Waterwegen-en-Zeekanaal_logoRUISBROEK / LOT / HALLE: – Waterwegen en Zeekanaal NV laat weten dat op het kanaal naar Charleroi  in 2012 het vervoer daalde met 6,63%, van 2.642.082 ton naar 2.466.815 ton (eff.daling 175.267 ton). Als voornaamste reden voor deze negatieve cijfers geldt de economische crisis.

Kanaal naar Charleroi: afgewerkt en opgestart in 2012

Voor het kanaal naar Charleroi werden in 2012 de voorbereidingen verder gezet voor de vernieuwing van de kanaaldoortocht in Halle. In aansluiting op de in 2011 gestarte streefbeeldstudie werd in 2012 ook een mobiliteitsstudie opgestart en werd het overleg verder gezet met de betrokken partners.

Voor wat de aanleg van een jachthaven in Lot betreft, werd het RUP waarin de bestemming van de percelen waarop de jachthaven moet komen, werd gewijzigd, goedgekeurd door de Vlaamse regering. Daarnaast werd over dit dossier een overeenkomst afgesloten met de gemeente Beersel en werden kandidaten gezocht voor de uitbating van de jachthaven en voor de bouw van de aanleunende woningen.
2013-02-07-archieffoto_Heraanleg-kanaaloever-Molens-Ruisbroek

Tenslotte werd met de werken gestart voor de heraanleg van een deel van de kanaaloever in Ruisbroek. De oeverkruin bevindt zich hier plaatselijk lager dan verderop langs het kanaal. Deze lokaal lagere oever is een historische situatie: in het verleden gebeurde hier immers overslag van goederen voor de zogenaamde Molens van Ruisbroek. Het gebouw van dit bedrijf werd in 2011 echter volledig gerenoveerd en ingericht als appartementsgebouw, zodat de plaatselijke verlaging van de oever nu dus geen enkel nut meer heeft. Uitgerekend op deze plaats liep het kanaal over tijdens de wateroverlast van 14 november 2010. Om dit in de toekomst te vermijden wordt de oeverkruin lokaal verhoogd d.m.v. het heien van een damwand. Dit laatste is gebeurd. De damwand werd geplaatst op de nieuwe oeverlijn van het kanaal, dus reeds in functie van de modernisering van het kanaal.

Kanaal naar Charleroi: projecten 2013

2013-02-07-kanaal-Charlerloi-projecten-2013ir. Johan Laurent, Afdeling Zeekanaal:
Voor het kanaal naar Charleroi blijft ook dit jaar de modernisering van de doortocht Halle bovenaan de agenda staan. Er is een volgend overleg gepland met de verschillende betrokken partners, waarna ook een infovergadering zal volgen voor de bevolking. Wij streven ernaar om voor Pasen een finaal akkoord te kunnen bereiken in dit dossier, zodat we van start kunnen met de uitwerking van de technische plannen en verdere voorbereidende studies. Voor de bouw van een nieuwe Bospoortbrug in Halle is in onze begroting alvast een bedrag voorzien van 1,5 miljoen euro.

Nog dit voorjaar zal verder de weerhouden kandidatuur worden geëvalueerd voor de uitbating van de jachthaven in Lot en de bouw van de aanleunende woningen. Tegelijk zal een technisch dossier worden opgemaakt, op basis waarvan de werken later dit jaar zullen worden aanbesteed.

Wat de heraanleg van de kanaaldijk ter hoogte van de oude Molens van Ruisbroek betreft, zal in de periode februari-maart 2013 de oude oever worden weggebaggerd en het nieuwe jaagpad worden aangelegd. Verwacht wordt dat deze werken tegen Pasen klaar zijn.”

1 comment

  1. Gefeliciteerd met jullie werken, en ik vindt het heel nuttig dat jullie zo iets gaat verwezelijken. En het niet laat verkommeren. Ik ben benieuwd naar het eind resultaat. Als oude inwoonster van Ruisbroek zak ik op tijd en stond komen kijken naar jullie werken. Groetjes Mireille van de Ijzerwinkel

Comments are closed.

%d