SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – In hoeverre is de Vlaamse Rand rond Brussel bekend bij Europese parlementsleden? Kennen zij diens typische eigenschappen en uitdagingen? Met een werkbezoek aan oa. Sint-Pieters-Leeuw liet Mark Demesmaeker, N-VA-Europarlementslid, collegaparlementsleden en medewerkers van de fractie van de Europese Vrije Alliantie (EVA) in het Europees Parlement, proeven van het Vlaamse en groene karakter van de Rand.
2013-09-05-EVA-rozentuin_01
Demesmaeker: “Ik doe dit omdat ik merk dat er nog heel wat onduidelijkheid leeft bij mijn Europese collega’s. Velen van hen kennen alleen Brussel, en dan nog enkel door een Europese bril. Helaas echter weten zij praktisch niets af van de Rand en de gevoeligheden die er leven bij de inwoners die het Vlaams karakter meer en meer bedreigd zien. Ik zie ook dat Europese ambtenaren, die begrijpelijkerwijs de rust van de groene rand opzoeken, ten onrechte het gevoel hebben in een tweetalige – of erger nog – uitsluitend Franstalige omgeving te wonen. De invloed en druk die van Brussel op de Vlaamse Rand uitgaat, en de problemen die dat geeft op vlak van het behouden van de Nederlandstalige identiteit, gaan volledig aan hen voorbij. Dat fenomeen kan ik het beste aanschouwelijk maken door mijn collega-parlementsleden mee op sleeptouw te nemen in de streek zelf.”
Op het programma stonden o.a. een bezoek aan het Kasteel van Gaasbeek, de Rozentuin Coloma in Sint-Pieters-Leeuw en het centrum van Halle, waar de groep ook uitgebreid kon kennismaken met enkele typische streekproducten.
2013-09-05-EVA-rozentuin_02 2013-09-05-EVA-rozentuin_03
De Europese en andere internationale instellingen zijn een troef voor Vlaanderen en onze hoofdstad. Voor onze EVA-fractie is respect voor de taal en cultuur van de streek echter een principe dat we voor alle regio’s in Europa verdedigen en willen zien toepassen. Daarom gaf ik tussendoor uitleg over de groeiende “ontnederlandsing” in de Vlaamse Rand rond Brussel. Ik ontving daarvoor graag mijn EVA-collega’s en medewerkers uit Schotland, Wales, Baskenland, Corsica en Bretagne”, zo nog Demesmaeker.

%d bloggers liken dit: