
Zie ook artikel 29/10/2017 – Riolerings- en wegeniswerken Collector Zuunbeek Fase II starten 30 oktober 2017

Vanaf 9 april Europalaan tijdelijk afgesloten in één richting

SINT-PIETERS-LEEUW: – Van maandag 9 april 2018 tot en met vrijdag 20 april 2018 worden er in opdracht van Vivaqua ondergrondse nutsleidingen aangelegd aan het kruispunt ’t Pauwke en een stukje in de Europalaan. Door deze werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Europalaan komende van de Bergensesteenweg naar het centrum van Sint-Pieters-Leeuw.


Er wordt een omleiding voorzien via de Bergensesteenweg, Lotstraat en Galgstraat. Ook de bussen van De Lijn zullen deze omleiding volgen.
De-Lijn_omleidingenLijn 170 : Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Halle
Lijn 571 : Schoolbus Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Dilbeek
Enkel richting Brussel Zuid, Groot-Bijgaarden Kapel
Niet-bediende haltes: Sint-Pieters-Leeuw: Europalaan, Impeleer, Henisdal
Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: Oud Station, Brukom
Tijdelijke haltes: Tijdelijke halte in de Lotstraat ter hoogte van de Bergensesteenweg richting Brussel

2018-04-01-werken-kruispunt-PauwkeDe nutswerken die nu uitgevoerd gaan worden dienen om later dit jaar het kruispunt aan te pakken met o.a. een voorsorteer-strook om linksaf te slaan (2018) en slimme dynamische lichten (2019).
De betere afwikkeling aan de verkeerslichten aan Pauwke moet o.a. het sluipverkeer door de wijk Brukom aanpakken.

UPDATE 11/04/18: – werken nutsmaatschappijen zijn vlotter verlopen dan voorzien. Morgen zal het eenrichtingsverkeer al kunnen opgeheven worden.

verscheidene straten krijgen in 2018 nieuwe asfaltlaag

2017-09-21-asfalteringswerken-Fabriekstraat-fase-1b (2)SINT-PIETERS-LEEUW: – In 2018 krijgen heel wat straten in Sint-Pieters-Leeuw een nieuwe asfaltlaag.

ZUUN: F. Coevoetstraat, JB Wautersstraat, Emile Vandersteenstraat, Herfstlaan, Lentelaan, Zomerlaan en Winterlaan.
WITTE ROOS: Ferdinand Uylenbroeckstraat en Patrijzenlaan
NEGENMANNEKE: Weerstandsplein
CENTRUM LEEUW: Jules Sermonstraat en René Ballestraat
VLEZENBEEK: Paul Veldekensstraat, Kapellestraat en deel Sint-Annastraat

Omwonenden van deze straten zullen door de gemeente persoonlijk op de hoogte worden gebracht via een bewonersbrief, waarin ook de timing zal worden meegedeeld.

De aanleg van de bufferkokers in de P Gilsonlaan gaat langzaam maar zeker vooruit

RUISBROEK: – Sinds dinsdag is de aannemer begonnen met het titanenwerk voor de plaatsing van de 30 ton zware kokers in de P Gilsonlaan. Deze werken zullen een 4 tal weken in beslag nemen.
2018-02-14-plaatsen-kokers_Ruisbroek (3)
Bart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “Met de plaatsing van deze bufferkokers realiseren we een bijkomende buffering onder de P Gilsonlaan van bijna 800 kub. Samen met de 500 kub onder de fabriekstraat zullen we hier ruim 1200 kub extra buffering kunnen bieden. Als alles volgens planning verloopt worden dan rond half maart de huisaansluitingen gemaakt. De afwerking van de rijweg in de Gilsonlaan wordt eind april voorzien.
In de A.Vandenboschstraat mag men eind deze maand een nieuw wegdek verwachten.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

vanaf 19 februari start de aanleg van nieuwe voetpaden in de René Balléstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente gaat de voetpaden in de René Ballestraat heraanleggen. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk van maandag 19 februari tot vrijdag 23 maart 2018.
2018-02-13-aankondiging-werken-Ballestraat

2017-06-28- verkeerssituatie Rink - Jan Desmeth en Bart Keymolen -smal voetpad- BallestraatBart Keymolen, schepen voor Openbare Werken: “De versleten stoepen zullen worden heraangelegd en verbreed, terwijl voor de rijweg nog een voldoende breed profiel overblijft om een vlotte doorgang te verzekeren.
De nieuwe stoep zal aansluiten op de reeds vernieuwde stoep langs de Jules Sermonstraat, waar vervolgens ook het asfalt zal vernieuwd worden.

Om in te spelen op de verkeersstroom in de René Balléstraat zal na de werken een beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd worden richting de Jules Sermonstraat, dit wil zeggen dat fietsers nog steeds in beide richtingen door mogen. Dankzij deze maatregel kunnen en zullen de voetpaden worden verbreed. Tevens wordt er een voetgangersoversteek voorzien in de Jules Sermonstraat. Aan de kleine Rink, van de René Balléstraat richting Rink, zal er eveneens een beperkt eenrichtingsverkeer worden ingevoerd.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De verbeteringswerken aan de Balléstraat en de Sermonstraat moeten dan weer de zwakke weggebruiker ten goede komen met speciale aandacht voor de schoolkinderen.”