BEERSEL / ZENNEVALLEI: – Voka, de Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde organiseerde dinsdagavond een verkiezingsdebat met lokale politici voor een publiek van bedrijfsleiders in het Gravenhof in Dworp.

In één van de debatten namen 3 lijsttrekkers uit Sint-Pieters-Leeuw deel met als thema’s: mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en arbeid.
Wij noteerden enkele uitspraken.
 

MOBILITEIT
– Het verkeer in de regio staat stil. Zoals het knelpunt Bergensesteenweg (N6).

Jos Speeckaert (CD&V): “ Sinds de komst van Ikea zit het verkeer nog meer strop. Er zijn gesprekken geweest van de gemeente met het Brussels hoofdstedelijk gewest maar zij willen niet echt mee werken.
Verder zijn voor die Bergensesteenweg al plannen gemaakt om die volledig te herinrichten ter hoogte van Negenmanneke. Om daar een winkellaan van te maken met ventwegen (nvdr. zie artikel 14/11/11 mobiliteitsplan  ). Zodat er een betere doorstroming komt. En stelden we voor om ter hoogte van de Redevco, oude Carrefour-site om langs daar een brug over het kanaal aan te leggen zodanig dat het zwaar verkeer daar al wordt afgeleid en dat de druk op de Bergensesteenweg zou verminderen. Spijtig genoeg in het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan is dit niet overgenomen door minister Muyters. ”

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Bij de Bergensesteenweg zitten we ook met het probleem dat het een gewestweg is.
Dus als gemeente bepalen wij niet alles zelf wat er met die weg gebeurt. We hebben daar wel inspraak in maar uiteindelijk blijft het een gewestweg.
Maar we moeten er alles aan doen om te zorgen dat er doorstroming van het verkeer is. Door oa. De ontsluiting van de bedrijven terreinen via een brug. ”
.

Luc Deconinck (N-VA): “ In grote lijnen ga ik ermee akkoord maar ik wil er toch op wijzen dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw die busbaan op de Bergensesteenweg altijd gesteund heeft. Dit had men vroeger kunnen voorkomen.
Nu als je op langere termijn kijkt is volgens mij heel duidelijk dat die brug er moet komen en dat Sint-Pieters-Leeuw de nodige druk moet zetten wil je de Bergensesteenweg een beetje ontlasten van vrachtverkeer.”
.

Wegenwerken kunnen tot fiasco’s lijden bij bedrijven en handelaars?

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Bij grote werken organiseren we voor inwoners en handelaars een info-avond. Daarin wordt het verloop van de werken geschetst en zegt men tegen de mensen wie het aanspreekpunt is waar je altijd voor en tijdens de werken terecht kan. “

Jos Speeckaert(CD&V): “ We zullen in de komende legislatuur ook geconfronteerd worden met de herinrichting van de Fabriekstraat in Ruisbroek die toch ook een belangrijke verkeersader is in onze gemeente. Daar zal dus ook inter-gemeentelijk overleg nodig zijn met Beersel waar het zwaar verkeer ook zal moeten afgeleid worden voor dat ze Ruisbroek binnen komen.
Verder zal er uiteraard ook in fasen gewerkt moeten worden om de handelaars vanRuisbroek toch ook de mogelijkheid te geven om verder te functioneren.
Dat wordt dus een belangrijke oefening voor de komende legislatuur.”

RUIMTELIJKE ORDENING

– Is er nog plaats voor bedrijven?

Luc Deconinck (N-VA): “ Tegen Anderlecht aan liggen nog vele terreinen voor reconversie. Grote oppervlakte industrie die verlaten zijn met de jaren en die eigenlijk voor herontwikkeling in aanmerking komen. Maar waar ook in geïnvesteerd moet worden!
Langs de andere kant heb je oude sites zoals de Michelin site die een voorbeeld is van hoe je het niet moet doen. Met een invulling die maar half en half is en dat is dus ook een uitdaging om ook dat aan te pakken”.

Jos Speeckaert(CD&V): “ Zoveel jaar geleden was Sint-Pieters-Leeuw één van de eerste gemeenten die een bijzonder plan van aanleg voor zone vreemde bedrijven heeft opgesteld waardoor het ruimtelijk structuurplan aangepast is geweest. Zo hebben we uitbreidingen kunnen creëren voor bedrijven zoals oa. Neuhaus , Lindemans en ook Inkendaal wat toch voor extra werkgelegenheid heeft gezorgd. Nu in de huidige situatie zijn er nog een paar die kunnen uitbreiden want het GRUP heeft bepaald dat langs de Bergensesteenweg de uitbreiding van bedrijven beperkt wordt tot 150m2. Daar tracht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om tegen in beroep te gaan om onze bedrijven een kans te geven om uit te breiden langs de Bergensesteenweg. ”

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ De huidige afbakening met de 150m2 regel is een probleem. Veel bedrijven zijn geïnteresseerd om zich te vestigen. Maar iedereen die op voorhand al weet dat hij binnen een paar jaar als de zaken goed draaien niet de mogelijkheid heeft om uit te breiden,… ja dan ga je geen bedrijven aantrekken.
Vandaar dat we als gemeenteraad in beroep gegaan zijn tegen het GRUP omdat dit
lijnrecht staat tegenover het structuurplan van de gemeente.”

MILIEU
– Wordt er in de rand rond Brussel niet teveel nadruk gelegd op groen en open ruimte?

Luc Deconinck (N-VA) : “ Wat mij betreft in elk geval niet. Ik hou van een mooie groen omgeving. Maar er is al genoeg ruimte in beslag genomen. De bebouwde ruimte moet beter benut worden daar is nu nog teveel verspilling van die ruimte.

-Milieu subsidies voor bedrijven?

Jos Speeckaert(CD&V) : “ Op dit moment verminderen de subsidies voor bedrijven en particulieren bvb. Qua zonne-energie . Maar wij hebben een bijkomende milieu ambtenaar aangesteld die zich voornamelijk bezig houdt met milieu dossiers van bedrijven. Specifiek ook om hen te steunen waar dit mogelijk is. Ik denk dat dit ook niet onbelangrijk is.”

– Bedrijven die willen investeren in groene energie hebben vaak problemen om dit te realiseren door protest van buurtbewoners zoals bvb. Windmolens?

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Wij hebben onlangs de vergunning van één windturbine, van een project van zes afgekeurd omdat deze te kort bij een woonwijk gepland was. Dus om deze ene windturbine niet te realiseren of 50 meter verder van de woonwijk te plaatsen. Nu stond hij ingepland op 250 meter van de woonwijk. We waren absoluut niet tegen de inplanting van windturbines. Het ging uitsluitend over één windturbine die uiteindelijk in de plannen ook maar voor 50% ging renderen.
En dan stel ik mij de vraag, ja ik denk dat je als gemeente juist handelt als je dan zegt ik kijk naar de woonwijk die er toch last van zou gehad hebben. Plus het feit dat die ene windturbine maar 50% rendement ging opleveren. En dan aan de andere kant vind ik dat we niet nee kunnen zeggen tegen windturbines. Want ik denk dat iedereen voor groene stroom is. Maar dan moet je ook toelaten dat het mogelijk is.”
 

ARBEID
– Niet alle jobs geraken ingevuld, probleem anderstaligen?

Jos Speeckaert(CD&V) : “ Ik denk dat het begint bij het onderwijs uiteraard. We stellen vast dat er bij verscheidene bedrijven vacatures zijn die niet ingevuld geraken. Terwijl er heel veel mensen werkloos zijn. De taal speelt daar in onze gemeente zeker een rol in en we stellen vast dat in onze scholen in de gemeente veel anderstaligen de Nederlandse taal leren. Dus ik denk dat het naar de toekomst toe zal verbeteren. Intussen zitten we met het probleem dat herscholing een belangrijke rol zal spelen. Daarom organiseren we taalcursussen in samenwerking met de GLTT.
Ook deze legislatuur hebben we een integratie ambtenaar aangesteld die zich ook bezig houdt met anderstaligen om de integratie tot stand te brengen en onze Nederlandse taal aan te leren. “

Luc Deconinck (N-VA) : “ Probleem om goede mensen te vinden in onze regio is acuter dan elders. Dit heeft te maken doordat we een kleine Nederlandstalige zone zijn tussen Brussel en Wallonië. Dus het gebied waar we gekwalificeerde werkkrachten recruteren is kleiner. Dus ik denk dat we daar samen met de bedrijven moeten zorgen voor meer stages waaronder ook taal stages.”

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Ik ben ook schepen van jeugd en in Sint-Pieters-Leeuw hebben we al twee maal een info-avond voor jobstudenten georganiseerd. Dus alle bedrijven in de gemeente waren aangeschreven met de vraag of ze jobstudenten zochten. Bij de laatste editie kregen we ook de vraag kan u dit niet eens organiseren voor schoolverlaters zodat ze werk kunnen vinden in eigen streek.
Vandaar dat we nu aan het denken zijn om dit ook te organiseren naar schoolverlaters toe om een rechtstreeks contact te organiseren naar bedrijven toe. Ik denk dat we daar als gemeente een soort doorverwijs functie kunnen hebben.”


Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde voor een bedrijfsvriendelijke gemeente.
 

Voka geeft aan de gemeenten een Verkiezingsmemorandum met voorstellen en alternatieven voor een nieuw gemeentelijk en provinciaal beleid.

Paul Hegge (algemeen directeur) en Jean-Charles Wibo (voorzitter) Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde:

“ Op basis van onze projecten en onze dagdagelijkse interactie met lokale besturen doet Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde een aantal concrete voorstellen naar de gemeenten. Deze voorstellen vormen het kader voor het effectief uitbouwen van een bedrijfsvriendelijk klimaat om ervoor te zorgen dat Halle –Vilvoorde een Europees district blijft.”

Topprioriteiten:
Betaalbare ruimte voor werk in eigen streek.
Een bereikbare omgeving om te ondernemen.
Een faire bedrijfsfiscaliteit
Efficiënt bestuur
– Een bedrijfsgerichte dienstverlening.
– Een onderneminggericht communicatiebeleid.
– Een bedrijfsbewust milieubeleid.
Grensoverschrijdend denken en werken.

Voka-Kamer van Koophandel wil in het bijzonder met de gemeenten grenzend aan het Brussels gewest komen tot:
– Overleg tussen gewestgrensgemeenten inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening.
– Een actieve rol van de gemeente bij de integratie van allochtonen en anderstaligen in onze arbeidsmarkt door middel van taallessen Nederlands, bij de bekendmaking van jobevents en bij het bevorderen van contacten tussen scholen of opleidingsinstellingen en bedrijven.
– Tot een verruimde blik op de economische pool Brussel – Halle-Vilvoorde – Waals-Brabant komen in de schoot van het Resoc met een nieuwe aanpak, waarbij meer samenwerking tussen de verschillende bevoegde overheden cruciaal zal zijn voor een duurzame groei in deze regio.

%d bloggers liken dit: