2014-11-19-kinderrechtencommisarisVLAANDEREN: – Vanmiddag stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn jaarverslag 2013-2014 voor in het Vlaams Parlement. De kinderrechtencommissaris stelt vast dat ‘kinderen en jongeren tijd vragen’. Tijd voor zichzelf maar ook tijd van volwassenen. De kinderrechtencommissaris illustreerde het belang van tijd in verschillende levensdomeinen van kinderen.

Bruno Vanobbergen: ‘Kinderen vragen van volwassenen houvast in hun dagelijkse omgeving. Tegelijk hechten ze veel belang aan de verbeeldbaarheid van tijd. Het gaat dan om tijd die kinderen zelf vrij mogen invullen. Thuis, op school, in de opvang, in de instelling.’ En de kindererchtencommissaris zegt verder ‘Er is daarnaast ook de noodkreet van de vele professionals die elke dag actief zijn met kinderen en jongeren. Opvoeders, leerkrachten, verplegers, consulenten stellen vast dat de tijd die ze krijgen om hun zorg, onderwijs en engagement ernstig vorm te geven beperkt is. Kinderen en jongeren voelen dat ook duidelijk aan. Ze merken dat er minder tijd is voor overleg en inspraak, dat ze minder gemakkelijk geïnformeerd raken of dat ze soms heel lang moeten wachten voor ze een gepast antwoord krijgen op hun eigenlijke hulpvraag.
Naast professionals kloppen ook ouders aan onze deur. Ouders runnen vandaag een gezin. Opvoeden lukt niet zonder timemanagement. Ouders kijken naar de overheid als belangrijke ondersteunende partner. Heel wat kinderen zijn maar al te vertrouwd met kinderopvang, de school, de buitenschoolse opvang en de vele vrijetijdsvoorzieningen. Tegelijk botsen we nog altijd op een grote ongelijkheid in de participatie aan deze initiatieven. Er is geen kinderopvang in de directe buurt. Er is geen plaats op school. De speelpleinwerking werd 25% duurder. In de vakantiewerking zijn kinderen met ADHD niet
welkom want zij vragen te veel tijd.
‘ En Bruno Vanobbergen geeft ook enkele aanbevelingen waaronder: ‘Geef de stem en het perspectief van kinderen en jongeren een volwaardige plek in discussies over belangrijke maatschappelijke thema’s. Neem de discussie over flexibel werken of over het toekennen van een tijdskrediet. Tot op vandaag klinkt hier enkel het standpunt van de volwassene, werkgever of werknemer.’

%d bloggers liken dit: