Provincie slaat brug tussen Europa en Vlaams-Brabants platteland

2014-009-09-plattelandsgebied-PDPO-IIIVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant zorgt ervoor dat Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling ook ingezet kunnen worden ten gunste van Vlaams-Brabantse projecten. Zo ontvingen 86 Vlaams-Brabantse projecten in de vorige Europese programmaperiode in totaal 6.096.376 euro subsidies. De provincie lanceert een nieuwe oproep voor het indienen van plattelandsprojecten.

Gemeenten met een landelijk karakter, zoals Sint-Pieters-Leeuw (lichtgroen op de kaart), komen voor dienstverleningsprojecten in aanmerking en dienen met minstens 3 aangrenzende gemeenten samen te werken.

Oproep om het platteland te beleven met respect voor de streekidentiteit
Bij de start van een nieuwe Europese programmaperiode lanceert de provincie een oproep voor het indienen van innovatieve plattelandsprojecten. Deze kunnen een beroep doen op co-financiering via het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III).

Projecten uit Vlaams-Brabant die de verbetering van de leefbaarheid op het platteland vooropstellen, komen in aanmerking om 65% van de projectenkosten terugbetaald te krijgen.
Het thema van deze oproep is ‘Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa en plattelandsbeleid. ‘Het gaat dan concreet om de bevordering van toeristische activiteiten, de instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed, de bevordering van plattelandskwaliteiten, hoeve- en streekproducten, korte keten, landbouwverbreding, boerenmarkten, duurzame energie en klimaataanpassing’.

De uiterste indiendatum voor projecten is 30 oktober 2014. Als het project nog niet klaar is om ingediend te worden, kan men dat doen na de volgende oproep van begin 2015.
Vzw’s, gemeenten, diensten en instellingen en hun samenwerkingsverbanden kunnen projectvoorstellen indienen.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/oproep-streekidentiteit

Europa op bezoek in de Vlaamse Rand en rozentuin

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – In hoeverre is de Vlaamse Rand rond Brussel bekend bij Europese parlementsleden? Kennen zij diens typische eigenschappen en uitdagingen? Met een werkbezoek aan oa. Sint-Pieters-Leeuw liet Mark Demesmaeker, N-VA-Europarlementslid, collegaparlementsleden en medewerkers van de fractie van de Europese Vrije Alliantie (EVA) in het Europees Parlement, proeven van het Vlaamse en groene karakter van de Rand.
2013-09-05-EVA-rozentuin_01
Demesmaeker: “Ik doe dit omdat ik merk dat er nog heel wat onduidelijkheid leeft bij mijn Europese collega’s. Velen van hen kennen alleen Brussel, en dan nog enkel door een Europese bril. Helaas echter weten zij praktisch niets af van de Rand en de gevoeligheden die er leven bij de inwoners die het Vlaams karakter meer en meer bedreigd zien. Ik zie ook dat Europese ambtenaren, die begrijpelijkerwijs de rust van de groene rand opzoeken, ten onrechte het gevoel hebben in een tweetalige – of erger nog – uitsluitend Franstalige omgeving te wonen. De invloed en druk die van Brussel op de Vlaamse Rand uitgaat, en de problemen die dat geeft op vlak van het behouden van de Nederlandstalige identiteit, gaan volledig aan hen voorbij. Dat fenomeen kan ik het beste aanschouwelijk maken door mijn collega-parlementsleden mee op sleeptouw te nemen in de streek zelf.”
Op het programma stonden o.a. een bezoek aan het Kasteel van Gaasbeek, de Rozentuin Coloma in Sint-Pieters-Leeuw en het centrum van Halle, waar de groep ook uitgebreid kon kennismaken met enkele typische streekproducten.
2013-09-05-EVA-rozentuin_02 2013-09-05-EVA-rozentuin_03
De Europese en andere internationale instellingen zijn een troef voor Vlaanderen en onze hoofdstad. Voor onze EVA-fractie is respect voor de taal en cultuur van de streek echter een principe dat we voor alle regio’s in Europa verdedigen en willen zien toepassen. Daarom gaf ik tussendoor uitleg over de groeiende “ontnederlandsing” in de Vlaamse Rand rond Brussel. Ik ontving daarvoor graag mijn EVA-collega’s en medewerkers uit Schotland, Wales, Baskenland, Corsica en Bretagne”, zo nog Demesmaeker.

Flanders Smart Hub Development start

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – Vandaag, 3 mei 2013, gaat het Flanders Smart Hub Development-project van start. De bedoeling van het project is om via concrete producten innovatie en kennis in Vlaams-Brabant competitief te houden.

Flanders Smart Hub Development is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Ze gaan nieuwe producten, processen, diensten, markten en knowhow in de sectoren Logistech, Cleantech, Lifetech en Createch ontwikkelen.

Flanders-Smart-Hub_FSH-logoFlanders Smart Hub (FSH) Development is een strategisch belangrijk project voor onze regio. Er wordt maximaal ingezet op speerpunten in het provinciale beleid’, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor EFRO-projecten en Economie. ‘Belangrijke actoren zoals KULeuven, VUB, Imec, VOKA Halle-Vilvoorde, VOKA Leuven, LeuvenInc, POM, Brussels Airport Company en Innovatiecentrum zijn sterk betrokken. Het project is zeer resultaatgericht en dat is een duidelijke meerwaarde’, besluit Karin Jiroflée.

Het Doelstelling2-programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft voor dit project 386.404 euro veil, 40% van het totaalbedrag van 966.010 euro. De Vlaamse regering co-financiert voor eenzelfde bedrag, en de provincie Vlaams-Brabant, als trekker van het project, voor 74.802 euro of 7,74%.

Meer info: www.flanderssmarthub.be

Protestmars tegen verkrachting in Congo

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Bergensesteenweg was om 11.45 uur een protestmars te zien van Congolese vrouwen en mannen die op 30 juni vertrokken in Parijs en op weg zijn naar het Shulmanplein in Brussel. Daar zullen ze bij Europa een symbolische klacht indienen tegen het geweld en de de seksuele genocide in het oosten van Congo. Ze vragen de oprichting van een internationaal tribunaal.
 

De tocht is een organisatie van onder meer de Congolese diaspora en de Franse vereniging Ni putes ni soumises.
Met deze 309 km tellende mars klagen de deelnemers het geweld tegen vrouwen in Oost-Congo aan.

Marie Inyongo, organisatrice protestmars: “ We hebben een raming dat er 1502 vrouwen verkracht worden per dag. Dat zijn er 48 per uur. Maar het is maar een schatting: Dit zijn enkel de vrouwen die in het ziekenhuis terechtkomen. “
Wij vragen dat het vrouwengeweld en de genocide stopt. We hebben het hier over massamoorden. We vragen ook dat er een halt wordt geroepen aan het leegroven van de rijkdommen van Congo, want dat is de basis van het conflict.”

Reeds 9 miljoen euro naar Vlaams-Brabantse platteland

VLAAMS-BRABANT: – Het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling is halfweg.
Sinds de start van het programma in 2007 konden al 121 plattelandsprojecten financiële steun genieten.

Dat wil zeggen dat bijna 9 miljoen euro aan subsidies vloeide naar projecten die de recreatie, de handel, het historisch erfgoed, de cultuur, de ecologie en het toerisme op het platteland in Vlaams-Brabant verbeteren. Deze nieuwe dynamiek zorgt voor het behoud en de versterking van het kostbare platteland in onze provincie. De provincie is de belangrijkste cofinancierder, maar ook Vlaanderen en Europa dragen substantieel bij aan de verwezenlijking van het plattelandsbeleid“, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsontwikkeling en Europa.

Vandaag werd ook de nieuwe plattelandspublicatie ‘Plattelandsontwikkeling in de provincie Vlaams-Brabant 2011’ voorgesteld.
In deze brochure wordt de toestand van het platteland in Vlaams-Brabant geschetst, vertellen projectpromotoren en ervaringsdeskundigen over hun plattelandsproject en wordt de toegevoegde waarde van het plattelandsbeleid voor onze provincie belicht.

agenda: ROSES @ COLOMA

SINT-PIETERS-LEEUW: – Daniël Ost en Kaat Tilley promoten op 25, 26 en 27 juni ROSES @ COLOMA te Sint-Pieters-Leeuw.

Het domein Coloma in Sint-Pieters-Leeuw herbergt de meest volledige rozentuinen van Europa, met rozen uit 26 landen en met meer dan 3.000 soorten en variëteiten. Het prachtige rosarium verwelkomt bezoekers van over de hele wereld en is sedert de aanleg van de oorspronkelijke tuin in 1995, uitgegroeid tot een drukbezochte, internationale toeristische attractie.
Het Agentschap voor Natuur en Bos – een agentschap van de Vlaamse Overheid – wil samen met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op 25, 26 en 27 juni de jaarlijkse rozendagen nog sterker onder de internationale aandacht brengen en wist daartoe de wereldvermaarde bloemensierkunstenaar Daniël Ost en de internationaal befaamde modeontwerpster Kaat Tilley er toe te bewegen een tentoonstelling met hun werken op te bouwen in het fraaie, historische kasteel Coloma. Dit initiatief zal onder de benaming Roses @ Coloma worden gepromoot.

Uniek rosarium.

Het park Coloma, met een oppervlakte van 15 ha., beschikt naast vijf exclusieve rozentuinen eveneens over
een rozenmuseum en een rozenboomgaard. Elk jaar kunnen bezoekers er terecht van 15 mei tot 30 oktober. De
aanleg van de eerste rozentuin in 1995 bleek meteen een schot in de spreekwoordelijke roos. Het succes van de tuin bleef groeien en dus werden er in de loop der jaren magnifieke uitbreidingen gerealiseerd. Een totaalbeeld van de roos over de hele wereld, dat is wat de bezoekers tijdens hun rozenwandeling in Coloma te zien en te ruiken krijgen. Op heden zijn de rozentuinen van Coloma uitgegroeid tot Europa’s meest volledige en uitgebreide rozenverzameling.
De rozentuinen zijn aangelegd binnen het kasteeldomein Coloma dat het meest gekend monument van
Sint-Pieters-Leeuw is. Het kasteel is een blijvende getuige van het grote belang dat de “Heerlijckheydt van Sint-
Pieters-Leeuw” had in het land van Gaasbeek. Het is een typisch voorbeeld van een versterkt kasteel uit de 15°
eeuw dat evolueerde tot “Lusthuis” of “huis van plaisantie” ofte buitenverblijf. Door de eeuwen heen veranderde
het kasteel meermaals van eigenaar om uiteindelijk door de gemeente te worden aangekocht en gerestaureerd.
Het kasteelpark en de rozentuinen vallen onder het beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Unieke kunstenaars.

In het kasteel Coloma zullen Daniël Ost en Kaat Tilley, naar aanleiding van de rozendagen op 25, 26, en 27
juni, een tentoonstelling uitbouwen die zondermeer uniek zal zijn. Daniël Ost die wereldwijd erkenning geniet als
meester-bloembinder en vooral in Japan, en het Midden-Oosten actief is, maar eveneens in eigen land, Europa
en de Verenigde Staten opdrachten uitvoerde en tentoonstellingen realiseerde, zal tijdens deze Roses @ Coloma voor het eerst samenwerken met Kaat Tilley. De creaties van Daniël Ost zijn gewoon betoverend. Zijn florale sculpturen met bloemen, planten, takken en bladeren laten niemand onberoerd. Ook Kaat Tilley is in haar domein een autoriteit. Als mode- en creatief ontwerpster geniet ook zij een internationale erkenning. Ze kleedde onder andere Diana Ross, Barbra Streisand, Naomi Campbell, Melanie Griffith, Halley Berry e.a. Samen met Daniël Ost zal zij het kasteel Coloma onderdompelen in een feeërieke sfeer. Deze tentoonstelling, gekoppeld aan de rozentuinen in volle bloei staan borg voor een dag van onvergetelijk genieten.

Het bezoek aan de rozentuinen is gratis, de toegang tot de tentoonstelling in het kasteel kost slechts 5 euro.
KASTEEL COLOMA – J. Depauwstraat 25, 1600 Sint-pieters-leeuw

Mede door deze internationale belangstelling is men in Sint-Pieters-Leeuw voorbereid op een toestroom van duizenden bezoekers.
Op zondag 26 juni wordt dan ook een shuttledienst voorzien van op de parking Makro aan de Bergensestwg 427, tussen 10 en 18 uur.

UPDATE 24/06/2011: Bekijk het artikel over de vernissage van Roses@Coloma – KLIK HIER

donderdag 24 maart zware Brusselse ochtendspits verwacht

BRUSSEL: – Een vakbondsmanifestatie tijdens de Europese top in Brussel zal op donderdag 24 maart 2011 het verkeer in en rond Brussel vermoedelijk flink in de war sturen.

Vanaf 07.00 uur zullen zich zo’n 15.000 betogers verzamelen op vier plekken in de stad: het Noord – en Zuidstation, het Meiserplein en het Montgomeryplein.
Vervolgens trekken de betogers in vier stoeten naar het centrum van de stad (Kunst-Wet/Wetstraat). Vanaf 10.30 uur start daar de eigenlijke betoging die tot 14.00 uur zou duren.

De politie van Brussel zal een aantal verkeersassen volledig afsluiten:
– Van 6.30 uur tot 18.00 uur de Reyers- en Cinquantenaire tunnels richting centrum.
– vanaf 07.00 uur de zone rond het Schumanplein en de hele Wetstraat.
– Vanaf 07.30 uur zal het aan Van Praet niet meer mogelijk zijn om richting Ter kameren te rijden, alle verkeer wordt afgeleid via de Vilvoordesesteenweg naar De Trooz.

Tijdens de Eu-top en de  betoging zijn de metrostations Schuman en Maalbeek gesloten.