Loïc Cerulus nieuwe voorzitter Open Vld Sint-Pieters-Leeuw

2019-03-18-Loïc-Cerulus.jpgSINT-PIETERS-LEEUW: – De afgelopen maand konden de leden van de lokale Open Vld-afdeling zich kandidaat stellen als voorzitter en/of bestuurslid. Een nieuw bestuur werd geïnstalleerd en zal geleid worden door Loïc Cerulus.

PERSBERICHT: – Loïc Cerulus stond bij de recente gemeenteraadsverkiezingen als jonge nieuwkomer op de Open Vld-lijst. Hij is een geboren en getogen Leeuwenaar en werkzaam als advocaat bij het kantoor van strafpleiter Johan Platteau.

In oktober koos Open Vld Sint-Pieters-Leeuw om met een jonge lijst naar buiten te treden. Ik ben dan ook verheugd dat de partij mij het vertrouwen heeft gegeven om deze vernieuwing de komende 3 jaar door te zetten. Met het bestuur, samengesteld uit gevestigde waarden en nieuwe krachten, zullen we volop inzetten op het aantrekken van nieuwe leden om zo de liberale stem in Sint-Pieters-Leeuw nog luider te laten horen.”, aldus Loïc Cerulus.

Het nieuwe bestuur bestaat voorts uit: Alain Carremans, Jean-Paul Christiaens, Kathleen D’Herde, Leo Eeckhaut, Martina Eerlings, Nadia Laus en Luc Nevens.

Tot slot nodigen zij jullie uit op hun jaarlijks eetfestijn in de Parochiezaal van Oudenaken op 23 maart 2019 (18u-21u) en 24 maart 2019 (11u30-15u).

Verkiezingen: An Speeckaert op 7 plaats CD&V-lijst Vlaams Parlement

verkiezingen2019SINT-PIETERS-LEEUW:  – Schepen van Onderwijs, Jeugd, Gezin en Kinderopvang An Speeckaert zal op 26 mei de zevende plaats verdedigen op de lijst voor het Vlaams Parlement die getrokken wordt door Peter Van Rompuy. Dat maakte CD&V dit weekend bekend op de provinciale voorstelling van de verkiezingslijsten voor Vlaams-Brabant.

PERSBERICHT: – Na haar uitstekende score tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober waar zij als eerste vrouwelijke mandataris van Sint-Pieters-Leeuw het vertrouwen kreeg van meer dan 600 kiezers, zal zij nu ook deelnemen aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 26 mei aanstaande.

an speeckaertAn Speeckaert is een geboren en getogen Leeuwenaar en dochter van gewezen schepen Jos Speeckaert. Zij is actief in verschillende Leeuwse verenigingen zoals Femma, KVLV, KWB, Volley R84, Leeuweriken en RTC. Als mama van twee jonge kindjes is An heel erg betrokken om van Sint-Pieters-Leeuw een plek te maken waar kinderen en jongeren op een gezonde en kwaliteitsvolle manier kunnen opgroeien en school kunnen lopen.

Met deze kandidatuur zet CD&V Leeuw vastberaden de succesvolle verjonging en vervrouwelijking van haar gelederen door die bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober werd ingezet. Schepen An Speeckaert zal onze regio vertegenwoordigen samen met ervaren sterkhouders zoals Michel Doomst, Vlaams Parlementslid en burgemeester van Gooik en Jef Vanderoost, voormalig schepen van Onderwijs en Financiën van Dilbeek. Ook Goedele Van Ruysevelt, Hals gemeenteraadslid en dochter van oud-burgemeester Lieve Vanlinthout en oud-schepen Luc Van Ruysevelt versterkt de rangen van de Vlaamse CD&V-lijst.

An Speeckaert: “Het is een hele eer om op 26 mei Sint-Pieters-Leeuw en de omliggende regio een stem te mogen geven tijdens de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Ik hou enorm van onze streek tussen Pajottenland en grootstad. Vlaams-Brabant blijft voor mij dan ook één van de beste regio’s om te leven, wonen én werken. Die sterke troeven moeten we koesteren en ook uitdragen naar het Vlaamse niveau. Samen voor de weg vooruit kiezen. Vanuit mijn lokaal engagement voor onderwijs en jeugd wil ik ook onze belangrijkste grondstof, jongeren en hun talenten, centraal op de agenda plaatsen.”

Coalitie Sint-Pieters-Leeuw weigert steun aan statiegeldalliantie

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW:  Persbericht: –De meerderheid in het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw weigert de statiegeldalliantie te steunen. In een stemming in de gemeenteraad vroeg de fractie van Groen om als gemeente steun uit te spreken voor het invoeren van statiegeld op flessen en blikjes, maar helaas stemde de meerderheid van NVA en CD&V tegen.

Groen-gemeenteraadslid Jeroen Steeman is teleurgesteld in het argument van de tegenstemmers dat dit agendapunt geen gemeentelijke aangelegenheid zou zijn: “Er zijn zoveel Leeuwenaars die last hebben van sluikstorten, het kost de gemeente jaarlijks handenvol geld. Helaas blijft het dus voorlopig alleen bij mooie woorden uit het college-akkoord.

Het college van burgemeesters en schepenen verschuilt zich achter procedurele argumenten om te voorkomen dat ze stelling moet nemen, concludeert Steeman. “Terwijl in het verkiezingsprogramma van één van de coalitiepartijen letterlijk staat dat ze de statiegeldalliantie steunen, stemde ze wel tegen.”

Inmiddels steunt meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten dit initiatief, inclusief de meeste van onze buurgemeenten. Steeman: “Het invoeren van statiegeld is niet alleen goed tegen zwerfvuil, het helpt ook dierenleed voorkomen, bespaart ons geld aan opruimkosten en draagt bij aan onze opgave om klimaatverandering te voorkomen. Maar helaas vindt deze coalitie dat geen zaak voor de gemeente.”


Reactie:
Reactie van burgemeester Luc Deconinck: “Wij hebben een hele lange traditie om geen federale of Vlaamse thema’s te behandelen in onze gemeenteraad. Dat willen we graag zo houden. Zo houden we de nationale politiek uit onze raad en kunnen we ten volle focussen op hetgeen we zelf kunnen doen.
Het is heel makkelijk om een resolutie te laten stemmen waar je zelf geen impact op hebt. Statiegeld is een Vlaamse materie. Wij zetten in op de dingen waar we wel zelf iets aan kunnen doen. Sluikstorten zal hard aangepakt worden met anonieme camera’s en onze gemeenschapswachten gaan nog meer toezien op de naleving van de regelgeving. Dat is problemen aanpakken ipv resoluties stemmen.

verkiezingen: 2 Leeuwse verrassingen bij N-VA

verkiezingen2019SINT-PIETERS-LEEUW: – Persbericht: – Op 26 mei 2019 prijken er 3 Leeuwenaren op de verkiezingslijsten van N-VA. Eerder werd al duidelijk dat de Leeuwse burgemeester Luc Deconinck de Kamerlijst van N-VA duwt, maar nu wordt ook bekend dat Jeroen Tiebout (3de opvolger voor het Vlaams Parlement) en Sarah Van Hassel (2de opvolger voor de Kamerlijst in Brussel) kandidaat zijn voor de volgende verkiezingen. “Sint-Pieters-Leeuw zendt zijn zonen en dochters uit naar de nationale politiek”, zegt een opgetogen Luc Deconinck.

In 2014 werd N-VA de grootste partij van Vlaams-Brabant. Dankzij de steun van de Vlaams-Brabanders werd Ben Weyts minister in de Vlaamse Regering en Theo Francken staatssecretaris in de federale ervaring. We hebben bij N-VA Vlaams-Brabant al veel politieke ervaring in huis”, zegt Kamerlijstduwer Luc Deconinck. “Dat vullen we aan met nieuwe talenten zoals Jeroen en Sarah”.

2019-03-01---2 Leeuwse verrassingenJeroen Tiebout staat op de 3de opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar kwam hij op voor N-VA: hij werd toen verkozen vanop de 27ste plaats. Jeroen is de kabinetschef van Vlaams minister Ben Weyts, nadat hij eerder jarenlang zijn woordvoerder was. “Mijn engagement begon al heel vroeg in Chiro Zuun en is van daaruit alleen maar verder gegroeid: de jeugdraad, speelpleinwerking, jeugdhuiswerking, VK ’t Gareel en de Harmonie van Zuun”, vertelt Jeroen. “De N-VA bracht veel nieuws in onze mooie gemeente: meer actie, meer engagement, meer betrokkenheid, meer activiteiten, meer fietspaden. Dat wil ik nu verderzetten: Leeuw in Vlaanderen!

Sarah Van Hassel staat op de 2de opvolgersplaats op de Brusselse Kamerlijst. Sarah is OCMW-raadslid en afdelingsraadsvoorzitter van Jong N-VA Nationaal. “Sinds de verkiezingen van 2012 ben ik me gaan engageren in onze partij op verschillende niveau’s. Naast onze lokale afdeling, kreeg ik de kans om de werking van de partij en partijgenoten te leren kennen via het Arrondissementeel Bestuur, de partijraad en het nationaal bestuur van Jong N-VA. Gedurende 5 jaar motiveerde ik jongeren over heel Vlaanderen om zich te engageren voor de N-VA. Ik geloof dus heel sterk in het verhaal van onze partij en wil er graag aan blijven meewerken. Daarom ben ik zeer blij en vereerd dat ik kan deelnemen aan de verkiezingen als kandidaat op de Brusselse lijst. De N-VA afdelingen in Brussel verdienen namelijk al onze steun.”

De Leeuwse kandidaten hebben zin om erin te vliegen. Ze zullen er tijdens de campagne allesbehalve alleen voor staan, want de Zennevallei is bij N-VA sterk vertegenwoordigd met onder meer Ben Weyts uit Beersel, Kristien Van Vaerenbergh en Lien De Slagmeulder uit Lennik, Willy Segers en Stijn Quaghebeur uit Dillbeek, Bruno Stoffels uit Sint-Genesius-Rode en Dirk Heymbeeck, Mark en Eva Demesmaeker uit Halle.

Vlaams Belang: Gemeenteraad geeft geen steun aan gehandicapten wel aan asielzoekers

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW:  Persbericht: – Op de jongste gemeenteraad diende de Vlaams Belang-fractie het voorstel in om de European Disability Card te installeren en te promoten. Deze nieuwe kaart toont en bewijst op een uniforme en respectvolle manier ook niet-visuele handicaps aan. De kaart wordt eveneens gebruikt om bepaalde voordelen te geven aan mensen met een handicap.

Eddy Longeval, gemeenteraadslid / afdelingsvoorzitter Vlaams Belang:
De meerderheid amendeerde het voorstel met de mededeling dat ze weliswaar positief tegenover het invoeren van de European Disability Card staat maar dat ze eerst de financiële en operationele gevolgen wil voorleggen. Het besluit ‘zou’ kunnen genomen worden tegen eind 2019.
De goedkeuring van het nieuw huishoudelijk reglement voor de opvangstructuren stond even later op de agenda. In dat 15-pagina tellend document staan de rechten en plichten inzake de gratis huisvesting van ‘vluchtelingen’. Onder meer kledij, medische kosten, vervoerskosten, begeleiding, … zijn allemaal gratis voor asielzoekers, bovendien is er leefgeld én zakgeld voorzien. Het Vlaams Belang stemde als enige partij tegen de goedkeuring van dit punt.
Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw betreurt dat er voor mensen met een handicap geen onmiddellijke maatregelen kunnen genomen worden en dat op dezelfde zitting duizenden euro’s worden vrijgemaakt voor de ‘vluchtelingen’.


Reactie:
Reactie van Jan Desmeth, schepen van Welzijn, OCMW en Sociale Zaken:” De gemeenteraad heeft het principe van de European Disability Card wel degelijk goedgekeurd, maar als je dit wil toepassen moet je wel wat meer doen dan enkel een resolutie goedkeuren. Daarom vragen we tijd tot uiterlijk einde 2019 om onze reglementen aan te passen. Zonder die aanpassingen en de goedkeuringen hierover op de gemeenteraad kan zoiets immers niet van start gaan. Dat zou een raadslid eigenlijk wel moeten weten. De vermenging met een ander agendapunt over de goedkeuring van een huishoudelijk reglement voor tijdelijke woningen van erkende vluchtelingen, dat trouwens voor 90 % door Fedasil wordt vastgesteld, zegt dan weer meer over de boodschapper dan over de boodschap”.

politieraad politiezone Zennevallei bestuursperiode 2019-2024

2019-02-21-politieraad_ZennevalleiSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond werd de nieuwe politieraad van de politiezone Zennevallei geïnstalleerd in de gemeenteraadzaal van Sint-Pieters-Leeuw.

De politieraad bestaat uit 24 leden, waarvan 9 gemeenteraadsleden van de stad Halle, 5 gemeenteraadsleden van de gemeente Beersel en 7 gemeenteraadsleden van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De 3 burgemeesters zijn van rechtswege lid van de politieraad.

Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zetelen in de politieraad:
Jan Desmeth, Gust Crabbe, Jeroen Tiebout, Siebe Ruykens, Wim Peeters, Kathleen D’Herde, Raimondo Palermo en burgemeester Luc Deconinck.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde: Halle-Vilvoorde is een centrumregio die kampt met diverse grootstedelijke problematieken

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoREGIO: – “Halle-Vilvoorde is een centrumregio die kampt met diverse grootstedelijke problematieken.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde, waarin de burgemeester van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde verenigd zijn, vraagt in aanloop van de verkiezingen aan de Vlaamse en federale overheid om in hun beleid deze specifieke context een duidelijke plaats geven door extra middelen te voorzien om de problemen, die hieruit voortvloeien, ten gronde en conform de bevoegdheden van het lokale bestuur, aan te pakken.

Belangrijkst eisen van Toekomstforum Halle-Vilvoorde:
– erkenning van Halle-Vilvoorde als centrumregio
– toewijzing van mobiliteitsmiddelen op basis van objectieve criteria
– toegang tot de ‘smart-city’ middelen van de centrumsteden
– investeringssteun voor het uitbreiden van de scholeninfrastructuur in Halle-Vilvoorde, op maat van de regio toepasbaar
– uitwerking van een structurerende vliegwet die de vliegprocedures en het baangebruik vastlegt volgens de principes van billijke spreiding en op basis van aeronautische principes bij het opstijgen en het landen.
– versterking van het taalbeleid in functie van de integratie van nieuwkomers, bestrijding van werkloosheid, uitval uit de basisscholen en het secundair onderwijs
– uitbouw van een efficiënt, regio-specifiek en samenhangend veiligheidsbeleid in Halle-Vilvoorde
– flexibilisering van de mogelijkheden tot wonen in de kernen, op maat van de gemeenten
– inzetten op revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen
– inhaalbeweging op vlak van voorzieningen voor welzijn en zorg
– continuering van het ‘versterkt streekbeleid’

Memorandum Vlaamse en Federale regering (PDF) – klik hier