federale-politieHALLE-VILVOORDE: – Op woensdag 11 juni 2014, tussen 15 en 23 uur, hebben de lokale en federale federale in het arrondisselent Halle-Vilvoorde gelijktijdige controles gehouden. Tijdens de actie EXIT zijn er ruim 400 personen en bijna 600 voertuigen aan een grondige controle onderworpen. Tweeëntwintig gecontroleerde personen waren geseind.

Deze actie was prioritair gericht tegen woninginbraken, homejackings en rondtrekkende dadergroeperingen en secundair naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen. De actie kaderde binnen één van de doelstellingen van de federale politie zoals vermeld in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015, namelijk de optimale geïntegreerde werking.

Negen van de vijftien politiezones in Halle-Vilvoorde namen deel aan deze controleactie, namelijk de zones Rode, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Pajottenland, Dilbeek, AMOW, VIMA, WOKRA en Druivenstreek. De lokale politiezones werden ondersteund door de Dienst luchtsteun van de federale politie, een drugs- en een speurhond.
De Federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde nam deel aan de actie met de inzet van één ploeg op het terrein. De Luchtvaartpolitie besteedde opnieuw aandacht aan het fenomeen van loondiefstallen op de luchthaven. De Spoorwegpolitie was dan weer met extra ploegen aanwezig in de stations in de regio.
De algemene coördinatie was in handen de Coördinatie- en steundirectie van de federale politie Halle-Vilvoorde.

Resultaten
In totaal zijn 596 voertuigen en 441 personen aan een grondige controle onderworpen. Er werden 22 geseinde personen aangetroffen (o.a. inzake opsporen verblijfplaats, verval van het recht tot sturen, drugs en Salduz 4). Er zijn geen gerechtelijke aanhoudingen verricht.

In de politiezone Rode reed een voertuig door bij een controle. De politiezone VIMA bood bijstand bij een achtervolging achter een gestolen voertuig vanuit Brussel. Het voertuig werd geïntercepteerd.
Met betrekking tot drugs werd een 20-tal gram cannabis en hasj aangetroffen.
Op het vlak van verkeer werden 6 voertuigen getakeld wegens niet verzekering en werden er 103 processen-verbaal/onmiddellijke inningen opgesteld inzake diverse verkeersovertredingen. Verder werden er 25 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld inzake de technische eisen van voertuigen.

Er waren 667 negatieve alcoholcontroles, 2 positieve alcoholcontrole met inhouding van het rijbewijs gedurende 3 uur en 1 met inhouding rijbewijs van 6 uur.

Politionele inzet
Binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde werd een 102-tal extra politiemensen ingezet, met name 80 van de lokale politiekorpsen en 22 federale politieambtenaren.
In de toekomst zullen er ongetwijfeld gelijkaardige acties georganiseerd worden.

%d bloggers liken dit: