Provinciale werkingssubsidie van 675.400 euro voor vzw ‘de Rand’

de-RandVLAAMS-BRABANT/DE RAND: – De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 675.400 euro aan vzw de Rand voor haar werking. De Rand speelt een belangrijke rol bij het behoud van het Vlaams karakter in de Vlaamse Rand.

De provincie Vlaams-Brabant stond aan de wieg van vzw de Rand”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde bevoegd voor Vlaams karakter. “De afgelopen 22 jaar is de organisatie een betrouwbare partner geweest bij de uitvoering van het Vlaams karakterbeleid in de Vlaamse Rand, zowel voor de provincie Vlaams-Brabant als voor de Vlaamse Gemeenschap. Daarom geven we hen een werkingssubsidie van 675.400 euro voor 2019“.

De provincie Vlaams-Brabant blijft ook dit jaar middelen vrijmaken om lokale en bovenlokale initiatieven die aan taalstimulering doen te ondersteunen.
Naast projectsubsidies zijn er ook nog talrijke eigen projecten zoals

– de jaarlijkse campagne voor de taallessen Nederlands
– de ondersteuning van OKAN-scholen (onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen)
– de ondersteuning en begeleiding van kinderopvanginitiatieven
– de lees- en voorleesprojecten ‘Thuis in Taal’ en ‘Boekenstoet’

Met het nieuwe provinciebestuur blijven we inzetten op het versterken van het Vlaams karakter in Vlaams-Brabant. De Vlaamse Rand rond Brussel heeft specifieke uitdagingen, vandaar dat we de vzw de Rand blijven ondersteunen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Wij zijn steeds op zoek naar het bieden van bijkomende kansen en mogelijkheden om op een gerichte en uitdagende manier aan taalstimulering Nederlands te doen bij anderstaligen. Er zijn ook heel wat beleidsdomeinen waar dit mogelijk is. De kennis van het Nederlands is immers een sleutel die veel poorten opent en is de basisvoorwaarde voor een sterk sociaal weefsel”.

zilveren scrabblejubileum

VLEZENBEEK: – Vanavond heeft in De Merselborre Vlezenbeek het 25 ste scrabbletornooi plaats. Dit zilveren jubileum is het resultaat van een jarenlange intense samenwerking tussen de Vlaamse werkgroep vzw DE VREDE en Cultuurcentrum Coloma Sint-Pieters-Leeuw.


Negen basisscholen zijn ondertussen reeds twee weken aan het scrabbelen om elkaar beter te leren kennen én vooral om hun kennis van het Algemeen Nederlands bij te spijkeren (zie artikel 22/01/19).
Het slottornooi vrijdagavond voor gelegenheidsspelers, professionelen, kinderen en de verwencategorie ofte nieuwkomers in Vlaanderen, kent een heuse primeur. Voor de eerste keer wordt een wisseltrofee uitgedeeld aan de winnaar van elke categorie. Niemand minder dan scrabblepionier en bezieler van deze tornooien, de 86-jarige Limburgse ereschooldirecteur Hub Moonen (HUMO) laat zijn naam na op dit kleinood.
Nog sterker: voor de eerste keer zal hij zelf meespelen. De professionele deelnemers wezen gewaarschuwd. Door de ook al nieuw ingevoerde triangelformule of drie spelers per tafel, komt iedereen in voor- en eindronde veelvuldig aan de beurt.
Zoals steeds trekt iedereen met een nuttige prijs de koude winterse nacht in, nog nagenietende van dit leerrijke taalspelletje.
Tekst: Denis Deneulin

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


2019-02-03-winnaars-scrabble.jpgBij de clubspelers won Huub Moonen voor Chantal Lebacq en Walter Nys.

Bij de gelegenheidsspelers eindigde Bert De Ridder als 1ste, 2de werd Raymond Callebaut en derde Lily Ockerman.

 

externe firma wordt aangesteld voor controles blauwe zone Ruisbroek buiten de controle-uren van de gemeenschapswachten

2017-02-01-blauwe-zone_ruisbroek_01RUISBROEK: – Op de gemeenteraad van donderdagavond werd vernomen dat voor de controle van de blauwe zone te Ruisbroek een externe firma aangesteld wordt, die controles zal uitvoeren buiten de controle-uren van de gemeenschapswachten.

De raad keurde hiervoor de voorwaarden van deze opdracht en de wijze van gunnen goed.
19 ja-stemmen (N-VA, CD&V, Gemeentebelangen), 10 neen-stemmen (PF, Vlaams Belang, Open Vld, sp.a), 2 onthoudingen (Groen).

Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit en Verkeer: “Sinds 01.02.2017 zorgen onze eigen gemeenschapswachten voor de controle en handhaving van de blauwe zone. Een grote meerderheid van de inwoners en bezoekers van Ruisbroek respecteren de afspraken. Uit respect voor zij, die de regels volgen, is controle en handhaving noodzakelijk, zodat ook zij die de regels niet volgen zich aanpassen.
2017-02-01-blauwe-zone_ruisbroek_05_parkeerschijfNog belangrijker is dat we hierdoor langparkeerders van buiten de gemeente kunnen weren, zodat die plaatsen opnieuw vrijkomen voor onze eigen inwoners en/of bezoekers van Ruisbroek. Sinds 4 maanden zijn er ’s nachts ook controles door een parkeerbedrijf. Omdat we stilaan in de reguliere routinewerking komen, heeft het gemeentebestuur nu beslist om vanaf 01.01.2020 de controles en handhaving voor 80% uit te besteden aan een parkeerbedrijf en 20% verder te zetten via onze eigen gemeenschapswachters. Zo komt er voor onze mensen tijd vrij om andere prioriteiten op te nemen, terwijl ze toch nog steeds vinger aan de pols houden op het terrein. Dat laatste is dan weer nodig en nuttig om het parkeerbedrijf vanuit de gemeentelijke diensten goed aan te sturen, zodat zij de filosofie van het gemeentebestuur volgen en we vermijden dat ze een eigen weg inslaan. Het goedgekeurde bestek voorziet de verderzetting van de huidige werking tot 31.12.2019 en de nieuwe werking vanaf 01.01.2020.


Vlaams Belang Leeuw over aanstellen extra parkeerbedrijf voor Ruisbroek
Eddy Longeval: “Sint-Pieters-Leeuw stelt een externe firma aan die controles zal uitvoeren op de blauwe zone te Ruisbroek. Dit is een huidige opdracht voor de gemeenschapswachten maar het N-VA/CD&V-gemeentebestuur wil de parkeercontroles, voornamelijk ’s nachts, opvoeren. De beslissing kost 144.000 €.
Vlaams Belang vindt dat zowel de extra controles zelf als het prijskaartje overbodig en onwenselijk zijn. In zijn tussenkomst haalde gemeenteraadslid Eddy Longeval aan dat er sinds de vorige legislatuur alleen maar repressieve maatregelen genomen zijn in Ruisbroek. Eerst was er de dure parkeerstudie en de installatie van de blauwe zone. Wie geen bewonerskaart(en) had diende te parkeren aan het station, de sporthal of het ocmw. Vermits die openbare parkings verzadigd geworden zijn zal het gemeentebestuur, samen met een privéfirma een betalende parkeertoren bouwen. En tot slot neemt het bestuur extra maatregelen door een privaat parkeerbedrijf in te schakelen.
Ruisbroek kampt met een groot mobiliteitsprobleem, de bewoners alsmaar strakker beteugelen zal geen oplossingen bieden en voedt alleen maar het gevoel van onbegrip en machteloosheid
” besluit het Vlaams Belang gemeenteraadslid.

AMB-Vlezenbeek bouwt nieuwe fietsenstalling en breidt speelplaats lagere school uit

VLEZENBEEK: – De Ave-Mariabasisschool uit Vlezenbeek bouwt een nieuwe fietsenstalling in de Laudinnestraat en breidt zo ook de speelplaats van de lagere school uit.
2019-01-30-bouw-nieuwe-fietsenstalling_amb_vlezenbeek_01
Alain Defranc voorzitter schoolbestuur en Willy Nechelput, patrimoniumbeheerder: “We hadden op deze locatie reeds een fietsenstalling maar deze was vrij beperkt qua omvang en overkapping. Tegelijkertijd hadden we ook een beetje gebrek aan speelruimte op de speelplaats en met deze werken gaan we de twee combineren. Dus we gaan de speelplaats op haar huidig hoogte doortrekken tot aan de straatzijde en onderaan wordt volledig ingericht als een fietsenstalling die dus volledig overkapt is. Langs de straatzijde komen hekken in dezelfde zin als aan de ingang van de school ook met geel-blauwe spijlers.
Op het nieuwe stuk speelplaats komt ook een speeltoestel waarmee we voor de kinderen de speelplaats ook weer wat speelser maken en kan er weer echt buiten gespeeld worden. Een kale speelplaats is niet meer van deze tijd.
De eerste goedkeuringen voor dit projectje dateren van 2017 en nu met de subsidies van Agion kunnen ze eindelijk gerealiseerd worden.
We hebben de aannemer vorige week nog gehoord en deze zei ons als we niet te veel tegenslag hebben met het winterweer of vriesdagen dan zou het normaal na de paasvakantie in orde zijn, maar het blijft een schatting.


Meer info over de school: www.ambvlezenbeek.be

Maarten Carremans stopt eind dit jaar met competitie zwemmen

2017-11-18-Maarten_Carremans

Maarten Carremans van zwemclub de waterleeuwen die heel wat provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenschappen won stopt eind dit jaar met competitie zwemmen en wordt trainer. Dat maakte de Leeuwse zwemmer bekend op zijn facebook pagina.

Maarten Carremans: “Na jaren met veel passie en plezier te hebben gezwommen, komt er nu een einde aan! Ik heb besloten om een punt te zetten achter mijn zwemcarrière en dat doe ik met opgeheven hoofd! Als kleine gast kwam ik terecht bij “zwemclub de waterleeuwen” een club die vanaf het begin aanvoelde als een thuis en die tot op heden een grote rol heeft gespeeld in mijn leven! 15 Jaar later heb ik vele wedstrijden achter de rug, veel podiumplaatsen behaald maar vooral: mooie verhalen, ongelooflijke herinneringen en vooral vrienden voor het leven overgehouden!

2019-01-230-maarten-medaillesDaarom zou ik graag enkele mensen bedanken die mij hebben geholpen en gesteund om mijn prestaties te halen, bij deze een dikke merci aan: Inge, Jonas, Natalee, Gunther, Marc, Bart, Elke, Françoise!
( het is onmogelijk om iedereen te bedanken! ) Toch een speciale vermelding voor Gerd, die jaren hard heeft gewerkt aan een goeie omkadering en die vaak als zondebok werd gebruikt door mij, bedankt voor al het geduld en de uitstekende begeleiding! Ik kon mij geen betere coach voorstellen! 

Vele wedstrijden en medialles later is het tijd om iets nieuw te beginnen! Daarom stap ik met volledige overtuiging in het trainersteam, in de hoop mijn steentje bij te dragen aan de toekomst van onze jonge zwemmers!

Mijn laatste wedstrijd ga ik symbolisch zwemmen in Oktober in Sint-Pieters-Leeuw, eindigen waar alles begonnen is!

Om af te sluiten zou ik graag mijn ouders en broertje bedanken voor de vele taxi ritten en de vele centjes die in mijn sport gepompt hebben! En vooral de onvoorwaardelijke steun die ik altijd van jullie kreeg! Dikke merci hiervoor, zonder jullie had ik nooit gestaan waar ik nu sta!”

Extra ophaling glas op woensdag 30 januari in delen van de gemeente

2017-10-01-persvoorstelling_Intradura_05SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanwege het winterweer werden verleden week enkele straten niet bediend tijdens de glasophaling.
Op woensdag 30 januari 2019 wordt er een extra glasophaling voorzien voor de straten waar het glas niet kon worden opgehaald.

Berkenplein – Magnolialaan – Gladiolenlaan – Leeuwerikstraat – Jasmijnlaan – Petrus Huysegansstraat (zijstraat) – Jachthoornstraat – T’serclaestraat (zijstraat) – Jachtveld – Jagersdal (nr. 8 tot 24) – Dageraadstraat – Rattendaal – Jaak caloenstraat – Annemoonlaan – Mechelgatstraat – De elst – Vosholenweg – V. Millainstraat – Bosveldbaan – Rodebeekstraat – Halleweg – Trapputweg – Meersteen – Wijk Impeleer – Sint Sebastiaanstraat – Oude Postweg – Molenborre – Jozef sluisstraat – Zevenbladweg – Tobie Swalusstraat.
Meer info: Dienst Leefmilieu – 02 371 63 54 – leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be

UNIZO reikt Handmade in Belgium-label uit aan ambachtelijke ondernemer slagerij Nechly

VLEZENBEEK: – Met het authenticiteitslabel Handmade In Belgium wil UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zetten. Hun producten maken vandaag de dag het verschil voor de moderne consument. Met het HIB-label wil UNIZO de moderne en traditionele ambachtsman of -vrouw verenigen in een community.
Geert Van Nechel van slagerij Nechly uit Vlezenbeek, mocht eerder vandaag het HIB-label in ontvangst nemen en werd zo UNIZO-ambassadeur van HIB.

Nechlyv Vlezenbeek
Het verhaal van deze ambachtelijke slagerij begon iets meer dan 10 jaar geleden in Vlezenbeek, wanneer Verswinkel Nechly door slager Geert opgetrokken werd op de weide van zijn ouders. Met passie voor smaak en liefde voor het vlees, bereidt hij zijn producten met de grootste zorg en enthousiasme. “Met liefde gemaakt dat smaakt” , zegt hij steeds. Het feit dat verswinkel Nechly staat voor smakelijk en (h)eerlijk vers vlees, vleeswaren, artisanale charcuterie,… werd reeds verschillende keren bevestigd op (internationale) vakwedstrijden.

Naast een constante kwaliteit en service probeert hij ook mee te denken met zijn klanten. “Onze nieuwe webshop biedt een unieke bestelmogelijkheid aan waarmee klanten waar en wanneer zij dat wensen onze heerlijke producten kunnen bestellen! Zij kunnen zelf bepalen of hun charcuterie dik of dun gesneden moet worden en of ze al dan niet een marinade wensen voor hun kipfilet of biefstuk. Bovendien bepalen ze zelf op welk tijdstip ze de bestelling willen komen afhalen.”; aldus Geert.

Meer weten over Slagerij Nechly: www.nechly.be

Kenmerken om het HIB-label in ontvangst te mogen nemen, zijn o.a.:
Het maakproces gebeurt voor minstens 50% met de hand.
De ambachtsman beheerst zelf het volledige maakproces (van A tot Z).
Een substantieel deel van het assortiment is handgemaakt.
Het maakproces betreft productie, restauratie of transformatie.
De ambachtsman werkt eerder op kleine schaal en streeft naar kwaliteit.
De ambachtsman heeft zijn kennis en vaardigheden aangeleerd door opleiding en ervaring.
Het gaat om maatwerk, geen massaproductie.
De ambachtsman werkt met kennis en bovenal met passie.
De ambachtsman is zich goed bewust van zijn materiaalkeuze/grondstoffen.