Fusie tussen Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde en arr. Leuven

VOKA_logoVLAAMS-BRABANT: – Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde en Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven kondigen de unanieme beslissing van hun beide Raden van Bestuur aan om te fuseren en zo een nieuwe gemeenschappelijke vzw te creëren onder de naam Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. De werking van deze nieuwe provinciale vzw zal van start gaan op 1 januari 2016.

Erwin Ollivier, de huidige Voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde, zal het voorzitterschap op zich nemen. Benny Smets, huidig Voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven wordt vice-Voorzitter.

De algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant wordt Peter Van Biesbroeck, huidig algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven. Zijn collega Paul Hegge bouwde de voorbije 10 jaar, als algemeen directeur, de Kamer van Koophandel Halle- Vilvoorde uit tot een performante organisatie ten dienste van de ondernemers in de regio en Vlaanderen en tot een competentiecentrum rond complexe dossiers. Jarenlang was hij de onstuitbare voorvechter van bedrijfsbelangen op en rond de nationale luchthaven en lobbyde hij met zijn team voor mobiliteitsverbetering in de hele regio en specifiek op en rond de Brusselse ring, voor interregionale samenwerking met Brussel, voor reconversie van bedrijfsterreinen en voor zoveel meer. Met de aangekondigde fusie, het laatste grote objectief, is voor Paul het moment aangebroken om een nieuwe uitdaging aan te gaan. In aanloop naar de fusie per 1 januari zal hij nog een aantal lobbydossiers uit de regio Halle-Vilvoorde en Brussel opvolgen, zodat Peter zich ten volle op de praktische kant van de fusie kan concentreren.

De hoofdzetel van de nieuwe vzw zal in Leuven gevestigd zijn. De kantoren in Vilvoorde blijven behouden en de regiowerking zal van daaruit gegarandeerd blijven.

Leeuwse bedrijven geinteresseerd in lerend netwerk energie besparen

2014-09-18_gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – 21 bedrijven namen donderdagavond deel aan de eerste infosessie over het lerend netwerk energie besparen van Sint-Pieters-Leeuw.

Unizo, Voka en Agentschap Ondernemen gaven een uiteenzetting over hun werking.
De thema’s energiescans en subsidies die bedrijven kunnen bekomen werden uitgebreid behandeld.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw wenst over te gaan tot de opstart van een Lerend Netwerk en doet hierbij een oproep naar handelaars toe.
De bedoeling is om twee keer per jaar samen te komen om ervaringen en onderwerpen betreffende energie te bespreken, eventueel gekoppeld aan bedrijfsbezoeken.

U kan zich inschrijven bij :
– de dienst Lokale Economie – Marleen Buijl
via e-mail marleen.buijl@sint-pieters-leeuw.be of via tel. nr. 02 371 22 91
– de dienst milieu – Liesbeth Bortels
via e-mail liesbeth.bortels@sint-pieters-leeuw.be of via tel. nr. 02371 63 53

Uitnodiging: Leeuw gaat klimaat-neutraal eerste infosessie over het lerend netwerk energie besparen voor bedrijven

2014-09-18_gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 25 juni 2014 ondertekende de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de burgemeestersconvenant. Hiermee beloven ze om maatregelen te nemen om tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Dit vergt een doordachte aanpak, metingen en concrete acties.

Naast het uitvoeren van de verschillende stappen van de burgemeestersconvenant wordt er gewerkt rond volgende drie doelgroepen:
– De gemeente wil eerst en vooral zelf het goede voorbeeld geven en zal werken aan eigen gebouwen, wagenpark en openbare verlichting.
– Samen met bedrijven willen ze een ‘lerend netwerk’ opstarten. Zo kunnen ze elkaar informeren en samen de nodige inspanningen leveren om hun doel te bereiken. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar zal hen ook financieel winst opleveren. Hiervoor wordt samengewerkt met UNIZO, Voka en de raad voor lokale economie.
-Tot slot wil de gemeente ook de burgers en scholen betrekken. Dit kan via sensibilisatie en de organisatie van infosessies. Hiervoor wordt samengewerkt met Kyoto in het Pajottenland. Samen met Kyoto in het Pajottenland zullen we bovendien actief werken rond energiebesparing in scholen en gemeentelijke gebouwen.

Op 6 november 2014 om 20.00 uur in De Merselborre (Kunstenzaal) – Schaliestraat 2 te 1602 Vlezenbeek – vindt de eerste infosessie over het lerend netwerk energie besparen voor bedrijven plaats.
Op de agenda staan volgende punten die het bedrijf kunnen helpen om slimmer, efficiënter en goedkoper met energie om te gaan:
1. Voorstel werking Voka, UNIZO en Agentschap Ondernemen
2. Lerend netwerk energie besparen
3. Gratis energiescans
4. Subsidies
5. Open discussie
Ook u bent welkom!
Inschrijven kan bij Milieuambtenaar Liesbeth Bortels: 02 371 63 53 – liesbeth.bortels@sint-pieters-leeuw.be

HR prijs Voka Halle-Vilvoorde gaat naar isolatiebedrijf D&D Isoltechnics uit Ruisbroek

VOKA_Halle-VilvoordeRUISBROEK: – Zopas ontving D&D Isoltechnics, uit Ruisbroek, de HR prijs voor duurzaam personeelsbeleid tijdens het HR speeddating event dat georganiseerd werd door Voka – Halle-Vilvoorde en RTC Vlaams-Brabant. In aanwezigheid van 40 onderwijsinstellingen en 43 bedrijven ontving bedrijfsleider Yves Desmet de HR prijs 2014 uit handen van Paul Hegge, algemeen directeur Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde.

Paul Hegge:“Jaarlijks lauweren wij een bedrijf uit de regio dat zich inzet voor een duurzaam HR-beleid. Dit jaar werd er gekozen voor een KMO die heel wat kansengroepen in dienst heeft en veel inspanningen doet om deze mensen in te schakelen in het arbeidscircuit. Stel u even voor wat het zou geven in uw bedrijf. Wat zou u doen als twee derde van uw medewerkers allochtoon is, de helft van uw medewerkers laaggeletterd en er 15 nationaliteiten vertegenwoordigd zijn onder uw 30 medewerkers. En uw bedrijf bovendien in een technische branche zit met veeleisende klanten?
Onze winnaar van de prijs voor duurzaam HR beleid 2014 heeft wel raad. Want dit is zijn situatie. Én hij slaagt er, als regulier bedrijf, in om verder te groeien door kwaliteit te bieden. Om dit waar te maken met zijn medewerkers bouwt Yves trajecten rond taal en Nederlands uit met een centrum voor basiseducatie. Hij zet subsidies via loopbaanplannen en diversiteitsplannen in om hem te helpen bij een onthaalbeleid afgestemd op deze doelgroep van medewerkers. Of om ervoor te zorgen dat technische handelingen van de functie plaatslager laagdrempelig kunnen aangeleerd worden. Hierdoor krijgen nieuwelingen of interne medewerkers ook de kans om naar deze zeer technische functies door te groeien. Hij werkt al jaren met IBO om laagopgeleiden op te leiden tot plaatser isolatie of magazijnier.
Voor wie er niet mee gekend is: IBO is een instrument waarbij je 1 tot 6 maanden nieuwe mensen in je bedrijf kan opleiden zonder een loon te betalen, enkel een productiviteitspremie. Onlangs heeft hij nog iemand met een arbeidshandicap aangeworven. Ook projecten rond competentiemanagement worden uitgewerkt. De duurzaamheid van D&D Isoltechnics uit zich niet enkel op vlak van HRM. Zelf zit D&D Isoltechnics in de brance van isolatie. Maar ze engageren zich om ook op andere manieren aan energiebesparing te doen binnen hun bedrijf.Via BusinessModelInnovatie probeert Yves de tewerkstelling en het voortbestaan van het bedrijf verder te garanderen. Momenteel bestudeert Yves nieuwe innovatieve vormen van leidingisolatie.
Met deze HRM prijs duurzaam personeelsbeleid wil Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde jullie inspanningen die dagelijks geleverd worden op de werkvloer in de kijker zetten.”

HR prijs duurzaam personeelsbeleid wordt uitgereikt op basis van volgende criteria:

– Stabiel personeelsbeleid: continu behoud en groei van tewerkstelling over de jaren heen in de onderneming
– Creatief en participatief personeelsbeleid: door innoverende en participatieve processen in het HR-beleid toe te passen, de menselijke factor in de onderneming benadrukken
– Goede sociale verhoudingen: een onderneming met optimale en open relaties met haar werknemers en hun vertegenwoordigers
– Speciale aandacht voor kansengroepen: integratie-inspanningen voor allochtonen en arbeidsgehandicapten, tewerkstelling van laaggeschoolden en ouderen

2014-10-15-IsolOver D&D Isoltechnics:
D&D Isoltechnics nv, gelegen aan de Vorstsesteenweg 120 te Ruisbroek (www.isoltechnics.be), levert en plaatst isolatie rond luchtkanalen en leidingen, voornamelijk in ziekenhuizen, rusthuizen, universiteiten, en andere grote publieke gebouwen overal in België. Zij doen dit meestal in onderaanneming van professionele installateurs van verwarming en koelingsinstallaties. De activiteiten werden reeds meer dan 40 jaar geleden gestart, en is sinds 9 jaar verder uitgebouwd en gegroeid door Yves Desmet.

Voka Verkiezingsdebat Zennevallei

BEERSEL / ZENNEVALLEI: – Voka, de Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde organiseerde dinsdagavond een verkiezingsdebat met lokale politici voor een publiek van bedrijfsleiders in het Gravenhof in Dworp.

In één van de debatten namen 3 lijsttrekkers uit Sint-Pieters-Leeuw deel met als thema’s: mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en arbeid.
Wij noteerden enkele uitspraken.
 

MOBILITEIT
– Het verkeer in de regio staat stil. Zoals het knelpunt Bergensesteenweg (N6).

Jos Speeckaert (CD&V): “ Sinds de komst van Ikea zit het verkeer nog meer strop. Er zijn gesprekken geweest van de gemeente met het Brussels hoofdstedelijk gewest maar zij willen niet echt mee werken.
Verder zijn voor die Bergensesteenweg al plannen gemaakt om die volledig te herinrichten ter hoogte van Negenmanneke. Om daar een winkellaan van te maken met ventwegen (nvdr. zie artikel 14/11/11 mobiliteitsplan  ). Zodat er een betere doorstroming komt. En stelden we voor om ter hoogte van de Redevco, oude Carrefour-site om langs daar een brug over het kanaal aan te leggen zodanig dat het zwaar verkeer daar al wordt afgeleid en dat de druk op de Bergensesteenweg zou verminderen. Spijtig genoeg in het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan is dit niet overgenomen door minister Muyters. ”

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Bij de Bergensesteenweg zitten we ook met het probleem dat het een gewestweg is.
Dus als gemeente bepalen wij niet alles zelf wat er met die weg gebeurt. We hebben daar wel inspraak in maar uiteindelijk blijft het een gewestweg.
Maar we moeten er alles aan doen om te zorgen dat er doorstroming van het verkeer is. Door oa. De ontsluiting van de bedrijven terreinen via een brug. ”
.

Luc Deconinck (N-VA): “ In grote lijnen ga ik ermee akkoord maar ik wil er toch op wijzen dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw die busbaan op de Bergensesteenweg altijd gesteund heeft. Dit had men vroeger kunnen voorkomen.
Nu als je op langere termijn kijkt is volgens mij heel duidelijk dat die brug er moet komen en dat Sint-Pieters-Leeuw de nodige druk moet zetten wil je de Bergensesteenweg een beetje ontlasten van vrachtverkeer.”
.

Wegenwerken kunnen tot fiasco’s lijden bij bedrijven en handelaars?

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Bij grote werken organiseren we voor inwoners en handelaars een info-avond. Daarin wordt het verloop van de werken geschetst en zegt men tegen de mensen wie het aanspreekpunt is waar je altijd voor en tijdens de werken terecht kan. “

Jos Speeckaert(CD&V): “ We zullen in de komende legislatuur ook geconfronteerd worden met de herinrichting van de Fabriekstraat in Ruisbroek die toch ook een belangrijke verkeersader is in onze gemeente. Daar zal dus ook inter-gemeentelijk overleg nodig zijn met Beersel waar het zwaar verkeer ook zal moeten afgeleid worden voor dat ze Ruisbroek binnen komen.
Verder zal er uiteraard ook in fasen gewerkt moeten worden om de handelaars vanRuisbroek toch ook de mogelijkheid te geven om verder te functioneren.
Dat wordt dus een belangrijke oefening voor de komende legislatuur.”

RUIMTELIJKE ORDENING

– Is er nog plaats voor bedrijven?

Luc Deconinck (N-VA): “ Tegen Anderlecht aan liggen nog vele terreinen voor reconversie. Grote oppervlakte industrie die verlaten zijn met de jaren en die eigenlijk voor herontwikkeling in aanmerking komen. Maar waar ook in geïnvesteerd moet worden!
Langs de andere kant heb je oude sites zoals de Michelin site die een voorbeeld is van hoe je het niet moet doen. Met een invulling die maar half en half is en dat is dus ook een uitdaging om ook dat aan te pakken”.

Jos Speeckaert(CD&V): “ Zoveel jaar geleden was Sint-Pieters-Leeuw één van de eerste gemeenten die een bijzonder plan van aanleg voor zone vreemde bedrijven heeft opgesteld waardoor het ruimtelijk structuurplan aangepast is geweest. Zo hebben we uitbreidingen kunnen creëren voor bedrijven zoals oa. Neuhaus , Lindemans en ook Inkendaal wat toch voor extra werkgelegenheid heeft gezorgd. Nu in de huidige situatie zijn er nog een paar die kunnen uitbreiden want het GRUP heeft bepaald dat langs de Bergensesteenweg de uitbreiding van bedrijven beperkt wordt tot 150m2. Daar tracht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om tegen in beroep te gaan om onze bedrijven een kans te geven om uit te breiden langs de Bergensesteenweg. ”

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ De huidige afbakening met de 150m2 regel is een probleem. Veel bedrijven zijn geïnteresseerd om zich te vestigen. Maar iedereen die op voorhand al weet dat hij binnen een paar jaar als de zaken goed draaien niet de mogelijkheid heeft om uit te breiden,… ja dan ga je geen bedrijven aantrekken.
Vandaar dat we als gemeenteraad in beroep gegaan zijn tegen het GRUP omdat dit
lijnrecht staat tegenover het structuurplan van de gemeente.”

MILIEU
– Wordt er in de rand rond Brussel niet teveel nadruk gelegd op groen en open ruimte?

Luc Deconinck (N-VA) : “ Wat mij betreft in elk geval niet. Ik hou van een mooie groen omgeving. Maar er is al genoeg ruimte in beslag genomen. De bebouwde ruimte moet beter benut worden daar is nu nog teveel verspilling van die ruimte.

-Milieu subsidies voor bedrijven?

Jos Speeckaert(CD&V) : “ Op dit moment verminderen de subsidies voor bedrijven en particulieren bvb. Qua zonne-energie . Maar wij hebben een bijkomende milieu ambtenaar aangesteld die zich voornamelijk bezig houdt met milieu dossiers van bedrijven. Specifiek ook om hen te steunen waar dit mogelijk is. Ik denk dat dit ook niet onbelangrijk is.”

– Bedrijven die willen investeren in groene energie hebben vaak problemen om dit te realiseren door protest van buurtbewoners zoals bvb. Windmolens?

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Wij hebben onlangs de vergunning van één windturbine, van een project van zes afgekeurd omdat deze te kort bij een woonwijk gepland was. Dus om deze ene windturbine niet te realiseren of 50 meter verder van de woonwijk te plaatsen. Nu stond hij ingepland op 250 meter van de woonwijk. We waren absoluut niet tegen de inplanting van windturbines. Het ging uitsluitend over één windturbine die uiteindelijk in de plannen ook maar voor 50% ging renderen.
En dan stel ik mij de vraag, ja ik denk dat je als gemeente juist handelt als je dan zegt ik kijk naar de woonwijk die er toch last van zou gehad hebben. Plus het feit dat die ene windturbine maar 50% rendement ging opleveren. En dan aan de andere kant vind ik dat we niet nee kunnen zeggen tegen windturbines. Want ik denk dat iedereen voor groene stroom is. Maar dan moet je ook toelaten dat het mogelijk is.”
 

ARBEID
– Niet alle jobs geraken ingevuld, probleem anderstaligen?

Jos Speeckaert(CD&V) : “ Ik denk dat het begint bij het onderwijs uiteraard. We stellen vast dat er bij verscheidene bedrijven vacatures zijn die niet ingevuld geraken. Terwijl er heel veel mensen werkloos zijn. De taal speelt daar in onze gemeente zeker een rol in en we stellen vast dat in onze scholen in de gemeente veel anderstaligen de Nederlandse taal leren. Dus ik denk dat het naar de toekomst toe zal verbeteren. Intussen zitten we met het probleem dat herscholing een belangrijke rol zal spelen. Daarom organiseren we taalcursussen in samenwerking met de GLTT.
Ook deze legislatuur hebben we een integratie ambtenaar aangesteld die zich ook bezig houdt met anderstaligen om de integratie tot stand te brengen en onze Nederlandse taal aan te leren. “

Luc Deconinck (N-VA) : “ Probleem om goede mensen te vinden in onze regio is acuter dan elders. Dit heeft te maken doordat we een kleine Nederlandstalige zone zijn tussen Brussel en Wallonië. Dus het gebied waar we gekwalificeerde werkkrachten recruteren is kleiner. Dus ik denk dat we daar samen met de bedrijven moeten zorgen voor meer stages waaronder ook taal stages.”

Kathleen D’Herde (Open VLD) : “ Ik ben ook schepen van jeugd en in Sint-Pieters-Leeuw hebben we al twee maal een info-avond voor jobstudenten georganiseerd. Dus alle bedrijven in de gemeente waren aangeschreven met de vraag of ze jobstudenten zochten. Bij de laatste editie kregen we ook de vraag kan u dit niet eens organiseren voor schoolverlaters zodat ze werk kunnen vinden in eigen streek.
Vandaar dat we nu aan het denken zijn om dit ook te organiseren naar schoolverlaters toe om een rechtstreeks contact te organiseren naar bedrijven toe. Ik denk dat we daar als gemeente een soort doorverwijs functie kunnen hebben.”


Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde voor een bedrijfsvriendelijke gemeente.
 

Voka geeft aan de gemeenten een Verkiezingsmemorandum met voorstellen en alternatieven voor een nieuw gemeentelijk en provinciaal beleid.

Paul Hegge (algemeen directeur) en Jean-Charles Wibo (voorzitter) Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde:

“ Op basis van onze projecten en onze dagdagelijkse interactie met lokale besturen doet Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde een aantal concrete voorstellen naar de gemeenten. Deze voorstellen vormen het kader voor het effectief uitbouwen van een bedrijfsvriendelijk klimaat om ervoor te zorgen dat Halle –Vilvoorde een Europees district blijft.”

Topprioriteiten:
Betaalbare ruimte voor werk in eigen streek.
Een bereikbare omgeving om te ondernemen.
Een faire bedrijfsfiscaliteit
Efficiënt bestuur
– Een bedrijfsgerichte dienstverlening.
– Een onderneminggericht communicatiebeleid.
– Een bedrijfsbewust milieubeleid.
Grensoverschrijdend denken en werken.

Voka-Kamer van Koophandel wil in het bijzonder met de gemeenten grenzend aan het Brussels gewest komen tot:
– Overleg tussen gewestgrensgemeenten inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening.
– Een actieve rol van de gemeente bij de integratie van allochtonen en anderstaligen in onze arbeidsmarkt door middel van taallessen Nederlands, bij de bekendmaking van jobevents en bij het bevorderen van contacten tussen scholen of opleidingsinstellingen en bedrijven.
– Tot een verruimde blik op de economische pool Brussel – Halle-Vilvoorde – Waals-Brabant komen in de schoot van het Resoc met een nieuwe aanpak, waarbij meer samenwerking tussen de verschillende bevoegde overheden cruciaal zal zijn voor een duurzame groei in deze regio.

Voka tegen de belasting op bedrijfsoppervlakte in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde vzw zal in naam van enkele lokale handelaars en bedrijven een collectief bezwaarschrift indienen tegen de belasting op bedrijfsterreinen in Sint-Pieters-Leeuw. De werkgeversorganisatie hoopt dat de gemeente de fel gecontesteerde belasting herziet.

Voka verzamelt nu alle klachten van de handelaars tegen de belasting op bedrijfsoppervlakte en zal daarna een collectief bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Tine Tytgat Voka Halle-Vilvoorde: “ Het indienen van zo een bezwaarshrift is niet het einde van de dialoog. Dat wil ik zeer sterk benadrukken. Wij staan absoluut voor een constructieve dialoog met de gemeente ook in moeilijke materies zoals lokale fiscaliteit.”

In januari maakte ook al Unizo Vlaams-Brabant bedenkingen bij deze belasting  – zie artikel van 20/01/2009

VOKA Halle-Vilvoorde lanceerde memorandum.

Donderdagavond  was de showroom van BMW garage Vandeperre in Sint-Pieters-Leeuw omgebouwd voor de nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel (VOKA) Halle-Vilvoorde.

Er werd een memorandum gelanceerd voor de komende verkiezingen van het Vlaamse parlement.

In het memorandum wordt gepleit voor maatregelen om Halle-Vilvoorde in staat te stellen tegen 2020 minimum 50.000 jobs te creëren. Meest opvallend is de vraag voor een erkenning voor Halle-Vilvoorde als centrumstad. Door een erkenning van dit gebied als regionale centrumstad zou het aanspraak kunnen maken op extra geld uit het Stedenfonds om zo de vele uitdagingen in deze regio, zoals de verkeerscongestie, druk op de woonfunctie, aanwezigheid van anderstalige inwoners en de geringe uitbouw van de onderwijs- en welzijnsvoorzieningen, te kunnen aanpakken. In het afbakeningsproces van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel heeft de overheid volgens VOKA toegegeven dat deze regio geconfronteerd wordt met quasi grootstedelijke problemen.

Wat het wegverkeer betreft is de aanpassing van de Brusselse ring de topprioriteit. De federale overheid moet ook tijdig of versneld het GEN realiseren.
Er moet ook een offensieve taalpolitiek gevoerd worden om anderstaligen uit de regio Nederlands te leren en zo geschikt te maken voor de arbeidsmarkt in Halle-Vilvoorde.

Move for Climate-award voor Politie ST-P-L.

2007-11-19-moveclimate.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: -De VOKA-Kamers van Koophandel Halle-Vilvoorde en Leuven hebben vorige week in Leuven de tien bedrijven bekendgemaakt die een Move for Climate-award kregen omdat ze inspanningen leverden om de schadelijke gevolgen van het autorijden en vrachtwagentransport op ons klimaat te reduceren. De betrokken bedrijven stelden een actieplan op en namen maatregelen zoals het beperken van woon-en-werk verplaatsingen, een milieuvriendelijker rijstijl, aankopen van hybridewagens en/of wagens op alternatieve transporten, het optimalisering van de beladingsgraad, overschakelen op transport via spoor en de waterweg.
·          De politie van Sint-Pieters-Leeuw bespaarde 3,8 ton CO2 door een milieuvriendelijke rijstijl te promoten, stimulering van het fietsgebruik en aankoop van een hybridevoertuig (in december 2006). Andere winnaars waren oa.: Toyota Parts Center Europe,  Het IT-bedrijf CTG Belgium, KPMG, Het transportbedrijf Ninatrans, André Celis, en Toyota Motor Europe.zie ook www.moveforclimate.be