2013-11-30-resoc_streekpactSINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeente Sint-Pieters-Leeuw keurde donderdagavond het ‘Streekpact Halle Vilvoorde 2013 – 2018’ van RESOC Vlaams Brabant goed. Wel werden enkele suggesties geadviseerd voor het streekpact om meer aandacht te besteden aan volgende aspecten:
– Driefonteinenbrug
– Mobiliteit Bergensesteenweg
– Dorpskernvernieuwing Ruisbroek
– Streefbeeld en ontwikkeling Kanaalzone
– Reconversie Michelinsite.
– Ondertunneling A8 en aansluiting A8 op de ring.

Het Streekpact is dé sociaal economische toekomstvisie voor onze regio.


Het streekpact 2013-2018
VLAAMS-BRABANT: – Na overleg met de lokale besturen tijdens ‘streektafels’, na toetsing op de algemene vergadering in juni jl. en na besprekingen tijdens de RESOC-vergaderingen hebben de partners een consensus bereikt over de prioritaire sociaaleconomische doelstellingen en streekdossiers 2013-2018.

Aan alle gemeenteraden, de provincieraad en de bestuursorganen van de sociale partners wordt de tekst deze maand ter goedkeuring voorgelegd.

De tekst is het resultaat van een dynamisch proces en zal, na de formele goedkeuringsronde, vertaald worden in een actieplan waarin de concrete aanpak van de verschillende streekdossiers is uitgewerkt en uitgezet in de tijd. Ook worden indicatoren toegevoegd om de effectieve vooruitgang te monitoren. In de toekomst zullen de streekdossiers en de doelstellingen worden geactualiseerd op basis van de ‘voortschrijdende inzichten’.

Om het nieuwe streekpact te vertalen naar het Vlaamse niveau zal RESOC inspanningen doen om, voor de verkiezingen van 2014, de ‘streekagenda’ op het Vlaams niveau te bespreken met de Vlaamse regering en de administraties. Er wordt een streekmemorandum bezorgt aan alle belanghebbenden.

Bekijk het Streekpact Halle-Vilvoorde 2013-2018 via onderstaande link:
http://www.ersvvlaamsbrabant.be/wp-content/uploads/2012/01/20130925-GELAYOUT-streekpact-Halle-Vilvoorde-klein.pdf

%d bloggers liken dit: