Vanaf 1 oktober 2019 – café Combinne

cafe-combine_gezelligbabbeleninhetnederlandsRUISBROEK: – Ben je anderstalig en oefen je graag op een leuke manier je Nederlands? Of ben je Nederlandstalig, hou je van een fijn gesprek en leer je graag nieuwe mensen kennen?
Vanaf dinsdag 1 oktober 2019 organiseert de gemeente het gezellige praatcafé ‘Café Combinne’ in het buurthuis 1601. Gezellig samenzijn en elkaar ontmoeten staan hier centraal. Inschrijven moet niet en de activiteit is gratis. Koffie, thee en water staan voor je klaar.

Kom met ons meedoen en breng een vriend, vriendin of buur mee!
Voor wie: Iedereen die al een beetje Nederlands kent en Nederlandstaligen.
Wanneer: Elke dinsdag vanaf 1 oktober 2019 tussen 9.30 en 11.30 uur (je kiest zelf wanneer je aankomt en vertrekt).
Waar: Buurthuis 1601, Kerkstraat 10 in Ruisbroek.
Dienst Integratie:  T 02 371 03 51, integratie@sint-pieters-leeuw.be

agenda: Bloedinzameling Ruisbroek

2016-05-18-flyer-bloeddonatie-vriendenkring-Louis-SteensRUISBROEK: – De vriendenkring bloedgevers Centrum Louis Steens organiseert op woensdag 4 september 2019 van 17:30 tot 20:30 uur een “Bloedinzameling”in de gemeenteschool, Schoolstraat 14 te Ruisbroek.

De vrijwillige inzet en de edelmoedigheid van onze sociaal voelende donors blijven de doorslag geven; donors, die niet bang zijn voor een prikje om daarmee een zieke medemens te helpen verder te leven. Daarom komen wij weer bij u aankloppen voor de volgende bloedinzameling.

zaalvoetbal competitie Ruisbroek zoekt extra ploegen

RUISBROEK: – zaalvoetbal competitie Ruisbroek zoekt extra ploegen.
2019-09-02-zaalvoetbal
De zaalvoetbal competitie in Ruisbroek bestaat reeds meer dan 40 jaar. Elke week, op maandag- en woensdagavond, spelen er een 15-tal ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw en buurgemeenten mee in deze lokale competitie.
De competitie start op 9 september 2019 maar we kregen het voorbije weekend te horen dat er 2 ploegen alsnog afhaken.
Kandidaat ploegen kunnen contact opnemen met Gerrit Decock via mail: gerritdecock@telenet.be.

agenda: Badminton voor beginners en gevorderden

RUISBROEK: – De Leeuwse Badmintonclub (LBC) organiseert voor het eerst een tiendelige reeks ‘Start to badminton’. Hiermee wil de club sportievelingen overtuigen van deze fijne en uitdagende sport.


Bij de Leeuwse Badmintonclub (LBC) staat sfeer voorop. Zowel beginners als gevorderde spelers zijn welkom in de club. Wie aansluit kan op eigen niveau trainen op verschillende dagen.
Voor wie nog op zoek is naar een veelzijdige en uitdagende sport in een toffe club, biedt LBC een antwoord. Badminton draait net zoveel om inzicht en techniek, als om conditie, snelheid en kracht.
Dat maakt het ontzettend leuk en uitdagend, hoe oud je ook bent en op welk niveau je het ook speelt. De instapdrempel is zeer laag. Voor wie in enkele weken de belangrijkste slagen en principes wil leren, organiseert de club een tiendelige reeks ‘start to badminton’. De eerste sessie is op donderdag 26 september 2019 van 20.30 tot 22.30 uur. Het volledige programma en meer informatie vind je op www.leeuwsebc.be.

Kom je graag eens langs? Je bent welkom op onze speeldagen:
– Maandag van 21 tot 23 uur voor gevorderden & competitiespelers
– Dinsdag van 20.30 tot 23 uur vrij spel voor alle leden
– Donderdag van 20 tot 23 uur vrij spel voor alle leden
– Zondag van 10 tot 12 uur initiatie voor jeugd + vrij spel voor volwassenen
Locatie: Sporthal A.J. Braillard – Wandelingenstraat 54 in 1601 Ruisbroek
Info: bestuur@leeuwsebc.be — www.leeuwsebc.be

agenda: Wandeling – Rondleiding door Ruisbroek droomt

2019-08-28-Ruisbroek-DroomtRUISBROEK: -Vrijdag 30 augustus 2019 om 11:30 uur organiseert Ruisbroek droomt een Wandeling/Rondleiding door Ruisbroek dit ter gelegenheid van het PeriFeria Festival.

Het Ruisbroek Droomt-initiatief droomt van een Ruisbroek als dorp in de voorstad, ingebed in een oude, opgewaardeerde natuur en overvloedig nieuw groen. Doorsneden door autoweg, spoorweg, kanaal, maar omgebogen tot meerwaarde, waar het prettig en gezond wonen is in een verkeersluwe omgeving. Met niet versteende publieke ruimtes voor sport en spel, voor jong en oud, ecologisch beheerd, herboren kleinhandel en aantrekkelijke horeca, gedurfde en vernieuwende nieuwbouw, met respect voor het oude patrimonium, en kwaliteitsarchitectuur.

Vanaf 11u30 verwelkomt Ruisbroek Droomt u te Ruisbroek voor een wandeling en kennismaking met hun ‘visioenen’ en zullen ze u, dankzij het momentum dat zich aandient, proberen te overtuigen op welke wijze deze nog fictieve beelden kunnen omgezet worden naar realiteit.

Gegidste wandeling met Ruisbroek Droomt
> Vrijdag van 11u30 tot 13u
> Vertrek aan de ingang van het Kerkhof Ruisbroek (200m van Station Ruisbroek)
> Voor elke oud-tegenstander en nieuwe medestander
> Gratis activiteit
> Gelieve u in te schrijven per mail op info@periferiafetival.be

Kanaal naar Charlerloi oeververnieuwing over een lengte van 798m

2019-08-22-oeververnieuwing_01RUISBROEK/ NEGENMANNEKE: – De Vlaamse Waterweg nv vernieuwt over een lengte van 798m de rechteroever van het Kanaal naar Charleroi tussen de De Bruyckerweg in Drogenbos en de R0-brug in Sint-Pieters-Leeuw. De oever is momenteel in slechte staat. Tegelijk bereiden ze de oever alvast voor op de toekomstige opwaardering van het Kanaal naar Charleroi.

Tussen de De Bruyckerweg (Drogenbos) en de R0-brug (Sint-Pietsers-Leeuw) vernieuwt de waterwegbeheerder de kanaaloever die in slechte staat is in functie van de aan te leggen fietssnelweg F20. “Het is onze plicht ons patrimonium in stand te houden”, zegt ir. Wim Dauwe, afdelingshoofd bij De Vlaamse Waterweg nv. “Tegelijk maken we van de nood een deugd en grijpen we de noodzakelijke werken aan om de oevers in deze zone voor te bereiden op de toekomstige opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Door het kanaal toegankelijk te maken voor drielaagscontainerschepen tot 1.350 ton, wordt het goederenvervoer via de waterweg extra aantrekkelijk voor bedrijven.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Het jaagpad wordt fors opgewaardeerd: je zal er nog comfortabeler kunnen fietsen. Zo willen we nog meer mensen verleiden om de auto wat vaker te laten staan en met de fiets naar het werk of naar school te gaan. Ook het Kanaal zelf wordt opgewaardeerd: we maken het geschikt voor schepen tot 1.350 ton. Eén zo’n schip vervoert de vracht van 70 vrachtwagens, die dan niet meer over onze wegen moeten rijden. Nu investeren we alvast 2,6 miljoen euro in de oeververnieuwing tussen Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw”.

Oeververnieuwing
De bestaande oever wordt over een lengte van 798m vervangen door een verankerde damwand. De wand wordt verticaal in de grond geplaatst en bestaat uit stalen damplanken van 11,8m lang die met elkaar worden verbonden. Een gespecialiseerd aannemer zal de damplanken met een trilblok in de grond inbrengen. De heiwerken kunnen lokaal trillings- en geluidshinder geven. De totale duurtijd van de werken bedraagt ongeveer een jaar.

Hoewel de oeververnieuwing ongeveer een jaar duurt, blijft de fiets omleiding tot eind 2022 van kracht. Aansluitend op de oeververnieuwing zijn in deze zone namelijk nog werken gepland: de bouw van de Drie Fonteinenbrug over het Kanaal naar Charleroi en de fietssnelweg F20.


Bouw Drie Fonteinenbrug
Ter hoogte van de Eugène Ghijsstraat in Sint-Pieters-Leeuw en de Drie Fonteinenstraat in Drogenbos bouwt De Vlaamse Waterweg nv de nieuwe Drie Fonteinenbrug ( zie artikel 31/08/2018). Dit is niet alleen een nieuwe verbinding voor de omliggende bedrijvenzones, maar er wordt ook een bijkomende verbinding gemaakt tussen linker- en rechteroever voor fietsers en voetgangers die aansluit op fietssnelweg F20, beter gekend als Kanaalroute Zuid.
In augustus 2018 is op linkeroever gestart met de nodige ophogingen voor de landhoofden van de brug. De aannemer heeft de aanleg van de wegenis aangevat. Aansluitend zal worden gestart met de aanleg van de ontsluitingswegen op rechteroever en met de bouw van de brug en de landhoofden. De Vlaamse Waterweg  verwacht dat de nieuwe Drie Fonteinenbrug eind 2022 klaar zal zijn.

Geen groot Cultuur- en Congrescentrum Vlaamse Zuidrand in Ruisbroek

RUISBROEK: – Het idee van Vlaanderen om een cultuur- en congrescentrum te bouwen in Ruisbroek is bijgestuurd.  Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat er onvoldoende draagvlak is in de regio en het feit dat bijkomend aanbod hetzelfde publiek zou bedienen als in de naburige cultuurhuizen. Dat schrijft De Standaard. 

 


Het studiebureau stelt voor dat de plannen worden bijgeschaafd. Geen cultuurhuis op één plek, maar wel investeringen in de volledige zuidelijke kanaalzone, zeg maar het gebied tussen Drogenbos en Halle. Het studiebureau denkt ook niet alleen aan cultuur, maar ziet ook kansen voor toerisme, onderwijs en landschapsbeleid.


Minister vlaamse Rand, Ben Weyts wenst niet te reageren omdat de inhoud van het rapport gelekt is.

Jan Desmeth, schepen van Cultuur : “Er deden in het verleden heel wat indianenverhalen de ronde over hoe en wat er moest gebeuren in Ruisbroek.

Vanuit het gemeentebestuur zijn we steeds vertrokken van twee vaststellingen om de buurt in Ruisbroek op te waarderen en sterker te verbinden.

De eerste vaststelling was de nood op lokaal niveau aan een betere infrastructuur voor Cultuur voor ca 300 toeschouwers én ten tweede moet er “iets” gebeuren aan de stationsomgeving van Ruisbroek.

Omdat Vlaanderen reeds in de periode 2009-2014 had gesproken over een culturele vuurtoren in de Zuidwestrand, hebben we aangedrongen op een diepgaande studie zodat we “bezinnen voor we beginnen”. Het gaat immers om publieke gelden en daar ga je niet lichtzinnig mee om.

Positief is alvast dat de studie aangeeft dat er extra middelen voor de zuidwestrand, inclusief de stationsomgeving van Ruisbroek, moeten voorzien worden en dat dat niet alleen voor cultuur hoeft te zijn. Met die extra middelen kunnen we alvast met een ander soort projecten onze tweede doelstelling effectief de komende jaren invullen.

En op de eerste vraag nl. moet er een groot cultuurcentrum komen op die locatie, is nu ook een onderbouwd antwoord gekomen. Daarvoor diende die studie dan ook. Nagaan of een groot Vlaamse project (1000 toeschouwers) er al dan niet rendabel uit te baten is. Dat is duidelijk niet het geval.

Als gemeentebestuur zullen we nu alternatieven bekijken om enkel de lokale nood naar een betere culturele infrastructuur op te vangen. Dat kan eventueel in bestaande gebouwen zoals bijvoorbeeld enkele kerken, die aan gedeeltelijke of volledig herbestemming toe zijn. Maar eerst kijken we uit naar het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zodat we vernemen hoe het nieuwe voorgestelde project “Operatie Zone Zuid” vorm gaat krijgen.”


Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
11/12/2018 – oplevering van de-haalbaarheidsstudie nieuw cultuur-en congrescentrum i Vlaamse zuidrand voorzien voor april 2019
01/02/2018 – resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw cultuur- en congrescentrum in de Zuidrand worden pas eind 2018 verwacht.
03/10/2014 – mogelijke cultuurtempel in Ruisbroek gespreksonderwerp in Vlaanderen
02/04/2014 – Eindrapport haalbaarheidsstudie cultuurzaal zuidwestrand levert verrassende conclusie op
10/01/2014 – 3de inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
03/12/2013 – inspraakmoment culturele infrastructuur Sint-Pieters-Leeuw en Lennik
26/11/2013 – Start inspraaktraject haalbaarheidsstudie cultuurzaal Zuidwestrand
26/09/2013 – Sint-Pieters-Leeuw laat haalbaarheidsstudie uitvoeren betreffende een nieuwe culturele infrastructuur

En ook dit gerelateerd artikel:
07/03/2018 – toekomstige herbestemming Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw kerk in Ruisbroek