ZENNEVALLEI: – Het aantal woninginbraken daalt in de politiezone Zennevallei. Ook het aantal verkeersongevallen daalt. Het aantal cybergevallen blijft echter hoog en intrafamiliaal geweld stijgt dan weer wel.

Tijdens de politieraad van 21 juni werden de cijfers van het jaar 2022 van de politiezone Zennevallei toegelicht. Sinds de coronacrisis was een verschuiving op te merken van de zichtbare criminaliteit in de fysieke ruimte, voornamelijk gericht op materiële goederen naar de onzichtbare criminaliteit, in de virtuele ruimte. En nu voor het eerst wordt deze tendens ook bevestigd in de cijfers. Zo daalde het aantal woninginbraken verder, maar bleef het aantal feiten op vlak van cybercriminaliteit hoog, waardoor cybercriminaliteit het fenomeen inbraken oversteeg.

Het jaar 2022 werd afgesloten met 447 inbraken in gebouwen, waarvan 376 in woning. Het aantal feiten cybercriminaliteit in strikte zin stevende af op 575 feiten. Drugsfeiten werden tegenover 2021 minder vastgesteld, doch konden 26 plantages worden opgedoekt, een stijging tegenover 2020 en 2021.

Overlast nam toe, wat ook logisch leek, na de twee heel rustige coronajaren, waar iedereen veroordeeld werd tot huisarrest. De evenementen werden in 2022 geleidelijk aan hernomen en op deze manier verlieten mensen opnieuw de woning en steeg het (openbaar) alcoholgebruik en het aantal feiten intimidatie, lastig vallen van personen en beledigingen. In totaal werden 1 059 feiten van overlast geregistreerd.

Stijging van het aantal geweldsdelicten
En met enige vertraging namen het aantal geweldsdelicten, zowel in het gezin als extramuraal toe. Al enkele tijd kreeg de lokale politie signalen dat het huiselijk geweld, zeker tijdens de coronaperiode toenam. In de cijfers was dit niet meteen zichtbaar, niet tegenstaande 1712 overspoeld werd door oproepen, is de stijging nu pas te merken in het aantal interventies en vaststellingen door de lokale politie. Afgelopen jaar werden 290 feiten van intrafamiliaal geweld geregistreerd.

Verkeersongevallen in dalende lijn
Met uitzondering van de twee coronajaren, telde de zone het laagst aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel sinds de opstart van de zone (2016). De grootste daling van het aantal verkeersongevallen werd genoteerd voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw die afgelopen jaar sterk investeerde in trajectcontroles voornamelijk op plaatsen die gekend zijn voor gebeurlijke ongevallen. Er werd een daling opgetekend van 85 in 2019 naar 60 in 2022. Ook in Halle daalde het aantal verkeersongevallen van 111 in 2019 naar 100 in 2022. In Beersel bleef het aantal ongevallen met lichamelijk letsel gelijk. De meeste ongevallen gebeurden op woensdag. Pieken werden ook vastgesteld op vrijdag en zaterdag (overdag). In 24 % van de gevallen waren fietsers betrokken en raakten zij gewond. Tegenover de coronajaren daalde hun betrokkenheid licht van 28 % in 2020, naar 26 % in 2021 en uiteindelijk 24 % in 2022. Voor corona bedroeg hun aandeel 21 % van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Koning auto spant dus nog steeds de kroon met 39 % van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel. 
De politiezone zal in de toekomst verder inzetten op verkeersveiligheid, overlast, inbraken en drugs. Daar mag de burger in alle geval op rekenen.” Mark Crispel, korpschef politiezone Zennevallei.

%d