Afvalintercommunale Intradura kan van start gaan

REGIO: – De nieuwe afvalintercommunale Intradura is een feit. Op donderdag 27 april ondertekenden de 19 deelnemende gemeentes uit de regio Halle-Vilvoorde waaronder Sint-Pieters-Leeuw officieel de akte voor de oprichting van Intradura. Deze intergemeentelijke samenwerking moet ervoor zorgen dat de huisvuilinzameling en –verwerking efficiënter en goedkoper verloopt. Dit najaar zullen de eerste Intradura-vrachtwagens uitrijden.
2017-04-27-lancering_Intradura
In 2016 besliste afvalintercommunale Haviland om een nieuwe ‘intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer’ op te richten: Intradura. Door een slimmere groepering van de ophaalrondes en een gezamenlijk aankoopbeleid van o.m. afvalzakken, compostvaten en ondergrondse containers, zullen de gemeentes besparen op hun afvalfactuur. Andere troef is dat de gemeentes een afval- en recyclagebeleid op lange termijn kunnen uitwerken, want Intradura is als opdrachthoudende intercommunale opgericht voor 18 jaar.

2017-04-27-kaartDonderdag kwamen de 19 deelnemende gemeentes in de gemeentelijke feestzaal van Drogenbos samen om de akte te ondertekenen. Met de officiële oprichting kan Intradura nu eindelijk van start. In de praktijk verandert er voorlopig nog niets voor de inwoners, eerst moeten nog een aantal technische dossiers worden afgewerkt. Dit najaar zullen dan de eerste Intradura-vrachtwagens operationeel in het straatbeeld verschijnen.

Algemeen directeur Stephan Verwee: “In 2018 focussen we op de concrete invulling van het beleid. Hoe bepalen we de ophaalrondes? In welke milieuzones gaan we werken? En hoe zal Intradura de gemeentes helpen in de verdere afvalreductie en recyclage van afvalstromen? Vanaf 2019 volgt dan de werkelijke uitvoering van het beleid, waarbij de inwoners de voordelen van de nieuwe afvalintercommunale zelf zullen kunnen zien.”

47,8% van de werklozen in Sint-Pieters-Leeuw hebben geen of beperkte kennis van het Nederlands

HALLE-VILVOORDE: – In december 2016 hadden 6.756 werkzoekenden in Halle-Vilvoorde of 65,3% van het aantal werkzoekenden geen of slechts een beperkte kennis van het Nederlands. Voor Sint-Pieters-Leeuw bedroeg het 47,8%
Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Willy Segers.

2018-04-18-werkzoekenden-moedertaal-anders-dan-Nederlands_Sint-Pieters-Leeuw


Bron: Lees de volledige vraag & antwoord: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1257542

uitbreiding van het voorstedelijk treinaanbod in en rond Brussel

2014-06-13-station-Ruisbroek_NMBS_trein_02REGIO: – De NMBS wil ten laatste tegen eind 2017 het voorstedelijk spooraanbod rond Brussel verhogen tot 90 procent van de beoogde doelstellingen. De ingebruikname van een belangrijke spoortunnel in Brussel eind 2015, de uitbreiding van de piekperiode en het aanbod tijdens het weekend vormen daarbij belangrijke scharniermomenten.

Het voorstedelijk spooraanbod maakt deel uit van het Gewestelijk Expresnet (GEN) – een samenwerkingsverband tussen NMBS, MIVB, De Lijn en de TEC – dat binnen een straal van 30 kilometer rond Brussel het gezamenlijk aanbod van trein, tram, metro en bus structureert tot een basisnet.

Het voorstedelijk spooraanbod rond Brussel maakt integraal deel uit van het globale treinaanbod van NMBS, dit om maximaal te profiteren van de schaalvoordelen die voortvloeien uit een dergelijke integratie.
De GEN-zone telt 141 treinhaltes, waarvan 103 met aansluiting op metro, tram of bus.

Nieuw stations- en treinaanbod vanaf eind 2015

2015-03-23-voorstedelijke-spoorverbindingenDe opening van de spoortunnel Schuman-Josafat eind 2015 biedt een belangrijke link tussen de spoorlijn vanuit Namen naar Brussel en het oostelijk ringspoor (tussen Halle en Vilvoorde). De tunnel maakt het mogelijk dat bepaalde treinverbindingen niet langer de verzadigde Noord-Zuidverbinding dienen aan te doen, met meer flexibiliteit en reistijdverkorting tot gevolg, onder andere naar Brussel-Nationaal-Luchthaven.

Zo wordt de IC-verbinding tussen Charleroi en Brussel-Luxemburg eind dit jaar verlengd tot Brussels Airport, via de Schuman-Josafattunnel. Ook andere verbindingen (relatie Leuven- ‘s Gravenbrakel, Geraardsbergen/Halle-Mechelen) zullen via Brussel-Schuman rijden: zo krijgt Leuven een rechtstreekse verbinding met Brussel-Schuman.

Eind 2015 worden ook het nieuwe station van Mouterij (tussen Etterbeek en Brussel- Luxemburg) en het vernieuwde multimodale station Brussel-Schuman geopend. Het station van Tour & Taxis wordt op datzelfde moment heropend. Eind 2016 wordt het lijstje van openingen/heropening uitgebreid met het nieuwe station van Arcaden.

Nieuwe mijlpaal ten laatste eind 2017

Twee jaar later – eind 2017 – wordt de piekperiode verlengd en het aanbod tijdens het weekend uitgebreid.

In combinatie met het verbeterde aanbod eind 2015 stijgt het voorstedelijk spooraanbod tot 90 procent van de uiteindelijke doelstelling (in vergelijking met 62 procent op dit ogenblik).
Klik op deze link voor een grotere afbeelding.

Lokale en federale politie houden actie tegen woninginbraken in arrondissement Halle-Vilvoorde

logo_inbreker-diefstal-overvalREGIO: – De lokale en federale politie hebben op donderdag 5 maart 2015 een grootschalige controleactie “EXIT” gehouden in het arrondissement Halle-Vilvoorde. De Exit actie is in de eerste plaats gericht tegen de woninginbraken, homejackings en rondtrekkende dadergroeperingen en in de tweede plaats naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen. Deze acties hebben een sterk ontradend effect naar potentiële daders en dragen ook bij tot de verhoging van het veiligheidsgevoel van de bevolking.

Ook het arrondissement Halle-Vilvoorde wordt geconfronteerd met verschillende criminaliteitsvormen met een zware impact voor de bevolking, zoals woninginbraken. Inbraken in woningen en in andere gebouwen maken dan ook deel uit van de lijst van fenomenen die volgens de bestaande zonale veiligheidsplannen (ZVP) en het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 (NVP) prioritair door de politiediensten moeten worden aangepakt. In de strijd tegen deze criminaliteitsfenomenen worden op lokaal en regionaal niveau al talrijke acties opgezet. Ook op het arrondissementele niveau worden deze fenomenen aangepakt door het organiseren van grootschalige acties op de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. Bij een dergelijke FIPA-actie (Full Integrated Police Action) worden middelen en personeel van de lokale politie en van de verschillende diensten van de federale politie, gezamenlijk en geïntegreerd ingezet.

Aan de actie namen 12 van de 15 lokale politiediensten van het arrondissement Halle-Vilvoorde deel. De actie werd gecoördineerd vanuit het Communicatie- en informatiecentrum te Leuven door de Coördinatie- en steundirectie (CSD) Halle-Vilvoorde. Naast de lokale patrouilles en dispositieven werden op 2 tijdstippen gecoördineerde dispositieven in plaats gesteld. Ter ondersteuning van de arrondissementele actie zette de federale politie bijkomende middelen en personeel in zoals een speurhond en drie drughonden. Een helikopter was standby. Verder verleenden personeelsleden van het interventiekorps Halle-Vilvoorde, van het Communicatie- en informatiecentrum Oost-Vlaanderen bijstand bij deze actie.

In totaal werden 128 personeelsleden van de lokale en federale politie ingezet. Naast het uitvoeren van patrouilles werden er diverse controleposten opgericht aan de belangrijkste verbindingswegen en aan de op- en afritten van de autosnelwegen.

Resultaten
De actie EXIT heeft plaatsgevonden tussen 15 en 23 uur. Er werden in totaal 665 voertuigen en 557 personen gecontroleerd. Hiervan waren er 10 personen geseind als op te sporen voor diverse feiten, waaronder 1 bevel tot gevangenneming. 1 persoon was in het bezit van een oorlogswapen. Zeven voertuigen werden in beslag genomen voornamelijk wegens niet verzekering. Tien bestuurders reden zonder een geldig rijbewijs en twee legden een positieve ademtest af. Drie chauffeurs reden onder invloed van drugs.

Verder werd er tijdens de actie een aantal hoeveelheden drugs aangetroffen waaronder cannabis, coke en weed. In een wagen werd bij de controle lege gebruikte zakken aangetroffen met restanten van drugs met een geschatte inhoud van 20-25 kg. Naar aanleiding van drugsfeiten werden o.a. 4 gsm’s, een laptop en een tablet in beslag genomen. 1 voertuig trachtte in Hoeilaart aan de controles te ontsnappen, maar kon staande gehouden worden. Het voertuig was niet in orde met de technische eisen (keuring). In Dilbeek trachtte 1 niet verzekerd voertuig te ontkomen, maar kon ook staande gehouden worden.

Intercommunale Haviland wil gemeenten helpen rond het aanpakken van parkeerproblematiek

REGIO: – Burgemeesters, schepenen en mobiliteitsambtenaren van de Vlaamse randgemeenten hebben vandaag de koppen bij mekaar gestoken om gezamenlijke oplossingen te zoeken rond parkeerproblemen.

Er waren 3 sprekers. Vanuit Vlaams- Brabant sprak de afdeling mobiliteit.
Een case studie was er uit Sint-Pieters-Leeuw. Johan Persoons, mobiliteitsambtenaar en schepen van mobiliteit en verkeer Jan Desmeth gaven uitleg over de parkeerstudie die de gemeente in Negenmanneke houdt.
2015-03-04-haviland-parkeerproblematiek
Vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam Willem Stevens, kabinetsmedewerker van minister van Mobiliteit Pascal Smet, de laatste stand van zaken meegeven. De 19 Brusselse gemeenten moeten tegen 30 september 2015 klaar zijn met het opstellen van een gemeentelijk parkeeractieplan. De gemeenten die hier niet in slagen zullen verplicht worden om dit te delegeren aan het Brussels Parkeeragentschap. Uiteraard heeft de invoering van deze parkeeractieplannen ook gevolgen voor de Vlaamse gemeenten die aan Brussel grenzen.

Extra parkeerplaatsen
In het Brussels regeerakkoord is voorzien dat er op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de komende jaren 10.000 extra parkeerplaatsen worden voorzien. In het Vlaams Regeerakkoord wordt gesproken over de realisatie van 20.000 parkeerplaatsen aan de rand van Brussel. Belangrijk hierbij is dat deze parkings dichtbij openbaarvervoerknooppunten moeten komen om zo de pendelaars makkelijker in het centrum van onze hoofdstad te krijgen. Hierbij is een goede afstemming tussen de binnen en de buitenrand wenselijk.

Intergemeentelijke actie
De gemeenten uit de Vlaamse Rand worden op dit ogenblik geconfronteerd met hoge administratiekosten voor de verwerking van vaststellingen door de provincie Vlaams-Brabant. Bovendien heeft de provincie al aangegeven dat het in de toekomst de parkeerboetes in het kader van de GAS-wetgeving niet zal behandelen. Dat betekent concreet dat de gemeenten deze taak zelf op zich zullen moeten nemen of een andere oplossing moeten zoeken. Een mogelijkheid die geopperd werd tijdens deze vergadering is het inschakelen van intercommunale Haviland om deze taak op zich te nemen. Het voordeel van het oprichten van een intergemeentelijke dienst is dat de kostprijs voor de administratieve verwerking zakt en dat het gemeentepersoneel ontlast wordt van administratieve taken. Intercommunale Haviland zal zo snel mogelijk de haalbaarheid onderzoeken van het inschakelen van een gedeelde sanctionerende ambtenaar. Van zodra de resultaten bekend zijn, worden de betrokken gemeenten opnieuw uitgenodigd.

Ring-tv gaat 20 jarig bestaan vieren met nieuw decor

2015-02-20-afbraak decor Ring-tvREGIO: – Ring-TV bestaat 1 maart  20 jaar en dat zal de kijker thuis zeker merken. Het vertrouwde nieuwsdecor moet immers wijken voor een gloednieuwe achtergrond.

Het duurt ongeveer een week om het nieuwe decor op te bouwen. Daarom heeft de redactie vandaag afscheid genomen van zijn vertrouwde rode decor. Een week lang nemen ze alle nieuws- en sportuitzendingen op de redactie zelf op. Op maandag 2 maart 2015 stellen ze hun vernieuwde studio aan iedereen voor.

Lokale besturen besparen dankzij samenaankoop

haviland_logoSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Uit de eerste resultaten van de samenaankoop, die Haviland in het voorjaar van 2014 aankondigde, blijkt dat de lokale besturen heel wat euro’s besparen.

Voor de samenaankoop van papier waaraan 9 lokale besturen waaronder Sint-Pieters-Leeuw participeren, loopt de korting per pallet duurzaam papier op tot maar liefst 17 procent.

Voor strooizout, loopt de gemiddelde korting voor het gros van de producten op tot 10 procent ten opzichte van de vorige winterprijzen. 23 gemeenten hebben zich bij onze aankoopcentrale aangesloten.

Uit de talrijke gesprekken met leveranciers blijkt dat nog grotere volumes in 2015 extra kortingen zullen opleveren. Voor 2015 hebben reeds 2 gemeenten, voor een groot volume, toegezegd om deel te nemen aan de groepsaanbesteding onderhoudswerken.