DILBEEK: – CD&V heeft zijn provincielijst voorgesteld voor het kiesdistrict Halle.Zoals eerder bekend gemaakt trekt Elke Zelderloo (36 jaar) uit Dilbeek de lijst.

Sinds 2009 is Elke Zelderloo gedeputeerde bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Vlaams Karakter en is ze ook nog steeds gemeenteraadslid in Dilbeek waar ze jaren voordien eerste schepen was.Alle uittredende provincieraadsleden stellen zich terug verkiesbaar en er werd gekozen voor een sterk duwerskwartet: Lieve Vanlinthout (Sint-Pieters-Leeuw), Michel Doomst ( Gooik), Geertrui Van Rompuy-Windels ( Sint-Genesius-Rode) en Piet Vanthemsche ( algemeen voorzitter Boerenbond – Lennik).De lijst telt in totaal 7 uittredende provincieraadsleden, 3 burgemeesters, 5 schepenen en  7 raadsleden, 8 jongeren (onder de 35 jaar), 21 kandidaten die stuk voor stuk lokaal ingebed zijn.

Elke Zelderloo: “De uitdagingen in onze regio zijn groot: mobiliteit, betaalbaar wonen, het vrijwaren van het Vlaams karakter en het versterken van economische actoren zoals plattelandstoerisme en de toekomst van de land- en tuinbouw. Alle 21 kandidaten willen er volop voor gaan, ze verdienen elk uw steun en stem.”

1 Elke Zelderloo
2 Kris Poelaert
3.Anne Sobrie
4 Rik De Baerdemaeker
5 Gunther De Wilde
6 Michel Vanderhasselt
7 Fons Heyvaert
8 Hilde Ecker
9 Johan Vencken
10 Herman Claeys
11 Joris Verspecht
12 Jef Vanderoost
13 Dorien Decrick
14 Liesje Wermoes
15 Hilde Van Impe
16 Leen Steenhoudt
17 Christel Van den Borre
18 Piet Vanthemsche
19 Geertrui  Windels
20.Michel Doomst
21 Lieve Vanlinthout

Lieve Vanlinthout: ” Het is de bedoeling dat ik mijn ervaring van 18 jaar provincieraadslid, 24 jaar mandataris waarvan 12 jaar als (BHV-)burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, nog 6 jaar ten dienste stel van de Zennevallei, het Pajottenland en de Vlaamse en Groene Rand rond Brussel. De CD&V-partijleiding heeft deze ervaring alsook mijn jarenlange inzet, naar de kiezers toe willen onderstrepen, door mij als officiële lijstduwer aan te duiden en mij de laatste plaats op de provincieraadslijst toe te kennen.

Té vaak worden lijstduwers echter geacht mensen te zijn die gewoon een steuntje aan de lijst willen geven en vaak is dat ook zo.
In mijn geval echter niet, zeker niet nu ik in Sint-Pieters-Leeuw geen kandidaat meer ben voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom, en om alle misverstanden te vermijden, wil ik duidelijk zeggen dat ik wél degelijk ga voor een vierde mandaat in de provincieraad!“.

%d