PAJOTTENLAND-PLUS_logoVLAAMS-BRABANT / PAJOTTENLAND: – De provinciaal managementcomité van Vlaams-Brabant keurde de ontwikkelingsstrategieën van de Leadergebieden Hageland en Pajottenland goed. Hierdoor kunnen gemeenten de komende 6 jaar met Europese, Vlaamse en provinciale middelen nieuwe kansen creëren in deze regio’s.

VLAAMS-BRABANT_LOGO_kruispunt-van-vele-werelden_jan-2015LEADER, Liaison Entre Action de Développement Economique Rurale, is het Europees programma dat de ontwikkeling van het platteland wil versterken.
Om als LEADER- gebied aan de slag te kunnen gaan moet men aan een aantal criteria en doelstellingen voldoen, zoals het landelijk karakter van het gebied, de samenstelling van een lokale groep en het opstellen van een lokale ontwikkelingsstrategie voor concrete werking en projecten. Het Hageland en het Pajottenland komen beide hiervoor in aanmerking en kunnen verder werken aan een dynamisch en toekomstgericht platteland’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid.

De LEADER-groep Pajottenland+ maakt opnieuw middelen vrij voor de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Zij leggen de klemtoon op duurzame energie en klimaatadaptatie, profilering en promotie van de streekidentiteit en leefbare dorpen.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/platteland en www.pajottenland.be

%d bloggers liken dit: