REGIO: – Burgemeesters, schepenen en mobiliteitsambtenaren van de Vlaamse randgemeenten hebben vandaag de koppen bij mekaar gestoken om gezamenlijke oplossingen te zoeken rond parkeerproblemen.

Er waren 3 sprekers. Vanuit Vlaams- Brabant sprak de afdeling mobiliteit.
Een case studie was er uit Sint-Pieters-Leeuw. Johan Persoons, mobiliteitsambtenaar en schepen van mobiliteit en verkeer Jan Desmeth gaven uitleg over de parkeerstudie die de gemeente in Negenmanneke houdt.
2015-03-04-haviland-parkeerproblematiek
Vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwam Willem Stevens, kabinetsmedewerker van minister van Mobiliteit Pascal Smet, de laatste stand van zaken meegeven. De 19 Brusselse gemeenten moeten tegen 30 september 2015 klaar zijn met het opstellen van een gemeentelijk parkeeractieplan. De gemeenten die hier niet in slagen zullen verplicht worden om dit te delegeren aan het Brussels Parkeeragentschap. Uiteraard heeft de invoering van deze parkeeractieplannen ook gevolgen voor de Vlaamse gemeenten die aan Brussel grenzen.

Extra parkeerplaatsen
In het Brussels regeerakkoord is voorzien dat er op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de komende jaren 10.000 extra parkeerplaatsen worden voorzien. In het Vlaams Regeerakkoord wordt gesproken over de realisatie van 20.000 parkeerplaatsen aan de rand van Brussel. Belangrijk hierbij is dat deze parkings dichtbij openbaarvervoerknooppunten moeten komen om zo de pendelaars makkelijker in het centrum van onze hoofdstad te krijgen. Hierbij is een goede afstemming tussen de binnen en de buitenrand wenselijk.

Intergemeentelijke actie
De gemeenten uit de Vlaamse Rand worden op dit ogenblik geconfronteerd met hoge administratiekosten voor de verwerking van vaststellingen door de provincie Vlaams-Brabant. Bovendien heeft de provincie al aangegeven dat het in de toekomst de parkeerboetes in het kader van de GAS-wetgeving niet zal behandelen. Dat betekent concreet dat de gemeenten deze taak zelf op zich zullen moeten nemen of een andere oplossing moeten zoeken. Een mogelijkheid die geopperd werd tijdens deze vergadering is het inschakelen van intercommunale Haviland om deze taak op zich te nemen. Het voordeel van het oprichten van een intergemeentelijke dienst is dat de kostprijs voor de administratieve verwerking zakt en dat het gemeentepersoneel ontlast wordt van administratieve taken. Intercommunale Haviland zal zo snel mogelijk de haalbaarheid onderzoeken van het inschakelen van een gedeelde sanctionerende ambtenaar. Van zodra de resultaten bekend zijn, worden de betrokken gemeenten opnieuw uitgenodigd.

%d bloggers liken dit: