SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagvoormiddag had in school Den Top een netoverschrijdende pedagogische studiedag voor de leerkrachten, directeurs en secretariaatsmedewerkers van alle Leeuwse basisscholen plaats.
2015-03-04-Netoverschrijdende-pedagogische studiedag-03
In de Leeuwse basisscholen is ‘taal’ een steeds groter wordende uitdaging. Om de scholen hierin te ondersteunen organiseerde de gemeentelijke dienst Onderwijs in samenwerking met alle scholen uit Sint-Pieters-Leeuw vandaag een netoverschrijdende pedagogische studiedag rond taal. Tijdens deze studiedag konden de meer dan 200 leerkrachten en ondersteunende personeelsleden van de Leeuwse basisscholen kiezen uit 19 workshops binnen het thema ‘Een krachtig taalbeleid op school om samen te gaan voor een sterk leerklimaat ook voor minder- of anderstalige kinderen!’.

De pedagogische studiedag is uniek omdat alle scholen van alle onderwijsnetten uit Sint-Pieters-Leeuw betrokken zijn, omdat het een uniek netwerkmoment biedt voor alle Leeuwse onderwijsmensen en omdat het een gemeenschappelijke onderwijsvisie op taal uitdraagt gedragen door alle Leeuwse scholen.

De leerkrachten hadden een ruime keuze aan workshops:
Nederlands leren: een proces / Meertaligheid in de klas / Belang van taal binnen de superdiversiteit / Opbouwen van een constructieve dialoog / Omgaan met taaldiversiteit op school / Help-Hey, een AN’er in onze school! / Communicatie bij het voeren van moeilijke gesprekken met ouders / Met een boekje in een hoekje: al spelend talig worden! / Van rijmen en klappen tot hakken en plakken … Ridder Hakkeplak en zijn vrienden helpen je op weg! / Geletterdheid in de kleuterklas / Wijs met woordenschat in de kleuterschool / Kinderklanken in de kleuterschool / Anderstaligen vragen een bijzondere aanpak / Meertalige taalontwikkeling, wat als het moeilijk gaat? / De taalronde / Schijn je licht … op een gedicht! / Interactieverhogende én motiverende werkvormen! Kan dat wel? / Vanuit ta(a)lenten…taal stimuleren / Taalzwakke kinderen… en dan? / Hoe taalzwakke kinderen bereiken via muzische werkvormen?

Deze slideshow vereist JavaScript.


Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: ”Toen ik vorig jaar het idee lanceerde om te groeien naar een gezamelijk talenbeleid in onze school over de netten heen gingen alle directeurs daar graag op in. Want we waren er allemaal van overtuigd dat er taal in onze scholen tot kansen moet leiden, maar dat in onze scholen taal tevens een struikelblok is voor velen. Zowel voor kinderen, als voor ouders.

Om u een idee te geven heb ik enkele cijfers ivm thuistaal niet Nederlands opgevraagd. Opgelet: het is niet omdat de thuistaal niet Nederlands is dat men geen Nederlands kent. Het is alleen niet de eerste taal die thuis in het gezin van het kind wordt gesproken.
In Ruisbroek heeft Wegwijzer 61% TNN, Jan Ruusbroec 74%, Ave Maria 17%, Sint Stevens 58%, Don Bosco 23%, Populiertje 66%, Groene Parel 68%, Den Top 31% en Sint-Lutgardis 42%.
Je ziet duidelijk waar onze meer verstedelijkte gebieden zijn in Leeuw en waar meer rurale scholen liggen. Maar vergis u niet. We kunnen niet op onze lauweren rusten. In sommige scholen zijn we op zoek naar strategieën om op korte termijn dingen aan te pakken en in andere scholen bereiden we ons voor op een taalproblematiek die aan de deuren klaar staat.

En vanuit deze urgentie gingen we met alle directies en de dienst onderwijs aan de slag. Eerst schreven we een gezamelijke visietekst uit. Bewust kozen we voor een ruime tekst zodat alle scholen, met elk hun eigenheid, er zich in zou kunnen terug vinden. En zo kwamen we tot de volgende slagzin:
“In Sint-Pieters- Leeuw is het onderwijs Nederlandstalig. De omgangstaal op school en de onderwijstaal is uiteraard het Nederlands. Met het oog op de maximalisering van kansen willen we samen met school, ouders, leerkrachten en kinderen in een sfeer van wederzijds respect kwaliteitsvol onderwijs aanbieden met aandacht voor de Nederlandse taal. Taal geeft daarbij kansen en verbindt ons allemaal”.

Schepen Gunther Coppens: ‘Vooral de laatste zin “taal geeft daarbij kansen en verbindt ons allemaal” zette ons aan tot het uitwerken van deze studiedag. Want het bedenken van een visie is slechts het begin.

%d bloggers liken dit: