Jade, het nieuwe hippo-therapiepaard van Revalidatieziekenhuis Inkendaal

VLEZENBEEK: – Vandaag stelde Revalidatieziekenhuis Inkendaal hun nieuw hippo-therapiepaard Jade voor aan pers en sponsors van Music for Life.


Nu het nieuwe jonge Ardenner trekpaard Jade aan haar nieuwe omgeving in paardenpension Alvaro gewend is, wil Inkendaal haar sponsors graag kennis laten maken met de hippotherapiepaard als onderdeel van hun revalidatietraject. De Ardenner paarden staan bekend als vriendelijke en gehoorzaam. Vanwege hun zeer goedmoedige karakter zijn het de ideale paarden voor hippotheraphie, de paardjes worden tussen de 20 en 25 jaar oud, deze koudbloed trekpaarden wordt tussen de 150 en 160 cm, wat ideaal is voor de begeleiders die naast het paardje, de revalidanten mee in evenwicht moeten houden en er voor zorgen dat de ruiter/revalidant mooi rechtop blijft zitten tijdens de activiteit.

Hilde Laureyn, Projectcoördinator Fundraising Inkendaal: ” Music for Life 2018, de jaarlijkse actie van radiozender Studio Brussel, is uit de startblokken geschoten. Revalidatieziekenhuis Inkendaal is opnieuw één van de goede doelen waarvoor men acties kan organiseren. De centjes die vorig jaar via tal van acties ten voordele van Inkendaal werden ingezameld, maakten het intussen voor ons mogelijk om een prachtig jong trekpaard aan te kopen dat wordt ingeschakeld in het revalidatietraject. De acties van o.a. de Verenigde Handelaars Vlezenbeek, meerdere lokale verenigingen zoals de Cultuurraad, Griet Jacobs (leerkracht Inkendaal)en haar co-organisatoren van een voetbaltornooi Nauertep en individuele schenkers, maken dus degelijk een verschil en zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie.”


De hippotherapie ( of beter nog EAT; Equine Assisted Therapy) binnen het Revalidatieziekenhuis Inkendaal is een complementaire therapievorm tussen de andere therapieën zoals kinesitherapie , logopedie, ergotherapie , psychotherapie , sociale readaptatie waar het paard/pony als medium wordt gebruikt om vooropgestelde doelstellingen van het individuele behandelingsplan na te streven . De meerwaarde van het paard als therapeutisch medium schuilt in de bijzondere plaats dat het dier inneemt in de triade met de patiënt en de therapeut(en). Paarden zijn gevoelige dieren , ze pikken signalen van mensen sneller op ( vaak sneller dan de mens e zich van bewust is ) en ze beschikken daarnaast over een uniek driedimensionaal bewegingsaanbod ( tact en ritme in verschillende tempo’s).

Hilde Van Laethem, hoofdtherapeut Revalidatieziekenhuis Inkendaal. “De revalidant rijdt, onder begeleiding van enkele medewerkers, rondjes op het paard. Hierdoor worden bepaalde bewegingen gestimuleerd. Doordat ze op een levend paard zitten, blijven ze geconcentreerd. Dat is meestal het probleem bij oefeningen in een zaal. Onze patiënten zijn vaak verlamd geweest, waardoor hun concentratie snel verminderd. Met als gevolg dat de oefeningen minder rap en uitvoerig zijn. Op een paard gaat dat veel beter.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Dieren(T)huis in Inkendaal
Hilde Laureyn: “Ook naar volgend jaar toe hebben we nieuwe plannen. Het geld dat ingezameld wordt met de -hopelijk- talrijke acties ten voordele van Inkendaal tijdens Music for Life 2018, willen we inzetten voor het project ‘Dieren(T)huis’, een plek waar revalidanten en dieren zich thuis voelen. We zijn dus erg benieuwd naar de acties die dit jaar her en der georganiseerd zullen worden.”

concert Oorlog en Vrede

VLEZENBEEK: – Vrijdagavond 9 november vond in de Merselborre te Vlezenbeek, het Herfstconcert van de Koninklijke harmonie St-Lutgardis, Zuun plaats met als thema “Oorlog & Vrede”.
2018-11-09-optreden
Heel speciaal wilde de harmonie met dit concert een paar oud-strijders uit onze gemeente eer betonen. Ze deden dat in een mix van muziek, woord en beeld.
Josiane Schoukens: “Zo werd het nummer In Flanders Field (R. Derongé) prachtig uitgevoerd en tezelfdertijd kregen we het gedicht te horen en werden er beelden getoond. Heel sereen en aangrijpend. Het was een muzikaal eerbetoon aan hen die vochten en hun leven gaven voor onze vrijheid.
Naast de dodenherdenking van 11 november, bracht dit concert ons ook in de sfeer van verlies en dood, die met de maand november samenhangt. En de harmonie heeft dit uitmuntend gedaan.
Een dikke proficiat en dank aan al de muzikanten van de harmonie en in het bijzonder aan de dirigent Willy Clabos voor de puike uitvoering.

Reeds enkele jaren schenkt de harmonie de volledige opbrengst van dit herfstconcert aan een andere vereniging of organisatie. Dit jaar speelde het orkest voor PASAR Sint-Pieters-Leeuw.

Josiane Schoukens: “Onze jeugd kent deze periode niet meer uit getuigenissen van ouders en grootouders. Daarom is het goed om de herinnering aan zoveel gruwel levendig te houden in de hoop dat dit nooit meer terugkomt, want vrede is broos. Met de opbrengst van dit concert, dat integraal naar Pasar gaat, zal de vereniging voor vrijetijdsinvulling, een uitstap organiseren waarin de loopgraven en de regio worden bezocht. De bedoeling is dat er naast onze leden, ook andere families meekomen met kinderen/ kleinkinderen om hen ter plaatse te laten nadenken over wat zich hier 100 jaar geleden heeft afgespeeld. Onze uitstap naar de “Vlaamse velden” staat gepland voor volgend jaar en via diverse infokanalen zal hierover worden gecommuniceerd.”

opheffing toegangsverbod Zuunbeek en wachtbekkens

SINT-PIETERS-LEEUW: – De burgemeester heeft het toegangsverbod Zuunbeek en wachtbekkens opgeheven.
Op 5 juli 2018, brak er botulisme uit aan de Zuunbeek en wachtbekkens. Er werd toen een toegangsverbod tot het water van de Zuunbeek en de wachtbekkens uitgevaardigd.


Sinds enige tijd werden er nu geen dode vogels meer gevonden en ook het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij van 8/11/18 was positief.
Hierdoor heeft de burgemeester besloten tot de opheffing van het toegangsverbod Zuunbeek en wachtbekkens.

agenda: Gebraadfestijn Rode Kruis

2018-11-18-affiche_gebraadfestijnSINT-PIETERS-LEEUW: – Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Rode Kruis Vlaanderen afdeling Sint-Pieters-Leeuw haar “Gebraadfestijn” op zaterdag 17 november en zondag 18 november 2018, in het parochiecentrum “Sint-Lutgardis” – Arthur Quintusstraat 23 te Zuun.

Zaterdag starten we om 17.00 u en dit tot 22.00 u.
Zondag ben je welkom vanaf 11.00 u en staan tot jullie dienst tot 16.00 u

Voorzitter,Luc De Tobel: “De uitrusting van onze hulpposten, de interventies, de bloedinzamelingen, de opleidingen naar de plaatselijke bevolking toe, de werking in zijn geheel, kosten geld … veel geld. Een dergelijk opbrengst kunnen we alleen; bekomen met de inkomsten van de stickerverkoop tijdens de veertiendaagse, het jaarlijkse gebraadfestijn, deze helpen ons de werking verzekeren.
We hebben ook dringend nood aan een nieuwe functionele wagen.
Met uw steun zullen we nog beter kunnen helpen en staan we paraat. Altijd en overal. “

Jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw 2018

SINT-PIETERS-LEEUW: – Traditioneel heeft in Sint-Pieters-Leeuw op 11 november de jaarmarkt plaats. Ook dit jaar stonden er meer dan 250 kramen opgesteld in een afgesloten parcours van 3km.


Reeds vroeg op de ochtend was het al druk in het centrum, daar het nog niet regende hadden velen het zekere voor het onzekere genomen om hun tocht tussen de kraampjes droog aan te vatten. Later op de dag zorgden de wind en enkele regenbuien ervoor dat de algemene opkomst  wel lager was dan andere jaren.
Publiekstrekker was zoals steeds de optredens van de verschillende dansgroepen. Heel wat verenigingen verkochten drank en eten om hun werkingskosten tijdens het jaar wat te dekken.

(Het laden van onderstaande diashow met 130 foto’s kan even duren)

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Schepenen en bevoegdheden gekend in Sint-Pieters-Leeuw

2016-09-11-gemeentehuis_sint-pieters-leeuw_03SINT-PIETERS-LEEUW: – Op verkiezingsavond bevestigden N-VA en CD&V reeds dat ze ook de komende 6 jaren samen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zullen besturen (18 zetels).
Luc Deconinck zal opnieuw voorgedragen worden als burgemeester. Bart Keymolen wordt eerste schepen.
Daarnaast zal N-VA 4 en CD&V 3 schepenen hebben in het college van burgemeester en schepenen. CD&V levert met Siebe Ruykens de voorzitter van de gemeenteraad, die voortaan ook als OCMW-raad optreedt.

Het college van burgemeester en schepenen zal bestaan uit de volgende leden.

– Luc Deconinck (N-VA) :
Burgemeester; algemene coördinatie; algemene en integrale veiligheid; Politie en brandweer; Financiën en begroting; Burgerlijke stand en bevolking; Juridische zaken; PR en communicatie.

– Bart Keymolen (CD&V) :
Eerste schepen; Openbare werken; Groen; Waterbeheersing; Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning

– Jan Desmeth (N-VA) :
OCMW en sociale zaken; Cultuur en Bibliotheek; Erfgoed en erediensten; Mobiliteit en verkeer.

– Gunther Coppens (N-VA) :
Gemeentelijke gebouwen en begraafplaatsen; Senioren; Landbouw; ICT.

– An Speeckaert (CD&V) :
Onderwijs; Jeugd; BKO; Speelpleinwerking; Gezin en kinderopvang

– Herwig Smeets (N-VA) :
Sport; Lokale economie; Nutsvoorzieningen; Personeel

– Paul Defranc (CD&V) :
Milieu; Afvalbeleid; Vlaams beleid; Integratie; Gelijke kansen; Woon- en grondbeleid

– Marleen De Kegel (N-VA) :
Toerisme; Werkgelegenheid; Kunstacademie; Markten, foren en feestelijkheden; Ontwikkelingssamenwerking.

De nieuwe bestuursploeg zal in de komende weken het bestuursakkoord 2019-2024 vorm geven, waarin de krachtlijnen voor de volgende bestuursperiode worden vastgelegd.


2018-06-17-verkiezingsprogramma_N-VA_Sint-Pieters-Leeuw_01Persbericht van N-VA Sint-Pieters-Leeuw

Continuïteit en vernieuwing bij N-VA
Zoals aangekondigd in het gemeenschappelijk persbericht zal het nieuwe college van burgemeester en schepenen voor de periode 2019-2024 als volgt zijn samengesteld voor wat N-VA betreft :
– Burgemeester Luc Deconinck – Schepen Jan Desmeth – Schepen Gunther Coppens – Schepen Herwig Smeets – Schepen Marleen De Kegel

Vier leden blijven respectievelijk burgemeester en schepen. Hiermee zorgt N-VA voor continuïteit. Herwig Smeets, de lokale partijvoorzitter, die ook de afgelopen 6 jaar al gemeenteraadslid was, treedt aan als nieuwe schepen voor N-VA.

Eerder was al bekend dat Gunther Coppens na 2 jaar gedeputeerde voor de provincie Vlaams-Brabant wordt. Vanaf 01.01.2021 zal hij vervangen worden door gemeenteraadslid Nicole Billens.

Luc Deconinck, burgemeester : “We zijn heel trots dat N-VA Sint-Pieters-Leeuw de eerste gedeputeerde ooit uit onze gemeente mag leveren. Gunther heeft dan ook een prachtig resultaat behaald. Voor de gemeente en de regio is het zeker een pluspunt iemand in deze belangrijke positie te hebben.”

In het laatste jaar van de bestuursperiode zullen de nieuw verkozen gemeenteraadsleden Olivier Huygens en Veerle Seré in het college van burgemeester en schepenen komen ter vervanging van Marleen De Kegel en Nicole Billens.
Hiermee volgt N-VA de logica die de kiezer op 14 oktober jl. via de voorkeurstemmen heeft aangegeven.

Luc Deconinck, burgemeester : “Marleen en Nicole hadden beiden te kennen gegeven geen kandidaat meer te zijn bij de verkiezingen van oktober 2024. Daarom hebben we samen besloten twee nieuwe schepenen te laten aantreden in het laatste jaar van deze bestuursperiode, zijnde vanaf 01.01.2024. Ik dank Marleen en Nicole uitdrukkelijk dat zij niet vasthouden aan hun mandaat en dat zij kansen willen geven aan vernieuwing en verjonging.”


2018-06-06-Groepsfoto_CD&V_Sint-Pieters-Leeuw_gemeenteraadsverkiezingen_2018Persbericht van CD&V Sint-Pieters-Leeuw

CD&V zeer tevreden met cruciale bevoegdheden om verder te bouwen aan een warm, bruisend en proper Sint-Pieters-Leeuw.

Zoals aangekondigd in het gemeenschappelijk persbericht zal het nieuwe college van
burgemeester en schepenen voor de periode 2019-2024 als volgt zijn samengesteld voor wat CD&V betreft :
– Eerste schepen Bart Keymolen – Schepen An Speeckaert – Schepen Paul Defranc

CD&V is naar de verkiezingen getrokken met een jonge, nieuwe ploeg en een sterk
inhoudelijk programma. De partij is dan ook verheugd dat haar schepenen cruciale
bevoegdheden kregen om dat programma de komende zes jaar te realiseren.

Eerste schepen Bart Keymolen wordt bevoegd voor openbare werken, waterbeheersing,
groen, ruimtelijke ordening en omgeving. Het geleverde werk voor openbare werken en de strijd tegen wateroverlast kan de komende zes jaar door hem verdergezet worden.

Nieuwkomer An Speeckaert wordt verantwoordelijk voor de bevoegdheden onderwijs en jeugd met de daarbij behorende bevoegdheden speelpleinwerking, gezin en kinderopvang. An is als jonge mama zeer blij met deze bevoegdheden en ziet een grote meerwaarde in het bundelen van deze bevoegdheden om van Sint-Pieters-Leeuw een prachtige plek te maken om op te groeien en school te lopen

Paul Defranc wordt schepen van Vlaams beleid, integratie, gelijke kansen, woon- en
grondbeleid en milieu en afvalbeleid. Met zijn lange ervaring als gemeenteraadslid en
schepen zorgt Paul Defranc samen met Bart Keymolen voor de continuïteit in het
schepencollege. Hij zal zijn schouders onder een Vlaams, groen en sociaal Sint-Pieters-Leeuw zetten waar elke Leeuwenaar zich thuis voelt. Na twee jaar geeft hij de fakkel door aan gemeenteraadslid Brahim Harfaoui die als nieuwkomer een zeer mooi resultaat behaalde op 14 oktober. Met Brahim die in Ruisbroek goed gekend is als medewerker van de Post komt voor de eerste keer in de geschiedenis van de gemeente ook een kandidaat met migratieachtergrond in het schepencollege. Gemeenteraadslid Siebe Ruykens wordt de volgende zes jaar voorzitter van de
gemeenteraad en de OCMW-raad.

Siebe Ruykens, voorzitter : “Ook na de verkiezingen wenst onze partij de vernieuwing,
vervrouwelijking en verjonging door te trekken. Schepenen Jos Speeckaert en Luc Van
Ruysevelt namen het initiatief om hun zitje in de gemeenteraad door te geven aan jongere
kandidaten. De partij is Jos en Luc zeer erkentelijk voor hun inzet in het verleden en hun
bereidheid om de vernieuwingsoperatie verder te willen ondersteunen. Een sterke, evenwichtige ploeg van mandatarissen en bestuursleden staat zo klaar om verder te
bouwen aan een bruisend Sint-Pieters-Leeuw waar het aangenaam is om wonen.”

gordelcontrole in Ruisbroek

veiligheidsgordelRUISBROEK: – De Politiezone Zennevallei voerde deze week een gordelcontrole uit in Ruisbroek langs de Karel Gilsonstraat.

Hier werden 16 bestuurders/passagiers geverbaliseerd voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.
Eén bestuurder werd ook betrapt op het gebruik van een GSM-toestel achter het stuur. Hij mag zich aan een boete verwachten.
Meer informatie over het dragen van de gordel: www.veiligverkeer.be/inhoud/regels-en-uitzonderingen-gordel