2009-10-14-Karl-Heinz_LambertzBRUSSEL/ HALLE-VILVOORDE: – Karl-Heinz Lambertz, minister-president van de Duitstalige gemeenschap is bereid om een belangenconflict in te roepen over het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde, zodat de federale regering enkele maanden langer kan onderhandelen over de splitsing van het kiesarrondissement.
Dit zei hij bij aanvang van het overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land.

Share

%d bloggers liken dit: