Overlegcomité 24 maart 2021: Scholen volgende week dicht, winkels op afspraak en contactberoepen verboden

2021-02-26-overlegcomiteBELGIË: – Nadat vorige week vrijdag een aantal reeds aangekondigde versoepelingen werden uitgesteld, heeft het Overlegcomité vandaag opnieuw een reeks strengere maatregelen aangekondigd.
Scholen volgende week dicht, winkels op afspraak en contactberoepen verboden.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Ze hebben een breed afkoelingspakket beslist dat ervoor moet zorgen om de stijgende trend om te keren in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames.
De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ beslist dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

1) Samenkomsten buiten maximaal 4 personen
De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

2) Niet-essentiële winkels op afspraak
Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.

3) Sluiting niet-medische contactberoepen
De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:
• de schoonheidssalons;
• de niet-medische pedicurezaken;
• de nagelsalons;
• de massagesalons;
• de kapperszaken en barbiers;
• de tatoeage- en piercingsalons.

4) Jeugd en onderwijs
De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren zijn wel mogelijk, maar enkel tijdens de paasvakantie, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

5) Striktere controles op telewerk
De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.
Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

6) Niet-essentiële reizen blijven verboden
Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

7) Betogingen
Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

8) Belang van de basisregels
Het Overlegcomité herhaalt het belang van:
• het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
• de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
• het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
• de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.
Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april 2021.

UPDATE: Onderwijs Vlaanderen
Concreet betekent dit dat:

Kleuters naar de klas kunnen komen; de lessen zijn voor hen niet geschorst. Er wordt wel een appel gedaan op de solidariteit van de ouders om, uit begrip voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs, waar mogelijk hun kind thuis op te vangen.
• In het lager en secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs de lessen zowel fysiek als digitaal geschorst zijn.
• In het lager en secundair onderwijs de geplande niet-lesgebonden, digitale activiteiten voor personeelsleden kunnen doorgaan (klassenraden, oudercontacten …), maar er zijn geen lessen.
• In het secundair onderwijs de geplande examens voor de leerlingen fysiek kunnen doorgaan als de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gerespecteerd. Ook de stages en duaal leren kunnen doorgaan volgens de veiligheidsvoorschriften van de betreffende sector.
• Er noodopvang voor leerlingen is voorzien zoals in de extra week herfstvakantie.
• Er al zeker in de eerste week na de paasvakantie geen meerdaagse uitstappen kunnen plaatsvinden.
Wat na de paasvakantie in het onderwijs?
De situatie wordt op de voet gevolgd. Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs vanaf maandag 19 april 2021 opnieuw 100% contactonderwijs volgen.

Sportclubs kunnen verenigingswerk vanaf nu online aangeven

2021-02-03-voetbalveld_Brucom-Leeuw (6)BELGIË: – Sportverenigingen die trainers, scheidsrechters en andere medewerkers willen aangeven onder de nieuwe regeling voor het verenigingswerk, kunnen dat vanaf nu doen via een aangiftetoepassing op www.verenigingswerk.be.

Wat verandert er in 2021?
Op 1 januari 2021 onderging het onbelast bijverdienen enkele grondige wijzigingen. Er werd een tijdelijke regeling uitgewerkt die verenigingswerk toelaat voor verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen actief in de sportsector. Deze regeling blijft één jaar geldig.

In het nieuwe systeem vervalt de volledige sociale en fiscale vrijstelling op inkomsten. Een vereniging die een beroep doet op verenigingswerkers, is een solidariteitsbijdrage van 10% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan de RSZ. Er is eveneens een belastingheffing van 10%. Meer informatie over de inning van de solidariteitsbijdrage en belastingheffing volgt zodra deze ter beschikking is.

De vereniging moet de taak van de verenigingswerker bij de RSZ aangeven via een onlinetoepassing. Activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden voor de nieuwe aangiftetoepassing beschikbaar werd, kunnen vanaf heden retroactief worden aangegeven.

De aangiftetoepassing is, samen met alle informatie over de nieuwe regeling, ondergebracht op de website www.verenigingswerk.be.

CORONAVIRUS/COVID-19: Nationale Veiligheidsraad kondigt versoepeling coronamaatregelen aan

2020-04-24-veiligheidsraad-EgmontpaleisBELGIË: – Tijdens de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad vandaag werd in overleg met de ministers-presidenten beslist om vanaf maandag 4 mei enkele coronamaatregelen te versoepelen.

Na meer dan 7 uur vergaderen in het Egmontpaleis werd op de persconferentie vernomen:
Drie peilers exitstrategie
Premier Sophie Wilmès:”De exitstrategie zal gebaseerd zijn op drie peilers: progressief, het zal dus in fases verlopen. Het zal ook evolutief zijn: de maatregelen moeten aangepast kunnen worden in functie van verdere verspreiding van het virus. Daarom zullen we uiterst waakzaam blijven. En ze zullen tenslotte niet definitief zijn: we kunnen niet uitsluiten dat we een stap terug moeten zetten, als het virus weer zou opflakkeren en zo te veel druk zou leggen op onze gezondheidszorg. Het is nodig om het juiste evenwicht te vinden.”

Het afbouwplan zal gradueel ingevoerd worden
Fase 1A: 4 mei 2020
• Naast voedingswinkels, doe-het-zelfzaken, tuincentra, krantenwinkels en apotheken mogen ook stoffen- en meubelwinkels openen.
• Alle ondernemingen, ook die uit niet-essentiële sectoren, mogen opnieuw opstarten, als de ‘fysiek afstand houden’-regels gerespecteerd worden. Telewerk blijft wel de norm.
• Mondneusbedekking: Alle reizigers vanaf twaalf jaar moeten op het openbaar vervoer hun mond en neus met een mondmasker, sjaal of andere stof bedekken. Niet alleen in de voertuigen zelf, maar ook aan de ingang van de gebouwen, het perron…
• Sportieve activiteiten in de buitenlucht en zonder contact zijn opnieuw toegelaten, met maximaal twee personen (of meer indien de personen onder hetzelfde dak wonen). Denk bijvoorbeeld aan tennis, vissen, golf, atletiek,… De toegang tot overdekte infrastructuur, zoals douches en cafetaria’s blijft verboden.
• In de gezondheidszorg wordt de toegang tot de algemene en gespecialiseerde zorg geleidelijk uitgebreid.
• Mensen moeten nog altijd zoveel mogelijk thuis blijven, alleen essentiële verplaatsingen blijven toegestaan. Het samenscholingsverbod blijft van kracht.
Fase 1B: 11 mei 2020
• Alle winkels mogen heropenen, zonder discriminatie van grootte of sector.
•  Erkende sportclubs kunnen hun trainingen hervatten als de fysiek afstand wordt gerespecteerd – wedstrijden nog even afwachten.
• Op 11 mei gaan ook de traceerders aan de slag om besmette mensen op te volgen en hun contacten op te sporen.
Fase 2: 18 mei 2020
• De mogelijkheid van privébijeenkomsten thuis wordt bestudeerd.
• Fysieke en sportieve activiteiten kunnen worden uitgebreid naar meer dan twee personen (na evaluatie).
• Eéndagsexcursies in het binnenland kunnen overwogen worden (na overleg). Hetzelfde geldt voor tweede verblijven.
• Op 15 mei mogen de scholen al eens proefdraaien, de echte heropening volgt op 18 mei. (Opstarten klassen eerste twee leerjaren en laatste jaar van de basisscholen idem in secundaire scholen.) In een klas mogen maximaal tien leerlingen en één leerkracht zijn. Er moet minstens 4 vierkante meter per leerling voorzien zijn en nog eens 8 vierkante meter voor een leerkracht. Voor alle leerkrachten en leerlingen vanaf twaalf jaar is het verplicht een mondmasker te dragen. In de kleuterscholen blijven de lessen geschorst, minstens tot eind mei.
• De heropening van musea wordt overwogen. Onder voorwaarden.
• Er wordt ook bekeken of en onder welke voorwaarden contactberoepen, zoals kappers, hun activiteit kunnen hernemen.
Fase 3: ten vroegste op 8 juni 2020
• Ten vroegste op 8 juni zouden de restaurants geleidelijk opnieuw kunnen opengaan. Later zou dat het geval kunnen zijn voor de cafés. En dan nog zal dat onder strikte voorwaarden zijn, bijvoorbeeld over afstand houden.
• Over jeugdbewegingskampen en zomerstages valt eind mei een beslissing.
• De autoriteiten gaan ook onderzoeken of in deze fase kleinschalige evenementen in open lucht mogelijk zouden zijn. Grote evenementen blijven sowieso verboden tot en met 31 augustus.
• Opening dierentuinen, pretparken,… wordt vanaf dan bekeken

Vogelgriep: versoepeling van de preventieve maatregelen vanaf 1 maart 2017

favv_logoBELGIË: – Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.

Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse.
Minister van Landbouw, Willy Borsus: “Aangezien het ophokken bij sommige vogelsoorten specifieke problemen veroorzaakt en er geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op onze houderijen sinds 1 februari, toen de enige besmetting tot nu toe is vastgesteld bij een houder van siervogels, kunnen er versoepelingen komen voor verzamelingen en voor duivenliefhebbers. Het gaat dan specifiek om activiteiten die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. De maatregelen tegen vogelgriep worden stelselmatig aangepast aan de epidemiologische omstandigheden en zijn steeds in verhouding tot het risico. Ondanks de versoepelingen, moedig ik alle houders van vogels, of ze nu professionele houder of hobbyhouder zijn, aan om alle maatregelen nog altijd goed te blijven toepassen. Deze zijn nog steeds noodzakelijk om de dierengezondheid in ons land te vrijwaren. Er bestaat immers nog steeds een risico.

De versoepelingen, die vandaag beslist werden, zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod.
• Wat betreft de ophokregeling worden de volgende activiteiten toegelaten die slechts een beperkt risico op contact met wilde vogels inhouden:
– Duiven mogen het hok verlaten in de 1,5 uren voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.
– Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden. De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden blijven evenwel verboden.

• Wat betreft openbare markten en verzamelingen worden de volgende activiteiten toegelaten, die momenteel slechts weinig risico inhouden voor het verspreiden van het vogelgriepvirus:
– Professionele vogel- en pluimveehandelaars zijn opnieuw toegelaten op openbare markten; dit zijn de markten georganiseerd door de lokale overheden. Het pluimvee en de vogels die te koop worden aangeboden, moeten in de 3 weken voor de markt opgesloten gezeten hebben. Dieren gehouden onder netten zijn niet toegelaten. Occasionele verkoop op markten door hobbyhouders blijft verboden.

– Verzamelingen met pluimvee (kip, kalkoen, eend, gans, fazant, parelhoen, patrijs) blijven verboden. Verzamelingen met enkel andere vogels worden wel opnieuw toegestaan onder de volgende bijkomende voorwaarden; deze komen bovenop de gebruikelijke voorwaarden (toestemming van de burgemeester, aanwezigheid van een dierenarts, bijhouden van een lijst met deelnemers gedurende 2 maanden):
* De vogels zijn in de 3 weken voor het evenement opgesloten geweest. Vogels gehouden onder netten zijn niet toegelaten.
* Er worden enkel vogels van houders zonder pluimvee toegelaten.

Het Voedselagentschap herinnert eraan dat het risico op besmetting van vogels met vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het evalueert dagelijks de situatie in ons land en in de buurlanden. De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 10 maart.
Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep.

agenda: Televil – Verzamelbeurs voor België liefhebbers

2009-04-25-televil_1SINT-PIETERS-LEEUW: – De Kringwinkel van Televil in Sint-Pieters-Leeuw zal op zaterdag 18 juli 2015 heel wat verzamelaars lokken want ter gelegenheid van de Nationale Feestdag worden opnieuw heel wat Belgische spullen te koop aangeboden onder de noemer ” O dierbaar België “.

De traditionele koekendozen van het koningshuis, prullaria allerhande, Belgisch porselein en glaswerk, maar ook kunst uit het voormalige Congo.
Boeken over het koningshuis, de oorlogen maar net zo goed heel veel strips en romans van Belgische schrijvers. Dit jaar staat onze nationale reporter nummer 1, Kuifje, in de schijnwerpers.
Geen België zonder Belpop. Van Adamo en Brel over Will Tura tot The Scabs. Collectors items, gesigneerde exemplaren en de klassiekers om je verzameling te vervolledigen.
Legeruniformen enz,…

OpeningsurenTelevil Sint-Pieters-Leeuw
: zaterdag: 10h – 17h30
Adres: Bergensesteenweg 386 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel.: 02/361.31.42

Goededoelen be: gegevensbank en een uitstalraam voor vzw’s en stichtingen

2015-06-11-goede-doelenBELGIË: – De Koning Boudewijnstichting heeft de site www.goededoelen.be in het leven geroepen om zichtbaarheid en transparantie aan het verenigingsleven, steunpilaar van de samenleving, te geven.

‘Goede doelen’ is van nu af aan de toegangspoort naar het verenigingsleven. Via de website is een uitgebreide gegevensbank ter beschikking van iedereen die zich engageert of zich wil engageren, organisaties en schenkers. Consultatie van de site zou voor iedereen een automatisme moeten worden.

Goededoelen.be is er voor het grote publiek. Ze geeft antwoorden op een groot aantal vragen die potentiële schenkers, vrijwilligers, verenigingen zich stellen.
Elke organisatie zonder winstoogmerk kan een fiche maken op Goededoelen met informatie over doelstelling, activiteiten en doelpubliek, financiële gegevens, personeelsbestand en aantal vrijwilligers. Goededoelen.be is gemakkelijk te gebruiken: de organisaties registeren zich gratis en snel (enkele minuten werk).
Een vereniging die zich inschrijft op Goededoelen kan genieten van drie voordelen: transparantie, zichtbaarheid en inspiratie.

Het Koninklijk Instituut Der Eliten van de Arbeid eerde vandaag de bakkers

VLEZENBEEK: – De Merselborre wordt in België stilaan de plaats voor bakkers festiviteiten.
Zondagnamiddag werden er aan 160 mannelijke en vrouwelijke bakkers de Eretekens (brons – zilver – goud) voor de Laureaten van de Arbeid voor de voor de sector “Broodbakkerij, Banketbakkerij, Ambachtelijke IJsbereidingen en Chocoladebewerking” uitgereikt.

2015-06-07-laureaten-van-de-arbeid_13
De laureaten kregen omwille van hun vaardigheden en professionele inzet deze ere-onderscheiding toegekend door Z.M. Koning Filip. De kandidaten werden geselecteerd door de leden van het organisatiecomité dat samengesteld is uit afgevaardigden van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid samen met de representatieve werknemersorganisaties en de beroepsverenigingen.

2015-06-07-laureaten-van-de-arbeid_20_Guido-Deville
IPV opleidingsadviseur bakker Guido Devillé uit Sint-Pieters-Leeuw was tweetalig presentator en ontving ook een gouden ereteken.

Guido Devillé: ‘Ik ontving deze namiddag het gouden ereteken omdat ik reeds meer dan 20 jaar in het beroep, de ambacht, sta.
Om deze erkenning te krijgen moet er steeds een dossier opgesteld worden met een motivatie waarom je deze erkenning verdient. En dan is het uiteindelijk een comité dat beslist of je in aanmerking komt. De volledige procedure duurt ongeveer een jaar.’

Guido kreeg vandaag net als 159 andere collega’s het ereteken  overhandigd tijdens een officieel evenement.
Anderzijds, zal het brevet overgemaakt worden aan de burgemeester van de gemeente, die dan belast is met de overhandiging.

Het Vlezenbeeks koor “Akkoord” mocht deze festiviteit in CC De Merselborre animeren met muziek uit de jaren ’50.

Deze diashow vereist JavaScript.


Samenstelling van de eretafel
De heer Willy IMBRECHTS : Commissaris-generaal der Regering
De heer Philippe PIRSON : Voorzitter van het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid
De heer Johan SCHILLEBEEKX: Voorzitter – Federatie van Grote Bakkerijen
De heer Eddy VAN DAMME: Co-voorzitter van het Confederatie B.B.C.I.
De heer Albert DENONCIN: Voorzitter van het Organiserend Comite / Co-voorzitter van het Confederatie B.B.C.I.

herdenking slachtoffers WO II en 70 jaar bevrijding in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde in samenwerking met de vriendenkring van oud-strijders een herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Vlezenbeek. Dit jaar is dat zeventig jaar geleden.
2015-05-10-herdenking-slachtoffers-WOII__Vlezenbeek_Sint-Pieters-Leeuw
Er werd samengekomen op het gemeenteplein van Vlezenbeek waar iedereen een wit lintje kreeg waarop in 5 talen het woord vrede stond. Samen ging men dan in optocht naar de kerk voor een viering en bezinningsmoment. Nadien werd er hulde gebracht aan de monumenten aan de kerk en aan het oud-gemeentehuis.
Tot slot lieten de aanwezige kinderen witte ballonnen met een papieren vredesduif vrij vliegen in de lucht.

Deze diashow vereist JavaScript.


Fragment uit de viering:
Vandaag zijn we hier om 70 jaar bevrijding te herdenken. Mannen en jongens die hun leven gaven voor de vrijheid. We noemen ze onze helden.

We gedenken ook onze moeders, grootmoeders die elk op hun manier, elk met hun eigen verhaal deze oorlog beleefden. Zij verloren hun geliefden.

Nog altijd klinkt elders de roep om vrede tussen de ruuïnes van kapotgeschoten steden, nog altijd worden jonge mannen in witte lijkwaden naar huis gebracht waar hun moeders kreunen van verdriet en machteloosheid, nog altijd zijn vrouwen en kinderen slachtoffers van brutaliteiten en geweld.
…”

Shopping Pajot in Sint-Pieters-Leeuw: eerste retail park in België met Breeam certificaat voor duurzame renovatie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Redevco, één van de grootste investeerders in Europees winkelvastgoed, heeft een ‘BREEAM International Post Construction’ certificaat met score ‘GOOD’ ontvangen voor haar Retail Park Shopping Pajot aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

Filip de Bois (Portfolio Director Redevco) – Nele Schelfhout (Project Manager Redevco) – Eric Van Dyck (Managing  Director Redevco) – Stefaan Martel (Director Bopro)
Filip de Bois (Portfolio Director Redevco) – Nele Schelfhout (Project Manager Redevco) – Eric Van Dyck (Managing Director Redevco) – Stefaan Martel (Director Bopro)

De site werd in 2012 en 2013 volledig herontwikkeld voor een totaal van 20.000 m² winkeloppervlakte. Het certificaat bewijst dat de bouwwerken zo duurzaam mogelijk verlopen zijn. Hiermee realiseert de onderneming een BREEAM certificering voor ongeveer 67% van haar Europese vastgoedportefeuille op basis van het beleggingsvermogen en ligt Redevco op koers voor een target van 100% tegen het eind van 2016.
Shopping Pajot
BREEAM is de standaard voor duurzaamheidscertificering van gebouwen in Europa. Voor elk type gebouw heeft BRE een handboek rond duurzaamheid uitgewerkt. Shopping Pajot werd beoordeeld op het handboek ‘BREEAM 2009 Europe Commercial – Retail’. Het is de eerste keer in België dat een commercieel complex een ‘BREEAM International Post Construction’ certificaat krijgt voor zijn duurzame renovatie. Shopping Pajot ontving vorig jaar al een Sustainability Award van de BLSC (Belgian Luxembourg Council of Shopping Centers).

Eric Van Dyck, Managing Director Redevco Belgium: “We zijn trots om als eerste in België dit certificaat te mogen behalen. Hopelijk stelt dit een voorbeeld voor de vastgoedwereld en de bouwsector. Het project kreeg in de ontwerpfase al een score ‘GOOD’, dit niveau hebben we kunnen behouden bij de oplevering. Het is één zaak om een renovatieproject duurzaam te ontwerpen op papier, het effectief zo realiseren is een andere kwestie. Dit is niet evident want je hebt de medewerking nodig van heel wat stakeholders zoals huurders en aannemers.”
Shopping Pajot Shopping Pajot
Hoge duurzaamheidsnorm
Architectenbureau Architeam bvba maakte het ontwerp en aannemer Verelst Industriebouw nv voerde de werken uit, allebei volgens de duurzaamheidsnormen van BREEAM. Assessor Bopro beoordeelde het project op vlak van de onderwerpen uit het BREEAM-handboek: beheer, afval, transport, materialen, energie, ecologie, vervuiling, enz.

Shopping PajotEnkele concrete voorbeelden: het beton van de afbraakwerken werd hergebruikt in het wegdek. Het water- en energieverbruik werd tijdens de werken continue opgevolgd. Het afval op de werf werd strikt gescheiden ingezameld via een mini-containerpark. Er werd beter geïsoleerd dan de wettelijke norm. De parkingverlichting en publiciteit van de winkels zijn uitgerust met LED. Een landschapsarchitect koos voor voldoende streekeigen groen als beplanting op en rond de parking.

Ook de huurders kregen bij de overhandiging van hun pand een handboek met vrijblijvende aanbevelingen voor een duurzame inrichting en beheer van hun winkelruimte. Zo zijn enkele winkels uitgerust met een warmtepomp om te voldoen aan hun koude- en warmtevraag. Op de site staan laadpalen voor elektrische voertuigen; overdekte fietsenstallingen met laadpunt voor elektrische fietsen en de afvalinzameling van de winkels gebeurt gescheiden.

Nationale operatie tegen het niet dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van de gsm achter het stuur

federale-politieBELGIË: – Vandaag, 9 maart 2015, heeft de federale Wegpolitie tussen 8 en 16 uur in heel België een controleoperatie georganiseerd die gericht was op het dragen van de autogordel en tegen het gebruik van de gsm achter het stuur. 196 automobilisten hadden hun gordel niet om en 99 bestuurders telefoneerden achter het stuur.

De veiligheid op de wegen is een van de grootste prioriteiten van de federale politie. Om die reden worden op nationaal niveau regelmatig acties georganiseerd, NAWAY (National Action on Highways) genoemd. Ze vinden één keer per maand plaats in heel het land en zijn gericht op een welbepaald fenomeen. De thema’s worden gekozen in overleg met TISPOL (European Traffic Police Network). Voor maart is gekozen voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van de gsm achter het stuur. De operatie vond plaats tussen 8 en 16 uur in elke provincie van het land.
82 politieambtenaren zijn voor deze actie ingezet, in anonieme en politievoertuigen. In totaal zijn 295 bestuurders bekeurd.

De doelstelling van deze controleoperatie is het veiligheidsgevoel op onze wegen te vergroten en een gedragsverandering bij de automobilisten teweeg te brengen door te tonen dat er regelmatig controles worden georganiseerd.

Resultaten:
– Niet dragen van de veiligheidsgordel: 196
– Gsm achter het stuur: 99
– Aantal alcoholtests: 387 waarvan 5 positief (3 rijverbod 6 uur, 2 intrekkingen rijbewijs)
– Aantal drugstesten: 4 waarvan 2 positief (2x intrekking rijbewijs)

Meer dan 500 Belgische bakkers komen kijken naar demonstratie in de Merselborre

VLEZENBEEK: – In De Merselborre in Vlezenbeek organisaart Guido Devillé een bakkerijopleiding voor bakkers, werknemers en leerkrachten en dit nog tot 6 maart. Meer dan 500 deelnemers komen deze week kijken naar een opleidingsdemonstratie. Twee Zwitserse “Master bakers” komen hun technisch en praktisch kunnen demonstreren.
2015-03-02-opleiding_IPV_Brioches
2015-03-02-opleiding_IPV_Brioches_02De opleiding die deze keer georganiseerd wordt gaat over “Brioches in al zijn aspecten”. Het is een initiatief van IPV – Organisator bakkerijsector, Guido devillé Wil zo de kennis van onze Belgische bakkers verrijken.

Guido Devillé: “Het verwerken van rijke gistdegen vraagt heel wat kennis en ervaring. Op het programma staan brioches, al dan niet met vulling, groot en klein, met verschillende afwerkingen. Het belang van deze opleiding zit hem in de productenkennis. De technische uitleg zal de aanwezigen helpen om zelf creatief en correct met dit deeg om te gaan. Er zal ook uitvoerig gesproken worden over fouten die mogelijk zijn bij dit toch complexe deeg. Bij elk soort deeg maken we live in de Merselborre een toepassing.
2015-03-03-cursus-brioches_032015-03-03-cursus-brioches_01

Vanaf 5 januari 2015 nieuw telefoonnummer wachtdienst apotheken

2015-01-02-apotheek-wachtREGIO: – Wil je weten welke apotheek in jouw buurt van wacht is?
Vanaf maandag 5 januari 2015 kan je terecht op het nieuw nationaal oproepnummer 0903 99 000.

In heel het land zal men 24 uur op 24, 7 dagen op 7 de dichtstbijzijnde apotheek van wacht kunnen opvragen
De huidige nummers blijven tijdelijk actief zodat gebruikers van die nummer doorverwezen kunnen worden.

Daarnaast kan je de apotheek van wacht ook steeds opzoeken op www.apotheek.be en nieuwe apps voor smartphones geven de afstanden vanaf je locatie tot de verschillende apotheken van wacht aan. De dagwachten – van 9 uur tot 22 uur – zijn openbaar. Om de veiligheid van de apotheker van wacht te garanderen en om oneigenlijk gebruik van de wachtdienst te beperken wordt de nachtwacht niet bekend gemaakt op de website.

Nationale staking 15 december 2014

vakbondenBELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – De vakbonden houden vandaag, maandag 15 december 2014, een nationale staking tegen de besparingsplannen van de federale regering en de deelstaatregeringen.

Stand van zaken 06.00 uur:
– De Lijn: Er rijden geen bussen in onze regio.
https://verstoringen.files.wordpress.com/2014/12/algemene-staking-tabel-dilbeek-15-dec-2014-update-06u00.pdf
– NMBS: Sinds zondagavond 10.00 uur rijden er geen treinen meer.
– STIB-MIVB: Er rijden geen bussen, trams of metro’s.
– Geen dienstverlening van Sita qua ophaling huisvuil en GFT in Vlezenbeek, Ruisbroek, Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem. De voorziene ophaaltoeren zullen worden ingehaald op dinsdag 16 december.
– Sint-Maria ziekenhuis Halle werkt volgens zondagsdienst.
– In de regio zijn heel wat examens in middelbare scholen uitgesteld tot morgen.
– De toegangsweg naar Vlevico en de stapelplaatsen van Colruyt aan de industriezone Bilkensveld is afgesloten. Verkeershinder op de Alsembergsesteenweg en Bergensesteenweg in de buurt van het piket is er niet.
– Anderlecht Industrielaan afgesloten.

UPDATE 09.00 uur:
– Op enkele plaatsen staan kleine stakingspiketten zoals aan Televil en Makro.
– Colruyt op de Bergensesteenweg en Delhaize Sint-Pieters-Leeuw aan Shopping Pajot zijn open.
– Personeel Sint-Stevensschool staakt niet tijdens nationale staking – bekijk het artikel
– We zagen reeds verschillende postbodes werken in Leeuw.
– De loketten van de Gemeentediensten van Sint-Pieters-Leeuw zijn open.
– In Brussel zijn her en der filterblokkades waar vakbondsmensen flyers uitdelen.
– België: wegblokkades aan industrieterreinen, maar bijna nergens file.
– Live kaart België acties:


UPDATE 10.00 uur:
– Een grote meerderheid van de bedrijven in Vlaanderen en Brussel ondervindt voorlopig geen hinder van de nationale staking. Dat blijkt uit een rondvraag van werkgeversorganisatie Voka bij meer dan 1000 bedrijven. In 77% van de bedrijven zijn alle medewerkers aan de slag. Ruim 7 op de 10 bedrijven zijn vanmorgen ook zonder problemen bereikbaar. De impact is het meest voelbaar bij grote ondernemingen.

Luc Deconinck herverkozen als partijbestuurslid van N-VA

2013-12-10-burgemeester_Luc-Deconinck_Sint-Pieters-LeeuwBELGIÊ: – Persbericht N-VA:
De partijraad van de N-VA verkoos vandaag een nieuw partijbestuur en dagelijks bestuur. Sander Loones en Lies Jans werden verkozen tot eerste en tweede ondervoorzitter. Zij zullen voorzitter Bart De Wever bijstaan in de dagdagelijkse leiding van de partij. Als nationaal secretaris duidde de partijraad Louis Ide aan.
Daarnaast duidde de partijraad ook vijftien partijbestuursleden aan die, samen met de afvaardiging uit de verschillende fracties, het nieuwe partijbestuur vormen. Het gaat om Danka De Wert (Sint-Gillis-Waas), Eric Scheire (Wichelen), Huub Broers (Voeren), Jan De Haes (Heist-op-den-Berg), Kathleen Depoorter (Evergem), Koen Kennis (Antwerpen), Linda Van den Eede (Roosdaal), Luba Minarikova (Oostende), Luc Deconinck (Sint-Pieters-Leeuw), Magda Debrouwer (Brussel), Matthias Storme (Gent), Paul Van den Bosch (Dilbeek), Roeland Vavedin (Sint-Truiden), Sonia Van Laere (Huldenberg) en Veerle Baeyens (Haaltert).

Raad van State vernietigt een deel van het VSGB in Sint-Pieters-Leeuw

2014-09-18-gewestelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplanSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 16 december 2011 keurde de Vlaamse regering het VSGB goed. VSGB staat voor Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en is een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat voor een groot deel van de Vlaamse rand rond Brussel een aantal ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven vastlegt. Hierbij werd gesteld dat het beleid voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel niet het ‘volbouwen’ van het gebied beoogt. Er zou in de eerste plaats aandacht gaan naar een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van het gebied veeleer dan naar kwantitatieve doelstellingen. Een kwalitatieve insteek betekent ook dat wordt nagedacht over selectieve verdichting, zorgvuldige verweving in de bestaande ruimtelijke structuur met respect voor de eigenheid van het gebied. Daarnaast zou een kwalitatieve ontwikkeling van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel rekening houden met het belang en de waarde van de open ruimte met behoud van de groene gordel.

Bij de verschillende overleg- en inspraakmomenten tijdens de opmaak van het VSGB heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw telkens bezwaar gemaakt tegen volgende ruimtelijke opties van het VSGB :
1. de beperking langs nagenoeg de gehele Bergensesteenweg op ons grondgebied van nieuwe kleinhandelsvestigingen tot slechts 150 m2 en de maximale uitbreiding van bestaande kleinhandelszaken met 15% (cluster A3 van het VSGB)
2. de omzetting van de agrarische binnengebieden gelegen tussen Ruisbroeksesteenweg en Jean Dambrestraat en tussen Jean Dambrestraat en August Detréstraat naar gebied voor “wonen en park” (cluster A4 van het VSGB)

Toen bleek dat bij de uiteindelijke goedkeuring van het VSGB deze opties behouden bleven heeft de gemeente beroep aangetekend bij de Raad van State. Met een arrest van 15 juli 2014 heeft de Raad van State het verzoek van de gemeente ingewilligd en de clusters A3 en A4 van het VSGB vernietigd.

De Raad van State oordeelde dat de beperking inzake kleinhandel onvoldoende rekening hield met de vraag naar differentiëring en afstemming met gekende gemeentelijke initiatieven en plannen. Het gemeentebestuur heeft de bedoeling om haar toekomstvisie voor de kleinhandelskernen en de Bergensesteenweg via gemeentelijk reglementering vast te leggen.

M.b.t. cluster A4 oordeelde de Raad van State dat nergens aangetoond werd dat er werkelijk een vraag naar bijkomend woongebied in deze zone zou zijn en dat de bestaande gemeentelijke initiatieven niet zouden tegemoet komen aan die vraag.

De gemeente zal de agrarische bestemming van deze zones definitief verankeren in het gemeentelijk RUP in opmaak ‘Open Ruimte’, waar beide binnengebieden bestemd blijven als Open Landbouwgebied.

open brief burgemeesters de Rand vragen garanties ivm het vliegtuiglawaai

2014-08-12-archief-vliegtui
archieffoto

DE RAND: – Een kleine 2 weken geleden is de uitspraak van de Brusselse rechtbank om de 2 vliegroutes boven Brussel te schrappen uitgesproken . Deze uitspraak dreigt op korte termijn te leiden tot een aanzienlijke toename van de lawaaihinder boven de Vlaamse Rand. De burgemeesters van deze Vlaamse Rand vormen front en sturen een open brief naar de federale onderhandelaars, de Vlaamse Regering en de partijvoorzitters.

In totaal doen 26 burgemeesters een oproep voor garanties ivm het vliegtuiglawaai en willen ze structureel betrokken worden bij het beleid omtrent de luchthaven van Zaventem.

Hun bedoeling is een krachtig signaal te geven om de leefbaarheid van hun regio te garanderen, van Oostrand over Noordrand en van Zuidrand tot Oostkant, om zo tot een duurzame oplossing te komen.

De burgemeesters uit de rand die de open brief ondertekenden zijn: Affligem, Asse, Beersel Begijnendijk, Bertem, Dilbeek, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Huldenberg, Kapelle-o-d-Bos, Kampenhout, Kortenberg, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

Deze uitspraak van de rechtbank dreigt op korte termijn te leiden tot een aanzienlijke toename van de lawaaihinder boven de Vlaamse Rand.
De burgemeesters van de “getroffen” gemeenten vrezen dat hierdoor het delicate maatschappelijk draagvlak voor de luchthaven van Zaventem – een cruciale economische hefboom voor de regio en het land – dreigt verloren te geraken.

De burgemeesters vragen dan ook dat de Vlaamse Regering er – in de geest van het kersverse regeerakkoord – alles aan doet om de leefbaarheid van de regio te garanderen en bij de onderhandelaars van een federaal regeerakkoord aan te dringen op een duurzaam luchthavenakkoord. Ze pleiten voor het herstel van het Plan Schouppe, waarbij logisch preferentieel baangebruik gehanteerd werd, en met uitwaaiering van de vluchtroutes. Enkel op die manier kan de rust in de wijde omgeving rond de luchthaven terugkeren en wordt rechtszekerheid hersteld.

Daarnaast willen de burgemeesters structureel betrokken worden bij het beleid omtrent de luchthaven van Zaventem. De burgemeesters zijn immers van mening dat zij goed geplaatst zijn om aan te voelen hoe het maatschappelijk draagvlak het best kan gegarandeerd worden.

De initiatiefnemende burgemeesters engageren zich om deze problematiek begin september aan te kaarten bij alle burgemeesters verenigd in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde evenals bij het Vlaams-Brabants provinciebestuur. De burgemeesters zullen middels een schrijven hun ongerustheid kenbaar maken aan de federale onderhandelaars Charles Michel en Kris Peeters en alle partijvoorzitters.

NV-A: Grondwettelijk Hof maakt einde aan apartheid aan de Zenne

2014-07-02-grondwet_beZENNEVALLEI: – De verplichting dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur in Brussel tot de Franse taalrol moesten behoren, was de N-VA een doorn in het oog. Die regeling was onderdeel van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. De N-VA wou die regeling laten vernietigen door het Grondwettelijk Hof en is daar ook in geslaagd.

N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts, die samen met N-VA-Kamerlid Hendrik Vuye het verzoek tot vernietiging indiende, reageert alvast tevreden op het arrest van het Grondwettelijk Hof: “Met hun uitspraak bevestigen de rechters dat er geen sprake kan zijn van apartheid aan de Zenne. Zij erkennen formeel het tweetalige karakter van de hoofdstad Brussel. Dat houdt in dat beide landstalen op gelijke voet behandeld moeten worden. De oorspronkelijke regeling reserveerde bepaalde topjobs in het tweetalige Brussel enkel voor Franstaligen. Het verheugt ons dat die nu opnieuw toegankelijk worden voor Nederlandstaligen.”

Voor de reeds benoemde Procureur, Jean-Marc Meilleur, zijn er geen gevolgen.

spoorstaking op maandag 30 juni 2014

2014-06-13-station-Ruisbroek_NMBS_trein_02BELGIË: – De socialistische spoorvakbond heeft beslist dat er een 24 urenstaking zal plaatsvinden van zondagavond 29 juni om 22.00 uur tot maandagavond 30 juni 2014 22.00 uur.
De actie is onder meer gericht tegen de trage aanwervingspolitiek bij de spoorwegen.
Meer info: www.acod-spoor.be/index.php?option=com_content&view=article&id=572:staking-30-juni-2014-waarom-gaat-acod-spoor-in-actie-&catid=77:pamflet&Itemid=58

WK sfeer in Sint-Pieters-Leeuw tijdens België – Algerije

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het was 12 jaar geleden dat belgië nog deelnam aan een Wereldbeker Voetbal. Iedereen keek dus uit naar de eerste match van de Duivels op het WK in Brazilië. Op verschillende plaatsen in Sint-Pieters-Leeuw kon men de match volgen op groot scherm.
België won zijn eerste wedstrijd van Algerije met 2-1. Een foto sfeer verslag:

2014-06-17-wk-sfeer-Leeuw (11) 2014-06-17-wk-sfeer-Leeuw (08)
Het grootste event werd georganiseerd op de parking van Shopping Pajot. Zo’n 1000 op voorhand ingeshreven supporters kwamen er samen en konden ook op een animatie programma rekenen met DJ’s en een optreden tijdens de rust van de Leeuwse dansgroep Dance O’ Mania.

Ook in de Mercedes Benz-garage Eurostar aan de Bergensesteenweg hoeft men niets van het WK te missen. De showroom werd gedeeltelijk omgebouwd tot een voetbaltempel met grote schermen, strandstoelen,…
2014-06-17-wk-sfeer-Leeuw (15) 2014-06-17-wk-sfeer-Leeuw (23)
Ook heel wat Leeuwse café’s hebben hun best gedaan om het hun bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken.
We namen een kijkje in ’t Leeuwke aan de Rink, bij de Grove in Zuun en  Het bergsken op ‘ bij de Jappe in Negenmanneke.
2014-06-17-wk-sfeer-Leeuw (30)_16
En in verscheidene Leeuwse scholen en bij heel wat families stond vandaag alles in het teken van de Rode Duivels.

Deze diashow vereist JavaScript.


Bekijk ook ons namiddag artikel: WK sfeer in WZC Zilverlinde

agenda: Open Kerkendagen 2014

JEO-Aff 7juin09-A4::BELGIË: – Al zeven jaar lang staat in België het eerste weekend van juni helemaal in het teken van ons religieus erfgoed. Dit jaar zetten zo’n 500 gebedshuizen op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni hun deuren open voor het grote publiek!

De aanvang van de herdenkingsperiode aan de ‘Groote Oorlog’ inspireerde ook ons bij de keuze van het thema van deze editie “Herinneringen aan ’14 – ‘18”.

De deelnemende kerken grijpen deze kans aan om het verhaal van de kerk, de gemeenschap of de lokale helden tijdens deze duistere periode te brengen door middel van tentoonstellingen, evocaties, concerten of poëzie. Andere kerken profileren zich tijdens dit weekend dan weer als ware vredeskerken.

Ook voor de allerkleinsten zijn er activiteiten voorzien zoals vertelmomenten, speurtochten of zelfs een ritje met de koets.

Programma Open Kerkendagen 2014 (PDF): http://openkerken.eu/uploads/31-1%20juin%202014/JEO-Pgm2014.pdf

Nieuwe regels voor het rijbewijs B vanaf 3 februari 2014

2010-09-08-opening_Lidl_verkeer_bBELGIË: – Ingevolge het Koninklijk Besluit van 4 december 2013 wordt de reglementering inzake het rijbewijs B aangepast. De nieuwe reglementering treedt in voege op 3 februari 2014.

In het kort: Wat verandert er?
• Verplicht 12 uur theorieonderricht na 2 niet geslaagde theorie-examens categorie B (bepaalde uitzonderingen).
• Nieuwe voorwaarden voor de begeleiders en de passagiers, zowel tijdens de stage als tijdens het praktijkexamen.
• De begeleider(s) moet(en) op het voorlopig rijbewijs 36 maanden worden vermeld.
• Je kan slechts éénmaal van scholingsmethode veranderen tijdens de geldigheid van je voorlopig rijbewijs.
• Verplicht 6 uur praktijkonderricht na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs.
• Na het verstrijken van de geldigheid kan een nieuw voorlopig rijbewijs pas bekomen worden na 3 jaar.
• Het praktijkexamen kan enkel nog worden afgelegd tijdens de geldigheid van het theorie-examen (3 jaar).

Meer info op GOCA vzw (groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs):
www.goca.be/nl/p/reglementering

Bij Makro Sint-Pieters-Leeuw verdwijnen vermoedelijk 35 banen

2013-12-12-Makro_sint-pieters-leeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Gisteren raakte tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad van Makro reeds bekend dat zo’n 370 banen bedreigd waren.

Intussen is duidelijk geworden hoeveel banen er in de verschillende vestigingen moeten verdwijnen.

Erwin De Deyn van de Socialistische vakbond BBTK: ‘Volgens de directie gaat het voor Sint-Pieters-Leeuw  om 35 medewerkers op een totaal van 341 medewerkers in de vestiging van Sint-Pieters-Leeuw.
Als vakbond gaan we ons niet vastpinnen op deze cijfers. De onderhandelingen moeten nog beginnen‘.

In totaal gaat het om 374 ontslagen:
Alleurs: 95
Lodelinsart: 59
Machelen: 56
Deurne: 54
Eke: 54
Sint-Pieters-Leeuw: 35
hoofdkantoor Wommelgem: 21

Makro Cash & Carry Belgium heeft de intentie om het bedrijf te reorganiseren

BELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW:- De directie van Makro Cash & Carry heeft deze middag, tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad, aan de vertegenwoordigers van het personeel haar intentie meegedeeld om het bedrijf te reorganiseren.
De intentie betreft een reeks maatregelen die erop gericht zijn de commerciële slagkracht van het bedrijf te versterken en de kostenstructuur te verbeteren, met het oog op een duurzame toekomst voor Makro Cash & Carry in België. Het management van Makro Cash & Carry zal constructief overleg voeren met de sociale partners, teneinde zoveel mogelijk naakte ontslagen te vermijden. Van de in totaal 3300 werknemers bij Makro Cash & Carry België zouden 370 werknemers door het voorgestelde plan tot herstructurering getroffen kunnen worden.
2013-12-12-Makro_sint-pieters-leeuw

In 1970 opende Makro zijn eerste winkel in Deurne. Momenteel zijn er in België 6 winkels van Makro (Alleur, Deurne, Eke, Lodelinsart, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw). Het unieke concept van Cash & Carry kende jarenlang succes, maar de afgelopen jaren is het aankoopgedrag van de consument grondig gewijzigd: er is de opkomst van online winkelen, de consument vraagt ook een uitgebreidere service, meer comfort en een vlottere mobiliteit. Ook de recente economische crisis had een impact op de cijfers van Makro Cash & Carry Belgium. Makro wenst een antwoord te bieden op de veranderende marktomgeving. Hierdoor ziet het bedrijf zich genoodzaakt om een intentie tot reorganisatie bekend te maken. Dit plan zou moeten leiden tot een eenvoudiger, klantgerichter Makro dat beter kan wedijveren in een competitieve markt.

Jean-Luc Tuzès, Managing Director van Makro Cash & Carry Belgium: “De directie van Makro Cash & Carry wil deze moeilijke maar noodzakelijke veranderingen op een correcte en constructieve manier laten verlopen, met respect voor de betrokkenen en in overleg met de sociale partners teneinde zoveel mogelijk naakte ontslagen te vermijden.

Nieuwe dienstregeling NMBS vanaf 15 december 2013

station_RuisbroekBELGIË: – Op zondag 15 december wijzigt NMBS Mobility haar treinaanbod. De dienstregeling van sommige treinen zal worden aangepast.

Deze aanpassingen zijn een gevolg van werken op verschillende plaatsen op het net. Maar zij vloeien ook verder uit de bereidheid van de NMBS om het treinaanbod aan te passen aan de behoeften van een maximum aantal reizigers door o.a. de capaciteit van sommige treinen te verhogen door het inzetten van dubbeldeksrijtuigen.

Neuhaus en Van Overstraeten blijven gebrevetteerde Hofleveranciers

2013-11-19-hofleveranciersBELGIË: – Op 15 november 2013 heeft Zijne Majesteit de Koning de eerste lijst van Gebrevetteerde Hofleveranciers voor het nieuwe Koningschap vastgelegd. Het betreft 111 bedrijven die voortaan de titel van Gebrevetteerde Hofleverancier van België mogen dragen.
Uit Sint-Pieters-Leeuw blijven Neuhaus en Van Overstraeten hofleverancier.

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin zullen de titularissen van deze nieuwe brevetten ontvangen op het Kasteel te Laken op 11 december 2013 op het einde van de voormiddag.

– NEUHAUS n.v. – Guy Paquot : Postweg 2 te Vlezenbeek
– VAN OVERSTRAETEN b.v.b.a. – René, Corry en Wilfried Van Overstraeten : Postweg 297 te Vlezenbeek

bron: www.monarchie.be/nl

NMBS informeert reiziger via Twitter

2013-10-24-twitter_nmbsBELGIË: – Reizigers willen snel geïnformeerd worden over gebeurtenissen die hun reisweg kunnen beïnvloeden. Door middel van een eigen Twitter-account wil NMBS die stijgende vraag naar real time reizigersinformatie opvangen. Vanaf vandaag schiet het Twitter-team van NMBS elke weekdag de reiziger te hulp.
NMBS is sinds donderdagochtend 24 oktober actief op Twitter. Reizigers kunnen de NMBS-account “@NMBS” op Twitter volgen en op die manier op de hoogte gebracht worden van gebeurtenissen die hun reisweg beïnvloeden.

Het Twitter-team beantwoordt tevens in real time, en dat tussen 6 en 22 uur, concrete vragen over gebeurtenissen op het net of de dienstverlening van NMBS. Meer algemene vragen over NMBS worden eveneens behandeld. Alle vragen worden in de mate van het mogelijke beantwoord, op basis van de beschikbare informatie.
Belangrijk is wel dat de Twitter-dienstverlening bovenop de gebruikelijke kanalen van de klantendienst komt. “Reizigers hebben recht op snelle en correcte informatie over hun reisweg en de dienstverlening van NMBS. Via Twitter wil NMBS nog sneller inspelen op de verzuchtingen van onze klanten. Dit is voor NMBS een zeer belangrijke stap die de klant nog meer centraal stelt in onze dienstverlening,” zegt Marc Descheemaecker, Gedelegeerd bestuurder van NMBS.

Blijde Intrede van Koning Filip en Koningin Mathilde in Vlaams-Brabant

2013-09-06-blijde-intrede-provincie_koning-Filip_Koningin-MathildeVLAAMS-BRABANT: – Koning Filip en Koningin Mathilde kwamen deze voormiddag naar Leuven voor hun Blijde Intrede als nieuw koningspaar in de provincie Vlaams-Brabant. Daarmee werd de spits afgebeten in hun reeks van Blijde Intredes in alle provincies van het land. Heel wat mensen stonden hen op te wachten.

Eerst was er de officiële ontvangst en receptie in het stadhuis op de Grote Markt van Leuven.
De receptie met heel wat streekproducten werd verzorgd door Casy uit Vlezenbeek.
2013-09-06-casy-verzorgt receptie_01 2013-09-06-casy-verzorgt receptie_02 2013-09-06-casy-verzorgt receptie_03
Daar maakte het koningspaar Kennis met de officiële vertegenwoordigers in de provincie en met de verdienstelijke inwoners op het vlak van welzijn, cultuur, bedrijfsleven en sport. Daarna volgde een feestelijke wandeling en begroeting van de bevolking langs de Grote Markt, De Somerplein, begin Bondgenotenlaan.

foto's: Provincie Vlaams-Brabant
foto’s: Provincie Vlaams-Brabant

Ze toonden ook interesse voor de promotie van jong artistiek talent in Het Depot op het Martelarenplein in Leuven.

Afgesloten werd er met een werklunch “Hoe Vlaams-Brabant steeds internationaler evolueert”. Internationalisering van het onderwijs, KMO’s en de samenleving.

De Koning heeft sinds vandaag ook een officieel Twitter-kanaal: twitter.com/MonarchieBe – @MonarchieBe

Red Panthers vierde op EK Hockey

2013-06-14-hockey-Erica-coppey_2BELGIË: – De Red Panthers (FIH 13) met Erica Coppey uit Sint-Pieters-Leeuw speelden vanmiddag om het brons op het Europees Kampioenschap hockey in Boom tegen Nederland (FIH 1).
De Belgische hockeyvrouwen hebben de strijd met 1-3 verloren.

Voor Nederland is het de eerste keer sinds 1991 dat ze geen finale spelen dus de Red Panthers waren gewaarschuwd dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden.
Na 6 minuten mooie kans voor de Belgen en één minuut later volgt de eerste strafcorner. Vandermeirens poging wordt buiten gewerkt door de keeper. Nederland komt via strafcorner 0-1 voor via Caia Van Maasakker. Na 22 minuten scoort België maar Nederland vraagt een video-call en de goal wordt afgekeurd voor obstructie.Met nog 6 minuten tot de rust vergroot Nederland de voorsprong tot 0-2 via een tip-in van Van den Heuvel.

In de tweede helft scoort Charlotte De Vos via een counter een mooie goal waarop de Nederlandse keeper geen weerwerk kon leveren, 1-2 met nog 15 minuten te spelen.
Op 7 minuten van het einde krijgen de Belgen hun 3de strafcorner. De Groof mist door het goed uitlopen van de Nederlanders. Op 3 minuten voor het einde zet trainer Pascal Kina alles op alles en vervangt de keepster door een extra veldspeelster. Maar net nadat Stephanie De Groof ingezet wordt als ‘vliegende’ keeper, scoort Nederland via Ellen Hoog de 1-3. Wedstrijd beslist. Nederland, de olympische kampioen, wint Brons op dit EK en onze Red Panthers eindigen net naast het podium op een zeer verdienstelijke vierde plaats.

EK Hockey: België verliest tegen topfavoriet Nederland

2013-06-14-hockey-Erica-coppeyBELGIË: – De Red Panthers (FIH 13) met Erica Coppey uit Sint-Pieters-Leeuw speelden vanavond hun tweede duel op het Europees Kampioenschap hockey in Boom tegen topfavoriet en regerend Olympisch kampioen Nederland (FIH 1). Ze verloren met 0-2.

Nederland kwam na 10 minuten wedstrijd 0-1 voor via een rebound van  Van Den Heuvel. Nog geen minuut later stond het zelfs 0-2 door Drost die door de Belgische defensie dribbelde.
Nadien kwamen De Red Panthers terug in de wedstrijd en vochten om hun achterstand ongedaan te maken maar de ruststand bleef 0-2.

Na 7 minuten in de tweede helft kregen de Belgen een strafcorner maar deze kon niet omgezet worden evenals een mooie actie enkele seconden later.
De Belgen bleven druk zetten en weigerden zich verloren te geven maar ook in de tweede helft kwamen ze niet tot scoren.
De Red Panthers (FIH13) werden dus niet weggespeeld door de Nederlanders (FIH1) maar moesten wel het onderspit delven met een 0-2 eindstand.
Ondanks het verlies is dit geen slecht resultaat voor de Red Panthers, die een veel beter doelsaldo +7 kunnen voorleggen dan hun grootste concurrent Ierland.

De volgende wedstrijd van de Red Panthers in Groep A is op dinsdag 20 augustus om 18.00 uur: België – Ierland.
Winnen de Red Panthers of spelen ze gelijk tegen Ierland dan eindigen ze tweede in Groep A en gaan ze door naar de halve finale.

UPDATE 19/08/2013 om 09.30 uur:
Erica-Coppey_met-oudersErica Coppey vertelt ons hoe ze gisteren de wedstrijd beleefde:
Bij aankomst in het stadion werd snel duidelijk dat de clash der Lage landen niet enkel op het veld, maar ook naast het veld zou worden uitgevochten. Beide supportersgroepen riepen om het luidst en maakten om het meeste kabaal. Best wel leuk.

Op het veld gingen de Nederlandse meisjes verschroeiend van start. Gedurende de eerste 10min werden we weggeblazen, daarna kwamen we meer in het spel voor. Maar toen stonden we al 2-0 achter. De rest van de wedstrijd zijn we ons blijven verweren en hebben we een aantal kansjes bij elkaar gesprokkeld, maar nooit genoeg om de Olympische kampioen te verontrusten. Nederland is op alle vlakken gewoon nog beter dan ons. Dat is voor ons een drijfveer om te blijven werken en trainen, om zo beetje bij beetje dichter bij hun niveau te gaan aanleunen.

Vandaag 19/8 is het voor ons rustdag, we mogen wat langer uitslapen en vervolgens gaan we samen eens uit het hotel. Er staat een spelletje bowling op de planning. Daarna eten en rust en in de namiddag nog training en vanuit het hotel naar de wedstrijd van de heren kijken.
Dinsdag spelen we tegen Ierland, cruciale wedstrijd voor ons. Een gelijkspel volstaat voor een plaats in de halve finale, maar we gaan resoluut voor winst!
Over de rest van het toernooi wil ik mij niet te veel uitspreken, we bekijken match per match, stap per stap. En heel de ploeg is al gefocust en kijkt erg uit naar de wedstrijd tegen Ierland.

voetbal: 3de speeldag beker van Brabant

www-sint-pieters-leeuw-eu_voetbaluitslagen
SINT-PIETERS-LEEUW: – De voetbaluitslagen voor de ploegen uit Sint-Pieters-Leeuw in  de beker van Brabant – Peugeot Cup.

Peugeot Cup 2013-2014 BCE
KV Brucom Sportief – Holleken Linkebeek 1-3
VK Berchem – SK Leeuw 1-5
KV Zuun – KSV Alsemberg 6-3
KVC Itna Itterbeek – SK Vlezenbeek 2-1
FC Negenmanneke – SK Oetingen VC 1-2
Peugeot Cup 2013-2014 BCH
Ritterclub Jette – SK Leeuw B 8-0
KFCE Kapelle-o/d-Bos – KV Zuun B 1-2

hoge ozon concentraties in regio

2013-07-23-ozonkaart

BELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – IRCEL, de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, waarschuwt voor te veel ozon in de lucht.
In grote delen van het land werd maandag en vandaag de informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter ozon overschreden .
De Europese alarmdrempel ligt op 240 microgram.
De volgende uren is er kans op overschrijding alarmdrempel.

De hoge ozonwaarden zijn te wijten aan de opstapeling van luchtvervuiling de voorbije dagen en het gebrek aan wind. Daardoor kunnen de ozonconcentraties nog hoger oplopen dan maandag.

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingduur, de gevoeligheid van de
blootgestelde personen en hun activiteit kan ozon volgende gezondheidseffecten veroorzaken:
– longfunctievermindering
– incidentele oogirritatie en irritatie van de bovenste luchtwegen
– incidentele luchtwegensymptomen als hoest bij gevoelige personen
– toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief
longlijden)
Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met
ademhalingsproblemen, enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de
buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige
fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel
wordt overschreden. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

archieffoto: meetpunt Sint-Pieters-Leeuw

De actuele ozonwaarden worden op de website www.irceline.be en de twitterpagina elk uur weergegeven.

Open Belgisch Kampioenschap Rolstoeldansen 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Belgische Rolstoeldansfederatie hield vandaag, met de steun van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het Open Belgisch Kampioenschap Rolstoeldansen 2013 en een Internationale wedstrijd in Zonnig Leven.
2013-04-20-BK-rolstoeldansen Sint-Pieters-Leeuw

De wedstrijd werd ingericht onder de auspiciën van het Belgisch Paralympisch Comité.
Aan de wedstrijden namen Belgische als Internationale paren deel.
De wedstrijden werden steeds beoordeeld door 5 juryleden.

REGIO: – Tijdens het Belgisch Kampioenschap Rolstoeldansen is Marleen Merkus-Ann Dergeloo Belgisch Kampioen geworden in de categorie Amateurs Combi Clesse 2
Serge en Matthieu Sander behaalden een eervolle 2 de Plaats bij de Beginners Duo 1

2013-04-20-BK-rolstoeldansen_sint-pieters-leeuw_anim

Roland Van Caelenberg Voorzitter Belgische Federatie: ‘ Rolstoeldansen is een erkende Paralympische sport. In feite is rolstoeldansen te vergelijken met valide dans. Je hebt twee systemen een combi enerzijds waarbij een valide persoon samen danst met iemand in een rolstoel . Maar je hebt ook de versie dat beide personen samen met hun rolstoel dansen. Je hebt er verschillende categorieën in en er wordt ook rekening gehouden met zekere handicap, beperkingen dat die mensen hebben.
Vandaag in Sint-Pieters-Leeuw nemen er zo’n 20 verschillende soorten categorieën deel aan de wedstrijden en klassen.
De deelnemers komen uiteraard uit België, ook veel Nederlanders en verscheidene paren uit Duitsland. Daar is het rolstoeldansen veel populairder wat ook verklaart waarom de Duitse TV ZDF hier vandaag aanwezig is.

Het rolstoeldansen wordt stilaan populairder al kan je het bijvoorbeeld nog steeds niet vergelijken met Nederland. We spreken in Nederland van zo’n 4000 personen terwijl we in België spreken van 60 personen die meedoen aan wedstrijden. Dus het wordt hoog tijd dat deze sporttak meer aandacht krijgt.’

Wie zin heeft om verder met deze paralympische sport kennis te maken, kan steeds terecht bij Roland Van Caelenberg Voorzitter Belgische Federatie www.rolstoeldansen.org & Handy Dance Zuun 02 411 79 11 – happydance@chello.be

Hun volgende bijeenkomst in zonnig leven is op donderdag 2 mei 2013 om 20.00 uur.

agenda: Open Belgisch Kampioenschap Rolstoeldansen 2013

Logo_RolstoeldansSINT-PIETERS-LEEUW: – De Belgische Rolstoeldansfederatie heeft, met de steun van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, de organisatie van het Open Belgisch Kampioenschap 2013 op zich genomen.

Het gemeentebestuur is dan ook verheugd de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw gratis uit te nodigen, op Zaterdag 20 april 2013 vanaf 14 uur om zowel de Belgische als de internationale paren aan te moedigen.

Zonnig-leven_Zuun

Centrum Zonnig Leven – Jan Vanderstraetenstraat 198 in Sint-Pieters-Leeuw

Zaaldeuren open : 9 uur
Aanvang wedstrijden : 10 uur
10 euro per persoon voor bezoekers
Inwoners Sint-Pieters-Leeuw gratis vanaf 14 uur.

Het programma:
2013-04-16-programma
Meer info: http://www.rolstoeldansen.org

agenda: startvergadering herdenking Eerste Wereldoorlog

SINT-PIETERS-LEEUW: – In 2014 wordt het startschot gegeven voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Gedurende de volgende jaren zullen allerlei initiatieven rond deze herdenking worden georganiseerd.
Ook Sint-Pieters-Leeuw wil het leven tijdens de oorlog in onze regio bestuderen en de herinnering aan deze gebeurtenis bewaren.
Dienst toerisme Sint-Pieters-Leeuw nodigt daarom alle geïnteresseerden uit op een startvergadering dinsdag 26 maart 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis.
oorlogsmonumenten_Sint-Pieters-Leeuw_Ruisbroek

Hebt u zelf memorabilia of nuttige documenten, kent u verhalen die van grootouder op kleinkind zijn doorgegeven, bent u geïnteresseerd om zelf iets op poten te zetten of mee te werken aan een herdenkingsmoment? Kom dan zeker eens luisteren.

Meer info: Dienst toerisme – 02 371.22.62 – toerisme@sint-pieters-leeuw.be

Nathan Decuyper 3de op Belgisch kampioenschap 2013

2013-02-17-nathan_3de
SINT-PIETERS-LEEUW: – Nathan Decuyper van judoclub Sint-Pieters-Leeuw werd 3de op het kampioenschap van België 2013 te Herstal in de categorie U15.

In de eerste Ronde kwam Nathan uit tegen de kampioen van Wallonië. Hij komt uit rusland en was voor iedereen een onbekende,al won hij reeds vele regionale kampen.
Nathan verliest met het kleinste verschil een ‘Yuko’ en kan hierdoor niet meer in de finale geraken. Hij moest dan verder strijden voor de derde plaats.

De eerste kamp van de herkansingen wint Nathan gemakkelijk met een schouderworp en een houtgreep van een judoka uit Bastogne.

2013-02-17-nathan_decuyper-3deBij de strijd voor de derde plaats kan zijn Schaarbeekse tegenstander snel een ‘yuko’ scoren maar Nathan blijft geconcentreerd verder strijden en verdient met een prachtige beenworp een vol punt ‘ippon’, de bronzen medaille is binnen.

Reactie van Nathan Decuyper:
Ik ben vrij tevreden over mijn resultaat. Ik dacht dat ik meer ging bereiken dan die 3de plaats . Ik vind het gewoon spijtig dat ik mijn eerste wedstrijd verloor , ik had dit gevecht moeten winnen vind ik .
Ik vond het vooral spijtig dat ik tegen hem verloor nadat ik zijn twee volgende gevechten zag , hij vocht deze gevechten slechter dan tegen mij . Maar ja het is nu zo ik ben verloren en daar kan ik niks meer aan doen . Mij twee andere gevechten gingen vrij vlot , behalve mijn laatste gevecht waar ik in begin een dom foutje maak en ik daardoor achter sta . Ik wist dat ik echt iets moest doen als ik op het podium wou staan . Maar een minuutje later schoor ik met een hele mooie beweging vind ik , waardoor mijn tegenstander plat op zijn rug vloog en ik was dus gewonnen .

Proficiat Nathan!

bron foto’s: Isabelle-Alain Decuyper-Begyn