Splitsing BHV: Open Vld stapt uit regering

BELGIË: – Open Vld stapt uit de federale regering.

DE KAMER
Om 11u32 twittert Vincent Vanquickenborne:”Alea iacta est”  – de teerlingen zijn geworpen.

Om 11u45 zegde Open VLD na het partijbureau bij monde van voorzitter Alexander De Croo het vertrouwen in de regering op.
De Croo had er begin deze week al mee gedreigd uit de regering te stappen als er tegen vandaag 14 uur geen akkoord zou bereikt worden rond de splitsing van B-H-V.

Alexander De Croo : “Wij zullen dan ook vragen om de Vlaamse splitsingsvoorstellen zo snel mogelijk op de agenda van de Kamer te zetten.”

Vermoedelijk zal premier Yves Leterme deze namiddag op het paleis in Laken bij de koning het ontslag van zijn regering aanbieden.

Om 13 uur volgt een extra ministerraad in de wetstraat 16.

UPDATE:
– De conferentie van de voorzitters van de Kamer komt na de ministerraad rond 14 uur samen.
Zij moeten uitmaken of de plenaire vergadering in de kamer deze namiddag plaatsvindt of niet.
Open Vld en CD&V kondigden deze middag al aan dat ze de splitsingsvoorstellen in de namiddag willen agenderen.

CD&V voorzitster Marianne Thyssen: “”Wij hebben altijd gezegd: een onderhandelde oplossing indien mogelijk, stemmen als het moet. Wij hebben er alles aan gedaan om een onderhandelde oplossing mogelijk te maken, maar de liberalen (VLD en MR) hebben dat onmogelijk gemaakt. Zij storten het land in een crisis. Wij gaan onze voorstellen nu agenderen en zo mogelijk stemmen“.

14u15: – Michel Doomst in Villa Politica (VRT): “Ik denk dat we in een nieuw tijdperk van dit land zijn aangekomen.”

– Premier Yves Leterme is op het paleis van Laken om het ontslag van zijn regering aan koning Albert aan te bieden.

14u30: – De conferentie van de voorzitters van de Kamer komt terug samen om 16 uur.

14u35: – Persmededeling Paleis: Koning Albert II houdt zijn beslissing over het ontslag van de regering in beraad.
‘De koning en premier Leterme benadrukken dat in de huidige omstandigheden een politieke crisis niet opportuun is en dat dit ernstige schade kan betekenen voor welzijn van de burgers en de rol van België op Europees en internationaal vlak’, zo staat in de mededeling.

14u55: – Kamervoorzitter Patrick Dewael wordt om 15.15 uur bij koning Albert II verwacht voor een audiëntie.

15u25: – persbericht Elio Di Rupo: Als verschillende politieke partijen ervoor kiezen om de splitsingsvoorstellen rond het kiesarondissement BHV te agenderen en te stemmen, dan zal de PS aan de andere Franstalige partijen voorstellen om de alarmbelprocedure in te roepen.

16u30: – Senaatsvoorzitter Armand De Decker is bij de koning. De geplande plenaire senaatszitting voor deze namiddag is geschrapt.
In de Kamer is het ondertussen nog steeds wachten of er al dan niet een plenaire vergadering zal gehouden worden.

16u35: – UNIZO over BHV-crisis: Impact op economie beperken, snel duidelijkheid nodig.
Ondernemers verwachten van politici dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om politieke stabiliteit te creëren. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de economische groei die de politiek en de bevolking vragen van de ondernemers,” stelt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

16u35: – Persbericht Voka: Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, vindt het niet kunnen dat de federale politici niet meer tot beslissingen komen. Door de politieke impasse als gevolg van het dossier BHV blijft alles vastzitten in de Wetstraat. Voor Voka bewijst dit andermaal de nood aan een verdere staatshervorming, die de complexe structuur van het land vereenvoudigt en meer bevoegdheden overhevelt naar de regio’s.

17 uur: – Voorzitter Patrick De Wael roept de conferentie van de voorzitters van de Kamer bij elkaar.
Zij zullen beslissen of er nog een plenaire vergadering komt of niet.

17u25: – Er komt een nieuwe conferentie van de voorzitters van de Kamer volgende maandag.
Normaal gezien zal er dan volgende donderdag een plenaire vergadering in de kamer plaatshebben.
Ondertussen blijft Koning Albert II het ontslag van de regering in beraad houden.

Share

agenda: PIVO organiseert infosessie voor kandidaat-inspecteurspolitiemensen

VLAAMS-BRABANT: – De politieschool van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) organiseert op zaterdag 24 april 2010 een informatievoormiddag voor kandidaat-politiemensen. Ze kunnen er kennismaken met de job en met de opleiding. Het PIVO hoopt vooral om kandidaat-politiemensen uit eigen streek aan te trekken.

Ondanks alle inspanningen blijft het moeilijk om kandidaat-politiemensen aan te trekken uit de eigen provincie. Hierdoor is er permanent een grote doorstroom van inspecteurs die wel tijdelijk werken in Vlaams-Brabant maar vrij snel terugkeren naar hun eigen regio. Investering in personeel en ervaring gaan zo verloren voor de korpsen van onze provincie“, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor PIVO.

PIVO-Politieschool organiseerde in de politieschool al verscheidene informatievoormiddagen voor geïnteresseerde kandidaten. De formule kende succes en wordt elk jaar twee maal hernomen, éénmaal in het voorjaar en éénmaal in het najaar.

Programma:
09.00-09.45 uur: uitgebreide informatie over de selectieproeven
09.45-10.30 uur: studenten van de politieschool laten kandidaten kennis maken met de lessen in de school
10.30-11.00 uur: mogelijkheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de selectiedienst, vaste opleiders binnen de politieschool en studenten van de politieschool
11.00-11.15 uur: rondleiding in de politieschool
11.15-12.00 uur: initiatie sporttesten

We nodigen u graag uit op deze infosessie.

Adres: PIVO-Politieschool
Poverstraat 75, 1731 Asse

Share

Motie ter bevestiging van de eerdere stellingnames van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw mbt het dossier van de Splitsing BHV

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de jongste gemeenteraad diende burgemeester Lieve Vanlinthout een motie ter bevestiging van de eerdere stellingnames van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw mbt het dossier van de Splitsing BHV in.

Deze werd door alle Vlaamse partijen tijdens de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw, zijnde de CD&V, Open VLD, Sp-A, Vlaams-Belang en Groen! goedgekeurd.
De Franstalige partij PF (Parti Francophone) stemde tegen.
Met deze motie beklemtonen de Vlaamse partijen dat ze het dossier van BHV niet loslaten en geven ze het signaal aan de leiding van alle Vlaamse
partijen, dat deze hun woord en hun handtekening van destijds getrouw moeten naleven.

Onderstaand de voledige tekst van de motie.

MOTIE TER BEVESTIGING VAN de stellingnames van de gemeenteraad van SINT-PIETERS-Leeuw m.b.t. DE ENGAGEMENTEN VAN DE VLAAMSE PARTIJEN IN DE FEDERALE EN DE VLAAMSE REGERING OVER DE SPLITSING VAN DE KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

Gelet op het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de Conferentie van burgemeesters op 13 maart 2009 te Halle

Gelet op het besluit dat werd genomen op de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde op 29 maart 2007 te Londerzeel

Gelet op de resolutie mbt tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ingevolge de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van 14 februari 2007 te Liedekerke.

Gelet op het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de Staten-Generaal van de gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde op 20 mei 2005 te Zemst.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 oktober 2003 houdende Vlaams imago, splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en gerechtelijk arrondissement Brussel;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2004 houdende actie splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2007 houdende goedkeuring van de resolutie splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde ingevolge de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2009 houdende goedkeuring voorlopig standpunt met betrekking tot het dossier BHV;

BESLUIT

Art. 1.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt op 27 januari 2010 andermaal vast dat de federale wetgever de door het Grondwettelijk hof vastgestelde ongrondwettige discriminatie nog altijd niet heeft opgeheven en blijven de goedkeuring van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde eisen.

De Koning heeft in de persoon van Jean-Luc Dehaene wel een koninklijk onderhandelaar aangesteld teneinde een overlegde oplossing voor het conflict te zoeken.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wenst niet liever dan dat deze oplossing spoedig tot stand zou komen.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal zich echter verzetten tegen iedere oplossing die de integriteit van het Vlaamse grondgebied in gedrang zou brengen of die het Nederlandstalig karakter van de gemeenten van Vlaams-Brabant verder zou aantasten.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw blijft tot zolang er geen oplossing is, onverkort achter de parlementaire behandeling van het Vlaamse wetsvoorstel in de Kamer voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde staan.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan zich alleszins niet neerleggen bij de organisatie van federale verkiezingen in 2011 waarin het kiesarrondissement niet is gesplitst. Deze zouden immers, en thans zonder discussie, manifest ongrondwettig zijn. Zo nodig zal de gemeente alle nodige instrumenten aanwenden om te beletten dat ongrondwettige verkiezingen zouden moeten doorgaan.

Art. 2.

Deze motie te versturen aan de heer Jean-Luc Dehaene, koninklijk onderhandelaar, en aan de Voorzitters van de Senaat en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de heer Yves Leterme, Eerste Minister.

Share

Burgemeester Lieve Vanlinthout reageert op criminaliteits probleem Brussel

SINT-PIETERS-LEEUW / DE RAND: – Burgemeester Lieve Vanlinthout vindt dat haar Brusselse collega’s te licht over het criminaliteits probleem gaan. Ze wijst erop dat de Brusselse criminelen meer en meer actief zijn in de Vlaamse rand rond Brussel.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Wij hier in Sint-Pieters-Leeuw zitten op één kilometer van de wijk Cureghem van Anderlecht. Wij ondervinden hier al twee jaar dat wanneer men in Brussel de teugels aanhaalt dan komen die jongeren of wie het ook zijn die dat tumult allemaal veroorzaken, dan komen die gewoon afgezakt naar de rand.

Dus ook hier in de randgemeenten zijn wij enorm ongerust.
En het gaat niet over een faits divers zoals burgemeester Thielemans zegt.
Hier bij ons zijn er al mensen neergeschoten geweest. Als hoofd van de politie voel ik mij persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van 76 mensen en één van hen is ook mijn zoon. Daardoor weet ik wat al die families doormaken wanneer ze weten dat de politie wordt opgeroepen om op te treden tegen zo’n gevaarlijke gangsters.

De burgemeester vraagt een dringend overleg over de zaak.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: Ik heb me voorgenomen om een initiatief te nemen naar mijn collega burgemeesters uit de rand om samen te komen en van gedachten te wisselen.
Hoe we die aangroeiende criminaliteit bij ons in de rand gaan aanpakken
.”

Ondertussen bevestigde burgemeester Platteau van Dilbeek reeds om op het verzoek van Lieve Vanlinthout in te gaan.

Share

agenda: kerstmarkt vzw De Poel Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: –  VZW De poel Sint-Pieters-Leeuw organiseert een  Kerstmarkt en kerstcafé, op 4 december 2009.

Van 17u00 tot 22u00 in het Parochiecentrum, A.Quintusstraat, Zuun.
Verkoop van ambachtelijk vervaardigde producten uit onze ateliers. Sfeer verzekerd met aanwezigheid van de kerstman die persoonlijk de glühwein serveert.
Ten voordele van de atelierwerking van VZW De Poel Sint-Pieters-Leeuw, dagcentrum voor volwassenen met een beperking.

Organisatie: VZW De poel – Info: 02/377.77.83

Share

Dehaene moet B-H-V voorstellen formuleren.

BRUSSEL: – De coalitiepartijen van de federale regering hebben samen met Koninklijk begeleider Wilfried Martens een akkoord bereikt over de aanpak van de onderhandelingen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Oud-premier Jean-Luc Dehaene moet voorstellen van oplossingen formuleren.

Hij zal hiervoor in eerste instantie alleen werken en regelmatig verslag uitbrengen bij de premier en de partijvoorzitters. De uiteindelijke beslissing zal genomen worden door de partijvoorzitters en de eerste minister. Er wordt gesproken dat dit tegen Pasen moeten gebeuren.
De weg voor de vorming van de regering Leterme is nu open.

UPDATE: Persbericht Koninklijk paleis.
Koning ontlast Wilfried Martens van zijn opdracht.
De koning heeft op 24 november 2009 in de namiddag op het Kasteel te Laken de heer Wilfried Martens, die belast is met de opdracht een vlugge en efficiënte overgang te begeleiden, in audiëntie ontvangen. Binnen deze opdracht viel in het bijzonderhet omschrijven van een procedure voor de onderhandeling van institutionele problemen.
De heer Martens heeft aan de koning verslag uitgebracht over de resultaten van zijn opdracht en van het met de voorzitters van de meerderheidspartijen bereikte akkoord.
In de context van dit akkoord, werd de heer Jean-Luc Dehaene, minister van Staat, door de koning belast met het maken van een voorstel ten gronde voor de eerste minister en de voorzitters van de meerderheidspartijen, die de onderhandelingen zullen voeren inzake institutionele problemen en in het bijzonder Brussel-Halle-Vilvoorde. De heer Dehaene heeft deze opdracht aanvaard.
De heer Martens heeft de koning gevraagd te worden ontlast van zijn opdracht. De koning heeft dit verzoek ingewilligd.

Share

Duitse gemeenschap wil belangenconflict inroepen voor BHV

2009-10-14-Karl-Heinz_LambertzBRUSSEL/ HALLE-VILVOORDE: – Karl-Heinz Lambertz, minister-president van de Duitstalige gemeenschap is bereid om een belangenconflict in te roepen over het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde, zodat de federale regering enkele maanden langer kan onderhandelen over de splitsing van het kiesarrondissement.
Dit zei hij bij aanvang van het overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land.

Share

200 mensen geven in Negenmanneke startschot van Buren Festival

NEGENMANNEKE: – Vrijdagavond was de eerste dag van het ‘Buren Festival’. In de Sint-stevensschool in Negenmanneke was er een praatcafé.
Al snel zat de zaal helemaal vol en moesten de organisatoren extra stoelen brengen om iedereen een plaatsje te geven.

2009-10-09-burenfestival-1

2009-10-09-burenfestival-ACW_wim-zeeuwe
Wim Zeeuwe

Wim Zeeuwe voorzitter ACW Droot Leeuw: “ Vanuit ACW Groot Leeuw was het reeds lang een droom om eens rond het thema ‘ buren en vooroordelen’ te kunnen werken. Geen grootschalig evenement, maar iets met een hele lage drempel, een activiteit waar iedereen zich zou kunnen thuis voelen. Begin dit jaar kreeg ACW een unieke kans om een project rond “samen leven’ in te dienen bij de ronde tafels van interculturaliteit. En ons project werd weerhouden.”

Het BurenFestival gaat door in de drie wijken van Sint-Pieters-Leeuw met het hoogste aantal inwoners die niet oorspronkelijk uit België komen. ACW wil u laten kennis maken met de cultuur van onze buren, wie hij of zij ook is en waar hij of zij vandaan komt. Men laat ons weten hoe zij leven, hoe zij zich hier aanpassen, een stukje van hun cultuur meepikken met daarbij een hapje en drankje, zoals zij dat thuis eten en drinken.

Cafébaas van dienst tijdens het praatcafé van het Buren Festival was Kris baert vroeger presentator bij Radio 2 en nu leraar Nederlands voor anderstaligen. Kris laveerde van tafel naar tafel om een gesprekje te hebben met mensen van Schotland, Griekenland, Marokko, Spanje,…
Maar allemaal inwoners van Negenmanneke. Hij vroeg hen hoe ze hier terecht kwamen, wat er typisch is aan hun land. Af en toe met een woord Engels en Frans er tussen om iets te verduidelijken. En natuurlijk waagde Kris zich aan de Griekse tafel aan een Sirtaki zodat de zaal meteen in volle sfeer zat. Ook waren er gesprekjes met lokale verenigingen hoe zij anderstaligen verwelkomen en welke hun aanpak is. Tussen de gesprekjes door zorgde Defile Aldante voor een muzikale noot en kon men hapjes uit de verschillende landen proeven.

(Dubbelklik op de foto’s om ze in groot formaat te bekijken)

Wim Zeeuwe voorzitter ACW Droot Leeuw: “Zaterdag in Ruisbroek zijn de activiteiten meer toegespitst op de jeugd. Met oa. Speelgoed uit verschillende landen . Er is een buffet uit de wereld en ’s avonds is er ieder uur muziek uit een ander land. Zondag is er dan in Zuun de afsluiter. Er is een kleine wandeling voorzien waarbij men langs gaat bij zes gezinnen van een verschillende nationaliteit of cultuur .”

Bekijk ook het verslag van het BurenFestival
Dag 1: praatcafé in Negenmanneke – KLIK HIER
Dag 2: Jeugdactiviteiten in Ruisbroek – KLIK HIER
Dag 3: Gastgezinnen in Zuun – KLIK HIER

Share

Dirk De Mesmaeker – 100 lekkere restaurants in Halle-Vilvoorde

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE-VILVOORDE: Voor het culinaire programma ‘Van de kaart’ op de regionale zender Ring-TV ging Dirk De Mesmaeker de voorbije jaren op bezoek bij tal van restaurants in de regio Halle-Vilvoorde.
De leukste restaurants uit de serie bubdelt hij nu in een handige gids.
‘100 lekkere restaurants in Halle-Vilvoorde’ – het beste uit ‘Van de Kaart’

dirk-de-mesmaeker_100-lekkere-restaurantsElk restaurant wordt duidelijk beschreven. De lezer krijgt informatie over de keuken, de prijs/kwaliteitsverhouding, kindvriendelijkheid, mogelijkheid tot eten op terras en nog veel meer.
De Extra’s van elk restaurant worden aangeduid met handige symbooltjes.

Tegelijkertijd verschijnt nog een ander boek van de hand van Dirk De Mesmaeker: ‘Whisky leren proeven’.

Bron en meer info over deze boeken : www.geuzeinfo.com/index.php/de-mesmaeker-dirk

Share

Burgemeesters Halle-Vilvoorde ontvangen door Minister-President Lambertz

HALLE-VILVOORDE: – Een delegatie van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde werd ontvangen door de heer Karl-Heinz Lambertz, Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap. Tijdens het onderhoud werd het probleem van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde besproken, evenals de nood aan een verdere staatshervorming.
2009-10-09-burgemeesterlambertz

Binnenkort loopt het derde belangenconflict af rond het wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Een laatste belangenconflict kan ingeroepen worden door het parlement van de Duitstalige Gemeenschap, maar de burgemeesters van Halle-Vilvoorde stellen zich hierbij de vraag welke benadeling deze splitsing kan hebben voor de Duitstalige Gemeenschap. Aan de Minister-President deelden ze alvast mee dat ze zo snel mogelijk een oplossing willen voor deze problematiek. De Minister-President gaat de komende dagen met de verschillende betrokkenen nog rond de tafel zitten.

Share

Agenda: Buren Festival

2009-10-11-Buren-FestivalSINT-PIETERS-LEEUW: Dit weekend heeft in 3 deelgemeenten van Sint-Pieters-Leeuw het ‘Buren Festival plaats. Burenfestival is een initiatief van ACW groot Leeuw, verschillende basisscholen, interculturtele verenigingen, buurtbewoners en het gemeentebestuur en de jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw.

Vrijdag 9 oktober 2009: Praatcafé in Negenmanneke

Welkom op het buurt-praatcafé waarop de mensen in Sint-Pieters- Leeuw elkaar beter leren kennen, gaande van een Anderlecht speler, Afrikaanse verpleegkundigen tot Griekse en Oekraïense inwoners! Je komt er meer te weten over de plaatselijke gemeenschappen, de wijk, de Chiro, het oudercomité, tot de voetbalvereniging toe. Dit alles wordt aan elkaar gepraat door ex-Radio2 reporter Kris BAERT, nu leraar Nederlands in het ‘Centrum BasisEducatie’ te Buizingen. De avond wordt opgevrolijkt door oa. een Schotse doedelzakspeler en andere muzikale tussendoortjes. We starten de avond om 20u maar je wordt al verwelkomd met een sfeervol drankje vanaf 19.30u.

Plaats van het gebeuren:
Sint Stevensschool, G. Gibonstraat 1A te Negenmanneke (Sint-Pieters-Leeuw).

Zaterdag 10 oktober 2009: Bal International in Ruisbroek

Vanaf 15u is iedereen welkom om GRATIS deel te nemen aan een hele resem (speelse) activiteiten, overgoten met een multicultureel sausje…
Springkasteel, volksspelen, Action Painting, circuskoffer, XL games, dansinitiatie (verschillende stijlen), multiculti koken, djembé, knutselen en nog veel meer!

Rond 18u kan iedereen aanschuiven aan ons multicultureel buffet en proeven van heerlijke gerechten uit de hele wereld! Deelname is volledig gratis en je hoeft niet op voorhand in te schrijven!

Tot 22u draaien we prachtige muziek uit alle hoeken van de wereld, ieder- een kan rustig nagenieten bij een heerlijk drankje of hapje…
Iedereen van harte welkom!

Place to be: Gemeenteschool DE WEGWIJZER Schoolstraat 14, te Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).

Zondag 11 oktober 2009 Smakelijke wandeling in Zuun

Wandelend proeven of proevend wandelen?

Een rustige, multiculturele wandeling in Zuun. We wandelen langs het huis van gezinnen met een andere herkomst. Deze gezinnen bieden u een versnapering aan uit hun streek van herkomst en staan open voor een babbel.

Waar: vertrek vanaf de speelplaats van de Parochiale school Sint-Lutgardis, A. Quintusstraat 45, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Je kan de wandeling op eigen ritme doen. Vertrekken tussen 13u30 en 15u00. Deelname is gratis.

Share

17 september 2009 – Dag tegen kanker


Elk jaar krijgen 35.000 Vlamingen de diagnose kanker. Allemaal verdienen ze een hart onder de riem. Speciaal voor de Dag tegen Kanker doen we dat met zijn allen samen. Samen klinkt het sterker. Met zoveel mogelijk berichtjes, voor een groot gebaar aan alle kankerpatiënten. Elke steunbetuiging, hoe klein ook, maakt deze steunactie sterker.

gele-lintjePost op de website www.dagtegenkanker.be ook uw berichtje, voor een vriend(in), collega, iemand van uw familie. Of uw steunbetuiging aan alle mensen met kanker. Met deze actie tonen we samen aan alle kankerpatiënten dat ze er niet alleen voor staan. Een klein woordje, een groot gebaar.

www.dagtegenkanker.be

Share

Nieuw op 1 september: bouwkavels alleen nog voor kopers met band met de streek.

logo_vlaanderen_grijsVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 1 september 2009  worden in 69 Vlaamse gemeenten en steden waaronder Sint-Pieters-Leeuw (zie decreet 27 maart 2009) nieuwe bouwkavels enkel nog verkocht aan kopers die een nauwe band met de streek hebben.Dat bevestigden zowel het kabinet van Vlaams minister van Wonen Freya Vandenbossche (SP-A) als dat van Philippe Muyters (N-VA), haar collega op Ruimtelijke Ordening.

De maatregel uit het nieuwe decreet op het grond- en pandenbeleid, dat op 1 september in werking treedt, moet betaalbaar wonen in eigen streek bevorderen. Het gaat vooral om die plaatsen waar de grondprijzen te duur zijn geworden door de stevige inwijking van buiten de streek.
Wie een verkrotte woning opknapt, zal verder vanaf 1 september een extra duw in de rug krijgen. Wie zo’n woning koopt om te renoveren, kan een extra fiscaal voordeel krijgen tot 4.500 euro. Familie, vrienden of kennissen die tot 25.000 euro lenen aan wie wil renoveren (tegen een bepaalde rente weliswaar), kunnen voor deze “mama- en papa-lening” 8 jaar lang een fiscale aftrek krijgen.

Share

ZUIDDAG – Bedrijven en winkels gezocht die meewerken voor goed doel

2009-10-16-zuiddagPAJOTTENLAND: – Scholieren uit de regio Halle, St. Genesius Rode, Brussel, Leuven, Lier, Hoogstraten, Mechelen, Roeselare, Kortrijk, St. truiden, Genk , Hasselt, Aalst en St. Niklaas zijn op zoek naar bedrijven die hen op 16 oktober 2009 een dagje willen laten kloppen voor het goede doel: Het opstarten van ´youth farms’ voor duurzame landbouw want jonge Oegandese boeren verdienen beter!

Geef hen de kans hun engagement waar te maken en bied jobs aan. Hoe, waar, wanneer, waarom?
Alle info: www.zuiddag.be
De opbrengst van hun vergoeding gaat integraal naar de werking rond het thema in samenwerking met lokale partnerorganisaties van Vredeseilanden in Oeganda.

Share

Provincie Vlaams-Brabant start promotie taallessen Nederlands

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Morgen start de provincie Vlaams-Brabant een grootschalige campagne om taallessen Nederlands voor anderstaligen te promoten. Deze campagne spoort anderstaligen aan om Nederlands te leren en verwijst hen door naar een geschikte taalcursus. Dit gebeurt via www.infonl.be, de website van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant, en hun gratis 0800 123 00-telefoonnummer.

“De campagne richt zich in eerste instantie tot Franstalige Belgen in de Vlaamse Rand”, zegt Tom Troch, gedeputeerde voor Vlaams karakter. “Zij vormen immers veruit de grootste groep anderstaligen in de provincie. In tweede instantie richt de campagne zich tot de allochtone inwoners van de provincie, dus zowel klassieke migranten, als vluchtelingen en zelfs hooggeschoolde kaderleden van internationale bedrijven of EU-ambtenaren. Jaar na jaar zien de taalcentra het aantal cursisten Nederlands toenemen. Met deze nieuwe campagne willen we als provincie de tendens voortzetten”.

Deze campagne vind dit jaar voor de dertiende keer plaats en gebeurt in samenwerking met de Vlaamse gemeenschap, vzw ‘de Rand’ en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant.

Marijke Fierens & Sara GeeromsMarijke Fierens & Sara Geeroms  (archief 2008)

“Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant” in Sint-Pieters-Leeuw
Elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Sint-Stevensstraat 62, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Meer info: www.huisvlaamsbrabant.be

Share

architect Karel Breda laat Vieringstoren terugplaatsen op Sint-Martinusbasiliek in Halle

HALLE – SINT-PIETERS-LEEUW: – Onder het waakzame oog van architect Karel Breda uit Sint-Pieters-Leeuw en in aanwezigheid van minister Geert Bourgeois werd in Halle de gerestaureerde Vieringstoren van de Sint-Martinusbasiliek op het Cardijnplein plechtig teruggeplaatst.
2009-08-13-basiliek-Vieringstoren

De grote kraan kon op een kwartier de toren terug op zijn plaats zetten tot opluchting van architect Karel Breda.

Karel Breda
architect Karel Breda

Karel Breda: “ We hadden alles goed voorbereidt en wisten dat het preciesie werk was. Hiervoor waren de juiste werklieden aanwezig om de toren tot op de centimeter juist terug te plaatsen. Maar je hebt natuurlijk de weeromstandigheden niet in de hand en meer bepaald de wind. Dus het bleef een spannende gebeurtenis.”

De 15 de eeuwse toren die 12 ton weegt en 15 meter hoog is werd er vorig jaar in januari afgehaald voor een volledige restauratie. Dat gebeurde op de binnenkoer van de oude post.

Architect Karel Breda: “ We hebben toen het houten timmerwerk als een puzzel uit elkaar gehaald en de goede stukken behouden en aangevuld waar nodig. En daarna hebben we het terug in elkaar gezet met typische middeleeuws vergarings technieken.”

De zesde fase van de restauratie van de basiliek is nu voltooid. Het hoofddak is helemaal klaar.

Share

Sint-Pieters-Leeuw klaar voor griepepidemie

influenza_A_virusSINT-PIETERS-LEEUW: – Net als in de rest van Vlaanderen bereiden ook de Pajotse gemeenten zich voor om een mogelijke epidemie van Mexicaanse griep de baas te kunnen. Zo komt er in elke gemeente een zorgmeldpunt. Dit is een plaats waar een callcenter kan worden ingericht. Als de epidemie echt groot wordt en de huisartsen de toevloed van patiënten niet meer zouden aankunnen, kan men hier ook consultaties doen.
In Sint-Pieters-Leeuw zal het zorgmeldpunt komen in de trouw- en raadzaal in het gemeentehuis. Volgens burgemeester Lieve Vanlinthout kan het meldpunt worden geopend van zodra de opdracht wordt gegeven door de federale overheid.

mexicaanse_griep_voorzorgsmaatregelen

* meer info: www.influenza.be/nl/H1N1_faq_nl.asp
* Website met  opvolging van de griep H1N1 op internationaal vlak: www.who.int
* Website met specifiek reisadvies: www.diplomatie.be

Regeringsverklaring Kris Peeters, één paragraaf over de Vlaamse Rand

VLAANDEREN: – De Minister-president van de Vlaamse Regering, Kris Peeters had het in zijn 9 pagina tellende regeringsverklaring in één paragraaf ook over de Vlaamse Rand.
2009-07-13-vlaamse-regeringsverklaring_kris-peeters

Kris Peeters: “… De Vlaamse regering blijft van oordeel dat een grondige staatshervorming een noodzakelijk instrument is en blijft voor een beleid dat meer op maat is van de deelstaten, m.a.w. aangepast aan hun noden en specifieke beleidsvoorkeuren en met financiële verantwoordelijkheid. Door een staatshervorming kunnen alle overheden krachtiger beleidsinstrumenten verwerven om een antwoord te bieden op de belangrijke economische en budgettaire uitdagingen. Alle overheden hebben m.a.w. een gemeenschappelijk belang bij een institutionele hervorming maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid om de problemen aan te pakken.
De regering zet zich dan ook verder in voor het bereiken van een effectieve en efficiënte staatsstructuur, met sterke dynamische deelstaten, die daarvoor bijkomende instrumenten krijgen en tegelijkertijd via samenwerkingsverbanden de handen in mekaar slaan met als referentie de voorstellen die door de vorige Vlaamse regering zijn geformuleerd. De zgn. Octopusnota van de vorige Vlaamse Regering formuleert onze Vlaamse wensen nog altijd op een goede wijze.
Ondertussen maakt de Vlaamse regering maximaal gebruik van haar bevoegdheden binnen het grondwettelijk en wettelijk kader. Op die manier wil ze een beleid te voeren dat Vlaanderen aansluiting geeft bij de kopgroep in Europa en voor de toekomst van Vlaanderen zorgt.
Wij bouwen daarbij ook verder een sterke, positieve band uit met Brussel, onze hoofdstad, die omwille van zijn Europese en internationale rol een belangrijke troef is. In ons beleid hebben we bijzondere aandacht voor de noden die er zijn bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijns- en gezondheidszorg

Het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand wordt verder versterkt. We zetten alle bestaande instrumenten daarvoor versterkt in en maken het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand op verschillende manieren meer zichtbaar en herkenbaar. …”

Verkozenen uit Vlaams-Brabant voor het Vlaams-Parlement

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN:  – De inwoners van Vlaams-Brabant mochten gisteren tijdens de kiezing 20 volksvertegenwoordigers aanduiden voor het Vlaams-Parlement.

De gelukkigen zijn:

VAN EYKEN Christian –  U.F.
DEMESMAEKER Mark – N-VA
EERLINGEN Tine – N-VA
SEGERS Willy – N-VA
VAN HAUTHEM Joris – Vlaams Belang
MICHIELS An – Vlaams Belang
STRACKX Felix – Vlaams Belang
SANCTORUM Hermes – GROEN!
CEYSENS Patricia – Open Vld
SCHUEREMANS Herman –  Open Vld
DE KNOP Irina  – Open Vld
DE VROE Gwenny – Open Vld
DEHAENE Tom – CD&V
BROUWERS Karin – CD&V
VAN ROMPUY Eric – CD&V
LAURYS Jan – CD&V
REEKMANS Peter – Lijst Dedecker
VANDENBROUCKE Frank  – sp.a
DE VITS Mia – sp.a
LOGIST Marcel – sp.a

Voka tegen de belasting op bedrijfsoppervlakte in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde vzw zal in naam van enkele lokale handelaars en bedrijven een collectief bezwaarschrift indienen tegen de belasting op bedrijfsterreinen in Sint-Pieters-Leeuw. De werkgeversorganisatie hoopt dat de gemeente de fel gecontesteerde belasting herziet.

Voka verzamelt nu alle klachten van de handelaars tegen de belasting op bedrijfsoppervlakte en zal daarna een collectief bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Tine Tytgat Voka Halle-Vilvoorde: “ Het indienen van zo een bezwaarshrift is niet het einde van de dialoog. Dat wil ik zeer sterk benadrukken. Wij staan absoluut voor een constructieve dialoog met de gemeente ook in moeilijke materies zoals lokale fiscaliteit.”

In januari maakte ook al Unizo Vlaams-Brabant bedenkingen bij deze belasting  – zie artikel van 20/01/2009