Afvalintercommunale Intradura kan van start gaan

REGIO: – De nieuwe afvalintercommunale Intradura is een feit. Op donderdag 27 april ondertekenden de 19 deelnemende gemeentes uit de regio Halle-Vilvoorde waaronder Sint-Pieters-Leeuw officieel de akte voor de oprichting van Intradura. Deze intergemeentelijke samenwerking moet ervoor zorgen dat de huisvuilinzameling en –verwerking efficiënter en goedkoper verloopt. Dit najaar zullen de eerste Intradura-vrachtwagens uitrijden.
2017-04-27-lancering_Intradura
In 2016 besliste afvalintercommunale Haviland om een nieuwe ‘intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer’ op te richten: Intradura. Door een slimmere groepering van de ophaalrondes en een gezamenlijk aankoopbeleid van o.m. afvalzakken, compostvaten en ondergrondse containers, zullen de gemeentes besparen op hun afvalfactuur. Andere troef is dat de gemeentes een afval- en recyclagebeleid op lange termijn kunnen uitwerken, want Intradura is als opdrachthoudende intercommunale opgericht voor 18 jaar.

2017-04-27-kaartDonderdag kwamen de 19 deelnemende gemeentes in de gemeentelijke feestzaal van Drogenbos samen om de akte te ondertekenen. Met de officiële oprichting kan Intradura nu eindelijk van start. In de praktijk verandert er voorlopig nog niets voor de inwoners, eerst moeten nog een aantal technische dossiers worden afgewerkt. Dit najaar zullen dan de eerste Intradura-vrachtwagens operationeel in het straatbeeld verschijnen.

Algemeen directeur Stephan Verwee: “In 2018 focussen we op de concrete invulling van het beleid. Hoe bepalen we de ophaalrondes? In welke milieuzones gaan we werken? En hoe zal Intradura de gemeentes helpen in de verdere afvalreductie en recyclage van afvalstromen? Vanaf 2019 volgt dan de werkelijke uitvoering van het beleid, waarbij de inwoners de voordelen van de nieuwe afvalintercommunale zelf zullen kunnen zien.”

47,8% van de werklozen in Sint-Pieters-Leeuw hebben geen of beperkte kennis van het Nederlands

HALLE-VILVOORDE: – In december 2016 hadden 6.756 werkzoekenden in Halle-Vilvoorde of 65,3% van het aantal werkzoekenden geen of slechts een beperkte kennis van het Nederlands. Voor Sint-Pieters-Leeuw bedroeg het 47,8%
Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Willy Segers.

2018-04-18-werkzoekenden-moedertaal-anders-dan-Nederlands_Sint-Pieters-Leeuw


Bron: Lees de volledige vraag & antwoord: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1257542

uitbreiding van het voorstedelijk treinaanbod in en rond Brussel

2014-06-13-station-Ruisbroek_NMBS_trein_02REGIO: – De NMBS wil ten laatste tegen eind 2017 het voorstedelijk spooraanbod rond Brussel verhogen tot 90 procent van de beoogde doelstellingen. De ingebruikname van een belangrijke spoortunnel in Brussel eind 2015, de uitbreiding van de piekperiode en het aanbod tijdens het weekend vormen daarbij belangrijke scharniermomenten.

Het voorstedelijk spooraanbod maakt deel uit van het Gewestelijk Expresnet (GEN) – een samenwerkingsverband tussen NMBS, MIVB, De Lijn en de TEC – dat binnen een straal van 30 kilometer rond Brussel het gezamenlijk aanbod van trein, tram, metro en bus structureert tot een basisnet.

Het voorstedelijk spooraanbod rond Brussel maakt integraal deel uit van het globale treinaanbod van NMBS, dit om maximaal te profiteren van de schaalvoordelen die voortvloeien uit een dergelijke integratie.
De GEN-zone telt 141 treinhaltes, waarvan 103 met aansluiting op metro, tram of bus.

Nieuw stations- en treinaanbod vanaf eind 2015

2015-03-23-voorstedelijke-spoorverbindingenDe opening van de spoortunnel Schuman-Josafat eind 2015 biedt een belangrijke link tussen de spoorlijn vanuit Namen naar Brussel en het oostelijk ringspoor (tussen Halle en Vilvoorde). De tunnel maakt het mogelijk dat bepaalde treinverbindingen niet langer de verzadigde Noord-Zuidverbinding dienen aan te doen, met meer flexibiliteit en reistijdverkorting tot gevolg, onder andere naar Brussel-Nationaal-Luchthaven.

Zo wordt de IC-verbinding tussen Charleroi en Brussel-Luxemburg eind dit jaar verlengd tot Brussels Airport, via de Schuman-Josafattunnel. Ook andere verbindingen (relatie Leuven- ‘s Gravenbrakel, Geraardsbergen/Halle-Mechelen) zullen via Brussel-Schuman rijden: zo krijgt Leuven een rechtstreekse verbinding met Brussel-Schuman.

Eind 2015 worden ook het nieuwe station van Mouterij (tussen Etterbeek en Brussel- Luxemburg) en het vernieuwde multimodale station Brussel-Schuman geopend. Het station van Tour & Taxis wordt op datzelfde moment heropend. Eind 2016 wordt het lijstje van openingen/heropening uitgebreid met het nieuwe station van Arcaden.

Nieuwe mijlpaal ten laatste eind 2017

Twee jaar later – eind 2017 – wordt de piekperiode verlengd en het aanbod tijdens het weekend uitgebreid.

In combinatie met het verbeterde aanbod eind 2015 stijgt het voorstedelijk spooraanbod tot 90 procent van de uiteindelijke doelstelling (in vergelijking met 62 procent op dit ogenblik).
Klik op deze link voor een grotere afbeelding.

Lokale en federale politie houden actie tegen woninginbraken in arrondissement Halle-Vilvoorde

logo_inbreker-diefstal-overvalREGIO: – De lokale en federale politie hebben op donderdag 5 maart 2015 een grootschalige controleactie “EXIT” gehouden in het arrondissement Halle-Vilvoorde. De Exit actie is in de eerste plaats gericht tegen de woninginbraken, homejackings en rondtrekkende dadergroeperingen en in de tweede plaats naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen. Deze acties hebben een sterk ontradend effect naar potentiële daders en dragen ook bij tot de verhoging van het veiligheidsgevoel van de bevolking.

Ook het arrondissement Halle-Vilvoorde wordt geconfronteerd met verschillende criminaliteitsvormen met een zware impact voor de bevolking, zoals woninginbraken. Inbraken in woningen en in andere gebouwen maken dan ook deel uit van de lijst van fenomenen die volgens de bestaande zonale veiligheidsplannen (ZVP) en het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 (NVP) prioritair door de politiediensten moeten worden aangepakt. In de strijd tegen deze criminaliteitsfenomenen worden op lokaal en regionaal niveau al talrijke acties opgezet. Ook op het arrondissementele niveau worden deze fenomenen aangepakt door het organiseren van grootschalige acties op de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. Bij een dergelijke FIPA-actie (Full Integrated Police Action) worden middelen en personeel van de lokale politie en van de verschillende diensten van de federale politie, gezamenlijk en geïntegreerd ingezet.

Aan de actie namen 12 van de 15 lokale politiediensten van het arrondissement Halle-Vilvoorde deel. De actie werd gecoördineerd vanuit het Communicatie- en informatiecentrum te Leuven door de Coördinatie- en steundirectie (CSD) Halle-Vilvoorde. Naast de lokale patrouilles en dispositieven werden op 2 tijdstippen gecoördineerde dispositieven in plaats gesteld. Ter ondersteuning van de arrondissementele actie zette de federale politie bijkomende middelen en personeel in zoals een speurhond en drie drughonden. Een helikopter was standby. Verder verleenden personeelsleden van het interventiekorps Halle-Vilvoorde, van het Communicatie- en informatiecentrum Oost-Vlaanderen bijstand bij deze actie.

In totaal werden 128 personeelsleden van de lokale en federale politie ingezet. Naast het uitvoeren van patrouilles werden er diverse controleposten opgericht aan de belangrijkste verbindingswegen en aan de op- en afritten van de autosnelwegen.

Resultaten
De actie EXIT heeft plaatsgevonden tussen 15 en 23 uur. Er werden in totaal 665 voertuigen en 557 personen gecontroleerd. Hiervan waren er 10 personen geseind als op te sporen voor diverse feiten, waaronder 1 bevel tot gevangenneming. 1 persoon was in het bezit van een oorlogswapen. Zeven voertuigen werden in beslag genomen voornamelijk wegens niet verzekering. Tien bestuurders reden zonder een geldig rijbewijs en twee legden een positieve ademtest af. Drie chauffeurs reden onder invloed van drugs.

Verder werd er tijdens de actie een aantal hoeveelheden drugs aangetroffen waaronder cannabis, coke en weed. In een wagen werd bij de controle lege gebruikte zakken aangetroffen met restanten van drugs met een geschatte inhoud van 20-25 kg. Naar aanleiding van drugsfeiten werden o.a. 4 gsm’s, een laptop en een tablet in beslag genomen. 1 voertuig trachtte in Hoeilaart aan de controles te ontsnappen, maar kon staande gehouden worden. Het voertuig was niet in orde met de technische eisen (keuring). In Dilbeek trachtte 1 niet verzekerd voertuig te ontkomen, maar kon ook staande gehouden worden.

Intercommunale Haviland wil gemeenten helpen rond het aanpakken van parkeerproblematiek

REGIO: – Burgemeesters, schepenen en mobiliteitsambtenaren van de Vlaamse randgemeenten hebben vandaag de koppen bij mekaar gestoken om gezamenlijke oplossingen te zoeken rond parkeerproblemen.

Er waren 3 sprekers. Vanuit Vlaams- Brabant sprak de afdeling mobiliteit.
Een case studie was er uit Sint-Pieters-Leeuw. Johan Persoons, mobiliteitsambtenaar en schepen van mobiliteit en verkeer Jan Desmeth gaven uitleg over de parkeerstudie die de gemeente in Negenmanneke houdt.
2015-03-04-haviland-parkeerproblematiek
Vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam Willem Stevens, kabinetsmedewerker van minister van Mobiliteit Pascal Smet, de laatste stand van zaken meegeven. De 19 Brusselse gemeenten moeten tegen 30 september 2015 klaar zijn met het opstellen van een gemeentelijk parkeeractieplan. De gemeenten die hier niet in slagen zullen verplicht worden om dit te delegeren aan het Brussels Parkeeragentschap. Uiteraard heeft de invoering van deze parkeeractieplannen ook gevolgen voor de Vlaamse gemeenten die aan Brussel grenzen.

Extra parkeerplaatsen
In het Brussels regeerakkoord is voorzien dat er op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de komende jaren 10.000 extra parkeerplaatsen worden voorzien. In het Vlaams Regeerakkoord wordt gesproken over de realisatie van 20.000 parkeerplaatsen aan de rand van Brussel. Belangrijk hierbij is dat deze parkings dichtbij openbaarvervoerknooppunten moeten komen om zo de pendelaars makkelijker in het centrum van onze hoofdstad te krijgen. Hierbij is een goede afstemming tussen de binnen en de buitenrand wenselijk.

Intergemeentelijke actie
De gemeenten uit de Vlaamse Rand worden op dit ogenblik geconfronteerd met hoge administratiekosten voor de verwerking van vaststellingen door de provincie Vlaams-Brabant. Bovendien heeft de provincie al aangegeven dat het in de toekomst de parkeerboetes in het kader van de GAS-wetgeving niet zal behandelen. Dat betekent concreet dat de gemeenten deze taak zelf op zich zullen moeten nemen of een andere oplossing moeten zoeken. Een mogelijkheid die geopperd werd tijdens deze vergadering is het inschakelen van intercommunale Haviland om deze taak op zich te nemen. Het voordeel van het oprichten van een intergemeentelijke dienst is dat de kostprijs voor de administratieve verwerking zakt en dat het gemeentepersoneel ontlast wordt van administratieve taken. Intercommunale Haviland zal zo snel mogelijk de haalbaarheid onderzoeken van het inschakelen van een gedeelde sanctionerende ambtenaar. Van zodra de resultaten bekend zijn, worden de betrokken gemeenten opnieuw uitgenodigd.

Ring-tv gaat 20 jarig bestaan vieren met nieuw decor

2015-02-20-afbraak decor Ring-tvREGIO: – Ring-TV bestaat 1 maart  20 jaar en dat zal de kijker thuis zeker merken. Het vertrouwde nieuwsdecor moet immers wijken voor een gloednieuwe achtergrond.

Het duurt ongeveer een week om het nieuwe decor op te bouwen. Daarom heeft de redactie vandaag afscheid genomen van zijn vertrouwde rode decor. Een week lang nemen ze alle nieuws- en sportuitzendingen op de redactie zelf op. Op maandag 2 maart 2015 stellen ze hun vernieuwde studio aan iedereen voor.

Lokale besturen besparen dankzij samenaankoop

haviland_logoSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Uit de eerste resultaten van de samenaankoop, die Haviland in het voorjaar van 2014 aankondigde, blijkt dat de lokale besturen heel wat euro’s besparen.

Voor de samenaankoop van papier waaraan 9 lokale besturen waaronder Sint-Pieters-Leeuw participeren, loopt de korting per pallet duurzaam papier op tot maar liefst 17 procent.

Voor strooizout, loopt de gemiddelde korting voor het gros van de producten op tot 10 procent ten opzichte van de vorige winterprijzen. 23 gemeenten hebben zich bij onze aankoopcentrale aangesloten.

Uit de talrijke gesprekken met leveranciers blijkt dat nog grotere volumes in 2015 extra kortingen zullen opleveren. Voor 2015 hebben reeds 2 gemeenten, voor een groot volume, toegezegd om deel te nemen aan de groepsaanbesteding onderhoudswerken.

Muismatjes leren communiceren met anderstaligen

2014-11-04-muismatjesVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant geven muismatjes uit met tips voor een toegankelijk taalgebruik. Er zijn vijf versies met telkens een grappige cartoon en tips voor Nederlandstaligen om de communicatie met anderstaligen in de Rand te bevorderen.

Het is niet evident om op een duidelijke, verstaanbare manier het Nederlands als contacttaal in de Rand te gebruiken. Het Huis van het Nederlands heeft de afgelopen jaren heel wat kennis opgebouwd over op een toegankelijke manier met anderstaligen communiceren. Via deze muismatjes wordt deze kennis omgezet naar een leuk product’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Er bestaan vijf versies met telkens een grappige cartoon en tips rond toegankelijk taalgebruik. Zo leren Nederlandstaligen in de Rand op een leuke manier hoe ze anderstaligen beter kunnen aanspreken en helpen via een aantal simpele tips, zoals duidelijk en langzaam spreken, het vermijden van dialect, korte zinnen gebruiken en het vermijden van figuurlijk taalgebruik.

In totaal werden er 2.000 muismatjes gemaakt. Ze worden gratis verdeeld onder lokale besturen, bedrijven en verenigingen in de Vlaamse Rand.

10 geseinde personen aangetroffen tijdens actie tegen woninginbraken in het arrondissement Halle-Vilvoorde

2014-10-27-politie_Sint-Pieters-LeeuwHALLE- VILVOORDE: – De federale en lokale politie hebben afgelopen nacht een grootschalige controleactie “EXIT” gehouden in het arrondissement Halle-Vilvoorde.
Het arrondissement Halle-Vilvoorde wordt geconfronteerd met verschillende criminaliteitsvormen die een zware impact hebben op de bevolking.
De EXIT-actie is in de eerste plaats gericht tegen woninginbraken en rondtrekkende dadergroeperingen. Daarnaast wordt ook de (verkeers)criminaliteit aangepakt. Deze fenomenen staan dan ook als prioritaire fenomenen op de zonale veiligheidsplannen (ZVP) en het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 (NVP). Tijdens de actie werden 10 geseinde personen aangetroffen; 4 personen werden opgepakt.

Op initiatief van de Coördinatie- en steundirectie (CSD) van de federale politie Halle-Vilvoorde en met de volledige steun van de gerechtelijke en bestuurlijke overheden, worden dan ook regelmatig FIPA-acties (Full Integrated Police Action) georganiseerd. Hierbij worden middelen en personeel van de lokale politie en van de verschillende diensten van de federale politie gezamenlijk en geïntegreerd ingezet op de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. Deze acties hebben een sterk ontradend effect naar potentiële daders en dragen ook bij tot de verhoging van het veiligheidsgevoel van de bevolking.

De EXIT-actie van afgelopen nacht onderscheidt zich van de andere EXIT-acties, omdat deze keer een autosnelweg volledig werd afgesloten. Ter hoogte van de voormalige renbaan van Groenendaal op de R0 richting Brussel werd het verkeer vanaf 22.30u afgeleid naar een parking voor een grondige controle. Dit gebeurde In nauwe samenwerking met de federale Wegpolitie Brabant en de politiezone Druivenstreek.
Naast dit grote dispositief in Groenendaal waren er ook nog kleinere dispositieven in de omgeving van de luchthaven Zaventem (Luchtvaartpolitie Zaventem), in de politieassociatie centrum ( PZ DILBEEK, PZ TARL en PZ AMOW) en in de politiezones VIMA, KASTZE en ZAVENTEM.

Politionele inzet
In Groenendaal werden een 75-tal politieambtenaren ingezet: 36 leden van de lokale politiekorpsen (PZ DRUIVENSTREEK, PZ AMOW, PZ HALLE, PZ SINT-PIETERS-LEEUW, PZ RODE) en 39 federale politieambtenaren (federale Wegpolitie Brabant, de Coördinatie- en steundirectie en het Interventiekorps Halle-Vilvoorde, de Federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde, de Coördinatie- en steundirectie Leuven, de Gespecialiseerde interventie (GIS) en het Medische team (DSW).

Voor de andere dispositieven werden samen een 70-tal politieambtenaren ingezet: 58 leden van de lokale politiekorpsen (PZ AMOW, PZ TARL, PZ DILBEEK, PZ VIMA, PZ KASTZE, PZ ZAVENTEM) en 12 leden van de federale politie (federale Luchtvaartpolitie Zaventem).

Daarnaast waren er nog een 20-tal federale politieambtenaren ter beschikking voor het volledige arrondissement Halle-Vilvoorde; met ondermeer de dienst Hondensteun en de dienst Luchtsteun van de federale politie.

Partners
Het parket Halle-Vilvoorde, de Dienst vreemdelingenzaken, de Sociale inspectie en de Administratie Wegen en Verkeer waren aanwezig op deze actie. Ook het gemeentebestuur van Overijse en van Hoeilaart en de Civiele bescherming van Liedekerke verleenden hun steun.

Resultaten
Er zijn in totaal 628 voertuigen en 510 personen grondig gecontroleerd.

In Groenendaal werden 1183 voertuigen gecontroleerd aan de hand van de ANPR-camera’s. Er werden 172 voertuigen in het dispositief geleid en 152 personen werden gecontroleerd. Hiervan stonden 2 personen geseind als op te sporen voor diverse feiten.
2 personen werden gerechtelijk aangehouden en er werd 1 persoon aangetroffen die illegaal in het land verbleef. Verder werd er tijdens de actie een hoeveelheid cannabis aangetroffen en werden er 7 processen-verbaal voor drugs opgesteld.
Op verkeersvlak kregen 18 bestuurders een proces-verbaal voor rijden onder invloed van alcohol; 6 bestuurders werden geverbaliseerd wegens rijden onder invloed van drugs. Daarnaast werden er 2 automobilisten aangetroffen die reden zonder rijbewijs.
De sociale inspectie stelde 4 processen-verbaal op.

Op de overige controleplaatsen in het arrondissement werden er 456 voertuigen en 358 personen gecontroleerd. Van alle gecontroleerde personen stonden er 8 geseind als op te sporen. Er werden 2 personen gerechtelijk aangehouden en 1 persoon werd van zijn vrijheid beroofd wegens dronkenschap. Ook hier werden kleine hoeveelheden drugs aangetroffen, waarvoor in totaal 5 processen-verbaal werden opgesteld.
Een interventieploeg van politiezone TARL ging in Affligem over tot controle van een verdacht voertuig. Na controle bleek dat de inzittenden in aanmerking komen voor een diefstal uit het containerpark.
Op het gebied van verkeer werden 10 voertuigen in beslag genomen wegens niet verzekerd. 10 bestuurders bleken onder invloed van alcohol te rijden; 5 bestuurders werden geverbaliseerd omwille van rijden onder invloed van drugs en er werden 3 bestuurders gecontroleerd die reden zonder rijbewijs.

In de toekomst zullen er zeker gelijkaardige acties georganiseerd worden.
2014-12-11-banner-1dag-niet

3 mogelijke daders diefstal JBC opgepakt

DIEFSTAL-INBRAAKSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanmiddag gebeurde door vier personen een kledingsdiefstal in de JBC aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

De vier dieven namen heel wat kledij uit de rekken van de winkel en liepen er snel mee naar buiten waardoor het alarm in werking trad.

Commissaris Christian Steens: ‘De politie van Sint-Pieters-Leeuw alarmeerde meteen de korpsen in de omgeving en verspreidde een BIN-bericht.
De collega’s van Halle troffen de geseinde Alfa Romeo met Franse nummerplaat aan op de Brusselsesteenweg ter hoogte van een carwash. Ter plaatse konden ze twee manspersonen en één vrouw van Roemeense afkomst arresteren. Een vierde persoon kon vluchten in de velden. De helikopter van de luchteenheid van de Federale Politie (RAGO) die in de buurt was kwam bijstand geven evenals een patrouille met speurhond maar de vierde persoon is nog steeds spoorloos.
In de koffer van de Alfa Romeo werd verschillende kledij aangetroffen die mogelijk afkomstig is van winkeldiefstallen
.’ Het onderzoek is nog volop bezig.

UPDATE 4/10/2014:
De drie Roemeense winkeldieven zijn weer op vrije voeten. Het gaat om een jongen en meisje van 15 jaar, en een man van 31 jaar. Het drietal werd niet ter beschikking gesteld van het parket maar werd wel geïdentificeerd.

Tweeëntwintig geseinde personen opgepakt bij grootschalige controleactie in Halle-Vilvoorde

federale-politieHALLE-VILVOORDE: – Op woensdag 11 juni 2014, tussen 15 en 23 uur, hebben de lokale en federale federale in het arrondisselent Halle-Vilvoorde gelijktijdige controles gehouden. Tijdens de actie EXIT zijn er ruim 400 personen en bijna 600 voertuigen aan een grondige controle onderworpen. Tweeëntwintig gecontroleerde personen waren geseind.

Deze actie was prioritair gericht tegen woninginbraken, homejackings en rondtrekkende dadergroeperingen en secundair naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen. De actie kaderde binnen één van de doelstellingen van de federale politie zoals vermeld in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015, namelijk de optimale geïntegreerde werking.

Negen van de vijftien politiezones in Halle-Vilvoorde namen deel aan deze controleactie, namelijk de zones Rode, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Pajottenland, Dilbeek, AMOW, VIMA, WOKRA en Druivenstreek. De lokale politiezones werden ondersteund door de Dienst luchtsteun van de federale politie, een drugs- en een speurhond.
De Federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde nam deel aan de actie met de inzet van één ploeg op het terrein. De Luchtvaartpolitie besteedde opnieuw aandacht aan het fenomeen van loondiefstallen op de luchthaven. De Spoorwegpolitie was dan weer met extra ploegen aanwezig in de stations in de regio.
De algemene coördinatie was in handen de Coördinatie- en steundirectie van de federale politie Halle-Vilvoorde.

Resultaten
In totaal zijn 596 voertuigen en 441 personen aan een grondige controle onderworpen. Er werden 22 geseinde personen aangetroffen (o.a. inzake opsporen verblijfplaats, verval van het recht tot sturen, drugs en Salduz 4). Er zijn geen gerechtelijke aanhoudingen verricht.

In de politiezone Rode reed een voertuig door bij een controle. De politiezone VIMA bood bijstand bij een achtervolging achter een gestolen voertuig vanuit Brussel. Het voertuig werd geïntercepteerd.
Met betrekking tot drugs werd een 20-tal gram cannabis en hasj aangetroffen.
Op het vlak van verkeer werden 6 voertuigen getakeld wegens niet verzekering en werden er 103 processen-verbaal/onmiddellijke inningen opgesteld inzake diverse verkeersovertredingen. Verder werden er 25 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld inzake de technische eisen van voertuigen.

Er waren 667 negatieve alcoholcontroles, 2 positieve alcoholcontrole met inhouding van het rijbewijs gedurende 3 uur en 1 met inhouding rijbewijs van 6 uur.

Politionele inzet
Binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde werd een 102-tal extra politiemensen ingezet, met name 80 van de lokale politiekorpsen en 22 federale politieambtenaren.
In de toekomst zullen er ongetwijfeld gelijkaardige acties georganiseerd worden.

Verklaring van het burgemeesteroverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde

HALLE-VILVOORDE / SINT-PIETERS-LEEUW: De burgemeesters van Halle-Vilvoorde wensen de volgende Vlaamse regering bijzondere aandacht besteedt aan de specifieke problematiek waarmee de Rand ( en bij uitbreiding Halle-Vilvoorde) in versneld tempo wordt geconfronteerd.
2014-05-09_34-burgemeesters_01 2014-05-09_34-burgemeesters_02
Indien onze regio haar eigenheid wil behouden – een economisch sterke Vlaamse en gastvrije regio – dan zal een doortastend beleid nodig zijn. In dat kader dringen de burgemeesters aan op een fundamentele versterking van het beleid voor de brede Vlaamse rand in Halle-Vilvoorde. De aanbevelingen ter zake staan duidelijk geformuleerd in het streekcharter Haviland, het Streekpact Resoc, en de centrumnota Resoc. Deze aanbevelingen worden onderschreven door de beleidsorganen van Haviland en Resoc en genieten een brede consensus in Halle-vilvoorde en in de provincie Vlaams-Brabant. De Burgemeesters engageren zich om deze aanbevelingen permanent onder de aandacht te houden en als eisenbundel te verdedigen naar andere overheden toe.
2014-05-09_34-burgemeesters_03 2014-05-09_34-burgemeesters_04
In het bijzonder genieten de 4 volgende punten de hoogste prioriteit:

1) De burgemeesters wensen het sluitend engagement van de volgende Vlaamse-Regering dat de historisch gegroeide achterstand in het arrondissement Halle-Vilvoorde op het vlak van de noodzakelijke welzijnszorgvoorzieningen op korte termijn wordt ingelopen. vooral op het vlak van kinderopvang, het welzijnswerk, de seniorenzorg, de jeugdbijstand, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg blijft Halle-Vilvoorde sterk onderbedeeld in vergelijking met de andere Vlaamse Regio’s. Halle-Vilvoordemoet worden beschouwd als een volwaardige regio in een volwaardige provincie.
Dit impliceert dat tijdens de komende legislatuur het niveau van welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde het niveau van het gemiddelde in andere provincies moet bereiken.

2) De burgemeesters benadrukken het grote belang van het lokale beleidsniveau om de forse demografische groei in de Rand – vooral tengevolge de uitdeinende hoofdstad – op een goede manier op te vangen. De lokale besturen uit de Rand en de stad Halle staan voor toenemende uitdagingen op het vlak van noodzakelijkevoorziening zoals kinderopvang, onderwijscapaciteit, sportvoorzieningen, inburgering- en integratiebeleid,… Deze forse groei creërt een probleemsituatie die vergelijkbaar is met deze van grote stedelijke agglomeraties.
Daarom pleiten de burgemeesters van Halle-Vilvoorde voor een voorafname van het gemeentefonds naar analogie met de voorafname die bestaat ten behoeve van de kustgemeenten ter ondersteuning van hun specifieke uitdagingen.
Concreet wensen de burgemeesters een versterking van het Gemeentefonds om een voorafname ten belope van 1,3%van het Gemeentefonds te voorzien voor de versterking van de Randgemeenten en Halle. Er dient bovendien extra ondersteuning te komen voor alle andere gemeenten uit Halle-Vilvoorde.

3) De burgemeesters wensen dat de komende Vlaamse regering zich engageert om de specifieke centrumfunctie van de steden Vilvoorde en Halle te erkennen.
De Stad Halle neemt een belangrijke centrumfunctie op en heeft een belangrijke symboolwaarde voor het Vlaamse karakter van onze regio onder meer door zijn ligging tussen Brussel en Wallonië. Zonder de instrumenten waarover de Vlaamse centrumsteden beschikken – zoals extra middelen voor de VDAB, een justitiehuis, flankerend onderwijsbeleid,… – dregt deze symboolwaarde uitgehold te worden.
De burgemeesters vragen een duidelijk engagement van de komende vlaamse Regering om Vilvoorde en Halle de erkenning te geven die ze nodig hebben om de vlaamse eigenheid van de regio te vrijwaren.

4)De burgemeesters wijzen er op dat de mobiliteitsproblematiek van Halle-Vilvoorde gevolgen heeft voor het hele land.
Ze vragen een doortastende en geïntegreerde aanpak van de hogere overheden én een intergemeentelijke mobiliteitsplanning om ze gebiedsgericht en op maat van verschillende regio’s in Halle-Vilvoorde te realiseren.
Daarbij dient werk gemaakt te worden van de onderlinge afstemming van verschillende vervoersmiddelen (trein, tram, bus, auto) en het gezamelijk managen van verkeerstromen, vrachtroutes, sluipverkeer en parkeerproblemen.

2014-05-09_34-burgemeesters_05De burgemeesters engageren zich om deze verklaring voor de verkiezingen aan te kaarten bij hun partij-instanties met het verzoek om dit mee te nemen naar de onderhandelingen voor de volgende vlaamse regering.
De burgemeesters zullen deze voorstellen bovendien spontaan overmaken aan de onderhandelaars van de toekomstige Vlaamse Regering.

Steun voor uitbouw welzijnswerk

2014-02-17-CAW-Monique SwinnenVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant geeft 546.500 euro aan de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).
Vorig jaar werd het landschap van de Vlaamse Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) grondig
hertekend. CAW’s fusioneerden waardoor er grotere werkingsgebieden ontstonden.
Vanaf dit jaar moet het algemeen welzijnswerk zorgen voor een fysieke aanwezigheid in alle kleinstedelijke regio’s. Door hun zichtbaarheid te vergroten, willen ze hun welzijnswerk versterken.

In Vlaams-Brabant zijn er nog twee CAW’s: CAW Oost-Brabant en CAW Halle-Vilvoorde’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn. ‘CAW Halle-Vilvoorde concentreert zijn werking in Halle, Asse, Vilvoorde en Tervuren met antenneposten waar nodig en mogelijk.

We gaven 546.500 euro aan de CAW’s: 255.500 euro voor de algemene ondersteuning en financiering van de inloopruimte van de CAW’s. 144.000 euro voor de crisisopvang van Haven 21 in Halle-Vilvoorde, 75.000 aan CAW Oost-Brabant voor de aankoop en verbouwing van het pand in de Amerstraat in Aarschot en 72.000 euro om de fusie van de CAW’s te realiseren’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Meer info: www.cawhallevilvoorde.be

RESOC lanceert streekpact regio Halle-Vilvoorde 2013-2018

2013-11-30-resoc_streekpactREGIO: – RESOC, Het Regionaal Sociaal Overlegcomité Halle-Vilvoorde eist in haar streekpact 2013-2018 dat de Vlaamse regering werk maakt van de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumstad. Zo een erkenning is cruciaal om de stedelijke problemen waar ook onze regio mee geconfronteerd wordt aan te pakken. Deze uitdrukkelijke vraag is een van de blikvangers van het strekpact dat provincie, gemeenten, werkgevers en vakbonden hebben uitgewerkt.

Zo kunnen extra middelen worden vrijgemaakt voor de aanpak van verkeerscongestie, druk op de woningmarkt, de inwijking van anderstalige inwoners, de toenemende jeugdwerkloosheid en de nood aan meer onderwijs- en welzijnsvoorzieningen.

Het pact wordt in de volgende maanden omgezet in concrete acties die de werkgelegenheid en de economie in de regio een boost moeten geven. Geen dure woorden maar daden.
Een belangrijk dossier voor regio Halle-Vilvoorde is een specifiek statuut, conform een centrumstaderkenning, voor de Vlaamse Rand en dit met het oog op de aanpak van de grootstedelijke problematieken uitdijend vanuit Brussel. In het streekpact wordt voorts ook aangedrongen op om voor de taalondersteuning van anderstalige werkzoekenden alternatieve wegen te bewandelen zoals taalstages op de werkvloer en intensievere taalbegeleiding op de werkvloer van werkenden.

gedeputeerde en voorzitter Karin Jiroflée: “Dit pact zet alle neuzen in dezelfde richting, voor eenzelfde droom, met één stem en gezamenlijke acties. Iedereen mee naar morgen!

Zie ook ons artikel van 30 november 2013 over het streekpact 2013-2018

vrijdagnacht alcoholcontroles op 71 plaatsen in de regio

federale-politieSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Er werd vrijdagnacht op 71 plaatsen in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde gericht op alcohol- en drugsgebruik gecontroleerd door lokale politiekorpsen en autosnelwegenpolitie.

De grote controleactie was meteen het startschot van de jaarlijkse eindejaars-BOB-campagne. Tot 27 januari 2014, zullen de politiediensten regelmatig controleacties houden.

In Sint-Pieters-Leeuw waren er, volgens twitter en facebook, controles op de Postweg, Bergensesteenweg en aan het op-en afrrittencomplex in Ruisbroek.

Tijdens de nieuwe BOB-campagne zullen politieagenten zich heel snel en met kleine ploegen verplaatsen. Dit om de verspreiding van de locatie van de alcoholcontrole via sociale media te slim af te zijn.

UPDATE: – De federale politie meldt: 4.023 bestuurders werden gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur. 91 van hen, of 2,2 procent, hadden te veel gedronken en 3 bestuurders bleken drugs gebruikt te hebben.

Sint-Pieters-Leeuw vraagt extra aandacht voor verscheidene punten in het Streekpact Halle – Vilvoorde 2013 – 2018 van RESOC Vlaams Brabant

2013-11-30-resoc_streekpactSINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeente Sint-Pieters-Leeuw keurde donderdagavond het ‘Streekpact Halle Vilvoorde 2013 – 2018’ van RESOC Vlaams Brabant goed. Wel werden enkele suggesties geadviseerd voor het streekpact om meer aandacht te besteden aan volgende aspecten:
– Driefonteinenbrug
– Mobiliteit Bergensesteenweg
– Dorpskernvernieuwing Ruisbroek
– Streefbeeld en ontwikkeling Kanaalzone
– Reconversie Michelinsite.
– Ondertunneling A8 en aansluiting A8 op de ring.

Het Streekpact is dé sociaal economische toekomstvisie voor onze regio.


Het streekpact 2013-2018
VLAAMS-BRABANT: – Na overleg met de lokale besturen tijdens ‘streektafels’, na toetsing op de algemene vergadering in juni jl. en na besprekingen tijdens de RESOC-vergaderingen hebben de partners een consensus bereikt over de prioritaire sociaaleconomische doelstellingen en streekdossiers 2013-2018.

Aan alle gemeenteraden, de provincieraad en de bestuursorganen van de sociale partners wordt de tekst deze maand ter goedkeuring voorgelegd.

De tekst is het resultaat van een dynamisch proces en zal, na de formele goedkeuringsronde, vertaald worden in een actieplan waarin de concrete aanpak van de verschillende streekdossiers is uitgewerkt en uitgezet in de tijd. Ook worden indicatoren toegevoegd om de effectieve vooruitgang te monitoren. In de toekomst zullen de streekdossiers en de doelstellingen worden geactualiseerd op basis van de ‘voortschrijdende inzichten’.

Om het nieuwe streekpact te vertalen naar het Vlaamse niveau zal RESOC inspanningen doen om, voor de verkiezingen van 2014, de ‘streekagenda’ op het Vlaams niveau te bespreken met de Vlaamse regering en de administraties. Er wordt een streekmemorandum bezorgt aan alle belanghebbenden.

Bekijk het Streekpact Halle-Vilvoorde 2013-2018 via onderstaande link:
http://www.ersvvlaamsbrabant.be/wp-content/uploads/2012/01/20130925-GELAYOUT-streekpact-Halle-Vilvoorde-klein.pdf

Liesbeth Van Isterbeek aan het hoofd van Coördinatie- en steundirectie federale politie Asse

REGIO: – Hoofdcommissaris Liesbeth Van Isterbeek staat sinds 1 juni 2013 aan het hoofd van de Coördinatie- en steundirectie van de federale politie te Asse.
Als adjunct van de directeur-coördinator (dirco) van Brussel vervult zij een belangrijke scharnierfunctie tussen de lokale en federale politiediensten in de regio Asse-Halle-Vilvoorde.

Liesbeth Van Isterbeek (43), geboren en getogen in Halle, was sinds 1996 actief bij de politie van Halle. Sinds 2004 was zij er verantwoordelijk voor beleids- en organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg en procesbegeleiding, een jaartje later werd ze ook adjunct van de korpschef. In 2012 behaalde de commissaris haar directiebrevet waardoor ze de stap naar een functie in de graad van hoofdcommissaris kon zetten.

Officieel wordt Van Isterbeek adjunct-directeur-coördinator (dirco) van het arrondissement Brussel, in praktijk komt dat neer op dirco voor de regio Asse-Halle-Vilvoorde.

De directeur-coördinator heeft een belangrijke scharnierfunctie inzake geïntegreerde politiezorg in het arrondissement. Deze functie zorgt immers voor een goede samenwerking tussen de lokale en federale politie, zorgt voor beleidsmatige en operationele afstemming en geeft allerhande steun aan de politiediensten en -overheden binnen het arrondissement en met het provinciebestuur.

De dirco is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde binnen het arrondissement voor bovenzonale aangelegenheden, coördineert de politiediensten en maakt deel uit van het coördinatiecomité dat maatregelen neemt bij noodsituaties. Hij organiseert grootschalige politieacties zoals Exit die gericht zijn op respectievelijk de aanpak van inbraken en drugsinvoer, -verkoop en –gebruik.

,,Ik had behoefte aan een nieuwe uitdaging waar ik eindverantwoordelijkheid krijg’’, aldus Van Isterbeek. ,,Ik zie mijn ervaring van 17 jaar in een lokaal korps als een meerwaarde voor deze functie. Ik wil een ambassadeur zijn voor de geïntegreerde politie, waarbij ik zowel de belangen van de federale politie vertegenwoordig als de belangen van de lokale korpsen behartig’’.

Met de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde liggen er tal van nieuwe uitdagingen voor de boeg, o.a. de creatie van het nieuwe parket van Asse op 1 april 2014. ,,Dat zal zeker een invloed hebben op mijn functie’’, legt Van Isterbeek uit. ,,Ik kijk hier positief tegenaan.’’

Nieuwe parket Halle-Vilvoorde komt in Asse

REGIO: – Het nieuwe parket Halle-Vilvoorde komt in Asse.

2012-12-12-toekomstig-parket-asse 2012-12-12-toekomstig-parket-asse-2

Dat is het gevolg van de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV afgelopen zomer. Daardoor kreeg Halle-Vilvoorde een eigen parket, los van Brussel.

staatssecretaris voor Staatshervorming en Regie der gebouwen Servais Verherstraeten: “Het parket zal een eigen vervolgingsbeleid kunnen uitwerken, aangepast aan de noden van de rand rond Brussel”.
Het nieuwe parket krijgt een thuis in een gerenoveerd gebouw waar vroeger de voormalige rijkswachtkazerne was aan de N9 (Nerviërsstraat) in Asse naast de Federale Politie.

Kamer keurt de splitsing gerechtelijk arrondissement BHV goed

BELGIË: – De plenaire Kamer heeft vanavond de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd. Er waren 146 stemmen: 106 voor en 40 tegen, en er waren geen onthoudingen.

De splitsing van de kieskring wordt behandeld in de Senaat. In totaal gaat het om 16 wetsvoorstellen die moeten worden behandeld.

In een tweede fase buigt de Kamer zich over de splitsing van de kieskring BHV, de Senaat over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement.
Tegen 21 juli 2012 willen de meerderheidspartijen alles rond hebben.

UPDATE 21.20 uur: In de Senaat werd de kieskring gesplitst met 52 stemmen tegen 16.

Voka Verkiezingsdebat Zennevallei

BEERSEL / ZENNEVALLEI: – Voka, de Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde organiseerde dinsdagavond een verkiezingsdebat met lokale politici voor een publiek van bedrijfsleiders in het Gravenhof in Dworp.

In één van de debatten namen 3 lijsttrekkers uit Sint-Pieters-Leeuw deel met als thema’s: mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en arbeid.
Wij noteerden enkele uitspraken.
 

MOBILITEIT
– Het verkeer in de regio staat stil. Zoals het knelpunt Bergensesteenweg (N6).

Jos Speeckaert (CD&V): “ Sinds de komst van Ikea zit het verkeer nog meer strop. Er zijn gesprekken geweest van de gemeente met het Brussels hoofdstedelijk gewest maar zij willen niet echt mee werken.
Verder zijn voor die Bergensesteenweg al plannen gemaakt om die volledig te herinrichten ter hoogte van Negenmanneke. Om daar een winkellaan van te maken met ventwegen (nvdr. zie artikel 14/11/11 mobiliteitsplan  ). Zodat er een betere doorstroming komt. En stelden we voor om ter hoogte van de Redevco, oude Carrefour-site om langs daar een brug over het kanaal aan te leggen zodanig dat het zwaar verkeer daar al wordt afgeleid en dat de druk op de Bergensesteenweg zou verminderen. Spijtig genoeg in het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan is dit niet overgenomen door minister Muyters. ”

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Bij de Bergensesteenweg zitten we ook met het probleem dat het een gewestweg is.
Dus als gemeente bepalen wij niet alles zelf wat er met die weg gebeurt. We hebben daar wel inspraak in maar uiteindelijk blijft het een gewestweg.
Maar we moeten er alles aan doen om te zorgen dat er doorstroming van het verkeer is. Door oa. De ontsluiting van de bedrijven terreinen via een brug. ”
.

Luc Deconinck (N-VA): “ In grote lijnen ga ik ermee akkoord maar ik wil er toch op wijzen dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw die busbaan op de Bergensesteenweg altijd gesteund heeft. Dit had men vroeger kunnen voorkomen.
Nu als je op langere termijn kijkt is volgens mij heel duidelijk dat die brug er moet komen en dat Sint-Pieters-Leeuw de nodige druk moet zetten wil je de Bergensesteenweg een beetje ontlasten van vrachtverkeer.”
.

Wegenwerken kunnen tot fiasco’s lijden bij bedrijven en handelaars?

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Bij grote werken organiseren we voor inwoners en handelaars een info-avond. Daarin wordt het verloop van de werken geschetst en zegt men tegen de mensen wie het aanspreekpunt is waar je altijd voor en tijdens de werken terecht kan. “

Jos Speeckaert(CD&V): “ We zullen in de komende legislatuur ook geconfronteerd worden met de herinrichting van de Fabriekstraat in Ruisbroek die toch ook een belangrijke verkeersader is in onze gemeente. Daar zal dus ook inter-gemeentelijk overleg nodig zijn met Beersel waar het zwaar verkeer ook zal moeten afgeleid worden voor dat ze Ruisbroek binnen komen.
Verder zal er uiteraard ook in fasen gewerkt moeten worden om de handelaars vanRuisbroek toch ook de mogelijkheid te geven om verder te functioneren.
Dat wordt dus een belangrijke oefening voor de komende legislatuur.”

RUIMTELIJKE ORDENING

– Is er nog plaats voor bedrijven?

Luc Deconinck (N-VA): “ Tegen Anderlecht aan liggen nog vele terreinen voor reconversie. Grote oppervlakte industrie die verlaten zijn met de jaren en die eigenlijk voor herontwikkeling in aanmerking komen. Maar waar ook in geïnvesteerd moet worden!
Langs de andere kant heb je oude sites zoals de Michelin site die een voorbeeld is van hoe je het niet moet doen. Met een invulling die maar half en half is en dat is dus ook een uitdaging om ook dat aan te pakken”.

Jos Speeckaert(CD&V): “ Zoveel jaar geleden was Sint-Pieters-Leeuw één van de eerste gemeenten die een bijzonder plan van aanleg voor zone vreemde bedrijven heeft opgesteld waardoor het ruimtelijk structuurplan aangepast is geweest. Zo hebben we uitbreidingen kunnen creëren voor bedrijven zoals oa. Neuhaus , Lindemans en ook Inkendaal wat toch voor extra werkgelegenheid heeft gezorgd. Nu in de huidige situatie zijn er nog een paar die kunnen uitbreiden want het GRUP heeft bepaald dat langs de Bergensesteenweg de uitbreiding van bedrijven beperkt wordt tot 150m2. Daar tracht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om tegen in beroep te gaan om onze bedrijven een kans te geven om uit te breiden langs de Bergensesteenweg. ”

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ De huidige afbakening met de 150m2 regel is een probleem. Veel bedrijven zijn geïnteresseerd om zich te vestigen. Maar iedereen die op voorhand al weet dat hij binnen een paar jaar als de zaken goed draaien niet de mogelijkheid heeft om uit te breiden,… ja dan ga je geen bedrijven aantrekken.
Vandaar dat we als gemeenteraad in beroep gegaan zijn tegen het GRUP omdat dit
lijnrecht staat tegenover het structuurplan van de gemeente.”

MILIEU
– Wordt er in de rand rond Brussel niet teveel nadruk gelegd op groen en open ruimte?

Luc Deconinck (N-VA) : “ Wat mij betreft in elk geval niet. Ik hou van een mooie groen omgeving. Maar er is al genoeg ruimte in beslag genomen. De bebouwde ruimte moet beter benut worden daar is nu nog teveel verspilling van die ruimte.

-Milieu subsidies voor bedrijven?

Jos Speeckaert(CD&V) : “ Op dit moment verminderen de subsidies voor bedrijven en particulieren bvb. Qua zonne-energie . Maar wij hebben een bijkomende milieu ambtenaar aangesteld die zich voornamelijk bezig houdt met milieu dossiers van bedrijven. Specifiek ook om hen te steunen waar dit mogelijk is. Ik denk dat dit ook niet onbelangrijk is.”

– Bedrijven die willen investeren in groene energie hebben vaak problemen om dit te realiseren door protest van buurtbewoners zoals bvb. Windmolens?

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Wij hebben onlangs de vergunning van één windturbine, van een project van zes afgekeurd omdat deze te kort bij een woonwijk gepland was. Dus om deze ene windturbine niet te realiseren of 50 meter verder van de woonwijk te plaatsen. Nu stond hij ingepland op 250 meter van de woonwijk. We waren absoluut niet tegen de inplanting van windturbines. Het ging uitsluitend over één windturbine die uiteindelijk in de plannen ook maar voor 50% ging renderen.
En dan stel ik mij de vraag, ja ik denk dat je als gemeente juist handelt als je dan zegt ik kijk naar de woonwijk die er toch last van zou gehad hebben. Plus het feit dat die ene windturbine maar 50% rendement ging opleveren. En dan aan de andere kant vind ik dat we niet nee kunnen zeggen tegen windturbines. Want ik denk dat iedereen voor groene stroom is. Maar dan moet je ook toelaten dat het mogelijk is.”
 

ARBEID
– Niet alle jobs geraken ingevuld, probleem anderstaligen?

Jos Speeckaert(CD&V) : “ Ik denk dat het begint bij het onderwijs uiteraard. We stellen vast dat er bij verscheidene bedrijven vacatures zijn die niet ingevuld geraken. Terwijl er heel veel mensen werkloos zijn. De taal speelt daar in onze gemeente zeker een rol in en we stellen vast dat in onze scholen in de gemeente veel anderstaligen de Nederlandse taal leren. Dus ik denk dat het naar de toekomst toe zal verbeteren. Intussen zitten we met het probleem dat herscholing een belangrijke rol zal spelen. Daarom organiseren we taalcursussen in samenwerking met de GLTT.
Ook deze legislatuur hebben we een integratie ambtenaar aangesteld die zich ook bezig houdt met anderstaligen om de integratie tot stand te brengen en onze Nederlandse taal aan te leren. “

Luc Deconinck (N-VA) : “ Probleem om goede mensen te vinden in onze regio is acuter dan elders. Dit heeft te maken doordat we een kleine Nederlandstalige zone zijn tussen Brussel en Wallonië. Dus het gebied waar we gekwalificeerde werkkrachten recruteren is kleiner. Dus ik denk dat we daar samen met de bedrijven moeten zorgen voor meer stages waaronder ook taal stages.”

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Ik ben ook schepen van jeugd en in Sint-Pieters-Leeuw hebben we al twee maal een info-avond voor jobstudenten georganiseerd. Dus alle bedrijven in de gemeente waren aangeschreven met de vraag of ze jobstudenten zochten. Bij de laatste editie kregen we ook de vraag kan u dit niet eens organiseren voor schoolverlaters zodat ze werk kunnen vinden in eigen streek.
Vandaar dat we nu aan het denken zijn om dit ook te organiseren naar schoolverlaters toe om een rechtstreeks contact te organiseren naar bedrijven toe. Ik denk dat we daar als gemeente een soort doorverwijs functie kunnen hebben.”


Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde voor een bedrijfsvriendelijke gemeente.
 

Voka geeft aan de gemeenten een Verkiezingsmemorandum met voorstellen en alternatieven voor een nieuw gemeentelijk en provinciaal beleid.

Paul Hegge (algemeen directeur) en Jean-Charles Wibo (voorzitter) Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde:

“ Op basis van onze projecten en onze dagdagelijkse interactie met lokale besturen doet Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde een aantal concrete voorstellen naar de gemeenten. Deze voorstellen vormen het kader voor het effectief uitbouwen van een bedrijfsvriendelijk klimaat om ervoor te zorgen dat Halle –Vilvoorde een Europees district blijft.”

Topprioriteiten:
Betaalbare ruimte voor werk in eigen streek.
Een bereikbare omgeving om te ondernemen.
Een faire bedrijfsfiscaliteit
Efficiënt bestuur
– Een bedrijfsgerichte dienstverlening.
– Een onderneminggericht communicatiebeleid.
– Een bedrijfsbewust milieubeleid.
Grensoverschrijdend denken en werken.

Voka-Kamer van Koophandel wil in het bijzonder met de gemeenten grenzend aan het Brussels gewest komen tot:
– Overleg tussen gewestgrensgemeenten inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening.
– Een actieve rol van de gemeente bij de integratie van allochtonen en anderstaligen in onze arbeidsmarkt door middel van taallessen Nederlands, bij de bekendmaking van jobevents en bij het bevorderen van contacten tussen scholen of opleidingsinstellingen en bedrijven.
– Tot een verruimde blik op de economische pool Brussel – Halle-Vilvoorde – Waals-Brabant komen in de schoot van het Resoc met een nieuwe aanpak, waarbij meer samenwerking tussen de verschillende bevoegde overheden cruciaal zal zijn voor een duurzame groei in deze regio.

Kamercommissie heeft de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd

BELGIË: – De bevoegde Kamercommissie heeft de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd met 12 stemmen voor en 5 tegen.

Bedoeling is dat de tekst volgende week in de plenaire Kamer groen licht krijgt.
Nadien kan de tekst naar de Senaat gaan.  Tegelijkertijd kan de Kamercommissie zich dan beginnen buigen over de voorstellen die intussen in de bevoegde Senaatscommissie werden goedgekeurd.

CD&V provincielijst kiesdistrict Halle

DILBEEK: – CD&V heeft zijn provincielijst voorgesteld voor het kiesdistrict Halle.Zoals eerder bekend gemaakt trekt Elke Zelderloo (36 jaar) uit Dilbeek de lijst.

Sinds 2009 is Elke Zelderloo gedeputeerde bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Vlaams Karakter en is ze ook nog steeds gemeenteraadslid in Dilbeek waar ze jaren voordien eerste schepen was.Alle uittredende provincieraadsleden stellen zich terug verkiesbaar en er werd gekozen voor een sterk duwerskwartet: Lieve Vanlinthout (Sint-Pieters-Leeuw), Michel Doomst ( Gooik), Geertrui Van Rompuy-Windels ( Sint-Genesius-Rode) en Piet Vanthemsche ( algemeen voorzitter Boerenbond – Lennik).De lijst telt in totaal 7 uittredende provincieraadsleden, 3 burgemeesters, 5 schepenen en  7 raadsleden, 8 jongeren (onder de 35 jaar), 21 kandidaten die stuk voor stuk lokaal ingebed zijn.

Elke Zelderloo: “De uitdagingen in onze regio zijn groot: mobiliteit, betaalbaar wonen, het vrijwaren van het Vlaams karakter en het versterken van economische actoren zoals plattelandstoerisme en de toekomst van de land- en tuinbouw. Alle 21 kandidaten willen er volop voor gaan, ze verdienen elk uw steun en stem.”

1 Elke Zelderloo
2 Kris Poelaert
3.Anne Sobrie
4 Rik De Baerdemaeker
5 Gunther De Wilde
6 Michel Vanderhasselt
7 Fons Heyvaert
8 Hilde Ecker
9 Johan Vencken
10 Herman Claeys
11 Joris Verspecht
12 Jef Vanderoost
13 Dorien Decrick
14 Liesje Wermoes
15 Hilde Van Impe
16 Leen Steenhoudt
17 Christel Van den Borre
18 Piet Vanthemsche
19 Geertrui  Windels
20.Michel Doomst
21 Lieve Vanlinthout

Lieve Vanlinthout: ” Het is de bedoeling dat ik mijn ervaring van 18 jaar provincieraadslid, 24 jaar mandataris waarvan 12 jaar als (BHV-)burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, nog 6 jaar ten dienste stel van de Zennevallei, het Pajottenland en de Vlaamse en Groene Rand rond Brussel. De CD&V-partijleiding heeft deze ervaring alsook mijn jarenlange inzet, naar de kiezers toe willen onderstrepen, door mij als officiële lijstduwer aan te duiden en mij de laatste plaats op de provincieraadslijst toe te kennen.

Té vaak worden lijstduwers echter geacht mensen te zijn die gewoon een steuntje aan de lijst willen geven en vaak is dat ook zo.
In mijn geval echter niet, zeker niet nu ik in Sint-Pieters-Leeuw geen kandidaat meer ben voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom, en om alle misverstanden te vermijden, wil ik duidelijk zeggen dat ik wél degelijk ga voor een vierde mandaat in de provincieraad!“.

Sp.a provincieraadslijst voor het district Asse-Halle-Lennik.

HALLE: – Op 9 juni stelde sp.a Vlaams-Brabant haar provincieraadslijst voor het district Asse-Halle-Lennik.

De lijst toont een gezonde mix van ervaren krachten en jonge kandidaten. De lijst biedt de nodige vernieuwing die we in het district Halle willen introduceren. Martine Lemonnier is lijsttrekker en uittredend provincieraadslid. Als één van de vier vrouwelijke provinciale lijsttrekkers voor sp.a in de provincie Vlaams-Brabant maakte ze werk van een interessante lijst.

1 LEMONNIER MARTINE
2 VAN DROOGENBROECK JOHNNY
3 SEGERS KATIA
4 RUYKENS MICHEL
5 DE VRIENDT GRIET
6 DUJARDIN CEDRIC
7 VANZEEBROECK AN
8 PIERQUIN MATHIAS
9 BUYL JOKE
10 ANNENDIJCK KURT
11 AICHOUCHE YASMINE
12 VAN HASSEL IVAN
13 VAN BIESEN LILITH
14 TREMBLOY JEAN
15 DE BATSELIER EVY
16 JONVILLE GUY
17 DE WACHTER ARLETTE
18 BIEBAUT HUBERT
19 LINGIER NADINE
20 EL KHADRAOUI SAID
21 DE VITS MIA

Nieuwe website vzw de Rand

REGIO: – Vandaag  lanceert vzw ‘de Rand’ zijn nieuwe website: www.derand.be.
De site ziet er niet alleen anders uit, hij is ook met meer structuur uitgebouwd rond de activiteiten van ‘de Rand’ : taalpromotie, onthaal en integratie, Randkrant en de zeven gemeenschapscentra (de Boesdaalhoeve, de Bosuil, de Kam, de Lijsterbes, de Moelie, de Muse en de Zandloper). Elk van de gemeenschapscentra heeft een eigen site met het cultuurprogramma, nieuws en andere activiteiten.

Vzw ‘de Rand’ is actief op verschillende terreinen. De nieuwe website gidst de bezoeker doorheen alle projecten en activiteiten. Om anderstaligen te onthalen, wordt specifieke informatie ook in het Engels, Duits en Frans gegeven. Dat gaat o.m. over taallessen Nederlands, taalstages en taalateliers
voor kinderen, het praatcafé Café Combinne en theaterproducties op maat voor wie Nederlands leert. Voorstellingen waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen, krijgen taalicoontjes, zodat bezoekers de moeilijkheidsgraad kunnen inschatten.

Een ticket of abonnement kopen, wordt eenvoudiger. Bezoekers kunnen on line hun zitje kiezen en
betalen, en hun ticket thuis afprinten.

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel en onthaalt anderstaligen. De organisatie is actief in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand met een specifieke taak in de faciliteitengemeenten.

Vicky Jacobs naar halve finale kookwedstrijd beste jonge kok Halle-Vilvoorde

VLEZENBEEK: – Op Ring-tv kan je dit weekend kijken naar de 4de aflevering van ‘beste junior kok Halle-Vilvoorde’ in het programma VIVA.
Winnares van de aflevering van vandaag werd werd Vicky Jacobs uit Vlezenbeek. zij mag nu naar de halve finale.

De 21 jarige Vicky Jacobs uit Vlezenbeek is patissier van opleiding en chocolade desserts maakt ze als geen ander. Een creatief meisje want Vicky tekent graag en is dol op de Italiaanse keuken.

bekijk de aflevering online via: www.ringtv.be/videos/viva-10-maart

Na de aflevering vond de jury het een moeilijke beraadslaging en dreigde voor de eerste keer een ex aequo. Uiteindelijk won Vicky Jacobs met 76 punten. Jeroen Michiels (Grimbergen) werd tweede met 75 punten en derde werd Pablo Gonzales (Itterbeek).
De jury vond dat in het gerecht van Vicky de ingredienten en schotel iets krachtiger was van smaak dan van haar concurrenten. Hiermee is Vicky de eerste vrouwelijke kandidate die naar de halve finale gaat.

Vicky Jacobs: “ Ik heb in mijn kippen gerechtje een beetje een mix van Italiaans en Vlaams gemaakt. Ik heb dat gedaan met een roulade van kip met gandaham, mozzarella, gedroogde tomaat op een bedje van jonge spinazieblaadjes en pijnboompitjes gebakken aardappeltjes en boschampignons met twee Palm sausjes.
Tijdens het koken zat ik met enorme tijdsdruk en ik was ook de apperatuur niet zo gewoon en dat waren de twee factoren die me toch wat stress bezorgden.
Ik had vooral schrik van Jeroen, ik had verwacht dat hij ging winnen door zijn ervaring en opleiding.”

Breng jouw stem uit op facebook en maak kans op een mooie prijs. Deze week te winnen: een etentje voor 2 in restaurant 3 fonteinen te Beersel. https://www.facebook.com/RingTV.be?sk=app_126231547426086