RSS

Tagarchief: politie

burgemeesters van Halle-Vilvoorde denken na over nog betere politie

VLAAMS-BRABANT: – Verleden woensdag organiseerde de provincie Vlaams-Brabant een bijeenkomst met de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, met korpschefs van de lokale politie, met de procureur des Konings en met provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Ze bespraken de veiligheid en de werking van de politie.

De lokale politie werkt goed in Vlaams-Brabant. Toch staat ze op de grenzen van haar kunnen, omdat ze steeds meer wordt bevraagd. Dus moeten ze durven vooruitkijken, en zich afvragen hoe ze de lokale politie nog beter kunnen klaarmaken voor de uitdagingen die op hen afkomen.

gouverneur_Lodewijk-De-WitteProvinciegouverneur Lodewijk De Witte: “Ik heb bepleit om met open blik te kijken naar meer samenwerking tussen de lokale politiekorpsen, soms ook naar het samensmelten van te kleine politiezones. Korpsen met slechts 60 à 70 politieambtenaren zullen het heel moeilijk krijgen om in de toekomst alle taken goed aan te kunnen. Voor hen moeten we de stap naar iets grotere zones durven overwegen. Zonder te groot te willen worden en het lokaal karakter te verliezen. En ook voor korpsen die 100, 150 of meer politiemensen hebben, die zeer goed zelfstandig kunnen functioneren, is het interessant om structureel samen te werken voor ondersteunende en gespecialiseerde diensten. We hebben dat een associatie tussen politiezones genoemd. Een drietal associaties in Halle-Vilvoorde zou ideaal zijn.

2016-11-02-anpr_camera_risbroek__sint-pieters-leeuw_01Daarnaast hebben we gekeken hoe een cameranetwerk van de politie, met nummerplaatherkenning, de acties tegen woninginbraken en tegen verkeersinbreuken doeltreffender kunnen maken. Verschillende politiezones zijn een ‘schild’ met ANPR-camera’s aan het uitbouwen. We moeten daar verder in investeren.
De procureur gaf een overzicht van de realisaties van het enkele jaren geleden opgerichte parket van Halle-Vilvoorde. En hij deelde met ons zijn inzichten over welke versterking en welke nieuwe stappen het opsporings- en vervolgingsbeleid zouden kunnen versterken

De burgemeesters zijn de eerste verantwoordelijken voor de veiligheid van onze inwoners, de lokale politie en het parket zijn cruciale partners. Samen hadden we een leerrijke en inspirerende bijeenkomst..”

 
 

Tags: ,

acht personen betrapt op rijden onder invloed

ZENNEVALLEI: – Afgelopen weekend werd door de Politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) een grootschalige alcoholactie gehouden met verschillende controles op zes plaatsen verspreid over het grondgebied van de politiezone Zennevallei.

Zo werd er onder andere gecontroleerd op de Bergensesteenweg in Halle, alsook in Sint-Pieters-Leeuw en Steenweg op Ukkel in Beersel.
In totaal werden voor de hele zone 1 176 voertuigen gecontroleerd. Hiervan werden acht personen betrapt op rijden onder invloed van alcohol. Goed nieuws voor wat het rijden onder invloed van alcohol betreft. Amper 0,6 % reed onder invloed. Dit is een laag cijfer. PZ Zennevallei: “Wij kunnen niet anders dan tevreden zijn met dit resultaat“.

Naast de alcoholcontrole werden nog wel vijf personen betrapt op drugsgebruik in het verkeer en nog eens 3 personen op bezit van drugs. Daarnaast werden drie voertuigen getakeld wegens niet verzekering. Verder werden 14 inbreuken vastgesteld op het niet of niet-correct dragen van de veiligheidsgordel en ten slotte werd één persoon bestuurlijk aangehouden wegens illegaal verblijf.

 
Reacties staat uit voor acht personen betrapt op rijden onder invloed

Geplaatst door op april 24, 2017 in actualiteit, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, Zennevallei

 

Tags: , ,

Opnieuw verdachte geklist door getuigenis en ANPR

logo_inbreker-diefstal-overvalSINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdag in de late voormiddag, omstreeks 11 uur belde een verdacht persoon tot twee maal aan bij een dame uit Sint-Pieters- Leeuw. Omdat niemand de deur opendeed, poogde de verdachte in te breken. De bewoonster schrikte de verdachte op door luid geroep, waardoor de verdachte de vlucht nam met de wagen.
Dankzij de goede beschrijving van de bewoonster en het ANPR-camerasysteem (automatische nummerplaatherkenning) konden de gegevens snel worden gelinkt aan het voertuig en deverdachte. De verdachte werd uiteindelijk in de buurt van zijn huis in Anderlecht aangetroffen en onmiddellijk aangehouden door de lokale politie Zennevallei.

Puik werk en knap optreden van de lokale politie, dankzij alweer een tip van een dappere inwoner.

Ook iets verdachts opgemerkt?
Aarzel niet en neem contact op met de lokale politie via het noodnummer 101.
Uw tip kan helpen!

 
Reacties staat uit voor Opnieuw verdachte geklist door getuigenis en ANPR

Geplaatst door op maart 15, 2017 in actualitiet, nieuws, politie, Zennevallei

 

Tags: ,

ANPR en kordaat optreden van burger en politie waren de ideale cocktail voor het vatten van 4 verdachten

logo_inbreker-diefstal-overvalSINT-PIETERS-LEEUW/ ZENNEVALLEI: – In de nacht van vrijdag op zaterdag konden, dankzij een tip van een alerte buurtbewoner, verschillende verdachten worden aangehouden door de politiezone Zennevallei.

Eerst werd door de buurtbewoner een voertuig opgemerkt met vier inzittenden. Kort nadien werden verdachte geluiden waargenomen. Hier bleken twee verdachten aan het werk in een poging om binnen te raken. De melder heeft de verdachten in hun werkzaamheden kunnen storen waardoor de verdachten de vlucht namen met hun voertuig. De melder kon een goede beschrijving geven van de verdachten en het voertuig. Dankzij deze beschrijving kon de lokale politie van de zone Zennevallei verder opzoekwerk verrichten. Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van de ANPR-camera’s* die aanwezig zijn op verschillende plaatsen op het grondgebied van Sint-Pieters- Leeuw. Dit alles leidde uiteindelijk naar de eigenaar van het voertuig. Het verdacht voertuig kan wat later worden onderschept. Ook de politiezone Dilbeek was op post.
De vier verdachten werden van hun vrijheid beroofd.

Een goede samenloop
De tijdige melding door de alerte buurman, de goede beschrijving, het snel optreden van de politie samen met de omliggende zone Dilbeek en de inzet van performante middelen zoals de ANPR bleken de ideale cocktail voor deze succesvolle vangst. Een minderjarige wordt voorgeleid bij de jeugdrechter. De twee andere verdachten zullen zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden en een laatste verdachte werd geïdentificeerd en later weer vrijgelaten. Het voertuig werd in beslag genomen.


ANPR*
De gemeente Sint-Pieters- Leeuw investeerde iets meer dan een jaar geleden in de technologie van ANPR (automatische nummerplaatherkenning). Deze vorm van camera-bewaking is bedoeld ter bestrijding van criminaliteit. Concreet maakt dit systeem beelden van voorbijrijdende wagens en leest telkens de nummerplaten in. De gegevens worden opgeslagen en op basis van de verkregen informatie wordt er verder gezocht in bestaande databanken en worden hits geregenereerd.

De ANPR-technologie werkt dus tweeledig. Enerzijds krijgt de bewaker inderdaad hits binnen van verdachte voertuigen, bijvoorbeeld een gestolen wagen of nummerplaat, anderzijds kan er ook reactief worden gewerkt in kader van lopende onderzoeken. Dat wil zeggen dat naar aanleiding van een feit, kan worden nagegaan of de wagen al dan niet in de buurt was en gelinkt kan worden aan een welbepaald feit.

Het is op dit laatste vlak dat al meerdere successen werden geboekt. Zo konden meerdere verdachten worden gelinkt aan verschillende zware feiten, waaronder autozwendel en gewapende overvallen. Ook konden rondtrekkende dadergroeperingen, bendes die gespecialiseerd zijn in informaticafraude en verkeersinbreuken worden gevat.

Een stap vooruit
De technologie is zeker een meerwaarde voor het politiewerk en de bestrijding van criminaliteit. Het laat toe capaciteit efficiënter in te zetten, gericht te zoeken en ploegen specifiek in te zetten.

Uitbreiding
Naar aanleiding van de successen in Sint-Pieters- Leeuw werd recentelijk een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de stad Halle en gemeente Beersel. Ook zij zijn geïnteresseerd in deze technologie.

Beiden liggen op een belangrijke verbindingsweg tussen grootsteden als Antwerpen, Gent en Charleroi en Luik. Het zijn mogelijke aanrijroutes voor criminelen die steeds verder van huis hun slag proberen te slaan. Ook de ligging van onze zone vlakbij Brussel maakt dat vernieuwde technologieën zoals ANPR zeker hun meerwaarde betekenen. De politiezone Zennevallei wil dan ook deze methodiek verder uitbreiden en verankeren in de reguliere werking van de zone.
Ook de federale overheid en het Brussels gewest hebben plannen om te investeren in deze vorm van camera-bewaking.

 
Reacties staat uit voor ANPR en kordaat optreden van burger en politie waren de ideale cocktail voor het vatten van 4 verdachten

Geplaatst door op maart 6, 2017 in actualiteit, nieuws, politie, Sint-Pieters-Leeuw, Zennevallei

 

Tags: , ,

Politiezone Zennevallei boekt vooruitgang in onderzoek naar tientallen diefstallen

logo_inbreker-diefstal-overvalZENNEVALLEI: –  Op het grondgebied Zennevallei, maar ook in andere gebieden zoals Dilbeek, Grimbergen en Brussel werden tientallen diefstallen van- en in voertuigen gepleegd. Vooral oudere modellen van de Volkswagengroep (Skoda, VW, Audi) waren het doelwit. Het onderzoek naar de daders liep al enige tijd.

Op donderdag 16 februari 2017 was het dan zo ver. Er werd een grote gerechtelijke actie georganiseerd onder leiding van de PZ Zennevallei in opdracht van de onderzoeksrechter van Brussel.
Simultaan werden vier huiszoekingen uitgevoerd binnen het gerechtelijk arrondissement Brussel,Halle-Vilvoorde en Luik. Uiteindelijk werden twee personen aangehouden en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Tijdens de huiszoekingen werden naast een aantal wapens nog een hele resem gestolen voorwerpen aangetroffen.

Voor de hele actie zette de politiezone Zennevallei een twintigtal mensen in en kreeg de zone ook bijstand van de ploegen van de politiezones Grimbergen, Brussel Hoofdstad Elsene en Luik. De hele actie verliep zonder incidenten.

 
Reacties staat uit voor Politiezone Zennevallei boekt vooruitgang in onderzoek naar tientallen diefstallen

Geplaatst door op februari 23, 2017 in actualiteit, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

vanaf 1 maart 2017 – Streng toezicht op parkeren in schoolomgevingen

2017-02-22-controle-parkeren-schoolomgevingSINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 01/03/2017 gaan de inbreuken op stilstaan en parkeren op het grondgebied Sint­-Pieters-­Leeuw gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (Art. 8.2 van het algemeen politiereglement met gemeentelijke administratieve sancties).
In de schoolomgevingen zal er extra streng toegezien worden op het correct naleven van het verkeersreglement.

Het foutief parkeren of stilstaan op een oversteekplaats, het voetpad, op de rijbaan langs de gele onderbroken streep … kan resulteren in een gemeentelijke administratieve sanctie tot 110 euro.
Zorg er dus voor dat je je wettelijk parkeert!

De overtredingen kunnen zowel vastgesteld worden door de politie als door de gemeenschapswachten. Gelieve dus steeds gevolg te geven aan de richtlijnen van deze vaststellers indien u een gemeentelijke administratieve sanctie wil voorkomen.

Wat verstaat men onder stilstaan?
Als je stopt uitsluitend met de bedoeling om passagiers te laten in­ of uitstappen of om goederen te laden of te lossen, is er volgens het verkeersreglement sprake van een stilstaand voertuig. Is er in jouw schoolomgeving een ‘kiss and ride’ zone? Denk eraan: deze is enkel bedoeld voor voertuigen die stilstaan en niet ‘parkeren’.

Wat verstaat men onder parkeren?
Als je langere tijd stopt dan strikt nodig is om passagiers te laten in­ of uitstappen of om goederen te laden of te lossen, is er volgens het verkeersreglement sprake van een geparkeerd voertuig.
Voorbeeld: Indien je dus 5 minuten op voorhand je kind komt ophalen, sta je geparkeerd en sta je dus niet stil.

 
Reacties staat uit voor vanaf 1 maart 2017 – Streng toezicht op parkeren in schoolomgevingen

Geplaatst door op februari 22, 2017 in actualiteit, Negenmanneke, nieuws, onderwijs, Oudenaken, Ruisbroek, school, Sint-Laureins-Berchem, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal, Vlezenbeek, Zuun

 

Tags: , , , , , , ,

politiezone Zennevallei deed mee aan Weekend zonder alcohol achter het stuur

2016-01-16-alcoholcontrole_03ZENNEVALLEI: – Vijf onmiddellijke intrekkingen rijbewijs, 17 positieve ademtests, vijf alarm ademtests en drie personen betrapt op drugs in het verkeer. Dat zijn de resultaten van de acties het afgelopen weekend ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ in de politiezone Zennevallei (Beersel – Halle – Sint-Pieters- Leeuw).

Dit is een nationale geïntegreerde controleactie georganiseerd door de lokale en federale politie in samenwerking met andere verkeersveiligheidspartners zoals het BIVV en de Provincie. De eerste editie van 2017 ging van start op vrijdag 13 januari 2017 (18 uur) en eindigde op maandag 16 januari 2017 (6 uur).

Het “weekend zonder alcohol achter het stuur” werd voorafgaandelijk aangekondigd in de nationale pers om bestuurders de klik te laten maken om niet onder invloed te sturen. Naast het sensibiliserend karakter van deze actie, werd ook de pakkans voor de hardleerse bestuurder verhoogd door het uitvoeren van alcoholcontroles over het ganse land.

In de PZ Zennevallei werd op vrijdagnacht een alcoholcontrole gehouden en op zaterdagnacht een actie CALVADOS*. Tijdens een actie Calvados wordt een snelheidscontrole gecombineerd met een alcohol- en drugcontrole. In totaal werden 741 bestuurders gecontroleerd. 25 van deze bestuurders stuurden onder strafbare invloed van alcohol of drugs.

Tijdens de actie Calvados werden de bestuurders die een snelheidsovertreding begingen op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters- Leeuw (70 km/u) wat verder tegen gehouden en onderworpen aan verdere controle. Van de 43 snelheidsovertreders waren vier bestuurders onder invloed van alcohol.

CALVADOS
*De politiezone Zennevallei combineert deze alcoholcontroles regelmatig ook met andere controles onder andere de controle van boorddocumenten, overdreven snelheid, het dragen van de gordel, …
Deze acties worden ook wel CALVADOS-acties genoemd. Calvados staat voor Collectieve Actie voor Leefbaar Verkeer zonder Alcohol, Drugs of Overdreven Snelheid.

De BOB-campagne
De BOB-campagne loopt nog tot 31 januari 2017. Bestuurders mogen zich dus nog steeds
verwachten aan regelmatig onaangekondigde alcoholcontroles.

 
Reacties staat uit voor politiezone Zennevallei deed mee aan Weekend zonder alcohol achter het stuur

Geplaatst door op januari 16, 2017 in actualiteit, alcoholcontrole, nieuws, politie, Sint-Pieters-Leeuw, Zennevallei

 

Tags: , , ,