logo_inbreker-diefstal-overvalREGIO: – De lokale en federale politie hebben op donderdag 5 maart 2015 een grootschalige controleactie “EXIT” gehouden in het arrondissement Halle-Vilvoorde. De Exit actie is in de eerste plaats gericht tegen de woninginbraken, homejackings en rondtrekkende dadergroeperingen en in de tweede plaats naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen. Deze acties hebben een sterk ontradend effect naar potentiële daders en dragen ook bij tot de verhoging van het veiligheidsgevoel van de bevolking.

Ook het arrondissement Halle-Vilvoorde wordt geconfronteerd met verschillende criminaliteitsvormen met een zware impact voor de bevolking, zoals woninginbraken. Inbraken in woningen en in andere gebouwen maken dan ook deel uit van de lijst van fenomenen die volgens de bestaande zonale veiligheidsplannen (ZVP) en het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 (NVP) prioritair door de politiediensten moeten worden aangepakt. In de strijd tegen deze criminaliteitsfenomenen worden op lokaal en regionaal niveau al talrijke acties opgezet. Ook op het arrondissementele niveau worden deze fenomenen aangepakt door het organiseren van grootschalige acties op de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. Bij een dergelijke FIPA-actie (Full Integrated Police Action) worden middelen en personeel van de lokale politie en van de verschillende diensten van de federale politie, gezamenlijk en geïntegreerd ingezet.

Aan de actie namen 12 van de 15 lokale politiediensten van het arrondissement Halle-Vilvoorde deel. De actie werd gecoördineerd vanuit het Communicatie- en informatiecentrum te Leuven door de Coördinatie- en steundirectie (CSD) Halle-Vilvoorde. Naast de lokale patrouilles en dispositieven werden op 2 tijdstippen gecoördineerde dispositieven in plaats gesteld. Ter ondersteuning van de arrondissementele actie zette de federale politie bijkomende middelen en personeel in zoals een speurhond en drie drughonden. Een helikopter was standby. Verder verleenden personeelsleden van het interventiekorps Halle-Vilvoorde, van het Communicatie- en informatiecentrum Oost-Vlaanderen bijstand bij deze actie.

In totaal werden 128 personeelsleden van de lokale en federale politie ingezet. Naast het uitvoeren van patrouilles werden er diverse controleposten opgericht aan de belangrijkste verbindingswegen en aan de op- en afritten van de autosnelwegen.

Resultaten
De actie EXIT heeft plaatsgevonden tussen 15 en 23 uur. Er werden in totaal 665 voertuigen en 557 personen gecontroleerd. Hiervan waren er 10 personen geseind als op te sporen voor diverse feiten, waaronder 1 bevel tot gevangenneming. 1 persoon was in het bezit van een oorlogswapen. Zeven voertuigen werden in beslag genomen voornamelijk wegens niet verzekering. Tien bestuurders reden zonder een geldig rijbewijs en twee legden een positieve ademtest af. Drie chauffeurs reden onder invloed van drugs.

Verder werd er tijdens de actie een aantal hoeveelheden drugs aangetroffen waaronder cannabis, coke en weed. In een wagen werd bij de controle lege gebruikte zakken aangetroffen met restanten van drugs met een geschatte inhoud van 20-25 kg. Naar aanleiding van drugsfeiten werden o.a. 4 gsm’s, een laptop en een tablet in beslag genomen. 1 voertuig trachtte in Hoeilaart aan de controles te ontsnappen, maar kon staande gehouden worden. Het voertuig was niet in orde met de technische eisen (keuring). In Dilbeek trachtte 1 niet verzekerd voertuig te ontkomen, maar kon ook staande gehouden worden.

%d bloggers liken dit: