Growfunding Pajottenland & Zennevallei

2017-06-15-growfunding_PajottenlandPAJOTTENLAND / SINT-PIETERS-LEEUW: – Dit najaar krijgen 20 voorstellen rond natuur, landschap, erfgoed, landbouw… de kans om mee te doen met een growfunding initiatief voor regio Pajottenland & Zennevallei. Via growfunding kan je geld, middelen en talent bij elkaar brengen om je project te realiseren. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei helpt je om je ei uit te broeden.

Het is goed leven in het Pajottenland en de Zennevallei. Heel wat groen, toffe buurten, actieve verenigingen en activiteiten voor elk wat wils. Maar alles kan beter en misschien heb jij een idee om je omgeving nóg mooier, groener, gezelliger… te maken? Dit najaar krijgen 20 voorstellen de kans om mee te doen met een growfunding initiatief voor regio Pajottenland & Zennevallei.

Via growfunding kan je geld, middelen en talent bij elkaar brengen om je project te realiseren. Wij helpen je om je ei uit te broeden!

‘Growfunding’ is een vorm van crowdfunding: iedereen die steunt krijgt een kleine beloning in ruil. Bij growfunding is er extra aandacht voor sociale doelen en het samenbrengen van mensen. Benieuwd hoe zulke projecten er in praktijk uitzien? Ga even kijken op www.growfunding.be voor een overzicht van acties die momenteel lopen in andere regio’s.

Concreet: wat te doen met jouw idee?
Infosessie voor iedereen met interesse voor growfunding Pajottenland & Zennevallei op donderdag 13 juli om 19u bij Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (Donkerstraat 21, Gaasbeek). Inschrijven via www.landschappajotzenne.be of 02 452 60 45
Ideeën kunnen vanaf 15 juni tot 20 augustus 2017 ingestuurd worden via www.landschappajotzenne.be
September: 20 projecten worden geselecteerd om ondersteund te worden
Oktober: gratis workshops voor geselecteerde projecten. Van idee tot Growfunding-project. Hoe bouw je de communicatie op? Nieuwe mensen betrekken en je project doen leven?
November tot januari: lancering growfunding campagne Pajottenland & Zennevallei via www.growfunding.be/pajotzenne
Februari: afsluiten campagne en realisatie van projecten die hun doel haalden

Criteria voor projecten:
Duidelijke link naar streek Pajottenland & Zennevallei: natuur, landschap, erfgoed, landbouw…
Aandacht voor samenbrengen en betrekken van mensen
Project heeft ook na afloop een meerwaarde en blijft bestaan
Richtbedrag voor projecten: tussen 1500 en 20 000 euro
Indien commerciële projecten: opbrengst komt ten goede aan regio

Initiatief van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in samenwerking met Growfunding, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Toerisme Pajottenland & Zennevallei en Pajottenland+

In 2017 geen Hoebelbike MTB-toertochten in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Er zal in 2017 geen 21ste editie van de Hoebelbike MTB-toertochten plaatsvinden in Vlezenbeek.
Door het groeiend succes, de laatste jaren telkens zowat 1500 deelnemers vanuit het ganse land, werd het voor de organisatoren steeds uitdagender eenzelfde kwalitatief hoogstaande organisatie aan te bieden, en dit met een verminderd aantal vrijwilligers.


Raymond De Saegher, Hoebelbike: “Pogingen tot verjonging of uitbreiding van ons bestuur leverden tot nu toe niet de gezochte versterking op.
Het groeiend aantal obstakels waar we als organisator over moeten, maakt het voor potentiële bestuursleden ook niet erg aantrekkelijk . Hiermee bedoel ik dan zeker niet de obstakels die sympatisanten op hun privé- terreinen aanleggen en waar onze deelnemers zich kunnen uitleven, maar wel de diverse overheden die de mountainbikesport weinig steun geven, of zelfs willen verbieden. Dat heeft er mee voor gezorgd dat al enkele organisaties in de streek gestopt zijn, of met hun parkoers al jaren uitwijken naar Wallonië.
We hebben in de voorbije 20 jaar met mooie, gewaagde en creatieve nieuwigheden uitgepakt (doortocht in cafés en bedrijven, 35m lange brug).
Deelnemers uit binnen-en buitenland kwamen via ons in het Pajottenland en leerden de streekprodukten kennen.
Dat kon niet zonder de gemotiveerde medewerkers en gulle sponsors. Menig trouwe deelnemer zal onze (voorlopige?) stop spijtig vinden, misschien maakt dat iets los en vinden we alsnog steun en motivatie en kunnen we tijdig aan een editie in 2018 beginnen werken.
Op de Baljuwhoeve zijn we nog steeds welkom.


Sint-Pieters-Leeuw krijgt dit jaar gelukkig wel een ander groot sportevenement als pilootgemeente van het Gordelfestival. Sport Vlaanderen vroeg ons mee te werken aan het mountainbikeparkoers en dat zullen we graag doen.


Meer info: www.hoebelbike.be

inschrijven: jeugdcup voor meisjes 2016-2017

2016-10-19-affiche-jeugdcup-meisjesSINT-PIETERS-LEEUW – SK Leeuw organiseert ism voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) een “jeugdcup voor meisjes” U9+U11+U13 op woensdag 19 oktober 2016.

Ronny Ecker, GC SK Leeuw: ‘Dit alles gieten we in een superleuke tornooiformule 5v5. Alle meisjes kunnen deelnemen, voetballend, niet-voetballende, zelf samengestelde teams, schoolteams, clubteams,…
Wij, van SK Leeuw, zijn zeer blij en trots dat onze club werd weerhouden om voor de tweede maal deze jeugdcup voor meisjes, in samenwerking met VFV, te mogen organiseren op onze velden. Op 19 oktober 2016 zijn onze velden voorbehouden aan de meisjes die van voetballen houden.’

De jeugdcup is een tornooivorm waar men 5 tegen 5 speelt. Ben je een meisje tussen 7 en 12 jaar die van voetballen houdt, vorm dan snel een ploegje met je vriendinnen van de school, van de jeugdbeweging, … Inschrijven kan via www.jeugdcup.be.
Locatie: Lotstraat te Sint-Pieters-Leeuw
contact: secretariaat@skleeuw.be

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister Ben Weyts stelde vandaag de streefbeeldstudie voor, voor de opwaardering van het kanaal naar Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Drogenbos.
De Vlaamse overheid heeft een ambitieus plan klaar om het kanaal tussen Halle en Drogenbos te moderniseren. Het kanaal wordt breder, er komen nieuwe sluizen in Lot en Ruisbroek, en nieuwe, hogere bruggen moeten het gebruik van grotere schepen toelaten.
Ook de oevers van het kanaal worden vernieuwd om er meer planten en dieren te laten leven. De werkzaamheden zullen alles samen 250 miljoen euro kosten, waarvan 90 miljoen voor het gedeelte tussen Halle en Brussel.
2016-09-20-streefbeeldstudie-kanaal_13
Streefbeeldstudie Sint-Pieters-Leeuw
Het kanaal naar Charleroi doorkruist tweemaal het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. In het zuiden ter hoogte van de site Zenneveld nabij de Alsembergsesteenweg. In het noorden ter hoogte van de sluis van Ruisbroek. Net zoals de doortocht van Halle, moet ook het kanaal op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw gemoderniseerd worden. Op dit ogenblik wordt hiervoor een streefbeeldstudie uitgevoerd. Het doel van deze studie is om het toekomstbeeld van het kanaal te bepalen en een globale visie hierover uit te werken. Ter hoogte van de Molens van Ruisbroek werd al een nieuwe oever aangelegd.

– Driefonteinenbrug
De ontsluiting van de bedrijvenzone nabij de Ring rond Brussel op de linkeroever van het kanaal, tussen de Bergensesteenweg (N6) en het kanaal, is niet optimaal. Vrachtwagens die van en naar deze site rijden kunnen dit voorlopig enkel maar via de N6 en doorheen een aantal woonwijken.
Om het verkeer op de Bergensesteenweg (N6) en in deze woonwijken in te ontlasten, onderzoekt W&Z de mogelijkheden voor de aanleg van een brug over het kanaal in het verlengde van de Drie Fonteinenstraat. Deze nieuwe Drie Fonteinenbrug, met aansluiting op de Ring rond Brussel, zal het vrachtverkeer van de bedrijven rond het kanaal van de steenweg halen en wegleiden via de Humaniteitslaan. De zone rond het kanaal zal daarmee aantrekkelijker worden voor nieuwe bedrijven, die op zoek zijn naar een locatie met een goede ontsluiting. En tegelijkertijd zal hiermee het lokale verkeer op de linkeroever vlotter en veiliger worden.
Op dit ogenblik wordt de bestaande toestand (juridische toestand, eigendomssituatie, de aanwezigheid van nutsleidingen, …) van de projectzone in kaart gebracht met het oog op de uitvoering van een studieopdracht van de brug in 2017.

opwaardering van het kanaal naar Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Drogenbos.

Wat?
Een metamorfose voor het kanaal naar Charleroi! We spreken er al vele jaren over, maar nu krijgen de plannen écht vorm. Het kanaal naar Charleroi ondergaat binnen afzienbare tijd een grondige facelift. Zo zullen schepen tot 1.350 ton en drie containerlagen hoog, het kanaal kunnen opvaren. Op deze manier wordt het transport van goederen over het water extra aantrekkelijk. We starten de werken in het centrum van Halle maar ook in de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos staan er projecten op til.

De ambities van W&Z
– Het vlotter maken van het scheepvaartverkeer en het verbeteren van de doorvoercapaciteit.
– Reconversie van verlaten industrieterreinen en het stimuleren van watergebonden bedrijfsactiviteiten.
– Een betere afwikkeling van het verkeer rond het kanaal en meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers langs en over het kanaal.
– Wonen langs het kanaal is een troef. De kades in de verschillende woonkernen worden echte ontmoetingsruimtes waarbij het zicht op en de beleving van het water centraal staat. Hierbij hoort ook een voldoende hoog waterpeil.
– Hedendaagse, natuurlijke inrichting van de kades en oevers moet zorgen voor een versterking van de waterbeleving, een toeristische en recreatieve meerwaarde, meer biodiversiteit en een aangenamere woonomgeving.

Waarom?
De aanleiding voor de werken op en rond het kanaal naar Charleroi in Vlaanderen is het verbeteren van de toegankelijkheid van de waterweg voor binnenschepen en het intensiveren van de containervaart over water. Maar voor W&Z is dit niet de enige ambitie. Samen met het stads- en gemeentebesturen wil W&Z deze werken aangrijpen om de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal te verbeteren, met onder meer nieuwe bruggen, aantrekkelijke wandel- en fietskades, natuurvriendelijke oevers, betere waterbeheersing en extra ruimte voor stadsontwikkeling langs de waterkant … Er ligt dus veel moois in het verschiet!

Waarom moderniseren?
– Onderdeel van het Europees transportnetwerk
Op Europees niveau is het kanaal naar Charleroi opgenomen in het Europees transportnetwerk (TEN-T) en werd het kanaal gecatalogeerd onder klasse IV. Dit betekent dat op het kanaal schepen tot 1.350 ton moeten kunnen varen. Deze aanbeveling werd opgenomen in het Infrastructuurmasterplan Vlaamse Waterwegen, dat de ambitie van de Vlaamse regering moet waarmaken om zich binnen Europa te kunnen onderscheiden op het vlak van slimme en duurzame logistiek en dit onder meer door een bevordering van de binnenvaart.
– Aanpassen van de infrastructuur naar hedendaagse noden
Op het 14 km lange traject van het kanaal op Vlaams grondgebied werden door de jaren heen aanpassingswerken doorgevoerd. Toch voldoet het kanaal niet meer aan de hedendaagse noden. Moderne schepen van 1.350 ton kunnen er wel varen, maar de beperkte afmetingen en de diepte van de vaargeul zijn een voortdurende belemmering.
De sluizen van Ruisbroek, Lot, Halle en Lembeek zijn al 85 jaar oud. Met hun lengte van 81,60 meter schieten ze enkele meters tekort om de grootste klasse IV-schepen van 85 meter te verwerken. De bruggen over het kanaal hebben een beperkte doorvaarhoogte en zijn te laag voor schepen met drie containerlagen. Het kanaal kan zijn rol als belangrijke as op het Europese waterwegennet dus onvoldoende vervullen, terwijl de kosten voor het onderhoud van de verouderde bruggen en sluizen hoog oplopen.
– Meer goederentransport over het water en minder over de weg
– Mooiere kanaalomgeving
Een kanaal is meer dan alleen maar scheepvaart. Er wonen mensen in de buurt, er zijn bedrijven naast gevestigd, er rijden auto’s en vrachtwagens over het kanaal en ook fietsers en voetgangers moeten langs of over het water hun plaats vinden.
De modernisering van het kanaal is dé uitgelezen kans om het kanaal beter in te passen in het landschap en stads- en dorpsdelen aan beide zijden van het water beter met elkaar te verbinden. Het louter aanpassen van het kanaal voor de scheepvaart is niet voldoende. De opwaardering van het kanaal moet ook een echte meerwaarde bieden voor de bewoners, bedrijven en recreanten.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Stappenplan: wat dient er te veranderen?

Op het water
– Verhogen van de bruggen
De meeste bruggen over het kanaal naar Charleroi zijn te laag voor scheepvaart met drie containerlagen. Zo is de vrije hoogte onder de sasbruggen in Lot en Ruisbroek beperkt tot maar 4m60. Door de vele aansluitingen en overstorten van waterlopen naar het kanaal, kan bij hevige regenval het waterpeil van het kanaal met twintig centimeter stijgen. Ook dit is nadelig voor de scheepvaart.
Om deze redenen moeten de bestaande bruggen vervangen worden door bruggen met een vrije hoogte van 7,20 meter.
De vernieuwing van de bruggen biedt dan ook weer kansen om het comfort en de veiligheid voor voetgangers en fietsers sterk te verbeteren en de verkeersafwikkeling rond de brug aan te passen. Zo kunnen de landhoofden van de bruggen zodanig gepositioneerd worden dat het jaagpad onder de brug kan doorlopen waardoor gevaarlijke conflictsituaties met het bovengrondse autoverkeer vermeden worden.
– Verbreding van de vaargeul
De huidige vaargeul werd in de jaren 1930 ontworpen voor schepen met een scheepslading tot 600 ton. Voor een vlotte scheepvaart van schepen van 1.350 ton moet de vaargeul dan ook verbreed worden zodat twee grote schepen elkaar optimaal kunnen kruisen. Met een bredere vaargeul kunnen de schepen ook sneller varen waardoor tijdswinst en rentabiliteit geboekt worden.
Alle aanpassingen vinden plaats binnen het huidig kanaaltracé. Het grootschalig verleggen van het kanaal of het volledig rechttrekken van bochten is niet aan de orde.
– Verdiepen van de kanaalbodem
Voor grotere schepen met meer diepgang is een waterdiepte van 4 meter nodig. Op de meeste plaatsen varieert de huidige waterdiepte van het kanaal tussen de 3,20 meter en 3,50 meter. Het kanaal moet dus wat verdiept worden.
Omwille van de vaste en te lage spoorwegbruggen over het kanaal in Halle, moet de kanaalbodem tussen de sluizen van Halle en Lembeek 1,95 meter uitgegraven worden en het waterpeil met 1,15 meter verlaagd. Hiermee behalen we de vooropgestelde vrije hoogte van 7,20 meter onder bruggen en een waterdiepte van 4 meter.
– Vernieuwen van de sluizen
Om de grotere schepen vlot te versassen moeten de vier sluizen op het traject vervangen worden door nieuwe, langere en breder sluizen met meer diepgang. De scheepvaart kan natuurlijk niet voor lange tijd onderbroken worden voor de aanleg van de nieuwe sluizen. Daarom worden de nieuwe sluizen op een andere plaats gebouwd, maar wel steeds in de nabijheid van de bestaande sluizen.
– Watertoevoer en waterafvoer
Het kanaal heeft voor de regio een belangrijke waterafvoerende functie binnen het Zennebekken. Omwille van historische wateroverlast in de regio werden in de jaren 1950 heel wat natuurlijke waterlopen rechtstreeks aangesloten aan het kanaal. Deze mondingen of overstorten naar het kanaal kunnen bij hevige regenval er evenwel voor zorgen dat het waterpeil in het kanaal snel kan stijgen. Aan de hand van de langsriolen naast de sluiskolken wordt het overtollige water afgevoerd naar de lager gelegeh
Daarnaast kan een kanaal enkel maar functioneren wanneer er voldoende water aanwezig is. Het versassen van schepen zorgt nl. telkens voor een lozing van het bovenpand naar het onderpand. In droge periodes is het dan ook cruciaal dat er een voldoende watertoevoer voorhanden is. Als waterwegbeheerder moeten wij dan ook anticiperen op de gevolgen van de klimaataanpassing. Een uitdaging op zich.
De vernieuwing van de sluizen samen met de verbreding en verdieping van het kanaal moeten dan ook op een goed doordachte manier gebeuren.
– Verlagen van duikers
De Zenneduiker onder het kanaal in Halle en de duiker van de Oude Zenne-arm in Lembeek moeten verlaagd worden. Ook de duikers van de Zuunbeek en de Lotbeek moeten aangepast worden.

Rondom het kanaal
– Het kanaallandschap
Het kanaal naar Charleroi stroomt tussen de verschillenden gemeenten door en doorheen een heel wisselend landschap. De relatie tussen het kanaal en haar omliggende landschap is echter niet overal optimaal. De modernisering die nu op stapel staat is de uitgelezen kans om het kanaallandschap in al haar glorie te herstellen en zelfs te verbeteren. Groenzones, wandelboulevards, rustpunten, autoluwe pleintjes en zoveel meer zullen de band met het kanaal en de waterbeleving versterken.
– Bedrijvenzones
W&Z kiest er vanzelfsprekend voor om de bedrijventerreinen langs het kanaal maximaal uit te bouwen als watergebonden bedrijvenzones. Langs deze zones worden de oevers van het kanaal maximaal ingericht als kades. Zo worden de oevers een ‘werkzone aan de waterkant’. Maar het spreekt voor zich dat ook hier de fietsers en andere (zachte) gebruikers van het jaagpad niet aan hun lot overgelaten worden.
– Natuurvriendelijke oevers
Bij de herinrichting van het kanaal is het belangrijk om het kanaal een volwaardig onderdeel te laten zijn van het open ruimte landschap. In deze zones worden de oevers op ecologisch ingericht zodanig dat ze maximaal deel gaan uitmaken van de groene corridors die het kanaal kruisen.
Dit kan op twee manieren: als plasberm (een verticale vooroever met daarachter een verlaagd deel net onder de waterlijn) of als paaiplaats.
– De jaagpaden
De jaagpaden zijn al lang niet meer de trekkerswegen van vroeger. Nu zijn ze in hoofdzaak dienstwegen om het onderhoud van de kanaaloevers mogelijk te maken. Maar natuurlijk zijn de jaagpaden ook de ideale manier om het kanaallandschap te beleven. De lijninfrastructuur maakt dat jaagpaden een gegeerd goed zijn voor een snelle woon-werk fietsverbinding. Maar ook wandelaars en vissers maken er gretig gebruik van, al is het om even de hond buiten te laten.
Bij de aanleg van de nieuwe oevers wordt ook het jaagpad volledig vernieuwd. Het jaagpad op de rechteroever wordt op termijn zelfs verbreed naar vier meter, zodat het dienst kan doen als fietssnelweg van en naar Brussel. De onveilige oversteekplaatsen ter hoogte van de bruggen verdwijnen door het jaagpad onder de nieuwe bruggen te laten doorlopen. Ook het jaagpad op de linkeroever wordt bij de aanleg van de nieuwe oevers onder handen genomen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Vlaams minister Ben Weyts sprak op de voorstelling van de streefbeeldstudie vandaag alvast zijn geloof uit in het grote belang van dit project: “Ik ben er van overtuigd dat de voorliggende plannen voor de opwaardering van het kanaal, méér zijn dan de optelsom van een aantal infrastructurele ingrepen. De ideeën en conceptbeelden voor het nieuwe kanaal zijn nu al van dien aard en kwaliteit dat ze – mits eventuele kleine aanpassingen en verfijningen – zonder twijfel een nieuwe, frisse wind zullen laten waaien door deze regio en tegelijk een forse bijdrage zullen leveren aan de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als logistiek knooppunt in Europa.

Alle info over dit project is terug te vinden op de nieuwe website www.kanaalnaarcharleroi.be.

Starter Happs ontwikkelt app voor kinderen met dyslexie, schrijf- en leesproblemen

2016-01-21-happsSINT-PIETERS-LEEUW: – Happs is jong bedrijfje dat momenteel een app ontwikkelt voor kinderen met dyslexie, schrijf- en leesproblemen. Dit leuke en humoristische spel zal kinderen met dyslexie motiveren om te oefenen en te blijven werken aan hun leerstoornis. Het kind speelt samen met zijn personage de hoofdrol in een uitdagend avonturenspel, waarin oefeningen verwerkt zijn. Hiervoor wordt samengewerkt met een expertiseteam.

Happs is ontstaan uit een schoolproject van Leeuwenaar Hannes Hauwaert. Hannes worstelt zelf al zijn hele leven met dyslexie en weet dus als geen ander wat het is om saaie oefeningen te moeten doen. Hij besliste om zijn ervaring aan te wenden om lotgenootjes te helpen. Hij stuurde zijn idee naar de wedstrijd Telenet Kickstart en kwam er uit als één van de 8 winnaars. Samen met zijn broer Thomas en met Tars Van Der Vaerent richtte hij Happs op. Gilles Goessens vervolledigde het team. Deze week hebben ze bovendien hun eerste werknemer, Van Nith Olyslager , een developer, aangeworven.

Deze zal hen meehelpen in de laatste rechte lijn naar 4 februari 2016. Dan selecteert de jury van Telenet Kickstart de 4 teams, die mogen doorstoten naar de Growth Fase van de wedstrijd. Allemaal duimen dus voor dit jonge en enthousiaste team!
Volg hen op Facebook en op www.happsdevelopment.com
bron: Mie Demol

inschrijven: outdoor sporteldag Coloma

2015-05-27-flyer-sporteldagSINT-PIETERS-LEEUW: – Sportregio Zuidwest Rand organiseert op dinsdag 23 juni 2015 zijn 3de “outdoor Sporteldag” (50+) van 13.00 uur tot 16.30 uur in het Colomadomein te Sint-Pieters-Leeuw.

Sportelen is meer dan alleen bewegen. Het is samen zijn, genieten en bovenal plezier maken. De 3e Oudoor Sporteldag biedt dit allemaal. Het kasteel Coloma is de ideale locatie. Het groene park, de prachtige rozentuin, het mooie kasteel en de groene open ruimtes laten toe een gevarieerd programma aan te bieden.

Programma:
13.00 uur Onthaal deelnemers
13.10 uur Verwelkoming
13.15 uur Start sportactiviteiten
16:15 uur Gezellig samenzijn
16.45 uur Vertrek bussen

Sportaanbod:
– wandeling doorheen de rozentuin (30 min – 1u) – wandelingen buiten het park (5,5 of 9,5 km) – Begeleide fietstocht (+/- 20 km) – Petanque – Kubb – Molky (werpspel) – Golf – Tai-chi -Wandelvoetbal

Voorinschrijving tot vrijdag 12 juni 2015 – Prijs inwoners Leeuw: 5 euro (inbegrepen: deelname aan alle sporten 1 drankje, verzekering, vervoer) Info: Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw – 02 334 21 61 – sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

Sportregio Zuidwest Rand is een samenwerking tussen de Provincie, de gemeenten Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en de stad Halle.

tentoonstelling Sint-Piete​rs-Leeuw in WO I

SINT-PIETERS-LEEUW: – De tentoonstelling “Leeuw in WO I” van 21 november t.e.m. 17 december 2014 toont hoe ingrijpend de oorlog het dagelijkse leven in Sint-Pieters-Leeuw heeft beïnvloed.
vrijdagavond werd de tentoonstelling officieel geopend in kasteel Coloma.
Er was opmerkelijk veel volk opgedaagd voor een toch wel unieke tentoonstelling.

2014-11-21-TT_WOI_Sint-Pieters-Leeuw_26 2014-11-21-TT_WOI_Sint-Pieters-Leeuw_18
Jan Desmeth, schepen van Erfgoed : “Dankzij de open oproep naar onze inwoners werden het afgelopen anderhalf jaar een drietal vergaderingen gehouden met de gemeentelijke diensten, de erfgoedcel en heel wat geïnteresseerde inwoners. Het is dankzij hen dat deze tentoonstelling echt op niveau zit. Ik ben erg blij met het eindresultaat en wil graag iedereen bedanken, die ertoe heeft bijgedragen.’ (zie artikel 27/03/2013)

Victor Packu uit Vlezenbeek verzamelt al sinds 1978 kostuums, wapens, helmen en andere attributen uit WO I. Zijn collectie is zeker een aantrekkingspool. Paradepaardje van Victor zijn persoonlijke collectie is zeker een ongeschonden stootkar waarmee het Duitse leger zijn gewonden van het strijdveld haalde.
Victor Packu:’Het is al veel jaren een passie die ik erfde van mijn vader. Ik herinner me nog goed hoe ik als jong gastje met mijn vader mijn eerste metaaldetector kocht en hiermee op ronde ging in de Westhoek, de streek waar mijn roots liggen. Ik ga ook geregeld naar beurzen en ik ruil ook.
2014-11-21-TT_WOI_Sint-Pieters-Leeuw_09 2014-11-21-TT_WOI_Sint-Pieters-Leeuw_99
Curator, Patrick Huyberechts:‘De tentoonstelling is meer dan louter documenten bekijken. We hebben een belevingstentoonstelling willen bouwen. Zo zal je op de achtergrond in elke kamer van het Coloma kasteel geluidsfragmenten horen van interviews die de werkgroep deed met enkele honderdjarigen uit de gemeente en met voorgelezen stukken uit het gemeentearchief’,
Jan Desmeth, schepen van Erfgoed :’Een filmpje uit 1919 met de herdenking van het einde van de oorlog is ook een pronkstuk, net zoals de vlag en de foto uit Vlezenbeek. Geluid- en filmfragmenten, o.a. met enkele 100-jarigen, maken de tentoonstelling extra levendig.’

Verder stelt ook Fons Vanden Berghen enkele oude telecommunicatietoestellen zoals telegrafen voor die tijdens de Eerste Wereldoorlog door het leger werden gebruikt. ‘ Zoals vaak gaf ook deze oorlog aanleiding tot een versnelling van de technologische ontwikkelingen. Aangezien communicatie van oudsher van strategisch belang is bij oorlogsvoering was dit nu ook in WO 1 het geval. Van die periode zijn er 3 mooie draagbare telegraaftoestellen te zien.
Daarnaast zijn er ook nog meerdere klassieke telegrafen uit die periode opgesteld die naast het ‘burgerlijke’ gebruik ook maar al te goed van pas kwamen voor het doorseinen van berichten tussen de ‘tweede linie’ en de hoofdkwartieren (tot in Londen, Parijs,…). Een aparte opstelling laat aan toe, aan wie dat wil, om met een morsesleutel een berichtje te versturen dat dan op een kleine display in klare tekst wordt weergegeven.’ Fons geeft vanaf zaterdag 29 november elke zaterdag en zondag om 15u en 16u uitleg bij zijn collectie.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Op het einde van de avond werd een speciaal gebrouwen Stoutbier geschonken, hetgeen uiteraard ook een link heeft met WO I. Dit biertje is één van de eerste producten gebrouwen door amateur-brouwer Raymond De Saeger uit Vlezenbeek.

  2014-11-21-klaprozen_Coloma_04Klaprozen in Colomapark
Alle leerlingen van de kunstacademie van Sint-Pieters-Leeuw maakten de voorbije weken een keramieken klaproos. Deze worden nu tentoongesteld in het Coloma park.
Curator, Patrick Huyberechts: ‘Klaprozen zijn het symbool van WOI en ik dacht dat dit een fijn en interessant idee was om bij deze tentoonstelling ook de kunstacademie erbij te betrekken. Dus elke leerling heeft één of meerdere klaprozen geboetseerd. En het resultaat kunnen de mensen nu bewonderen. 
We hebben ze bewust naast het kleine beekje geplaatst en ze monden uit in de vijver van het kasteel.’

De mensen zullen het klaprozen veld kunnen bekijken de duur van de tentoonstelling. Tijdens het laatste weekend van de tentoonstelling 13 en 14 december 2014 zullen de klaprozen per stuk aan 15 euro worden verkocht en de opbrengst wordt geschonken aan Rode Kruis Vlaanderen.Telkens van 14 tot 18 uur ter plaatse.

Zie ook ons artikel van 13/11/14 – leerlingen kunstacademie herdenken WOI met klaprozen

agenda: Kriekenboomsage en brouwerijbezoek Lindemans

2014-11-22-flyer_kriekeninhartjePajottenlandVLEZENBEEK: – Brouwerijbezoek en voorstelling project Kriekenboomsage op zaterdag 22 november 2014 (10u tot 12u30) bij Brouwerij Lindemans, Lenniksebaan 1479, Vlezenbeek.

Schaarbeekse krieken zijn een gegeerd ingrediënt bij brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek. De uitbreiding van de brouwerij met extra opslag- en productieruimte werd in het landschap geïntegreerd met een nieuwe hoogstamboomgaard en aanplant van Schaarbeekse kriekelaars. Ook in Schaarbeek zelf wordt stevig bijgeplant door het project ‘Kriekenboomsage’ van GC De Kriekelaar.

Pajotse hartjes
Lindemans en vijf andere streekproducenten slaan de handen in elkaar en leveren ingrediënten voor een nieuw streekproduct: koekjes ‘Pajotse hartjes’. Elke producent neemt een concreet engagement en maakt ons Pajots landschap mooier en groener. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en een topbakker maken het recept voor zoete en hartige koekjes die ook smaken aan steenuilen, geelgorzen en andere Koesterburen.

Gratis brouwerijbezoek en proefsessie ‘Pajotse hartjes’, inschrijven via www.pajot-zenne.be/pajotsehartjes

In samenwerking met coöperatie ‘Lekkers uit het Pajottenland’ met steun van Pajottenland+, Europa investeert in zijn platteland.

Dit weekend ’s avonds en ’s nachts werken op Brusselse binnenring (R0)

agentschap-wegen-en-verkeerREGIO: – Een aannemer voert tijdens de nacht van vrijdag (3 oktober) op zaterdag (4 oktober) en de nacht van zaterdag (4 oktober) op zondag (5 oktober 2014) werken uit op de Brusselse ring (R0), meerbepaald op twee locaties op de Brusselse binnenring. Het verkeer op de binnenring zal door de werken enige vertraging oplopen tussen 21u tot 6u.

Werken in Dilbeek en Zellik (Asse)
– De eerste locatie bevindt zich ter hoogte van de afrit Dilbeek (nr. 13). Daar zal er maar één rijstrook (i.p.v. drie rijstroken) beschikbaar zijn.
– De tweede locatie bevindt zich net voorbij de aansluiting met de E40 in Groot-Bijgaarden.

Om de werken te kunnen uitvoeren, zal de aannemer rijstroken moeten innemen op de binnering (rijrichting Antwerpen/luchthaven/Luik/Namen). Daardoor zullen er op bepaalde momenten maar 1 of 2 rijstroken voor het verkeer beschikbaar zijn. De aannemer zal iedere nacht werken van 21u tot 6u.

website depajotters als promotie van het Pajottenland en de Zennevallei in heel Vlaanderen

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Vlaanderen heeft de voorbije weken kennis kunnen maken met de  “De Pajotters” en hun avonturen op weg naar het Koninklijk landjuweel in de VTM serie “Amateurs”. Na de kennismaking met het verhaal de Pajotters is het nu tijd om Vlaanderen kennis te laten maken met het Pajottenland & de Zennevallei, onze prachtige regio.
Want daar is het voor toerisme Pajottenland & de Zennevallei vzw om te doen: onze regio via deze reeks bekender maken in héél Vlaanderen èn vooral de Vlamingen er toe brengen een bezoek te brengen aan de streek en haar pracht te ontdekken en te beleven.

2014-10-02-persconferentie_toerisme_00
2014-10-02-promotie-websiteCentraal in deze bovenregionale promotie in heel Vlaanderen staat de speciale website www.depajotters.be
Deze website wordt door VTM zwaar gepromoot via de promotiespot die momenteel reeds draait voor en na de uitzendingen van de serie op maandag, maar ook op andere momenten is de spot geprogrammeerd.
De investering die Toerisme Pajottenland & de Zennevallei samen met haar partners doet in dit project is vooral in deze website en bijhorende campagne.

Je kan op de site het logeeraanbod in de regio bekijken. De bezienswaardigheden uit de streek, Het grote wandelnetwerk en natuurlijk de streekgastronmie.
De website is work in progress. Ook vandaaag kunnen er nog nieuwe items aan toegevoegd worden. Het is dus zeker aan te raden om de website geregeld te bezoeken.

2014-10-02-persconferentie_toerisme_01Voorzitter Toerisme Pajottenland & de Zennevallei, Marleen De Kegel: ‘Toerisme Pajottenland & de Zennevallei werkt in 2 snelheden voor de promotie van onze streek naar aanleiding van de serie “Amateurs”. In eerste instantie is er de promotie tijdens de loop van de reeks. Dat deze in het najaar valt hoeft niet per sè slecht te zijn. Het najaar heeft in de voorbije jaren ook aandacht gewonnen bij groepen om de streek te bezoeken.
Tijdens de duurtijd van de reeks hebben we al onze sociale mediakanalen en die van de partnerorganisaties in een Pajotters-kleedje gestoken om traffic te genereren naar www.depajotters.be .’

Bijkomend aan de sociale mediacampagnes heeft Toerisme Pajottenland & de Zennevallei vzw samen met VTM ook een nieuw platform ingeschakeld, met name www.picturay.com. Dit nieuwe sociale mediakanaal is gericht op het delen van vakantiefoto’s. Alle foto’s die in onze regio gepost worden, worden samengebracht in een speciale regiopagina. Iedereen kan zijn of haar beleving posten.

Marleen De Kegel:’ Via deze weg willen we dan ook graag de échte pajotters en inwoners van de Zennevallei oproepen om foto’s van hun favoriete plekjes te sharen op www.picturay.com.’

2014-10-02-persconferentie_toerisme_04Nieuwe toeristische route n.a.v. Amateurs
Momenteel wordt er een nieuwe toeristische route uitgewerkt die de bezoekers de megelijkheid zal bieden om in het spoor van de Pajotters de streek te ontdekken.
Deze route wordt ontwikkeld doorde Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei vzw. Ze bevat uiteraard alle locaties uit de reeks in onze regio, verwijzingen naar de reeks en vanzelfsprekend alle belangrijke bezienswaardigheden.
De route wordt nog dit jaar gelanceerd en zal één van de speerpunten zijn voor de promotie van de streek in 2015. Je zal de route individueel of in groep kunnen maken. Te voet, per autocar, per auto of oldtimer of per scoooter. Ze zal via gps te downloaden zijn.

inschrijven infoavond een beleidsplan voor je sportclub

logo_sportregio_zuidwest-randSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – De sportregio Zuidwest Rand organiseert in het najaar enkele infoavonden rond uiteenlopende onderwerpen. Ook voor jouw club zit er wel een interessant thema tussen!

1) Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip!
Dinsdag 30 september 2014 om 19:30 uur – Kasteel Coloma, J. Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw
Inhoud : Een clubbeleidsplan is in de eerste plaats een navigatie-instrument voor de clubwerking. Het plan geeft aan wat je als sportclub belangrijk vindt, waar je op korte en langere termijn naartoe wilt, evenals de weg die je stap voor stap moet bewandelen om je doelstellingen te bereiken. Deze sessie schetst op een begrijpelijke manier de opbouw van zo’n beleidsplan. De lesgever overloopt samen met jou de verschillende onderdelen van een meerjarenplan en reikt praktische tips aan. Na de bijscholing zullen de deelnemers in staat zijn zelf een beleidsplan op te stellen voor hun club en dit op een realistische manier wat tijd en mankracht betreft.
Hoe inschrijven: www.dynamoproject.be/bijscholing/beleidsplanning-sint-pieters-leeuw-di-30092014-1930
VOORDEELTARIEF: Alle inwoners uit en bestuursleden van sportclubs uit de gemeenten van de sportregio kunnen deelnemen aan een voordeeltarief van 5€ !

2) Sport en tewerkstelling
Dinsdag 14 oktober 2014 om 19:30 uur – Bezoekerscentrum De Lambiek, Gemeenveldstraat 1 te Alsemberg

3) Van start met een vrijwilligersbeleid. Hoe behoud je je vrijwilligers?
Maandag 24 november 2014 om 19:30 uur – GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14 te Linkebeek

Meer info: Een specifieke folder met extra informatie kan je bekomen via de sportdiensten van de regiogemeenten of bij GC de Moelie.

SPORTREGIO “Zuidwest Rand” bestaat uit: Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode, Bloso, SVS, Prov. Sportdienst Vlaams-Brabant.

Will Tura pakt in Stadsradio Halle- talkshow de massa helemaal in

2014-09-08-stadsradio-Halle_Will-Tura_01REGIO: – nu zaterdagmorgen 13 september 2014 van 10 tot 12 start op Stadsradio Halle (105.6fm.) een nieuw seizoen van het radio programma “Open Kaart” met Kris Baert. De centrale gast in de uitzending is niemand minder dan Will Tura.

Zo hebben we Will Tua nog nooit gezien!!”, dat was de reactie van heel wat mensen die aanwezig waren bij de opnames van “OPEN KAART met KRIS BAERT”, vorige donderdagavond in CC ’t Vondel. En het klopt als een bus! Tura was bijzonder op dreef. Aanvankelijk keek hij nog heel even de kat uit de boom, bij de vragen van Kris Baert. Maar al heel snel voelde Will Tura aan dat de Gooikse interviewer het met hem heel goed voor had, en dat hij zich open en ongedwongen mocht opstellen. En dat deed ie. De anekdotes uit zijn jeugdjaren, uit de show-business, uit het leven tout-court… Ze rolden er werkelijk uit.

2014-09-08-stadsradio-Halle_Will-Tura_02De ruim driehonderd aanwezigen beleefden, naar eigen zeggen, een topavond met de Koning van het Vlaamse lied. Tussen de babbels door werd de Tura Top15 gedraaid. En daarbij is nog maar eens gebleken dat de nummers van Tura behoren tot het Vlaams Erfgoed en in het collectief geheugen vastgeroest zitten! Het was geniet van een zaal vol enthousiaste fans. En voor één keer was het ook een voordeel dat er tussen het podium van ’t Vondel en de zittribune een paar meter afstand zit.
Want dat werd gretig gebruikt als dansvloer. Presentator Kris Baert opende , op aangeven van Will Tura, de dans met zijn vrouwtje Rita. Daarna was ook op de dansvloer het ijs gebroken.

De opener van een nieuw seizoen Open Kaart was dus zonder meer een groot succes. De éénmalige verhuis van De Witte Duif naar het grote CC was een zeer geslaagde move. Gino Verhamme, de baas van ‘ de duif’ had zelf de suggestie gedaan om uit te wijken. Daarbij fronsden een paar Stadsradio-medewerkers aanvankelijk de wenkbrauwen. Maar dat was nergens voor nodig. Het bakje zat lekker vol, en de sfeer was uitstekend. Het team van de Stadsradio glunderde.

En het zal ook de komende maanden in De Witte Duif weer volle bak zijn . Op donderdag 2 oktober praat Kris Baert met Herman Verbruggen, alias MARKSKE van FC De Kampioenen. Op 30 oktober tot de man die onlangs werd verkozen tot beste radiomaker aller tijden; Guy Depré!!! En op 27 november komt dan ook nog de beste Belgische voetballer ooit bij Baert op de praatstoel zitten. En dat is natuurlijk Paul Van Himst! Redenen te over om snel een plekje te reserveren op 02/361 36 36 of 0494/ 22 00 16.

De uitzending met Will Tura kan je horen, nu zaterdagmorgen 13 september van 10 tot 12. Je zal het je niet beklagen. Ook via het internet kan je Open Kaart beluisteren. Klik op de site van de Stadsradio  www.stadsradio.be en klik dan op de livestream. En klaar is Kees!

FriS seizoen 2014 2015

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Een nieuw FriS seizoen staat voor de deur. Hieronder vind je de startdata van de verschillende werkingen.
2014-08-02-Fris-kamp-2014
. zwemmen: op maandag van 18.30 tot 20 uur in het kleine zwembad van St-Pieters-Leeuw (Sportlaan 11); startdatum: 1 september en op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur in het grote bad op dezelfde locatie, startdatum: 2 september
. turnen: op zaterdag van 15.15 tot 16.45 uur in de sportzaal van het Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 St-Pieters-Leeuw; startdatum: 20 september (zaal niet beschikbaar ervoor)
. netbal en basketbal in Lot: op dinsdag van 19.15 tot 20.30 uur in de kleine sportzaal van het complex Vogelenzang, Dworpsestraat 147, 1651 Lot (Beersel); startdatum: 2 september
. voetbal start zowel in Lot als in Laken op woensdag 3 september; de uren en locaties blijven dezelfde: van 15.30 tot 17 uur in Lot (grote sportzaal, complex Vogelenzang, Dworpsestraat 147, 1651 Lot) en van 18.30 tot 20 uur in Laken (Jan-van-Ruusbroeckollege, Forumlaan 4, 1020 Laken)
. boccia in Steenokkerzeel: op donderdag van 20 tot 21 uur (sporthal Hertblock, Orchideeënlaan 17); startdatum: 4 september
. dansen: op zondag van 11.30 tot 12.30 uur in sporthal P. Bricout, Mimosastraat 30, 1502 Lembeek; startdatum: 7 september
. basketbal in Koekelberg: tweewekelijks op vrijdag van 20 tot 21 uur (VGC-zaal, F. Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg): startdatum: 12 september
. boccia en badminton in Halle: op zondag van 13.30 tot 14.30 uur (boccia) en van 14.30 tot 15.30 (badminton) uur, beiden in sportzaal De Bres, Mgr. Senciestraat 13, 1500 Halle; startdatum: 14 september
. nieuwe werking voetbal: tweewekelijks op zaterdagvoormiddag van 10.30 tot 12 uur in Anderlecht (Sint-Guido, Dokter Jacobstraat 67, 1070 Anderlecht), startdatum: 4 oktober

Marc Peeters: ‘Net zoals de afgelopen jaren onderstrepen we graag het feit dat alle trainers en begeleiders bij FriS vrijwilligers zijn in de zuivere betekenis van de term. Wij benadrukken dan ook het belang van een positieve en geduldige ingesteldheid binnen de club. Zo blijft het voor iedereen leuk en FriS.


Festivhalle en Run To Walk slaan terug de handen in elkaar op vrijdagavond 12 september.’

2014-09-12-Fris_Runtowalkop vrijdag 12 september 2014 geeft Fris een dansoptreden tijdens Festivhalle en de daaropvolgende duoloop (op maat van iedereen!!) van Run to Walk waarbij mensen met en zonder beperking samen sporten (starttijdstip naar keuze tussen 20 en 24 uur).

19u Het dansoptreden van FriS samen met DJ Brian van Wienen en de Tsjechische delegatie van de Special Olympics European Games in Halle.

20 u – 24 u startschot van de duoloop voor mensen met en zonder beperking.

Duo’s leggen samen het parcours af en lopen door de festivaltent.
• Inschrijven kan in duo of alleen.
• Er worden begeleidende lopers voorzien.
• We zorgen voor een rolstoelvriendelijk parcours
• Deelname is gratis.
• Inschrijvingen: de avond zelf aan de start, tent Festivhalle.

Op deze manier streven wij op een sportieve manier naar inclusie tussen mensen met en zonder beperking en dit op een sportieve, culturele en vooral heel plezante manier!
Elk team is welkom, wij voorzien ook rolstoelen en blindenbrillen om zelf gemixte duo’s te vormen.
Bedrijven sponsoren ons per afgelegde ronde ten voordele van FriS vzw en To Walk Again vzw.
Meer info over onze organisatie op www.runtowalk.be

ON OFF STAGE zoekt jongeren

2014-09-00-on-off-stage_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Het project On/Off Stage is een samenwerking tussen CC Coloma, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en zangvereniging Redoris. Met dit project willen ze jongeren warm maken en betrekken bij alle facetten van een artistieke productie. Het creatief team van Redoris bedenkt het verhaal, schrijft het scenario en de muziek en zorgt voor de regie. Dit team bestaat uit 7 jonge mensen met een passie voor muziek, zingen en acteren.

2014-09-00-on-off-stage_02

In het najaar van 2014 laten ze je de wondere wereld van het theater achter de schermen ontdekken via verschillende creatieve workshops.
In het voorjaar van 2015 krijg je de kans om mee te werken aan een echte musicalproductie!

Door het volgen van de workshops krijgen de deelnemers de kans om in een unieke musicalproductie te stappen. Daarom zoekt men jongeren die verder willen meewerken aan de uitvoering van hun musicalproject.

De workshops die ze aanbieden zijn :

MEDIA
Je leert persteksten opmaken, affiches ontwerpen en maakt kennis met eventorganisatie. Je gaat aan de slag met fotografie en film.

STYLING
Je leert de basis van make-up en haartooi, in een volgende stap zie je hoe make-up en haartooi gebruikt wordt in de theaterwereld.
We volgen het proces van een theaterkostuum, van ontwerp tot realisatie.

LIGHT & SOUND
Hier leer je de kneepjes van het vak als geluid- en lichttechnicus op het podium.

Inschrijven kan zowel bij de jeugddienst 02 370 28 80 als in het CC Coloma 02 371 22 62.
De locaties van de workshops worden later meegedeeld en bevinden zich zowel in Sint-Pieters-Leeuw als in Halle.
De deelnameprijs zal in september gekend zijn, waarna je nog steeds kosteloos kunt annuleren.

Bestel kaarten voor Open Kaart met als centrale gast Will Tura

2014-09-04-flyer_open-kaart-will-turaREGIO: – In september start op Stadsradio Halle (105.6fm.) een nieuw seizoen van het radio programma “Open Kaart” met Kris Baert.
De centrale gast op donderdag 4 september 2014 om 20.00 uur is niemand minder dan Will Tura.

Gezien de ruime belangstelling gaat Open kaart met Kris Baert en Will Tura uitzonderlijk door in het CC t Vondel.
Daardoor zijn er terug tickets beschikbaar aan 6 €
Reserveren kan op 0494.22.00.16 of op rek nr BE05 0016 8030 9475
Meer info: www.stadsradio.be

Penzine 5 is een zot zomers prijzennummer

2014-06-20-cover-penzine-5PAJOTTENLAND: – Vanaf 24 juni 2014 kan je de nieuwste editie van het gratis magazine “PenZine” vinden in de hele regio. Deze vijfde editie is een zot zomers prijzennummer vol prijzen voor streekbeleving en tips voor een heerlijke Pajotse zomer! Met PenZine heb je altijd gewonnen!

Meedoen is winnen! Wandelen, fietsen en proeven in Pajottenland & Zennevallei zijn altijd een succes. Met de bonnen in dit zot prijzennummer kan je er her en der nog een schepje bovenop doen. Onze regio krijgt er een topattractie bij: het nieuwe Wandelnetwerk Pajottenland is het grootste wandelnetwerk van Vlaanderen, op een boogscheut van Brussel. Wegwijzers en knooppunten langs 760 km trage wegen. Stippel je eigen expeditie uit langs de knooppunten en je komt vanzelf terecht op terrasjes in ‘t groen met zon, natuur en Pajottenklanken gratis inbegrepen. Tot binnenkort, ergens onderweg!

2014-06-20-pagina-penzine-5In Penzine 5 ontdek je niet alleen alles over het nieuwe wandelnetwerk. We geven je een blik op hoe kinderen de groote oorlog in Pajottenland & Zennevallei beleefden. Het geheim van de doedelzak in het Pajottenland wordt onthuld. We delen heerlijke recepten met de beste streekproducten. Op tocht met oldtimers ontdek je de leukste zomerterrasjes en op de zomerweek van Arch’educ kan je zelf creatief aan de slag. PenZine laat blijken dat het een boeiende, actieve en mooie zomer wordt in Pajottenland & Zennevallei!

Vind PenZine in 350 verdeelpunten in de regio: cc’s, bibliotheken, buurtwinkels,…
Of lees Penzine nu reeds online via: http://issuu.com/rlzzz/docs/penzine_zomer_2014

PenZine, Pajottenland en Zennevallei magazine is een initiatief van Pajottenland Plus en de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Arch’educ, Toerisme Pajottenland & Zennevallei en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei ism met de 17 gemeenten van de regio.

agenda: Wedj et nog?

HALLE/REGIO: – De Halse Persavond, tot enkele jaren geleden een begrip in Halle, komt terug. Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2014 is er in het nieuwe auditorium van het Heilig Hart&College aan de Parklaan weer een Halse avond met een eigenzinnige terugblik op 2013. Onder het motto ‘Wedj et nog’ komen oude Halse filmpjes, sketches en liedjes boven.
2014-01-23-archief-halse-persavond
2014-01-31-affiche_persavond_wedj-et-nogHet initiatief kwam van de Confrérie van de Vaantjesboer en zij vroegen de medewerking van De Halse Persclub.
Regisseur André Herremans zorgde voor de spelers en de teksten. Tijdens deze twee avonden worden ook de beste filmpjes vertoond die destijds getoond werden op de persavonden van de Halse Persclub. De sketches zelf zijn nieuw. Het zal dus weer lachen geblazen worden.
De persprijs zelf wordt uitgereikt op vrijdag 31 januari. Dan zal men weten wie de opvolger wordt van Hugo Swalus en Olympic Essenbeek Halle.

Kaarten VVK 8 euro zijn te koop in Halle bij café De Sleutel op de Grote Markt, La Dragée in de Basiliekstraat, het toerismekantoor en bij de leden van de Confrérie van de Vaantjesboer. Aan de kassa 10 euro.

inschrijven opnames radioprogramma met Marijn De Valck

2014-01-23-victoria-marijnHALLE / REGIO: – Het radio programma “Open kaart met Kris Baert” voor Stadsradio Halle (105.6FM) nodigt op 23 januari 2014 Marijn De Valck uit.

De film van FC de Kampioenen is een ware kaskraker! Met meer dan een half miljoen zijn we al naar de bioscoop getrokken om de prent te gaan bekijken. Ondermeer daarover zal Kris Baert het op 23 januari hebben in zijn radio-talkshow OPEN KAART, voor STADSRADIO HALLE, met Marijn De Valck.

Zaal De Witte Duif  in Halle is the placet to be om de wonderlijke verhalen van Marijn-BOMA-De Valck te aanhoren. De Valck is niet voor één gat te vangen. Hij is niet alleen acteur maar ook nog zanger, musical-artiest èn politicus. Jawel!
Kris Baert zal het er met De Valck uitgebreid over hebben. In de show zitten verder zeker nog een paar verrassende momenten. En de sfeer in de zaal is altijd opperbest!

Afspraak dus in De Witte Duif, op donderdag 23 januari om 20 uur. Je betaalt 6 euro en daar krijg je gegarandeerd een fijne avond voor terug!
Als je komt, laat het dan zeker weten op 0494 22 00 16
Stadsradio Halle kan je ontvangen op 105.6 of via de livestream op het internet via www.stadsradio.be.


animatie-maak-mee-het-nieuws_st-p-leeuw

Eindejaarsprogramma van Stadsradio Halle

2013-12-26-stadsradioREGIO: – Stadsradio Halle (105.6 FM) heeft de eindejaarsfeesten goed ingezet. Op zaterdag 21 december begonnen ze met de uitzending van de eerste Gouden 100, de lijst met de grootste klassiekers uit hun platenkast. Maar er is meer! 2013 wuiven ze uit met een pak feestmuziek en het nieuwe jaar wordt ingezet met “Het Beste uit Open Kaart met Kris Baert”.
De mooiste, grappigste, meest emotionele momenten uit de talkshows van Kris met Willy Sommers, Herman Van Holsbeek en Carry Goossens komen, op Nieuwjaarsdag aan bod tussen 10 en 12.
Nadien staat de voltallige ploeg van de “Verzoeklijn” paraat om van start te gaan met een extra feestelijke uitzending. Om de luisteraars optimaal de mogelijkheid te bieden hun groeten en nieuwjaarswensen over te maken aan familie en kennissen wordt er gebruik gemaakt van 4 telefoonlijnen.Uitzonderlijk kan de muziek niet gekozen worden door de luisteraar maar wordt er tijdens het programma een selectie gedraaid van de meest aangevraagde nummers van het afgelopen jaar.
Vanaf 14 uur wordt de Gouden 100 nog eens overgedaan in non-stop versie. Het is duidelijk: Ook in 2014 blijft Stadsradio Halle dé radio met een hart voor
Vlaamse muziek, oldies en zéker voor zijn luisteraars!   www.stadsradio.be

Regionale Sporteldag in Ruisbroek

RUISBROEK: – Vandaag had in Sporthal AJ Braillard te Ruisbroek de “regionale Sporteldag” plaats. De 50-plussers uit de regio beoefenden er op een recreatieve en ontspannen wijze allerlei sporten.
2013-11-19-sporteldag_11
Samen met de studenten van de opleiding Lichamelijke Opvoeding van de HUB Campus Parnas had de regio Zuidwest Rand terug een mooi sportaanbod uitgewerkt. De jeugdige begeleiding van de sportmonitoren in opleiding zorgden ervoor dat iedereen een actieve dag beleefde.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Regen of niet een grote groep wandelaars vertrok ’s morgens reeds om een tocht door Ruisbroek te maken. Veel aandacht was er ook bij de lessen verdedigingstechnieken. Er werd verder ook aan dans en turnen gedaan maar ook de curling en natuurlijk de petanque waren zeer populair. Wie het even wat rustiger aan wou doen om terug op adem te komen speelde een spelletje op de oude volksspelen.
Grote verhalen uit hun jeugd werden bovengehaald aan de katapult schiet stand.

agenda: Regionale Sporteldag in Ruisbroek

sportelen_logoRUISBROEK: – Op dinsdag 19 november 2013 van 09.00 u tot 16.00 u gaat de regionale Sporteldag door in de Sporthal AJ Braillard in Ruisbroek. 50-plussers kunnen er voor een democratische prijs op een recreatieve en ontspannen wijze allerlei sporten beoefenen.

Samen met de studenten van de opleiding Lichamelijke Opvoeding van de HUB Campus Parnas heeft de regio Zuidwest Rand terug een mooi sportaanbod uitgewerkt. De jeugdige begeleiding van deze sportmonitoren in opleiding zal jullie aanzetten om deze dag nog actiever te beleven.

Sporten zoals volksspelen, dans, petanque, boogschieten, wandelen, fietsen, turnen, curling,… worden op die dag aangeboden. Zelf komen proberen, is dus de boodschap!

Deelnameprijs bedraagt 8 €, inclusief verzekering, sportaanbod en broodjespakket met koffie.
Voor meer praktische inlichtingen en inschrijvingen contacteer de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw: T 02 334 21 61 – sportdienst@sint-pieters-leeuw.be

Stem op FriS voor de trofee Marc Herremans

PAJOTTENLAND / SINT-PIETERS-LEEUW: – Friends & Scream United, afgekort FriS, is een sportvereniging voor kinderen en volwassenen met een beperking in Vlaams-Brabant en Brussel. De vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Liga Gehandicaptensport (VLG). FriS is dit jaar genomineerd voor de Trofee Marc Herremans.
2013-10-17-FriS-archieffoto
Stemmen kan door voor 25 oktober 2013 te surfen naar volgende pagina: www.towalkagain.be/nl/trofee-marc-herremans
(helemaal onderaan de pagina, bij organisaties het bolletje naast FriS aankruisen en onderaan op STEM klikken).

Nieuwe Europese regels bedreigen Nederlandstalige hulpverlening

Europees-parlement-straatsburg_archieffotoREGIO: – De Nederlandstalige hulpverlening voor Vlaamse patiënten, in het bijzonder in Brussel en de Rand, komt onder druk te staan nu het Europees Parlement vandaag heeft ingestemd met de vereiste dat professionelen in de gezondheidszorg, komende uit een andere EU lidstaat, slechts één officiële landstaal moeten kennen om in België aan de slag te kunnen.
Dat vreest Mark Demesmaeker, Europees parlementslid voor de N-VA, die bevoegd Commissaris Barnier dwong tot een ontgoochelende reactie in het plenair debat over de nieuwe regeling: “Europa heeft duidelijk geen kaas gegeten van de specifieke situatie in Vlaanderen en Brussel op het terrein. In crisissituaties, waarbij bijvoorbeeld een spoedarts nodig is, is goede communicatie en dus talenkennis essentieel. Zonder komen levens in gevaar. Adequate taalvoorwaarden voor gezondheidswerkers zijn daarom een must, die het best aan de lidstaten worden overgelaten.”

drugdealers opgepakt door lokale recherche Sint-Pieters-Leeuw

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Na een wekenlang onderzoek naar handel in verdovende middelen voerde de lokale recherche van de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw huiszoekingen uit op drie locaties te Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal en Beersel.

Op de drie locatie werden soft- en harddrugs aangetroffen. De drugs, evenals attributen voor verwerking ervan, gsm’s en een grote hoeveelheid cash geld werden in beslag genomen.
Een personenwagen werd eveneens in beslag genomen met het oog op verbeurdverklaring.

Er werden 9 meerderjarige personen ter beschikking van het parket gesteld waarvan 4 onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Je kan je knotbomen gratis laten knotten

knotteam-knotbomenPAJOTTENLAND: – Heb je knotbomen – wilg, els, eik, es, populier… – die dringend geknot moeten worden? En zelf geen tijd of goesting om in de boom te kruipen?
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei geeft jouw aanvraag door aan knotters die dit gratis doen in ruil voor het brandhout.

Onze groep van geoefende knotters komt jouw knotwilgen en andere knotbomen gratis knotten in ruil voor het brandhout. Het snoeihout (dunne takken) wordt op een hoop verzameld en jij zorgt nadien zelf voor de verdere verwerking ervan.
Het knotteam van Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei bestaat uit 25 mannen die zich regelmatig en enthousiast inzetten. De knotters volgden allemaal een cursus ‘kettingzagen en veilig knotten’. Tijdens de werkzaamheden staat veiligheid voorop met gepaste beschermingskledij.
Het knotteam werkt in Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw. Voor Ternat kan je terecht bij de milieudienst.
Sinds begin 2009 werden ruim 800 knotbomen geknot dus dit jaar pakken we nummer 1000 aan!
Meer info op www.pajot-zenne.be/knotteam

nieuwe brochure: een waaier aan erfgoeduitstappen met de klas in het Pajottenland en de Zennevallei

2013-10-23-een-waaier-aanPAJOTTENLAND: – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei wil leerlingen laten kennismaken met hun verleden en ons erfgoed. Daarom lanceren ze de brochure ‘Een waaier aan erfgoeduitstappen met de klas in de regio Pajottenland & Zennevallei’ waarin leerkrachten een handig overzicht vinden van alle musea, monumenten en geschiedwaardige plekjes die je in de regio met je klas kan bezoeken.

Dagelijks krijgen we met ons verleden te maken: jouw oma die je over vroeger vertelt, de oude kerk waar je elke dag langsfietst of een tekening van een vriend die je al jaren bijhoudt. Voorwerpen, gebouwen en mensen kunnen ons veel over ons verleden vertellen. Dat kan een ver verleden zijn maar ook ‘nog niet zo heel lang geleden’. Wie meer wil weten over zijn familie, zijn dorp of stad, de wereld of zichzelf moet er op uit trekken en in het verleden gaan graven!

En ver hoef je niet te gaan … in onze regio en zelfs in jouw gemeente zijn er heel wat interessante musea, gebouwen, landschappen en andere erfgoedplekjes waar je iets kan leren over vroeger! Saai? Absoluut niet! Zelf papier maken in de Herisemmolen in Alsemberg, als een echte ridder of prinses een kasteel ontdekken in Gaasbeek of Beersel, gekke instrumenten leren bespelen in het volksmuziekinstrumentenmuseum in Gooik of een ritje maken met een oude tram in Schepdaal. Het kan allemaal!
Trek er met je klas op uit en ontdek één van de vele erfgoedplekjes in de regio Pajottenland & Zennevallei!
In deze brochure ontdek je welk erfgoed je met je klas kan bezoeken. Heel wat organisaties en musea hebben speciale educatieve rondleidingen, ateliers en pakketten voor scholen. Je vindt hier alle informatie, contactgegevens en praktische details terug.
Scholen, leerkrachten en andere geïnteresseerden kunnen de gedrukte brochure bestellen via info@erfgoedcelpz.be.
Meer informatie en de digitale versie vind je op www.erfgoedcelpz.be.
http://www.erfgoedcelpz.be/sites/default/files/brochure_erfgoeduitstappen_klas_regio_pz.pdf

Zuiddag zoekt 10.000 jobs voor donderdag 17 oktober 2013

819_CAMPAGNEBEELD.inddREGIO: – Op donderdag 17 oktober 2013 is het Zuiddag.
Meer dan 12.000 leerlingen uit het 4e, 5e, 6e en 7e middelbaar nemen die dag bedrijven, organisaties en huishoudens over. Het loon dat ze daarmee verdienen staan ze af aan jonge koffieboeren uit Peru om hen een toekomst te bieden in de koffiesector. Duizenden Vlaamse en Brusselse scholieren zijn nog op zoek naar een werkervaring voor één dag.

Tijdens Zuiddag ‘spijbelen’ leerlingen uit heel Vlaanderen en Brussel één schooldag om te gaan werken, en dat al voor het achtste jaar op rij. De organisatie beschikt over een online jobbank waar bedrijven een baan kunnen toevoegen. Momenteel zijn er al heel wat tot de verbeelding sprekende jobaanbiedingen waarop de leerlingen solliciteren: presentator bij MNM, een dag CEO van Colruyt, zelfs heel wat burgemeesters nemen op 17 oktober enkele studenten mee in hun zog. Maar niet alleen zo’n topjobs zijn in trek, ook ‘gewone’ jobs zijn gegeerd: verkoper in een schoenenwinkel, poetshulp in een ziekenhuis…. Zuiddag roept op om haar jobbank zoveel mogelijk te helpen vullen.
“Voor Zuiddag zijn duizenden Vlaamse en Brusselse scholieren nog op zoek naar een werkervaring voor één dag”
Een dag iemand nuttig aan het werk zetten kost de onderneming 40 euro. In ruil hebben ze er een werkkracht bij die de organisatie van binnenuit leert kennen. Misschien keert hij/zij later wel terug als jobstudent of wie weet als echte werknemer. Ook gewone particulieren kunnen een job posten.
Proef je passie
De opbrengst van Zuiddag gaat dit jaar naar een jongerenproject van Vredeseilanden in Peru: “Proef Je Passie!” heeft tot doel jonge Peruviaanse koffieboeren een toekomstperspectief te bieden en hen te helpen te overleven in de bikkelharde koffiesector daar. In oktober zijn de Peruvianen in België om in de deelnemende scholen hun verhaal te vertellen.
Een job posten voor Zuiddag kan via www.zuiddag.be/jobbank

Run To Walk Again tussenstop aan Inkendaal

VLEZENBEEK: – Voor de tweede maal vindt de “Run To Walk Again” plaats, dit jaar op 13 en 14 september. Gemengde teams van lopers en een handbiker lossen elkaar af in een estafettetour van 8 marathons. Zij starten vrijdagochtend in Tongerlo, thuisbasis van To Walk Again vzw, passeren langs verschillende Vlaamse revalidatiecentra en scholen voor bijzonder onderwijs om vervolgens ‘s anderendaags opnieuw in Tongerlo aan te komen. Peter van deze actie is Marc Herremans en meter Marieke Vervoort.
Revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek was vrijdagavond tussen halte van de estafettetour na 121,11 kilometer lopen in de gietende regen.

2013-09-13-run-to-walk-again_Inkendaal-Vlezenbeek_01 2013-09-13-run-to-walk-again_Inkendaal-Vlezenbeek_02
Via allerhande activiteiten zamelen de 25 teams geld in voor To Walk Again vzw, er wordt gevraagd om minimum 3.000 euro per team bijeen te brengen. “To Walk Again vzw zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking aan sport kunnen doen zonder financiële belemmeringen. Zo worden ze zich bewust van hun mogelijkheden en krijgen ze zin in het leven”, zegt een overtuigde Marc Herremans, oprichter van To Walk Again vzw en peter van de Run To Walk Again.
2013-09-13-run-to-walk-again_sint-pieters-leeuw_02
Bij To Walk Again vzw willen we mensen van heel wat sportdisciplines laten proeven: watersporten zoals jetskiën, zitwaterskiën, zeilen, binnensporten zoals rugby en basketbal, maar ook paardrijden, golf, handbiken, wheelen, … “, aldus Jo Schreurs, directeur Sporta. “Daar zijn heel wat middelen voor nodig en daarom organiseren we deze Run To Walk Again estafettetour.”
2013-09-13-run-to-walk-again_sint-pieters-leeuw_01 2013-09-13-run-to-walk-again_sint-pieters-leeuw_03
Bij de 25 teams mogen de organisatoren enkele bekende gezichten verwelkomen, BV’s zijn Vlaams minister-president Kris Peeters, Erika Van Tielen, Rob Vanoudenhoven, Francesca Vanthielen, Saartje Vandendriessche, Barbara Dex, Ben Rottiers, Piet den Boer, Wim Soutaer, Joeri Jansen, Joël Smets, Kris Van Dijck en Krijn Van Koolwijck.
Aan de tweede editie van Run To Walk Again nemen 25 teams van lopers en een handbiker deel. De afstand van 337 kilometer komt overeen met 8 marathons en wordt met een non-stop estafette afgelegd. ’s Nachts lopen de deelnemers gewoon door. De teams tonen een groot hart voor To Walk Again en sporten niet alleen ‘met’ maar ook ‘voor’ mensen met een fysieke beperking.
2013-09-13-run-to-walk-again_Inkendaal-Vlezenbeek_03 2013-09-13-run-to-walk-again_Inkendaal-Vlezenbeek_04
Update zaterdag 14 september.
Dylan en Tony van FriS met Marieke Vervoort en Nell, de trouwe hond van Marieke aan de aankomst in tongerlo.

2013-09-14-Coca-Cola_FriS team_Run-To-Walk-again_02
Coca-Cola/FriS team van Run To Walk na de finish.
Met dank aan de nog 30-tal anderen die ook met het team deelnamen.
2013-09-14-Coca-Cola_FriS team_Run-To-Walk-again_01

agenda: Het Plantjesweekend op 13, 14 en 15 september 2013

2013-09-11-affiche-plantjesweekendSINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Op 13, 14 en 15 september 2013 is het weer zover. Dan vindt de 19de editie van het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker plaats. Dat weekend bieden vrijwilligers een azaleaplantje aan voor 6 euro. Dit jaar zullen enthousiaste actievoerders zo over heel Vlaanderen meer dan 260.000 plantjes verkopen. Met de opbrengst van deze verkoopactie financiert Kom op tegen Kanker heel wat initiatieven voor kankerpatiënten.

Vaste verkoopplaatsen en -momenten in Sint-Pieters-Leeuw:
Vrijdag 13 september: Markt aan De Rink vanaf 15u, Makro om 14u.
Zaterdag 14 september: Makro 10u.
Enkele vrijwilliges houden ook een deur aan deur verkoop.

agenda: Nieuw radio programma Open kaart met Kris Baert

Kris-BaertHALLE / REGIO: – Kris Baert maakt een nieuw radio programma voor Stadsradio Halle (105.6FM) onder de titel “Open kaart”.

Gooikenaar Kris Baert is een uitermate bezige bij. Dat is al langer bekend. Hij zingt, geeft enthousiast les en maakt liedjes en gedichten. En hij maakt dolgraag wat diepzinnige interviews. Bij Radio 2 maakte hij in de voorbije 25 jaar een paar duizend gesprekken met bekende en minder bekende Vlamingen. En dat gaat hij ook in de toekomst nog blijven doen.
Zo heeft Kris drie talkshows met superbekende Vlamingen in de aanbieding bij STADSRADIO HALLE.
Die shows vinden plaats in Feestzaal De Witte Duif aan de Gaasbeeksesteenweg 52 in Halle, bij patron Gino Verhamme.
.
2013-09-26_flyer_open-kaart-met-Kris-Baert

  • Op donderdag 26 september 2013 om 20 uur praat Kris Baert met een oude jeugdvriend: Willy Sommers. Met hem praat Kris over de formidabele loopbaan van de Vlezenbeekse zanger.
  • Op donderdag 24 oktober 2013 komt Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck naar De Witte Duif. Van Holsbeeck is nu al 10 jaar manager bij Paarswit. Hij doet dat op een schitterende manier!
  • En op donderdag 21 november 2013 komt Herman Verbruggen langs. Herman wie???! Ja,hoor.. Je kent hem beter als Markske van FC De Kampioenen. Een grappige man, die ook heel serieus uit de hoek kan komen. Dat zal blijken!

Al deze shows worden telkens twee dagen nadien, op zaterdagmorgen van 9 tot 11 uitgezonden op de Stadsradio!
Wie er graag live wil bijzijn kan het best reserveren op 0494/ 22 00 16. Een ticket kost 6 euro.
Daarin zit ondermeer ook een fijn drankje. En natuurlijk een boeiende, avondvullende talkshow, waarin ook jij de kans krijgt een vraag te stellen, als je dat wil.

Stadsradio Halle kan je ontvangen op 105.6 of via de livestream op het internet via www.stadsradio.be.


animatie-maak-mee-het-nieuws_st-p-leeuw

agenda: Het Comedytraject Zennekikomiek gaat dit weekend van start

zennekikomiek_logoREGIO: – De voorbije jaren vonden jeugddiensten, cultuur- en gemeenschapscentra uit Zennevallei en Pajottenland elkaar om samen muziekconcours Zennetoer uit de grond te stampen, in navolging daarvan werd nu samen een regiowerkrgoep ‘Jong Talent’ opgericht. Nu wordt samen gebroed op een nieuw pilootproject rond stand- upcomedy met als titel ‘Zennekikomiek’.

Zennekikomiek, een organisatie van de cultuur- en gemeenschapscentra van Beersel, Dilbeek, Halle, Sint-Genesius-Rode, Ternat en de jeugddiensten van Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle Herne,  Sint-Pieters-Leeuw en Ternat , wil het jonge talent dat in de regio ongetwijfeld schuilt op het podium krijgen.

Coach Han Coucke (bekend als Han Solo, Gino Sancti,…) stoomt jullie klaar voor het grote werk met persoonlijke coachingsessies en workshops. Het resultaat kan je bewonderen tijdens verschillende try-outs en een slotmoment in cc ’t Vondel in Halle.

Startmomenten:

  • za 14/09/2013 14u-17u @ JC Moesjebaas – Beersel (Steenweg op Ukkel 201 – 1650 Beersel)
  • Zo 15/09/2013 14u-17u @ CC De Ploter – Ternat (Kerkstraat 4 – 1742 Ternat)
  • Workshops: op maandagavond vanaf 23 september 2013. (tijd en plaats is afhankelijk van regionale spreiding van de deelnemers)
  • Try-outs: in jeugdhuizen en cafés in de regio Zennevallei/Pajottenland.
  • Slotvoorstellingen: do 28/11/2013 om 20u30 @ CC ‘t Vondel – Halle (J. Possozplein 40 – 1500 Halle) Tickets voor de slotvoorstelling kosten € 5 en zijn te bestellen via www.vondel.be

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen richt men zich tot: www.facebook.com/Zennekikomiek

Meer poelen in sint-Pieters-Leeuw en Pajottenland & Zennevallei

SINT-PIETERS-LEEUW: – Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei zet verder in op een poelennetwerk in de regio met focus op de Zenne-gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Er kwam veel respons op de oproep van enkele maanden geleden en dit najaar en voorjaar 2014 worden maar liefst 30 poelen nieuw gegraven of geïnventariseerd en hersteld.

2013-08-26-poel_natuur_sint-pieters-leeuw_01
De poelenplannen werden vanavond voorgesteld bij een poel die Natuurpunt-Leeuwse Natuurvrienden beheert en die vorig jaar hersteld werd samen met het Regionaal Landschap en de deelnemers van een poelencursus aan de Kerkhofstraat, Sint-Pieters-Leeuw.

Regionaal Landschap P&Z voorzitter Gunther Coppens legt uit waarvoor het regionaal lanschap staat en wat ze concreet gaan doen voor het poelen project:
‘Regionaal Landschap dat is …
– Samenwerking tussen verenigingen zoals Natuurpunt Leeuwse-Natuurvrienden, particulieren
– Enthousiasme en betrokkenheid, niet alleen het enthousiame en de betrokkenheid die men in de pastorij van Gaasbeek, het hoofdkwartier van RL, altijd heeft, maar ook van de inwoners die ingegaan zijn op de oproep
– Mooie project en promotie voor onze streek, denken we maar aan Penzine.
– Vorming: zo was er vorig jaar nog een poelencursus
– Maar bovenal is het RL aandacht voor onze streekidentiteit, voor ons Vlaamse pajottenland en Zennevallei, het Toscane van het Noorden, waar lekker eten, trots op traditie en een prachtig landschap hand in hand gaan.
En ook poelen zijn een uiting van onze missie, want poelen dat zijn getuige van het samengaan van natuur/landbouw in de regio, poelen geven vorm aan ons landschap en laten ons landschap leven.

Concreet gaan 2 stagiairs (Ine/Hanna) alle poelen inventariseren.
De komende maanden 20 poelen herstellen en 10 nieuwe aanleggen. We gaan meer dan 2000 kubieke meter uitgraven, = 4000 ton grond! RL P&Z geeft het landschap dus letterlijk vorm!
Er rest me alleen nog 1 puntje: een warme Oproep naar inwoners van Leeuw om alsnog mee te doen want voorlopig heeft niemand in Leeuw zich angemeld.’
2013-08-26-poel_natuur_sint-pieters-leeuw_02Alwin Loeckx, Directeur Regionaal Landschap P&Z: ‘Geïnteresseerde eigenaars kunnen rekenen op gratis inventarisatie, plannen en begeleiding en 70% subsidie voor de uitvoering van de werken. Heb je ruimte voor aanleg van een nieuwe poel in een landschappelijke omgeving? Is jouw poel verland geraakt of heb je moeilijkheden met woekerplanten, vervuiling, waterkwaliteit… Contacteer Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallie: Koen De Rijck, koen@pajot-zenne.be, 02 452 60 45.’

2013-08-26-poel_natuur_sint-pieters-leeuw_03In en rond gezonde poelen en plassen concentreert zich een enorme verscheidenheid aan dieren en planten. Vaak zijn het heuse oases van natuur te midden van een landschap dat onder druk staat. Net als grachten en drassig weiland houden poelen het regenwater op, waardoor water langzamer in de bodem sijpelt. Op die manier helpen poelen de verdroging van de bodem tegen te gaan.
Meer info en poelenbrochure: www.pajot-zenne.be/poelen

Project in samenwerking met gemeente Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Met steun van de Vlaamse Overheid, Afdeling Ruimtelijke Planning (Zuurstof voor de Zennevallei) en Provincie Vlaams-Brabant (Koesterburen, je hebt meer buren dan je denkt!).

Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle komt opnieuw tot leven

OLVHALLE: -In 2017 zal het precies 750 jaar geleden zijn dat Machteld van Brabant, gravin van Holland, haar dochter Aleyde van Avesnes per testament opdracht gaf om een beeld van Onze-Lieve-Vrouw aan Halle te schenken ter bescherming van het erfrecht van haar kleinzoon Jan van Avesnes op het Graafschap Henegouwen. Dit historisch feit zou Halle voor eeuwig veranderen en bezorgde de Mariastad een rijke geschiedenis.

De werkgroep Mariaprocessie maakt van dit jubileum het doel van hun activiteiten de komende jaren. De periode van Pinksteren 2017 tot Pinksteren 2018 moet een groots jubeljaar als vanouds worden in en voor Halle. De weg naar dit jubeljaar is de rode draad doorheen het ambitieuze vernieuwingsproject dat de Mariaprocessie van een zekere toekomst moet voorzien.

De officiële stichting van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle vindt plaats op zondag 1 september 2013.
De Broederschap is een genootschap. Een vereniging van mensen die – elk vanuit een persoonlijke reden en engagement – als ambassadeurs van Onze-Lieve-Vrouw van Halle willen bijdragen tot het behoud en de promotie van Onze-Lieve-Vrouw van Halle in alle aanverwante facetten zoals de processie, de bedevaart, de legenden, de geschiedenis…

De Broederschap wil het verhaal van de Mariaprocessie opnieuw doen leven in de Halle en daarbuiten. Zowel het inhoudelijke verhaal (de geschiedenis van Halle en de rol van Onze-Lieve-Vrouw hierin) en de geschiedenis van de Mariaprocessie op zich als historisch feit.

Johan--VenckenjpgJohan Vencken, Voorzitter werkgroep Mariaprocessie: ‘We hebben bewust voor deze dag gekozen. De eerste zondag van september is immers dé dag van de broederschappen. In vroeger tijden kwamen de bevoorrechte broederschappen op die zondag naar Halle om er het beeld te dragen langs de Weg-Om en langs hun kapel. Met deze datumkeuze willen we ons bijna letterlijk inschrijven in en aanknopen met de eeuwenoude traditie van de broederschappen die gestart in de 14de eeuw.

Alles begint die dag met een plechtige misviering om 9u45 in de Emmaüskerk. Vandaar gaat het in processie naar de Sint-Martinusbasiliek waar in de bidkapel de officiële stichting doorgaat. Op dat moment zullen de stichters de oorkonde ondertekenen en zal ook het nieuwe logo onthuld worden. Nadien sluiten we af met een receptie. Voortaan zal ook de bidprocessie jaarlijks doorgaan in de voormiddag van Kermis t’ Halle nà de hoogmis.’

Verneem alle info op de website: www.mariaprocessie.be

agenda: Ketnet Cup komt naar Halle

2013-09-01-affiche-de-ketnet-cup_HalleHALLE / REGIO: – Deze zomer is Ketnet echt overal. Niet alleen op je televisie of op de website, maar misschien ook in Halle! Zondag 1 september 2013: Parking De Leide in Halle. Ze beginnen om 11.00u.

De Ketnet Cup is een doldwaas actief spelprogramma waar je kan spelen en strijden in verschillende opblaasbare spelletjes. 10 teams nemen het tegen elkaar op en strijden voor de felbegegeerde Ketnet Cup. Wie neemt hem mee naar huis?

Ben jij helemaal klaar voor dit spannende spelprogramma? Kom dan naar één van de Ketnet Cup dagen en speel samen met Sander en Sien!

HOE INSCHRIJVEN
Stel je team samen, zoek een coach en schrijf je in via het toerismekantoor van Halle.
Wij bezorgen je inschrijving dan rechtstreeks aan de redactie van DE KETNET CUP. De geselecteerden worden snel verwittigd en grondig geïnformeerd i.v.m. hun deelname.
SAMENSTELLING TEAM
Elk team bestaat uit 4 leden (3 spelers en een coach)
• De 3 spelers zijn 9, 10, 11 of 12 jaar (geboren in 2001, 2002, 2003, of 2004)
• 1 Coach/begeleider: een +18 jarige (deze zal sporadisch te zien zijn op tv maar speelt geen actieve rol in de spelletjes)
Je mag inschrijven met je hobbyclub, je sportvereniging, je jeugdbeweging, je familie, enkele vrienden … of zelfs met je straat.
Een goed team bestaat uit enthousiaste teamleden die
• goed kunnen samenwerken over de verschillende leeftijden heen
• sportief zijn
• een goed tactisch inzicht hebben
Er worden vooral doe-spelletjes gespeeld waar geen voorkennis voor nodig is. Alle teams strijden dus met gelijke middelen.

Alle info is beschikbaar in het toerismekantoor op de Grote Markt in Halle.

IEDEREEN WELKOM!
Supporteren kan natuurlijk ook! Iedereen is welkom want DE KETNET CUP is niet alleen een leuk TV programma maar ook een fantastisch event voor de ganse familie met talrijke spelletjes en attracties.
Bovendien is het event… helemaal GRATIS!
Zie jij het dus niet zitten om op TV te komen, maar heb je wel zin om de verschillende spelletjes zelf uit te testen en kennis te maken met de aanwezige KETNET-gezichten, kom dan zeker langs!

opbouw tent hoebelfeesten

VLEZENBEEK – Aan de Baljuwhoeve heerste vanmorgen reeds heel vroeg een gezellige drukte.
Hoebelbike bracht alles in gereedheid voor hun mountainbike tochten van vanavond en zondag en de Hoebelfeesten ploeg begon met de opbouw van de feesttent. Want vanaf woensdag 14 augustus 2013 beginnen de jaarlijkse “Hoebelfeesten” in de tent aan de Rekerstraat 9 te Vlezenbeek.
2013-08-09-hoebelfeesten_Vlezenbeek_opbouw-tent_01
2013-08-09-hoebelfeesten_Vlezenbeek_opbouw-tent_02 2013-08-09-hoebelfeesten_Vlezenbeek_opbouw-tent_03
woensdag 14 augustus 2013: Joe fm presenteert: The greatest Hits party met Bjorn verhoeven.
De beste muziek uit de 80’s, 90’s and nillies. Samen met een mega lightshow en de verbazingwekkende speciale effecten van de Kokorico.
Het feestje begint om 22u. Don’t miss the action, join us in time!

donderdag 15 augustus 2013: Boesteringkermis
Dit jaar belooft Hoebelfeesten  extra grote Boesteringen en Brochetten! Ze breiden ook de menukaart uit…
Vanaf dit jaar beide gerechten ook beschikbaar met zuiderse groentjes en gebakken krieltjes met Zeezout en rosemarijn… Kom ze proeven vanaf 12u…
18.00 uur Octopus Live band
20.30 uur Choco La MOusse

vrijdag 16 augustus 2013: Beatzparty
Aanvang 22.00 uur met DJ Ward & Laurent Wery

zaterdag 17 augustus 2013: om 21.45 uur De corsari’s
De Corsari’s, met als toetsenman een rasechte Vlezenbekenaar: Pieter Goossens.
zaterdag 17 augustus 2013: Om 23.45 uur Café Flamand
Wat hebben Will Tura, De Kreuners, K3, Clouseau, Christoff én Louis Neefs gemeen?
Ze hebben allemaal hun plekje in CAFÉ FLAMAND. Een live-show waar Miguel Wiels en Peter Van de Veire je meesleuren door 50 jaar Nederlandstalige hits uit Vlaanderen. Mét één van de beste live-bands van dit moment. Na twee jaar vernieuwt een goed restaurant zijn kaart ook wel ‘s. Net als CAFÉ FLAMAND. Deze zomer brengen ze een vernieuwd repertoire, een nieuw decor, nieuwe kostuums én hetzelfde enthousiasme. Miguel en Peter brengen nog steeds 3 verschillende en verrassende gastartiesten mee.

zondag 18 augustus 2013: familiedag & spel zonder grenzen
Tent open vanaf 13 uur, ingang gratis

Gerrit Decock: ‘Vernieuwing ook met de familiedag: uiteraard blijft het Spel zonder grenzen op de agenda, maar we vullen aan met een wandelzoektocht van 5 km, een dansinitiatie m.m.v. Gympie, een optreden van Pipo en Pipette (16u) een grimmage stand en een oude volksspelen stand.’
2013-08-09-hoebelfeesten_Vlezenbeek_opbouw-tent_04 2013-08-09-hoebelfeesten_Vlezenbeek_opbouw-tent_05