vrijwilligers gezocht voor Orde van de Groene Bel

2013-03-23-Oproep Leve de hop_Landelijke GildenDILBEEK / REGIO: – Hopranken aanleggen aan de draad, oogsten en plukken, in het voorjaar hoppescheuten eten, hoppige biertjes proeven, enzovoort! Interesse? De ‘Orde van de Groene Bel’ zoekt vrijwilligers om 2x per jaar de laatste hopteler bij te staan op het veld.

Vanuit Landelijke Gilden, gewest Asse-Dilbeek, wensen we lokale inwoners samen te brengen in de “Orde van de Groene Bel”. Samen met deze geïnteresseerden willen we een traject gaan van vorming, opleiding en samenwerking om de lokale hopboer in Sint-Martens-Bodegem te ondersteunen in zijn hopwerkzaamheden. Dit is een plattelandsproject in de Vlaamse Rand ondersteund door de Vlaamse Landmaatschappij en Dilbeeks Erfgoed.

Op zaterdag, 23 maart 2013 om 15.00 uur zal een eerste onthaal- en ontmoetingsnamiddag georganiseerd worden in Huisje Mostinckx te Sint-Martens-Bodegem.
Daar zullen de eerste vrijwilligers samenkomen.
Tijdens deze namiddag zal het project: Orde van de Groene Bel toegelicht worden, zal een bezoek gebracht worden aan de hopvelden met een getuigenis van de plaatselijke hopboer, een nieuw hopbier wordt voorgesteld door Brouwerij Palm en alles wordt gepast opgeluisterd door de gekende volkszanger Walter Evenepoel.

Wij vragen om deze informatie mee te verspreiden via jullie perskanalen en media, waarvoor onze dank.
We willen jullie ook graag verwelkomen op deze zaterdagnamiddag, 23 maart te Sint-Martens-Bodegem.

Wanneer: 23 maart 2013, om 15:00 uur
Waar: Huisje Mostinckx, Dorpsplein 5, Sint-Martens-Bodegem
Info en inschrijving: Joris Vanderveken, joris.vanderveken@telenet.be, T. 0474 32 46 00 of Dirk Remaut, dirk.remaut@pandora.be, T. 0473 36 26 35

agenda: infosessies diabetes 2013

2013-11-02-flyer_infosessies-diabetesREGIO: – Diabeteswerkgroep Halle trapt op zaterdag 23 maart 2013 van 10.00 tot 12.30 uur de reeks infosessies diabetes af. De eerste algemene infosessie gaat door in De Lemoon te Lembeek.

Diabetespatiënten zijn uiteraard welkom, maar ook vele anderen: familieleden van diabetespatiënten, zorgverleners, andere geïnteresseerden, …

Boeiende spreekbeurten van een diëtist, een podoloog, een diabeteseducator, een kinesist en de zorgtrajectpromotor staan op het programma. Ook een huisarts en een verantwoordelijke van de Vlaamse Diabetes Vereniging zullen van de partij zijn. Staaltjes en folders worden uitgedeeld en er wordt een kleine gezonde snack voorzien.

De infosessie is gratis maar inschrijving is vereist: dit kan via zorgtrajecten@artsenkring.be of via 0474 20 58 40 (Annelies Molein).

Meer infowww.diabeteswerkgroep.be – zorgtrajecten@artsenkring.be

Brusselse regering wil overstapparkings in de rand voor gebruikers van openbaar vervoer reserveren

2013-03-08-parkings_metroBRUSSEL / REGIO: – Op dit ogenblik zijn er 8 gewestelijke overstapparkings in het Brussels Hoofdstedelijk gewest: Ceria, Delta, Hermann-Debroux, Kraainem, Lennik-Erasmus, Reyers, Roodebeek en Stalle. Het gaat om parkings in open beheer, wat betekent dat iedereen er zijn wagen kwijt kan. De parkings hebben vandaag een capaciteit van 1. 860 plaatsen.

Brigitte Grouwels, Brussels Minister van Openbare werken en Vervoer: “Vier van deze acht parkings zijn om uiteenlopende redenen moeilijk activeerbaar, vier kunnen op korte termijn wel geactiveerd worden. Het gaat om de parkings Ceria, Stalle, Roodebeek en Delta, met een gezamenlijke capaciteit van 1.100 plaatsen. De Brusselse regering besliste vandaag de nodige vergunningen aan te vragen om deze vier parkings daadwerkelijk te activeren. Bovendien zal een vergunning aangevraagd worden om Ceria, Stalle en Roodebeek uit te breiden. Indien mogelijk, zal dit gebeuren met prefab-constructies. De uitbreiding zal het totaal aantal geactiveerde overstapplaatsen op 1.525 brengen.

Ook de fietsers worden niet vergeten. Op de geactiveerde parkings zullen veilige, comfortabele en overdekte voorzieningen voor fietsen komen.

Het tarief in de geactiveerde overstapparkings zal afgestemd worden op de tarieven die de NMBS hanteert voor de overstapparkings bij spoorwegstations. De gebruikers zullen kunnen kiezen voor een dag-, maand- of jaartarief. Het beheer van de parkings komt in handen van het Brusselse Parkeeragentschap.”

agenda: wereldnierdag 2013

wereldnierdag_logoREGIO: – Op 14 maart 2013 wordt “World Kidney Day – Wereldnierdag” georganiseerd, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van gezonde nieren. Het thema van WKD 2013 is ‘acute nierzorg’.

Ook hier in de regio wenst Artsenkring Halle en Omgeving de aandacht te vestigen op het belang van gezonde nieren. Een chronische nierziekte is immers een sluipend gevaar.
Zelfs in een vergevorderd stadium hebben patiënten meestal slechts vage lichamelijke klachten. Een niet-behandelde nieraandoening kan op termijn echter voor ernstige medische complicaties zorgen”, waarschuwt Dr. Tine Keersmaekers, nierspecialist verbonden aan het Ziekenhuis Sint-Maria in Halle.

Risicogroepen voor chronisch nierlijden zijn diabetici, mensen met een verhoogde bloeddruk (hypertensie), met hart- en vaatziekten, met nierstenen of met blaas- en prostaatproblemen. Ook wie ouder is dan 60 jaar loopt meer kans om nierproblemen te ontwikkelen. Via een samenwerkingsverband met de Brusselse Kliniek Sint Jan behandelt het Regionaal Ziekenhuis SintMaria in Halle een 40-tal patiënten met dialyse of kunstnier.

ACTIE RZ SINT-MARIA HALLE: Test gratis je nierwerking
In het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria in Halle (Ziekenhuislaan 100 – 1500 Halle – www.regzhsintmaria.be) kan je op donderdag 14 maart 2013 doorlopend van 13u tot 17u gratis laten nakijken of je een risico loopt op het ontwikkelen van nierproblemen.
Een team van nierspecialisten en verpleegkundigen zal in de inkomhal van het ziekenhuis klaar staan om, bij wie dat wenst, de bloeddruk te controleren en een vragenlijstje te overlopen. Wie risicofactoren vertoont, wordt met een verwijsbrief doorverwezen naar zijn huisarts voor een urine- en bloedanalyse.

Carnavalradio Halle nu te beluisteren

2013-01-23-Carnavalradio Halle logoHALLE / REGIO: – Sinds vandaag heeft Stadsradio Halle een tweede tijdelijke zender onder de naam ‘Carnavalradio Halle’ op 94.3 FM en via het internet.

Andre Segers: “Met het initiatief van Carnavalradio Halle wil Stadsradio Halle zijn eigen lokale verbondenheid nog eens extra in de verf zetten. Dagelijks zorgen we al voor eigen lokaal nieuws en een regio-agenda. Met de carnavalzender willen we zelf voor een stukje deel uit maken van wat leeft in Halle. Carnavalradio Halle voor staat: een zo goed als continue mix van carnavalplaten en andere ambiancemakers slechts onderbroken door korte carnavalgebonden commerciële boodschappen en nationaal en lokaal nieuws. Bij dat laatste leggen we evenwel de klemtoon op het carnavalnieuws. Een station dat er tijdens de dolle nachten meteen de sfeer inbrengt in de diverse Halse cafés want alle onderbrekingen waarvan hierboven sprake verdwijnen tijdens de feestnachten Makkelijk zat (in figuurlijke zin weliswaar) voor de cafébazen dus.De ideale soundtrack voor de groepen bij het leggen van delaatste hand aan hun praalwagens in de hangars want we laten de muziek voor zich spreken. Carnavalradio Halle verdwijnt opnieuw op dinsdagmorgen 12 maart bij het afsluiten van carnaval.”

Je kan de tijdelijke radio beluisteren via: 94.3 FM of via onderstaande streams :
http://stadsradio.open2.be/stream/carnavalradio.wax (Windows Media Player)
http://stadsradio.open2.be/stream/carnavalradio.pls (Winamp / iTunes / …)

Kanaal Brussel Charlerloi, projecten 2013

Waterwegen-en-Zeekanaal_logoRUISBROEK / LOT / HALLE: – Waterwegen en Zeekanaal NV laat weten dat op het kanaal naar Charleroi  in 2012 het vervoer daalde met 6,63%, van 2.642.082 ton naar 2.466.815 ton (eff.daling 175.267 ton). Als voornaamste reden voor deze negatieve cijfers geldt de economische crisis.

Kanaal naar Charleroi: afgewerkt en opgestart in 2012

Voor het kanaal naar Charleroi werden in 2012 de voorbereidingen verder gezet voor de vernieuwing van de kanaaldoortocht in Halle. In aansluiting op de in 2011 gestarte streefbeeldstudie werd in 2012 ook een mobiliteitsstudie opgestart en werd het overleg verder gezet met de betrokken partners.

Voor wat de aanleg van een jachthaven in Lot betreft, werd het RUP waarin de bestemming van de percelen waarop de jachthaven moet komen, werd gewijzigd, goedgekeurd door de Vlaamse regering. Daarnaast werd over dit dossier een overeenkomst afgesloten met de gemeente Beersel en werden kandidaten gezocht voor de uitbating van de jachthaven en voor de bouw van de aanleunende woningen.
2013-02-07-archieffoto_Heraanleg-kanaaloever-Molens-Ruisbroek

Tenslotte werd met de werken gestart voor de heraanleg van een deel van de kanaaloever in Ruisbroek. De oeverkruin bevindt zich hier plaatselijk lager dan verderop langs het kanaal. Deze lokaal lagere oever is een historische situatie: in het verleden gebeurde hier immers overslag van goederen voor de zogenaamde Molens van Ruisbroek. Het gebouw van dit bedrijf werd in 2011 echter volledig gerenoveerd en ingericht als appartementsgebouw, zodat de plaatselijke verlaging van de oever nu dus geen enkel nut meer heeft. Uitgerekend op deze plaats liep het kanaal over tijdens de wateroverlast van 14 november 2010. Om dit in de toekomst te vermijden wordt de oeverkruin lokaal verhoogd d.m.v. het heien van een damwand. Dit laatste is gebeurd. De damwand werd geplaatst op de nieuwe oeverlijn van het kanaal, dus reeds in functie van de modernisering van het kanaal.

Kanaal naar Charleroi: projecten 2013

2013-02-07-kanaal-Charlerloi-projecten-2013ir. Johan Laurent, Afdeling Zeekanaal:
Voor het kanaal naar Charleroi blijft ook dit jaar de modernisering van de doortocht Halle bovenaan de agenda staan. Er is een volgend overleg gepland met de verschillende betrokken partners, waarna ook een infovergadering zal volgen voor de bevolking. Wij streven ernaar om voor Pasen een finaal akkoord te kunnen bereiken in dit dossier, zodat we van start kunnen met de uitwerking van de technische plannen en verdere voorbereidende studies. Voor de bouw van een nieuwe Bospoortbrug in Halle is in onze begroting alvast een bedrag voorzien van 1,5 miljoen euro.

Nog dit voorjaar zal verder de weerhouden kandidatuur worden geëvalueerd voor de uitbating van de jachthaven in Lot en de bouw van de aanleunende woningen. Tegelijk zal een technisch dossier worden opgemaakt, op basis waarvan de werken later dit jaar zullen worden aanbesteed.

Wat de heraanleg van de kanaaldijk ter hoogte van de oude Molens van Ruisbroek betreft, zal in de periode februari-maart 2013 de oude oever worden weggebaggerd en het nieuwe jaagpad worden aangelegd. Verwacht wordt dat deze werken tegen Pasen klaar zijn.”

inschrijven voor JNM knotkamp 2013

REGIO:- JNM Zuidwest-Brabant of voluit Jeugdbond voor Natuur en Milieu organiseert een knotkamp van 8 februari 2013om 18u30 tot 13  februari 2013 om 12u30.

Wie houdt er nu niet van boomklimmen? Van lekker hoog, droog en onbereikbaar vanuit de kruin van een boom op de wereld neerkijken? En stel je voor dat je ondertussen nog nuttig werk verricht voor allerlei toffe beesten, zoals de steenuil…

Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar tijdens het knotkamp is dit gewoon de realiteit. Dan verschansen we ons in een knoestige knotboom, nemen we een zaag ter hand en gaan we aan de slag als knotboomcoiffeur. Knotwilgen moeten ongeveer om de 5 jaar geknot worden, anders scheuren ze onder het gewicht van hun eigen takken en sterven ze. En dat zou jammer zijn, want voor allerlei vogels, insecten, enz. is zo’n knotboom het ideale huis. En voor ons het ideale krokusvakantieoord!

Er zijn dunne takken voor de beginnelingen, en al wat stevigere knapen voor wie graag stoer en oppermachtig overkomt. Wie nog nooit geknot heeft, krijgt de knepen van het vak op uitgebreide en uiteraard deskundige wijze aangeleerd door ervaren knotters.

Voor wie? 12- tot 25-jarigen. (Er is ook een aparte knotdag op 16/2 voor 7- tot 12-jarigen.)
Waar? In Gooik, knotparadijs bij uitstek.
Wat mag dat kosten? 8 euro per nacht, dus 40 euro voor een heel kamp. Plus 5 euro lidmaatschap als je nog geen JNM-lid was.
Contact, meer info en inschrijven: bij Sietse: sietse_hellinckx78 -at- hotmail.com, 0478 37 88 43 of 02 360 09 43. Wees er snel bij, want het knotkamp is elk jaar al gauw volzet!

Meer info vind je op www.jnm.be/zwb

Kiektocht als verkenning voor hoebelbike 2013

VLEZENBEEK: – Traditioneel organiseert Hoebelbike voor alle medewerkers, sympathysanten en voor de pijlers in het bijzonder een tocht over een deel van het nieuwe parkoers onder de titel ‘Kiekentocht 2013’. Vorig weekend werd onder leiding van Tom de nieuwe nachttocht voorgesteld.

2013-01-06-kiekentocht_01
Met 18 werd regen, wind en modder getrotseerd maar de après mocht er weer zijn, de tank werd onmiddellijk gevuld met een lekker choucroute en doorgespoeld met een lekkere Geuze.

De nachttocht van de hoebelbike editie 2013 gaat door op vrijdag 09 augustus 2013, de dagtochten gaan door op zondag 11 augustus 2013.

Bron & foto: Jan Benoot – www.hoebelbike.be

11 jaar Carnavalitis op Radio Victoria

HALLE / REGIO: – Vanaf maandag 14 januari 2013 kan je op Radio Victoria (105.2 FM) weer luisteren naar Carnavalitis.

Sinds het ontstaan van Radio Victoria in 1980 houden ze hun luisteraars op de hoogte van de gebeurtenissen binnen de carnavalgemeenschap. Tijdens de drie dolle dagen (met halfvasten) is hun ploeg dag en nacht op pad om live verslaggeving te verzorgen of reportages te maken.

2013-01-26-flyer-carnavalitisSinds 2003 heeft Victoria ‘in het seizoen’ ook een wekelijks programma rond carnaval Halle: “CARNAVALITIS”.
Het radio programma ‘Carnavalitis’ is een duik in de coulissen van het Halse carnaval, de ideale soundtrack bij carnavaleske geplogendheden aan de stikmachine of de char of rustig in de sofa uitkijkend naar het weekend van 9-11 maart 2013.

Dit jaar 33 jaar Radio in Halle en 11 jaar Carnavalitis : dit moet gevierd worden!
Maandag 14 januari 2013 start men vanuit ‘t Blaffeturke in Huizingen op uitnodiging van Nico Den Belleman.

Meer info: www.carnavalitis.be en www.radiovictoria.be

vanaf 7 januari 2013 nieuwe dienstregeling van De Lijn

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Op maandag 7 januari 2013 optimaliseert De Lijn Vlaams-Brabant haar dienstregeling.

Bij de nieuwe regeling blijft voor de meeste lijnen alles bij het oude.
Voor enkele lijnen zijn er echter kleine aanpassingen, zoals onder meer de aanpassing in functie van de begin- en einduren van de scholen. Ook de aansluiting met andere buslijnen en treinen wordt waar mogelijk geoptimaliseerd.

 • Zo zijn er op Lijn 171 tijdens de schoolperiode vanuit Halle extra ritten voorzien.
 • Lijn 172 krijgt een nieuw lijnnummer en heet voortaan: 575 Schoolbus Vlezenbeek – Sint-Pieters-Leeuw – Drogenbos – Ukkel. De dienstregeling en reisweg blijven ongewijzigd.
 • Op lijn 810 zal de rit van 12.24 uur uit Groot-Bijgaarden, Kartonfabriek voortaan op woensdag tijdens de schoolperiode 6 minuten later vertrekken.

De dienstregeling van volgende lijnen in Sint-Pieters-Leeuw wordt lichtjes aangepast:
144 Brussel, Zuid – Sint-Pieters-Leeuw – Leerbeek
145 Brussel, Zuid – Sint-Pieters-Leeuw – Pepingen
170 Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Halle
171 Brussel – Brukom – Halle
172 Ukkel – Drogenbos – Sint-Pieters-Leeuw – Vlezenbeek
575 Schoolbus Vlezenbeek – Sint-Pieters-Leeuw – Drogenbus – Ukkel
810 Dilbeek – Ruisbroek – Halle
Reizigers kunnen de nieuwe dienstregeling online bekijken op www.delijn.be/aanpassingen

FriS ging schaatsen

REGIO: – Deze voormiddag werd de Halse schaatspiste speciaal opengesteld  voor mensen met een beperking. FriS (Friends & Scream United) maakte van de gelegenheid gebruik om voor zijn leden en begeleiders een schaatssessie te houden.
2013-01-04-FriS-schaatst_01

Tijdens deze sessie mocht men uitzonderlijk ook met schoenen, een rolstoel, en dergelijke meer het ijs betreden.
Na enkele aarzelende pasjes op het ijs zagen we heel blije en uitbundige gezichten. Het was duidelijk dat iedereen van deze unieke ervaring genoot!
2013-01-04-FriS-schaatst-in-Halle

De startdata van de verschillende FriSse werkingen na Nieuwjaar:
Turnen herbegint op zaterdag 5 januari 2013, boccia en badminton op zondag 6 januari, zwemmen op maandag 7 en dinsdag 8 januari, netbal en basketbal op dinsdag 8 januari, voetbal op woensdag 9 januari, dansen op zondag 13 januari, basketbal in Koekelberg op vrijdag 18 januari.

De filosofie van FriS is eenvoudig:
fris: iedereen die wil sporten en om één of andere reden niet volwaardig aan bod komt in een valide sportclub, is van harte welkom. En dat ongeacht zijn of haar taal, geslacht, leeftijd, nationaliteit, huidskleur, godsdienst of aard van de beperking.

 • TURNEN in de sportzaal van het Wildersportcomplex, Sportlaan 11, 1600 St-Pieters-Leeuw.
 • ZWEMMEN in het zwembad in Sint-Pieters-Leeuw , Sportlaan 11.
 • NETBAL en BASKET kleine sportzaal – Vogelenzang, Dworpsestraat 147, 1651 Lot (Beersel)
 • VOETBAL zowel in Lot als in Laken
 • DANSEN Sint-Rochuszaal, Halleweg 1, 1500 Halle
 • BOCCIA en BADMINTON in sportzaal De Bres, Mgr. Senciestraat 13, 1500 Halle

FriS kan je contacteren via: frisseclub@gmail.com , FriS, Ruisbroeksesteenweg 134, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – www.frisseclub.net

agenda: zaterdag 5 januari 2013 finale Zennetoer

Zennetoer_logoREGIO: – De organisatoren van de regionale muziekwedstrijd Zennetoer maken met een goed gevoel de balans op van de vijf preselecties: gezellige locaties, een fantastische publieksopkomst, aartsmoeilijke jurybeslissingen en vooral straffe muziek. Van de 25 groepen die tussen oktober en december hun kans gewaagd hebben, mogen er vijf een gooi doen naar de titel. De finale op 5 januari 2013 in Halle belooft razend spannend te worden. Reden te meer dus om af te zakken naar CC ’t Vondel voor een avond muzikaal vuurwerk.

De vijf finalisten zijn Fools & Dirty Lovers, Emperors of Decay, PolarJacket, Roos en To The Rescue. Muziekgenres van lo-fi popmuziek over indie-pop tot snoeiharde rock, het wordt allesbehalve een gemakkelijke opgave voor de jury om er eentje tot winnaar te kronen. Gelukkig beschikt die jury over voldoende professionele ervaring om deze klus te klaren.

Wie op 5 januari op het hoogste schavotje eindigt, wint onder andere twee dagen professionele studiotijd in een van ‘s lands grootste en meest tot de verbeelding sprekende opnamestudio’s (Motormusic – Lier).. De winnaar van de publieksprijs mag met handenvol goodies naar huis.

Zennetoer is een organisatie van de cultuur- en gemeenschapscentra en jeugddiensten uit de regio Zennevallei-Pajottenland en wordt ondersteund door de cultuurregio Pajottenland/Zennevallei, de provincie Vlaams-Brabant en Coördinatie Vlaamse Rand van de Vlaamse Gemeenschap.

Finale Zennetoer zaterdag 05/01/2013 – deuren 19u, eerste groep 20u
CC ’t Vondel, Possozplein 40 te Halle
inkom: €2
Info en tickets via www.vondel.be en www.zennetoer.be

inschrijven cursus ecologisch tuinieren

logo-veltHALLE / REGIO: Velt Groot-Halle (waaronder ook Sint-Pieters-Leeuw valt) organiseert in het voorjaar van 2013 een cursus ecologisch tuinieren.
De compostmeesters verlenen hun medewerking door een halve dag praktijkles rond compost en compostgebruik te geven. De cursus loopt over vijf lessen, met telkens andere onderwerpen.

Op donderdag 24 januari 2013 gaat het over teelttechnieken, op donderdag 21 februari wordt meer uitleg gegeven over een teeltplan. Later volgen nog de thema’s composteren, bemestingsleer en gewasbescherming.

Jos Van Hoecke zal het in de eerste les hebben over:

 • Maken van zaaigrond en verspeengrond.
 • Op wat moet men letten bij telen onder glas;
 • Wat kan vroeg worden gezaaid en wat niet.
 • Wat kan tegen de koude en wat niet.
 • Op wat moet men letten bij het zaaien in volle grond.

Deze lessen worden ondersteund door de publicatie van Velt “Ecologisch tuinieren voor beginners”. Leden betalen hiervoor 5.95 euro, niet-leden 9,95 euro.
Locatie: Joepie – Brouwerijstraat 32, 1500 Halle
De plaatsen voor deze cursus zullen beperkt zijn en daarom moet er ingeschreven worden.
Wie wil inschrijven kan bij voorkeur een mail sturen naar info.groot-halle@velt.be .

Feestbussen 170 en 172 op oudejaarsnacht

feestbus-De-LijnSINT-PIETERS-LEEUW: – Feestbussen van De Lijn voor veilige feesten op 31 december 2012.

Wilt u het nieuwe jaar inluiden op een veilige en leuke manier? Beseft u ook dat feestvieren en autorijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie niet samengaan en zeker niet op oudejaarsavond? Dan bieden de provincie Vlaams-Brabant en De Lijn Vlaams-Brabant en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op 31 december een vlot en veilig vervoersalternatief.

Met een speciaal oudejaarsnachtbiljet van 3 euro kan men de hele nacht lang onbeperkt reizen.
En ook op Nieuwjaarsdag kan men met dit biljet de bus nog nemen.

Feestbus 170:
rijdt tussen Halle en Brussel-Zuid, met verschillende haltes in Sint-Pieters-Leeuw, waaronder het Vlaams Trefpunt Laekelinde.
Feestbus 172:
gefinancierd door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, zorgt voor vlotte aansluitingen op de feestbus 170.
Deze lokale lijn verbindt Lennik, Vlezenbeek, Sint-Pieters-Leeuw Centrum, het Vlaams Trefpunt Laekelinde, Lot en Ruisbroek.

“Wie op oudejaarsavond op een veilige wijze wil gaan feestvieren op oudejaarsavond kan dankzij de feestbussen van De Lijn kiezen uit 31 busverbindingen in Vlaams-Brabant. Daarnaast bieden 21 gemeenten nog extra lokaal vervoer aan voor verplaatsingen dicht bij huis“, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

2012-12-31-ritschema-feestbus-170 2012-12-31-ritschema-feestbus-172

 

Dat Goed Gevoel nieuw radio programma op Stadsradio Halle

Den-BraillardREGIO: – Op vrijdag 4 januari 2013 start Stadsradio Halle op 105.6 fm. met een nieuw programma: “Dat Goed Gevoel” met Ben Braillard. 

Van welke plaat krijgt u een goed gevoel?
Welk Nederlandstalig nummer of welke oldie maakt u blijgezind?
Laat het ons weten via ben@stadsradio.be  en luister op vrijdag tussen 10 en 12 naar “Dat Goed Gevoel”!

Want ook in 2013 is Stadsradio Halle uw goed gevoel radio.
Prettig eindejaar!

Meer info: www.stadsradio.be

Kerstparade trok door Halle

HALLE / REGIO: – Tienduizenden toeschouwers zakten vanavond af naar Halle voor de ‘Kerstparade’.
In een vrolijke stoet trokken feëerieke praalwagens, muzikanten en dansers door de straten.
2012-12-26-kerstparade-Halle (16)

De parade trok door het centrum van Halle met betoverende mooie praalwagens met allerlei kersttaferelen en verkleede figuranten. Het publiek werd heel snel in magische eindejaarssfeer ondergedompeld .
2012-12-26-kerstparade_anim1

2012-12-26-kerstparade_anim2

agenda: kerstparade in Halle op 26 december 2012

2012-12-26-affiche_kerstparade-HalleHALLE: – Op 2de Kerstdag, woensdag 26 december 2012, strijkt de gekende Kerstparade in Halle neer. Omstreeks 17u00 raakt heel Halle in de ban van dit unieke spektakel met prachtig verlichte wagens, honderden figuranten en feeërieke taferelen.

De digitale muziekzender ANNE heeft ook een heus Kerstprogramma in petto met tal van Vlaamse artiesten.

Parcours: Willamekaai (vanaf de Dijkstraat) – Basiliekstraat – Parklaan – Vondel – Joseph Possozplein- Monseigneur Senciestraat – Brusselsesteenweg – Vanden Eeckhoudtstraat – August Demaeghtlaan – Ninoofsesteenweg – Beestenmarkt – Maandagmarkt – Basiliekstraat – Willamekaai

Extra: Evenementenplein met Anne’s muziekspecial, the Christmas Truck en eet-en drankstandjes op het Possozplein.

5 tips voor de bezoekers:
Tip 1 : Kom vroeg genoeg naar Halle.
Tip 2 : Zorg voor aangepaste kledij & hou rekening met het (koude) weer van de dag.
Tip 3 : Maak gebruik van de centrumparkings of beter nog : kom met de bus of trein.
Tip 4 : Net voor de Kerstparade passeert eerst de promokaravaan.
Tip 5 : Smile it’s christmas! Geniet van de magische sfeer van Kerst.

agenda: Kerstfuif KLJ Vlezenbeek 2012

2012-12-25-affiche-kerstfuifSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 25 december 2012 organiseert KLJ Vlezenbeek zijn jaarlijkse evenement: de Kerstfuif.

Dit gaat door in de Monev (L. A. Schockaertstraat 59, 1600 Sint-Pieters-Leeuw)
Met twee zalen waar er volop gedanst kan worden is dit een ideale manier om Kerstmis te vieren!
Deuren gaan open om 21u. Kaarten in voorverkoop zijn 6 euro, aan de kassa 7 euro

In zaal 1 bieden wij jullie funky dance beats aan en in zaal 2 techno beats van de hoogste plank.
Room 1:
Dj MazzLetov (Guest Club, Exquis, GLD NOXX Antwerp)
Stereo Killah (Rock Ternat, Jospop, Culture Club)
Fred Astèr (Rock Ternat, Laundry Day)
White & Ridhoe (Square Café Lennik, New Years Party KLJ SML, Dolle Dagen)
Room 2:
K!tch (I ♥ Techno, Silent Beats)
Lucas Caroso (MikroZoo, Fuse)
FrenTek (Silent Beats, Decadance)
Fubar (Fabrik, Jackhammer Festival)

* Light & Sound engineered by Studio Haifax
* Overdekte rookruimte
* Vestiaire
* Hamburgerkraam

aangekondigde sneeuwval begon uren later

verkeersbord-losliggende-ijzel_sneeuwSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Sinds 6 uur valt er sneeuw in Sint-Pieters-Leeuw, uren later dan  de weerdiensten voorspelden.
Het wit tapijt zorgde evenwel niet voor grote problemen.

Door de sneeuwval in combinatie met de negatieve temperaturen is er veel kans op gladheid.

2012-12-07-sneeuw_Sint-Pieters-Leeuw

Dienstverlening De Lijn verstoord door winterprik
In Vlaams-Brabant moeten reizigers in de hele provincie rekening houden met vertragingen die kunnen oplopen tot meer dan een half uur. In het Pajottenland en ten noorden van Brussel rijden de bussen op sommige plaatsen enkel via de hoofdbanen.

UPDATE 08.00 uur:
De gewestwegen en autostrades zijn goed gestrooid.
Op de lokale gemeente wegen is op de meeste plaatsen nog niet gestrooid.

2012-12-07-sneeuw-De-Lijn-170-BergensesteenwegDe strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer reden afgelopen nacht in heel Vlaanderen uit om preventief te strooien om gladheid te voorkomen. Momenteel is er voldoende zout aanwezig op de weg. Door de regen en smeltende sneeuw bestaat wel nog steeds het gevaar dat het zout wegspoelt, waardoor de regen kan aanvriezen.

De grootste files situeren zich rond de hoofdstad. Er was daar hinder door een defecte vrachtwagen op de binnenring ter hoogte van Zellik, maar dat voertuig is inmiddels getakeld.

UPDATE 09.00 uur: Treinen ondervinden weinig hinder:
Thomas Baeken, de woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel: “Het treinverkeer heeft weinig last van de winterprik. We zitten nu midden in de ochtendspits en er is weinig hinder door het winterweer. De treinen rijden redelijk stipt“.

Tegen de middag trekt een nieuwe zone met regen en sneeuw het land in vanaf de kust.

UPDATE 09.30 uur: Gemeentelijke strooidienst Sint-Pieters-Leeuw probeert zoveel mogelijk wijken en straten sneeuwvrij te krijgen en zet daarvoor de grote middelen in.
2012-12-07-sneeuwruimer-SINT-PIETERS-LEEUW
2012-12-07-strooiwagenr-SINT-PIETERS-LEEUW 2012-12-07-strooiwagenr_SINT-PIETERS-LEEUW
UPDATE 10.00 uur: De Lijn informeert: – In het Pajottenland volgen de meeste buslijnen terug hun normale reisweg.

automobilistenorganisatie VAB: “De VAB-wegenwachters zijn vandaag al drie maal meer tussenbeide moeten komen voor ongevallen en slippartijen op de secundaire wegen dan op een normale voormiddag in de winterperiode.”

Tip van Natuurpunt: Hoe en wanneer voeder je vogels: KLIK HIER

einde nieuws updates, tenzij de situatie verandert.

Het weer voor de volgende uren en dagen in Sint-Pieters-Leeuw –> KLIK HIER

meer info over de wegen: www.verkeerscentrum.bewww.wegeninfo.bewww.mobielbrussel.irisnet.bewww.touringmobilis.be –  www.delijn.be – www.railtime.be

Waterleeuwen organiseerden Open Wedstrijd in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze namiddag organiseerden de Waterleeuwen (WLW) een zwemwedstrijd in het Wildersportcomplex.  Aan de Open Wedstrijd namen verschillende ploegen uit de regio deel.
2012-12-02-wedstrijd-waterleeuwen_21De individuele uitslagen van de Waterleeuwen uit Sint-Pieters-Leeuw
100 M SCHOOLSLAG 9-10 JARIGEN GEMENGD
1.VAN DEN BERGHE SEBBE WLW /222/03 ( 1.51.12) 1.47.27 160
4.HUYGH YARO WLW /220/03 ( 1.56.66) 1.56.80 124
5.SHULYK ARTIOM WLW /226/03 (–.–.–) 2.00.35 113
6.DURODIE MAXIME WLW /233/03 (–.–.–) 2.03.95 104

1.JANUARIUS MAUD WLW /231/03 (–.–.–) 2.12.27 121

1.STEVENS FLORIS WLW /219/02 (–.–.–) 1.45.79 167
2.VAN DER VENNET MARCO WLW /204/02 ( 1.56.58) 1.47.88 157
3.CLEYMANS KARSTEN WLW /227/02 (–.–.–) 1.52.71 138
4.CARREMANS NATHAN WLW /213/02 ( 1.56.28) 1.52.73 138
7.DEGELAEN THIBAULT WLW /216/02 ( 2.03.75) 2.03.98 103

4.LEEMANS OONA WLW /218/02 ( 1.55.06) 1.55.11 184
7.ANNENDIJCK LIEN WLW /210/02 ( 2.08.98) 2.01.84 155

50 M VLINDERSLAG HEREN 11-17+ JARIGEN
Benjamins
2.HUYGH ELIAS WLW /186/00 ( 0.41.24) 0.38.39
3.HEYE ARKO WLW /199/00 ( 0.40.30) 0.38.50
5.VAN DER VENNET MARIO WLW /192/00 ( 0.44.08) 0.40.50
7.VANDENBROUCKE ROBBE WLW /224/00 (–.–.–) 0.43.80
9.BAUT JONAS WLW /208/01 (–.–.–) 0.47.81
10.SCHMEITS MATEO WLW /225/00 (–.–.–) 0.52.84
Miniemen
3.LEEMANS MATS WLW /182/99 ( 0.40.72) 0.37.53
5.VEREYCKEN ARNO WLW /183/99 ( 0.43.07) 0.39.25
6.PETS SAM WLW /209/99 ( 0.44.90) 0.43.51
Miniemen
1.CARREMANS MAARTEN WLW /148/98 A ( 0.28.98) 0.28.84
Kadetten
5.VINCKE SVEN WLW /125/97 ( 0.33.42) 0.33.23
6.EL YAZIDI SOFIAN WLW /229/96 (–.–.–) 0.33.79
7.SMISMANS JASPER WLW /147/97 ( 0.36.13) 0.35.25
8.DUCHENNE CEDRIC WLW /211/97 ( 0.44.34) 0.40.68
Benjamins
6.DEGELAEN YANA WLW /198/00 ( 0.43.98) 0.38.65
9.SCHETS JITTE WLW /234/01 (–.–.–) 0.41.15
10.MEERPOEL LORE WLW /202/00( 0.45.60) 0.41.81
14.DE VILLE MIEKE WLW /197/00 ( 0.50.68) 0.46.33
Miniemen
3.CARELS IMKE WLW /179/99 ( 0.42.78) 0.40.15
6.FOSTER JODY WLW /189/99 ( 0.43.48) 0.43.54
2012-12-02-waterleeuwen_open-wedstrijd-anim
100 M VLINDERSLAG HEREN 11-17+ JARIGEN
Benjamins
2.HUYGH ELIAS WLW /186/00 ( 0.40.63) 0.38.15
Miniemen
2.BASTELEUS RUBEN WLW /184/99 ( 0.50.25) 0.49.04
Miniemen
1.CARREMANS MAARTEN WLW /148/98 A ( 0.36.97) 0.30.50
Kadetten
2.VINCKE SVEN WLW /125/97 ( 0.34.59) 0.34.41
4.EL YAZIDI SOFIAN WLW /229/96 (–.–.–) 0.35.09

50 M RUGSLAG DAMES 11-17+ JARIGEN
Benjamins
4.MILKOWSKA EWELINA WLW /201/00 ( 0.43.71) 90.41.63
Miniemen
4.CARELS IMKE WLW /179/99 (0.40.09) 0.41.33

100 M VRIJE SLAG 9-10 JARIGEN GEMENGD
1.VAN DEN BERGHE SEBBE WLW /222/03 ( 1.24.28) 1.20.82 194
3.HUYGH YARO WLW /220/03 ( 1.41.06) 1.38.30 108
4.DURODIE MAXIME WLW /233/03 (–.–.–) 1.38.98 106
5.SHULYK ARTIOM WLW /226/03 (–.–.–) 1.44.81 89

1.JANUARIUS MAUD WLW /231/03 (–.–.–) 2.05.96 74

1.VAN DER VENNET MARCO WLW /204/02 ( 1.22.51) 1.18.21 214
2.STEVENS FLORIS WLW /219/02 ( 1.28.10) 1.20.97 193
3.CARREMANS NATHAN WLW /213/02 ( 1.30.76) 1.27.58 152
5.CLEYMANS KARSTEN WLW /227/02 (–.–.–) 1.33.74 124
7.DEGELAEN THIBAULT WLW /216/02 ( 1.34.98) 1.46.76 84

5.LEEMANS OONA WLW /218/02 ( 1.37.64) 1.33.13 182
8.ANNENDIJCK LIEN WLW /210/02 ( 2.12.77) 1.56.31 94

50 M SCHOOLSLAG DAMES 11-17+ JARIGEN
Benjamins
5.MEERPOEL LORE WLW /202/00 ( 0.46.12) 0.44.24
8.MILKOWSKA EWELINA WLW /201/00 ( 0.48.09) 0.46.40
9.DEGELAEN YANA WLW /198/00 ( 0.49.84) 0.47.76
12.DE VILLE MIEKE WLW /197/00 ( 0.52.67) 0.51.97
13.DEKIMPE LAETITIA WLW /232/00 (–.–.–) 0.53.04
14.EL YAZIDI WASSILA WLW /228/01 (–.–.–) 0.53.14
Miniemen
8.FOSTER JODY WLW /189/99 (0.46.95) 0.46.94

50 M SCHOOLSLAG HEREN 11-17+ JARIGEN
Benjamins
5.VANDENBROUCKE ROBBE WLW /224/00 (–.–.–) 0.44.95
6.VAN DER VENNET MARIO WLW /192/00 ( 0.49.85) 0.46.46
10.HEYE ARKO WLW /199/00 ( 0.47.19) 0.47.32
13.BAUT JONAS WLW /208/01 (–.–.–) 0.51.35
Miniemen
1.LEEMANS MATS WLW /182/99 ( 0.37.13) 0.36.28
4.VEREYCKEN ARNO WLW /183/99 ( 0.43.65) 0.43.62
6.PETS SAM WLW /209/99 ( 0.47.08) 0.45.68
7.BASTELEUS RUBEN WLW /184/99 ( 0.45.34) 0.46.19
Kadetten
2.SMISMANS JASPER WLW /147/97 ( 0.37.10) 0.37.51
3.DUCHENNE CEDRIC WLW /211/97 ( 0.43.37) 0.40.93

100 M SCHOOLSLAG HEREN 11-17+ JARIGEN
Seniors
1.VANDE VELDE GERD WLW /038/86 (–.–.–) 1.19.13 398

100 M VRIJE SLAG DAMES 11-17+ JARIGEN
Benjamins
10.DEGELAEN YANA WLW /198/00 ( 1.21.98) 1.15.47 342
12.MILKOWSKA EWELINA WLW /201/00 ( 1.24.36) 1.20.92 278
13.MEERPOEL LORE WLW /202/00 ( 1.28.10) 1.21.02 277
14.SCHETS JITTE WLW /234/01 (–.–.–) 1.21.12 276
16.DE VILLE MIEKE WLW /197/00 ( 1.27.89) 1.29.82 203
17.EL YAZIDI WASSILA WLW /228/01 (–.–.–) 1.31.39 193
18.DEKIMPE LAETITIA WLW /232/00 (–.–.–) 1.37.98 156
Miniemen
4.CARELS IMKE WLW /179/99 ( 1.16.02) 1.16.01 335
5.FOSTER JODY WLW /189/99 ( 1.22.88) 1.17.58 315

100 M VRIJE SLAG HEREN 11-17+ JARIGEN
Benjamins
3.HUYGH ELIAS WLW /186/00 ( 1.13.25) 1.09.99 299
7.HEYE ARKO WLW /199/00 ( 1.18.58) 1.17.04 224
8.VAN DER VENNET MARIO WLW /192/00 ( 1.22.60) 1.20.33 198
9.BAUT JONAS WLW /208/01 ( 1.31.93) 1.26.98 156
10.SCHMEITS MATEO WLW /225/00 (–.–.–) 1.34.64 121
Miniemen
5.LEEMANS MATS WLW /182/99 ( 1.13.42) 1.07.34 LV 335
7.VEREYCKEN ARNO WLW /183/99 ( 1.17.07) 1.11.37 282
9.PETS SAM WLW /209/99 ( 1.13.28) 1.14.23 250
11.BASTELEUS RUBEN WLW /184/99 ( 1.23.03) 1.24.38 171
Miniemen
1.CARREMANS MAARTEN WLW /148/98 A ( 0.56.58) 0.56.30
Kadetten
2.VINCKE SVEN WLW /125/97 ( 1.02.51) 1.03.16 407
4.EL YAZIDI SOFIAN WLW /229/96 (–.–.–) 1.04.48 382
6.SMISMANS JASPER WLW /147/97 ( 1.07.98) 1.08.18 323
7.DUCHENNE CEDRIC WLW /211/97 ( 1.17.54) 1.08.52 318

Meer info: www.waterleeuwen.be

Ernstige hinder verwacht rond Brussel door manifestatie op maandag 26 november 2012

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – In de loop van maandag 26 november en dinsdag 27 november 2012 is in en rond Brussel door een manifestatie van melkveehouders ernstige verkeershinder mogelijk.

In de loop van maandagochtend zullen colonnes met tractoren en bussen zich vanuit Luik, Namen en Doornik/Halle naar het centrum van Brussel verplaatsen. De eerste hinder in Vlaanderen wordt in principe vanaf 10u verwacht, dus net na de ochtendspits.

Tussen 10u en 11u30 kunnen vertragingen optreden op belangrijke invalswegen naar de hoofdstad:
de E40 Tienen-Brussel, de E411 Waver-Brussel, de Ring van Brussel, en gewestwegen zoals de N5 Waterloo-Brussel, de N6, Bergensesteenweg Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Brussel en de N3 Leuven-Tervuren-Brussel).
Na 11u zullen de meeste problemen zich situeren in het hoofdstedelijk gewest, met name op de Tervurenlaan, de Woluwelaan en, tot slot, in de Europese wijk, de eindbestemming van de manifestanten.

De buitenlandse manifestanten blijven tot dinsdag in Brussel maar sommige Belgische deelnemers zullen maandag al in de namiddag en avond huiswaarts keren. Dat kan in de avondspits problemen veroorzaken voor het verkeer richting Leuven en diverse bestemmingen in Waals-Brabant.

Dinsdag na de middag loopt de manifestatie op haar einde. Dan zullen ook de buitenlandse manifestanten huiswaarts keren. De (vroege) avondspits van dinsdag kan hier hinder van ondervinden.
Luister maandag en dinsdag zorgvuldig naar de verkeersinformatie en de nieuwsberichtgeving alvorens u zich in en rond Brussel op de weg begeeft.

bron: www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/nieuws

politie Sint-Pieters-Leeuw waarschuwt handelaars

SINT-PIETERS-LEEUW : – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw waarschuwt handelaars: “afgelopen week kregen wij een melding van verdachte handelingen in een handelszaak op ons grondgebied.
Een manspersoon heeft zich aangeboden om de handelszaak op te meten voor statistieken. Betrokkene kon echter geen legitimatie of documenten voorleggen.
Komt er iemand bij u met een vreemd verhaal of handelingen waar u aan twijfelt ?
Contacteer onmiddellijk onze diensten via 101 of 02/371.22.28″

Update 11.15 uur:
Naar aanleiding van overvallen in apothekers in Halle en Dilbeek gisteren gaat de politie ook extra controles uitvoeren: “Wij wensen de aandacht te trekken naar apothekers : zij blijken een gevoelig slachtoffer te zijn voor Hold-Ups, neem de nodige voorzorgen. Niemand kan het u kwalijk nemen om uw toegangsdeur na een bepaald uur enkel te openen na aanbellen.
Ook onze diensten zullen extra toezicht houden bij apothekers alsook de andere handelaars!!”

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Brabantnet: onderzoek naar vier potentiële tramverbindingen van, naar en rond Brussel

BRUSSEL / REGIO: – Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil samen met De Lijn de verkeersknoop rond Brussel aanpakken. Vanaf 12 november start de publieke consultatie voor de opmaak van de Plan-MER voor vier mogelijke nieuwe tramlijnen van, naar en rond de hoofdstad om de provincie Vlaams-Brabant mobieler te maken. Een ‘Ringtram’ verbindt onder meer Jette, Vilvoorde, Machelen en Tervuren met elkaar. Daarnaast sporen drie tramverbindingen naar Brussel vanuit Heist-op-den-Berg, vanuit Boom en vanuit Ninove. Dit ambitieuze mobiliteitsproject werd op 8 november voor het eerst officieel voorgesteld als ‘Brabantnet’.

Dagelijks pendelen meer dan 400.000 pendelaars met de fiets, de trein, de bus of de auto van en naar onze hoofdstad. Dit zorgt voor een grote mobiliteitsdruk rond Brussel. 10 van de 16 snelwegstroken met structurele files liggen in Vlaams-Brabant en op de Ring rond Brussel.

4 potentiële nieuwe tramlijnen van, naar en rond Brussel
Op basis van de Mobiliteitsvisie 2020 worden vier potentiële tramverbindingen prioritair naar voren geschoven:

 • Tangentiële verbinding Rand Brussel: Jette – Heizel – Vilvoorde – Zaventem Luchthaven – Kraainem – Tervuren.
 • Boom – Willebroek – Londerzeel – Brussel;
 • Ninove/Gooik – Dilbeek – Brussel;
 • Heist-op-den-Berg – Haacht – Zaventem Luchthaven – Brussel.


De tangentiële verbinding ondersteunt de ontlasting van de ring rond Brussel. De andere drie tramlijnen vullen de missing links in het NMBS-netwerk in en vormen bovendien ook een interessante aanvulling op het GEN-netwerk van de NMBS. De eerste en de laatste tramlijnen kunnen instaan voor een betere ontsluiting met de nationale luchthaven in Zaventem.

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits: “De oplossing voor de mobiliteitsproblemen rond Brussel vergt een integrale aanpak. Vanaf 12 november start de publieke consultatie voor de opmaak van de Plan-MER over de mogelijke tracés voor de 4 potentiële tramlijnen. Inwoners en gebruikers kunnen hun mening hierover geven. Dit potentiële tramnetwerk sluit aan op het busaanbod, het treinnetwerk en het geplande Gewestelijk Express Net. Door vlot over te stappen van de ene naar de andere modi wordt het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de wagen. Daarnaast investeer ik ook in nieuwe fietsinfrastructuur en de optimalisatie van de Brusselse ring. Alleen zo kunnen we de mobiliteit rond Brussel verbeteren.”

Brabantnet
Brabantnet staat voor vier tramlijnen en nog meer aansluitende busverbindingen. Een netwerk van openbaar vervoer dat onze hoofdstad en de provincie Vlaams-Brabant terug in beweging wil zetten.

Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn: “Van bij de start van de studiefase heeft De Lijn intensief overlegd met verschillende partners. We stemmen de plannen niet enkel af met andere mobiliteitsorganisaties zoals de MIVB, ook de lokale overheden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en stakeholders met zeer diverse achtergrond worden nauw betrokken in de verschillende begeleidingsgroepen van het project.”

Eerste stap in de procedure: de openbare kennisgeving
Om deze tramverbindingen te realiseren moet De Lijn de noodzakelijke procedures doorlopen. Vanaf 12 november 2012 start de publieke consultatie voor de Plan-MER met de zogenaamde ‘kennisgevingsfase’.
Tijdens die fase wil de openbaarvervoermaatschappij de inwoners van de betrokken gemeenten en de stakeholders op de hoogte stellen van de plannen. Ze krijgen ook de kans om concrete en zinvolle reacties te formuleren.
Vanaf 12 november 2012 tot 11 januari 2013 kan iedereen de dossiers inkijken op de website www.brabantnet.be, op de website van de dienst MER (http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/lopende-inspraakprocedures) en in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten.

Het dossier inkijken?
Iedereen die dit wenst, kan schriftelijk reageren op de kennisgeving. De dienst Mer zal bij haar beslissing over de aanpak van het plan-MER rekening houden met uw opmerkingen.
U kunt een papieren versie van de kennisgeving inkijken op het gemeentehuis
voor perceel 2 van Ninove, Roosdaal, Gooik, Lennik, Ternat, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw

Nog geen tracé gekozen
De exacte tracés voor deze tramlijnen zijn vandaag nog niet gekend. Op basis van de reacties van de kennisgeving en de resultaten van andere studies, zal De Lijn in overleg met de lokale overheden, een of meerdere voorkeurstracés voorleggen aan de Vlaamse Regering. Vermoedelijk zal dit gebeuren in het najaar van 2013.

agenda: aankomst sinterklaas in Halle

HALLE / REGIO: – Kleine en grote kapoenen kijken er al weken naar uit en nu zaterdag 6 november 2012 is het zover: dan komt Sinterklaas per boot aan in Halle!

De goedheilig man en z’n pieten worden om 10u30 verwacht aan de Willamekaai. Stadsradio Halle zorgt er meteen voor de animatie. Om 11 uur trekken de Sint en knechten door het Halse stadscentrum. Om 12 uur worden ze op de Grote Markt verwacht voor een feestprogramma met clowns Pipo & Pipette, zangeresje
Luna en de Stadsradio-danseressen. Marc Huylebroeck presenteert en uiteraard is dit alles ook op de radio te volgen via 105.6Fm. of de streaming op www.stadsradio.be Wie zoet is, krijgt lekkers!

inschrijven Regionale Sporteldag

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Op dinsdag 13 november 2012 gaat de regionale Sporteldag door in het sportcomplex HUB Campus Parnas in Dilbeek. 50-plussers kunnen er  op een recreatieve en ontspannen wijze allerlei sporten beoefenen.

Aanbod van sporten: wandelen, dans, badminton, aerobic (stoel),curve bowls, curling op matten, tafeltennis, netbal/volleybal, spinning, fitbal, percussie op fitbal (Drums alive), zelfverdediging, Karabijn/katapult/boogschieten, new games, omni kin, fitness, circustechnieken, …

Sportelen met een fysieke beperking.
Dit jaar is er ook extra aandacht voor personen met een fysieke beperking. Zo zijn een aantal activiteiten alvast toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers.

Sportcomplex HUB Campus Parnas, Stationsstraat 301, 1700 Dilbeek, van 9.30 tot 16.00 uur.
Snel inschrijven bij sportdienst@sint-pieters-leeuw.be of de sportdienst bellen op 02 334 21 61