2013-07-24-bell_03 VLEZENBEEK: – Het bedrijf Bell’aroma uit Vlezenbeek staat model voor duurzaamheidsverslag want sinds kort staat het MVO-rapport (maatschappelijk verantwoord ondernemen) van “bvba Van Laethem” op hun website www.bellaroma.eu.

Van Laethem was 1 van de 3 geselecteerde pilootbedrijven, binnen de sector van groothandel in fruit en groenten, die voor het eerst een duurzaamheidsverslag volgens de strenge GRI richtlijnen mocht opmaken op basis van het voor de sector ontwikkelde MVO-sectorpaspoort. Nadien wordt dit instrument ter beschikking gesteld voor bedrijven die zelf zo’n verslag wensen op te maken.

“ Zowel afnemers als consumenten hechten een groeiend belang aan duurzaamheid. Aan ons verhaal gaat geen jarenlange, dure studie vooraf. Neen, wat ons betreft is het een door gezond verstand gedreven manier van bedrijfsvoering, een levenswijze vanuit de visie van het management die zeer aanstekelijk werkt en goed ingebed is doorheen heel de organisatie. Het is slechts wanneer de vraag kwam om ons engagement in een rapport te gieten dat we er bleven bij stilstaan dat ook wij met onze kleine organisatie heel wat realiseren en kunnen vertellen over hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen.”, zegt Armelle Moonens, één van de zaakvoerders.

In het duurzaamsheidsverslag staan er niet enkel gegevens over hun eetbare bloemen en verse kruiden maar ook over : de historiek van het bedrijf, de medewerkers, de klanten, mens en milieu en natuur.

2012-05-26-bellaroma_bezoek-Peeters_02Een duidelijk en levendig document dat aantoont dat wij tezamen met onze werknemers best fier mogen zijn op onze zaak” vervolledigt John Van Laethem.
Wat de toekomstplannen betreft, willen we graag verder uitbreiden op onze bedrijfssite aan de Postweg in Vlezenbeek. We voorzien in de nabije toekomst de plaatsing van een schaduwhall en tijdelijke serres om het bedrijf verder te laten groeien en de huidige tewerkstelling te kunnen blijven garanderen. Want ook hier geldt één van onze vuistregels. Hier groeien niet enkel onze plantjes…

Meer info op hun website www.bellaroma.eu

%d bloggers liken dit: