VLAAMS-BRABANT: – Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn, vraagt dat de Vlaamse regering werk maakt van de opening van een tweede expertisecentrum dementie in Vlaams-Brabant voor Halle-Vilvoorde. De opening van zo’n centrum is een dringende noodzaak omdat de vraag naar ondersteuning groot is. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt op dit moment een antenne van het expertisecentrum dementie in Pepingen.

Inwoners van Halle-Vilvoorde, die zich vroeger naar Brussel richten, geraken niet in Leuven. Omgekeerd gaan mensen uit het Leuvense niet naar Halle-Vilvoorde omwille van het verkeerskluwen rond de hoofdstad. Meer en meer zoeken de inwoners van Halle-Vilvoorde hulp en informatie in de eigen regio. Door de institutionele voorgeschiedenis is het voorzieningennetwerk in Halle-Vilvoorde minder uitgebouwd dan in het arrondissement Leuven. Daarom ijveren we voor een volwaardige uitbouw van de welzijnsvoorzieningen in Halle-Vilvoorde“, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

De provincie Vlaams-Brabant subsidieert MEMO met 87.000 euro per jaar. 70% van deze middelen gaat naar de werking en het personeel van de antenne in Halle-Vilvoorde, dat gelegen is in het woonzorgcentrum Mater Dei in Pepingen.

Uit de cijfers van MEMO blijkt dat in de tweede helft van 2009 het steunpunt in Halle-Vilvoorde 333 oproepen ontving. In Halle-Vilvoorde hebben er zes praatcafé’s plaats. Hieruit blijkt dat de vraag in Halle-Vilvoorde groot is. Deze vraag kan met één centrum niet beantwoord worden. We moeten aan de noden van deze regio ter plaatse kunnen voldoen “, stelt gedeputeerde Monique Swinnen.

Vlaanderen erkent en subsidieert momenteel negen expertisecentra, waaronder MEMO, het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant (MEMO), dat in Leuven gelegen is. De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen hebben er elk twee.

Daarom vragen we aan de Vlaamse regering de belofte uit het regeerakkoord om de achterstand in de welzijnssector in het arrondissement Halle-Vilvoorde en specifiek in de faciliteitengemeenten in kaart te brengen en werk te maken van een ernstige inhaaloperatie in het arrondissement Halle-Vilvoorde. We willen graag meewerken om de intenties uit het ‘Dementieplan Vlaanderen 2010-2014’ te realiseren. Maar een tweede expertisecentrum dementie in de regio Halle-Vilvoorde is daarvoor een dringende noodzaak“, besluit gedeputeerde Monique Swinnen.

%d bloggers liken dit: