2014-009-09-plattelandsgebied-PDPO-IIIVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant zorgt ervoor dat Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling ook ingezet kunnen worden ten gunste van Vlaams-Brabantse projecten. Zo ontvingen 86 Vlaams-Brabantse projecten in de vorige Europese programmaperiode in totaal 6.096.376 euro subsidies. De provincie lanceert een nieuwe oproep voor het indienen van plattelandsprojecten.

Gemeenten met een landelijk karakter, zoals Sint-Pieters-Leeuw (lichtgroen op de kaart), komen voor dienstverleningsprojecten in aanmerking en dienen met minstens 3 aangrenzende gemeenten samen te werken.

Oproep om het platteland te beleven met respect voor de streekidentiteit
Bij de start van een nieuwe Europese programmaperiode lanceert de provincie een oproep voor het indienen van innovatieve plattelandsprojecten. Deze kunnen een beroep doen op co-financiering via het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III).

Projecten uit Vlaams-Brabant die de verbetering van de leefbaarheid op het platteland vooropstellen, komen in aanmerking om 65% van de projectenkosten terugbetaald te krijgen.
Het thema van deze oproep is ‘Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Europa en plattelandsbeleid. ‘Het gaat dan concreet om de bevordering van toeristische activiteiten, de instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed, de bevordering van plattelandskwaliteiten, hoeve- en streekproducten, korte keten, landbouwverbreding, boerenmarkten, duurzame energie en klimaataanpassing’.

De uiterste indiendatum voor projecten is 30 oktober 2014. Als het project nog niet klaar is om ingediend te worden, kan men dat doen na de volgende oproep van begin 2015.
Vzw’s, gemeenten, diensten en instellingen en hun samenwerkingsverbanden kunnen projectvoorstellen indienen.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/oproep-streekidentiteit

%d bloggers liken dit: