Europees-parlement-straatsburg_archieffotoREGIO: – De Nederlandstalige hulpverlening voor Vlaamse patiënten, in het bijzonder in Brussel en de Rand, komt onder druk te staan nu het Europees Parlement vandaag heeft ingestemd met de vereiste dat professionelen in de gezondheidszorg, komende uit een andere EU lidstaat, slechts één officiële landstaal moeten kennen om in België aan de slag te kunnen.
Dat vreest Mark Demesmaeker, Europees parlementslid voor de N-VA, die bevoegd Commissaris Barnier dwong tot een ontgoochelende reactie in het plenair debat over de nieuwe regeling: “Europa heeft duidelijk geen kaas gegeten van de specifieke situatie in Vlaanderen en Brussel op het terrein. In crisissituaties, waarbij bijvoorbeeld een spoedarts nodig is, is goede communicatie en dus talenkennis essentieel. Zonder komen levens in gevaar. Adequate taalvoorwaarden voor gezondheidswerkers zijn daarom een must, die het best aan de lidstaten worden overgelaten.”


Herziening erkenning beroepskwalificaties

Europa werkt momenteel aan de herziening van een richtlijn uit 2005 die zorgt voor erkenning van beroepskwalificaties voor burgers die in een andere dan de eigen lidstaat aan de slag willen. De hervorming van de wetgeving is een van de hefbomen die de Commissie heeft ingesteld voor het stimuleren van groei en het versterken van het vertrouwen in de interne markt. Ze moet bovenal de mobiliteit op de interne markt bevorderen door middel van eenvoudigere en snellere erkenningsprocedures.

mark-demesmaeker_europees-parlement-straatsburgMark Demesmaeker: “Natuurlijk steun ik in grote lijnen de nieuwe beroepskwalificatieregels. Deze nieuwe regels zijn nuttig en noodzakelijk. Het fundamentele recht op vrij verkeer moet zich nog steeds als iets vanzelfsprekends doen gelden, en de nieuwe voorschriften moeten daartoe bijdragen. Beroepsmobiliteit tussen de lidstaten is immers laag, maar vormt tegelijkertijd een sleutelelement voor het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in Europa. Tegelijkertijd komt de hervorming ook tegemoet aan de behoeften van lidstaten die met een groeiend tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten kampen.

Talenkennis

Maar op één punt is Demesmaeker het niet eens met de voorgestelde regeling, en dat is waar het gaat om de taalvoorwaarden voor gezondheidswerkers. Onder de huidige Europese regels, als noodzakelijke garantie voor de veiligheid van patiënten, volstaat “de talenkennis die voor de uitoefening van het beroep in de ontvangende lidstaat vereist is”, wat de mogelijkheid openlaat voor lidstaten om zelf de nodige voorwaarden te bepalen. Die taalvoorwaarden worden nu echter verder geconcretiseerd, waardoor de kennis van slechts één officiële landstaal voldoende is.

En daar knelt het schoentje. Taalproeven op zich mogen geen grond opleveren voor de weigering om een beroepskwalificatie te erkennen, maar de nieuwe voorwaarden zullen uiteraard problemen veroorzaken in een aantal meertalige gebieden in de EU, waaronder ook Brussel, gastheer van het Europees Parlement en officieel tweetalig, Nederlands-Frans. Waar dus ook de medische spoeddiensten tweetalig moeten zijn, en waar de Vlaamse Rand afhankelijk is van Brusselse hulpdiensten. Als inwoner van die Rand weet ik uit ervaring dat Nederlandsonkundige medische hulpverlening tot schrijnende situaties leidt. Ik heb via een technische amendering nog geprobeerd de taalvoorwaarden uit de tekst te halen, om zo de regulering van de talenkennis aan de lidstaten zelf over te laten, maar dat heeft helaas geen meerderheid gehaald “, aldus Demesmaeker.

Tijdens het plenair debat werd Demesmaeker door verschillende Europarlementsleden bijgetreden. “Ik ben tevreden dat het thema van de adequate talenkennis zo op de Europese politieke agenda komt te staan, maar de reactie van bevoegd Commissaris Barnier voor Interne Markt op de verscheidene tussenkomsten was ontgoochelend. Zijn respons dat lidstaten ‘de mogelijkheid hebben om buitenlandse werknemers aan te moedigen om een andere taal aan te leren’, dat is de evidentie zelve, maar daar los je geen concrete problemen mee op. Daar kan Europa beter!”, besluit Demesmaeker.

* Van de Vlaamse Europarlementsleden stemden ook die van sp.a, Groen, Vlaams Belang en LDD voor schrapping van de taalvoorwaarden, de parlementsleden van CD&V en Open VLD stemden voor het behoud daarvan. De Franstalige leden stemden allemaal voor het behoud van de nieuwe Europese taalregels.

%d bloggers liken dit: