2013-11-30-resoc_streekpactREGIO: – RESOC, Het Regionaal Sociaal Overlegcomité Halle-Vilvoorde eist in haar streekpact 2013-2018 dat de Vlaamse regering werk maakt van de erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumstad. Zo een erkenning is cruciaal om de stedelijke problemen waar ook onze regio mee geconfronteerd wordt aan te pakken. Deze uitdrukkelijke vraag is een van de blikvangers van het strekpact dat provincie, gemeenten, werkgevers en vakbonden hebben uitgewerkt.

Zo kunnen extra middelen worden vrijgemaakt voor de aanpak van verkeerscongestie, druk op de woningmarkt, de inwijking van anderstalige inwoners, de toenemende jeugdwerkloosheid en de nood aan meer onderwijs- en welzijnsvoorzieningen.

Het pact wordt in de volgende maanden omgezet in concrete acties die de werkgelegenheid en de economie in de regio een boost moeten geven. Geen dure woorden maar daden.
Een belangrijk dossier voor regio Halle-Vilvoorde is een specifiek statuut, conform een centrumstaderkenning, voor de Vlaamse Rand en dit met het oog op de aanpak van de grootstedelijke problematieken uitdijend vanuit Brussel. In het streekpact wordt voorts ook aangedrongen op om voor de taalondersteuning van anderstalige werkzoekenden alternatieve wegen te bewandelen zoals taalstages op de werkvloer en intensievere taalbegeleiding op de werkvloer van werkenden.

gedeputeerde en voorzitter Karin Jiroflée: “Dit pact zet alle neuzen in dezelfde richting, voor eenzelfde droom, met één stem en gezamenlijke acties. Iedereen mee naar morgen!

Zie ook ons artikel van 30 november 2013 over het streekpact 2013-2018

%d bloggers liken dit: