RUISBROEK: – De gemeente start aan VBS Jan Ruusbroec – via een tijdelijke politieverordening – met een test van meerdere maanden om de parkeerplaatsen voor de school op schooldagen van 8.00 tot 9.00 uur te gebruiken als Kiss&Ride-zone. 

Een Kiss & Ride is een kortparkeervoorziening. Ze worden daar gecreëerd om schoolkinderen dicht bij de ingang tot het gebouw af te kunnen zetten. Op de Kiss & Ride zone is het enkel toegelaten om passagiers af te zetten en meteen weer verder te rijden.

Kiss & Ride is niet opgenomen in de Belgische wegcode. Het laten in- en uitstappen van personen valt onder “stilstaan” (niet parkeren). In deze zin is het in België geen parkeervoorziening, maar een deel van de openbare weg waar een parkeerverbod geldt en waar stilstaan (om personen in- en uit te laten stappen) meer expliciet is toegestaan. Dit wordt vaak aangeduid met aanvullende onofficiële borden onder het nodige verkeersbord E1 (parkeerverbod).

Moet je je kind begeleiden omdat het nog te klein is? Parkeer dan op de parking achter het OCMW en stap samen met je kind naar de schoolpoort.

De gemeente gaat de nieuwe situatie na 3-4 weken evalueren.

%d bloggers liken dit: