Provincie slaat brug tussen Europa en Vlaams-Brabants platteland

2014-009-09-plattelandsgebied-PDPO-IIIVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant zorgt ervoor dat Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling ook ingezet kunnen worden ten gunste van Vlaams-Brabantse projecten. Zo ontvingen 86 Vlaams-Brabantse projecten in de vorige Europese programmaperiode in totaal 6.096.376 euro subsidies. De provincie lanceert een nieuwe oproep voor het indienen van plattelandsprojecten.

Gemeenten met een landelijk karakter, zoals Sint-Pieters-Leeuw (lichtgroen op de kaart), komen voor dienstverleningsprojecten in aanmerking en dienen met minstens 3 aangrenzende gemeenten samen te werken.

Oproep om het platteland te beleven met respect voor de streekidentiteit
Bij de start van een nieuwe Europese programmaperiode lanceert de provincie een oproep voor het indienen van innovatieve plattelandsprojecten. Deze kunnen een beroep doen op co-financiering via het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III).

Projecten uit Vlaams-Brabant die de verbetering van de leefbaarheid op het platteland vooropstellen, komen in aanmerking om 65% van de projectenkosten terugbetaald te krijgen.
Het thema van deze oproep is ‘Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa en plattelandsbeleid. ‘Het gaat dan concreet om de bevordering van toeristische activiteiten, de instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed, de bevordering van plattelandskwaliteiten, hoeve- en streekproducten, korte keten, landbouwverbreding, boerenmarkten, duurzame energie en klimaataanpassing’.

De uiterste indiendatum voor projecten is 30 oktober 2014. Als het project nog niet klaar is om ingediend te worden, kan men dat doen na de volgende oproep van begin 2015.
Vzw’s, gemeenten, diensten en instellingen en hun samenwerkingsverbanden kunnen projectvoorstellen indienen.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/oproep-streekidentiteit

Europa op bezoek in de Vlaamse Rand en rozentuin

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – In hoeverre is de Vlaamse Rand rond Brussel bekend bij Europese parlementsleden? Kennen zij diens typische eigenschappen en uitdagingen? Met een werkbezoek aan oa. Sint-Pieters-Leeuw liet Mark Demesmaeker, N-VA-Europarlementslid, collegaparlementsleden en medewerkers van de fractie van de Europese Vrije Alliantie (EVA) in het Europees Parlement, proeven van het Vlaamse en groene karakter van de Rand.
2013-09-05-EVA-rozentuin_01
Demesmaeker: “Ik doe dit omdat ik merk dat er nog heel wat onduidelijkheid leeft bij mijn Europese collega’s. Velen van hen kennen alleen Brussel, en dan nog enkel door een Europese bril. Helaas echter weten zij praktisch niets af van de Rand en de gevoeligheden die er leven bij de inwoners die het Vlaams karakter meer en meer bedreigd zien. Ik zie ook dat Europese ambtenaren, die begrijpelijkerwijs de rust van de groene rand opzoeken, ten onrechte het gevoel hebben in een tweetalige – of erger nog – uitsluitend Franstalige omgeving te wonen. De invloed en druk die van Brussel op de Vlaamse Rand uitgaat, en de problemen die dat geeft op vlak van het behouden van de Nederlandstalige identiteit, gaan volledig aan hen voorbij. Dat fenomeen kan ik het beste aanschouwelijk maken door mijn collega-parlementsleden mee op sleeptouw te nemen in de streek zelf.”
Op het programma stonden o.a. een bezoek aan het Kasteel van Gaasbeek, de Rozentuin Coloma in Sint-Pieters-Leeuw en het centrum van Halle, waar de groep ook uitgebreid kon kennismaken met enkele typische streekproducten.
2013-09-05-EVA-rozentuin_02 2013-09-05-EVA-rozentuin_03
De Europese en andere internationale instellingen zijn een troef voor Vlaanderen en onze hoofdstad. Voor onze EVA-fractie is respect voor de taal en cultuur van de streek echter een principe dat we voor alle regio’s in Europa verdedigen en willen zien toepassen. Daarom gaf ik tussendoor uitleg over de groeiende “ontnederlandsing” in de Vlaamse Rand rond Brussel. Ik ontving daarvoor graag mijn EVA-collega’s en medewerkers uit Schotland, Wales, Baskenland, Corsica en Bretagne”, zo nog Demesmaeker.

Flanders Smart Hub Development start

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – Vandaag, 3 mei 2013, gaat het Flanders Smart Hub Development-project van start. De bedoeling van het project is om via concrete producten innovatie en kennis in Vlaams-Brabant competitief te houden.

Flanders Smart Hub Development is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Ze gaan nieuwe producten, processen, diensten, markten en knowhow in de sectoren Logistech, Cleantech, Lifetech en Createch ontwikkelen.

Flanders-Smart-Hub_FSH-logoFlanders Smart Hub (FSH) Development is een strategisch belangrijk project voor onze regio. Er wordt maximaal ingezet op speerpunten in het provinciale beleid’, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor EFRO-projecten en Economie. ‘Belangrijke actoren zoals KULeuven, VUB, Imec, VOKA Halle-Vilvoorde, VOKA Leuven, LeuvenInc, POM, Brussels Airport Company en Innovatiecentrum zijn sterk betrokken. Het project is zeer resultaatgericht en dat is een duidelijke meerwaarde’, besluit Karin Jiroflée.

Het Doelstelling2-programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft voor dit project 386.404 euro veil, 40% van het totaalbedrag van 966.010 euro. De Vlaamse regering co-financiert voor eenzelfde bedrag, en de provincie Vlaams-Brabant, als trekker van het project, voor 74.802 euro of 7,74%.

Meer info: www.flanderssmarthub.be

Protestmars tegen verkrachting in Congo

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Bergensesteenweg was om 11.45 uur een protestmars te zien van Congolese vrouwen en mannen die op 30 juni vertrokken in Parijs en op weg zijn naar het Shulmanplein in Brussel. Daar zullen ze bij Europa een symbolische klacht indienen tegen het geweld en de de seksuele genocide in het oosten van Congo. Ze vragen de oprichting van een internationaal tribunaal.
 

De tocht is een organisatie van onder meer de Congolese diaspora en de Franse vereniging Ni putes ni soumises.
Met deze 309 km tellende mars klagen de deelnemers het geweld tegen vrouwen in Oost-Congo aan.

Marie Inyongo, organisatrice protestmars: “ We hebben een raming dat er 1502 vrouwen verkracht worden per dag. Dat zijn er 48 per uur. Maar het is maar een schatting: Dit zijn enkel de vrouwen die in het ziekenhuis terechtkomen. “
Wij vragen dat het vrouwengeweld en de genocide stopt. We hebben het hier over massamoorden. We vragen ook dat er een halt wordt geroepen aan het leegroven van de rijkdommen van Congo, want dat is de basis van het conflict.”

Reeds 9 miljoen euro naar Vlaams-Brabantse platteland

VLAAMS-BRABANT: – Het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling is halfweg.
Sinds de start van het programma in 2007 konden al 121 plattelandsprojecten financiële steun genieten.

Dat wil zeggen dat bijna 9 miljoen euro aan subsidies vloeide naar projecten die de recreatie, de handel, het historisch erfgoed, de cultuur, de ecologie en het toerisme op het platteland in Vlaams-Brabant verbeteren. Deze nieuwe dynamiek zorgt voor het behoud en de versterking van het kostbare platteland in onze provincie. De provincie is de belangrijkste cofinancierder, maar ook Vlaanderen en Europa dragen substantieel bij aan de verwezenlijking van het plattelandsbeleid“, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsontwikkeling en Europa.

Vandaag werd ook de nieuwe plattelandspublicatie ‘Plattelandsontwikkeling in de provincie Vlaams-Brabant 2011’ voorgesteld.
In deze brochure wordt de toestand van het platteland in Vlaams-Brabant geschetst, vertellen projectpromotoren en ervaringsdeskundigen over hun plattelandsproject en wordt de toegevoegde waarde van het plattelandsbeleid voor onze provincie belicht.

agenda: ROSES @ COLOMA

SINT-PIETERS-LEEUW: – Daniël Ost en Kaat Tilley promoten op 25, 26 en 27 juni ROSES @ COLOMA te Sint-Pieters-Leeuw.

Het domein Coloma in Sint-Pieters-Leeuw herbergt de meest volledige rozentuinen van Europa, met rozen uit 26 landen en met meer dan 3.000 soorten en variëteiten. Het prachtige rosarium verwelkomt bezoekers van over de hele wereld en is sedert de aanleg van de oorspronkelijke tuin in 1995, uitgegroeid tot een drukbezochte, internationale toeristische attractie.
Het Agentschap voor Natuur en Bos – een agentschap van de Vlaamse Overheid – wil samen met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op 25, 26 en 27 juni de jaarlijkse rozendagen nog sterker onder de internationale aandacht brengen en wist daartoe de wereldvermaarde bloemensierkunstenaar Daniël Ost en de internationaal befaamde modeontwerpster Kaat Tilley er toe te bewegen een tentoonstelling met hun werken op te bouwen in het fraaie, historische kasteel Coloma. Dit initiatief zal onder de benaming Roses @ Coloma worden gepromoot.

Uniek rosarium.

Het park Coloma, met een oppervlakte van 15 ha., beschikt naast vijf exclusieve rozentuinen eveneens over
een rozenmuseum en een rozenboomgaard. Elk jaar kunnen bezoekers er terecht van 15 mei tot 30 oktober. De
aanleg van de eerste rozentuin in 1995 bleek meteen een schot in de spreekwoordelijke roos. Het succes van de tuin bleef groeien en dus werden er in de loop der jaren magnifieke uitbreidingen gerealiseerd. Een totaalbeeld van de roos over de hele wereld, dat is wat de bezoekers tijdens hun rozenwandeling in Coloma te zien en te ruiken krijgen. Op heden zijn de rozentuinen van Coloma uitgegroeid tot Europa’s meest volledige en uitgebreide rozenverzameling.
De rozentuinen zijn aangelegd binnen het kasteeldomein Coloma dat het meest gekend monument van
Sint-Pieters-Leeuw is. Het kasteel is een blijvende getuige van het grote belang dat de “Heerlijckheydt van Sint-
Pieters-Leeuw” had in het land van Gaasbeek. Het is een typisch voorbeeld van een versterkt kasteel uit de 15°
eeuw dat evolueerde tot “Lusthuis” of “huis van plaisantie” ofte buitenverblijf. Door de eeuwen heen veranderde
het kasteel meermaals van eigenaar om uiteindelijk door de gemeente te worden aangekocht en gerestaureerd.
Het kasteelpark en de rozentuinen vallen onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Unieke kunstenaars.

In het kasteel Coloma zullen Daniël Ost en Kaat Tilley, naar aanleiding van de rozendagen op 25, 26, en 27
juni, een tentoonstelling uitbouwen die zondermeer uniek zal zijn. Daniël Ost die wereldwijd erkenning geniet als
meester-bloembinder en vooral in Japan, en het Midden-Oosten actief is, maar eveneens in eigen land, Europa
en de Verenigde Staten opdrachten uitvoerde en tentoonstellingen realiseerde, zal tijdens deze Roses @ Coloma voor het eerst samenwerken met Kaat Tilley. De creaties van Daniël Ost zijn gewoon betoverend. Zijn florale sculpturen met bloemen, planten, takken en bladeren laten niemand onberoerd. Ook Kaat Tilley is in haar domein een autoriteit. Als mode- en creatief ontwerpster geniet ook zij een internationale erkenning. Ze kleedde onder andere Diana Ross, Barbra Streisand, Naomi Campbell, Melanie Griffith, Halley Berry e.a. Samen met Daniël Ost zal zij het kasteel Coloma onderdompelen in een feeërieke sfeer. Deze tentoonstelling, gekoppeld aan de rozentuinen in volle bloei staan borg voor een dag van onvergetelijk genieten.

Het bezoek aan de rozentuinen is gratis, de toegang tot de tentoonstelling in het kasteel kost slechts 5 euro.
KASTEEL COLOMA – J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-pieters-leeuw

Mede door deze internationale belangstelling is men in Sint-Pieters-Leeuw voorbereid op een toestroom van duizenden bezoekers.
Op zondag 26 juni wordt dan ook een shuttledienst voorzien van op de parking Makro aan de Bergensestwg 427, tussen 10 en 18 uur.

UPDATE 24/06/2011: Bekijk het artikel over de vernissage van Roses@Coloma – KLIK HIER

donderdag 24 maart zware Brusselse ochtendspits verwacht

BRUSSEL: – Een vakbondsmanifestatie tijdens de Europese top in Brussel zal op donderdag 24 maart 2011 het verkeer in en rond Brussel vermoedelijk flink in de war sturen.

Vanaf 07.00 uur zullen zich zo’n 15.000 betogers verzamelen op vier plekken in de stad: het Noord – en Zuidstation, het Meiserplein en het Montgomeryplein.
Vervolgens trekken de betogers in vier stoeten naar het centrum van de stad (Kunst-Wet/Wetstraat). Vanaf 10.30 uur start daar de eigenlijke betoging die tot 14.00 uur zou duren.

De politie van Brussel zal een aantal verkeersassen volledig afsluiten:
– Van 6.30 uur tot 18.00 uur de Reyers- en Cinquantenaire tunnels richting centrum.
– vanaf 07.00 uur de zone rond het Schumanplein en de hele Wetstraat.
– Vanaf 07.30 uur zal het aan Van Praet niet meer mogelijk zijn om richting Ter kameren te rijden, alle verkeer wordt afgeleid via de Vilvoordesesteenweg naar De Trooz.

Tijdens de Eu-top en de  betoging zijn de metrostations Schuman en Maalbeek gesloten.

10 BHV-dienstweigeraars vrijgesproken door de correctionele rechtbank in Brussel

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: – Vandaag werd uitspraak gedaan in de strafzaken tegen 10 BHV-dienstweigeraars uit Halle-Vilvoorde.

Persbericht Werkgroep BHV:

De tien werden door de 51ste Kamer van de correctionele rechtbank te Brussel vrijgesproken. De door hen ingeroepen reden om niet te zetelen wegens de niet splitsing van de kieskring BHV werd door de rechtbank als geldige reden voor hun dienstweigering erkend. De werkgroep BHV verheugt zich over deze uitspraak, die een hart onder de riem is voor al wie de rechtsstaat hoog in het vaandel voert.

Elke burger heeft immers het recht zijn medewerking aan de uitvoering van een discriminerende wet (zoals deze die verkiezingen organiseert op basis van de discriminerende kieskring BHV) te weigeren. Daarvoor strafrechtelijk veroordeeld worden zou strijdig zijn met alle principes van de rechtsstaat en van gezond verstand.
Gelukkig zijn er ook nog rechtbanken die het hoofd koel houden en deze elementaire rechtsprincipes bevestigen.
De noodzaak om BHV op korte termijn op een grondwetsconforme wijze te splitsen wordt door deze uitspraak alleen maar bekrachtigd.

Werkgroep BHV – www.haviko.org

Share

200 mensen geven in Negenmanneke startschot van Buren Festival

NEGENMANNEKE: – Vrijdagavond was de eerste dag van het ‘Buren Festival’. In de Sint-stevensschool in Negenmanneke was er een praatcafé.
Al snel zat de zaal helemaal vol en moesten de organisatoren extra stoelen brengen om iedereen een plaatsje te geven.

2009-10-09-burenfestival-1

2009-10-09-burenfestival-ACW_wim-zeeuwe
Wim Zeeuwe

Wim Zeeuwe voorzitter ACW Droot Leeuw: “ Vanuit ACW Groot Leeuw was het reeds lang een droom om eens rond het thema ‘ buren en vooroordelen’ te kunnen werken. Geen grootschalig evenement, maar iets met een hele lage drempel, een activiteit waar iedereen zich zou kunnen thuis voelen. Begin dit jaar kreeg ACW een unieke kans om een project rond “samen leven’ in te dienen bij de ronde tafels van interculturaliteit. En ons project werd weerhouden.”

Het BurenFestival gaat door in de drie wijken van Sint-Pieters-Leeuw met het hoogste aantal inwoners die niet oorspronkelijk uit België komen. ACW wil u laten kennis maken met de cultuur van onze buren, wie hij of zij ook is en waar hij of zij vandaan komt. Men laat ons weten hoe zij leven, hoe zij zich hier aanpassen, een stukje van hun cultuur meepikken met daarbij een hapje en drankje, zoals zij dat thuis eten en drinken.

Cafébaas van dienst tijdens het praatcafé van het Buren Festival was Kris baert vroeger presentator bij Radio 2 en nu leraar Nederlands voor anderstaligen. Kris laveerde van tafel naar tafel om een gesprekje te hebben met mensen van Schotland, Griekenland, Marokko, Spanje,…
Maar allemaal inwoners van Negenmanneke. Hij vroeg hen hoe ze hier terecht kwamen, wat er typisch is aan hun land. Af en toe met een woord Engels en Frans er tussen om iets te verduidelijken. En natuurlijk waagde Kris zich aan de Griekse tafel aan een Sirtaki zodat de zaal meteen in volle sfeer zat. Ook waren er gesprekjes met lokale verenigingen hoe zij anderstaligen verwelkomen en welke hun aanpak is. Tussen de gesprekjes door zorgde Defile Aldante voor een muzikale noot en kon men hapjes uit de verschillende landen proeven.

(Dubbelklik op de foto’s om ze in groot formaat te bekijken)

Wim Zeeuwe voorzitter ACW Droot Leeuw: “Zaterdag in Ruisbroek zijn de activiteiten meer toegespitst op de jeugd. Met oa. Speelgoed uit verschillende landen . Er is een buffet uit de wereld en ’s avonds is er ieder uur muziek uit een ander land. Zondag is er dan in Zuun de afsluiter. Er is een kleine wandeling voorzien waarbij men langs gaat bij zes gezinnen van een verschillende nationaliteit of cultuur .”

Bekijk ook het verslag van het BurenFestival
Dag 1: praatcafé in Negenmanneke – KLIK HIER
Dag 2: Jeugdactiviteiten in Ruisbroek – KLIK HIER
Dag 3: Gastgezinnen in Zuun – KLIK HIER

Share

Ikebana tentoonstelling in Coloma

SINT-PIETERS-LEEUW: – De ‘Sogetsu Azalea Study Group’ hield een Ikebana tentoonstelling in Coloma.
2009-06-28-ikebani_Sogetsu-Azalea-Study-Group_1 Een stukje Japanse traditie en cultuur Ikebana is een bloemsierkunst die al eeuwenlang wordt beoefend. Deze discipline is gebaseerd op de levenshouding van het zen boeddhisme en was oorspronkelijk voorbehouden aan priesters en leden van de adel. Na verloop van tijd ontwikkelden zich verschillende vormen en stijlen die toegankelijk werden voor iedereen.

Sogetsu Ikebana, gesticht in 1927, is er één van. Het laat u de esthetische elementen uit de Japanse cultuur ontdekken: harmonie, eenvoud, asymmetrie, gevoel voor de natuur en vergankelijkheid.
2009-06-28-ikebani_Sogetsu-Azalea-Study-Group_2 2009-06-28-ikebani_Sogetsu-Azalea-Study-Group_3

De ‘Sogetsu Azalea Study Group’, die schikkingen tentoon stelt ter gelegenheid van de opening van de Japanse Rozentuin, werd opgericht in 1991 en is voorbehouden aan gevorderde beoefenaars.

U kan de tentoonstelling morgen maandag 29 juni 2009 nog bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur.
2009-06-28-ikebani_Sogetsu-Azalea-Study-Group_4 2009-06-28-ikebani_Sogetsu-Azalea-Study-Group_5
Meer info Study Group Sogetsu Azalea (SGSA): Voorzitter Gerda Matthees, Den Huysman 31 te Sint-Pieters-Leeuw www.sogetsubranchnederland.nl/organisatie/azalea.asp

Allemaal Vlaams-Brabanders

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT: – Allemaal Vlaams-Brabanders. Een kleurrijke gids van allochtoon verenigingsleven in Vlaams-Brabant.
 
cover-allemaal-vlabra-09Wist u dat er in Vilvoorde een vereniging van Afrikaanse moeders actief is? Of dat u in Leuven in een Russische school terechtkunt? Of dat u in Halle meer te weten kunt komen over carnaval in Latijns-Amerika? In Vlaams-Brabant zijn een 80-tal organisaties van etnisch-culturele minderheden actief. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het rijke verenigingsleven in onze provincie. Daarom geeft de provincie de nieuwe brochure ‘Allemaal Vlaams-Brabanders. Een kleurrijke gids van het allochtoon verenigingsleven in Vlaams-Brabant’ uit. In deze brochure worden deze organisaties uitgebreid voorgesteld.
 
Vlaams-Brabant is een kleurrijke provincie. Niet minder dan 170 nationaliteiten leven er samen. En dat vertaalt zich ook in het verenigingsleven, dat een steeds grotere diversiteit kent. Verenigingen zorgen voor leven in de buurt, de stad, en de regio.
Ook dat verenigingsleven wordt steeds gekleurder. In 2005 waren er een vijftigtal allochtone organisaties. Drie jaar later is dat aantal bijna verdubbeld.
 
Het allochtoon verenigingsleven biedt ons vele kansen. Voor het provinciebestuur zijn deze organisaties een belangrijke partner bij het opmaken, uitvoeren en bijsturen van het beleid. De vele initiatieven en activiteiten zorgen bovendien voor een frisse wind, en bieden mogelijkheden tot uitwisseling en ontmoeting. Om de wereld te zien, moet u de provincie niet meer uit. En uit de wisselwerking van culturen groeien nieuwe dingen. Want diversiteit is dé troef van onze provincie” zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor diversiteit en gelijke kansen, bij het ter perse gaan van de nieuwe brochure.
 
In deze gids stellen een groot aantal organisaties zichzelf voor. Ze doen dit om zich beter bekend te maken én om contact te leggen met andere inwoners en verenigingen.
In de brochure staan ook twee organisaties uit Sint-Pieters-Leeuw.

De organisatie: Bawasa vzw
Drogenbosstraat 64, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02-378 18 50 – GSM 0494-79 86 06
Contactpersoon: Princesse Batodisa Mansia Mbila mansiambila@yahoo.fr
De vzw is een socio-culturele organisatie.
Doelgroep: Belgen en Congolezen.
Doel: Om de integratie van de Congolezen in België te bevorderen, wilt Bawasa een dialoog op gang brengen tussen de oudere en jongere generatie Congolezen en Belgen. Wederzijds begrip ontstaat door dialoog. Tijdens de dialoog wordt de Congolese en Belgische cultuur besproken. De resultaten van de dialoog worden overgebracht naar Congo om tot uitwisseling te komen. Bawasa richt zich vooral tot jongeren omdat zij de toekomst moeten maken en redden.
Aanbod en activiteiten:
 dialoogdagen organiseren tussen de jongeren en volwassenen
 preventie
 informeren over de situatie in België en Congo.

De organisatie: Voyageurs vzw
Bergensesteenweg 777, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
GSM 0475-63 73 79
Contactpersoon: Séraphin WEISS (Pipa)
De organisatie werd opgericht in 2002 en is actief in de regio van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel.
Doelgroep: Voyageurs
Doel: De vzw wil de rechten op woonwagenterreinen verdedigen. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door culturele activiteiten te organiseren voor voyageurs en zigeuners.
Aanbod en activiteiten:
De vereniging heeft ook enkele professionele orgeldraaiers met orgels die uniek zijn in Europa.

Bekijk de brochure op: http://mediatheek.vlaamsbrabant.be/upload/objects/leven_en_wonen/minderheden/brochure-allemaal-vlabra-09.pdf

6% van Europeanen uit Sint-Pieters-Leeuw nemen deel aan verkiezingen

verkiezingen-stemmen-potloodSINT-PIETERS-LEEUW: – Tot 31 maart konden Europeanen die in België wonen zich inschrijven voor de Europese verkiezingen. Zij moesten daarvoor een aanvraag indienen bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar ze ingeschreven zijn. Uit cijfers van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken blijkt dat slechts 11,18% van hen van dat recht gebruikt gemaakt heeft. In de Vlaamse Rand gaat het om 9,02%.

Belgische kiezers EU: ingeschreven EU: potentieel EU: percentage totaal
Asse 22.097 73 838 8,71% 22.170
Beersel 17.066 106 1.170 9,06% 17.172
Dilbeek 29.664 126 1.541 8,18% 29.790
Drogenbos 3.273 18 437 4,12% 3.291
Grimbergen 25.690 155 1.474 10,52% 25.845
Hoeilaart 6.777 121 944 12,82% 6.898
Kraainem 7.516 235 2.210 10,63% 7.751
Linkebeek 3.254 59 345 17,10% 3.313
Machelen 8.960 37 653 5,67% 8.997
Meise 13.938 69 493 14,00% 14.007
Merchtem 11.712 21 206 10,19% 11.733
Overijse 15.392 301 3.022 9,96% 15.693
St-Gen-Rode 11.608 210 1.825 11,51% 11.818
St-P-Leeuw 22.184 124 2.064 6,01% 22.308
Tervuren 12.393 299 3.241 9,23% 12.692
Vilvoorde 25.917 172 2.366 7,27% 26.089
Wemmel 10.664 90 910 9,89% 10.754
Wez-Oppem 8.316 205 1.879 10,91% 8.521
Zaventem 19.310 171 3.094 5,53% 19.481
Vlaamse Rand 275.731 2.592 28.712 9,02% 278.323
Vlaams-Brabant 787.900 4.044 43.645 9,27% 791.944
Vlaanderen 4.674.583 18.082 200.468 9,01% 4.692.665
België 7.687.849 66.203 592.380 11,18% 7.754.052

15 BHV gemeenten stellen geen kieslijsten EU-verkiezingen op.

verkiezingen-stemmen-potloodVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van vorige donderdag besliste Sint-Pieters-Leeuw reeds om geen kieslijsten op te stellen en ook geen kiesbrieven op hun naam te drukken en verzenden.
Het opstellen van de kieslijsten moet ten laatste op 1 april 2009 gebeurd zijn.
Uit Halle-Vilvoorde beslisten nog 14 andere gemeenten reeds om ook geen Kieslijsten op te stellen. Ze doen dit uit protest tegen de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

De 15 gemeentebesturen die weigeren zijn: Affligem, Asse, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Meise, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Zemst.

Michel Doomst (burgemeester van Gooik):  “De gemeentebesturen voeren deze politieke actie omdat ze van oordeel zijn dat ze wegens de niet-splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde in de grondwettelijke onmogelijkheid verkeren om hun medewerking te verlenen aan de EU-verkiezingen. De kieskring is immers nog steeds niet gesplitst ondanks het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003”.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen liet begin januari 2009 al weten dat hij net als in 2007 geen tuchtsancties zou nemen tegen burgemeesters die de EU-verkiezingen zouden boycotten uit protest tegen de niet-splitsing van BHV.

Sint-Pieters-Leeuw stelt geen Europese kieslijst op

stemmen-europaVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vertegenwoordigers van acht gemeentebesturen uit Halle-Vilvoorde hebben woensdagavond in Leuven aan Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte laten weten dat zij net als bij de federale verkiezingen in 2007 uit protest tegen de niet-splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voor de komende Europese verkiezingen geen kieslijsten zullen opstellen en ook geen kiesbrieven op hun naam zullen drukken en verzenden.

De acht gemeenten zijn gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Gooik, Overijse, Roosdaal, Meise, Lennik, Dilbeek en Londerzeel.

“De gouverneur heeft laten weten dat hij met zijn diensten gaat bekijken hoe dit kan opgelost worden”, aldus de Gooikse burgemeester Michel Doomst (CD&V).

Bij de parlementsverkiezingen van 2007 nam de gouverneur deze taken over zodat de verkiezingen toch gewoon konden doorgaan.

De Conferentie van Burgemeesters eiste vorige week de onvoorwaardelijke goedkeuring van de splitsing van de kieskring BHV en wees erop “dat de federale wetgever de vastgestelde ongrondwettelijke discriminatie nog steeds niet heeft opgeheven”. De burgemeesters blijven achter de parlementaire behandeling van het Vlaamse splitsingsvoorstel in de Kamer staan, maar willen dat het misbruik van belangenconflicten stopt. Ze willen een onderhoud met de Duitstalige gemeenschap om hen te doen afzien van het inroepen van deze procedure.

bende ontmantelt die bankkaarten kopieerde

2008-11-20-bankautomaatHet parket van Dendermonde heeft meer uitleg gegeven bij de ontmanteling van een Roemeense bende die op grote schaal bankkaarten kopieerde.

Gisteren vielen speurders binnen in vijf landen, op zoek naar leden van een bende skimmers. In België werden negen mensen opgepakt, in de andere landen, waaronder Roemenië zelf, nog eens zes anderen.
De actie werd gecoördineerd in Dendermonde. Een van de bendes was in maart van dit jaar actief in Aalst en omgeving en dat onderzoek leidde naar het wereldwijd vertakte netwerk.

Uit het eerste onderzoek bleek dat dezelfde daders ook op andere plaatsen in België, namelijk in  Beerzel, Hoogstraten en Sint Pieters Leeuw de gegevens van bankkaarten hadden gekopieerd en gebruikt. De daders kopieerden de kaarten buiten het sluitingsuur van de bankinstellingen.

(In juli 2005 kon de politie van Sint-Pieters-Leeuw twee Skimmers van Roemeense afkomst op heterdaad betrappen en onmiddellijk inrekenen.
De daders die dit jaar in Aalst aan het werk waren bleken tot dezelfde bende te behoren.)

De bende kopieerde gegevens van bankkaarten in Europa, maar ook in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Marokko. Ze gebruikten daarbij erg gesofisticeerde apparatuur. Zo werden gegevens die in Australië werden gekopieerd een uur later al gebruikt in Italië.

Het parket van Dendermonde is erg tevreden over de samenwerking met het Roemeense gerecht, waarover onlangs een akkoord werd gesloten. Ook Europol in Den Haag werkte mee. De 15 leden van de bende die gisteren werden opgepakt, blijven aangehouden.

bron: http://www.polfed-fedpol.be/presse/presse_detail_nl.php?recordID=1837